,
Bemutatkozik
A Magyarországi Unitárius Egyház Könyvtára


A könyvtár a budapesti anyaegyházközség fennállása (1882) óta adományokból és hagyatékokból gyűlt össze. A   könyvek  könyvtárrá rendezését id. László Gyula végezte először az 1920-as években. A Budapesti Egyházközség  könyvtára 1930-tól 6000 kötettel fogadta olvasóit. A II. világháborúban a könyvállomány egy része megsemmisült, ezt  követően a hetvenes évekig ömlesztve tárolták a megmaradt könyveket.

 
 •  Ferenc József püspöksége idején (1971-1988) a 70-es években Dr. Kaplayné Shey Ilona végezte el a könyvtár újjászervezését.  Szerzői betűrendes katalógust állított fel a 3700 kötetre apadt könyvtár anyagáról, unitárius tárgyszó katalógust kezdett kialakítani, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár közreműködésével a régi könyveket védetté nyilvánítatta. Állami és fenntartói támogatással az 1994-ben kinevezett új könyvtáros: Muszka Ibolya irányításával 1997-ben történt meg az önálló helyiségbe való költözés.
 • 2000-ben kezdődött meg az időközben ismét 6000 kötetre gyarapodott állomány katalógusának elektronikus kialakítása.
 • A könyvtár 2002-ben Alapító Okiratban erősítette meg nyilvános jellegét, és nagyobb gyakorisággal áll az érdeklődő olvasóközönség szolgálatára, s az elektronikusan feltárt anyag folyamatos bővítéssel olvasható az interneten.
 • A könyvtár gyűjtőköre: unitárius szerzők unitárius vonatkozású és egyéb írásai, protestáns és általános teológiai szakirodalom, unitárius sajtó 1861-től napjainkig.
 • Intézményünk szeretettel várja olvasóként az egyháztörténet iránt érdeklődő kutatókat, egyetemi hallgatókat is.
 • Könyvtárunk tagja az Egyházi Könyvtárak Egyesületének és az informatikai célkitűzéseket kitűző kulturális intézményeket magában foglaló Hungarnet Egyesültnek.
 • A könyvtár kutathatósága:
 • Nyitva tartás : Kedd  9-13
                           Péntek  9-12
 • Előzetes bejelentés alapján ettől eltérő időpontban is.
 • Munkatársak: Muszka Ibolya, Tóth Anita 
 • A könyvtár fenntartója: a Magyarországi Unitárius Egyház
 • A könyvtár helye: 1054. Budapest, Nagy Ignác u.2-4. I.10.
 • Telefon(fax) szám: 06-1-3114-237
.