.
A B C CS D E É F G GY H I J K L LY M N
NY O Ö P Q R S SZ T TY U Ü X Y V W Z ZS

A@

A^
U.I..0523
ÁBEL Jenő
Egyetemeink a középkorban.
Magy.Tud. Akad. Budapest,1881a.
97p, 24cm, 1e
U.I.0547
ABRUDBÁNYAI Fikker János
Bevezetés a vallás lényegébe.
Füssy, Torda, 1943a,
153p,18cm,1e
U.I.0002
ABRUDBÁNYAI Fikker János
Bizonyosság a vallásban.
Lengyel, Kolozsvár, 194?,
52p, 18cm, 1e
U.I.0712
ABRUDBÁNYAI Fikker János
Az Istenről való felfogás korunk tudományos gondolkodásában.
Orient, Kolozsvár,1936a
92p, 23cm, 1e
U.I.0172
ABRUDBÁNYAI Fikker János
Kérdések és feleletek.
Minerva, Torda, 1934a
16p, 13cm, 1e
U.I.0005
ABRUDBÁNYAI Fikker János
Az unitarizmus és fajelmélet.
Máré, Budapest, 194?a,
45p, 19cm, 1e
U.I.0006
Abrudbányai Fikker János
A vallás és a mai koreszmék
Lengyel,Kolozsvár,194?,
62p,18cm,1e
U.I.0003
Abrudbányai Fikker János
Ferencz Fózsef szerk.
Egy Istenünk egy magyar hazánk.Unitárius írások
Jakab,Kolozsvár,1943a
159p,21cm,1e
U.I.0004
Abrudbányai Fikker János
Népfőiskola.Szerk
Az Unitárius Teológia Akadémia
Pallas,Kolozsvár,1942a
37p,23cm,1e
U.I.?
Abrudbányai Fikker János
Az unitárius presbiter kátéja
Unit.Egyh.Misszió Biz,Kolozsvár
194?,16p,14,1e
U.I.1023/1
Academiae Scientiarium Hungaricae.
Tomus 21. fasc.1-2.
U.I1716
Achterberg, Eberhard
Der mensch als ganzheit und einheit
H.Soltsien,Hameld,1964a
46p,20cm,1e
U.I.1649
Achterberg Eberhard
Margerete-Becker, Karl-Dunkaelmain
Württenberg,Stuttgart,1968a,
20p,21cm,1e
U.I.1252
Acsády Ignác
A magyar birodalom története I.kötet /996-1490/ II.köt /1490-1903/
Athenaum,Budapest,1903a,
26cm,2e
U.I.1997
Acton John Emerisch Edward Dabery,baron
Essay on freedom and power.
Beacon Press,Boston,LXVIa
452p,23cm,1e
U.I.2485
Adamik Tamás
Apokrif iratok. Az apostolok csodálatos cselekedetei.
Budapest,1996a,
230p,20cm,1e
U.I.2486
Adamik Tamás
Apokrif iratok. csodás evangéliumok
Budapest,1996a,
195p,20cm,1e
U.I.0975
Adloff Kristlieb
Erhebungen. Gemeindegebete für das Kirchenjahr.Mit einer theotogischen Einleitung und dem Protokoll eines Gottesdienstes
Vandenhoeck-Ruprecht,Göttingen,1978a
179p,24cm,1e
U.I.0881
Adoremus
Hymnbook of the International Association for Liberal Christianity and Religions Freedom. 
Heinz,Strasbourg,1934a
47p,19cm,1e
U.I.2434
Adventisták
A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei. A 27 alapvető hitelv bibliai magyarázata
Budapest,1997a
411p,23.5cm,1e
U.I.1637
Aglipay Gregorio
Cátedra /sermonairó/ de la Iglesia Filipina Independente.
Los Reyes,Manila,1932a
132p,22cm,1e
U.I.1641
Aglipay Gregorio
Abayan Catequesis de la Iglesia Filipina Independinte
Los Reyes,Manila,1911a
104p,19cm,1e
U.I.1635
Aglipay Gregorio
La libre razon descubre los grandes absurdos del catolicismo /Controversiareligiosa entre aglipayanos y catolicos/
Los Reyes,Manila,1930a
11p,21cm,1e
U.I.1645
Aglipay Gregorio
Tres discursos notables
Soc.Com.Press,Manila,1935a
25p,19cm,1e
U.I.0008
Ajtai János
Híveink vallás-erkölcsi élete és lelkészeink teendője
Gámán,Kolozsvár,1894a
14p,24,1e
U.I.0008
Ajtai János
Hiveink vallás-erkölcsi élete és lelkészeink teendője
Gámán,Kolozsvár,1894a,
14p,24cm,1e,
/Az Unitárius Közlöny 1894. 2sz. mell/
/A Dávid Ferenc Egylet kiadványai 10.sz. Felolvasások 2. kötet. 2,f/
U.I.1339
Allen E. L.
Christianity among the religious
Beacon Press,Boston,1961a
159p,21cm,1e
U.I.1875
Allan Scott
Our heritage of faith. Marustable
The Unitarian Church,Mass,1976a
27p,22cm,1e
U.I.2053
Allen Gay Wilson
Emerson and the Establishment.
Univ. of Windsor=The University of Windsor Review,Windsor,Ontario
1973a,122p,23cm,1e
/Fall 1973. vol. 9.No. 1. 5-27,/
U.I.1591
Allen Joseph Henry
Positive religion. Essays, fragments and hints.
Roberts Broders,Boston,1894a
259p,18cm,1e
U.I.0524
Allen Joseph Henry
A visit to Transylvania and the consistori at Kolozsvár.
Ellis,Boston,1881a
14p,23cm,1e
U.I.1501
Allen Joseph Henry
Our liberal movement in theology. Chiefly as shown in recollestoins of the history of unitarianism in new England
Amer.Uunit.Ass. IV,Boston,1882a
220p,20cm,1e
U.I.1501
Allen Joseph Henry
Our liberal movement in theology. Chiefly as Shown in recollections of the history of unitarianism in New England.
Amer.Unit.Ass.IV,Boston,1882a,
220p,20cm,1e,
U.I.1300
Allport Gordon W.
Personality and social encounter. Selected essays.
Beaco Press,Boston,1964a
388p,21cm,1e
U.I.0408
Albert János, Ferencz József
Egyházi imák és beszédek.Elmodották az erdélyi unitáriusoknak 1861évi jun.29-jul.2 bezárólag Tordán tartott Zsinat Főegyháztanácsa alkalmával
Római Katolikus lyc.,Kolozsvár,1861a
74p,23cm,1e
U.I.0496
Albert János, Kriza János
Az unitáriusok háromszázados zsinati ünnepélyének emléke az 1868 aug 29, 30, 31, napjain tartott könyörgésekben és egyházi beszédekben
Stein,Kolozsvár,1868a
111p,24cm,1e
U.I.0007
Albert János
Ima a tordai uitárius középtanoda felügyelő gondnoka ar.Rákosi id. Székely Elek koporsójánál.Tordán 183-ban febr.2 án
Gámán,Kolozsvár,1873a
5p,22cm,1e
U.I.0840
Albert János
Imakönyv tempomi használatra.
Stein,Kolozsvár,1873a,
275p,23cm,6e
U.I.0461
Albert János, Ferencz József
Könyörgések és egyházi beszédek
Stein,Kolozsvár,1895a
111p,24cm,1e
U.I U.I.2045
Albertz Heinrich
Nachtrage
Radius Verl.,Stuttgart,1983a,
190p,21cm,1e
U.I.1951
Albrecht Renate, Schüsseler Werner
Paul Tillich sein Werk. Mit Beitragen von Andreas Rössel, Eberhard Rolinck, Werner Schüssler etc.
Patmos Verl.,Düsseldorf,1986a
223p,22cm,1e
U.I.1323
Aldea Quintin, Müller Wolfgang
Handbuch der Kirchengeschichte
U.I.0001
Almanach
Almanach a ..."Kriza Önképzőkörének" 1927-28 évéről
Corvina,Kolozsvár,1928a
72p,17cm,2e
U.I.2400
Althaus Paul
Der Brief an die Römer. Das Neu Testament Deusch 6.
Göttingen,1978a,
159p,24cm,1e
U.I.0522
Ismeretlen
Az Amerikai Unitárius Egyházi Bizottság jelentése Erdélynek a román uralom alatti helyzetéről.
Bocskai Szövettség,Budapest,1921a
23p,21cm,1e
U.I.1583
Ames Charles Gordon
Rhe fatherhood of God - The Brotherhood of man-salvation by character. Three discourses.
Green,London,1903a
92p,17cm,1e
U.I.2518
Andrási György
Lakiteleki unitárius emléknap.
Kolozsvár,1999a,
56p,20cm,1a
U.I.2537
Andruhovic Urij
Rekreáció
Regény
Osiris,Budapest,1999a
118p,19cm,1e
Processor:Fordította: Körner Gábor
JAK Világirodalmi sorozat
ISBN:963-379-692-2
ISSN:1585-6542
U.I.1035
Annual Report 1979.
The General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches.The Fifty-second-submitted at the Annual Meetong of the Assembly 1980 incorporating the report and accounts of rhe British and Foreing Unitarian Association/Inc/.
Unitarian Headquart,London,1980a
73p,21cm,1e
U.I.0653
Antal Árpád ,Faragó József, Szabó T Attila
Kriza János.2.átdolgozott. kiad
Dácia,Kolozsvár,1971a
277p,21cm,1e
U.I.1043
Antall József
Közművelődés és iskolaügy Bölöni Farkas Sándor uti jegyzeteiben.
Budapest,1966a
1131-1140p,22cm,1e
/Pedagógiai Szemle 1966.No 12./
/fotókópia/
U.I.2127
Antitrinitarianism in the second half 16 th century
International Colloquium on the 400 th annyversary of Ferenc David's 
death
Hungaria Academy of Scienc,Siklós
1979a-May 15-19
3 lev.,20cm,1e
/Napi rendi beosztás/
U.I.0883
Antitrinitarianism in the second half 16 th century
International Colloquium on the 400 th annyversary of Ferenc David's death . /Program/
Hungaria Academy of Scienc,Siklós
1979a-May 15-19
4 lev.,20cm,1e
/Program/
U.I.0874
Apor Péter
Metamorphosis Transylvanie.
Kriterion,Budapest,1978a
182p,18cm,1e
U.I.0920
Appleman Philip
The silent explosion
Beacon. XII,Boston,1966a
169p,21cm,1e
U.I.2240
Aqunói Szent Tamás
A teológia foglalata I. rész Summa Theologiae. Pars prima
Telosz,Budapest,1994a
479p,20cm,1e
U.I.1323
Aubert Roger Beckman Johan
Die Kirche in der Gegenwart. Die Kirche zwischen Revolution und Restauration.
Wien-Basel-Freiburg,1971a
1e,
/ld. Handbuch der Kirchengeschichte Bd. 6/1/
U.I.2594
Auer G. Teichtweier H. és B. Stratling és mások
A tesben való ember. Test és nemiség mai keresztény szemmel.
Bécs,1981a,
204p,20cm,
U.I.1740
Arianie i zabytki architektury
Arienskiej w kielecczyznie /Régi lengyel unitárius templomokról./
Wydaw.Artystyczno-graficzul,
Krakko,1968a,
23p,15cm,1e
U.I.1456
Argumente kritischer Christen
Warum wir nicht aus der Kirche austrertern
Echter Verl.,Würzburg,1971a
167p,21cm1e
Egyéb: /Hrsg: Rolf Italiaander/
U.I.0594
Armstrong Richard A.
Az ember ismerete Istenröl.
Bagó M.,Budapest,1886a
78p,20cm,1e
Egyéb:/Unitárius Kiskönyvtár 21-25 sz./
U.I.1533
Armstrong Richard A.
God and the soul. An essay towards fundamental religion
The Lindsey Press,London,1921a
225p,18cm,1e
U.I.1550
Armstrong Richard A.
The significanceof the teaching of Jesus.
Ph. Green,London,1897a
50p,17cm,1e
U.I.2619
Artaud Antonin
A színház és az istenek: válogatott írások
Orpheusz,Budapest,1999a
382p,20cm,1e
ISBN:963-9101-55-9
U.I.1264
Asztalos Miklós
Jancsó Benedek emlékkönyv
Egy Nyomda,Budapest,1931a
413p,25cm,1e
U.I.1249
Asztalos Miklós
A történeti Erdély
Erdélyi Férfiak Egyesülete,
Budapest,1936a
739 64t/p/,26cm,1e
U.I.1328
Atlas zur Bibel
5.Aufl.Hrsg.:Rowley,
Brockhaus Verl.,Wuppertal,1975a
52p,26cm,1e
U.I.0926
Der Brockhaus Atlas
Die Welt in Bild und Karte
Brockhaus,Leipczig,1937a
680-175p,26cm,1e

Á@

Á^
U.I.0602
Ágoston József
Heltai gáspár élete és munkássága
Ágoston ,Budapest,1935a
30p,16cm,1e
/Unitárius Kereszténység 1.sz./
U.I.0010
Ágoston József
A hódmezővásárhelyi unitárius egyház története
Grafika,Budapest,1936a
30p,17cm,1e
/Unitárius Kereszténység 3.sz./
U.I.0944
Árkosi Dénes -Witális Áron
Sírbeszéd, melyet kissolymosi... Augustinovits Pál úrnak...az unitárius státus egyik főgondnokának emléke felállításakor... 1838-ban mondott
Református Kollégium,Marosvásárhely
1839a,24p,18cm,1e

B@

B^
U.I.0697
Balázs Ferenc
Aranyosszéki tervek.
Torda,1933a,
30p,16cm,1e
U.I.2054
Balázs Mihály
Az erdélyi antitrinitarizmus az 1560-as évek végén
Akadémia Kiadó,Budapest,1988a
257a,25cm,1e
/Humanizmus és reformáció, Vol. 14./
U.I.0099/c
"Baldácsy-alapítványa" ügyvivőének jelentése az 1942.évről.Az 1943.évi költségelőirányzat tervezetével és az igazgatóság jelentésével együtt.A református...evangélikus...magyarországi unitárius egyház.
Bethlen G.rt.ny,Budapest,1943a,
16p,30cm,1e,
U.I.0849
Bangs Carl
Arminius. A study of the Dutch reformation.
Abingdon Press,Nashville-New York,
1971a,
382p,25cm,1e
U.I.0412, U.I.0414, Koll.II:5
Barabás Lajos,Ajtay János
A Magyar Unitárius Egyház 1899.aug.27-29. napjain Székelykeresztúron tartott Zsinati Főtanácsa alkalmával mondott templomi imák és beszédek.
Betegh,Székelyudvarhely,1899a,
59p,24cm,1e,
U.I.
Barabás István
A magyar keresztény unitárius anyaszentegyház hitrendszere.
Máté,Budapest,1936a,
8p,15cm,1e
U.I.0020
Barabás István
A dunapataji Unitárius Egyházközség.
Fővárosi ny.,Budapest,1938a,
74p,17cm,1e
U.I.0412
Barabás Lajos, Ajtay János
A Magyar.Unitárius Egyház 1899 aug. 27-29 napjain Székelykeresztúron tartott Zsinati Főtanácsa alkalmával mondott templomi imák és beszédek
Betheg,Székelyudvarhely,1899a,
59p,24cm,1e
U.I.1038
Von Benoit Anré - Kallis Anastasion etc.
Alte Kirche und Ostkirche.
M.Grünwald-Ch.Kaiser,Mainz-München
1970a,
297p,21cm,1e
/Ökumenische Kirchengeschichte Bd. 1./
U.I.0027
Benczédi Gergely
Berde Mózsa életrajza.
Atheneum,Budapest,1901a,
162p,26cm,1e,
/Az Unitárius Egyház/
U.I.0099/f
Benczédi Gergely
A kolozsvári unitárius kollégium vázlatos története.
Gámán,Kolozsvár,1901a,
76p,23cm,1e,
/Klny.  A kolozsvári unitárius kollégium 1900-1901. tanév értesítője/
U.I.
U.I.0031
Benczédi Pál
Evangéliumi történetek. Tankönyv az Unitárius elemi iskolák 4.oszt számára.
erzsébet ny.,Kolozsvár,1937a,
62p,20cm,1e,
U.I.2022
Benczédi Pál
Az unitárius hitelvek kifejlődése.
Hermes,Kolozsvár,1934a,
121p,23cm,1e,
/Hiányos: 1-6 p./
U.I.
U.I.0598
Bellows W.H
Isten, az Atya, az imádának egyetlen észszerű tárgya.
Bagó M.,Budapest,1883a,
15p,20cm,1e,
/Unitárius Kiskönyvtár 8.sz./
U.I.0597/b
Bellows W.H
Személyes halhatatlanság.
Bagó M.,Budapest,1883a,
7p,20cm,1e,
/Unitárius Kiskönyvtár 9.sz/
U.I.
U.I.0037
Biás István
Unitárius egyháztörténeti adatok 1619-1866 A széki gr.Teleki-nemzettség
marosvásárhelyi levéltárából kiadja--.
Bev. Kelemen Lajos. Unitárius egyháztörténeti adatok.--.
Kossuth,Marosvásárhely,1910a,
IX-XIV,255p,26cm,1e,
U.I.1424
Biss, Charles F.
The Unitarian argument, in some leading points, restated and explaned. 3.ed
Unit.Christ.Publ.Office,London,1904a,
VI,100p,19cm,2e,
U.I.
U.I.0056         U.I.55
Boros György
Az angol unitáriusok munkálkodása. Jelentés az angol Unitáriusoknak 1879 ápr. 6-9 napjain Sheffieldben tartott nemzeti konferenciájáról
Gámán,Kolozsvár,1897a,
16p,24cm,1e
U.I.0181
Boros György
Ágh István püspök élete főtekintettel külföldi tanulására, tanári és irodalmi munkásságára
Keresztény magvető 70. évfolyam 1938 1 és 2 füz. 1. közl. 13-23 p. 2. közlöny 81-84 p.,Kolozsvár,1938a,
15p,20cm,1e
U.I.1060
Borbély István
A Magyar Unitárius Egyház hitelvei a 16. században.
Egyes.Könyvny.Kolozsvár,1914a,
38p,23cm,1e
/Forrástanulmány/
U.I.0764
Borbély István
Jókai emlékezete.
Minerva,Kolozsvár,1925a,
16p,16cm,1e,
/Unitárius könyvtár 1.sz/
U.I. U.I.
U.I.0085
Boros György
Unitárius élet Észak-Amerikában.
Felolvasás. A Dávid Ferenc-Egyelet udvarhelyközi f.é. közgyűlésén Vargyason, tartotta...
Gámán,Kolozsvár,1901a,
16p,23cm,1e,
/Dávid Ferencz Egylet Udvarhelyközi kiadványai 1.sz./
U.I.0052
Borbély István
Az unitárius életfelfogás új irányai természettudományi megvilágításban.
K.ésNY.,Kolozsvár,1920a,
15p,23cm,1e,
U.I.0099/b
Borbély István
Az unitárius keresztény hit alapfogalmai. Előadott az 1930-31. tanév1. szemeszterében, a kolozsvári unitárius theológiai akadémián.
Sokszorosítás,Kolozsvár,1930a,
26cm,1e,
/Jegyzet a Kolozsvári Unitárius Theológiai Akadémia 4.köt./
U.I.1904
Borovszky Samu
Makó és a reformáció.13.fej. Az unitarismus és Tordai Máté. 296-298,
449p. = Csanád vármegye története 1715-ig.1.köt. 
MTA,Budapest,1896a,
500p,25cm,1e,
U.I. U.I.
U.I.1022
Burkhard, Gottlieb
Nierhundert 400 Jahre Unitarische Kirche in Ungarn.
Neu e Züricher Zeitung,Zürich,1979a,
Nr. 192 Kivágat!
U.I. U.I.

C@

C^
U.I.0766.
CARPENTER Estlin József
Jézus az evangéliumban és a történelemben.
Ford: Józan Miklós.
Ellenzék ny., Kolozsvár, 1904a.
25p. 21cm. 1e.
/Unitárius Füzetek 2 sz./
/Unitárius Közl. melléklete/

 

U.I.

 

U.I.0590.
CARPENTER Estlin József
A halhatatlanság helye hitelveink között.
Károlyi, Budapest, 1901a.
48p. 20cm. 1e.
/Unitárius Kis Könyvtár 70-72. sz./
U.I.1966.
CARPENTER, J. Estlin
The Bible in the nineteenth century. Eight lectures. N.Y. - Bombay, 1903a. Longmans, Green Co. XV, 512p. 23cm. 1e.
U.I.0100.
CARPENTER Estlin József
Buddhizmus és kereszténység. Ellentét és párhuzam. Ford.: Kiss Elek. Cluj-Kolozsvár, 1925a. Corvin ny. 167p. 1t. 24cm. 2e.
U.I.1511.
CARPENTER, Estlin J.
James Martineau. Theologian and teacher. A study of his life and thought. London, 1905a. Ph. Green. XIV, 596p. 1t. 22cm. 1e.
U.I.0101.
CARPENTER Estlin József
A kereszténység helye a világ vallásai között. 2.kiad. Ford.: Kiss Elek. Székelykeresztúr, 1923a. 70p. 20cm. 3e. 
(Az Unitárius Irodalmi Társaság kiadványai 1.)
U.I.0121.
Palsztina Jézus korában. (Carpenter E. J. után). Ford. és átdolg.: Derzsi Károly. Bp. 1887a. Bagó ny. 118p. 20cm. 3e. (Unitárius Kis Könyvtár. 27-33.sz.)
U.I.1597.
CARPENTER, J. Estlin
The relation of Jesus to his age and our own. A lecture. London, 1895a. Ph. Green. 87p. 17cm. 1e.
U.I.0452.
Vallás és szabadság. Felolvasások az unitárius és más szabadelvű vallásos gondolkozók és munkálkodók nemzetközi tanácsának Amsterdamban 1903. szept. hóban tartott gyűlésén. Írták: Oort, H.; Carpenter, J. Estlin stb. Ford.: Az unitárius lelkészek és tanárok. Kolozsvár, 1904a. Gámán ny. VIII, 228p. 19cm. 3e.
U.I.1998.
Joseph Estlin Carpenter. A memorial volume. Ed. C.H. Herford. Oxford, 1929a. Clarendon Press. VI, VII, VIII, 188p. 1t. 23cm. 1e.
U.I.1932.
CACCANO, Domenico
Eretici italiani in Moravia, Polonia, Transsilvania (1558-1611). Studi e documenti. Firenze-Chicago, 1970a. Sansoni-Newberry. 286p. 2t. 25cm. 2e. 
U.I.1654.
CARLSSON, Anton J.
Die Wissenschaft und das Übernatürliche. (Scince and the Supernatural 1930.) Übersetzt: Carl Dunkelmann. Stuttgart, 1956a. Frereligiösen Landesgemeinde Württemberg. 15m 1p. 21cm. 1e.
U.I.0062.
BOROS György
Carlyle. Cluj-Kolozsvár, 1933a. Minerva. 13p. 24cm. 2e. (Erdélyi Tudományos Füzetek 61.sz.)
(Az Erdélyi Múzeum-Egyesület)
U.I.1313.
CARR, Edward Hallett
The romantic exiles. A nineteenth-century portrait gallery. Boston, 1961a. Beacon Press. 388p. 21cm. 1e.
(Beacon Paperback No 126.)
U.I.2046.
CASSIRER, Ernst
The philosophy of the enlightenment. Princeton, N. Yersey, 1951a. Pr. Univ. Press. XIII, 366p. 21cm. 1e.
U.I.0770.
CASSON W. Charles
A szabadelvű hit öt elve. Ford.: Ferencz József. Kolozsvár é.n. Ellenzék ny. 7p. 23cm. 1e. (Unitárius füzetek 7.sz./ Unitárius Közl. melléklete)
U.I.1382.
CASTAGNE, Fritz
Die "dritte Konfession". Dargestellt an ihrer Entwicklung in Schleswig-Holstein. 2.erw. ed. Hamburg, 1961a. 143p. 22cm. 1e.
U.I.1470.
CASTAGNE, Fritz
Eltern und Kinder. Ansprache eines Vaters zur Jugendleite. Kiel, 1960a. k.n. 11p. 21cm. 1e.
Soksz.!
U.I.1488.
CASTAGNE, Fritz
Helden, Pastoren, Menschen, Gedanken eines Nichtchristen zur Glaubensfrage in Deutschland aus Anlass eines Denkmalsstreites in Flensburg. 3.Aufl. Heide 1970a. K.n. 47p. 21cm. 1e. (Klny. Ruf und Widerhall Nr.6.)
U.I.1685.
CASTAGNE, Fritz
Der Mönch Ansverus und die Heidenmission in Holstein und Lauenburg. Hannover, 1966a. Pfeiffer, H.Verl. 31p. 21cm. 1e. (Volk und Welt).
U.I.1478.
CASTAGNE, Fritz - LAZARRAGA, Elke
Die Unitarier. Gedanken, Namen und Formen einer religiösen Bewegung in Vergangenheit und Gegenwart. Hameln, 1967a. H.Soltsien. 32p. 21cm. 2e. (Deutsch-Unitarische Schriftenreihe 9.)
U.I.1465.
CASTAGNE, Fritz
Von des ewigen Ehre. Offener Brief ... München é.n. A. Dreselly. 15p. 24cm. 1e. (Kieler Brief)
U.I.1469.
CASTAGNE, Fritz
Wilhelm Busch oder die Reiselust nach der Grenze des Unfassbaren. H.N. 1955a. k.n. 4 lev. 24cm. 1e.
(Klny. "Klüter Blatter" Weihnachtsmappe 1955.)
U.I.1466.
CASTAGNE, Fritz
J. Wilhelm Hauer und seine Generation im Ringen um Freiheit und Verstandigung im Glauben. Ein Beitrag zur neueren geschichte Religiösen Toleranz. Marburg/Lahn, 1958a. H.Bauer. 32p. 21cm. 1e.
U.I.1965.
BECKER, B.
Autour de Michel Servet et de Sebastien Castellion Chateillon. Haarlem, 1953a. Tjeenk Willink-Zoon N.V. VII, 302p. 24cm. 1e.
U.I.1742.
400th anniversary issue. Unitarian Universalist Association. Summer 1968. By Howlett, Duncan - Castor, Henry etc. Boston, 1968a. UUA. Now. 3-50p. 29cm. 1e. (The Magazin of the Unitarian Universalist Ass. Vol. 150 No 6.)
U.I.1641.
AGLIPAY, Gregorio y Labayan
Catequesis de la Iglesia Filipina Independiente. Manila 1911a. Los Eyes. XXVI, 104p. 19cm. 1e.
U.I.1238.
KUYKENDALL THOMSON, Paul
Why I am a catholic. Boston, 1965a. Beacon Press. 204p. 21cm. 1e. (Beacon Paperback No 201.)
U.I.2618.
Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Szerk.: Guglielmo Cavallo, Roger Chartier; Bp: Balassi, 2000a. 419p. 23cm. 1e.
U.I.1658.
A céhes élet Erdélyben. Válogatta, bev.-el ellátta: Kovách Géza, Binder Pál. Bukarest, 1981a. Kriterion. 316p. 18cm. 1e.
U.I.1599.
CHADWICK, John W.
A daring faith and other sermons. 9-10. ser. Boston, 1885a. Ellis. 135p. 20cm. 1e.
U.I.0913.
CHADWICK, Henry
The early Church. Middlesex, 1971a. Penguin. 304p. 18cm. 1e. (Penguin books 1.)
U.I.2418., 2539.
CHADWICK, Henry
A korai egyház. Bp. 1999a. Osiris. 285p. 20cm. 2e.
U.I.2540.
CHADWICK, Owen
A reformáció. Bp. 1998a. 442p. 20cm. 1e.
U.I.1181.
CHADWICK, Owen
The reformation. Baltimore, 1972a. Penguin Books. 463p. 18cm. 1e. (The Pelican History of the Church. No 3.)
U.I.1811.
CHANNING, William Ellery
The perfect life. London - Edinburgh, 1880a. William and Norgate. LXXXIV, 764p. 19cm. 1e.
U.I.0102.
CHANNING, Ellery Vilmos
-- válogatott művei. Ford.: az unitárius tanárok.
2. köt. Vallásos tárgyú beszédek;
3. köt. Élet és jellemrajzok;
4. köt. Vallásos tárgyúak 2.;
5. köt. Társadalmi és vallásos tárgyúak;
6. köt. A tökéletes élet.
Kolozsvár, 1872-1881a. Papp M. ny. 24cm. 6e.
U.I.1896.
CHANNING, Ellery Vilmos
-- válogatott művei. Ford. és kiadták az unitárius tanárok. I-V.köt. Kolozsvár, 1870-74a. Róm. kath. Lyc. ny. 1e. 23cm.
Kötetenként újra számozva!
Egybekötve!
U.I.1915.
Memoir of William Channing with extracts from his correspondence and manuscripts. Vol.I. London, é.n. Routledge. XI, 512p. 1t. 20cm. 1e.
U.I.1420/a.
HARRINGTON, Donald Szantho
William Ellery Channing, forerunner, who laid the foundation and established the character of American Unitarian Universalism 1-21p.
ld. U.I.1420.     Harrington: Channing, Parker, Emerson etc... N.Y., 1975a. 2e.
U.I.0996.
MENDELSOHN, Jack
Channing. The reluctant radical. A biography. Boston, 1979a. 2.print. Unitarian Universalist Association. 308p. 1t. 22cm. 1e.
U.I.0308.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
Channing szelleme. Bp. 1923a. 18p. 23cm. 3e.
U.I.1270.
DALTON, Tom E.
Channing school. (1885-1960, London.) In celebration of 75 years. Somerset, 1960a. Castle Gary Press. 36p. 24cm. 1e.
U.I.
U.I.1836.
CHURCH, F. Forester
Born again Unitarian Universalism. 2. print.
Cone-Lewis prt, Tulsa, 1983a.
95p. 21cm. 1e.
U.I.1980.
CHEETHAM, Henry H.
Unitarism and Universalism. An illustrated history. 3. ed.
Beacon Press, Boston, 1968a.
124p. 21cm. 1e.
U.I.1230.
CHINOY, Ely
Automobile workers and the American dream. Boston, 1965a. Beacon Press. XX, 139p. 21cm. 1e.
(Beacon Paperback No 210.)
U.I.1279.
CHOISY, Eugéne
Précis d' histoire générale du christianisme. 3. rev. ed. Neuilly-sur Seine, 1927a. La Cause. 230p. 19cm. 1e.
U.I.1850.
GORING, Jeremy - GORING, Rosemary
The Unitarians. Foreword: Long, Arthur. Exeter 1984a. Religious and Moral Education Press. A. Wheaton. V, 64p. 19cm. 1e.
(The Christian Denominations Series.)
U.I.0859.
The christian intellectual. Studies in the relation of catholicism to the human sciences. Edit.: Hazo, Samuel. Pittsburgh, 1963a. Duquesne University Press. XXVI, 179p. 23cm. 1e.
U.I.0331.
CHRYSTOTOMOS János
-- két beszéde. Ford.: Péterfi Dénes. Kolozsvár, 1905a. Ajtai K. ny. 46p. 20cm. 1e.
U.I.2445.
CHRYSSIDES, George
The Elements of Unitarianism. Element Books Limited. 1998a. 134p. 20cm. 1e.
U.I.1947.
CHURCH, F. Forrester
The devil and dr. Church. A guide to hell for atheists and true believers. San Fancisco, 1986a. Harper-Row. XII, 93p. 22cm. 1e.
U.I.2043.
CHURCH, F. Forrester
The essential Tillich, an anthology of the writings of Paul Tillich. N.Y., 1987a. Macmillan. XVIII, 281p. 22cm. 1e.
U.I.1954.
CHURCH, F. Forrester
Father and Son. A personal biography of senator Frank Church of Idaho by his son... N.Y. 1985a. Harper. X, 193p. 4t. 25cm. 1e.
U.I.2268.
The Church of Scientology International. 40th Anniversary. (Jentzsch, Heber C.) H.é.k.n. 55p. 28cm. 1e.
U.I.2079.
Unitarian Universalist sermons. Church, Forrester F., Robinson, Christine C. etc. Boston, Mass. 1988a. Unit. Univ. Christ. Fellowship. 1-106p. 24cm. 1e. (The Unitarian Universalist Christian Vol.43. No 3-4.)
U.I.1451.
Continuity and discontinuity in church history. Essays presented to George Hunston Williams on the occasion of his 65th birthday. Ed.: F. Forrester Church - Timothy George. Leiden, 1979a. E.J. Brill. XXII, 419p. 1t. 25cm. 1e.
(Studies in the History of Christian Thought Vol.11.)
U.I.2015.
Church history index 1889-1961. Comp.: Shepherd, Holley M. Cambridge, Mass. 1963a. Harvard Univ. 167p. 25cm. 1e.
U.I.1586.
CLARKE, James Freeman
Manual of unitarian belief. 20th ed.
The Beacon Press, Boston, 1924a. 
103p. 19cm. 1e.
U.I.1311.
CLARK, Kenneth
Landscape into art. Boston, 1963a. Beacon Press. XIX, 147p. 104t. 21cm. 1e.
(Beacon Paperback No 117.)
U.I.1158.
CLARK, O. Fielding
Christianity and Marxism. Moscow, 1977a. Progress Publ. 214p. 17cm. 1e.
U.I.1666.
CLARKE, C. P. S.
Short history of the christian church. From the earliest times to the present day. London - N.Y. - Toronto. 1929a. Longmans, Green. XIII, 532p. 4t. 21cm. 1e.
U.I.1589.
CLARKE, James Freeman
Essentials and non essentials in religion. Six lectures. Boston, 1877a. Am. Unit. Ass. 148p. 16cm. 1e.
U.I.0373.
CLARKE Freeman Jakab
A keresztény imádkozás. Ford. és kieg. Szent-Iványi Sándor. Bp. 1940a. Máté ny. 320p. 17cm. 4e.
U.I.0103.
CLARKE Freeman, James (Jakab)
Mindennap vallása. Every-day religion. Ford.: Kiss Sándor. Cluj, 1935a. 210p. 1t. 20cm. 3e.
U.I.1526.
PARKER, Theodor
Views of religion. Introduct.: Freeman Clarke. Boston, 1906a. Am. Unit. Ass. X, 466p. 22cm. 1e.
U.I.1584.
Treasures new and old. A memorial to James Freeman Clarke celebrating the one hundredth anniversary of his birth. Boston, 1910a. Amer. Unit. Ass. 154p. 12t. 22cm. 1e.
U.I.?
GOUNELLE, André
Le Christ et Jésus. Trois christologies américaines: Tillich, Cobb, Altizer. Paris, 1990a. Desclée. 215p. 23cm. ?e.
U.I.1061.
COCHRANE, Eric - TEDESCHI, John
Delio Cantimori: Historian. (1904-1966) Chicago, 1967a. Univ. of Chicago. 437-445p. 24cm. 1e. (Klny. The Journal of Modern History, Vol. 39. No 4.)
U.I.1101.
COLE, G. D. H.
Socialism in evolution. Harmondsworth, 1938a. Penguin Books. 248p. 19cm. 1e. (Pelican Books, 1938.)
U.I.1573.
HICHENS, Robert
The God within him. Vol.1. Lpzg. 1926a. 342p. 17cm. 1e.
(Collection of British Authors, Tauchnitz Vol.4752.)
U.I.1108.
College service. For use at the Unitarian College Manchester. Compl. H. Mc Lachlan. Manchester, 1926a. The Unit. College. 24p. 19cm. 1e.
U.I.2127.
Antitrinitarianism in the second half 16th century. International Colloquium on the 400th anniversary of Ferenc David's death. Hung. Academy of Science. May 15-19, 1979, Siklós. Siklós, 1979a. 3 lev. 20cm. 1e.
U.I.1901.
Unitarianism and related movements. Papers read at the Colloquium on the study of the 16th century. Eadical Reformation. Amsterdam, 14. May, 1985. Utrecht, 1986a. Bibliotheca Unitariorum. XIV, 45p. 26cm. 3e.
U.I.2147.
Unitarianism and related movements. Papers read at the Colloquium on the Study of the 16th century. Utrecht, 1986a. Bibliotheca Unitariorum. 69p. 25cm. 2e.
(Soksz.)
U.I.1522.
COLLYER, Robert
Thoughts for daily living. Boston, 1911a. Am. Unit. Ass. 5 lev. 158p. 20cm. 1e.
U.I.1087.
HARRINGTON, Szantho Donald
Orville Dewey, Robert Collyer, John Hayness Holmes and the Community Church of New York. 24. 26, 23, 20p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit, 1974-75. No 9, 10, 11, 12.)
U.I.1421/b.
HARRINGTON, Donald szantho
Robert Collyer and the age of empire: the Blacksmith and his millionaires. 1-26p.
ld. U.I.1421. Harrington: Orville Dewey, Robert Collyer, John Haynes [et al], N.Y. 1975a.
U.I.1375.
COMMAGER, Henry Steele
Theodore Parker. 2.ed. Boston, 1947a. The Beacon Press. VIII, 339p. 11t. 22cm. 1e.
U.I.1490.
Common prayer for christian worship: in ten services for morning and evening with special collects, prayers and occasional services. London - Edinburgh - Oxford, 1900a. Williams and Norgate. 14p. 137 lev. 19cm. 1e.
U.I.1587.
Common prayer in nine services. London, 1926a. Longmans, Green and Co. 84p. 19cm. 2e.
U.I.1849.
Book of Common Prayer According to the use an King's Chapel. Boston, 1984a. Wardens and Vestry of King's Chapel. 3 lev. 333p. 18cm. 1e.
U.I.1452.
Béla Bartók and the pioneer spirit of Unitarian Universalism. (DSH-6/7/81.) A sermon conversation with Donald Szantho Harrington sen. minister of the Community Church of New York and Béla Bartók jr. and Prof. Gabriel Bánát at the Community Church of New York, Sunday, June 7., 1981. N.Y. 1981a. The Comm. Church. 14p. 22cm. 1e.
(Soksz.)
U.I.0889.
HARRINGTON, Szantho Donald
The immortality of John Haynes Holmes. N.Y., 1969a. The Community Church. 19p. 19cm. 1e.
(The Community Pulpit, 1968-69. No 8.)
U.I.1083.
HARRINGTON, Szantho Donald
Will the church universal become a universal church? N.Y. 1973a. The Community Church of New York. 19p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit. 1972-73. No 2.)
U.I.1668.
HARRINGTON, Donald Szantho
The ultimate questions. N.Y. 1974a. The Community Church. 18p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1973-74. No 2.)
U.I.1088.
HARRINGTON, Szantho Donald
Letter to a homosexual friend. N.Y. 1974a. The Community Church of New York. 17p. 18cm. 2e.
(The Community Pulpit 1973-74. No 3.)
U.I.1089.
HARRINGTON, Szantho Donald
God and the devil; is there a scientific basis for belief in them? N.Y. 1974a. The Community Church of New York. 16p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1973-74. No 5.)
U.I.1090.
HARRINGTON, Szantho Donald
Freedom and morality: are they compatible? N.Y. 1974a. The Community Church of ÍNew York. 18p. 18cm. 2e. 
(The Community Pulpit 1973-74. No 6.)
U.I.1091.
HARRINGTON, Szantho Donald
The children of Israel and the future of mankind. Passover Sunday. N.Y. 1974a. The Community Church of New York. 19p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1973-74. No 8.)
U.I.1075.
HARRINGTON, Szantho Donald
Where are we in the war against racisme? N.Y. 19p. 17cm. 2e.
(The Community Pulpit 1973-74. No 9.)
U.I.1092.
HARRINGTON, Szantho Donald
What is happening to Unitarian Universalism? N.Y. 1974a. The Community Church of New York. 15p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1973-74. No 10.)
U.I.1084.
HARRINGTON, Szantho Donald
Looking backward from 2004 A.D. N.Y. 1975a. The Community Church of New York. 19p. 18cm. 2e.
(The Community Pulpit 1974-75. No 2.)
U.I.1085.
HARRINGTON, Szantho Donald
Divali Sunday reality and illusion: How do they relate? N.Y. 1975a. The Community Church of New York. 19p. 18cm. 2e.
(The Community Pulpit 1974-75. No 3.)
[Lapsz. hibás!]
U.I.1086.
HARRINGTON, Szantho Donald
The real revolution in family life. N.Y. 1975a. The Community Church of New York. 15p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1974-75. No 4.)
U.I.1087.
HARRINGTON, Szantho Donald
Orville Dewey, Robert Collyer, John Hayness Holmes and the Community Church today and tomorrow. A 150th anniversary series. N.Y. 1975a. The Community Church of New York. 24, 26, 23, 20p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1974-75. No 9., 10., 11., 12.)
U.I.1671.
HARRINGTON, Donald Szantho
Women's lib - men's lib: Is this what we really want? N.Y. 1976a. The Community Church. 19p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 1.)
U.I.1672.
HARRINGTON, Donald Szantho
A new world economy: why, when and how? N.Y. 1976a. The Community Church. 17p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 2.)
U.I.1673.
HARRINGTON, Donald Szantho
The provocation of prayer. N.Y. 1976a. The Community Church. 17p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 3.)
U.I.1674.
HARRINGTON, Donald Szantho
Can the liberal spirit survive this age? N.Y. 1976a. The Community Church. 12p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 4.)
U.I.1675.
HARRINGTON, Donald Szantho
Arthur Ernest Morgan the greatest American of our time. In memoriam. N.Y. 1976a. The Community Church. 22p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 5.)
U.I.1676.
HARRINGTON, Donald Szantho
The right to power. N.Y. 1976a. The Community Church. 15p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 6.)
U.I.1677.
HARRINGTON, Donald Szantho
Religion, science and philosophy: can they cooperate? N.Y. 1976a. The Community Church. 14p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 8.)
U.I.1678.
HARRINGTON, Donald Szantho
The real Lord of history and you! N.Y. 1976a. The Community Church. 14p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 9.)
U.I.1679.
HARRINGTON, Donald Szantho
Science, sin, salvation and the soul. N.Y. 1976a. The Community Church. 18p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 10.)
U.I.1663.
HARRINGTON, Donald Szantho
Whatever happened to the death of God? N.Y. 1977a. The Community Church. 13p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1976-77. No 1.)
U.I.1665.
HARRINGTON, Donald Szantho
Where has all the laughter gone? N.Y. 1977a. The Community Church. 12p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1976-77. No 2.)
U.I.1664.
HARRINGTON, Donald Szantho
When will the Messiah come? N.Y. 1977a. The Community Church. 16p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1976-77. No 3.)
U.I.1662.
HARRINGTON, Donald Szantho
The joys of woodchopping and the uses of hurricanes? N.Y. 1977a. The Community Church. 12p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1976-77. No 4.)
U.I.1070.
HARRINGTON, Szantho Donald
Homecoming - High holy day sunday "The peace, power and plentitude of God." N.Y. 1978a. The Community Church of New York. 15p. 17cm. 1e.
(The Community Pulpit 1977-78. No 1.)
U.I.1071.
HARRINGTON, Szantho Donald
"Stephen Biko - in memoriam". N.Y. 1978a. The Community Church of New York. 15p. 17cm. 1e.
(The Community Pulpit 1977-78. No 4.)
U.I.1072.
HARRINGTON, Szantho Donald
"Hubert H. Humphrey and the American Liberal Spirit." N.Y. 1978a. The Community Church of New York. 23p. 17cm. 1e.
(The Community Pulpit 1977-78. No 5.)
U.I.1073.
HARRINGTON, Szantho Donald
"This I do believe" Series I. "The everlasting 'thou'". N.Y. 1978a. The Community Church of New York. 13p. 17cm. 1e.
(The Community Pulpit 1977-78. No 6.)
U.I.1074.
HARRINGTON, Szantho Donald
"This I do believe" Series 3. "The way, the truth and the life." N.Y. 1978a. The Community Church of New York. 11p. 17cm. 1e.
(The Community Pulpit 1977-78. No 8.)
U.I.1670.
HARRINGTON, Donald Szantho
America's special Relationship with Africa: What are we doing to it? N.Y. 1982a. The Community Church. 26p. 18cm. 1e
(The Community Pulpit 1981-82. No 4.)
U.I.1669.
SOUTHWORTH, Bruce Alan
Of hunger and guns. N.Y. 1982a. The Community Church. 15p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1981-82. No 4.)
U.I.1741.
HARRINGTON, Donald Szantho
"The years of our days: An account of my ministry". N.Y. 1982a. The Community Church. 25p. 1e.
(The Community Pulpit. Ser. 1981-82. No 5.)
U.I.1689.
On the completion of Fumon Hall. The Open Door. Comp. Nikkyo Niwano, Tokio, 1970a. Rissho Kosei-kai. 48p. 30cm.1e.
(Színes ábrák!)
U.I.0922.
Concerning death: a practical guide for the living. Boston, 1974a. Beacon. XVIII, 365p. 21cm. 1e.
U.I.1133.
The concord anthem book. Forty anthems for use of mixed voice choirs in protestant churches. Ed. Davison, Archibald T. - Foote, Henry Wilder. Boston, 1925a. Schirmer Music Co. 3, 155p. 28cm. 3e.
(Concord Series No 13.)
U.I.1134.
The second concord anthem book. Forty anthems for use of mixed voice choirs in protestant churches. Ed.: Davison, Archibald T. - Foote, Henry Wilder. Boston, 1936a. Schirmer Music Co. 232p. 28cm. 1e.
(Concord Series No 1200.)
U.I.1282.
DAVISON, Archibald T. - FOOTE, Henry Wilder
The Concord anthem book. Forty anthems for use of mixed voice choirs in protestant churches. Boston, 1925a. Schirmer Music Co. 155p. 29cm. 1e.
(Concord series of Music. No 13.)
U.I.1281.
DAVISON, Archibald T. - FOOTE, Henry Wilder
The second Concord anthem book. Forty anthems for the use of mixed vouce choirs in protestant churches. Boston, 1936a. Schirmer Music Co. 232p. 28cm. 3e.
(Concord series of Music. No 1200.)
U.I.0954.
CONE, James H.
Schwarze Theologie. Eine christliche Interpretation der Black-Power-Bewegung. München - Mainz, 1971a. Kaiser - Grünewald. 209p. 21cm. 1e.
U.I.2156.
KIS Domokos
"Confessio: Az unitáriusok vallástétele." = Irodalomtörténeti Közlemények. Bp. 1992a. 96. évf. 1.sz. Adattár. 83-99p. 1e.
Kongresszus
U.I.2059.
Freedom and Fellowship in religion. Proceedings and papers of the Fourth International Congress of Religious Liberals held at Boston U.S.A. Sept. 22-27., 1907. Ed. Charles W. Wendte. Boston Mass. 1907a. Int. Council. VII, 651p. 24cm. 1e.
U.I.1846.
La vie religieuse en Hongrie. Írták: Bartha Tibor - Káldy Zoltán - Ferencz József etc. Bern, 1984a. Assoc Internat. pour la Défense de la Liberté Religieuse. 44-134p. 22cm. 1e. = Conscience et Liberté. 1984. II. No 28.
U.I.1451.
Continuity and discontinuity in church history. Essays presented to George Hunston Williams on the occasion of his 65th birthday. Ed.: F. Forrester Church - Timothy George.- Leiden, 1979a. E. J. Brill. XXII, 419p. 1t. 25cm. 1e.
(Studies in the History of Christian Thought Vol.11.)
U.I.2275.
CONZELMANN, Hans - LINDEMANN, Andreas
Arbeitsbuch zum Neuen Testament. 11. überarb. Aufl. Tübingen, 1995a. J.C.B. Mohr. XIX, 566p. 19cm. 1e.
(Uni - Taschebücher 52.)
U.I.2649.
Hans CONZELMANN
Geschichte des Urchristentums. Grundrisse zum Neuen Testament 5. Göttingen, 1989a. 173p. 24cm. 1e.

U.I.2274.
CONZELMANN, Hans
Grundriss der Theologie des Neuen Testamentes. 5. verb. Aufl. Tübingen, 1992a. J.C.B. Mohr. XX, 433p. 19cm. 1e.
(Uni - Taschenbücher 1446.)
U.I.1698.
CONZELMANN, Hans
Théologie du Nouveau Testament. Paris - Genéve, 1969a. Centurion. 390p. 25cm. 1e.
(nouvelle Série Théologique No 21.)
U.I.1541.
COOKE, George Willis
Unitarianism in America. A history of its origin and development. Boston, 1910a. Amer. Unit. Ass. 5 lev. 463p. 1t. 22cm. 1e.
U.I. 0870.
COOMBS, Norman
The black experience in America. New York, 1972a. Hippocrene. 250p. 21cm. 1e.
U.I.1528.
Religion and the modern mind. Ed.: Cooper, Charles C. N.Y. - London, 1929a. Harper. 227p. 20cm. 1e.
U.I.0595.
COQUEREL, A. ifj.
A lelkiismeret és a hit. Bp. 1885a. Bagó M. 66p. 20cm. 3e.
(Unitárius Kiskönyvtár 16-20.sz.)
U.I.1569.
CORNISH, Louis C.
Work and dreams and the wide horizon. Boston, 1937a. Beacon Press. VII, 403p. 23cm. 1e.
U.I.2012.
RENATO, Camillo
Opere documenti e testimonianze. Firenze - Chicago, 1968a. Sansoni. 350p. 6t. 26cm. 1e.
(Corpus Reformatorium Italicorum.)
U.I.1969.
CORY, David Munroe
Faustus Socinus. Boston (Mass) 1932a. The Beacon Press. IX, 155p. 22cm. 2e.
U.I.1144.
CRABTREE, Herbert
Some religions cults and movements of to-day and their contribution to the religion of to-morrow. London, 1932a. The Lindsey Press. VIII, 59p. 19cm. 1e.
(Religion: Its modern needs and problems. No 7.)
U.I.1182.
CRAGG, Gerald R.
The church and the age of the reason 1648-1789. Baltimore, 1970a. Penguin Books. 299p. 18cm. 1e.
(The Pelican History of the Church No 4.)
U.I.1995.
CROMPTON, Arnold
Unitarianism on the Pacific Coast. The first sixty years. Boston, 1957a. Beacon Press. 182p. 21cm. 1e.
U.I.0769.
CROOKER, H. József
Az unitárius vallás története és főbb vonásai. Átdolg. Boros György. Kolozsvár, é.n. Ellenzék ny. 25p. 22cm. 1e.
(Unitárius füzetek 5., 6.sz.; Unitárius Közl. melléklete.)
U.I.1553.
CROSS, R. Nicol
Communion of man with God. London, 1915a. Lindsey Press. VI, 244p. 19cm. 1e.
U.I.2553.
John Dominic CROSSAN
Der historische Jesus. München, 1995a. 630p. 23cm. 1e.
U.I.1529.
CROTHERS, Samuel M.
The understanding heart. London, 1907a. Ph. Green. XI, 186p. 18cm. 1e.
U.I.1418.
Religions and the promise of the twentieth century. Reading in the history of mankind. Ed. Guy S. Métraux - Francois Crouzet. N.Y. - Toronto, 1965a. Mentor Book. 277p. 18cm. 1e.
U.I.1855.
CULLMANN, Oscar
Die Christologie des Neuen Testaments. 5. Aufl. Tübingen, 1975a. Mohr, J.C.B. XII, 352p. 24cm. 1e.
U.I.1987.
CULLMANN, Oscar
Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung der Toten? Antwort des Neuen Testaments. Stuttgart, 1986a. Quell. Verl. 72p. 20cm. 1e.
U.I.2189.
HARRISON, Shirley - EVEMY, Sally
Cults. The battle for God. London, 1990a. Helm, Chr. 214p. 25cm. 1e.
U.I.2542.
Don CUPITT
Eltűnt istenek nyomában. A vallásosság jövője. Mesterelmék. Bp. 1997a. 142p. 24cm.1e.
U.I.0851.
CUPITT, Don
Jesus and the Gospel of God. Guildford - London, 1979a. Lutterworth Press. 103p. 23cm. 1e.
U.I.2250.
CURTIS, A. William; FLEMING, J.R.; WEBSTER, J. Magdonald
A református Presbiteri Világszövetség Keleti Bizottságának Jelentése Középeurópának, főleg az oláh uralom alatti Erdélynek helyzetéről. Bp. 1921a. Népies Irodalmi Társ. 30p. 21cm. 1e.
U.I.0871.
Transcendence. Ed.: Richardson, Herbert W. - Cutler, Donald R. Boston, 1969a. Beacon Press. XV, 174p. 20cm. 1e.
U.I.1257.
A magyarság néprajza. Szerk. Czakó Elemér. 1-4.köt. Bp. 193?. M.K. Egyetemi Ny. 4db. 25cm. 
U.I.0600.
A protestantizmus Magyarországon. 1. rész: S. Szabó József: Történeti és helyzetrajz. 2. rész: Baltazár Dezső, Czeglédy Emánuel, Józan Miklós stb.: A protestáns szellem hivatása a magyar nemzet életében. 3.kiad. 1928a. Bethlen G. Szöv. 510p. 25cm. 1e.
U.I.0469/l.
Felolvasások a Dávid Ferencz Egyletben. A Dávid Ferencz Egylet udvarhelyköri f.e. közgyűlésén Homoród - Oklandon, 1906. jún. 14.-én. Írták: Boros György, Czinkóczky János, Ürmösi Károly. Kolozsvár, 1906a. Lepage L. ny. 19p. 24cm. 1e.
Cs@
CS^
U.I.0108
CSIFÓ Salamon
Szolgálat az Úr előtt. Unitárius egyházi beszédek.
Gámán,Kolozsvár,1906a,
176p,23cm,1e
U.I.0111
CSIKI Gábor
Hiszek egy Istenben, Unitárius hitvallás.
Minerva,Kolozsvár,1926a,
158p,18cm,1e,
/Az Angol és Amerikai Unitárius Társulatok által létesitett Unitárius Misszióház kiadványa/
U.I.2460.
CSÁKVÁRI József
Bibliai témák az európai művészetben I. Ószövetség. 1997a. 169p. 24cm. 1e.
U.I.0643.
CSALLÁNY Dezső
A székely magyar rovásírás emlékei. Nyíregyháza, 1963a. Jósa A. Múzeum kiadványa, 39-135p. = A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 3.köt. 1e.
U.I.0407.
Imák és beszédek. Elmondották az unitárius vallásközönségnek 1883-ban Vargyason tartott Zsinati Főtanácsa alkalmával. Írták: Gyöngyösi István, Csegezi László, stb. Kolozsvár, 1883a. Magy. Polg. ny. 61p. 24cm. 3e.
U.I.
U.I.0433.
BARABÁS István - RAFFAJ Domokos
Egyházi beszédek a Csehétfalván tartott közgyűlés alkalmával. Székelyudvarhely, 1905a. Betegh ny. 20p. 20cm. 1e.
U.I.0424.
Csehétfalvi Albert János nyug. unitárius lelkész és tanár emléke. Imákban és beszédekben. Elmondottak a boldogult temetése alkalmával Tordán 1908. nov. hó 9-én. Írták: Lőrinczy Dénes, Ferencz József stb. Torda, 1909a. Fodor ny. 12p. 23cm. 3e.
U.I.1789.
CSEKE Péter
Víznyugattól vízkeletre. Riportok. Bukarest, 1976a. Kritérion. 148p. 19cm. 1e.
U.I.0482.
ÜRMÖSSY Gyula
Nagyajtai Cserei Mihály históriája. Nyelvészeti tanulmány. Bp. 1885a. Bagó ny. 40p. 23cm. 1e.
U.I.2428.
Dr. CSERHÁTI Sándor
Pál apostolnak a filippibeliekhez írt levele. Bp. 1976a. 243p. 20cm. 1e.
U.I.1069.
CSETRI Elek
Kőrösi Csoma Sándor indulása. Bukarest, 1979a. Kriterion. 306p. 24t. 21cm. 1e.
U.I.0834.
Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk.: Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tonk Sándor. Bukarest, 1979a. Kriterion. 260p. 86t. 24cm. 1e.
U.I.1353.
Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk.: Csetri Elek, Jakó Zsigmond stb. Bukarest, 1980a. Kriterion. 328p. 24cm. 1e.
U.I.0109.
Nemzetközi Konferencia.
A szabadelvű kereszténység a világ szüksége. A Szabadelvű Keresztények és Vallásos Szabadság Nemzetközi Társulatának (I.A.R.F.) konferenciája. Manchester College, Oxford, 1937. aug. 3-8. Összeáll.: Csifó Nagy László, Erdő János stb.  Odorheiu, 1937a. Globus ny. 31p. (Klny. Unitárius Szószék 1937. 3-4.sz.) 2e.
U.I.0106.
CSIFÓ Salamon
Bibliai történetek. Ó-szövetségi rész, növendék ifjak számára. 2.kiad. Cluj-Kolozsvár, 1930a. 112p. 17cm. 4e.
Hiányos 113.p.-tól!
U.I.0107.
CSIFÓ Salamon
Mit szóljon, vagy hirdessen egy keresztény lelkész? Beköszöntő beszéd imákkal, Árkoson jún. 2-án 1889-ben. Sepsi-Szentgyörgy, 1889a. Jókai ny. 14p. 22cm. 1e.
U.I.0105.
CSIFÓ Salamon
A nőnevelés. Brassó, 1894a. A háromszékmegyei tanítótestület. 36p. 22cm. 1e. (A Háromszékmegyei Tanítótestület Oltvidéki Járásköre)
U.I.0367.
SZENTÁBRAHÁMI Lombard Mihály
Imák mindkét nembeli hívek számára. Átdolg. és bőv.: Csifó Salamon. Kolozsvár, 1902a. Gámán ny. 347p. 13p. 1e.
U.I.0749.
Kolozsvári Képes Naptár az 1903. évre. Szerk.: Csifó Salamon, Veress Vilmos. Írták: Nagy Lajos, Kanyaró Ferenc, Kriza János stb. Kolozsvár, 1903a. Gámán ny. 71, XXIII p. 23cm. 1e.
U.I.0110.
CSIKI Gábor
Gondolatok a hit világából. Budapest, 1939a. Máté ny. 193p. 18p. 4e.
U.I.0448.
Orbán Balázs emlékezete. Írták: Csiky Gábor, Józan Miklós stb. Bp. 1940a. Budapesti Dávid Ferenc Egylet kiad. 52p. 17cm. 5e.
U.I.0747.
SCHWEIZER Pál
Ady és Csinszka levelei Baróti Marikához. Bp. 1977a. Akad. Kiad. 928-958p. 2t. 19cm. = Irodalomtörténet, 1977. No 4. 1e.
U.I.2427.
CSISZÁR Árpád
A beregi népélet. Néprajzi tanulmányok. Debrecen, 1998a. 228p. 24cm. 1e.
U.I.0929.
CSORBA Csaba
Mikó Imre pályájáról. Szeged, 1979a. Csongrád megyei lapkiad. 59-63p. 24cm. 1e. = Tiszatáj. 33.évf. 12.sz.
U.I.2375.
CSŐGÖR András
Versek. Bp. 1997a. 81p. 18cm. 1e.
U.I.

D@

D^
U.I.1917.
DAIBER, Karl Fritz - LUCKMANN, Thomas
Religion in den Gegenwartsströmungen der deutschen Soziologie. München, 1983a. Chr. Kaiser. 261p. 21cm. 1e.F

U.I.2167.
Batthyányakra emlékezünk. Szerk.: Tóth Dezső. Veszprém, 1992a. 67p. 20cm. 1e.
(Dákai füzetek 4.sz.)
(Kiemelve: Ferencz József: Gróf Batthyány Ilona. 4-45p.)
U.I.2170.
DALAI LAMA - DREWERMANN, Eugen
Der Weg des Herzens. Gewaltlosigkeit und Dialog zwischen den Religionen. Hersg.: Krieger, David J. Walter Verl. Olten - Freiburg/Breisgau. 1992a. 112p. 21cm. 1e.
U.I.1886.
DALBERT, Peter
Bündner Kirchengeschichte. 1. Teil. Vom Ratischen Heidentum bis zur Reformation. Chur, 1982a. Hersg.: Evang. Kirchenrat Graubünden. 116p. 29cm. 1e.
U.I.1270.
DALTON, Tom E.
Channing school. 1885-1960. London. In celebration of 75 years. Somerset, 1960a. Csatle Gary Press. 36p. 24cm. 1e.
U.I.0688.
DÁN, Robert
The age of reformation versus "Linguam Sanctam Hebraicam". A survey. Bp. 1977a. k.n. 131-144p. 23cm. 1e.
(Klny. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sect. Linguistica. Tom.8.)

U.I.1023/1.
DÁN Róbert
Antitrinitarianism in the second half of the 16th century. An internat. Colloquium in the history of ideas in Siklós (Hungary) May 15-19., 1979. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979a. 121-112p. 24cm. 1e. = Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae. Tomus 21. fasc. 1-2.
 

 


U.I.1752.
DÁN Róbert
Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem és Szinan basa zsidó orvosa. Bp. 1980a. Magy. Izr. Orsz. képv. 101-114p. 20 cm. 1e. = Évkönyv 1979/80.
U.I.0735.
DÁN Róbert
Bogáti Fazekas Miklós. Cluj-Napoca 1976a. Unitárius Egyház. 164-210p. 24cm. 3e.
(Klny. Keresztény Magvető 82.évf.)
U.I.1888.
DÁN Róbert
Disputatio nummorum. Héber betűs Jézus-érmék a XVI. századból. (Magyar Könyvszemle, 101.évf. 1985. Bp. 1986a. Akad. kiad. 101-114p. 25cm. 1e.)
Xerox másolat!
U.I.1356.
DÁN Róbert
Eőssi András és az erdélyi szombatosság genezise. Bp. 1974a. K.n. 571-576p. 25cm. 1e.
Kivágat! (Irodalomtörténeti Közlemények 1974. 5.sz.)
U.I.1823.
DÁN Róbert
Erazmus Johannis "világos bizonyítékai". Bp. 1983a. MTA. 120-129p. 24cm. 1e.
(Klny. Reneszánsz füzetek 62.)
U.I.0797.
DÁN Róbert
Erdélyi könyvek és a pfalzi antitrinitáriusok. Bp. 1977a. OSZK. 223-231p. 23cm. 2e.
(Klny. A Magyar Könyvszemle 3.sz.)
U.I.0805.
DÁN Róbert
Az erdélyi szombatosság vége. Bp. 1974a. Franklin. 217-229p. 20cm. 1e. = Évkönyv 1973-74.
U.I.0739.
DÁN Róbert
A hazai antitrinitárius irányzatok hátteréhez. Bp. 1970a. Magy. Tud. Akadémia. 197-202p. 24cm. 3e.
(Klny. Az Irodalomtörténeti Közlemények 1970. évi 2.sz.)
U.I.0646.
DÁN Róbert
Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon. Bp. 1973a. Akad. Kiad. 271p. 25cm. 1e.
(Humanizmus és reformáció 2.köt.)
U.I.1785.
DÁN Róbert
Hungarika az oxfordi Bodleianában. Bp. 1979a. 212-214p. 25cm. 1e.
(Magyr Könyvszemle 95.évf. 2.sz.)
Xerox!
U.I.2153.
VEHE-GLIRIUS, Matthias
Istenismeret és más írások. Válogatta és az utószót írta: Dán Róbert. Bp. 1984a. 269p. 20cm. 1e.
(Prometehus könyvek 3.)
U.I.0742.
DÁN Róbert
Jószéf Albó és az antitrinitárius vallásfilozófia. Bp. 1976a. Magy. Izr. Orsz. képviselete. 27-37p. 20cm. 1e. = Évkönyv 1975/76.
U.I.1859.
DÁN Róbert
"Libros et fragmenta ... Judaicam professionem redolentes." Bp. 1984a. Magy. Izr. Orsz. Képvis. 82-94p. 1e. = Évkönyv 1983/84.
U.I.1796.
DÁN Róbert
Locke, John: Levél a vallási türelemről. Előszó: R. Klibansky. Bev.: Mátrai László. Bp. 1973a. (Filozófiai Írók Tára. U.F. 34.) Bp. 1975a. Akad. kiad. 344-345p. 25cm. 1e.
(Magyar Könyvszemle. 1975. 3-4.sz.)
Xerox!
U.I.2285.
DÁN Róbert
Matthias Vehe-Glirius life and work of a radical antitrinitarian with his collected writings. Bp. 1982a. Hung. Acad. of Science. E.J. Brill, Leiden. 403p. 25cm. 1e.
(Studia Humanitatis Publications of the Centre for the renaissance Res. No 4.)
U.I.1551.
DÁN Róbert
Matthias Vehe-Glirius és Dávid Ferenc. Bp. 1980a. MTA. 185-207p. 24cm. 1e.
(Klny. MTA 2. Oszt. Közl. Vol. 28. 1979.)
(Reneszánsz füzetek 43.)
U.I.0737.
DÁN Róbert
Még egy kötet Apáczai könyvtárából. Bp. 1973a. OSZK. 172-175p. 25cm. 1e.
(Klny. a Magyar Könyvszemle 1973. 2.sz.)
U.I.1029.
DÁN Róbert
Nagyajtai Kovács István könyvajándéka a Manchester (New) College-nak. Bp. 1979a. Akad.k. 382-384p. 24cm. 1e. = Magyar Könyvszemle. 95.évf. 4.sz.
U.I.0798.
DÁN Róbert
Péchi Simon letartóztatása 1621-ben. Bp. 1974a. K.n. 66-70p. 24cm. 2e.
(Klny. Irodalomtörténeti Közlemények 1974. 1.sz.)
U.I.0741.
DÁN Róbert
Péchy Simon Psaltériumának variánsa. Bp. 1972a. OSZK. 287-292p. 24cm. 1e.
(Klny. a Magyar Könyvszemle 1972. 3-4.sz.)
U.I.1357.
DÁN Róbert
Péchi Simon világképének elemei és forrásai. Bp. 1973a. MTA. 81-98p. 24cm. 1e.
(Klny. az MTA 2. oszt. Közleményei XXII.köt. 1-2.sz.)
(Reneszánsz füzetek 19.)
U.I.0736.
DÁN Róbert
A "Pécsi Disputa". Bp. 1976a. Magy. Tud. Akad. 1-14p. 24cm. 1e.
(Klny. az Irodalomtörténeti Közlemények 1976. 1.sz.)
(Reneszánsz füzetek 31.sz.)
U.I.1582.
VÁLASZUTI György
Pécsi Disputa. Bev.: Dán Róbert. Sajtó alá rend.: Németh S. Katalin. Bp. 1981a. Akad. k. 792p. 3t. 21cm. 2e.
(Régi Magyar Prózai Emlékek. 5.köt.)
U.I.0873.
BOGÁTI FAZEKAS Miklós
Psalterium Magyar zsoltár. Kit az üdőkbeli históriák értelme szerént különb-különb magyar ékes nótákra, az Isten gyülekezetinek javára fordított. Összeáll.: Szabó Géza. Utószó: Dán Róbert. Bp. 1979a. Magyar Helikon. 286p. 24cm. 2e.
U.I.0740.
DÁN Róbert
A szombatos kódexirodalomhoz. Bp. 1972a. Magy. Tud. Akadémia, 194-197p. 24cm. 1e.
(Klny. az Irodalomtörténeti Közlemények 1972. 2.sz.)
U.I.0763.
DÁN Róbert
Szombatos szokások és legendák. Bp. 197?. Magy. Izr. Orsz. Képviselete. 206-218p. 20cm. 1e.
(Évkönyv ?)
Kivágat!
U.I.0656.
DÁN Róbert
The works of Vehe-Glirius and early sabbatarian ideology in Transylvania. Bp. 1975a. Akad. k. 87-94p. 24cm. 3e.
(Klny. Armarium Studia ex Historia scripturae, librorum et ephemeridum.)
U.I.1760.
Antitrinitarianism in the second half of the 16th century. Edit.: Robert Dán, Antal Pirnát. Bp. 1982a. Akad. kiad. 351p. 1t. 25cm. 2e.
(Studia Humanitatis, No 5.)
U.I.1768.
ERDŐ János
The biblicism of Ferenc Dávid. Bp. 1982a. Akad. k. 47-55p. 25cm. 1e.
Klny. Antitrinitarianism in the second half of the 16th century. Ed. Dán, R., Pirnát, A. "Studia Humanitatis". No 5.)
U.I.1845.
PÁKOZDY László Márton
Robert Dán: Matthias Vehe-Glirius. Life and work of a radical antitrinitarian with his collected writings. Bp. 1983a. Akad. Kiad. 264-268p. 24cm. 1e.
(Klny. Filológiai Közlöny 29.évf. 1-2.sz.)
U.I.2326.
FAZEKAS Árpád
Torockótól Szentgotthardig, Dandos Gyula diákvezér, 1956-os mártír emlékezete. 100-103p. 1956. Szabolcs-Szatmárban a valóságban. Nyíregyháza, 1994a. 148p. 21cm. 1e.
U.I.0124/c.
DANIEL Gábor, vargyasi, id.
Adatok a vargyasi Daniel család történetéhez. Pótfüzet "A Vargyasi Daniel család eredete s tagjainak rövid életrajza" című munkához. Bp. 1908a. Franklin ny. 47, 2, 24cm. 1e.
U.I.0462.
A kolozsvári unitárius új kollégium megnyitó ünnepélye 1901. évi szept. hó 22-én. Írták: Ferencz József, Daniel Gábor stb. Kolozsvár, 1901a. Gámán ny. 45p. 23cm. 3e.
U.I.0457.
Az unitáriusok székely-keresztúri zsinatának emléke, az 1879. év aug. 24., 25. és 26. napjain tarott főtanácsi ülésekből. Írták: Daniel Gábor, Ferencz József stb. Kolozsvár, 1879a. Papp M. ny. 42p. 23cm. 2e.
(Klny. a Keresztény Magvető 14.füz.)
U.I.0124/b.
DANIEL Gábor
A vargyasi Daniel család eredete és tagjainak rövid életrajza. Bp. 1896a. Franklin ny. 437p. 1 mell. 24cm. 2e.
U.I.0324.
PETRICHEVICH HORVÁTH Kálmán
-- főgondnok üdvözlő beszéde vargyasi id. Daniel Gábor főgondnok és kilyéni Ferencz József püspök urakhoz 25 évi hivatali működésük jubileuma alkalmával. Kolozsvár, 1901a. Gámán ny. 7p. 23cm. 3e.
U.I.0501.
Daniel-Album. [Vargyasi Daniel Gábor]
Szerk. Vajda Emil. Székelyudvarhely, 1892a. Becsek ny. 63p. 30cm. 2e.
U.I.0502.
A vargyasi Daniel család közpályán és a magánéletben. Szerk.: Vajda Emil. Kiad. Vargyasi Daniel Gábor id. Bp. 1894a. Franklin ny. XXVI, 910p. 24cm. 1e.
U.I.0124/d.
Újabb adattár a vargyasi Daniel család történetéhez. Kiad. Id. br. vargyasi Daniel Gábor. Szerk. Kelemen Lajos. Kolozsvár, 1913a. Ajtai ny. XI, 426p. 24cm. 1e.
U.I.1463.
Das Danielbuch. Übersetzut, erklart: Normen W. Porteous. Göttingen, 1962a. Vandenhoeck - Ruprecht. 146p. 25cm. 1e.
(Das Alte Testament Deutsch No 23.)
U.I.1389.
DANKANITS Ádám
Adatok Toroczkai Mátéról. Szeged, 1969a. József A. Tud. Egy. 107-109p. 24cm. 1e.
(Klny. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 9.köt.)
(Irodalomtörténeti dolgozatok 61.)
U.I.1476.
DANKANITS Ádám
XVI. századi olvasmányok. Bukarest, 1974a. Kriterion, 115p. 19cm. 1e.
U.I.1172.
DANTINE, Wilhelm
Hoffen, handeln, leiden. Christliche Lebensperspektiven. Wien-Freiburg etc. 1976a. Herder. 263p. 20cm. 1e.
U.I.1288.
Nemzetközi konferencia
DARK, Sidney - LUNN, Henry
The Lambeth conferences their history and their significance. London, 1930a. Eyre-Spottiswoode. XII, 213p. 19cm. 1e.
U.I.0114.
DARKÓ Mihály, nagyajtai
A keresztény vallás és polgári társaság fővebb szabály elvei egyesítve egy rövid bezsédben, mellyet az unitáriusoknak a keresztúrszéki egyházi vidékben Korondon aug. 24-én, 1841-ben tartott --. Kolozsvár, 1841a. Kir. Lyc. ny. 39p. 19cm. 1e.
U.I.0938.
DARKÓ Mihály, nagy-ajtai
Latin nyelvtan. Kolozsvár, 1846a. Kir. lyc. 231p. 21cm. 1e.
U.I.1076.
DARLING, Edward
Francis David and king John Sisigmund architects of religious liberty. (400 years). Minneapolis, 1968a. First Unit. Soc. 19p. 22cm. 3e.
U.I.1338.
HOFSTADTER, Richard
Social Darwinism in American thought. Rev. ed. Boston, 1966a. Beacon Press. 248p. 21cm. 1e.
(Beacon Paperback No 16.)
U.I.1438.
DASS, Rameshwar
The only dance there is. N.Y. 1974a. Anchor Books. [4,] 180p. 21cm. 1e.
U.I.1974.
DÁVID Antal
Erdély nagy romlása. A sárkány papja. Történelmi regény. Bp. 1974a. Móra. 432p. 8t. 19cm. 1e.
U.I.1317.
DÁVID Antal
A tanú. Történelmi regény. [Orbán Balázs élete.] Bp. 1981a. Móra kiad. 246p. 31t. 21cm. 1e.
U.I.1310.
Dávid Ferenc breviarium. Bp. 1980a. Unitárius egyház. 72p. 18cm. 4e.
U.I.1834.
[DÁVID Ferenc]
Defensio Francisci Davidis and Dualitate tractatus Francisci Davidis. /Cracoviae, 1582./ Foreword: Goudoever, Jan van. Introduction: Balázs, Mihály. (The Centre for Renaissance Research of the Institute for Literary Studies of the Hungarian Academy of Sciences.) Bp. 1983a. Akad. k. 492p. 16cm. 2e.
(Bibliotheca Unitariorum Vol.I.)
U.I.1157.
[DÁVID Ferenc]
De regno Christi liber primus. De regno Antichristi liber secundus... [Servetus Michael: Christianismi restitutio. 2.kiad.] Albae Iuliae, 1569a. typ. Hoffhalter. RMK II. 120.
(Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1600. Bp. 1971a. Akad. k. 292-293p. ) 1e.
Kivágat! Xerox!
U.I.0536.
DÁVID Ferenc
Rövid magyarázat. Alba Iula, 1567. Hoffhalter. Az eredeti kiadás facsimiléjével. Kolozsvár, 1910a. Ellenzék ny. [150,] 141p., [2]p. 24cm. 3e.
(Dávid Ferenc művei. I. Rövid magyarázat.)
U.I.2049.
DÁVID Ferenc
Rövid útmutatás 1567. Sajtó alá rendezte: Németh S. Katalin. Bp. 1984a. Magyarországi Unit. Egyh. 86p. 20cm. 3e.
U.I.0429.
A Dávid Ferenc emlékzsinat [Kolozsvárt] 1910. aug. 20., 21. [Dávid Ferenc születésének négyszázadik évfordulója alkalmával] külföldi képviselők üdvözlő beszédei. Írták: Harrison János, St. John E. Károly, [et al.] [Kolozsvár 1910a.?] ny. n. 22p. 23cm. 2e.
U.I.0287.
Dávid Ferenc értekezése a kettős istenségről. De dualitate. Ford. Márkos Albert. Kolozsvár, 1943a. Minerva. 48p. 20cm. 5e.
U.I.2321.
SZÁSZ János
Értekezés a kettős Istenségről. Dávid Ferenc: De Dualitate ... Ford. Márkos Albert. Kolozsvár, 1943a. 48p. Bp. 1958a. = Egyháztörténet. Szerk.: Esze Tamás. U.f. 1.évf. 1.füz. 1958. 87-88p. 25cm. 1e.
U.I.1053., 2026.
Dávid Ferenc 1579-1979. Írta: Kovács Lajos, Binder Pál, Szabó Sámuel [et al]. Kolozsvár - Napoca, 1979a. Unit. Egyh. 95p. 25cm. 2e.
(Klny. Keresztény Magvető 85.évf. 2-3.sz.)
U.I.0231/a.
KANYARÓ Ferenc
Dávid Ferenc. Kolozsvár, 1906a. Ajtai ny. 124p. 25cm. 3e.
U.I.0303.
GYALLAI PAP Domokos
Dávid Ferenc életrajza. 1510-1579. Kolozsvár, 1912a. Gámán ny. 73p. 16cm. 5e.
U.I.0218.
JAKAB Elek
Dávid Ferenc emléke. Elítéltetése és halála háromszázados évfordulójára. Bp. 1879a. M. Kir. Egyetemi ny. 255p. 24cm. 3e.
U.I.0504.
VARGA Béla
Ami örökkévaló Dávid Ferenc művében. Cluj-Kolozsvár, 1930a. Corvin ny. 16p. 23cm. 4e.
(A Keresztény Magvető Füzetei. 2.sz.)
U.I.1847.
SZÁSZ János
Dávid Ferenc és a lutheri reformáció. Bp. 1984a. A Magyarországi Evang. Egyh. Sajtóoszt. 150-164p. 20cm. = Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Szerk.: Fabiny Tibor. 1e.
U.I.0618.
Dávid Ferenc mártírhalálának 375. évi emléke. Cluj-Kolozsvár, 1954. Román Népköztársaság Unitárius Egyház. 24p. 20cm. 3e.
U.I.0414., U.I.0414 Koll I:1, Koll.II:1.
Dávid Ferenc, az első unitárius püspök halálának háromszázados évfordulati emlékünnepélye, az unitáriusoknak 1879-ben aug. hó 24. és 25. napjain, Székelykeresztúron tarott zsinati gyűlése alkalmával mondott imákban és egyházi beszédekben. Írták: Barabás Lajos, Nagy Lajos [et al]. Kolozsvár, 1879a. Papp ny. 86p. 23cm. 5e.
U.I.2111.
Dávid Ferenc irodalmi emlékei. 2. fejezet [egy töredékes műből!] 24-80p. 1t. 25cm. Kiad. hely, év, a mű szerzője egyelőre ismeretlen!
[Filep Imre hagyatékából!] 1e.
U.I.0556.
KATHONA Géza
Problémák Dávid Ferenc antitrinitárius tevékenységének kezdeti szakaszában. Bp. 1969a. k.n. 697-702p. 24cm. 2e.
(Klny. az Irodalomtörténeti Közlemények 1969. évi 6.sz.)
U.I.0078.
BOROS György
Püspöki jelentés. A magyar unitárius egyház főtanácsának a Dávid Ferenc halála 350. évfordulója emlékünnepélyével kapcsolatosan Kolozsvárt, 1929, nov. 10., 11. és 12. napjain tartott évi rendes üléseiről. Cluj-Kolozsvár, 1930a. Minerva ny. 13p. 23cm. 2e.
U.I.0751.
BOTÁR Imre
Újabb adatok Dávid Ferenc életéhez. Bp. 196?a. Akad. k. 337-338p. 27cm. 1e.
U.I.1551.
DÁN Róbert
Matthias Vehe-Glirius és Dávid Ferenc. Bp. 1980a. MTA. 185-207p. 24cm. 1e.
(Klny. MTA 2. Oszt. Közl. Vol.28. 1979.)
(Reneszánsz füzetek 43.)
U.I.1076.
DARLING, Edward
Francis David and king John Sisigmund architects of religious liberty. (400 years). Minneapolis, 1968a. First. Unit. Soc. 19p. 22cm. 1e.
U.I.1750.
DAVIES, Evan D.
The story of Francis David. Four centuries of religious freedom. London, 1968a. Departm. of the Gen. Assembly of Unit. and Free Christ. Churches. 21cm. 2e.
U.I.1768.
ERDŐ János
The biblicism of Ferenc Dávid. Bp. 1982a. Akad. k. 47-55p. 25cm. 1e.
(Klny. Antitrinitarianism in the second half of the 16th century. Ed. Dán, R.; Pirnát A. "Studia Humanitatis". No5.)
U.I.0788.
ERDŐ János
Dávid Ferenc emléke. Kolozsvár, 1948a. Lengyel ny. 11p. 21cm. 1e.
U.I.0135.
FEKETE Gábor
Dávid Ferenc szelleme. Elmondta Dávid Ferenc születésének alkalmával .... Kolozsvár, 1910a. Gámán ny. 7p. 23cm. 1e.
U.I.0139.
FERENCZ József
Dávid Ferenc alapítvány. Kolozsvár, 1874a. Papp M. ny. 12p. 22cm. 1e.
(Klny. Keresztény Magvető 9.köt. 3.füz. 201-210 p.)
U.I.1027.
GAGYHY Dénes
Dávid Ferenc. Cluj-Kolozsvár, 1926a. Minerva. 20p. 16cm. 1e.
(Unitárius Könyvtár 6.sz.)
U.I.1595.
GANNETT, William C.
Francis David founder and martyr of unitarianism in Hungary. London, 1914a. The Lindsey Press. 62p. 17cm. 1e.
U.I.2099.
GELLÉRD Imre
"Truth liberates You". The message of Transylvania's first unitarian bishop Francis David. Transl. Gellérd Judit. Chicago, Ca. 1990a. Center for Free Religion. 104p. 22cm. 1e.
U.I.0196.
GYALLAY Domokos
Dávid Ferenc búcsúzása. Történelmi színjáték 1 felvonásban. Cluj-Kolozsvár, 1929a. Minerva ny. 16p. 17cm. 2e.
U.I.0694.
GYÖRGY János
Miként követhetjük Dávid Ferencet hitünk zsinórmértékének, az Újszövetség tanainak teljesebb megközelítésében? (Hitünk fejlesztésére vonatkozó vallási egyházszervezeti és társadalomjavítási tételek.) Székelykeresztúr, 1910a. Szabó K. 3lev. 27cm. 1e.
U.I.0421.
Imák, beszédek és üdvözletek mondattak a magyarországi unitárius egyház által, Dávid Ferencnek az egyház alapítójának és első püspökének születése négyszázadik évfordulója alkalmával 1910. aug. 20. és 21. napjain Kolozsvárt és aug. 23. napján Déván ... zsinati emlékünnepeken. Írták: Ferencz József, Kozma Ferenc, [et al.] Kolozsvár, 1910a. Gámán ny. 129, [2] p. 23cm. 1e.
U.I.0615.
In memoriam Francisci Davidi. Founderand first bishop of the unitarian church of Hungary. 1510-1910. A leaflet to the fourcentenary celebration at Déva. Írták: Ferencz József, Józan Miklós. Bp. 1910a. 14p. 23cm. 1e.
U.I.0211.
IVÁN László
Dávid Ferenc arca a szellemtudományi lélektan tükrében. Cluj-Kolozsvár, 1935a. Polonyi ny. 62p. 23cm. 4e. (Keresztény Magvető 17.sz.)
U.I.0274/f.
KISS Ernő
Dávid Ferenc. Születésének négyszázados emlékünnepére. Kiadja a Magyarországi Unitárius Egyház. Kolozsvár, 1910a. Gámán ny. 93 [3] p. 24cm. 4e.
U.I.2062.
A Magyar Unitárius Egyház Főtanácsának a Dávid Ferenc halála 350. évfordulója emlékünnepélyéval kapcsolatosan Kolozsvárt 1929. nov. 10., 11. és 12. napjain tartott évi rendes üléseiről szerkesztett jegyzőkönyv. Szerk.: Varga Béla. Cluj-Kolozsvár, 1930a. Minerva. 160p. 22cm. 1e.
U.I.0294.
MURÁNYI Farkas Sándor
Dávid Ferenc emlékezete. Óda. Az unitárius hitalapító márítr halála háromszázadik évfordulója ünnepére. Kolozsvár, 1879a. K.Papp ny. 8p. 26cm. 4e.
U.I.0883.
[Nemzetközi kongresszus]
Antitrinitarianism in the second half of the 16th century International Colloquium on the 400th anniversary of Ferenc David's death. [Program] (May 15-19.) Siklós, 1979a. 4 lev. 20cm. 1e.
U.I.0754.
PÁSKÁNDI Géza
Vendégség. (Dávid Ferenc, avagy: Unus est deus?) Történelmi dráma három felvonásban. Cluj. Poligrafica. 1970a. 524-546 p. = Korunk. 29.évf. 4.sz. 24cm. 1e.
U.I.0545.
Report of an official visit to Transylvania, on occasion of the trecentennial commemoration of Francis David addressed to the Council of the British and Foreign Unitarian Association. London, 1879a. Green. 42p. 18cm. 1e.
U.I.0088.
Az unitárius vallás Dávid Ferenc korában és azután. Szerk. Boross György. Kolozsvár, 1910a. Ellenzék ny. 195p. 23cm. 3e.
(Dávid Ferenc Egylet)
U.I.2009.
SZABÓ T. Attila
Dávid Ferenc tragikus sorsának történetéhez. Bp. 1967a. Akad k. 362-364p. 24cm. = Magyar Nyelv. 1967. 63.évf. 3.sz. 1e.
U.I.1764.
SZÁSZ János
Dávid Ferenc. Bp. 1982a. Unit. Egyh. 61p. 19cm. 2e.
U.I.0570.
SZENT-IVÁNYI Sándor
Dávid Ferenc és a tömeg. (Tömeglélektani tanulmány.) Cluj, 1937a. Pallas. 19p. 23cm. 3e.
(Keresztény Magvető füzetei 22.sz.)
U.I.0400.
TÓTH György
Dávid Ferenc, az unitárius vallás megalapítójának emlékezete. Bp. [1930a.?] Jupiter ny. 40p. 20cm. 5e. (Unitárius Kiskönyvtár 74.sz.)
U.I.1385.
VARGA Béla
Francis David - what has endured of his life and work? Transl. Vilma Szantho Harrington. Bp. 1981a. Magy. Unit. Egyh. 39p. 21cm. 4e.
U.I.0790.
VARGA Béla
Dávid Ferenc és az unitárius vallás. Bp. 1979a. Magy. Unit. Egyh. 164p. 18cm. 5e.
U.I.0097.
BOTÁR Imre
A vallásszabadság és Dávid Ferenc. Bp. [1928a.?] (Jupiter ny.) 24p. 19cm. (Unitárius Kiskönyvtár 73.sz.) 3e.
U.I.2122.
PÁSKÁNDI Géza
Vendégség (Dávid Ferenc, avagy Unus est Deus?). Történelmi dráma három felvonásban; 1-93p. Tornyot választok (Apáczai). Történelmi dráma három felvonásban. 94-213p. Az értelmezés görbületei. 214-221p.
Bp. 1973a. Magvető. 1-221p. 19cm. 1e.
U.I.2205.
UNGHVÁRY, A. Sándor
Francis David: The apostle of unitarianism. [S.l.] 1992a. 21-30p. 28cm. 1e.
(Itt - Ott. 25.évf. 1[119]sz.)
[Soksz.]
U.I.0124/f.
A budapesti  alapszabályai. Bp. 1901a. (Károlyi ny.) 8p. 23cm. 3e.
U.I.0692.
SÁNDOR János
Az érdek. Felolvastatott a Dávid Ferenc Egylet gyűlésén Medeséren, 1903. jún. 3-án. Székelykeresztúr, 1903a. Dávid F. Fiókegylet. 16p. 20cm. 1e.
U.I.0436.
Értesítés a Dávid Ferenc Egylet tagjainak és az Unitárius Közlöny előfizetőinek a Dávid Ferenc Egylet alakulása óta befizetett tagsági és előfizetési díjaikról. Kolozsvár, 1894a. Gámán ny. 44p. 24cm. 1e.
U.I.0546.
FAZAKAS János
Az ardeali magyar ifjúság önvédelme. Előadta a Dávid Ferenc 9. ifjúsági konferencián --. Cluj, 1936a. Dávid Ferenc Egylet kiad. 24p. 20cm. 2e.
U.I.0066.
Értesítő a Dávid Ferenc Egylet 1885. aug. 29-én Kolozsvárt tartott alakuló közgyűléséről. Szerk. Boros György. Kolozsvár, 1885a. Stein ny. 44p. 21cm. 1e.
(Dávid Ferenc Egylet Kiadványai 1.sz.)
U.I.0469/l.
Felolvasások a Dávid Ferenc Egyletben. A Dávid Ferencz Egylet udvarhelyköri f.e. közgyűlésén Homoród-Oklandon 1906. jún. 14-én. Írták: Boros György, Czinkóczky János, Ürmösi Károly. Kolozsvár, 1906a. Lepage L. ny. [1], 19p. 24cm. 1. (Dávid Ferenc Egylet udvarhelyköri fiókjának kiadványai 2.sz.)
U.I.0496.
ÜRMÖSSY Miklós
A genfi Kálvin ünnep útja. Felolvastatott a Dávid Ferenc Egylet közgyűlésén 1909. aug. 28-án. Kolozsvár, 1909a. Ellenzék ny. 8p. 24cm. 1e.
U.I.0323.
PETRICHEVICH HORVÁTH Kálmán
-- elnök úrnak a Dávid Ferencz Egylet Központi Választmánya gyűlésében tartott beszéde. Kolozsvár, [s.a.] Gámán ny. 2 lev. 24cm. 1e.
U.I.0397/f.
Képek az unitárius vallás történelméből. 2.kiad. Tarcsafalvi Albert: A fejedelem és papja: János Zsigmond , Dávid Ferenc. Kolozsvár, [s.a.] Gámán ny. 20p. 25cm. 4e.
(A Dávid Ferenc Egylet Népszerű Könyvtára 1.sz.)
U.I.0029.
BENCZÉDI Pál
A Dávid Ferenc Egylet története. Az egylet fennállásának 50. évfordulója alkalmából... Cluj, 1935a. Orient ny. 84p. 22cm. 3e.
U.I.0432.
Jegyzőkönyv a Dávid Ferencz Egylet alakuló közgyűlés- és alapszabályairól, tartatott 1885-ben aug. hó 29-én. Kolozsvár, 1885a. 44p. 21cm. 1e.
U.I.0085.
A Dávid Ferenc Egylet udvarhelyköri kiadványai 1.sz.
U.I.0124/e.
A Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köreinek nyári konferenciája. Székelykeresztúr, 1928. júl. 10-15. Cluj-Kolozsvár, 1928a. Corvin ny. 2 lev. 22cm. 1e.
U.I.0475.
A Dávid Ferenc Egylet unitárius konfirmációi emléke. 2.kiad. Kolozsvár, 1912a. Gámán ny. 39, [1] p. 16cm. 4e.
U.I.0837.
A Dávid Ferenc Egylet unitárius konfirmációi emléke. 3.kiad. Cluj-Kolozsvár, 1923a. Corvin ny. 31p. 15cm. 3e.
U.I.0075.
Orbán Balázs emléke. Írták: Barátai és Ismerősei. Szerk. Boros György. Kolozsvár, 1890a. 32p. 1t. 24cm. 4e.
(Dávid Ferenc Egylet)
U.I.0065.
Értesítő a Dávid Ferenc Egylet 1886. aug. 28-án Kolozsvárt tartott első rendes közgyűléséről. Szerk. Boros György. Kolozsvár, 1886a. Magyary ny. 34p. 18cm. 1e.
(Dávid Ferenc Egylet kiadványai 2.sz.)
U.I.0782.
BRASSAI Sámuel
Vallás és hit. Kolozsvár, 1887a. Ajtai K.R. 15p. 25cm. 1e.
(Klny. Dávid Ferenc Egylet kiadványai 5.sz. Felolvasások 1.köt. 3.füz.)
U.I.0008.
AJTAI János
Híveink vallás-erkölcsi élete és lelkészeink teendője. Kolozsvár, 1894a. Gámán ny. 14p. 24cm.
(Az Unitárius Közlöny 1894. 2.sz. mell.)
(A Dávid Ferenc Egylet kiadványai 10. Felolvasások 2.köt. 2.füz.)
U.I.0359.
SIMÓ János
Egyházközségeinken kívül, szétszórtan lakó híveink lelki gondozása. Kolozsvár, 1895a. Gámán ny. 15p. 24cm. 3e.
(A Dávid Ferenc Egylet Kiadványai 13. sz. Felolvasások 2.köt. 5.füz.)
U.I.0493.
ÜRMÖSI Kálmán
Az egyházak szellemi élete és mit várhatunk a kepemegváltástól? Kolozsvár, 1895a. Gámán ny. 15p. 24cm. 1e.
(Dávid Ferenc Egylet kiadványai 15.sz. Felolvasások 2.köt. 7.füz.)
U.I.0783.
GYŐRFI Ferenc
Szépészeti kívánalmak az egyházban. [Kolozsvár] 1897a. 8p. 24cm. 1e.
(Klny. Dávid Ferenc Egylet Kiadványai 18.sz. Felolvasások 2.köt. 10.füz.)
U.I.0317.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
Unitárius nők világa. Kolozsvár, 1902a. Gámán ny. 12p. 24cm. 1e.
(A Dávid Ferenc Egylet Kiadványai. Felolvasások 21.sz. 20.füz.)
U.I.0586.
GÁLFI Lőrinc
A vallások jövője. Kolozsvár, 1922a. Minerva ny. 11p. 23cm. 1e.
(Dávid Ferenc Egylet kiadványai. Felolvasások, új sorozat 1.sz.)
U.I.0099/d.
Ifjúsági daloskönyv, egyházi énekek, fordítások, diákdalok és egyesületi indulók gyűjteménye. Írták: Balázs Ferenc, Szent-Iványi Sándor [et al]. Cluj-Kolozsvár, 1931a. Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köreinek Egyetemi Szervezete. Soksz. 53p. 12cm. 1e. Kotta!
U.I.0574.
SZENT-IVÁNYI Sándor
A nép barátja. Még csak egy félév az élet. Cluj-Kolozsvár, 1928a. Corvin. 44p. 14cm. 3e.
(A Dávid Ferenc Egylet Népies kiadvány 2.sz.)

U.I.1623.
Romániai magyar irodalmi lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés. 3.köt. Kh-M. Főszerk.: Dávid Gyula. Bukarest, 1994a. Kriterion. 712, [1] p. 21cm. 3e.
U.I.2269.
Sokszemközt emigráns és otthonélő erdélyi magyarok dialógusa. Szerk. Dávid Gyula, Veres Zoltán. Stockholm, 1995a. Erdélyi könyvegylet. 299p. 20cm. 1e.
(Erdély kövei 5.)
U.I.2180.
A Biblia mindenkié. Jacob Kremer: Szó szerinti hűsággel... Dávid Katalin: Biblia és művászet. stb. Bp. 1993a. 65-128p. 1e.
(Teológia. 27.évf. 1993. 2.sz.)
U.I.0760.
DÁVID Katalin, KOVÁCS Endre
Magyarország - Lengyelország. A barátság ezer éve. Bp. 1978a. Corvina. 172p. 26cm. 1e.
U.I.1506.
DÁVID László
A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Bukarest, 1981a. Kriterion. 396, [1] p. 38t. 25cm. 2e.
U.I.2127.
Antitrinitarianism in the second half of the 16th century. International Colloquium on the 400th anniversary of Ferenc Dávid's death. Hungarian Academy of Science. May 15-19, 1979. Siklós. Siklós, 1979a. 3 lev. 20cm. 1e.
U.I.2642.
Brian DAVIES
Bevezetés a vallásfilozófiába. [S.l.] 1999a. 305p. 22cm. 1e.
U.I.1750.
DAVIES, Evan D.
The story of Francis David. Four centuries of religious freedom. London, 1968a. Departm. of the Gen. Assembly of Unit. and Free Christ. Churches. 21cm. 2e.
U.I.1593.
DAVIES, D. R.
Theology and the atomic age. London, 1947a. Latimer House. 77p. 19cm. 1e.
(Lichfield Cathedral Divinity Lectures No 1.)
U.I.2543.
Paul DAVIES
Egyedül vagyunk a világegyetemben?: A földön kívüli élet felfedezésének filozófiai következményei / Paul Davies.- Bp., 1996a..- 153p.; 24cm.-
1e.
U.I.1276.
DAVIES, Powel A.
The language of the heart: A book of prayers / Powel A. Davies.- London: Lindsey Press, 1969a.- 117p.; 19cm.-
1e.
U.I.2004.
DAVIS, V. D.
A history of Manchester College from its foundation in Manchester to its establishment in Oxford / V. D. Davis.- London: Allen, 1932a.- 216p., 3t.; 23cm.-
1e.
U.I.1282., 1133.
DAVISON, Archibald T.
The Concord anthem book: Forty anthems for use of mixed voice choirs in protestant churches / Archibald T. Davison, Henry Wilder Foote.- Boston: Schirmer Music Co., 1925a.- [2], 155, [1] p.; 29cm.- (Concord series of Music, 13.).-
4e.
U.I.1281., 1134.
DAVISON, Archibald T.
The second Concord anthem book: Forty anthems for the use of mixed voice choirs in protestant churches / Archibald T. Davison, Henry Wilder Foote.- Boston: Schrimer, 1936a..- [2], 232, [1] p.; 28cm.- (Concord series of Music, 1200.).-
4e.
U.I.1606.
DAVISON, Ronald
Remobilisation for peace / Ronald Davison.- London: The Pilot Press, 1944a..- 55, [1] p.; 25cm.-
1e.
U.I.2544.
DAWKINS, Richard
Folyam az Édenkertből: Darwinista elmélkedések az életről / Richard Dawkins.- Bp., 1995a..- 153p.; 24cm.-
1e.
U.I.2103.
Hymnus for living / Ed. Sydney H. Knight, David Dawson.- Reprint.- London: Lindsey Press, 1987a..- 51p.; 22cm.-
Számozatlan lev.-ek
1e.
U.I.2105.
Songs for living and words of worship: A hymn and worship book for the young / Edit. Sydney H. Knight, Gábor Kereki, David Dawson.- London: Lindsey Press, 1972a..- 29p.; 21cm.-
Számozatlan lev.-ek
1e.
U.I.1195.
Kumbaya: Oekumenisches Jugendgesangbuch Lieder und Texte / Heruasgeg. Michael Dahler, Markus Jenny [et al.].- Zürich: Theol. Verl., 1980a..- 156 lev.; 18cm.-
Énekeskönyv
1e.
U.I.1821.
Debreczeni László az építő és iparművész / Balogh Ferenc.- Bukarest: Kriterion, 1983a. .- 107p., 50t.; 20cm.-
2e.
U.I.1204.
DEEPING, Warwick
Sincerity / Warwick Deeping.- London: Toronto: Cassel, 1932a..- 316p.; 18cm.-
1e.
U.I.1321.
Erdély / Szerk. Deér József.- Bp.: Magyar Tört. Társulat, 1940a..- 283p., 151t.: ill.; 21cm + 4 db. mell..-
1e.
U.I.1459.
PÁKOZDY, Ladislaus Martin
Der siebenbürgische Sabbatismus: Franz Delitzsch-Vorlesungen 1969. / Ladislaus Martin Pákozdy.- Stuttgart: Berlin: Kohlhammer, 1973a..- 67P; 24cm.-
1e.
U.I.1565.
Our culture: its christian roots and present crisis / Ed. V. A. Demant.- London: Society for promoting christian knowledge, 1947a..- 113p.; 19cm.- (Edward Alleyn Lectures 1994.).-
1e.
U.I.2162.
Helyesírási kéziszótár / Szerk. Deme László, Fábián Pál.- 2. kiad..- Bp.: Akad. K., 1991a..- 687p.; 21cm.-
1e.
U.I.1979.
Székely oklevéltár. Új sorozat. 1.köt. Udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek 1569-1591. 2.köt. 1591-97. Közzéteszi: Demény Lajos, Pataki József. Bukarest 1983a, 1985a. Kriterion. 2db. 25cm.-
2e.
U.I.2218.
SIMÓ Attila
Nyárádszentmárton lelkipásztorai / Simó Attila; Közzéteszi Demeter József. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Bp., 1993a. No. 1-2. 35-78p.; 24cm.-
2e.
U.I.0023.
BARABÁS Lajos
Demeter Lőrincz m.-zsákodi unitárius lelkész neje szül. Raffaj Ágnes emléke: Barabás Lajos mondotta koporsója felett, Új-Székelen, márc. 8., 1879.- Székelyudvarhely: Becsek D. ny., 1879a. 7p.; 24cm.-
1e.
U.I.1157.
DÁVID Ferenc
De regno Christi liber primus. De regno Antichristi liber secundus ... [Servetus Michael: Christianismi restitutio. 2.kiad.] Albae Iuliae 1569. typ. Hoffhalter. RMK. II. 120.
Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1600. Bp. 1971a. Akad. K. 292-293p.
Kivágat! Xerox!
1e.
U.I.0748.
DEMÉNY János
Bartók Béla találkozása Ady Endrével / Demény János.- Bp.: Akad.K., 1977a..- 967-988p.; 19cm
= Irodalomtörténet, 1977. No.4..-
1e.
U.I.1829.
DEMÉNY Lajos
Udvarhely széki törvénykezési jegyzőkönyvek: 1569-1591. / Demény Lajos, Pataki József.- Bukarest: Kriterion, 1983a..- 395p.; 25cm.-
(Székely oklevéltár: Új sorozat, 1.).-
1e.
U.I.0117.
DEMETER Dénes
Konfirmácziói emlék / Demeter Dénes.- Székelyudvarhely: Betegh Ny., 1902a..- 84p., 12t; 18cm.-
4e.
U.I.0768.
DENDY, John B.A.
Unitárius kereszténység és polgári kötelességeink / John B. A. Dendy; ford. Ferencz József.- Kolozsvár, [S.a.].- 9p.; 23cm.-
(Unitárius füzetek, 5.)
Unitárius Közlöny melléklete
1e.
U.I.2630.
DÉR Katalin
Bibliaismeret / Dér Katalin, Horváth Pál.- Bp., 1999a..- 496p.; 25cm.-
1e.
U.I.0430.
Dersi János emléke: 1830-1890 / Ferencz József, Kelemen Albert [et al.].- Kolozsvár: Gámán Ny., 1893a..- 66p., 2t.; 26cm.-
3e.
U.I.0431.
Dersi János emléke: A felette mondott beszédekben Marosvásárhelyt, 1890. dec. 29.-én / Péterfi Dénes, Kelemen Albert.- Kolozsvár: Ajtai Ny., 1891a..- 17p.; 23cm.-
2e.
U.I.0451/a.
A Budapesti Unitárius Egyházközség templom-szentelési ünnepélye alkalmával 1980. évi okt. 26-án mondott imák és beszédek / Ferencz József, DerzsiKároly [et al.].- Bp.: Bagó Ny., 1890a..- 41p.; 20cm.- (Unitárius Kiskönyvtár; 43-45. Templomszentelési imák és beszédek).-
2e.
U.I.0420., U.I.0414., Koll.II:3.
A budapesti unitárius anyaegyház megalapítási ünnepe:  Imák és beszédek elmondva 1881. okt. 2-án az első rendes isteni tisztelet alkalmával Budapesten az ágostai hitvallásúak Deák-téri főiskolája dísztermében / DerzsiKároly, Ferencz József [et al.].- Bp.: Rudnyánszky Ny., 1881a..- 33p.; 23cm.-
3e.
U.I.0758.
DERZSI Károly
Fölebb, fölebb!: Zsinati egyházi beszéd / Derzsi Károly.- Bp.: Bagó M., 1887a..- 22p.; 20cm.-
(Unitárius Kis Könyvtár; 26.).-
1e.
U.I.0592.
DERZSI Károly
Hála-ima / Derzsi Károly.- Bp.: Bagó Ny., 1892a..- 10p.; 20cm.- (Unitárius Kiskönyvtár; 48.).-
3e.
U.I.0597/a.
DERZSI Károly
Hálaima Stefánia trónörökösné ő fennsége szerencsés szülése alkalmából, Budapesten, 1883. szept. 2-án / Derzsi Károly.- Bp.: Bagó M., 1883a.- 3-7p.; 20cm.- (Unitárius Kiskönyvtár; 9.).-
3e.
U.I.0119.
DERZSI Károly
Ima Horváth György ... koporsójánál / Derzsi Károly.- Bp.: Bagó ny., 1883a..- 10p.; 22cm.-
2e.
U.I.0593.
DERZSI Károly
Ima Rudolf trónörökös Ő fennségének gyászos elhunyta alkalmából 1889. febr. 5-én / Derzsi Károly.- Bp.: Bagó ny., 1889a..- 14p.; 20cm.- (Unitárius Kiskönyvtár; 37.).-
1e.
U.I.0589.
DERZSI Károly
Imaház megnyitó ima és beszéd / Derzsi Károly.- Bp.: Bagó M., 1884a.- 18p.; 20cm.- (Unitárius Kiskönyvtár; 14.).-
4e.
U.I.0409.
Imák és beszédek: Elmondattak az unitárius vallásközönségnek 1887-ben Dicső-Szent-Mártonban tartott zsinati főtanácsa alkalmával / Rédiger Árpád, Derzsi Károly, [et al.].- Kolozsvár: Gámán ny., 1887a..- 77p.; 22cm.-
4e.
U.I.0596., U.I.0414., Koll.I:8.
DERZSI Károly
Karácson-ünnepi istentisztelet: Beszéd és ágenda / Derzsi Károly.- Bp.: Bagó M., 1885a.- 14p.; 20cm.- (Unitárius Kiskönyvtár; 15.).-
3e.
U.I.0585.
DERZSI Károly
Unitárius tájékoztató / Derzsi Károly.- Bp.: Bagó ny, 1891a.- 39p.; 15cm.-
1e.
U.I.0597/c.
DERZSI Károly
Úrvacsorai beszéd / Derzsi Károly.- Bp.: Bagó M., 1883a.- 11-14p.; 20cm.- (Unitárius Kiskönyvtár; 9.).-
3e.
U.I.0591.
DERZSI Károly
Úrvacsorai beszédek / Derzsi Károly.- Bp.: Bagó M., 1895a..- 81p.; 20cm.- (Unitárius Kiskönyvtár; 65-59.).-
3e.
U.I.2112.
A Biblia élete (Gannet, C. W. után) / szerk. Derzsi Károly.- Bp.: Bagó ny., 1891a.- 34p.; 20cm.- (Unitárius Kis Könyvtár; 46-47.).-
1e.
U.I.0122.
DOLE, F. K.
Jézus és kiválóbb kortársai / F. K. Dole; szerk. Derzsi Károly.- Bp.: Bagó ny., 1890a.- 30p.; 20cm.- (Unitárius Kis Könyvtár; 40-42.).-
3e.
U.I.0120.
A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint = Systema Universae Theologiae Christianae / Szentábrahámi L. Mihály; ford. Derzsi Károly.- Kolozsvár: Gámán ny., 1899a..- [8], 412, [1]p.; 25cm.- (Az Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa).-
4e.
U.I.0121.
Palesztína a Jézus korában / Carpenter E. J.; ford. és átdolg. Derzsi Károly.- Bp.: Bagó ny., 1887a.- 118p.; (Unitárius Kis Könyvtár; 27-33.).- 3e.
U.I.1651.
SHAUMANN, Otto
Der Unitarismus als religiöse Gemeinschaft: Entstehung, Lehre und Geschichte / Otto Schaumann.- Kassel, 1956a.- Deutsche-Unitarier-Religionsgemeinschaft..- 32p.; 21cm.- (Deutsch-Unitarische Schriftenreihe; 2.).-
1e.
U.I.1479.
SCHÜTZ, Bodo
Unitarischer Glaube mit Anhang Leitgedanken der "Deutsche Unitarier-Religionsgemeinschaft" / Bodo Schütz.- Hameln: H. Soltsien, 1966a.- 16p.; 21cm.- (Deutsch-Unitarische Schriftenreihe; 6.).-
1e.
U.I.1483.
EXNER, Kurt
Glaube und Leben als Wagnis / Kurt Exner.- Hameln, 1964a.- 16p.; 21cm.- (Deutsch-Unitarische Schriftenreihe; 7.).- 1e.
U.I.1475.
HARTL, Albert
Unitarische Religion / Albert Hartl.- Hameln: H. Soltsien, 1965a.- 28p.; 21cm.- (Deutsch-Unitarische Schriftenreihe; 8.).- 1e.
U.I.1478.
CASTAGNE, Fritz
Die Unitarier: Gedanken, Namen und Formen einer religiösen Bewegung in Vergangenheit und Gegenwart / Fritz Castagne, Elke Lazarraga.- Hameln: H. Soltsien, 1967a.- 32p.; 21cm.- (Deutsch-Unitarische Schriftenreihe; 9.).- 2e.
U.I.1480.
EHRLICHER, Friedrich
Lebe im ganzen: Ansprache auf der Morgenfeier zum Unitarier-Tag 1967 in Hameln mit dem Programm und den Texten, die dabei gesprochen wurden / Friedrich Ehrlicher.- Hameln: H. Soltsien, 1967a..- 20p.; 21cm.- (Deutsch-Unitarische Schriftenreihe; 10.).- 2e.
U.I.1627. !
BALLAGI Mór
Schul- und Reise-Taschen- Wörterbuch der ungarischen und deutschen Sprache. Deutsch-Ungarischer Teil. 13. Aufl. B. 1884. 372p.
Iskolai és utazási magyar és német zsebszótár. Magyar- német rész. Bp. 1883a. Franklin. 388p. 15cm.-
1e.
Szótár
U.I.1224.
DEWEY, John
Knowing and the known / John Dewey, Arthur F. Bentley.- Boston: Beacon Press, 1960a..- XIII, 334p.; 21cm.- (Beacon Paperback; No. 111.).-
1e.
U.I.1301.
DEWEY, John
Reconstruction in philosophy / John Dewey.- Boston: Beacon Press, 1966a..- XLI, 224p.; 21cm.- ( Beacon Paperback; No. 48.).-
1e.
U.I.1087.
HARRINGTON, Szantho Donald
Orville Dewey, Robert Collyer, John Hayness Holmes and the Community Church today and tomorrow: "A 150th anniversary series" / Szantho Donald Harrington.- N.Y.: The Community Church of New York, 1975a..- 24, 26, 23, 20 p.; 18cm.- (The Community Pulpit 1974-75.; No. 9., 10., 11., 12.).- 1e.
U.I.1421/a.
HARRINGTON, Szantho Donald
Orville Dewey and the robust youth of New York city. -> U.I.1421. 1-24p.
U.I.0672.
Armarium Studia ex historia scripturae, librorum et ephemeridum = Studien aus der Geschichte der Schrift, der Bücher und der Periodica / Herausg. Piroska Dezsényi Szemző, László Mezey.- Bp.: Akad. K., 1976a..- 382p.; 24cm.-
1e.
U.I.0123.
DÉZSI Lajos
Bogáti Fazekas Miklós élete és költői működése: Irodalomtörténeti tanulmány / Dézsi Lajos.- Bp.: Athenaeum, 1895a.- 50p.; 23cm.-
1e.
U.I.0282.
DILWORTH, Lupton
Miért vagyok unitárius? / Lupton Dilworth; ford. Lőrinczi László.- Cluj-Kolozsvár: Corvin ny., 1929a..- 8p.; 22cm.- (Keresztény Magvető füzetei; 1.).-
2e.
U.I.1320. !
Directory -- Unitarian Universalist Association.- Boston, 1974a., 1975a., 1980a. U.U.A. 3db. 30cm. 4e.
U.I.1686. !
Directory 1970. 200th anniversary celebration of Universalism in America. Unitarian Universalist Association. Boston, 1970a. U.U.A. 207p.; 30cm.
1e.
U.I.1034. !
Directory 1970-71. The General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches - in conjunction with the handbook for 1970-73. London, 1971a. Unitarian Headquarters. 87, 89p.; 21cm.
2e.
U.I.1033. !
Directory 1980. The General Assembly of Uniratian and Free Christian Churches - in conjunction with the handbook for 1980-84. London, 1980a. Unitarian Headquarters. 84, 69p.; 21cm.
2e.
U.I.2224. !
BARLAY Ö. Szabolcs
A kolozsvári Disputa 31 tézise / Barlay Ö. Szabolcs.- Bp., 1994a. = Magyar Könyvszemle 110.évf. 1.sz. p. 28-40.; 23cm.-
1e.
U.I.2080.
Szent István Archikon '88 / szerk. Dobos Marianne; rajzolta Schener Mihály; kézirati feljegyz. Ferencz József.- Békés, 1988a..- 85 számozatlan lev.; 29cm.-
1e.
U.I.1399.
WEBER, Otto
Karl Bartha kirchliche Dogmatik: Ein einführender Bericht zu den Banden I.1. bis IV., 3,2 / Otto Weber.- 3. erw. Aufl.- Berlin: Evang. Verl., 1961a.- 347p.; 25cm.-
1e.
U.I.1336.
From dogpatch to Slobbovia: The Gasp !! world of Li'l Abner / Edit. David Manning White.- Boston: Beacon Press, 1964a.- 64 lev.; 21cm.- (Beacon Paperback; No. 171.).-
1e.
U.I.2478.
DÓKA Zoltán
Márk evangéliuma / Dóka Zoltán.- Bp., 1996a.- 361p.; 24cm.-
1e.
U.I.0122.
DOLE, F. K.
Jézus és kiválóbb kortársai / F. K. Dole; szerk. Derzsi Károly.- Bp.: Bagó ny., 1890a.- 30p.; 20cm.- (Unitárius Kis Könyvtár; 40-42.).-
3e.
U.I.1239.
DOREN, Mark van
Liberal education. / Mark van Doren.- Boston: Beacon Press, 1965a.- 4 lev, 178, [4]p.; 21cm.- (Beacon Paperback; No. 86.).-
1e.
U.I.2568.
DOSZTOJEVSZKIJ, Fjodor Mihajlovics
  A történelem utópikus értelmezése: tanulmányok / Fjodor Mihaljovics Dosztojevszkij; [szerk. Sisák Gábor]; [a jegyzeteket összeáll. Filippov Szergej és Sisák Gábor]; [ford. Patkós Éva, Sisák Gábor, Szabó Tünde].- Budapest: Osiris, 1998a. - 235p.; 19cm - (Horror metaphysicae, ISSN 1217-1506)
1e.
  ISBN 963-379-396-3 fűzött: 1120 Ft
U.I.1423.
The outer and the inner world and other sermons. Ed. Essex Hall Pulpit (series) by James Martineau, H. Enfield Dowson [et al.].- London: Ph. Green, 1893a.- 138p.; 19cm.-
2e.
U.I.1619.
DREYDORFF, Johann Georg
Stunden der Erbauung: Ein Jahrgang Predigten für denkende Verehrer Jesu / Johann Georg Dreydorff.- Leipzig: I.I.Weber, 1896a..- X, 476p.; 23cm.-
1e.
U.I.2168.
DREWERMANN, Eugen
Die Botschaft der Frauen: Das Wissen der Liebe / Eugen Drewermann.- Olten-Freiburg/Breisgau: Walter Verl., 1992a..- 234, [3] p.; 21cm.-
1e.
U.I.2172.
DREWERMANN, Eugen
Dein Name ist wie der Geschmack des Lebens: Tiefenpsychologische Deutung der Kindheitsgeschichte nach dem Lukasevangelium / Eugen Drewermann.- Freiburg; Basel; Wien: Herder Verl., 1992a.- 167p., 4t.; 23cm.-
1e.
U.I.2169.
DREWERMANN, Eugen
Psychoanalyse und Moraltheologie Bd.1. Angst und Schuld / Eugen Drewermann.- Mainz: Matthias-Grünewald Verl., 1992a.- 205p.; 21cm.-
1e.
U.I.2171.
DREWERMANN, Eugen
Voller Erbarmen rettet er uns: Der Tobit-Legende tiefenpsychologisch gedeutet / Eine tiefenpsychologische Meditation von E. Drewermann; Batikbilder von Ingritt  Neuhaus.- 6. Aufl. - Freiburg; Breisgau: Herder Verl., 1992a.- 93p.; 23cm.- 
1e.
U.I.2170.
DREWERMANN, Eugen
Der Weg des Herzens: Gewaltlosigkeit und Dialog zwischen den Religionen. / Dalai Lama, Eugen Drewermann; Hersg. David J. Krieger.- Olten; Freiburg; Breisgau: Walter Verl., 1992a.- 112p.; 21cm.-
1e.
U.I.0405.
DRUMMOND, H. Vilmos
Az amerikai Unitárius Egyházi Bizottság jelentése Erdélynek a román uralom alatti helyzetéről / H. Vilmos Drummond.- Bp.: Bocskai Szöv., 1921a.- 23p.; 21cm.- (Népies Irodalmi Társaság kiadványa; 4.).-
1e.
U.I.1609.
DRUMMOND, Henry
Greatest thing in the world / Henry Drummond.- N.Y.: The.J.Crowell.- IV, 41p., 1t.; 18cm.-
1e.
U.I.1240.
DUCHESNE-GUILLEMIN, Jacques
The hymns of Zarathustra / Jacques Duchesne-Guillemin.- Boston: Beacon Press, 1963a.- IX, 162p.; 21cm.-
1e.
U.I.1746.
DUGAN, George
Church here gets 2 Servetus books: 16th century volumes are prized by unitarians / George Dugan.- N.Y., 1965a.- 28p.; 27cm.- (The New York Times, Saturday, May 15, 1965.)
Újságkivágat!
 1e.
U.I.0020.
A dunapataji unitárius egyházközség / Barabás István.- Bp.: Fővárosi ny., 1938a..- 74p.; 17cm.-
3e.
U.I.1649.
DUNKELMANN, Carl
Freigeistige Asprachen / Margarete Achterberg, Karl Becker, Dunkelmann.- Stuttgart: Freireligiösen Landesgemeinde Württemberh, 1968a.- 20p.; 21cm.- (Schriften der Freireligiösen Landesgemeinde Württemberg. Stuttgart.)
1e.
U.I.

E@

E^
U.I.1366.
The Norton Reader. An anthology of expository prose with rhetorical materials. Ed. Eastman, Arthur M. - Blake, Caesar R. etc. Shorter edition with questions. N.Y. 1965a. W.W. Norton Comp. XIII, 491p. 21cm. 1e.
U.I.1433.
EBELING, Gerhard
Einführung in theologische Sprachlehre. Tübingen, 1971a. Mohr. XV, 264p. 19cm. 1e.
U.I.1749.
EBELING, Gerhard
Die Geschichtlichkeit der Kirche und ihrer Verkündigung als theologisches Problem. Tübingen, 1954a. Mohr. 93p. 23cm. 
(Sammlung gemeinverstandlicher Vortrage und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte. Vol. 207-208) 1e.
U.I.2505.
EBELING, Gerhard
Isten és szó. Hermeneutikai füzetek 7. Bp. 1995a. 74p. 20cm. 1e.
U.I.1417.
EBELING, Gerhard
Studium der Theologie. Eine enzyklopadische Orientierung. Tübingen, 1975a. Mohr. XVI, 190p. 19cm. 1e.
(Uni-Taschenbücher 446.)
U.I.0125.
ÉBERT András
Szórványokban lakó híveink lelki gondozásának tervezete. Székelyudvarhely, 1918a. Becsek ny. 39p. 23cm. 2e.
(Udvarhelyvidéki Unitárius Lelkészkör 54.sz.)
U.I.0914.
Konferencia
ROER, Ingo
Christian peace conference. A place of Ecumenical Peace Work. Development - Structure - Organes - Tasks - Activity - Data. Prague, 1974a. Inform. Dep. of the Christ. Peace Conf. 114p., 1t., 21cm. 1e.
U.I.2452.
ECSEDY Judit, V.
A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában, 1473-1800 / V. Ecsedy Judit ; [A magyar könyvkereskedelem történetének vázlata 1800-ig c. fejezetet Pavercsik Ilona írta].- Budapest: Balassi, cop. 1999a. .- 372p.: ill.; 23cm
Bibliogr. a fejezetek végén
1e.
ISBN 963-506-270-2 fűzött: 1500,-Ft
U.I.0435.
Édes apánk Kovács János emlékére. Írták: Ferencz József, Posta Béla [et al.]. Kolozsvár, 1905a. Gámán ny. 17, 27p. 1t. 23cm. 3e.
U.I.1565.
Our culture: its christian roots and present crisis. Ed. V.A. Demant, London, 1947a. Soc. for promoting christian knowledge. VII, 113p., 19cm. 1e.
(Edward Alleyn Lectures 1944.)
U.I.2511.
Michael EDWARDS
De poetica Christiana. Hermeneutikai füzetek 14. Bp. 1997a. 79p. 20cm. 1e.
U.I.0850.
450 Jahre Protestation zu Speyer 1529-1979. Ausstellung der Evangelischen Landeskirche der Pfalz. Bearb.: Eger, Wolfgang - Vordersteman, Jürgen [et al.]. Speyer, 1979a. Zechnersche Buchdruckerei. 208p. 12cm. 1e.
U.I.2564.
Wilhelm EGGER
Galaterbrief. Philipperbrief. Philemonbrief. Die Neue Echter Bibel. Kommentar zum Neuen Testament mit der Einheitsübersetzung. Würzburg, 1995a. 88p. 24cm. 1e.
U.I.1229.
EGGLESTON, Edward
The transit of civilisation from England to America in the seventeenth century. Boston, 1959a. Beacon Press. XX, [IV], 344p. 21cm. 1e.
(Beacon Paperback No. 83.)
U.I.2005.
KATHONA Géza
Egri Lukács antitrinitárius-anabaptista nézetei. Bp. 1971a. MTA. 403-426p. 24cm. 1e. (Klny. Reneszánsz-Füzetek 12.sz.)
U.I.2064.
SZABÓ András
Egri Lukács "megtérése". (Az antitrinitarizmus Északkelet-Magyarországon 1565-1574.) = Irodalomtörténeti Közlemények, Bp. 1984a. Akad. K. 88.évf. Vol. 5-6. 543-557p. 24cm. 1e.
U.I.0003.
Egy Istenünk egy magyar hazánk. Unitárius írások. Szerk. Abrudbányai János - Ferencz József. Kolozsvár, 1943a. Jakab. 159p. 21cm. 4e.
U.I.0464.
Egy Protestáns
A keresztény unitárius vallás ismertetése. Bp. 1884a. Légrády. 15p. 23cm. 3e.
U.I.0313.
Egy Református Keresztyén
Válasz Perczelné Kozma Flóra úrnőnek "Protestantizmus és unitarismus" c. értekezésére. Bp. 1903a. Nagy S. ny. 8p. 23cm. 1e.
U.I.0434.
Egy vasárnapi szent óra emléke a toroczkói unitária szent ekklézsiában véghezment püspöki vizsgálat bevégeztekor máj. 31-én 1863-ban tartott beszédekben. Írták: Ferencz József, Kriza János [et al.]. Kolozsvár, 1863a. Róm. kath. lyc. 21p. 22cm. 3e.
U.I.1256.
Egyetemes irodalomtörténet. Szerk. Heinrich Gusztáv. 4.köt. Ural-Altájiak és szlávok. Bp. 1911a. Franklin. XI, 746p. 30t. 28cm. 1e.
U.I.0539.
Egyház Képviselőtanács 1943. évi jelentése. Kolozsvár, 1943a. Minerva ny. 23p. 24cm. 1e.
U.I.2154.
KOZMA Tamás
Egyház és demokrácia. - Educatio. Bp. 1992a. No 1. 312p. 24cm. 1e.
U.I.2142.
Erdélyi egyházaink évszázadai. RMSZ - Zsebkönyvek. Szerk.: Barabás Zoltán, Miklós László, Bodó Barna. Bukarest, 1992a. Transil Rt. 310, [2]p. 14cm. 3e.
(Unitárius Egyházról 245-294p.)
U.I.2140.
Az egyházak és a nacionalizmus. Ökumenikus tanulmányi anyag. Bp. 1992a. 39p. = Ökumenikus Tanulmányi Füzetek. 1992. 3.sz.
1e.
U.I.2138. -> 2658.
Egyházak, felekezetek, gyülekezetek 1990-ben Magyarországon. Szerk. Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium. Bp. 1990a. 48, [2]p. 21cm. 1e.
U.I.2192. -> 2658.
Egyházak Magyarországon 1992. Bp., 1992a. Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium. 147p. 20cm. 1e.
U.I.2313. -> 2658.
Magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek. Név- és címjegyzék. Szerk. Egyed Albertné Németh Judit. Bp. 1993a. Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium kiadványa. 198p. 20cm. 1e.
U.I.2314. -> 2658.
Magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek. Név-és címjegyzék. Szerk. Egyed Albertné Németh Judit. Bp. 1994a. Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium kiad. 202p. 20cm. 1e.
U.I.0433.
BARABÁS István - RAFFAJ Domokos
Egyházi beszédek a csehétfalván tartott közgyűlés alkalmával. Székelyudvarhely, 1905a. Betegh ny. 20p. 20cm. 1e.
U.I.0469.
Az unitáriusok háromszázados zsinati ünnepélyének emléke, az 1868. év aug. 29., 30., 31. napjain Tordán tartott könyörgésekben és egyházi beszédekben. Írták: Albert János, Kriza János [et al.]. Kolozsvár, 1868a. Stein ny. 111p. 24cm. 3e.
U.I.0217/a.
Egyházi énekek gyűjteménye. Szerk. Iszlai Márton. Bp. 1896a. Kunosy ny. 160p. 23cm. 2e.
U.I.0099/d.
Ifjúsági daloskönyv, egyházi énekek, fordítások, diákdalok és egyesületi indulók gyűjteménye. Írták: Balázs Ferenc, Szent-Iványi Sándor [et al.]. Cluj-Kolozsvár, 1931a. Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági köreinek Egyetemi Szervezete. Soksz. 53p. 12cm. 1e.
Kotta!
U.I.1759.
Egyházi énekek
RAJECZKY Benjámin
Mi a gregorián? Bp, 1981a. Zeneműkiadó. 157, [1]p. 20cm. 1e.
U.I.0450.
Imához. Imádságok, elmélkedések és egyházi énekek honvédeink számára. Összeáll. Nagy Zoltán, Köröspataki Kiss Sándor [et al.]. Kolozsvár, 1943a. Minerva ny. 120p. 12cm. 3e.
U.I.1952.
BARTÓK Béla, ifj.
Unitárius egyházi és világi irodalom. Bp. 1987a. k.n. 46-51p. 24 cm. = Nyelvünk és Kultúránk, Vol.66. 1e.
U.I.0408.
Egyházi imák és beszédek. Elmondották az erdélyi unitáriusoknak 1861. évi jún. 29-júl.2.-ig bezárólag Tordán tartott Zsinati Főegyháztanácsa alkalmával. Írták: Albert János, Ferencz József [et al.]. Kolozsvár, 1861a. Róm. kath. lyc. ny. 74p. 23cm. 4e.
U.I.2283.
LŐCSEI Gabriella
 A törvény fundamentumán, az állami költségvetés szorításába Fedor Tibor az egyházi ingatlanokról és egy szóbeli megállapodásról.Bp. 1995a. = Magyar Nemzet 1995. aug. 12. 20p. 1e.
Újságkivágat!
U.I.2144.
BÁNHEGYI B. Miksa
A Győri Egyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. 1991a. OSZK. 113p. 24cm. 1e.
(Magyarországi egyházi könyvtárak kézirat katalógusai. No 8.)
U.I.2143.
BEKE Margit
Az Esztergomi Főszékesegyházi könyvtár Batthyány-gyűjteményének katalógusa. Bp. 1991a. OSZK. 164p. 24cm. 1e.
(Magyarországi egyházi könyvtárak kézirat katalógusai. No 9.)
U.I.1755.
Az egyházi levéltárak. Szerk. Bán Péter. Levéltári Forráskiadás. A Levéltári Szekció Tanácskozása az MKE 13. vándorgyűlésén. Kaposvár, 1981a. Lev. Forr. kiad. 135 [2] p. 20cm. 2e.
(Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Levéltári Szekció füzetei 1.)
U.I.0132/e.
Egyházi törvény a magyarországi unitárius egyház hatóságainak és a tisztviselői állásoknak szervezetéről. Kolozsvár, 1899a. ny.n. 28p. 23cm. 1e.
U.I.0132/d.
Egyházi törvény a magyarországi unitárius egyház belső embereinek választásáról és kinevezéséről. Kolozsvár, 1912a. Gámán ny. 13p. 23cm. 2e.
U.I.0397/b.
TÓTH György, KÖLTŐ Gábor
Unitárius egyházi törvény a fegyelmi felelősségről. Előadói előterjesztés. Cluj-Kolozsvár, 1929a. Minerva. 22p. 23cm. 2e.
U.I.2258.
Felekezeti egyházjog Magyarországon. Szerk. Rácz Lajos. Bp. 1994a. Unio k. 245p. 24cm. = 6. fej. Lőrincz Ernő: Unitárius egyházjog. 191-214p. 4e.
U.I.0939.
[Egyháztörténelem]
Pest, 1845a. K.n. 140, [4] p. 20cm. 1e.
Cím nélkül
Unitárius vonatkozás
U.I.2321.
SZÁSZ János
Értekezés a kettős Istenségről. Dávid Ferenc: De Dualitate ... Ford. Márkos Albert. Kolozsvár, 1943a. 48p. Bp. 1958a. = Egyháztörténet. Szerk. Esze Tamás. U.f. 1. évf. 1.füz. 1958. 87-88p. 25cm. 1e.
U.I.0772.
Apáczai Csere János 1625-1659. Szerk Király László. Írták: Király László, Fekete Csaba [et al.]. Bp. 1975a. Magyarországi Református Egyház. 153p. 10t. 24cm. 1e.
(Egyháztörténeti Tanulmányok 1.)
U.I.1986.
Ehe: Das Buch vom Leben zu zweit. Hrsg. Johannes Thiele. Zürich, 1987a. Kreuz Verl. 317p. 16t. 23cm. 1e.
U.I.1480.
EHRLICHER, Friedrich
Lebe im ganzen. Ansprache auf der Morgenfeier zum Unitarier-Tag 1967 in Hameln mit dem Programm und den Texten, die dabei gesprochen wurden. Hameln, 1967a. H. Soltsien. 20p. 21cm. 2e.
(Deutsch-Unitarische Schriftenreihe 10.)
U.I.0912.
EICHRODT, Walther
Der Prophet Hesekiel. Kap. 1-18. Übersetzt und erklart: W.E. Göttingen, 1959a. 158, [2]p. 25cm. 1e.
(Das Alte Testament Deutsch. Bd.22/1.)
U.I.1461.
Der Prophet Hesekiel. Kapitel 19-48. Übersetzt, erklart: Walther Eichrodt. Göttingen, 1966a. Vandenhoeck-Ruprecht. [2], 160-421, 37p. 25cm. 1e.
(Das Alte Testament Deutsch. No 22/2.)
Ism. lapszámozás
U.I.0957.
Eine Religion für den Frieden. Die Rissho-Kosei kai japanische buddhisten für die Ökumene der Religionen. Herausg. Italiaander Rolf. Erlangen 1973a. Ev.-Luth. Mission. 170p. 8t. 21cm. 1e.
U.I.1856.
EISSFELDT, Otto
Einleitung in das Alte Testament. 4.Aufl. Tübingen, 1976a. Mohr, J.C.B. XVI, 129p. 23cm. 1e.
(Neue Theologische Grundrisse)
U.I.0538.
ELEKFI László
A százötvenéves Brassai Sámuel. Bp. 1951a. Egyetemi ny. 8p. 24cm. 1e.
(Klny. A Magyar Nyelv. 46.évf. 1950. 4.sz.)
U.I.1031.
Elements of the religion and morality, in the form of a catechism. Boston, 1813a. J. Eliot. 12lev. 1e.
Xerox
U.I.1830.
ELIADE, Mircea
Von der Steinzeit bis zu den Mysterien von Eleusis. 2.Aufl. freiburg im Breisgau 1978a. Herder. 433p. 25cm. 4e.
(Geschichte der religiösen Ideen Bd.1.)
U.I.1830.
ELIADE, Mircea
Von Gantama Buddha bis zu den Anfangen des Christentums. Freiburg (im Breisgau) 1979a. Herder. 464p. 25cm. 1e.
(Geschichte der Religiösen Ideen II.)
U.I.1830.
ELIADE, Mircea
Von Mohamed bis zum Beginn der Neu-Zeit. Freiburg - Basel - Wien, 1983a. Herder. 326p. 25cm. 1e.
(Geschichte der religiösen Ideen. Bd.3. No.1.)
U.I.1830.
ELIADE, Mircea
Vom Zeitalter der Entdeckungen bis zur Gegenwart. Freiburg - Basel - Wien, 1991a. Herder. 496p. 25cm. 1e.
(Geschichte der religiösen Ideen. Bd.3. No.2.)
U.I.1289.
ELIOT, Charles W.
Four American leaders. Boston, 1906a. The Beacon Press. 126p. 20cm. 1e.
U.I.1567.
Pioneers of religious liberty in America. Being the great and Thursday Lectures delivered in Boston in nineteen hundred and three. Írták: Eliot, Samuel A., Mead, Edwin D. etc. Boston, 1903a. Amer. Unit. Ass. 396p. 21cm. 1e.
U.I.1167.
McGRIFFERT, Arthur Cushman jr.
Pilot of a liberal faith Samuel Atkins Eliot 1862-1950. Boston, 1976a. Beacon Press. [6], 321p. 1e.
U.I.0278.
Az első öt év a bucuresti Unitárius Missziói Egyházközség életéből. Szerk. Lőrinczy Géza. 1933-1938. Bernat ny. 76p. 16cm. 2e.
U.I.0380.
Első valláskönyvem. Imák versben és prózában segédkönyv. Összeáll. Szent-Iványi Sándor, Újvári László. Bp. 1942a. Máté ny. 15p. 20cm. 3e.
U.I.2075.
Az emberi jogok ma Magyarországon. Bp. 1989a. Kiad. Magyar Ensz Társaság. 60p. 3t. 21cm. 1e.
U.I.0124.
EMERSON, Ralph Waldo
Essayk. Ford. Bálint Lajos. Bev. Rózsa Dezső. Bp. [s.a.] Révai. 251p. 17cm. 1e.
(Világkönyvtár 46.sz.)
U.I.0803.
EMERSON, Ralph Waldo
-- esszék. Az emberiség képviselői angolok. Válogatta, előszó stb.: Gaal György. Bukarest, 1978a. Kriterion. 272p. 18cm. 1e.
(Téka)
U.I.1944.
EMERSON, Ralph Waldo
Nature. A facsimile of the first edition with an introduction by Jaroslav Pelikan. Boston, 1986a. Beacon Press. VIII, 95p. 20cm. 1e.
U.I.2053.
ALLEN, Gay Wilson
Emerson and the Establishment. Windsor, Ontario 1973a. Univ. of Windsor. = The University of Windsor Review. Fall. 1973a. Vol.9. No.1. 5-27, 122p. 23cm. 1e.
U.I.0061.
BOROS György
Emerson, a szónok. Kolozsvár, 1939a. 23-29p. 24cm. 1e.
(Klny. Keresztény Magvető, 71.köt.)
U.I.1420/c.
HARRINGTON, Donald Szantho
Ralph Waldo Emerson, philosopher who deepened and broadened the Unitarian Universalist outlook. 1-17p.
ld. U.I.1420. Harrington: Channing, Parker, Emerson etc. N.Y.1975a. 2e.
U.I.1913.
IRELAND, Alexander
Ralph Waldo Emerson. His life, genius and writings. A biographical sketch. 2.ed. London, 1882a. Sinpkin. XII, 338, 15p. 3t. 20cm. 1e.
U.I.1555.
EMERTON, Ephraim
Unitarian thought. N.Y. 1916a. Macmillan Co. IX, 309p. 20cm. 1e.
U.I.0176.
Emlékkönyv a füzesgyarmati unitárius egyházközség megalakításának és templomépítésének emlékére. Szerk. Gálffy Kálmán. Szeghalom, 1904a. Riegl ny. 57p. 23cm. 3e.
U.I.1245.
Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Bodor András, Cselényi Béla [et al.]. Bukarest, Kolozsvár, 1957a. Tud. Könyvkiad. 696p. 50t. 25cm. 2e.
(A Bólyai Tud. Egyetem kiadványai 1. Tanulmányok)
U.I.0537.
Emlékkönyv a Kolozsvári Unitárius Főgimnáziumban az 1867. évben érettségi bizonyítványt nyert... 40 éves találkozása alkalmából. Kolozsvár, 1907. évi június hó 30.-ról. Szerk. Török Árpád. Erzsébetváros, 1908a. Herma ny. 11p. 2t. 23cm. 1e.
U.I.2256.
A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Bp. 1993a. MTA Tört. Tud. Int. kiad. 451p. 24cm. 1e.
U.I.1388.
Emlékpéldány Kriza János halálának 100. évfordulójára. Kolozsvár-Napoca, 1975a. Unit. Egyh. 94p. 1t. 25cm. 2e.
(Keresztény Magvető 81.évf. 1975. 2-3.sz.)
U.I.1695.
World christian encyclopedia. A comparative study of churches and religions in the modern world. AD 1900-2000. Ed. David B. Barrett. Oxford, N.Y. 1982a. Oxford Univ. Press. XII, 3, 1010p. 32cm. 1e.
U.I.1258.
Újabb kori ismeretek tára. Tudományok és politikai tárasaélet encyclopaediája. 1-7. köt. Pest, 1850-58. Heckenast G. 7db. 22cm. 1e.
U.I.1813.
ENDES Miklós
Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története. Bp. 1935a. Szerző k. X, 553p. 24cm. 1e.
U.I.1343.
Biblia
Énekek éneke. (Canticum canticorum). Ford. Károli Gáspár a Döbrentei-kódex névtelenje, Heltai Gáspár, Bogáti Fazakas Miklós. 3.jav.kiad. Bp. 1980a. Magy. Helikon. 95p. [2 lev.] 8t. 19cm. 1e.
U.I.0128/1.
Énekeskönyv, zsoltárok
Egyházi énekek gyűjteménye. Unitárius iskolák részére. Szerk. Iszlai Márton. Bp. 1896a. Kunosy ny. 160p. 22cm. 4e.
U.I.0126.
Énekeskönyv, zsoltárok
Halotti énekeskönyv. Az erdélyi unitárius egyházi közönség használatára. Kolozsvár, 1856a. Stein. 123, 23p. ism. lapsz. 3e.
U.I.1196.
Énekeskönyv
HOFFMANN, Felix
Weihnachten. Nach dem Bilderbuch. Stuttgart, 1980a. Calwer verl. 15p. 24db. mell. Dia. 22cm. 1e.
U.I.0126/a.
Énekeskönyv, zsoltárok
Istent dicsőítő magasztalások és esedezések az erdélyi unitária eklézsiákban. Szent Dávid királynak és prófétának némely választott soltári. Ford. [Szenczi] Szentzi Molnár Albert. Kolozsvár, 1837a. Barra. [8], 186, 69p. 18cm. 6e.
Ism. lapsz.
U.I.0126/b.
Énekeskönyv, zsoltárok
Istent dicsőítő magasztalások és esedezések az erdélyi unitária eklézsiákban. 2.kiad. Kolozsvár, 1865a. Stein. [8], 188p. Ism. lapsz. 67, [2]p. 18cm. 2e.
U.I.0126/c.
Énekeskönyv, zsoltárok
Istent dicsőítő magasztalások és esedezések az unitáriusok használatára. 3.kiad. Kolozsvár, 1895a. Stein. X, 196p. Ism. lapsz. 68, [2]p. 17cm. 5e.
U.I.0126/d.
Énekeskönyv, zsoltárok
Istent dicsőítő magasztalások és esedezések az unitáriusok használatára. 4.kiad. Kolozsvár, 1901a. Stein. X, 196p. Ism. lapsz. 68, [2]p. 18cm. 3e.
U.I.0126/e.
Énekeskönyv, zsoltárok
Istent dicsőítő magasztalások és esedezések az unitáriusok használatára. 5.kiad. Kolozsvár, 1910a. Gámán ny. X, 196p. Ism. lapsz. 68, [2]p. 19cm. 5e.
U.I.0126/f.
Énekeskönyv, zsoltárok
Istent dicsőítő magasztalások és esedezések az unitáriusok használatára. 6.kiad. Kolozsvár, 1913a. Gámán ny. X, 196p. Ism. lapsz. 78p. 19cm. 2e.
U.I.1195.
Énekeskönyv
Kumbaya. Oekumenisches Jugendgesangbuch Lieder und Texte. Herausgeg. Michael Dahler, Markus Jenny [et al.]. Zürich, 1980a. Theol. Verl. 156lev. 18cm. 1e.
U.I.1810.
Énekeskönyv, zsoltárok
The Laymen's hymen book. Special selections from the hymen and tune book. Boston [etc.], [s.a.]. Unitarian Laymen's Leage. 52, [3]p. 24cm. 1e.
U.I.1598.
Énekeskönyv, zsoltárok
Psalter or book of psalmes arranged for congregational use with anthems for special occasions. Boston, 1893a. 129p. 19cm. 1e.
U.I.1609.
Énekeskönyv, zsoltárok
[Selections of psalmes and prophets.] [Boston] [1927a.?]. 118p. 20cm. 1e.
Címlap nélkül!
U.I.0127.
Énekeskönyv, zsoltárok
Unitárius énekeskönyv a Magyar Unitárius Egyház kiadása. Cluj-Kolozsvár, 1924a. Minerva ny. IV, 239p. 20cm. 3e.
U.I.2249.
Énekeskönyv
Unitárius Énekes könyv. 2.kiad. Cluj-Kolozsvár, 1927a. Magy. Unit. Egyh. kiad. VII, 242p. 20cm. 1e.
U.I.0127/a.
Énekeskönyv, zsoltárok
Unitárius énekeskönyv. A Magyar Unitárius Egyház kiadása. 2.kiad. Cluj-Kolozsvár, 1927a. Minerva ny. VII, 242p. 20cm. 2e.
U.I.0127/b.
Énekeskönyv, zsoltárok
Unitárius énekeskönyv a Magyar Unitárius Egyház kiadása. 3.kiad. Cluj-Kolozsvár, 1934a. Grafic Record. XVI, 239p. 20cm. 3e.
U.I.0129.
Énekeskönyv, zsoltárok
Új énekek az unitárius énekes könyv 3. kiadásához. Pótlásul az előbbi kiadások számára. Cluj, 1934a. Grafic Record. 24p. 20cm. 1e.
U.I.0127/c.
Énekeskönyv, zsoltárok
Unitárius énekeskönyv a Magyar Unitárius Egyház kiadása. 4.kiad. Kolozsvár, 1944a. Minerva ny. XVI, 238p. 20cm. 2e.
U.I.0127/d.
Énekeskönyv, zsoltárok
Unitárius énekeskönyv. A Magyar Unitárius Egyház kiadása. 5.kiad. Kolozsvár, 1946a. Minerva ny. VIII, 144p. 20cm. 2e.
U.I.0127/f.
Énekeskönyv, zsoltárok
Unitárius énekeskönyv a Román Népköztársaságban levő Unitárius Egyház kiadása. 7.kiad. [Cluj-Kolozsvár], 1951a. XV, 246p. 18cm. 2e.
U.I.1386.
Énekeskönyv, zsoltárok
Unitárius énekeskönyv. 9.kiad. Cluj, 1974a. Unit. Egyh. XIX, 244, 2p. 17cm. 2e.
U.I.1925.
Énekeskönyv
Unitárius Énekeskönyv. 10.kiad. Kolozsvár-Napoca. 1979a. Unit. Egyh. XXI, 245p. 17cm. 1e.
U.I.1926.
Énekeskönyv
Unitárius Énekeskönyv. 11.kiad. Kolozsvár-Napoca, 1983a. Unit. Egyh. XXI, 245p. 17cm. 2e.
U.I.1738.
Énekeskönyv, zsoltárok
[Unitárius énekeskönyv.] Pisne nabozenske spolecnosti Ceskoslovenskych unitaru. Roce 1950a. Naboz. Spolec. cs. unit. 104p. 15cm. 2e.
U.I.0128.
Énekeskönyv, zsoltárok
Unitárius kis énekeskönyv iskolai, istentiszteleti és magán használatra. Lupény-Vulkán [s.a.]. 16p. 16cm. 1e.
U.I.0274/d.
Énekeskönyv, zsoltárok
A Zsoltárok könyve. Bp. [s.a.] Hornyánszky ny. 133p. 13cm. 1e.
Címlap nélkül!
U.I.2622.
Énekeskönyv, zsoltárok
Halotti énekeskönyv az erdélyi unitárius egyházi közönség használatára. Kolozsvár, 1856a. 146p. 15cm. 1e.
U.I.1912.
Szótár
WHITE, John T.
A Latin - English dictionary. 27.ed. Boston, 1923a. Jinn and Comp. X, 649p. 20cm. 1e.
U.I.1481.
Ensemble pour une bonne cause ... L'état socialist et les Églises en Hongrie. Études, déclarations, documents. Redig. József Lukács. Bp. 1978a. Corvina. 299p. 4t. 20cm. 1e.
U.I.1477.
Bibliotheca Dissidentium. Repertoire des nonconformistes religieux des seiziéme et dix-septiem siécle. Ed. André Séguenny: Tom 1. Johannes Campanus, Christian Entfelder, Justus Velsius, Catherine Zell-Schütz. Baden-Baden, 1980a. 127p. 24cm. ?e.
(Bibliotheca Bibliographica Aureliana 79.)
U.I.0681.
Enyedi György egyházi beszédeiből. Adattár 2. Sárospatak, 1905a. 161-166p. 26cm. = Sárospataki füzetek 2.évf. 2-3.füz. 1e.
U.I.2223.
ENYEDI György
Historia elegantissima. Szöv. gond. stb. Káldos János. Bp. 1994a. Balassi kiad. 121p. 2 lev. 21cm. 2e.
U.I.2195.
KÁLDOS János, BALÁZS Mihály
Ungarlaendische Antitrinitarier II.: György Enyedi. Baden-Baden 1993a. V. Koerner.
(Bibliotheca Bibliographica Aureliana 137. Bibliotheca Dissendentium. Tome 15. 173p. 25cm.) 1e.
U.I.2131.
RACHUM, Ilan
Enzyklopaedie der Renaissance. Deutsche Übersetzung von Hermann Teifer. Zürich, [s.a.] ed. Atlantis. 598p. 1p. 25cm. 1e.
[Printed in Hungary 1991.?)
U.I.1356.
DÁN Róbert
Eőssi András és az erdélyi szombatosság genezise. Bp. 1974a. 571-576p. 25cm. 1e.
Kivágat!
(Irodalomtörténeti Közlemények 1974. 5.sz.)
U.I.2181.
A rendkívüli egyházi ügyek Szent Kongregációja levéltárának (Vatikán város) a magyarországi egyházakra vonatkozó forrásai 1803-1903. Összeáll. Eördögh István. Szeged, 1992a. Király Print ny. 115p. 23cm. 1e.
U.I.2695.
Rotterdami ERASMUS
Enchiridion militis Christiani = Kézikönyv Krisztus katonájának / Rotterdami Erasmus. - [S.l.]: Paulus Hungarus: Kairosz K., [2000a.] (Martonvásár: Akadémia Nyomda). - 258, [3]p.; 22cm. -
 1e.
ISBN 963 9137 96 0 kötött: 2200 Ft
U.I.2261.
KOHLS, Ernst Wilhelm
Die Theologie des Erasmus I-II, Anmerkungen und Register. Basel, 1966a. Friedrich Reinhardt Verl. 2db. 2e.
(Theologische Zeitschrift. Sonderband. 1,2.)
Xerox
U.I.0544.
GERÉZDI Rabán
Erasmus és az erdélyi unitáriusok. Bp. 1947a. Magy. Irod. Tört. Társ. 14p. 23cm. 2e.
(Az Irodalomtörténet füzetei 23.sz.)
U.I.1632.
BOROS György
Erasmus halála 400. évfordulójára. Cluj-Kolozsvár, 1937a. Minerva. 16p. 25cm. 1e.
(Klny. az Erdélyi Múzeum 1937. 42.köt. 2.füz.)
U.I.1747.
MIKÓ Imre
Változatok egy témára. Tanulmányok Gáll Ernő bevezető tanulmányával. Bukarest, 1981a. Kriterion. 192p. [2 lev.] 21cm. 1e.
[Kis nép nagy fia c. fejezetben 183-185p. Erasmusról]
U.I.1823.
DÁN Róbert
Erazmus Johannis "világos bizonyítékai". Bp. 1983a. MTA. 120-129p. 24cm. 1e.
(Klny. Reneszánsz-füzetek 62.)
U.I.1321.
Erdély. Szerk. Deér József. Bp. 1940a. Magy. Tört. Társulat. 283p. 151t. 4db. mell. 31cm. 1e.
U.I.0998.
Erdély a Magyar Képviselőházban. Kolozsvár, 1942a. Erdélyi Párt. 120p. 1e.
U.I.1976.
Erdély és a Részek [Partium] térképe és helységnévtára. Készült Lipszky János 1806-ban megjelent műve alapján. Szerk.: Herner János. Szeged, 1987a. Kristó Gy. [3], 214p. 28t. 29cm. 1e.
U.I.2269.
Sokszemközt emigráns és otthonélő erdélyi magyarok dialógusa. Szerk. Dávid Gyula, Veres Zoltán. Stockholm, 1995a. Erdélyi könyvegylet. 299p. 20cm. 1e.
(Erdély kövei 5.)
U.I.2376.
Egy kisebbség kisebbségei. Bp. 1997a. 246p. 19cm. 1e.
(Erdély kövei 7.)
U.I.2284.
ÚJVÁRI Ferenc
"Nekünk szülőföldünk Erdély". Nem kisebbségi, hanem társnemzeti jogokat.Bp. 1995a. "Magyar Nemzet". 1995. aug. 24. 16p. 1e.
Újságkivágat!
U.I.1898.
Ódon Erdély. Művelődéstörténeti tanulmányok. I.-II.köt. Szerk. Sas Péter. Bp. 1986a. Magvető. 2db. 17cm. 1e.
U.I.0946.
Erdély országának három könyvekre osztott törvényes könyve, melly approbata, compilata constitutiokból és novellaris articulusokból áll. 1., 3. köt. Kolozsvár, 1815a. Kir. Lyc. 2db. 23cm. 1e.
U.I.2061.
Tanulmányok Erdély történetéről. Szakmai konferencia Debrecenben 1987. október 9-10. Szerk. Rácz István. Debrecen, 1988a. Csokonai k. 312p. 24cm. 1e.
U.I.1940.
Erdély története három kötetben. Főszerk. Köpeczi Béla. Szerk. Makkai László, Mócsy András [et al.]. Bp. 1986a. Akad. k. 3db. 25cm.
1.köt. Erdély története a kezdetektől 1606-ig. Szerk. Makkai László, Mócsy András. 611p. 70t. 1 mell. 25cm.
2. köt. Erdély története 1606-1830-ig. Szerk. Makkai László, Szász Zoltán. 617-1185p. 82t.
3.köt. Erdély története 1830-tól napjainkig. Szerk. Szász Zoltán. 1195-1945p. 112t. 1e.
U.I.1249.
A történeti Erdély. Szerk. Asztalos Miklós. Bp. 1936a. Erdélyi Férfiak Egyesülete. 739p. 64t. 26cm. 2e.
U.I.2152.
KÖNTÖS-SZABÓ Zoltán
Trianon gyermekei. (Családi) krónika 1. Fehér zászló Erdély felett. Bp. 1992a. Magvető. 411, [3]p. 20cm. 2e.
U.I.2142.
Erdélyi egyházaink évszázadai. RMSZ-Zsebkönyvek. Szerk. Barabás Zoltán, Miklós László, Bodó Barna. Bukarest, 1992a. Transil Rt. 310p. 14cm. 3e.
(Unitárius Egyházról 245-294p.!)
U.I.0185/a.
GÁL Kelemen
Brassai küzdelmei a magyartalanságok ellen. Cluj-Kolozsvár, 1927a. Minerva ny. 37p. 24cm. 1e.
(Erdélyi Tudományos Füzetek. Erdélyi Irodalmi Szemle 10.)
U.I.2232.
Erdélyi könyvtárak jegyzéke. [14. század közepétől 1718-ig. 1-17. tétel.] 1e.
Kézirat!
U.I.2243.
A kisebbségek védelme tárgyában a Szövetséges és Társult Főhatalmak, valamint Románia között 1919. december 19-én Párisban kötött szerződés és "Az Erdélyi Magyar Kisebbség Sérelmei". Bp. 1922a. Légrády ny. 40p. 34cm. 1e.
U.I.0813.
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár.  Szerk. Szabó T. Attila. Bukarest, Kriterion. 6db. 25cm. 1e.
1.köt. A - C. 1976a. 1225p.
2.köt. CS-ELSZ. 1978a. 1219p.
3.köt. ELT-FELZS. 1982a. 1162p.
4.köt. FÉM-HA. 1984a. 1298p.
5.köt. HE-JÜ.  Bp. Akad. k. Bukarest,  Kriterion. 1993a. 1127, [3] lev. 
6.köt. K-KI. Bp. Akad. k. Bukarest, Kriterion. 1993a. 1149p.
U.I.2161.
TÖRÖK Tamás
Erdélyi Mefisztó. Bp. 1988a. Szépirod. k. 305, [3]p. 19cm. 2e.
U.I.1804.
BRASSAI Sámuel
Euklides és Lutter antiparallél. Kolozsvár, 1875a. Stein. 1-8p. 23cm. 1e.
(Klny. Erdélyi Múzeum 1875. 5.sz.)
U.I.0062.
BOROS György
Carlyle. Cluj-Kolozsvár, 1933a. Minerva. 13p. 24cm. 2e.
(Erdélyi Tudományos Füzetek 61.sz.)
U.I.0346.
SÁNDOR István, jánosfalvi
Székelyhoni utazás a két Homoród mellett. Sajtó alá rendezte: Benczédi Pál. (1838-1858.) Kolozsvár, 1942a. Minerva ny.  20cm. 1e.
1.köt. Utazás a Külső- vagy Nagy Homoród mellett. 157p. (Erdélyi Ritkaságok 7.sz.)
2.köt. 112p. (Erdélyi Ritkaságok 8.sz.)
U.I.0518/a.
VESZELY Károly
Az unitáriusok Erdélyben. Gyulafehérvár, 1887a. Püspöki Lyc. ny. 82p. 22cm. 2e.
(Az Erdélyi Róm. kath. Irodalmi Társulat kiadványai 8.sz.)
U.I.0612.
VARGA Béla
Az individualitás kérdése. Cluj-Kolozsvár, 1932a. Minerva. 52p. 24cm. 1e.
(Erdélyi Tudományos füzetek 46.sz.)
U.I.1791.
Erdélyi városképek. Kolozsvár, Enyed, Nagyvárad, Marosvásárhely, Brassó. Írták: Maksay Albert, Tabéry Géza [et al.]. Bp. 1936a. Révai 264p. 5t. 20cm. 1e.
U.I.2718.
"Nyisd meg, Uram, szent ajtódat...": Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára / [szerk. Barna Gábor]. - Bp.: Szent István Társulat, 2001a. - 335p., 4t.: ill.; 24cm. -
 1e.
ISBN 963 361 192 X fűzött: 2900 Ft
U.I.0522.
Az Amerikai Unitárius Egyházi Bizottság jelentése, Erdélynek a román uralom alatti helyzetéről. Bp. 1921a. Bocskai Szöv. 23p. 21cm. 1e.
U.I.1768.
ERDŐ János
The biblicism of Ferenc Dávid. Bp. 1982a. Akad. k. 47-55p. 25cm. 1e.
(Klny. Antitrinitarianism in the second half of the 16th century. Ed. Dán R., Pirnát A. "Studia Humanitatis"  No.5.)
U.I.0788.
ERDŐ János
Dávid Ferenc emléke. Kolozsvár, 1948a. Lengyel ny. 11p. 21cm. 1e.
U.I.0163/c.
FERENCZ József, ERDŐ János
A magyarországi unitárius egyház szervezeti törvénye. Bp. 1942a. Máté ny. IV, 148p. 23cm. 5e.
(Az Unitárius Egyház Törvényeinek gyűjteménye. 4.köt.)
U.I.2188.
ERDŐ János
Teológiai tanulmányok. Kolozsvár, 1986a. Unit. Egyh. 323p. 21cm. 3e.
U.I.2098.
ERDŐ János
Transylvanian Unitarian Church. Chronological History and theological essays. Transl. Judit Gellérd. Chicago, Ca. 1990a. Center for Free Religion. 74p. 22cm. 1e.
U.I.0109.
Nemzetközi Konferencia.
A szabadelvű kereszténység a világ szüksége. A Szabadelvű Keresztények és Vallásos Szabadság Nemzetközi Társulatának (I.A.R.F.) konferenciája. Manchester College, Oxford, 1937. aug. 3-8. [Összeáll.] Csifó Nagy László, Erdő János [et al.]. Odorheiu, 1937a. Globus ny. 31p. 2e.
(Klny. Unitárius Szószék 1937. 3-4.sz.)
U.I.1960.
ERDŐ János
"Teológiai tanulmányok. Kolozsvár, 1986." Szigeti Jenő [könyvismertetése].
(Theológiai Szemle, Bp. 1987a. Új folyam 30. No.3. 186-188p. 29cm.) 1e.
Kivágat!
U.I.2290.
ERDŐ János
Az unitárius egyház. [S.a.], [s.l.]
Kivágat! 1e.
U.I.2713.
ERDŐ Péter
   Egyház és vallás a mai magyar jogban : A főbb jogszabályok szövegével, nemzetközi bibliográfiával / Erdő Péter, Schanda Balázs . - Bp. : Szent István Társulat, 1993a. ([S.l.] : Zalai Nyomda). - 273p.; 20cm. - (Egyház és jog : Kiadványok a kánonjog és az egyházakkal kapcs. jog köréből, 1.)
   Kézirat lezárva: 1993. ápr. 17.
   Bibliográfia a 89-137. oldalakon
   1e.
   ISBN 963 360 684 5 fűzött : 600 Ft
U.I.1372.
ERDŐS József
A második helvét hitvallás. Az 1566. évi első kiadás latin szövege nyomán. Ford. bev. --. 3.kiad. Debrecen, 1941a. Tiszántúli Ref. Egyh. ny. XIII, 95p. 25cm. 1e.
U.I.0629.
ERDŐS Károly, PONGRÁCZ József
Újszövetségi bevezetés. 2.kiad. Pápa, 1942a. Főisk. ny. 543p. 17cm. 1e.
(Theológiai Kézikönyvek, 4.sz.)
U.I.1866.
ERDT, Werner
The Polish Brethren. Documentation of the history and thought of unitarianism in the Polish-Lithuanian Commonwealth and in the Diaspora 1601-1685. Ed. George Huntston Williams. Part 1., 2. (Harvard Theological Studies 30.), Missoula-Montana: Scholars Press 1980, XXXII, 773 S. 2 Karten. Göttingen, 1984a. Vandenhoeck and Ruprecht. 189-193p. 21cm. 1e.
(Klny. Kirche im Osten. Studien zur osteuropaeischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde. Bd.27. 1984.)
[Williams, G.H.: Polish Brethren műnek könyvismertetése!]
U.I.1932.
CACCAMO, Domenico
Eretici italiani in Moravia, Polonia, Transilvania (1558-1611). Studi e documenti. Firenze-Chicago, 1970a. Sansoni-Newberry. 286p. 2t. 25cm. 2e.
U.I.2008.
PHILIPPI, Paul
Reformation unter dem Halbmond. Erlangen 1953a. Erl. Univ. 2lev. 31cm. 1e.
(Die Erlangen Universitaet. Jahrg.6. Beilage 12.)
U.I.2500.
Értelmezéstörténet mint egyháztörténet. Hermeneutikai füzetek 2. Bp. 1994a. 65p. 20cm. 1e.
U.I.0436.
Értesítés a Dávid Ferenc egylet tagjainak és az Unitárius Közlöny előfizetőinek a Dávid Ferenc egylet alakulása óta befizetett tagsági és előfizetési díjaikról. Kolozsvár, 1894a. Gámán ny. 44p. 24cm. 1e.
U.I.0066.
Értesítő a Dávid Ferencz Egylet 1885. aug. 29.-én Kolozsvárt tartott alakuló közgyűléséről. Szerk. Boros György. Kolozsvár, 1885a. Stein ny. 44p. 21cm. 1e.
(Dávid Ferencz Egylet Kiadványai, 1.sz.)
U.I.0065.
Értesítő a Dávid Ferencz Egylet 1886. aug. 28.-án Kolozsvárt tartott első rendes közgyűléséről. Szerk. Boros György. Kolozsvár, 1886a. Magyary ny. 34p. 18cm. 1e.
(Dávid Ferencz Egylet kiadványai, 2.sz.)
U.I.1939. - 1939/a.
Nemzetközi konferencia
Értesítő a Nemzetközi Unitárius Konferenciáról. Tartatott az ezerévi kiállítás alkalmából Budapesten 1896. szept. 6. és 7. napján az Unitárius templomban. Szerk Boros György. Kolozsvár, 1897a. Gombos ny. 182p. 21cm. 1e.
U.I.0132/g.
Esperesi emlékeztető. 1. Lelkészi emlékeztető 2, [S.l.], [1905?]. 1lev. 40cm. 1e.
U.I.0888.
Essays in unitarian theology. A symposium. Ed. Kenneth Twinn. London, 1959a. Lindsey. IX, 139p. 20cm. 2e.
U.I.1423.
The outer and the inner world and other sermons. Ed. Essex Hall Pulpit (Series) by James Martineau, H. Enfield Dowson [et al.]. London, 1893a. Ph. Green. 138p. 19cm. 2e.
U.I.1727.
KENWORTHY, F.
Ancient prophecy and modern crisis. The relevance of Old Testament prophecy to-day. London, 1958a. The Lindsey Press. 29p. 19cm. 1e.
(The Essex Hall Lecture 1958.)
U.I.1657.
FINDLOW, Bruce
I believe. London, 1974a. Lindsey Press. 20p. 21cm. 2e.
(The Essex Hall Lecture for 1974.)
U.I.1462.
Das hohe Lied. Klagelieder. Das Buch Esther. Übersetzt, erklaert: Helmer Ringgren, Artur Weiser. Göttingen, 1958a. Vandenhoeck - Ruprecht. 144p. 25cm. 1e.
(Das Alte Testament Deutsch. No. 16/2.)
U.I.0801/d.
ESZE Tamás
Kolozsvári könyvek Baranyában. (Bücher aus Klausenburg im Komitat Baranya.) Szeged, 1971a. József A. Tud. Egy. 137-147p. 24cm. = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. T. 10-11. 1e.
U.I.1378.
ESZE Tamás
A magyar református egyház útja a reformációtól napjainkig. Bp. 1960a. Ref. Egyh. konv. 22p. 21cm. 1e.
U.I.0640.
A második helvét hitvallás Magyarországon és Méliusz életműve. Írták: Bucsay Zoltán, Esze Tamás, [et al.]. Bp. 1967a. A M. Ref. Egyház. 532p. 4t. 25cm. 3e.
(Studia et Acta Ecclesiastica 2.) 
U.I.0725.
ESZE Tamás
Sztárai Gyulán. Debrecen, 1973a. Alföldi ny. 89-192p. 2t. 24cm. 1e.
U.I.2143.
BEKE Margit
Az Esztergomi Főszékesegyházi könyvtár Batthyány-gyűjteményének katalógusa. Bp. 1991a. OSZK. 164p. 24cm. 1e.
(Magyarországi egyházi könyvtárak kézirat katalógusai. No. 9.)
U.I.2126.
LOVAG Zsuzsa
Az együttélő egyházak. Religionen im Zusammenleben. Katalógus. Kiállítás az esztergomi Keresztény Múzeumban. 1991. máj. 29.-szept. 29. Bp. 1991a. TIT ny. 107p. 23ábr. 8t. 20cm. 1e.
U.I.0897.
Et Dieu dit. Genéve [1943a.] Labor et Fides. 208p. 15cm. 1e.
(Commission militaire des Église Romandes)
U.I.1400.
Ethic Dietrich Bonhoeffer. Ed. Eberhard Bethge. N.Y. 1976a. Macmillan. 382p. 18cm. 1e.
U.I.2419.
ETKIND, Aleksandr
   A lehetetlen Erósza : a pszichoanalízis története Oroszországban / Alekszandr Etkind ; [ford. Bratka László et al.]. - Budapest : Európa, 1999a. - 658p. ; 19cm
   1e.
   ISBN 963-07-6323-0 kötött : 2800,-Ft
U.I.1564.
EUCKEN, Rudolf
Religion and life. London, 1911a. British and Foreign Unit. Ass. 50p. 1t. 18cm. 1e.
U.I.1787.
Euklides elemei. 15 könyv. Ford. és az előszót írta Brassai Sámuel. Pest, 1865a. MTA. XIV, 635p. 22cm. 1e.
U.I.2217.
Az európai államok és az egyházak kapcsolata a megváltozott világban. Nemzetközi Konferencia Budapest, 1993. máj. 26-28. Szerk. Simon Sándor, Henczi Lajos. Bp. 1993a. Henczi kiad. 608, 4p. 24cm. 1e.
U.I.1186.
FLETCHER, Joseph
Morals and medicine. The moral problems of: The patient's right to know the truth contraception martifical insemination sterilisation euthanasia. 2. print. Boston, 1963a. Beacon Press. XXIII, 243p. 21cm. 2e.
(Beacon series in liberal religion, No 7.)
U.I.1717.
HARTL, Albert
Euthanasie in religiöser sicht. Hameln, 1965a. Soltsien. 30p. 20cm. 1e.
(Die Begegnung No 6.)
U.I.1164.
Hitünk - életünk. Evangélikus hittan-könyv. Isten szeretetének útjáról. 2.kiad. Szerk. Bencsur László. Bp. 1973a. Magyarországi Evangélikus Egyház. 243p. 20cm. 1e.
U.I.0939.
Az evangélikus keresztény vallás és egyház rövid története. Pest, 1845a. 2, 140p. 2lev. 19cm. 1e.
Címlap nékül
U.I.1861.
MUNTAG Andor
Ószövetségi alapismeretek 2. Bp. 1976a. 129p. 30cm. 1e.
(Az Evangélikus Teológiai Akadémia Professzorainak Előadásai.)
Soksz. kézirat
U.I.1862.
MUNTAG Andor
Ószövetségi alapismeretek 3. Bp. 1979a. 121p. 130cm. 1e.
(Az Evangélikus Teológiai Akadémia Professzorainak Előadásai.)
Soksz. kézirat
U.I.1860.
PRÖHLE Károly
Újszövetségi bevezetés. Előadás az Evangélikus Teológiai Akadémián. Bp. 1979a. 142p. 30cm. 1e.
(Az Evangélikus Teológiai Akadémia Professzorainak Előadásai.)
Soksz. kézirat
U.I.0933.
Das Evangelische Schrifttum. 1.Teil. Systematisches Verzeichnis für Wissenschaft und Praxis. Teil 1. Stuttgart, 1977a. Ver. Evang. Buchh. VIII, 168p. 18cm. 1e.
U.I.0850.
450 Jahre Protestation zu Speyer 1529-1979. Ausstellung der Evangelischen Landeskirche der Pfalz. Bearb. Wolfgang Eger, Jürgen Vordersteman [et al.]. Speyer, 1979a. Zechnersche Buchdruckerei. 208p. 122cm. 1e.
U.I.1852. (2028-nál)
Evangelisches Kirchenlexikon. Internationale theologische Enzyklopaedie. A und O. Bibelübersetzungen. Hersg. Erwin Fahrbusch, Jan Milic Lochman [et al.]. Bd.1. Lfg. 1. 3.Aufl. Göttingen, 1985a. Vandenhoeck-Ruprecht. II, 480p. 27cm. 1e.
Lsd.: U.I.1880., 1903., 2028., 2069., 1852., 2093., 2110., 2166., 2409.
U.I.1880. (2028-nál)
Evangelisches Kirchenlexikon. Internationale theologische Enzyklopaedie. Bibliodrama Ehe, Ehescheidung. Bd.1. Lief.2. 3.Aufl. Göttingen, 1985a. Vandenhoeck - Ruprecht. 482-960p. 27cm. 1e.
Lsd.: U.I.1852., 1903., 2028., 2069., 1880., 2093., 2110., 2166., 2409.
U.I.1903. (2028-nál)
Evangelisches Kirchenlexikon. Internationale theologische Enzyklopaedie. Hersg. Erwin Fahrbusch, Jan Milic Lochmann [et al.]. Bd.1. A-F. Lief.3. EH-FU. 3.Aufl. (Neu Fassung). Göttingen, 1986a. Vandenhoeck-Ruprecht. XII, 962-1412p. 27cm. 1e.
Lsd.: U.I.1880., 1852., 2028., 2069., 1852., 2093., 2110., 2166., 2409.
U.I.2028. (2028-nál)
Evangelisches Kirchenlexikon. Internationale theologische Enzyklopaedie. Gabun - Hellenismus. Hersg. Erwin Fahrbusch, Jan Milic Lochmann [et al.]. Lief.4. Göttingen, 1988a. Vandenhoech-Ruprecht. 479p. 27cm. 1e.
Lsd.: U.I.1880., 1903., 1852., 2069., 2093., 2110., 2166., 2409.
U.I.2069. (2028-nál)
Evangelisches Kirchenlexikon. Internationale theologische Enzyklopaedie. Hellenistisch - römische Religion Karman. Bd.1. Lief.5. He -Ka. Göttingen, 1988a. Vandenhoech-Ruprecht. 481-959p. 27cm. 1e.
Lsd.: U.I.1880., 1903., 2028., 1852., 2093., 2110., 2166., 2409.
U.I.2093. (2028-nál)
Evangelisches Kirchenlexikon. Internationale theologische Enzyklopaedie. Karnewal-Kuwait. Hersg. Erwin Fahrbusch, Jan Milic Lochmann [et al.]. Bd.2. G-K. Lief.6. Ka-Ku. +.Aufl. (Neue Fassung). Göttingen, 1989a. Vandenhoeck-Ruprecht. XI, 961-1534p. 27cm. 1e.
Lsd.: U.I.1880., 1903., 2028., 2069., 1852., 2093., 2110., 2166., 2409.
U.I.2110. (2028-nál)
Evangelisches Kirchenlexikon. Internationale theologische Enzyklopaedie. Hersg. Erwin Fahrbusch, Jan Milic Lochmann [et al.]. Lfg.7. La-Mi. Göttingen, 1990a. Vandenhoeck-Ruprecht. 479p. 27cm. 1e.
Lsd.: U.I.1880., 1903., 2028., 2069., 1852., 2093., 2110., 2166., 2409.
U.I.2166. (2028-nál)
Evangelisches Kirchenlexikon. Internationale theologische Enzyklopaedie. Hersg. Erwin Fahrbusch, Jan Milic Lochmann [et al.]. Lfg.9. Pa-Ru. Bd.3. L-R. +.Aufl. (Neufassung). Göttingen, 1992a. Vandenhoeck-Ruprecht. IX, 1058-1738p. 27cm. 1e.
Lsd.: U.I.1880., 1903., 2028., 2069., 1852., 2093., 2110., 2166., 2409.
U.I.2409.(2028-nál)
Evangelisches Kirchenlexikon. Internationale theologische Enzyklopaedie 5. Hersg. Erwin Fahrbusch, Jan Milic Lochmann [et al.]. Göttingen, 1997a. Vandenhoeck-Ruprecht. 1332p. 27cm. 1e.
Lsd.: U.I.1880., 1903., 2028., 2069., 1852., 2093., 2110., 2166.
U.I.2281.
Das Evangelium nach Johannes. Übersetzt und erklaert von Siegfried Schulz. 16.Aufl. Göttingen - Zürich, 1987a. Vandenhoeck-Ruprecht. 264p. 1lev. 24cm. 1e.
(Das Neue Testament Deutsch, Teilband 4.)
U.I.2300/3.
SCHWEIZER, Eduard
Das Evangelium nach Lukas. 20.Aufl. Göttingen - Zürich, 1993a. Vandenhoeck-Ruprecht. 263p. 24cm. 1e.
(Das Neue Tesatment Deutsch. Bd.3.)
U.I.2296/1.
SCHMITHALS, Walter
Das Evangelium nach Markus. Kapitel I. 1-9,1. Erg. Aufl. Würzburg, 1986a. G. Mohn. 1-97p. 19cm. 1e.
(Ökumenischer Taschenbich Kommentar zum Neuen Testament. 2/1.)
U.I.2296/2.
SCHMITHALS, Walter
Das Evangelium nach Markus. Kapitel 9, 2-16,20. Erg. Aufl. Würzburg, 1986a. G. Mohn. 398-788p. 19cm. 1e.
(Ökumenischer Taschenbich Kommentar zum Neuen Testament. 2/2.)
U.I.2300/1.
SCHWEIZER, Eduard
Das Evangelium nach Markus. 17.Aufl. Göttingen - Zürich, 1989a. Vandenhoeck-Ruprecht. 222p. 24cm. 1e.
(Das Neue Tesatment Deutsch. Bd.1.)
U.I.2300/2.
SCHWEIZER, Eduard
Das Evangelium nach Matthaeus. 16.Aufl. Göttingen - Zürich, 1986a. Vandenhoeck-Ruprecht. 368p. 24cm. 1e.
(Das Neue Tesatment Deutsch. Bd.2.)
U.I.2216.
LINDEN, Philip A. van
Evangélium Szent Márk szerint. Kecskemét - Pannonhalma, 1993a. Korda-Bencés k. 88p. 21cm. 1e.
(Szegedi Biblia-kommentár. Újszövetség 2.)
U.I.1536.
BARROW, Edwin Pinder
Regni Evangelium. A survey of the teaching of Jesus Christ. London, 1892a. Williams and Norgate. 279p. 20cm. 1e.
U.I.0015.
BALÁZS Ferenc
Közérthető evangélium. Aranyosszéki Vidékfejlesztő kiad. Turda, 1936a. Füssy ny. 75p. 21cm. 2e.
U.I.1621.
BALÁZS Ferenc
Közérthető evangélium. 2.kiad. Kolozsvár-Napoca, 1981a. Unit. Egyh. 29p. 21cm. 2e.
U.I.2325.
IVÁN László
Evangéliumi történetek. Vasárnapi iskolai tanítások számára. Bp. 1932a. 59p. 32cm. 1e.
Gépirat
U.I.2189.
HARRISON, Shirley; EVEMY, Sally
Cults. The battle for God. London, 1990a. Helm, Chr. 214p. 25cm. 1e.
U.I.1508.
EVERETT, Charles Carroll
Immortality and other essays. Boston, 1902a. Am. Unit. Ass. VI, 280p. 20cm. 1e.
U.I.0742.
DÁN Róbert
Jószéf Albó és az antitrinitárius vallásfilozófia. Bp. 1976a. Magy. Izr. Orsz. képviselete. 27-37p. 20cm. = Évkönyv 1975/76. 1e.
U.I.1323.
EWIG, Eugen
ld. Baus, Karl
     Handbuch der Kirchengeschichte. Bd. 2/1.
U.I.1483.
EXNER, Kurt
Glaube und Leben als Wagnis. Hameln, 1964a. 16p. 21cm. 1e.
(Deutsch-Unitarische Schriftenreihe 7.)
U.I.2318.
1949. [Ezerkilencszáznegyvenkilenc] évi népszámlálás vallási adatok százalékos megoszlása településenként. Bp. 1996a. Közp. Stat. Hiv. 104p. 23cm. 1e.
U.I.0989.
1868. [Ezernyolcszázhatvannyolc] évi 48. törvénycikk a vegyes házassági válóperekről. Kolozsvár, 1869a. Stein. 7p. 22cm. 1e.
Nemzetközi konferencia
U.I.2179.
R. VÁRKONYI Ágnes
Pro quiete Regni - Az Ország nyugalmáért. Az erdélyi fejedelemségben a vallási toleranciát törvénybe iktató 1568. [Ezerötszázhatvannyolc] évi országgyűlés 425. évfordulóján rendezett nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadás. Torda, 1993a. 2-21p. 30cm. 1e.
Kézirat
U.I.2586.
Határtalan hazában. Ezredfordulós töprengések. Szerk. Dávid Gyula, Veress Zoltán. Erdély kövei 10. 2000a. 428p. 19cm. 1e.
U.I.

É@

É^

F@

F^
U.I.0956.
FABER, Heije
Neue Wege kirchlichen Handelns. Gütersloh, 1972a. Mohn. 135p. 21cm. 1e.
U.I.1124.
FABER, Heije
Youth facing the world. Utrecht, 1935a. The Free Christian Youth Central of the Netherlands. 71p. 12t. 21cm. 1e.
U.I.0654.
Szótár
Idegen szavak és kifejezések szótára. 2.kiad. Szerk. Bakos Ferenc, Fábián Pál. Bp. 1974a. Akad. k. XVI, 927p. 21cm. 1e.
U.I.2162.
Szótár
Helyesírási kéziszótár. Szerk. Deme László, Fábián Pál. 2.kiad. Bp. 1991a. Akad. k. 687p. 21cm. 1e.
U.I.0675.
A kémiai elnevezés és helyesírás alapjai. Írták: Fábián Pál, Fodorné Csányi Piroska. Bp. 1977a. Akad. k. 332p. 25cm. 1e.
U.I.1023/3.
Nemzetközi konferencia
FABINY, F. Tibor
Accounts and images of English Unitarians on Transylvania three visits: 1859-1879. An Internat. Colloquium Siklós 1979. Bp. 1979a. Akad. k. 130-143p. 24cm. 1e. = Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae. T.21. Fasc. 1-2.
U.I.2501.
FABINY Tibor
Szóra bírni az írást. Irodalomkritikai irányok lehetőségei a Biblia értelmezésében. Hat tanulmány. Hozzászólások és vita. Hermeneutikai füzetek 3. Bp. 1994a. 101p. 20cm. 1e.
U.I.1847.
Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Luther Márton születésének 500. évfordulójára. Szerk. Fabiny Tibor. Bp. 1984a. A Magyarországi Evang. Egyh. Sajtóoszt. 357p. 20cm. 1e.
U.I.1397.
FABRY, Joseph B.
Das Ringen um Sinn. Eine Einführung in die Logotherapie. Freiburg/B. 1978a. Herderbücherei. 189p. 18cm. 1e.
(Herderbücherei Bd. 657.)
U.I.0923.
FACKENHEIM, Emil L.
The religions dimension in Hegel's thought. Boston, 1970a. XIII, 274p. 21cm. 1e.
U.I.1228.
La Faculté Libre de Théologie de Paris. Souvenir du cinquantéme anniversaire de sa fondation. Paris, 1928a. Impr. Terrier. 187p. 7t. 25cm. 1e.
U.I.2028.
Evangelisches Kirchenlexikon.
Internationale theologische Enzyklpaedie. Gabun-Hellenismus. Hrsg. Erwin Fahlbusch, J. M. Lochmann. Lief.4. Göttingen, 1988a. Vandenhoeck-Ruprecht. 479p. 27cm. 1e.
U.I.1093.
FAHS, Sophia Lyon
Today's children and yesterday's heritage. A philosophie of creative religious development. Boston, 1961a. The Beacon Press. XIV, 224p. 21cm. 1e.
U.I.2057.
De falsa et vera unius Dei patris, filii et spiritus sancti cognitione libri duo (Albae Iuliae) 1568. Introduced by Antal Pirnát. Bp. 1988a. Akad. k. LXXVI, 393p. 20cm. 2e.
(Bibliotheca Unitariorum, Vol.II.)
U.I.1610.
Family worship. Preface: F. Russel. London, 1892a. B.C. Hare. 360p. 19cm. 1e.
U.I.0653.
ANTAL Árpád, FARAGÓ József, SZABÓ T. Attila
Kriza János. 2. átdolg. kiad. Kolozsvár, 1971a. Dácia. 277p. 5t. 21cm. 2e.
U.I.2030.
FARGUES, Paul
Les belles vertus évangéliques. Paris, 1930a. Fischbracher. 124p. 19cm. 1e.
U.I.0465.
A szent-gericzei unitárius zsinat emléke az 1865. évi aug. 26., 27. és 28. napjain elmondott templomi imákban és beszédekben. Írták: Farkas György, Buzogány Áron [et al.]. Kolozsvár, 1866a. Róm. kath.-lyc. ny. 84p. 21cm. 3e.
U.I.2206.
Sz. FARKAS Jenő
Kétszáz éves a székelykeresztúri Orbán Balázs gimnázium. Unitárius iskola - közadakozásból. Bp. 1993a. 9p. 1e.
(Magyar Nemzet, 1993. jún. 10.)
Újságkivágat!
U.I.0546.
FAZAKAS János
Az ardeali magyar ifjúság önvédelme. Előadta a Dávid Ferenc 9. ifjúsági konferencián --. Cluj, 1936a. Dávid Ferenc Egylet kiad. 24p. 20cm. 2e.
U.I.2326.
FAZEKAS Árpád
Torockótól Szentgotthardig, Dandos Gyula diákvezér, 1956-os mártír emlékezete. 100-103p. = 1956 Szabolcs-Szatmárban a valóságban. Nyíregyháza, 1994a. 148p. 21cm. 1e.
U.I.2283.
LŐCSEI Gabriella
A törvény fundamentumán, az állami költségvetés szorításában. Fedor Tibor az egyházi ingatlanokról és egy szóbeli megállapodásról. Bp. 1995a. = Magyar Nemzet 1995. aug. 12. 20p. 1e.
Újságkivágat!
U.I.1899.
FÉJA Géza
Arcképek régi irodalmunkból. Bp. 1986a. Szépirodalmi k. 459, 4p. 19cm. 1e.
U.I.2106.
Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl. Szerk. Fejős Zoltán, Küllős Imola. Bp. 1990a. Magyarságkutató Intázet. 319p. 24cm. 1e.
(Magyarságkutatás Könyvtára, 2. Vallási néprajz, 4.)
U.I.2294.
FEKETE Attila
A Firtosváraljai Unitárius Egyházközség története. Unit. Egyházk. Lelkészképző Biz.
Kolozsvár, 1974a. 61p. 30cm. 1e.
Soksz.!
U.I.0772.
Apáczai Csere János 1625-1659. Szerk. Király László. Írták: Király László, Fekete Csaba. Bp. 1975a. Magyarországi Ref. Egyh. 153p. 10t. 24cm. 1e.
(Egyáztörténeti Tanulmányok 1.)
U.I.1201.
FEKETE Csaba, SZABÓ Botond
A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Debrecen) kéziratkatalógusa. 1850. előtti kéziratok. Bp. 1979a. OSZK. 310p. 24cm. 1e.
(Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai, 1.)
U.I.0135.
FEKETE Gábor
Dávid Ferenc szelleme, elmondta Dávid Ferenc születésének 400. évfordulója alkalmával --. Kolozsvár, 1910a. Gámán ny. 7p. 23cm. 1e.
U.I.0135/a.
FEKETE Gábor
Az unitárius vallás szabadságának alkotmányos biztosítékai. Kolozsvár, 1910a. Ellenzék ny. 33p. 23cm. 1e.
U.I.2219.
A székelykeresztúri Orbán Balázs - volt unitárius - gimnázium 200 éves története. Szerk. Fekete János. Kolozsvár, 1993a. Unit. Egyh. és a Székelykeresztúri Orbán B. gimn. 209p. 24cm. 2e.
U.I.2258.
Felekezeti egyházjog Magyarországon. Szerk. Rácz Lajos. Bp. 1994a. Unio k. 245p. 24cm. 4e. = 6. fej. Lőrincz Ernő: Unitárius egyházjog. 191-214p. 
U.I.0136.
FELEKI János
Egyistenhívő keresztény hitvallásokról. Debrecen, 1912a. Horovitz ny. 43p. 22cm. 1e.
U.I.2320.
Felelősségünk az élő világért. Ökuménikus-tudományos szimpozium 1994. febr. 15. Szerk. Szabó-Jilek Iván. Bp. 1994a. Körny.védelmi Kiad. 166p. 10cm. 1e. = Szász János: Az Unitárius Egyház állásfoglalása. 125-127p.
U.I.2263.
FELHŐS Szabolcs
Fakultációs foglalkozás. = A városnaményi szakközép- és szakiskola Évkönyve az 1991-94. közötti tanévekről. Városnamény, 1995a. Lévy ny. 105-107p. 20cm. 1e.
U.I.2245.
Jó hit, csak jó tudásból származik. Felhős Szabolcs. Városnamény, 1994a. = Beregi élet. 5.évf. 10sz. 6p. 42cm. 1e.
U.I.469/l.
Felolvasások a Dávid Ferencz Egyletben. A Dávid Ferencz Egylet udvarhelyköri f.e. közgyűlésén Homoród-Oklandon 1906. jún. 14.-én. Írták: Boros György, Czinkóczky János, Ürmösi Károly. Kolozsvár, 1906a. Lepage L. ny. 19p. 24cm. 3e.
(Dávid Ferenc Egylet udvarhelyköri fiókjának kiadványai 2.sz.)
U.I.0437.
Felügyelő gondnoki és tanári beiktató ünnepéy. Tartatott a Kolozsvári Unitárius Főgymnáziumban 1893. márc. 16.-án. Írták: Ferencz József, Kozma Ferenc [et al.]. Kolozsvár, 1893a. Ajtai ny. 46p. 25cm. 2e.
(Klny. A Keresztény Magvető 1893. évf. 2. és 3.füz.)
U.I.1330.
FENN, Roger C.
Bible discussions with liberal minded children. Boston, 1975a. Unit. Univers. Christ. Fellowship. 3lev. 37p. 28cm. 1e.
U.I.1329.
FENN, Roger C.
The bible for the modern child. Religious services for liberal church schools. Boston, 1975a. Unit. Universal. Christ. Fellowship. 44p. 28cm. 1e.
U.I.0170.
Ferencz József
Unitárius kis tükör, vagyis az Unitárius Egyház története, hitelvei, egyházalkotmánya és szertartásai.
/ átdolgozta: Vári Albert/
Corvin, Kolozsvár, 1930a,
159p. 208cm. 1e.
U.I.0168.
Ferencz József
Unitárius kis tükör, vagyis az Unitárius Egyház története, hitelvei, egyhézalkotmánya és szertartásai.
Stein, Kolozsvár, 1875a,
116p. 18cm. 1e.
U.I.0168/a.
Ferencz József
Unitárius kis tükör, vagyis az Unitárius Egyház története, hitelvei, egyhézalkotmánya és szertartásai.
/2. átdolgozott kiadás/
Stein, Kolozsvár, 1881a,
168p. 18cm. 1e.
U.I.2174.
Fényképek
Koháry u. templom és épület
1. Petz Samu tervek
2. Koháry u. templom és épület külső
3. Koháry u. templom és épület belső
4. Filmek, negatívok
 1e.
U.I.2175.
Fényképek
Kolozsvári Belvárosi Unitárius templom, Kollegium, kerek kő stb.
Fényképezte: Pozsony Ferenc (Kolozsvár) a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke
 1e.
U.I.2129.
100 éves a "Koháry", ma Nagy Ignác utcai templom. A budapesti Unitárius Egyházközségnek. [Fényképezte: Pellérdy Lászlóné]. 1-2. köt. Bp. 1990a. 2db. 44t. 17cm. 1e.
(Fényképalbum. v.ö. szöveg: Kaplay Imréné cikke. Unitárius Élet. 1990a. 44.évf. 6.sz. 2-4p. és U.I. 2067., 2067/a.)
U.I.1897.
Adalékok  a Belső Ferenc-város történetéhez. Felelős kiadó: Ráday Mihály. Bp. 1986a. [Balogh Éva: Hőgyes Endre u. 3.] 158-162p. 20cm. 1e.
U.I.0973.
FERENCZ József
Unitárius káté a konfirmációi vallástanításra. Első kiadás. Kolozsvár, 1864a. Év. ref. főtan. kiad. 80p., 17cm. 1e.
Töredékes!
U.I.0174/c/1.
FERENCZ József
Unitárius káté, tekintettel a konfirmácó vallástanítására. Kolozsvár, 18..? 141p. 18cm. 1e.
U.I.0425.
Beiktató ünnepély az unitárius theológiai intézetben Kolozsvárt, 1910. máj. 28. Írták: Péterfi Dénes, Ferencz József, [et al.]. Kolozsvár, 1910a. Ajtai ny. 62p. 25cm. 2e.
U.I.0426.
Brassai Sámuel koporsója mellett. Ima és beszédek Kolozsvárt, 1897. jún. 26. Írták: Ferencz József, Finály Henrik [et al.]. Kolozsvár, 1897a. Ajtai ny. 16p. 27cm. 3e.
U.I.0420.
A budapesti unitárius anyaegyház megalapítási ünnepe. Imák és beszédek elmondva 1881. okt. 2.-án az első rendes isteni tisztelet alkalmával Budapesten az ágostai hitvallásúak Deák téri főiskolája dísztermében. Írták: Derzsi Károly, Ferencz József [et al.]. Bp. 1881a. Rudnyánszky ny. 33p. 23cm. 3e.
U.I.0451/a.
A Budapesti Unitárius Egyházközség templom-szentelési ünnepélye alkalmával 1890. évi okt. 26.-án mondott imák és beszédek. Írták: Ferencz József, Derzsi Károly [et al.]. Bp. 1890a. Bagó ny. 41p. 20cm. 2e.
(Unitárius Kiskönyvtár 43-45. Templomszentelési imák és beszédek.)
U.I.0424.
Csehétfalvi Albert János nyug. unitárius lelkész és tanár emléke. Imákban és beszédekben. Elmondattak a boldogult temetése alkalmával Tordán 1908. nov. hó 9.-én. Írták: Lőrinczy Dénes, Ferencz József [et al.]. Torda, 1909a. Fodor ny. 12p. 23cm. 3e.
U.I.0139.
FERENCZ József
Dávid Ferenc alapítvány. Kolozsvár, 1874a. Papp M. ny. 12p. 22cm. 1e.
(Klny. Keresztény Magvető 9.köt. 3.füz. 201-210p.)
U.I.0430.
Dersi János emléke. Írták: Ferencz József, Kelemen Albert [et al.]. Kolozsvár, 1893a. Gámán ny. 66p. 2t. 26cm. 3e.
U.I.0435.
Édes apánk Kovács János emlékére. Írták: Ferencz József, Posta Béla [et al.]. Kolozsvár, 1905a. Gámán ny. 17, 27p. 1t. 23cm. 3e.
U.I.0143., U.I.0414. Koll.II:9.
FERENCZ József
Egy békés érzületű uralkodó képe. Egyházi beszéd és ima V. Ferdinánd ausztriai császár és apostoli magyar király gyásztiszteletére. Kolozsvár, 1875a. Papp M. ny. 23p. 24cm. 3e.
U.I.0016/a.
Egy őszi örömnap emléke az abrudbányai unitárius templom felszentelése alkalmával [október] october 2.-án 1864-ben. Írta: Kriza János, Ferencz József [et al.]. Kolozsvár, 1865a. Róm. kat. lyceum ny. 42p. 23cm.  1e.
U.I.0434.
Egy vasárnapi szent óra emléke a toroczkói unitaria szent ekklézsiában véghezment püspöki vizsgálat bevégeztekor máj. 31.-én 1863-ban tartott beszédekben. Írták: Ferencz József, Kriza János [et al.]. Kolozsvár, 1863a. Róm. kath. lyc. ny. 21p. 22cm. 3e.
U.I.0408.
Egyházi imák és beszédek. Elmondották az erdélyi unitáriusoknak 1861. évi jún. 29.-től júl. 2.-ig bezárólag Tordán tartott Zsinati Főegyháztanácsa alkalmával. Írták: Albert János, Ferencz József [et al.]. Kolozsvár, 1861a. Róm. kath. lyc. ny. 74p. 23cm. 4e.
U.I.0139/a.
FERENCZ József
Egyházszertartási dolgozatok. (Agenda). Bp. 1878a. Franklin ny. 184p. 22cm. 1e.
U.I.0635.
FERENCZ József
I. Ferencz József cs. kir. felségének ... a kolozsvári unitárius főtanodának ... 1887. évi sept. 24.-én történet ... meglátogatásáról. Az Unitárius Egyházi Képviselő Tanácsához tett jelentés. Kolozsvár, 1887a. Ajtai A. 30p. 25cm. 1e.
U.I.0584., U.I.0414. Koll.II:2.
FERENCZ József
Első nyilvános unitárius istentisztelet Pesten. Az ev. reformátusok tanintézetének tanácstermében június 13.-án 1869-ben. Pest, 1869a. Rudnyánszky ny. 20p. 25cm. 3e.
U.I.0146/a.
FERENCZ József
Emlékeimből. Kiadja az Unitárius Irodalmi Társaság. Cluj-Kolozsvár, 1925a. Minerva ny. 35p. 1t. 4e.
(Unitárius Könyvtár 4.sz.)
U.I.0437.
Felügyelő gondnoki és tanári beiktató ünnepéy. Tartatott a Kolozsvári Unitárius Főgymnázium 1893. márt. 16.-án. Írták: Ferencz József, Kozma Ferenc [et al.]. Kolozsvár, 1893a. Ajtai ny. 46p. 25cm. 2e.
(Klny. A Keresztény Magvető 1893. évf. 2. és 3.füz.)
U.I.0550.
FERENCZ József
Gróf Széchenyi István a nemzeti bölcs emléke egy könyörgésben és egyházi beszédben, melyet az erdélyi unitáriusok kolozsvári templomában 1860. április 29.-én tartott gyász istentisztelet alkalmával mondott --. Kolozsvár, 1860a. Ev. ref. főtan. 24p. 22cm. 1e.
U.I.0151.
FERENCZ József
Gyászkoszorú nagy-ajtai Kriza János unitárius püspök ... koporsójára téve március 29.-én 1875-ben. K. Papp ny. 15p. 23cm. 2e.
U.I.0173/a/2.
FERENCZ József
Gyásztisztelet gönczruszkai özv. gr. Kornis Zsigmondné lozsárdi br. Győrffy Bertha koporsójánál Debrecenben 1898. jún. 28.-án tartotta --. Kolozsvár, 1898a. Ajtai ny. 16p. 22cm. 1e.
U.I.0438.
Gyász-tisztelet Mózes András kolozsvári unitárius lelkész és papnevelő intézeti tanár koporsójánál 1903. ápr. 24.-én mondott imában és beszédekben. Írták: Ferencz József, Boros György [et al.]. Kolozsvár, 1903a. Gámán ny. 14p. 23cm. 2e.
U.I.0149.
FERENCZ József
Gyásztisztelet Nagy-ernyei Kelemen Benő koporsójánál Szucságban 1883. jún. hó 5.-én. Kolozsvár, 1883a. Magy. Polg. ny. 14p. 24cm. 3e.
U.I.0155.
FERENCZ József
Gyásztisztelet széplaki br. Petrichevich-Horváth Ferencz koporsójánál Felsőzsukon, 1906. júl. hó 4.-én. Kolozsvár, 1908a. Gámán ny. 12p. 23cm. 2e.
U.I.0144.
FERENCZ József
A hit és lekiismeret szabadsága. Egyházi beszéd ... az unitáriusok háromszázados zsinati ünnepélye alkalmából, Tordán aug. 30.-án 1868-ban. Kolozsvár, 1868a. Stein J. ny. 22p. 24cm. 2e.
U.I.1814.
FERENCZ József
Hittan unitárius középiskolák számára. Kolozsvár, [s.a.]. 128p. 21cm. 1e.
Címlap nélkül!
Utánnyomás az első kiadás után?
U.I.0145.
FERENCZ József
Hittan unitárius középiskolák számára. Kolozsvár, 1902a. Stein ny. 140p. 21cm. 4e.
U.I.0616.
FERENCZ József
Hittan unitárius középiskolák számára. 2.kiad. Átdolgozták: Gálfi Lőrincz, Vári Albert. Cluj-Kolozsvár, 1930a. Corvin J. 128p. 21cm. 1e.
U.I.0145/a.
FERENCZ József id.
Hittan unitárius középiskolák VIII. osztálya számára. 2. átdolg. kiad. Átdolgozta: Gálfi Lőrinc és Vári Albert. Kolozsvár, 1943a. Erzsébet ny. 128p. 21cm. 2e.
U.I.0156., U.I.0414. Koll.II:11.
FERENCZ József
Ima cseszeliczki Szilvássy Katalin koporsójánál. Kolozsvártt, 1888. jan. 30.-án. Kolozsvár, 1888a. Ajta K. ny. 9p. 22cm. 1e.
U.I.0469/j.
Ima és beszédek vargyasi Hajós János ... koporsója mellett Kolozsvárt, 1899. máj. 14.-én. Írták: Ferencz József, Nagy Lajos, Boros György. Kolozsvár, 1899a. Gámán ny. 20p. 22cm. 1e.
U.I.0152., U.I.0414. Koll.II:12.
FERENCZ József
Ima főiskolai tanár és az unitárius vallásközösség pénztárnoka bölöni Mikó Lőrincz koporsójánál. Kolozsvártt, március 12.-én 1872-ben. Kolozsvár, 1872a. Gámán ny. 6p. 22cm. 4e.
U.I.0148.
FERENCZ József
Ima ... Füzi János özvegye Kis-Solymosi Gyergyai Krisztina koporsója mellett. Kolozsvárt márc. 3.-án 1869-ben. Kolozsvár, 1869a. Gámán ny. 8p. 22cm. 3e.
U.I.0154.
FERENCZ József
Ima Kaáli Nagy Elek ... koporsójánál Kolozsvártt, jan. 9.-én 1878-ban. Kolozsvár, 1878a. Gámán ny. 11p. 23cm. 3e.
U.I.0153.
FERENCZ József
Ima Mózes Andrásné született Mikes Szakács Ida koporsójánál Kolozsvárt, 1894. nov. 21.-én. Kolozsvár, 1894a. Gámán ny. 8p. 22cm. 1e.
U.I.0157.
FERENCZ József
Ima özvegy cseszeliczki Szilvássy Miklósné homoród-szt.-mártoni Gedő Anna koporsójánál Kolozsvártt, 1889. márc. 23.-án. Kolozsvár, 1889a. Ajtai K. ny. 9p. 23cm. 1e.
U.I.0150.
FERENCZ József
Ima özvegy Kriza Jánosné szül. Homoród-karácsonyfalvi Füzi Borbála koporsójánál Kolozsvárt, 1895. évi dec. hó 4.-én. Kolozsvár, 1896a. Ajtai ny. 14p. 1t. 18cm. 3e.
U.I.0158., U.I.0414. Koll.II:10.
FERENCZ József
Ima tordátfalvi id. Végh Sámuel koporsójánál. Kolozsvárt, aug. hó 31.-én 1882-ben. Kolozsvár, 1882a. Magyar Polgár ny. 9p. 22cm. 3e.
U.I.0406.
Imádságok, katonák és hozzátartozóik részére. Bev. Ferencz József. Kolozsvár, 1917a. Kolozsvári Hírlap ny. 75, [2]p. 16cm. 2e.
U.I.0421.
Imák, beszédek és üdvözletek mondattak a magyarországi unitárius egyház által, Dávid Ferencnek az egyház alapítójának és első püspökének születése négyszázadik évfordulója alkalmával 1910. aug. 20. és 21. napjain Kolozsvárt és aug. 23. napján Déván ... zsinati emlékünnepeken. Írták: Ferencz József, Kozma Ferenc [et al.]. Kolozsvár, 1910a. Gámán ny. 129p. 23cm. 1e.
U.I.0615.
In memoriam Francisci Davidi [Dávid Ferenc]. Founder and first bishop of the unitarian church of Hungary. 1510-1910. A leaflet to the fourcentenary celebration at Déva. Írták: Ferencz József, Józan Nikolaus. Bp. 1910a. 14p. 23cm. 1e.
U.I.0142.
FERENCZ József
Jelentés az unitáriusok Egyházi Képviselő Tanácsához I. Ferencz József ... kir. felségének ... az unitárius főtanodának ... 1887. évi szept. 24.-én történt ... meglátogatásáról. Kolozsvár, 1887a. Ajtai ny. 30p. 24cm. 2e.
U.I.0147.
KRIZA János, FERENCZ József
A jó polgár képe. Egy halotti könyörgésben és beszédben, melyet mondottak id. Fekete Pál koporsójánál Kolozsvárt okt. 25.-én 1863. Kolozsvár, 1863a. Róm. kath. lyc. ny. 22p. 23cm. 3e.
U.I.0177.
Kiss Elek tanár beiktató ünnepélye az Unitárius Teológiai Akadémián 1923. febr. hó 4.-én. Írták: Gálfi Lőrinc, Ferencz József [et al.]. Kolozsvár, 1923a.? 41p. 24cm. 1e.
Címl. nélk.
U.I.0551.
FERENCZ József
Kleiner Unitarier-Spiegel. Kurzer Inbegriff der Geschichte der Dogmen, der Kirchenverfassung und der ceremonien der Unitarier-Kirche. Übers. Robert Lehmann. Wien, 1879a. gerold Verl. VIII, 149, [2]p. 24cm. 3e.
U.I.0462.
A kolozsvári unitárius új kollégium megnyitó ünnepélye 1901. évi szept. hó 22.-én. Írták: Ferencz József, Daniel Gábor [et al.]. Kolozsvár, 1901a. Gámán ny. 45, [2]p. 23cm. 3e.
U.I.0461.
Könyörgések és egyházi beszédek. Írták: Albert János, Ferencz József [et al.]. Kolozsvár, 1895a. Stein ny. 111p. 24cm. 1e.
U.I.0173/a/1.
FERENCZ József
Losonczi gr. Bánffy Miklósné született iktári Bethlen Kata gyászemléke. (Koporsója mellett eléadta -- Pesten, febr. 26.-án 1871-ben). Kolozsvár, 1871a. Róm. kath. lyc. ny. 23p. 27cm. 2e.
U.I.0447.
Néhai ifj. Koronka László gyász-emléke. Írták: Ferencz József, Koronka Antal. Kolozsvár, 1863a. Róm. Kat. lyc. ny. 16p. 22cm. 1e.
U.I.0161.
Nemzetközi Konferencia
FERENCZ József
Párhuzam hazánk és egyházunk története között. Egyházi beszéd. A Budapesten tartott -- alkalmából 1896. szept. 6.-án a budapesti unitárius templomban. A comparison between the History of our country and that of our church. A sermon. ... Ford. Kovács János. Kolozsvár, 1896a. Ajtai ny. 18p. 23cm. 4e.
U.I.1939/a.
Nemzeközi Konferencia
FERENCZ József
Párhuzam hazánk és egyházunk története között. Egyházi beszéd a Budapesten tartott Nemzetközi Unitárius Konferencia alkalmából 1896. szept. 6.-án a budapesti unitárius templomban mondotta --. Kolozsvár, 1896a. Ajtai ny. 18p. 21cm. 1e.
Hozzákötve: Vallás erkölcs és gazdaság 1-33p. 21cm.
U.I.0459.
Templomi örömünnepély. Főtisztelendő Ferencz József püspök úr egyházvizsgálata alkalmával Toroczkón jún. 17.-én 1877. Írták: Koronka Antal, Ferencz József. Kolozsvár, 1877a. Gámán ny. 25p. 21cm. 2e.F
U.I.0174/c/8.
FERENCZ, Joseph
Unitarischer Katechismus. Leitfaden für den Religions und Confirmations Unterricht. Klausenburg, 1892a. Lehman verl. 109p. 19cm. 2e.
U.I.0162.
FERENCZ József
Unitárius istentisztelet, melyet okt. 22.-én 1876., Budapesten az ágostai hitvallású főgymnázium nagytermében tartott. Bp. 1876a. Magy. Kir. Egyetemi ny. 22p. 22cm. 4e.
U.I.1831.
FERENCZ József
Unitárius káté tekintettel a konfirmácziói  vallástanításra. 5.kiad. Kolozsvár, 1896a. Stein. 124p. 18cm. 1e.
U.I.0174/c/2.
FERENCZ József
Unitárius káté tekintettel a konfirmácziói  vallástanításra. 7.kiad. Kolozsvár, 1902a. Stein J. ny. 127p. 17cm. 1e.
U.I.0174/c/3.
FERENCZ József
Unitárius káté tekintettel a konfirmácziói  vallástanításra. 8.kiad. Kolozsvár, 1907a. Stein J. ny. 127p. 17cm. 1e.
U.I.0174/c/4.
FERENCZ József
Unitárius káté tekintettel a konfirmácziói  vallástanításra. 9.kiad. Kolozsvár, 1912a. Stein J. ny. 144p. 18cm. 1e.
U.I.0174/c/5.
FERENCZ József
Unitárius káté tekintettel a konfirmácziói  vallástanításra. 10.kiad. Cluj-Kolozsvár, 1921a. Minerva ny. 104p. 20cm. 4e.
U.I.0174/c/6.
FERENCZ József
Unitárius káté tekintettel a konfirmácziói  vallástanításra. 11.kiad. Cluj-Kolozsvár, 1927a. Minerva ny. 103p. 20cm. 3e.
U.I.0174/c/7.
FERENCZ József
Unitárius káté tekintettel a konfirmácziói  vallástanításra. 12.kiad. Kolozsvár, 1943a. Erzsébet ny. 92p. 21cm. 3e.
U.I.0588.
FERENCZ József
Unitárius káté tekintettel a konfirmációi  vallástanításra. Az általános iskolák 7-8. osztályai számára. Átdolg. kiad. Bp. 1949a. Máté ny. 23p. 23cm. 4e.
U.I.0609.
FERENCZ József
Unitárius káté tekintettel a konfirmációi  vallástanításra. 3. átdolg. kiad. Satu-Mare, 1954a. Poligrafica. 40p. 21cm. 4e.
U.I.2307.
[id.] FERENCZ József
Unitárius káté. 19. átdolg. kiad. Unit. Egyh. Kolozsvár - Napoca, 1987a. 43p. 20cm. 2e.
U.I.2155.
FERENCZ József
Unitárius káté. 20. átdolg.kiad. Unit. Egyh. Kolozsvár, 1991a. 45p. 21cm. 3e.
U.I.0168.
FERENCZ József
Unitárius kis tükör, vagyis az Unitárius Egyház története, hitelvei, egyházalkotmánya és szertartásai. Kolozsvár, 1875a. Stein J. ny. 116p. 18cm. 1e.
U.I.0168/a.
FERENCZ József
Unitárius kis tükör, vagyis az Unitárius Egyház története, hitelvei, egyházalkotmánya és szertartásai. Kolozsvár, 1881a. Stein J. ny. [2], 168p. 18cm. 4e.
U.I.0169.
FERENCZ József
Unitárius kis tükör, vagyis az Unitárius Egyház története, hitelvei, egyházalkotmánya és szertartásai. 3. átdolg. kiad. Kolozsvár, 1900a. Stein J. ny. [2], 197, [2]p. 17cm. 3e.
U.I.0170.
FERENCZ József [id.]
Unitárius kis tükör. Az unitárius egyház történelme, hitelvei, szertartásai és alkotmánya. Átdolgozta Vári Albert. Cluj-Kolozsvár, 1930a. Corvin ny. 159p. 20cm. 4e.
U.I.0170/a.
FERENCZ József [id.]
Unitárius kis tükör. Az unitárius egyház történelme, hitelvei, szertartásai és alkotmánya .
Átdolgozta Vári Albert. Cluj-Kolozsvár, 1930a.
Erzsébet ny. 160p. 21cm. 1e.
Újranyomva!
U.I.0457.
Az unitáriusok székely-keresztúri zsinatának emléke, az 1879. év aug. 24., 25. és 26. napjain tartott főtanácsi ülésekből. Írták: Daniel Gábor, Ferencz József [et al.]. Kolozsvár, 1879a. Papp M. ny. 42p. 23cm. 2e.
(Klny. A Keresztény Magvető, 14.füz.)
U.I.0098.
Ürmösi Samu, tordátfalvi gyászemléke. 1. Buzogány Áron: Néhány szó melyet Pesten 1874. júl. 10-én a halottas háznál mondott --. 2. Ferencz József: Ima ... a sírnál mondotta --. Kolozsvár, 1874a. K. Papp M. ny. 16p. 19cm. 4e.
U.I.0140., U.I.0414. Koll.5.
FERENCZ József
Vallásos dolgokról. (Párbeszéd). Kolozsvár, 1980a. Gámán ny. 12p. 24cm. 3e.
(Dávid Ferenc Egylet kiadványai 9.sz. felolvasások 2.köt. 1.sz.)
(Melléklet az Unitárius Közlöny 3.köt., 4.sz.)
U.I.0518/f.
A verespataki unitaria szent ekklézsiának 1865. oct. 8-án tartott templomszentelési ünnepélye. Írták: Kriza János, Ferencz József, Szuhay János. Kolozsvár, 1866a. Róm. kath. lyc. ny. 37p. 21cm. 3e.
U.I.0063.
BOROS György
Emléke Ferencz József unitárius püspök ... 40 évi jubileumának. Kolozsvár, 1895a. Gombos ny. 75p. 1t. 23cm. 3e.
U.I.0770.
CASSON W. Charles
A szabadelvű hit öt elve. Ford. Ferencz József. Kolozsvár, [s.a.]. Ellenzék ny. 7p. 23cm. 1e.
(Unitárius füzetek, 7.sz.) [Unitárius Közl. melléklete.]
U.I.0768.
DENDY, John B. A.
Unitárius kereszténység és polgári kötelességeink. Ford. Ferencz József. Kolozsvár, [s.a.]. 9p. 23cm. 1e.
(Unitárius füzetek, 5.sz.) Unit. Közl. mell.
U.I.0174/e.
Ferencz József főtisztelendő ... unitárius püspök úr 1928. februárius hó 22.-én (szerdán) végbemenő temetésének sorrendje. Cluj-Kolozsvár, 1928a. Minerva ny. [2 lev.] 21cm. 1e.
U.I.0162/a.
Ferencz József püspök gyászemléke. Írták: Ferenczy Géza, Szentiványi József [et al.]. Cluj-Kolozsvár, 1928a. Corvin ny. 76p. 23cm. 1e.
U.I.0414. Koll.II:14.
Emléke Ferencz József unitárius püspök kir. tanácsos, lelkészi és tanári működése 40 évi jubielumának. Szerk. Boros György. Kolozsvár, 1895a. Gombos F. ny. 75p. 1 lev. 21cm. 5e.
U.I.0068.
Ferencz József unitárius püspök 90 esztendő örömünnepe. Szerk. Boros György. Cluj-Kolozsvár, 1925a. Magy. Unit. E. K. Tanács. 39p. 23cm. 3e.
(A Magyar Unitárius Egyházi Képviselő Tanács)
U.I.0049.
BORBÉLY István
Ferencz József unitárius püspök emlékezete ... felolvasta 1928. máj. 19.-én Tordán tartott zsinati emlékünnepén. Cluj-Kolozsvár, 1928a. Corvin ny. 15p. 23cm. 4e.
U.I.0184.
GÁL Kelemen
Kilyéni Ferencz József unitárius püspök élete és kora háromnegyedszázad az unitárius egyház történetéből. Cluj, 1936a. Minerva ny. 436p. 1t. 23cm. 5e.
(Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára, 5.sz.)
U.I.0324.
PETRICHEVICH HORVÁTH Kálmán, br.
-- főgondnok üdvözlő beszéde vargyasi id. Daniel Gábor főgondnok és kilyéni Ferencz József püspök urakhoz 25 évi hivatali működésük jubileuma alkalmával. Kolozsvár, 1901a. Gámán ny. 7p. 23cm. 3e.
U.I.1758.
A short account of the Unitarian Church of Hungary. Comp. Ferencz, Joseph. Bp. 1907a. Jókai ny. 39p. 23cm. 1e.
U.I.2167.
Batthyányakra emlékezünk. Szerk. Tóth Dezső. Veszprém, 1992a. 67p. 20cm. 1e.
(Dákai füzetek, 4.sz.)
[Kiemelve: Ferencz József: Gróf Batthyány Ilona. 4-45p.]
U.I.1858.
Bishop Joszef  Ferencz, of the Unitarian Church in Hungary. Bucarest, 1984a. The Bible and Mission inst. of the Romanian Orthodox Church. 77p. = For Disarmement and Peace. An Assembly of the Religious Cults in Romania, Bucurest June 21-23., 1984. Bucharest, 1984a. 1e.
[Ferencz József püspök felszólalása. Fénykép tábla a 92.p. után!]
U.I.0141.
FERENCZ József
A Duna-Tiszamenti unitárius egyházkör. Képes krónika. Bp. 1940a. Unitárius Értesítő kiad. 66p. 17cm. 4e.
U.I.1846.
FERENCZ, Joseph
L'Eglise unitarienne en Hongrie. Bern, 1984a. Ass. Intern. pour la Défense de la Liberté Religieuse. 110-112p. 22cm. 1e. = Conscience et Liberté. 1984. II. 28.
U.I.0003.
Egy Istenünk egy magyar hazánk. Unitárius írások. Szerk. Abrudbányai János, Ferencz József. Kolozsvár, 1943a. Jakab ny. 159p. 21cm. 4e.
U.I.0137.
FERENCZ József
Emlékezés nagyapámról. Bp. 1935a. Máté ny. 7p. 16cm. 4e.
U.I.1137.
FERENCZ József
Essex Church and Hungarian unitarianism. [London], 1935a. The Inquirer. 44p. 30cm. 1e.
(The Inquirer. The Uniratian Free Christian Paper 1935. jan. 26.)
Fotokópia!
U.I.1895.
FERENCZ, Joseph - McLACHLAN, John
Hungarians at Manchester College. London, 1986a. 3p. 2e.
(The Inquirer, 1986. Sept. 13. No. 7139.)
Kivágat!
U.I.0163/c.
FERENCZ József, ERDŐ János
A magyarországi unitárius egyház szervezeti törvénye. Bp. 1942a. Máté ny. IV, 148p. 23cm. 5e.
(Az Unitárius Egyház Törvényeinek gyűjteménye, 4.köt.)
U.I.0159.
FERENCZ József
A magyarországi unitáriusok. Cluj-Kolozsvár, 1935a. Minerva ny. 8p. 23cm. 5e.
(Klny. Unitárius Közlöny, 45.évf. 
1935. 5.sz. 132-134p. és 45.évf.
1935. 6.sz. 151-156p.)
U.I.0467.
Magyarság és vallás. Írták: Ferencz József, Komjátszegi Géza, [et al.]. Bp. 1842a. Az Egyetemes Unitárius Lelkészkör kiad. 125p. 2t. 19cm. 4e.
U.I.0163/d.
FERENCZ József, TÓTH György
IV. törvény. A magyarországi unitárius egyház belső embereinek választásáról és kinevezéséről. V. törvény. Belső emberek változása alkalmával a javadalom megosztásáról. Bp. 1941a. Máté ny. 32p. 23cm. 6e.
(Az Unitárius Egyház Törvényeinek gyűjteménye. Pótlék az 1. kötethez.)
U.I.0160.
FERENCZ József
Az ökuménikus mozgalmak. Cluj-Kolozsvár, 1939a. Pallas ny. 20p. 23cm. 3e.
(Keresztény Magvető füzetei, 30.sz.)
U.I.2080.
Szent István Archikon '88. Szerk. Dobos Marianne. Rajzolta Schéner Mihály. Kézirati feljegyz.: Ferencz József (7lev.)! Békés, 1988a. 85 számozatlan lev. 29cm. 1e.
U.I.0167.
FERENCZ József
Az unitárius Misszióház tíz esztendeje. Bp. 1933a. Máté ny. 16p. 16cm. 3e.
(Klny. Az Unitárius Értesítő, 12.évf. 12.sz.)
U.I.0548.
FERENCZ József
Az unitarizmus és a magyar unitárius egyház története. Az általános iskolák 5-6. osztályának unitárius vallású tanulói számára. Bp. 1950a. A Magy. Unit. Egyh. Tanácsa. 48p. 17cm. 5e.
U.I.1846.
La vie religieuse en Hongrie. Írták: Bartha Tibor, Káldy Zoltán, Ferencz József [et al.]. Bern, 1984a. Assoc. Internat. pour la Défense de la Liberté Religieuse. 44-134p. 22cm. 1e. = Conscience et Liberté. 1984. II. No28.
U.I.1714.
FERENCZ, Josef
Zum Wiederscheinen des "Keresztény Magvető". Göttingen, 1974a. Vandenhoeck-Ruprecht. 195-198p. 23cm. 1e.
(Klny. Kirche im Osten. Bd. 17.)
U.I.0174/d.
Jövendő antológia. Szerk. Ferencz József. Cluj-Kolozsvár, 1928a. Kiad. Az Unitárius Teológiai Akadémia Önképzőkörének Ifjúsága. 91, [3]p. 20cm. 2e.
U.I.2135.
FERENCZ József
Svajc, Graubünden kantonban tartott német nyelvű előadása a magyarországi Unitárius Egyház és a Vallásszabadság 400 éves fennállásának megünneplése alkalmából. 1-27p. 21cm. 1e.
Kézirat!
U.I.2039.
FERENCZ József
A zsidó és a pogány kereszténység az újszövetségben. -- négy. éves hallgató szakdolgozata. Marburg/Lahn, 1929-1930a. Gépirat! 224p. 22cm. 1e.
U.I.0166.
Az unitárius élet munkásai. Szerk. Ferencz József, Szent-Iványi Sándor. Budapest, 1940a. Unit. Ért. Kiad. 74p. 17cm. 1e.
U.I.0146/a. 
FERENCZ József
Emlékeimből. Minerva. Kolozsvár, 1925a. 4e.
(Unitárius Könyvtár, 4.sz.)
U.I.2306.
JOBBÁGYI György
Dr. Ferencz József. Bp. 1994a. 
(Kelet, 1994. dec., 18p.). 30cm. 1e.
Xerox!
U.I.0834/a.
FERENCZI Géza, FERENCZI István
Magyar rovásírásos emlékekről. Bukarest, 1979a. Kriterion. 9-32p. 24cm. 2e. = Művelődéstörténeti tanulmányok.
U.I.0731.
FERENCZI Sándor
Az énlaki rovásírásos felirat. Cluj, 1936a. Minerva. 82, [2]p. 1t. 25cm. 1e.
U.I.0162/a.
Ferencz József püspök gyászemléke. Írták: Ferenczy Géza, Szentiványi József [et al.]. Cluj-Kolozsvár, 1928a. Corvin ny. 76p. 23cm. 1e.
U.I.2699.
FERGUSON, Everett
   A kereszténység bölcsője / Everett Ferguson . - Bp. : Osiris, 1999a. ([Bp.] : AduPrint Kiadó és Nyomda) . - [5], 539p. : ill.; 25cm. - 
    1e.
   ISBN 963 379 545 1 kötött: 2780 Ft
U.I.2000.
Handbuch der Kirchengeschichte. Bd. 1., 2., 4. 2. Aufl. Tübingen, Mohr. Verl. 25cm. 1e.
   Bd.1. Gustav Krüger: Das Altertum. 1923a. XII, 292p. 
   Bd.2. Gerhard Ficker, Heinrich Hermelink: Das Mittelalter. 1929a. XI, 303p. 
   Bd.4. Horst Stephan, Hans Leube: Die Neuzeit. 1931a. XII, 472p. 
FIKKER János
   lsd. ABRUDBÁNYAI!
U.I.2238.
MAYER Bernhard
Filippi levél, Filemon-levél. Bp. 1994a. Szt. Jeromos Bibliatársulat. 102p. 20cm. 1e.
(Stuttgarti Kiskommentár, Újszövetség 11.)
U.I.1049.
FILEP Antal, CSEGEZI Sándor
Kelemen Lajos száz éve. Bp. 1977a. Magy. Népr. Társ. 133-137p. 23cm. 1e. = Néprajzi Hírek. 6.évf. 3-4.sz.)
U.I.0171.
FILEP Imre, remetei
1943. újévi magyar prédikáció. Kolozsvár, 1943a. Lengyel ny. 21p. 21cm. 2e.
U.I.1637.
AGLIPAY, Gregorio
Catedra (sermonario) de la Iglesia Filipina Independente. Manila, 1932a. Los Reyes. 132p. 22cm. 1e.
U.I.1641.
AGLIPAY, Gregorio y Labayan
Catequesis de la Iglesia Filipina Independiente. Manila, 1911a. Los Reyes. XXVI, 104p. 19cm. 1e.
U.I.2702.
FILORAMO, Giacomo
   A gnoszticizmus története / Giacomo Filoramo . - [S.l.] : Kairosz K., [2000a.] (Győr : Text-Print Nyomda). - [4], 420, [4]p.; 20cm. -
    1e.
   ISBN 963 9302 33 3 kötött : ár nélkül
U.I.1156.
LOCKE, John
Levél a vallási türelemről. Latin szöveg és magyar fordítás. Előszó: Klibánszky Raymond. Bev.: Mátra László. Bp. 1973a. Akad. k. 131p. 20cm. 1e.
(Filozófiai írók tára. Új f. 34.köt.)
U.I.0426.
Brassai Sámuel koporsója mellett. Ima és beszédek Kolozsvárt, 1897. jún. 26. Írták: Ferencz József, Finály Henrik [et al.]. Kolozsvár, 1897a. Ajtai ny. 16p. 27cm. 3e.
U.I.1275.
Finding a faith to live by. An invitation to you to work out your own philosophy of life. 2.ed. [S.l. USA], 1931a. Unitarian Layman's League. 79p. 16cm. 1e.
U.I.1657.
FINDLOW, Bruce
I believe. London, 1974a. Lindsey Press. 20p. 21cm. 2e.
(The Essex Hall Lecture for 1974.)
U.I.1660.
FINDLOW, Bruce
Unitarianism a faith with a future. 2.ed. London, 1974a. The Lindsey Press. 21p. 19cm. 2e.
U.I.1323.
FINK, Karl
   lsd. Hans Georg BECK
   Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. 3/2.
U.I.1316.
FIRTH, Raymond
We, the Tikopia. A sociological study of kingship in primitive Polynesia. Boston, 1965a. Beacon Press. XXI, 488, 3 lev. 21cm. 1e.
(Beacon Paperback No 164.)
U.I.2294.
FEKETE Attila
A Firtosváraljai Unitárius Egyházközség története. Firtosváralja, 1974a. Unit. Egyházközség Lelkészképző Biz. Kolozsvár. 61p. 30cm. 1e.
Soksz.!
U.I.1213.
URBAN, Waclaw
Eine theologische Auseinandersetzung  um den sloeakischen Taeufer und Spiritualisten Andreas Fischer, 1534. Gütersloh, 1980a. Mohn G. 149-159p. 23cm. 1e.
(Klny. Archiv für Reformationgeschichte, Jhrg.71.)
U.I.1570.
FISH, William Henry
The eternal presence. Boston, 1913a. Am. Unit. Ass. 202p. 19cm. 1e.
U.I.1558.
FISKE, John
Life everlasting. Boston - N.Y. 1901a. Houghton, Mifflin Co. 87p. 18cm. 1e.
U.I.1607.
Five services for public worship with services for special occasions. Boston, 1895a. Am. Unit. Ass. IV, 226p. 18cm. 1e.
U.I.2679.
Gustave FLAUBERT művei. Második kötet. Bovaryné, Szalambó, Érzelmek iskolája, Szent Antal megkísértése, Három mese, Bouvard és Pécuchet. Bp. 1966a. 813p. 19cm. 1e.
U.I.2250.
CURTIS, A. William; FLEMING, J.R.; WEBSTER, J. Magdonáld
A református Presbiteri Világszövetség Keleti Bizottságának Jelentése Középeurópának, főleg az oláh uralom alatti Erdélynek helyzetéről. Bp. 1921a. Népies Irodalmi Társ. 30p. 21cm. 1e.
U.I.1186.
FLETCHER, Joseph
Morals and medicine. The moral problems of: The patient's right to know the truth contraception martifical insemination sterilisation euthanasia. 2. print. Boston, 1963a. Beacon Press. XXIII, 243p. 21cm. 2e.
(Beacon series in liberal religion, No 7.)
U.I.1111.
FLOWER, J. Cyril
Religious experience. London, 1931a. The Lindsey Press. VII, 61p. 19cm. 1e.
U.I.2288.
FLUSSER, David
Jézus az az ókori zsidó történelem és irodalom tükrében. Bp. - Jeruzsálem - N.Y. 1995a. Múlt és Jövő. 187p. 22cm. 1e.
U.I.1266.
NIGG, Walter
Nikolaus von Flüe. Eine Begegnung mit Bruder Klaus. Basel - Freiburg - Wien. 1976a. Herder K.G. Verl. 119p. 4lev. 25cm. 1e.
U.I.0675.
A kémiai elnevezés és helyesírás alapjai. Írták: Fábián Pál, Fodorné Csányi Piroska [et al.]. Szerk. Erdey-Gruz Tibor, Fodorné Csányi Piroska. Bp. 1977a. Akad.k. 332p. 25cm. 1e.
U.I.1192.
FOERSTER, Rolf Hellmut
Zwischen Erde und Unsterblichkeit. Das Abenteuer der menschlichen Evolution. Berlin, 1980a. Kreuz Verl. 190p. 21cm.
U.I.2187.
Bibliai fogalmi szókönyv. Szerk. Kozma Zsolt. Kolozsvár, 1992a. Erdélyi Ref. Egyh. kiad. 365p. 25cm.
U.I.0858.
FOOTE, Arthur
Taking down the defenses. A collection of one hundred brief essays and medidtations. Essex, 1972a. Unity Church Minnesota. 137p. 23cm.
U.I.1282.
DAVISON, Archibald T.; FOOTE, Henry Wilder
The Concord anthem book. Forty anthems for use of mixed voice choirs in protestant churches. Boston, 1925a. Schirmer Music Co. [2], 155p. 29cm.
(Concord series of Music. No 13.)
U.I.1521.
FOOTE, Henry Wilder
The religion of an inquiring mind. Boston, 1955a. Beacon Press. XI, 260p. 22cm.
U.I.1177.
FOOTE, Henry Wilder
The religion of Thomas Jefferson. Boston, 1963a. Beacon Press. 86p. 21cm.
U.I.1281., 1134.
DAVISON, Archibald T.; FOOTE, Henry Wilder
The second Concord anthem book: Forty anthems for the use of mixed voice choirs in protestant churches / Archibald T. Davison, Henry Wilder Foote.- Boston: Schrimer, 1936a..- [2], 232, [1] p.; 28cm.- (Concord series of Music, 1200.).-
4e.
U.I.1133.
The concord anthem book. Forty anthems for use of mixed voice choirs in protestant churches. Ed. Davison, Archibald T. - Foote, Henry Wilder. Boston, 1925a. Schirmer Music Co. 3, 155p. 28cm. 3e.
(Concord Series No 13.)
U.I.1963.
FOOTE, Henry Wilder
Thomas Jefferson champion of religious freedom advocate of Christian morals. Boston, 1967a. The Beacon Press. IX, 70p. 23cm.
U.I.1808.
FORBES, Elmer Severance
Social ideals of a free church. Boston, 1913a. Amer. Unit. Ass. 133p. 19cm.
U.I.2617.
FORMOSO, Bernard
   Nyugat-Európa : válogatás Bernard Formoso, Patrick Williams, Leonardo Piasere tanulmányaiból / szerk. Prónai Csaba. - Bp. : Új Mandátum, 2000a. - 502p. : ill. ; 24cm. - (Cigányok Európában, ISSN 1586-0183 ; 1.)
   Felsőoktatási tankönyv. - Ford. Botta Ádám et al. - Bibliogr.: p. 477-500.
   ISBN 963-9158-69-0 fűzött : 1800,-Ft
U.I.0174/f.
FOSDICK, Emerson Harry
Hit és értelem. Ford. Szent-Iványi Sándor. Cluj-Kolozsvár, 1932a. Grafic Record. 14p. 15cm.
U.I.0949.
FOSDICK, Emerson Harry
A hit értelme. Ford. ifj. Victor János. Bp. 1922a. Evang. Ker. Diákszöv. VII, 333p. 21cm.
U.I.0174/g., 0372.
FOSDICK, Emerson Harry
Jézus imádásának veszedelmessége. Ford. Szent-Iványi Sándor. Bp. 1942a. Máté ny. 16p. 20cm.
(Unitárius Kiskönyvtár, 75.köt.)
U.I.1116.
FOSDICK, Emerson Harry
The meaning of faith. N.Y. 1925a. Ass. Press. IX, 318p. 17cm.
U.I.0173.
FOSDICK, Emerson Harry
Utazás Palesztínában. (A pilgrimage to Palestine.) Ford. Lőfi Ödön. Előszó: Szent-Iványi Sándor. Kolozsvár, 1938a. Pallas ny. 188p. 1t. 21cm.
Unitárius Irodalmi Társulat kiadása
(Szabadelvű vallásos értekezések, 12.sz.)
U.I.1742.
[Fourhundred] 400th anniversary issue. Unitarian Universalist Association. Summer 1968. By Duncan Howlett, Henry Castor [et al.]. Boston, 1968a. UUA. Now. 3-50p. 29cm.
(The Magazin of the Unitarian Universalist Ass. Vol. 150. No. 6.)
U.I.2173.
Az Unitárius Egyház főgondnokai és püspökei. Összeállította Mózessy Gergely egy. hallg. 4lev.
Kézirat! Gépirat!
1993. 03. 05.
U.I.2136.
KÉNOSI TŐZSÉR János
De typographiis et typographis unitariorum in Transylvania. Bibliotheca scriptorum Transylvano-Unitariorum. Comp. by Ferenc Földesi. Szeged, 1991a. Scriptum Kft. XXIV, 194p. 24cm.
(Adattár XVI-XVIII. századi mozgalmaink történetéhez, 32.)
U.I.0993.
Magyar Unitárius Egyházi Főtanács 1927. évi november hó 6. és 7. napjain Kolozsvárt tartott ülésének jegyzőkönyve. Szerk. Boros György. Cluj-Kolozsvár, 1927a. Minerva. 98p. 23cm.
U.I.0994.
A Magyarországi Unitárius Egyház Főtanácsának 1941. jan. hó 12-én Kolozsváron tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Szerk. Benczédi Pál. Kolozsvár, 1941a. Pallas. 21p. 23cm.
U.I.2062.
A Magyarországi Unitárius Egyház Főtanácsának a Dávid Ferenc halála 350. évfordulója emlékünnepélyével kapcsolatosan Kolozsvárt 1929. nov. 10., 11. és 12. napjain tartott évi rendes üléseiről szerkesztett jegyzőkönyv. Szerk. Varga Béla. Cluj-Kolozsvár, 1930a. Minerva. 160p. 22cm.
U.I.0707.
Magyar-francia és francia-magyar kéziszótár. Szerk. Hegedűs Izidor. 3.kiad. Bp. [s.a.] Lingua K. 176, 216p. 15cm.
Ism. lapsz.!
U.I.1265.
SZCZUKI, Lech
Két 16. századi eretnek gondolkodó. Jacobus Palaeologus és Christian Francken. Ford. Varsányi István, Schulek Tibor. Bp. 1980a. Akad. k. 179p. 25cm.
(Humanizmus és Reformáció, 9.sz.)
U.I.2453.
FRANK, Manfred
   A megértés határai : egy "rekonstruált" diskurzus Habermas és Lyotard között / Manfred Frank ; [ford. és az utószót írta Balogh István] ; [a... Lyotard idézeteket ford. és a kötetet szerk. A. Gergely András]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 1999a. - 113p. ; 18cm. - (Jószöveg könyvek, ISSN 1417-9121)
   Bibliogr. a jegyzetekben
   ISBN 963-9134-25-2 fűzött : 998,-Ft
U.I.0599/a.
FRANK, Walters W.
A biblia. Budapest, 1889a. Bagó M. 3-11p. 20cm. 1e.
(Unitárius Kiskönyvtár, 4.sz.)
U.I.2551.
Hubert FRANKEMÖLLE
1. und 2. Petrusbrief. Judasbrief. Die Neue Echter Bibel. Kommentar zum Neuen Testament mit der Einheitsübersetzung. Würzburg, 1990a. 148p. 24cm.
U.I.1303.
FRANKFURTER, Felix
The public and its government. Boston, 1964a. Beacon Press. 3.lev. 170p. 21cm.
(Beacon Paperback No 182.)
U.I.1149.
FRANKL, Viktor
Festival of meaning. Berkeley. [1978a. ?] Uniquest. 44p. 22cm.
(Uniquest, 7.)
U.I.2664.
FRASER, Angus
   A cigányok / Sir Angus Fraser ; [ford. Béndek Péter, Vereckei Andrea, Zalotay Melinda] ; [a magyar vonatkozású jegyzeteket és kiegészítéseket kész. Derdák Tibor]. - Budapest : Osiris, 2000a. cop, 1996. - 335p. : ill. ; 20cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
   Bibliogr.: p. 297-320.
   ISBN 963-379-157-X fűzött : 1480,-Ft
U.I.2002.
[Nemzetközi kongresszus]
New Pilgrimages of the Spirit. Proceedings and papers of the pilgrim tercentenary meeting of the International Congress of Free Christian and other religious liberals held in Boston and Plymouth, USA. oct. 3-7. 1920. Boston, 1921a. Beacon Press. [2lev.] 154p. 1t. 21cm.
U.I.1115.
A free religious faith. A report presented to the general assembly of Unitarian and free christian churches. London, 1945a. The Lindsey Press. VIII, 219p.
U.I.2059.
[Kongresszus]
Freedom and Fellowship in religion. Proceedings and papers of the Fourth International Congress of Religious Liberals held at Boston USA. Sept. 22-27, 1907. Ed. Charles W. Wendte. Boston, Mass. 1907a. Int. Council. VII, 651, 15p. 24cm.
U.I.1997.
ACTON, John Emerisch Edward Dabery, baron
Essays on freedom and power. Boston, 1948a. Beacon Press. LXVI, 452p. 23cm.
U.I.1649.
Margarete ACHTERBERG, Karl BECKER, C. DUNKELMANN
Freigeistige Ansprachen. Stuttgart, 1968a. Freireligiösen Landesgemeinde Württemberg. 20p. 21cm.
(Schriften der Freireligiösen Landesgemeinde Württemberg. Stuttgart.)
U.I.1431.
Freigeistige Anthologie. 1. Altertum. Hersg. Karl Becker. Stuttgart, 1961a. 100p. 19cm.
(Freireligiösen Landesgemeinschaft Württemberg.)

U.I.1430.
Freigeistige Anthologie. 2. Neuzeit. Hrsg. Karl Becker. Stuttgart, 1967a. 93p. 19cm.
(Freireligiösen Landesgemeinschaft Württemberg.)
U.I.1412.
Freigeistige Anthologie. III. Freies Denken in Württemberg. Hrsg. Karl Becker. Stuttgart, 1969a. 77p. 19cm.
U.I.1471.
Freigeistige Gedichte. Hrsg. Karl Becker. Stuttgart, [1956a.?] Freireligiöse Landesgem. 23p. 21cm.
U.I.1473.
BECKER, Karl
Deutschkatholiken und Freireligiöse. Ihre Entstehung und Ausbreitung in Württenberg. Stuttgart, [1969a.?] Freirelig. Landesgem. Württenberg. 24p. 21cm.
U.I.1646.
BECKER, Karl
David Friedrich Strauss 1808-1874. Stuttgart, [s.a.]. Freireligiösen Landesgem. 266-279p. 21cm.
(Klny. Freireligiösen Landesgemeinde Württenberg. Stuttgart.)
U.I.1434.
BECKER, Karl
Sag nein zum Krieg. Stuttgart, [1962a.?] Freirelig. Landesgemeinscaft Württemb. 140p. 20cm.
U.I.1617.
Religion ohne Kirche. Die Bewegung der Freireligiösen. Ein Handbuch. Hrsg. Friedrich Heyer, Volker Pitzer. Stuttgart, 1977a. Quell. Verl. 246p. 20cm.
U.I.0549.
FRETWELL, John jr.
Three centuries of Unitarism in Transylvania and Hungary. A lecture delivered at Philadelphia, June 6th, 1876. New York, 1876a. The Inquirer. 21p. 19cm.
U.I.1923.
A history of the ecumenical movement 1948-1978. Ed. Harold E. Frey. 2.ed. Vol.2. Geneva, 1970a. XIX, 570p. 24cm.
U.I.0841.
FRIEDMAN, Jerome
Michael Servetus. A case study in totál Heresy. Genéve, 1978a. Droz. S.A. 149p. 26cm.
(Travaux d'Humanisme et Renaissance. No 163.)
U.I.0935.
Glaubenszeugnisse oberdeutscher Taufgesinnter. Teil 2. Gesamm. Texte: Lydia Müller. Herausg. Robert Friedmann. Heidelberg, 1967a. Mohn. XVI, 318p. 24cm.
(Quellen zur Gischichte der Taeufer. Bd.12.)
Quellen und Forschungen zur Reformations Geschichte Bd.34.)
U.I.1260.
FRITCHMAN, Stephen Hole
Men of liberty. Ten unitarian pioneers. Washington - N.Y. ,1968a. Kennikat Press. XI,
180p. 21cm. 1e.
U.I.2663.
FROMM, Erich
   A szeretet művészete / Erich Fromm ; [ford. Várady Szabolcs]. - 7.kiad. - [Budapest] : Háttér, [2000a.], cop. 1993. - 180, [2]p. ; 18cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
   ISBN 963-8128-83-6 fűzött : 698,-Ft
U.I.1524.
FROTHINGHAM, Octavius B.
Transcendentalism in New England. A history. Boston, 1876a. Am. Unit. Ass. IX, 395p. 20cm.
U.I.0936.
Geschichtswirklichkeit und Glaubensbewaehrung. Festschrift für Bischof D. Dr. h.c. Friedrich Müller. Herausg. Franklin Clark Fry. Stuttgart, 1967a. Evang. Verlagswerk. 384p. 22cm.
U.I.2502.
FRYE, Northrop 
A Biblia igézetében. Esszé, prédikáció, interjú. Hermeneutikai füzetek, 4. Bp. 1995a. 118p. 20cm.
U.I.2676.
FRYE, Northrop
   A kritika anatómiája : négy esszé / Northrop Frye ; [ford. Szili József]. - [Budapest] : Helikon, 1998a. - 322p. ; 25cm. - (Helikon universitas : irodalomtudomány, ISSN 1417-8818)
   Bibliogr. a jegyzetekben
   ISBN 963-208-508-6 kötött : 1780,-Ft
U.I.2230.
FULGHUM, Robert
Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Tűnődések hétköznapi dolgokról. Ford. Havas Krisztina. Bp. 1994a. Park kiad. 112p. 20cm.
U.I.1689.
On the completion of Fumon Hall. The Open Door. Comp. Nikkyo niwano. [Tokio], 1970a. Rissho Kosei-kai. 48p. 30cm.
(Színes ábrák!)
U.I.1023/2.
[Nemzetközi konferencia]
NÉMETH, S. Katalin
Die Disputation von Fünfkirchen. Vorgetragen an der Sitzung mit dem Titel: Antitrinitarismus in der zweiten Haelfte des 16. Jahrhunderts in Pécs, am 17. Mai 1979. Internat. Konferenz in Siklós 1979. Mai 15-19. Bp. 1979a. Akad. k. 122-129p. 24cm. = Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae. Tom 21. Fasc. 1-2.
U.I.1165.
Református hitünk és életünk. Valláskönyv az általános iskolák 1-4. osztályos református vallású tanulóinak. Írták: Beliczay Angéla, FüstösIstván [et al.]. Bp. [s.a.]. A ref. Zsinat. Irod. 183p. 21cm.
U.I.1166.
Református hitünk és életünk. Valláskönyv az általános iskolák 5-8. osztályos református vallású tanulóinak. Írták: Beliczay Angéla, Füstös István [et al.]. Bp. [s.a.]. A ref. Zsinat. Irod. 336p. 21cm.
U.I.0176.
Emlékkönyv a füzesgyarmati unitárius egyházközség megalakításának és templomépítésének emlékére. Szerk. Gálffy Kálmán. Szeghalom, 1904a. Riegl ny. 57p. 23cm.
U.I.2426.
FÜZESI Magda
Táj gesztenyékkel. Bp. - Beregszász, 1998a. 87p. 18cm.
U.I.1744.
FÜZI Ferenc, H. Karácsonfalvi
Vallásos vígasztalása egy haldokló édes anyának ... néjai nemzetes Vitéz Annának ... Hanaczkó Sigmond feleségének ... végtiszteletére írt s az abrudbányai unitarium templomban ... jan. 31-én 1836-ban elmondott -- unitárius pap. Nagyenyed, 1836a. Ref. Coll. 43p. 19cm.
U.I.0174/h.
FÜZI János
A gyenge nem erősítése egy halotti beszédben, mellyett néhai tiszteletes pákei Pákei Judith asszonynak, néhai tiszteletes tudós kolosvári unitárius pap Fejérvári Sámuel úr özvegyének utolsó tisztessége végett készített --. Kolozsvár, 1808a. Ref. koll. ny. 20lev. 16cm.

G@

G^
U.I.2573.
GAÁL György
Brassai Sámuel és a kolozsvári egyetem. 1997a. 15p. 24cm.
U.I.2605.
A szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok 1848-49-ben. Szerk. Gaal György. Kolozsvár, 2000a. 404p. 20cm.
U.I.0803.
EMERSON, Ralph Waldo
-- esszék. Az emberiség képviselői angolok. Válogatta, előszó stb. Gaal György. Bukarest, 1978a. Kriterion. 272, [2]p. 18cm.
(Téka)
U.I.2070.
GAÁL György
Házsongárdi Panteon. Kolozsvár, 1972a. (Korunk) 376-388p. 1t. 25cm.
Xerox!
v.ö. U.I.1104. melynek ez a mű egy változata.
U.I.1104.
GAÁL György
Házsongárdi Panteon. Kolozsvár, 1980a. 247-285p. 1mell. 24cm.
(Klny. Korunk évkönyv, 1980.)
v.ö. U.I.2070.
U.I.2207.
GAÁL György
A kétszázéves Kolozsvári Unitárius templom. = Protestáns Szemle 55. (II. új) évf. 4.sz. Bp. 1993a. 278-284p. 24cm.
U.I.0628.
GAÁLI Zoltán
A székely ősvárak története, mondája és legendája. Összeáll. --. 1.köt. Bp. [s.a.] Makkay ny. 311p. 20cm.
U.I.2351.
Gábor Áron Munkaközösség
Magyarország a nyugati világ tükrében 1938-1958. Bp. 1997a. 115p. 20cm.
U.I.1920.
GAGNEBIN, Laurent; GOUNELLE, Andrés
Le protestantisme, ce qu'il est - ce qu'il n'est pas. Poissy, 1985a. La Cause. 106p. 19cm.
U.I.1705.
GAGNEBIN, Laurent
Quel Dieu? Lausanne, 1971a. L' age d' homme. 86, [2]p. 18cm. 1e.
(Alethina 2.)
U.I.1027
GAGYHY Dénes
Dávid Ferenc. Cluj-Kolozsvár, 1926a. Minerva. 20p. 16cm.
(Unitárius Kiskönyvtár 6.sz.)
U.I.0806.
GÁL Ferenc
Ökuménikus teológia. Eger, 1976a. Technolux. 131p. 30cm.
(Soksz.!)
U.I.2183.
GÁL Ferenc
Pál apostol levelei. Bp. 1992a. Szent István Társ. 371p. 20cm.
U.I.1642.
GÁL István
Bartóktól Radnótiig. Bp. 1973a. Magvető. 333, [2]p. 19cm.
U.I.0809.
GÁL István
The British travel-diary of Sándor Bölöni Farkas, 1831. Debrecen, 1967a. 23-47p. 24cm.
(Klny. Angol Filológiai Tanulmányok, 3.)
U.I.0327. 
GYALLAY PAP Domokos, GÁL József, PÉTER Sándor
Firtos vár ördöge ... [S.l. S.a.] 16p. 19cm. 1e.
U.I.0607.
GÁL Kelemen
Benczédi Gergely születésének százéves fordulójára. Cluj-Kolozsvár, 1939a. Pallas ny. 40p. 23cm.
(Klny. Keresztény Magvető 28.sz.)
U.I.0058.
Berde Mózsa emlékezete. A kolozsvári unitárius kollégiumban, 1916. évi ápr. hó 15-én tartott jóltevők emlékünnepén elmondott megnyitó, emlékbeszéd és bezáró. Írták: Gál Kelemen, Vári Albert. Kolozsvár, 1916a. Egyesült könyv ny. 18p. 24cm.
(Klny. a Keresztény Magvető 1916. 3.)
U.I.0182.
GÁL Kelemen
Brassai Sámuel. Cluj-Kolozsvár, 1926a. Minerva ny. 181p. 23cm.
U.I.0185/a.
GÁL Kelemen
Brassai küzdelmei a magyartalanságok ellen. Cluj-Kolozsvár, 1927a. Minerva ny. 37p. 24cm.
(Erdélyi Tudományos Füzetek. Erdélyi Irodalmi Szemle, 10.sz.)
U.I.0183.
GÁL Kelemen
Brassai mint philosophus. Kolozsvár, 1899a. Ajtai K. ny. V, 105p. 26cm.
U.I.0583.
Három felolvasás az unitarizmusról. Az Unitárius Irodalmi Társaság 1931. évi felolvasó ülésein. Írták: Varga Béla, Vári Albert, Gál Kelemen. Cluj-Kolozsvár, 1931a. Corvin ny. 35p. 23cm.
(A Keresztény Magvető füzetei, 6.sz.)
U.I.0606.
GÁL Kelemen
Hit és haladás. Székelykeresztúr, [s.a.]. Szabó K. ny. 40p. 20cm.
(Klny. Erdélyi Múzeum)
U.I.0185.
GÁL Kelemen
Jakab Elek élet- és jellemrajza különös tekintettel irodalmi munkásságának unitárius vonatkozásaira és jelentőségére. Cluj-Kolozsvár, 1938a. Minerva ny. 224, [2]p. 1t. 23cm.
U.I.0184.
GÁL Kelemen
Kilyéni Ferencz József unitárius püspök élete és kora, háromnegyedszázad az unitárius egyház történetéből. Cluj-Kolozsvár, 1936a. Minerva. 436p. 23cm. 1e.
(Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára 5.sz.)
U.I.0186.
GÁL Kelemen
A kolozsvári unitárius kollégium története (1568-1900.) Cluj-Kolozsvár, 1935a. Minerva ny. I-II.köt. 23cm.
U.I.1906.
GÁL Kelemen
Péterfi Dénes. Cluj-Kolozsvár, 1925a. Corvin kny. 35p. 16cm. 1e.
(Unitárius Könyvtár 5.sz.)
U.I.0187.
GÁL Kelemen
Trendelenburg bölcseleti rendszere tekintettel Kantra. Kolozsvár, 1895a. Gombos. 78p. 24cm.
U.I.0456.
Az unitárius tanárok harmadik értekezletén tartott felolvasások. (Kolozsvár, 1910. márc. hó 30.) Írták: Gál Kelemen, Boros György [et al.]. Kolozsvár, 1910a. Gámán ny. 60p. 23cm.
U.I.2225.
KELEMEN Miklós
"Gál Kelemen: A Kolozsvári Unitárius Kollégium története." (1935.) c. munkájának Névmutatója. Bp. 1994a. 82p. 30cm.
Soksz. gépirat!
U.I.0189.
GÁL Miklós
Egyházi beszédet tartotta -- toroczkói unitárius lelkész az unitárius vallásközönség zsinatán Bölönben, 1895. évi aug. hó 26-án az új papok felszentelése alkalmával. Torda, 1895a. Harmath ny. 20p. 22cm.
U.I.0188.
GÁL Miklós
Gyászima Erzsébet, legkegyelmesebb királyné-asszonyunk ő felségének elhunyta alkalmából. 1898. szept. 17-én a temetés órájában mondotta --. Budapest, 1898a. Bagó M. 11p. 23cm.
U.I.0410. U.I.0414. Koll.2,3.
Imák és beszédek. Elmondattak az unitárius vallásközönségnek 1891-ben Toroczkón tartott Zsinati Főtanács alkalmával. Írták: Gál Miklós, Végh Mihály [et al.]. Kolozsvár, 1891a. Gámán ny. 61,1p. 23cm. 5e.
U.I.0190.
GÁL Miklós
"A régiek elmúlnak..." Egyházi beszéd. Sepsiszentgyörgy, 1910a. Jókai ny. 14p. 19cm.
U.I.0603.
GALÁNTAI József
Egyház és politika 1890-1918. Katolikus egyházi körök politikai szervezkedései Magyarországon. Bp. 1960a. Kossuth K. 258p. 20cm.
U.I.2237.
RADL, Walter
Galata levél. Ford. Nobilis Mário, Rajkai István, Székely István. Bp. 1994a. Szt. Jeromos Bibliatársulat. 95p. 20cm.
(Stuttgarti Kiskommentár, Újszövetség 9.)
U.I.0174.
Gálfalvi István ürmösi unitárius lelkész és nyugalmazott esperest 51 éves papi jubileuma. Tartott Ürmösön, 1885. május 31. Székely-Udvarhely, 1885a. Becsek D.ny. 20p. 24cm.
U.I.0175.
GÁLFALVI Samu
Emlékirat... Száznegyvenév. Visszapillantás a székelykeresztúri unitárius gimnázium 140 éves múltjára, tekintettel főgimnáziummá történt fejlesztésére. Odorheiu-Székelyudvarhely, 1934a. Globus ny. 72p. 24cm.
U.I.0176.
Emlékkönyv a füzesgyarmati unitárius egyházközség megalakításának és templomépítésének emlékére. Szerk. Gálffy Kálmán. Szeghalom, 1904a. Riegl ny. 57p. 23cm.
U.I.1015.
GÁLFFY Zsigmond
A kolozsvári Unitárius Kollégium Gimnáziuma évkönyve az 1943-44. tanévről. Az iskola fennállásának 376. évében. Kolozsvár, 1944a. Lengyel ny. 56p. 24cm.
U.I.0610. 
GÁLFI Lőrinc
A jelenkor Jézusa. Kolozsvár, 1926a. Minerva. 26p. 16cm. 1e.
(Unitárius Kiskönyvtár 8-9.sz.)
U.I.0177.
Kiss Elek tanár beiktató ünnepélye az Unitárius Teológiai Akadémián 1923. febr. hó 4-én. Írták: Gálfi Lőrinc, Ferencz József [et al.]. Kolozsvár, [1923a.?] 41p. 24cm.
Címl. nélk.
U.I.0178.
GÁLFI Lőrinc
Legközelebb Jézushoz. Kolozsvár, 1915a. Egyesült ny. 55p. 24cm.
U.I.0702.
GÁLFI Lőrinc
A nagy várakozás. Főtanácsi beszéd és ima. Kolozsvár, 1924a. Minerva. 9p. 23cm.
(Klny. a Keresztény Magvető 1924. 4.sz.)
U.I.0254.
KISS Elek, GÁLFI Lőrinc
Unitárius teológiai akadémiai értekezések. Cluj, 1936a. Orient ny. 24p. 23cm.
U.I.0586.
GÁLFI Lőrinc
A vallások jövője. Kolozsvár, 1922a. Minerva ny. 11p. 23cm.
(Dávid Ferenc Egylet kiadványai. Felolvasások, új sorozat, 1.sz.)
U.I.0616.
FERENCZ József
Hittan unitárius középiskolák számára. 2.kiad. Átdolgozták: Gálfi Lőrincz, Vári Albert. Cluj-Kolozsvár, 1930a. Corvin J. 128p. 21cm.
U.I.0145/a.
FERENCZ József id.
Hittan unitárius középiskolák VIII. osztálya számára. 2. átdolg. kiad. Átdolgozta: Gálfi Lőrinc és Vári Albert. Kolozsvár, 1943a. Erzsébet ny. 128p. 21cm.
U.I.0295/b.
MARTINEAU, Jakab
A keresztény hit öt pontja. Ford. Gálfy Lőrinc. Kolozsvár, 1905a. Ellenzék ny. 24p. 20cm.
(Unitárius füzetek 3.sz.)
U.I.0180.
GÁLFI Mihály
Egyházi beszédek. Kolozsvár, 1911a. Gámán ny. 63p.
U.I.2112.
A biblia élete. (Gannett, C. W. után). Szerk. Derzsi Károly. Bp. 1891a. Bagó ny. 34p. 20cm.
(Unitárius Kis Könyvtár, 46-47.sz.)
U.I.1595.
GANNETT, William C.
Francis David founder and martyr of unitarianism in Hungary. London, 1914a. The Lindsey Press. 62p. 17cm.
U.I.1098.
GARRARD, L.A.
The historical Jesus. Schweizer's quest and ours after fifty years. London, 1956a. Lindsey. 29p. 19cm.
(The Essex Hall Lectures 1956.)
U.I.1231.
GASTER, Theodor H.
The oldest stories in the world. Boston, 1958a. Beacon Press. X, 238p. 21cm.
(Beacon Paperback No 66.)
U.I.1775.
GAZDA József
Nagy Albert. Bukarest, 1982a. Kriterion. 99p. 62t. 20cm.
U.I.0734.
GECSE Gusztáv
Kérdések a vallásról. 2.kiad. Bp. 1976a. Móra. 228p. 21cm.
U.I.0680.
GECSE Gusztáv
Történelem és kereszténység. Egyház- és dogmatörténeti tanulmányok. Bp. 1977a. Magvető. 572, [4]p. 19cm.
U.I.1639.
GEHRMANN, Max
Lehrplan für den frei-religiösen Unterricht. Offenbach/Main, 1957a. Frei-Relig. Gemeinde. 51p. 28cm.
Soksz.!
U.I.0191.
GELEI József
Merre haladjunk? Riadó szó a nemzethez. Bp. 1940a. Athenaeum ny. 211p.
U.I.0192.
GELEI József
Több tárgyilagosságot a keresztügyben. Szeged, 1936a. Új Nemzedék ny. 13p. 21cm.
(Klny. A Református Élet 1936. márc. 7. sz. és Szegedi Egyházi Híradó 1936. márc. 14. sz.)
U.I.2097.
GELLÉRD Imre
Beszédek. Chicago, Ca. 1990a. Center for Free Religion. 208p. 22cm.
U.I.2096.
GELLÉRD Imre
A burning kiss from God to preach truth. Four centuries of transylvanian unitarian preaching. Transl. Judit Gellérd. Chicago, Ca. 1990a. 91p. 22cm.
U.I.2577.
GELLÉRD Imre
A History of Transylvanian Unitarianism through Four Centuries of Sermons. 1999a. 311p. 24cm.
U.I.2099.
GELLÉRD Imre
"Truth liberates You". The message of Transylvania's firs unitarian bishop Francis David. Transl. Gellérd Judit. Chicago, Ca. 1990a. Center for Free Religion. 104p. 22cm.
U.I.1723.
Kongresszus
The General Assembly of Unitarian Free Christian Churches. The forty-fourth Annual Report submitted at the annual meeting of the assembly 1973. London, 1973a. Unit. Headquarters. 67p. 21cm.
U.I.1794.
The General Assembly of Unitarian Free Christian Churches. The fiftieth Annual Report submitted at the Annual Meeting of the assembly 1978. London, 1978a. Unit. Headquarters. 53p. 21cm.
U.I.1272.
Outside the mainstream. General Assembly of Unitarian Free Christian Churches. London, 1980a. John G. Eccles Print. 22p. 21cm.
Brosura!
U.I.1451.
Continuity and discontinuity in church history. Essays presented to George Hunston Williams on the occasion of his 65th birthday. Ed. F. Forrester Church, Timothy George. Leiden, 1979a. E.J. Brill. XXII, 419p. 1t. 25cm.
(Studies in the History of Christian Thought Vol.11.)
U.I.0960.
GEPPERT, Hans J.
Wir Gotteskinder. Die Jesus-people-Bewegung. Würzburg, 1972a. G. Mohn Verl. 187p. 8t. 21cm.
U.I.2582.
GERÉB Katalin
Diplomadolgozat. Az erdélyi unitárius egyház kultúrális szerepe és jelentős irodalmi képviselői. Kézirat. Bp. 1998a. 67p. 30cm.
U.I.0544.
GERÉZDI Rabán
Erasmus és az erdélyi unitáriusok. Bp. 1947a. Magy. Irod. Tört. Társ. 14p. 23cm.
(Az Irodalmotörténet füzetei. 23. sz.)
U.I.2599.
A. GERGELY István
Nemzetiség és urbanizáció Romániában. (A magyar kisebbség és a városfejlesztés a Korunk harminc évfolyama tükrében.) 1986-1988a. 93p. 20cm.
U.I.2220.
A székelykeresztúri Orbán Balázs gimnázium emlékkönyve, készült az iskola fennállásának 200. évében. Szerk. Gergely György, Pitó Emese. Székelykeresztúr, 1993a. ATI Kft. 96p. 23cm.
U.I.2374.
GERGELY Jenő, Kardos József, Rottler Ferenc
Az egyházak Magyarországon. Bp. 1997a. 247p. 20cm.
U.I.2660.
GERZANICS Magdolna, Kovács Istvánné
Ünnepeink. Megújhodott tartalom - megújult forma. Vers, forgatókönyv, mozgásművészet, zenei ajánlat mindazoknak, akik rendezvények lebonyolításával foglalkoznak. Bp. 1999a. 174p. 24cm.
U.I.0984.
ELIADE, Mircea
Von der Steinzeit bis zu den Mysterien von Eleusis. 2.Aufl. Freiburg im Breisgau, 1978a. Herder. 433p. 25cm.
(Geschichte der religiösen Ideen Bd.I.)
U.I.1835.
ELIADE, Mircea
Von Gantama Buddha bis zu den Anfaengen des Christentums. Freiburg im Breisgau, 1979a. Herder. 464p. 25cm.
(Geschichte der Religiösen Ideen Bd.II.)
U.I.1830.
ELIADE, Mircea
Von Mohamed bis zum Beginn der Neuzeit. Freiburg - Basel - Wien, 1983a. Herder. 326p. 25cm.
(Geschichte der religiösen Ideen. Bd.3. No 1.)
U.I.1830.
ELIADE, Mircea
Vom Zeitalter der Entdeckungen bis zur Gegenwart. Freiburg - Basel - Wien. 1991a. Herder. 496p. 25cm.
(Geschichte der Religiösen Ideen Bd.3. No 2.)
U.I.2278.
GIBELLINI, Rosino
Handbuch der Theologie im 20. Jahrhundert. Regensburg, 1995a. F. Pustet. 554p. 24cm.
U.I.1050.
GILBERT, Richard S.
Celebrate the Interval. A book of meditations. N.Y. 1977a. J. T. Gilbert. 50p. 22cm.
U.I.1407.
GILL, Walter
Truth to tell. London, 1966a. The Lindsey Press. 73p. 18cm.
U.I.1999.
GINZBURG, Carlo
I costituti di don Pietro Manelfi. Firenze-Chicago, 1970a. Sanzoni. 93p. [2] lev. 25cm.
(Corpus Reformatorum Italicorum)
U.I.1308.
GIOBERTI, Vincenzo
Del buono, del bello. Firenze, 1857a. Le Mounier. XLVII, 603p. 19cm.
U.I.0226.
GISLE, Johnson
Mi a misszió? Ford. és az előszót írta Tobik Mátyás. Bp. 1927a. Kísérleti ny. 12p. 21cm.
(A Misszió lapja Budapesten 1.sz.)
U.I.0726.
MACAULAY
Gladstone az egyház és az állam viszonyáról. Ford. Tankó Béla. Szászváros, 1911a. 2t. 23cm.
U.I.1726.
GLASENAPP, Helmuth von
Der Brahma-Samaj und die Verschmelzung der Religionen Europas und Asiens. Lpzg. 1928a. Hinrich. 1-11p. = Morgenland. Darstellungen aus Geschichte und Kultur des Ostens. Religiöse Reformbewegungen im heutigen Indien. Heft 17.
U.I.0664.
GLASENAPP, Helmuth von
Az öt világvallás. Bráhmánizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám. Ford. Pálvölgyi Endre. Bp., 1975a. Gondolat. 525p. 21cm.
U.I.2693.
GLASENAPP, Helmut von
   Az öt világvallás: Bráhmánizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám. / Helmut von Glasenapp. - [S.l.] : Talentum, 1998a. 443, [5]p. : 21cm. -
   ISBN 963 645 059 5 kötött : 2490 Ft
U.I.2256.
A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Bp. 1993a. MTA Tört. Tud. Int. kiad. 451p. 24cm.
U.I.0935.
Glaubenszeugnisse oberdeutscher Taufgesinnter. Teil 2. Gesamm. Texte: Lydia Müller. herausg. Robert Friedmann. Heidelberg, 1967a. Mohn. XVI, 318p. 24cm.
(Quellen zur Geschichte der Taeufer. Bd.12.)
(Quellen und Forschungen zur Reformations Geschichte Bd. 34.)
U.I.1323.
GLAZIK, Josef
ld. Iserloh, Erwin
     Handbuch der Kirschengeschichte Bd.4.
U.I.0959.
BROOM, Leonard; GLENN, Norval D.
Transformation of the Negro-American. New York - Evanston - london, 1965a. Harper-Row. XIII, 207p. 22cm.
U.I.2479.
GNILKA, Joachim
Jesus von Nazaret. Botschaft und Geschichte. Freiburg, 1997a. 336p. 21cm.
U.I.2690.
GNILKA, Joachim
   A Názáreti Jézus : Üzenet és történelem / Joachim Gnilka. - Bp. : Szent István Társulat, 2001a. (Győr : Széchenyi Nyomda). - 387, [3]p.; 24cm. -
   ISBN 963 361 224 1 kötött: 3200 Ft
U.I.2422.
GNILKA, Joachim
Johannesevangelium. Die Neuem Echter Bibel. Kommentar zum Neuen Testament mit der Einheitsübersetzung. 1993a. 161p. 24cm.
U.I.2567.
GNILKA, Joachim
Theologie des Neuen Testaments. Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Supplementband. 1994a. 470p. 24cm.
U.I.0919.
JONAS, Hans
The gnostic religion. The message of the Alien God and the beginnings of christianity. 2. ed. rev. Boston, 1967a. XIX, 355p. 21cm.
U.I.1941.
GODBEY, John C.
Interpretations of socinien theology. Chicago, 1986a. The Unitarian Universalist Historical Society = The Proceedings of the Unitarian Universalist Historical Society. Vol.20. Part 2. 1985-86. 63-76p. 23cm.
U.I.1485.
GOEDEWAAGEN, Tobie
Religion und Wissenschaft. Neumünster, 1971a. Deutsch-Unitarischer Verl. 16p. 21cm.
(Veröffentlichungen Unitarische Akademie Heft 1.)
U.I.1446.
Umstrittenes Taeufertum 1525-1975. Neue Forschungen. Hrsg.: Hans Jürgen Goertz. Göttingen, 1975a. Vandenhoeck-Ruprecht. 314p. 24cm.
U.I.1447.
Umstrittenes Taeufertum 1525-1975. Neue Forschungen. Hersg.: Hans Jürgen Goertz. 2.Aufl. Göttingen, 1977a. Vandenhoeck-Ruprecht. 314p. 24cm.
U.I.1298.
GOLDSTEIN, Kurt
The organism. A holistic approach to biology derived from pathological data in man. Foreword: Lashley, K.S. Boston, 1963a. Beacon Press. XX, 533p. 21cm.
(Beacon Paperback No 165.)
U.I.2209.
Vallomások Teilhard-ról. Összeáll. Golen Károly. Róma, 1984a. Szabó F. 377p. 23cm.
U.I.0194/a.
Gondolatok a seelisbergi konferencia pontjaihoz az unitárius felfogás tükrében. Bp. 1949a. A magyarországi unitárius egyházkör. 12p. 14cm.
U.I.1135.
GOODEN, Erwin R.
Toward a mature faith. New Haven, 1961a. Yale Univ. Press. 180p. 21cm.
U.I.2185., U.I.2477.
GOPPELT, Leonhard
Az Újszövetség theológiája. 1. rész: Jézus munkája és ennek theológiai jelentősége. 2. rész: Az apostoli Krisztus-bizonyságtétel sokfélesége és egysége. Bp. 1992a. A Ref. Zsin. Iroda tan. oszt. 2db.
(A Nemzetközi Theológiai könyv. 8.köt.)
U.I.1107.
GORDON, Alexander
Heads of English Unitarian History. Green Ph., London, 1895a. 138p. 19cm. 1e.
U.I.0904.
GORDON, Alexander
Heads of English Unitarian History. Portway Bath, 1970a. Cedric Chivers. 138p. 20cm.
U.I.0545.
GORDON, Alexander
Report of an official visit to Transylvania, on occasion of the tercentennial commemoration of Francis David adressed to the Council of the British and Foreign Unitarian Association. London, 1879a. Green. 42p. 18cm.
U.I.1581.
GORE, Charles
Christianity applied to the life of men and of nations. The Essex Hall Lecture. London, 1920a. The Lindsey Press. 51p. 19cm.
U.I.1850.
GORING, Jeremy; GORING, Rosemary
The Unitarians. Foreword: Long, Arthur. Exeter, 1984a. Religious and Moral Education Press. A. Wheaton. 64p. 19cm.
(The Christian Denominations Series)
U.I.0789.
GÓRSKI, Konrad
Studia nad dziejami polskiej literatury antytrynitarskiej XVI w. Krakow 1949a. 201p. 26cm.
(Rozprawy Wydzialu Fililogicznego Polska Akad. Umiejetnosci T.68. Nr.2.)
U.I.2391.
GOSZTONYI Péter
A magyar Golgota. A politikai megtorlások vázlatos története Magyarországon 1849-től 1963-ig és egyéb korrajzi történetek. Bp. 1997a. 318p. 21cm.
U.I.1834.
[DÁVID Ferenc]
Defensio Francisci Davidis and Dualitate tractatus Francisci Davidis. /Cracoviae, 1582./ Foreword: Goudoever, Jan van. Introduction: Balázs, Mihály. (The Centre for Renaissance Research of the Institute for Literary Studies of the Hungarian Academy of Sciences.) Bp. 1983a. Akad. k. 492p. 16cm. 2e.
(Bibliotheca Unitariorum Vol.I.)
U.I.1712.
GOUNELLE, André
Aprés la mort de Dieu. Lausanne, 1974a. L' Age d' Homme. 79p. 19cm. 1e.
(Alethina No 11.)
U.I.2148.
GOUNELLE, André
Le Christ et Jésus. Trois christologies américaines: Tillich, Cobb, Altizer. Paris, 1990a. Desclée. 215, [5]p. 23cm. 5e.
U.I.1920.
GAGNEBIN, Laurent; GOUNELLE, André
Le protestanisme, ce qu'il est - ce qu'il n'est pas. Poissy, 1985a. La Cause. 106p. 19cm.
U.I.0885.
GOW, Henry
The unitarians. London, 1928a. Methuen Co. XI, 179, [8]p. 20cm.
U.I.2521.
GÖMBÖS Tamás
Akikről Budapesten utcát neveztek el. Bp. 1997a. 520p. 24cm.
U.I.2186.
Görög - magyar szótár az Újszövetség irataihoz. Szerk. Varga Zsigmond. Bp. 1992a. Ref. Zsin. Iroda Sajtóoszt. 1038p. 28cm.
U.I.1051.
GRAAF, G. Henk van de
A németalföldi akadémiák és az erdélyi protestantizmus a 18. században 1690-1795. Kolozsvár, 1979a. Protest. Teol. Int. 251p. 21cm.
PR.II.0364.
POLLOCK, John
Billy Graham: Highlights of the story. Aylesburg, 1984a. Marshalls. 192p. 4t. 18cm.
U.I.1217.
GRANASZTÓI György
A középkori magyar város. Bp. 1980a. Gondolat. 275p. 19cm.
(Magyar História)
U.I.2406.
GRANT, Michael 
Jesus. Bindlach, 1990a. 334p. 22cm.
U.I.2407.
GRANT, Michael
Paulus. Apostel der Völker. 1978a. 352p. 22cm.
U.I.1219.
GRAY, John Chipman
The nature and sources of the law. 2.ed. Boston, 1963a. Beacon Press. XVIII, 348p. 21cm.
(Beacon Paperback 154.)
U.I.1058.
JENEI Ferenc
Johann Andritsch: Studenten und Lehrer aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universitat Graz 1586-1782. Könyvismertetés! Bp. 1967a. MTA. 98-99p. 24cm. = Irodalomtörténeti Közlemények 71. évf. 1.sz. 1e.
U.I.1544.
Great occasions. Readings for the celebrations of birth coming - of - age, marriage, and death. Ed. Seaburg, Carl. 2.print. Boston, 1980a. Unit. Univers. Ass. XIII, 462p. 21cm.
U.I.1962.
GREELY, Dana McLean
Forward through the ages. Writings of the Reverend ... 1970 through 1986. Concord, Mass. 1986a. First Parish in Concord. IX, 179p. 23cm.
U.I.2024.
GREELY, Dana McLean
A message to atheists. Boston, 1948a. Beacon Press. 145p. 21cm.
Hiányos: 65-70, 73-74 p.!
U.I.1563.
GREG, Samuel
Short sermons from a Layman's Legacy. London, 1895a. Ph. Green. VI, 104p. 19cm.
U.I.1046.
Grenzen, erkennen, anerkennen, überschreiten. Jahresbericht 1979 des Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz. Zürich, 1979a. HEKS. 80p. 21cm.
U.I.2267.
GRÓF László
A hitéért égettetett el. Servetus Mihály élete és halála. Bp. 1994a. Novotrans kft. 9-11p. 30cm.
(Cartographica Hungarica. No 4.)
U.I.0385.
SZENTMÁRTONI Kálmán, pozsonyi
Gromo, János Zsigmond testőrkapitánya új megvilágításban. Cluj, 1937a. Pallas ny. 20p. 23cm.
(Keresztény Magvető füzetei 23.sz.)
U.I.2323/1-2.
HERBST, Karl
A valódi Jézus. Egy teljesen más istenkép. Ford. Gromon András. Bp. 1995a. Elpidia kiad. 283p. 21cm.
U.I.1943.
Umwelt des Urchristentums. 6.Aufl. Hrsg.: Leipoldt, Johannes - Grundmann, Walter. Berlin, 1982a. Evang. Verl. 3e. 25cm. 
Bd.1. Darstellung des neutestamentlichen Zeitalters.
Bd.2. Texte zum neutestamentlichen Zeitalter
Bd.3. Leipoldt, Johannes: Bilder zum neutestamentlichen Zeitalter.
U.I.2018.
VÖLKER, Karl
Kirchengeschichte Polens. Berlin - Leipzig, 1930a. Gruyter. XII, 237p. 25cm.
(Grundriss der slavischen Philologie und Kulturgeschichte.)
U.I.2280.
KÜMMEL, Werner Georg
Die Theologie des Neuen Testaments nach seinen Hauptzeugen Jesus-Paulus-Johannes. 5.Aufl. Göttingen, 1987a. Vandenhoeck - Ruprecht. 312p. 25cm.
(Grundriss zum Neuen Testament. Bd.3.)
U.I.2319.
GRÜNVALD Mária, SZÁSZ János [et al.]
Pestszentlőrinc krónikája. Múltunkról a mának. Bp. 1996a. Pestszt.lőrinci Önkorm. 464p. 24cm.
U.I.0925.
GUGGISBERG, Kurt
Bernische Kirchengeschichte. Bern, 1958a. P.Haupt. 810p. 26cm.
U.I.1973.
GUGGISBERG, Kurt
Der freie Protestantismus. Eine Einführung. 2.verb. Aufl. Bern - Stuttgart, 1952a. P.Haupt. XI, 207p. 23cm.
U.I.0679.
Guide to the archives of Hungary. Edit. Péter Balázs. Bp. 1976a. Archival Board of the Ministry of Culture. 229p. 6t. 21cm.
U.I.1214.
L'affirmation protestante. Conférences prononcées a l' oratoire du Louvre. Írták: R. Guiraud, E. Schloesing, [et al.] Paris, 1936a. Fischbacher. 152p. 19cm. 1e.
U.I.2124.
GURBAXANI, N.D.
Pushpanjali. Sec. ed. Bombay, 1974a. N.H. Talwar print. 4, 102p. 12cm.
U.I.1745.
GÜNDISCH, Gustav
Zum siebenbürgischen Aufenthalt des Jacobus Palaeologus. Bucarest, 1966a. Acad. de la Rep. Roumaine. 72-79p. 
(Reuve des Études Sud-Est Européennes, Tome 4. No 1-2.)
Xerox!
U.I.1425.
BRAUN, Herbert
Jesus der Mann aus Nazareth und seine Zeit. Gütersloh, 1973a. G.Mohn. 127p. 19cm.
(Gütersloher Taschenbuch 70.)
U.I.1408.
NEUENSCHWANDER, Ulrich
Denker des Glaubens 1. Martin Buber, Albert Schweizer, Karl Barth, Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer. Gütersloh, 1974a. Mohn. 155p. 19cm.
(Gütersloher Taschenbuch 81.)
U.I.1409.
NEUENSCHWANDER, Ulrich
Denker des Glaubens 2. Emanuel Hirsch, Emil Brunner, Paul Tillich, Pierre Teilhard de Chardin, Karl Jaspers. Gütersloh, 1974a. Mohn. 158p. 19cm.
(Gütersloher Taschenbuch 87.)
U.I.0194.
GVIDÓ Béla
Erzsébet felséges királyasszonyunk gyászos elhunyta alkalmával tartott ima és beszéd. Dicsőszentmárton, 1898a. Hirsch M. ny. 11p. 23cm.

Gy@

GY^
U.I.0195
GYALLAY PAP Domokos
Emlékezés nagytudós Brassai Sámuelre
Grafic-Record,Kolozsvár,1933a,
14p,15cm,1e,
/Unitárius füzetek.Szerk.:Szent-Iványi
Sándor 5.sz./
U.I.0196.
GYALLAY PAP Domokos
Dávid Ferenc búcsúzása. Történelmi színjáték 1 felvonásban. Cluj-Kolozsvár, 1929a. Minerva ny. 16p. 17cm. 2e.
U.I.0303.
GYALLAI PAP Domokos
Dávid Ferenc életrajza. 1510-1579. Kolozsvár, 1912a. Gámán ny. 73, 1p. 16cm. 5e.
U.I.2113.
GYALLAY Domokos
Erdélyi legendák. Szent-Iványi Sándor előszavával. N.Y. 1968a. Amerikai Magy. Könyvtár és Tört. Társulat. 71p. 24cm. 1e.
U.I.0327.
GYALLAY PAP Domokos - GÁL József - PÉTER Sándor
Firtos vár ördöge ... H.é.ny.n. 16p. 19cm. 1e
U.I.0620.
GYALLAY PAP Domokos
A székely őstörténet nyomai az élőnyelvben. Bp. 1959a. Akadémiai ny. 10p. 24cm. 2e. (Klny. Magyar Nyelv. 1959. évf. 2.sz.)
U.I.0439.
Gyászbeszéd Bölöni Farkas Sándor felett. Szerk.: Toldy F. = Gyász- és emlékbeszédek. Bécs é.n. ny.n. 61-66p. 1e. Csonka. Címl. hiányzik!
U.I.0438.
Gyász-tisztelet Mózes András kolozsvári unitárius lelkész és papnevelő intézeti tanár koporsójánál 1903. ápr. 24-én mondott imában és beszédekben. Írták: Ferencz József, Boros György stb. Kolozsvár, 1903a. Gámán ny. 14p. 23cm. 2e.
U.I.2417.
Ausstellung von László GYÉMÁNT. 54p. 24cm. 1e.
U.I.0328.
PÉTERFI Dénes
Ima kissolymosi Gyergyay Árpád felett. Kolozsvár, 1881a. K. Papp ny. 8p. 24cm. 3e.
U.I.2611.
GYERŐ Dávid
Kévekötők. Az erdélyi unitárius ifjúsági mozgalom története. Sepsiszentgyörgy, 2000a. 273p. 20cm. 1e.
U.I.0407.
Imák és beszédek. Elmondották az unitárius vallásközönségnek 1883-ban Vargyason tarott Zsinati Főtanácsa alkalmával. Írták: Gyöngyösi István, Csegezi László stb. Kolozsvár, 1883a. Magy. Polg. ny. 61p. 24cm. 3e.
U.I.0197.
GYÖNGYÖSI István
Kis solymosi ... Augustinovics Pál úrnak ... az unitárius status egyik fő curatorának végtisztelete két rövid halotti beszédekben -- ó Tordai unitárius pap által. Nagyszeben, 1837a. Closius ny. 55p. 17cm. 2e.
U.I.0404.
TÖRÖK Áron
Gyöngyösi Istvánné született Csehi Ágnes végtisztessége. Székelyudvarhely, 1883a. Becsek ny. 22p. 22cm. 1e.
U.I.0416.
Gyöngyössy István nyugalmazott vargyasi unitárius pap és udvarhelyköri esperes temetése alkalmával tartott ima és gyászbeszédek. Vargyason, 1894. szept 14. Írták: Kisgyörgy Sándor, Ajtai János. Marosvásárhely, 1895a. Imreh ny. 16p. 23cm. 1e.
U.I.0783.
GYÖRFI Ferenc
Szépészeti kívánalmak az egyházban. Kolozsvár, 1897a. ny.n. 8p. 24cm. (Klny. Dávid Ferenc Egylet Kiadványai 18.sz. Felolvasások 2.köt. 10.füz.)
U.I.0198.
GYŐRFI István
Az ember. -- templomi beszélgetései. Kolozsvár, 1916a. Egyesült könyv ny. 79p. 23cm. 3e.
U.I.2338.
GYÖRGY Gáborné
Tanítás vagy szórakoztatás? Heltai Gáspár Háló c. művének műfaji megközelítése. Szakdolgozat. Konzulens: Dr. Heltai János. Miskolci Egyetem BTK. 1998a. 52p. 28cm. 1e.
U.I.0200.
GYÖRGY János
Hit és haladás, múlt és jövő társadalmi kifejlés fokozatos hit nyilvánulásaként fogva föl. Torda, 1908a. Fodor D. ny. 291p. 24cm. 2e.
U.I.1020.
GYÖRGY János
Ismeretlen evangélium. A kereszténység kitagadott Krisztusának hamisítatlan életéről és haláláról. Arad, 1914a. Zilinszky. 119p. 23cm. 2e.
U.I.0201.
GYÖRGY János
Jézus és az Újszövetség. Torda, 1908a. Fodor D. ny. 338p. 24cm. 2e.
U.I.0694.
GYÖRGY János
Miként követhetjük Dávid Ferencet hitünk zsinórmértékének, az Újszövetség tanainak teljesebb megközelítésében? (Hitünk fejlesztésére vonatkozó vallási egyházszervezeti és társadalomjavítási tételek.) Székelykeresztúr, 1910a. Szabó K. 3 lev. 27cm. 1e.
U.I.0468.
GYÖRGY János
A modern magyar unitarizmus bírálata. Kolozsvár, 1910a. Előre ny. 14p. 22cm. 1e.
U.I.0199/a.
GYÖRGY János
Az Újszövetség hittana. Torda, 1909a. Fodor D. ny. 236p. 24cm. 2e.
U.I.0202.
GYÖRGY János
Az Újszövetség theologiájának fontossága mai hitéletünk irányítására. Torda, 1909a. Fodor D. ny. 24p. 21cm. 1e. (Klny. György János: Az Újszövetség hittana. Torda, 1909. IV.fejezete, 215-236p.)
U.I.0199.
GYÖRGY János
Valláserkölcs és gazdaság. Bp. 1909a. Hornyánszky ny. 36p. 21cm. 2e. (Uránia Magy. Tud. Egyesület. Népszerű tudományos felolvasások. 86.sz.)
U.I.1081.
Metamorphosis Transylvaniae. (Országrészünk átalakulása 1918-1936.) Szerk.: Győri Illés István. Cluj, 1937a. Új Transzilvánis. 203p. 24cm. 1e.
U.I.2144.
BÁNHEGYI B. Miksa
A Győri Egyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. 1991a. OSZK. 113p. 24cm. 1e. (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai. No 8.)
U.I.2233/a-b.
a.) Magyar - latin szótár. Szerk.: Györkösy Alajos. 8.kiad. Bp. 1994a. Akad. kiad. I-VIII. 1160p. 20cm. 
b.) Latin - magyar szótár. Szerk.: Györkösy Alajos. 11.kiad. Bp. 1994a. Akad. kiad. 616p. 20cm.
U.I.2159.
KAPLAYNÉ SCHEY Ilona
Gyulai Márton kelyhe (17.sz.) a kövendi unitárius templomban. Bp. 1942a. Orsz. Ip.Műv. Társulat. = "Magyar Iparművészet". 11.sz. 103-105p. 30cm. 1e.
Xerox másolat!
U.I.0811.
SZABÓ György
Abafáji Gyulai Pál. Bp. 1974a. Akad. kiad. 145p. 25cm. 1e. (Humanizmus és Reformáció 3.)
U.I.2025.
GYURGYÁK János - VARGA Tamás
A politikai katasztrófák zónájában. Interjú dr. Mester Miklóssal: I.: Milyen volt a keresztúri gimnázium? Bp. 1986a. 88-91p. 24cm.1e = Századvég 2. 
U.I.2636.
GYURGYÁK János
Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris kézikönyvek. Bp. 2000a. 540p. 24cm. 1e.

H@

H^
U.I.1341.
HABERMAS, Jürgen
Knowledge and human interests. Boston, 1972a. Beacon Press. VIII, 356p. 21cm.
(Beacon Paperback No 422.)
U.I.2685.
HABERMAS, Jürgen
   A kommunikatív etika : a demokratikus vitákban kiérlelődő konszenzus és társadalmi integráció politikai-filozófiai elmélete : [felsőoktatási tankönyv] / Jürgen Habermas; [vál., ford. és az előszót írta Felkai Gábor]. - Budapest: Új Mandátum, 2001a. - 229p. ; 24cm.
   Tanulmányok. - Bibliogr.: p. 52-56. és a jegyzetekben
   ISBN 963 9336 17 3 fűzött : 2380,-Ft
U.I.2436.
HAHN István
   Naptári rendszerek és időszámítás / Hahn István. - [Budapest] : Filum, cop. 1998a. - 166p. : ill. ; 20cm.
    ISBN 963 ??47 34 1 kötött : 980,-Ft
U.I.0469/j.
Ima és beszédek vargyasi Hajós János... koporsója mellett Kolozsvárt, 1899. máj. 14-én. Írták: Ferencz József, Nagy Lajos, Boros György. Kolozsvár, 1899a. Gámán ny. 20p. 22cm.
U.I.0454.
Tanár-beiktató ünnepély a kolozsvári unitárius főiskolában 1891. nov. 5-én. Írták: Hajós János, Kanyaró Ferenc [et al.] Kolozsvár, 1891a. Ajtai ny. 30p. 25cm.
(Klny. A Keresztény Magvető 6.füz.)
U.I.2308.
HÁLA József
Az erdélyi gömbkövekről. Bp. 1993a. = Ethnographia, Vol. 104. No. 2. 553-569p. 21cm.
Magy. Néprajzi T. kiad.
A klny. megjelent 1996.!
U.I.2100., U.I.2164.
HÁLA József
Óévbúcsúztató és újévköszöntő népszokások a Nagy-Homoród menti falvakban. Bp. 1990a. Magyarságkutató Intézet. 146-172p. 24cm. = Vallásosság és Népikultúra a határainkon túl. Szerk. Juhász Gyula, Diószegi László. A Magyarságkutatás Könyvtára 2. Vallási Néprajz 4.
Xerox!
U.I.0685/1.
Szótár
HALÁSZ Előd
Magyar-német kéziszótár. 9. átdolg. bőv. kiad. Bp. 1973a. Akad. k. XVI, 1063p. 21cm.
U.I.0685/2.
Szótár
HALÁSZ Előd
Magyar-német kéziszótár. 10. kiad. Bp. 1972a. Akad. k. XVI, 774p. 21cm.
U.I.1237.
HALÉVY, Elie
The growth of philosophic radicalism. Préface: A.D. Lindsay. Boston, 1966a. Beacon Press. XIX, 554p. 21cm.
(Beacon Paperback No 17.)
U.I.1278.
HALL, Alfred
The beliefs of a unitarian. London, 1932a. The Lindsey Press. 136p. 19cm.
U.I.0915.
HALL, Alfred
James Martineau selections. Compiled: --. London, 1950a. Lindsey. XVI, 192p. 1t. 20cm.
U.I.0205.
HALL, Alfred
Egy unitárius hitvilága. Ford. Kiss Elek. Cluj-Kolzsovár, 1933a. Grafic Record ny. 84p. 23cm. 2e.
(Az "Unitárius Evangélium" könyvsorozata 1.sz.)
U.I.1689.
On the completion of Fumon Hall. The Open Door. Comp. Nikkyo Niwano, Tokio 1970a. Rissho Kosei-Kai. 48p. 30cm.
(Színes ábrák!)
U.I.0206/a.
HALLER, J.
Az evangéliumok nőalakjai. 2.kiad. Ford. Boros Jenő. Cluj-Kolozsvár, 1930a. Corvin ny. 30p. 24cm.
(Keresztény Magvető füzetei 3.sz.)
U.I.1611.
A study and pulpit guide for the Calender Year 1935. Doran's ministers manual. 10th annual volume. Comp. and ed. G. B. F. Hallock. N.Y. - London, 1934a. Harper. XXI, 695p. 22cm.
U.I.0830.
Háló. Válogatás Heltai Gáspár műveiből. Sajtó alá rendezte: Kőszeghy Péter. Bp. 1979a. Magvető. 491, [2]p. 17cm.
(Magyar Tallózó)
U.I.2350.
HAMPE, Johann Cristoph
Hiszen meghalni egészen más. Bp. 1993a. Nemzetközi theológiai könyv 10. 174p. 24cm.
U.I.1206.
Konferencia
Handbook Annual Meetings 1980. General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches. 52. Annual Meetings Hatfield 8-11. apr. 1980. Hatfield, 1980a. The gen. assembly of unitarian. 8lev. 21cm.
U.I.1580.
A handbook for ministers. Services for baptism, confirmation, marriage, funeral and other occasions. 1. Boston, [s.a.] Amer. Unit. Ass. [4], 86p. 15cm.
U.I.1034.
Directory 1970-71. The General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches - in conjunction with the handbook for 1970-73. London, 1971a. Unitarian Headquarters. 87, 89p. 21cm.
U.I.1033.
Directory 1980. The General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches - in conjunction with the handbook for 1980-84. London, 1980a. Unitarian Headquarters. 84, 69p. 21cm.
U.I.1202.
RAIBLE, Christopher Gist
Handbook for parents. Our children in our church. [S.l. : s.a.] 23p. 22cm.
Sokszorosítás!
U.I.2035/I,II.
Handbook of the General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches. 1967-70, 1968-69. London, 1970a. 2db.
U.I.0709.
Handbook of the International Association for Liberal Christianity and religious freedom. Ed. Bleeker, C.J. London, 1936a. Lindsey Press. VI, 59p. 1t. 19cm.
U.I.1323.
Handbuch der Kirchengeschichte. Herausg. Hubert Jedin. Freiburg - Basel - Wien, 1970-1975a. Herder. Bd.1-6/2. + Atlasz. 10db.
Bd.1. BAUS, Karl: Von der Urgemeinde zur            frühchristlichen Grosskirche. JEDIN, Hubert: Einleitung in die Kirchengeschichte. 3.Aufl. Freiburg im Breisgau 1973a.
Bd.2/1. BAUS, Karl; EWIG, Eugen: Die Reichskirche nach Konstantin dem Grossen. Die Kirche von Nikaia bis Chalkedon. Freiburg /Breisgau, 1973a.
Bd.2/2. BAUS, Karl, BECK, Hans Georg [et al.]: Die Reichkirche nach Konstantin dem Grossen. Die Kirche in Ost und West von Chalkedon bis zum Frühmittelalter (451-700). Freiburg/Breisgau 1975a.
Bd3/1. KEMPF, Friedrich; BECK, Hans G. [et al.]: Die mittelalterliche Kirche. Vom kirchlichen Frühmittelalter zur gregorianischen Reform. 2.Aufl. Freiburg/Breisgau, 1973a.
Bd.3/2. BECK, Hans Georg; FINK, Karl [et al.]: Die mittelalterliche Kirche. Vom kirchlichen Hochmittelalter bis zum Vorabend der Reformation. 2.Aufl. Freiburg/Breisgau, 1973a.
folyt. 1323.
Bd.4. ISERLOH, Erwin; GLAZIK, Josef; JEDIN, Hubert: Reformation, katolische Reform und Gegenreformation. 2.Aufl. Freiburg-Basel-Wien, 1975a.
Bd.5. MÜLLER, Wolfgang; ALDEA, Quintin [et al.]: Die Kirche im Zeitalter des Absolitismus und der Aufklaerung. Freiburg-Basel-Wien, 1970a.
Bd.6/1. AUBERT, Roger; BECKMANN, Joh. [et al.]: Die Kirche in der Gegenwart. Die Kirche zwischen Revolution und Restauration. Freiburg-Basel-Wien, 1971a.
Bd.6/2. AUBERT, Roger; BANDMANN, Günter [et al.]: Die Kirche in der Gegenwart. Die Kirche zwischen Anpassung und Widerstand (1878-1914). Freiburg-Basel-Wien, 1973a.
ATLAS zur Kirchengeschichte. Die christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart. 257 mehrfarbige Karten und schematische Darstellungen Kommentare ausführiches Register. Hrsg. Hubert Jedin, Kenneth Scott Latourette, Jochen Martin. Freiburg-Basel-Wien, 1970a. Herder. 152, XXXVIII p. 35cm.
U.I.2000.
Handbuch der Kirchengeschichte. Bd.1., 2., 4. 2.Aufl.
Bd.1. Gustav Krüger: Das Altertum. Tübingen, 1923a. Mohr. Verl. XII, 292p. 25cm.
Bd.2. Gerhard Ficker, Heinrich Hermelink: Das Mittelalter. Tübingen, 1929a. Mohr Verl. XI, 303p. 25cm.
Bd.4. Horst Stephan, Hans Leube: Die Neuzeit. Tübingen, 1931a. Mohr. Verl. XII, 472p. 25cm.
U.I.1648.
LAEHNEMANN, Johannes; BÖHM, Günter
Der Philemonbrief. Zur didaktischen Erschliessung eines Paulusbriefes. Gütersloh, 1973a. G.Mohn. 70, 2p. 23cm.
(Handbücherei für den Religionsunterricht. Heft 16.)
U.I.1190.
PARKMAN, Francis
Count Frontenac and New France under Louis XIV. Prefatory note: Oscar Handlin. Boston, 1966a. Beacon Press. XIV, 463p. 1t. 21cm.
U.I.1542.
HANSON, Miles
The hills of God. Boston, 1923a. Beacon Press. 252p. 2t. 21cm.
U.I.1419.
HARDIN, Garrett
Mandatory motherhood. The true meaning of "Right to life". Boston, 1974a. Beacon Press. VIII, 135p. 18cm.
(Beacon Paperback 5000.)
U.I.2467.
Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába. Szerk. Hargittay Emil. Bp. 1997a. 349p. 24cm.
U.I.2299.
HARNACK, Adolf von
Dogmengeschichte. 8. Aufl. Tübingen, 1991a. J. Mohr. XV, 486p.
(Uni-Taschenbuch 1641)
U.I.2588.
HARNACK, Adolf von
Dogmatörténet. Szentendre, 1998a. 295p. 23cm.
U.I.2696.
HARNACK, Adolf von
   A kereszténység lényege / Adolf von Harnack. - Bp. : Osiris, 2000a. (Győr: Széchenyi Nyomda). - 169p. ; 25cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855). - 
   ISBN 963 379 883 3 kötött: 2480,-Ft
U.I.0714.
HARNACK, Adolf von
Das Wesen des Christentums. Sechzehn Vorlesungen vor studierenden aller Facultaeten im Wintersemester 1899/1900 an der Universitaet Berlin --. Leipzig, 1905a. Hinrich J.D. VII, 189p. 23cm.
U.I.2492.
HARNISCH, Wolfgang
Die Gleichniserzahlungen Jesu. Eine hermeneutische Einführung. Göttingen, 1995a. 332p. 19cm.
U.I.0583.
Három felolvasás az unitárizmusról. (Az Unitárius Irodalmi Társaság 1931. évi felolvasó ülésein.) Írták: Varga Béla, Vári Albert, Gál Kelemen. Cluj-Kolozsvár, 1931a. Corvin ny. 35p. 23cm.
(A Keresztény Magvető füzetei 6.sz.)
U.I.0105.
CSIFÓ Salamon
A nőnevelés. Brassó, 1894a. A háromszékmegyei tanítótestület. 36p. 22cm. 1e. (A Háromszékmegyei Tanítótestület Oltvidéki Járásköre)
U.I.2019.
HARPUR, Tom
For Christ's sake. Boston, 1987a. Beacon Press. XIII, 142p. 22cm.
U.I.1670.
HARRINGTON, Donald Szantho
America's special Relationship with Africa: What are we doing to it? N.Y. 1982a. The Community Church. 26p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1981-82. No 4.)
U.I.1675.
HARRINGTON, Donald Szantho
Arthur Ernest Morgan the greatest American of our time. In memoriam. N.Y. 1976a. The Community Church. 22p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 5.)
U.I.2014.
HARRINGTON, Donald Szantho
As we remember Him. Boston, 1965a. Beacon Press. XI, 111p. 24cm.
U.I.1674.
HARRINGTON, Donald Szantho
Can the liberal spirit survive this age? N.Y. 1976a. The Community Church. 12p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 4.)
U.I.1420. (a-d.)
HARRINGTON, Donald Szantho
Channing, Parker, Emerson and the future of Unitarian Universalism. N.Y. 1975a. The Community Church of N.Y. ism. lapsz. 73p. 18cm.
(A 150 Anniversary Series)
U.I.1091.
HARRINGTON, Szantho Donald
The children of Israel and the future of mankind. Passover Sunday. N.Y. 1974a. The Community Church of New York. 19p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1973-74. No 8.)
U.I.1085.
HARRINGTON, Szantho Donald
Divali Sunday reality and illusion: How do they relate? N.Y. 1975a. The Community Church of New York. 19p. 18cm. 2e.
(The Community Pulpit 1974-75. No 3.)
[Lapsz. hibás!]
U.I.1090.
HARRINGTON, Szantho Donald
Freedom and morality: are they compatible? N.Y. 1974a. The Community Church of ÍNew York. 18p. 18cm. 2e. 
(The Community Pulpit 1973-74. No 6.)
U.I.1089.
HARRINGTON, Szantho Donald
God and the devil; is there a scientific basis for belief in them? N.Y. 1974a. The Community Church of New York. 16p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1973-74. No 5.)
U.I.1687.
HARRINGTON, Donald Szantho
[Harrington prédikációk.] N.Y. 1972a. Unit. Univers. 8db. 28cm.
(Soksz.!)
U.I.1070.
HARRINGTON, Szantho Donald
Homecoming - High holy day sunday "The peace, power and plentitude of God." N.Y. 1978a. The Community Church of New York. 15p. 17cm. 1e.
(The Community Pulpit 1977-78. No 1.)
U.I.1072.
HARRINGTON, Szantho Donald
"Hubert H. Humphrey and the American Liberal Spirit." N.Y. 1978a. The Community Church of New York. 23p. 17cm. 1e.
(The Community Pulpit 1977-78. No 5.)
U.I.0889.
HARRINGTON, Szantho Donald
The immortality of John Haynes Holmes. N.Y. 1969a. The Community Church. 19p. 19cm.
(The Community Pulpit 1968-69. No 8.)
U.I.1662.
HARRINGTON, Donald Szantho
The joys of woodchopping and the uses of hurricanes? N.Y. 1977a. The Community Church. 12p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1976-77. No 4.)
U.I.1088.
HARRINGTON, Szantho Donald
Letter to a homosexual friend. N.Y. 1974a. The Community Church of New York. 17p. 18cm. 2e.
(The Community Pulpit 1973-74. No 3.)
U.I.1084.
HARRINGTON, Szantho Donald
Looking backward from 2004 A.D. N.Y. 1975a. The Community Church of New York. 19p. 18cm. 2e.
(The Community Pulpit 1974-75. No 2.)
U.I.2006.
HARRINGTON, Szantho Donald
Dr. Martin Luther King, jr. In memoriam. N.Y. 1968a. (The Community Pulpit.) 17p. 22cm.
U.I.2029.
HARRINGTON, Szantho Donald
Modern humanity in search of a myth. N.Y. 1987a. Zygon. X, 92p.
U.I.1672.
HARRINGTON, Donald Szantho
A new world economy: why, when and how? N.Y. 1976a. The Community Church. 17p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 2.)
U.I.1421/a-d.
HARRINGTON, Donald Szantho
Orville Dewey, Robert Collyer, John Haynes Holmes and the Community Church today and tomorrow. N.Y. 1975a. The Community Church of N.Y. ism. lapsz. 93p. 18cm.
(A 150th Anniversary Series.)
U.I.1271.
HARRINGTON, Donald Szantho
Outstreched wings of the spirit on being intelligently and devotedly religious. Boston, 1980a. Unit. Univ. Ass. [6], 116p. 23cm.
U.I.1673.
HARRINGTON, Donald Szantho
The provocation of prayer. N.Y. 1976a. The Community Church. 17p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 3.)
U.I.1678.
HARRINGTON, Donald Szantho
The real Lord of history and you! N.Y. 1976a. The Community Church. 14p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 9.)
U.I.1086.
HARRINGTON, Szantho Donald
The real revolution in family life. N.Y. 1975a. The Community Church of New York. 15p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1974-75. No 4.)
U.I.1677.
HARRINGTON, Donald Szantho
Religion, science and philosophy: can they cooperate? N.Y. 1976a. The Community Church. 14p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 8.)
U.I.1676.
HARRINGTON, Donald Szantho
The right to power. N.Y. 1976a. The Community Church. 15p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 6.)
U.I.1679.
HARRINGTON, Donald Szantho
Science, sin, salvation and the soul. N.Y. 1976a. The Community Church. 18p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 10.)
U.I.1071.
HARRINGTON, Szantho Donald
"Stephen Biko - in memoriam". N.Y. 1978a. The Community Church of New York. 15p. 17cm. 1e.
(The Community Pulpit 1977-78. No 4.)
U.I.1073.
HARRINGTON, Szantho Donald
"This I do believe" Series I. "The everlasting 'thou'". N.Y. 1978a. The Community Church of New York. 13p. 17cm. 1e.
(The Community Pulpit 1977-78. No 6.)
U.I.1074.
HARRINGTON, Szantho Donald
"This I do believe" Series 3. "The way, the truth and the life." N.Y. 1978a. The Community Church of New York. 11p. 17cm. 1e.
(The Community Pulpit 1977-78. No 8.)
U.I.1668.
HARRINGTON, Donald Szantho
The ultimate questions. N.Y. 1974a. The Community Church. 18p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1973-74. No 2.)
U.I.1092.
HARRINGTON, Szantho Donald
What is happening to Unitarian Universalism? N.Y. 1974a. The Community Church of New York. 15p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit 1973-74. No 10.)
U.I.1663.
HARRINGTON, Donald Szantho
Whatever happened to the death of God? N.Y. 1977a. The Community Church. 13p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1976-77. No 1.)
U.I.1664.
HARRINGTON, Donald Szantho
When will the Messiah come? N.Y. 1977a. The Community Church. 16p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1976-77. No 3.)
U.I.1075.
HARRINGTON, Szantho Donald
Where are we in the war against racisme? N.Y. 19p. 17cm. 2e.
(The Community Pulpit 1973-74. No 9.)
U.I.1665.
HARRINGTON, Donald Szantho
Where has all the laughter gone? N.Y. 1977a. The Community Church. 12p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1976-77. No 2.)
U.I.1083.
HARRINGTON, Szantho Donald
Will the church universal become a universal church? N.Y. 1973a. The Community Church of New York. 19p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit. 1972-73. No 2.)
U.I.1671.
HARRINGTON, Donald Szantho
Women's lib - men's lib: Is this what we really want? N.Y. 1976a. The Community Church. 19p. 18cm. 3e.
(The Community Pulpit 1975-76. No 1.)
U.I.1741.
HARRINGTON, Donald Szantho
"The years of our days: An account of my ministry". N.Y. 1982a. The Community Church. 25p. 1e.
(The Community Pulpit. Ser. 1981-82. No 5.)
U.I.1452.
Béla Bartók and the pioneer spirit of Unitarian Universalism. (DSH-6/7/81.) A sermon conversation with Donald Szantho Harrington sen. minister of the Community Church of New York and Béla Bartók jr. and Prof. Gabriel Bánát at the Community Church of New York, Sunday, June 7., 1981. N.Y. 1981a. The Comm. Church. 14p. 22cm. 1e.
(Soksz.)
U.I.1385.
VARGA Béla
Francis David - what has endured of his life and work? Transl. Vilma Szantho Harrington. Bp. 1981a. Magy. Unit. Egyh. 39p. 21cm. 4e.
U.I.1927.
HARRISON, Beverly Wildung
Making the connections. Essays in feminist social ethics. Ed. Carol S. Robb. Boston, 1985a. Beacon Press. XXII, 312p. 24cm.
U.I.0429.
A Dávid Ferenc emlékzsinat [Kolozsvárt] 1910. aug. 20., 21. [Dávid Ferenc születésének négyszázadik évfordulója alkalmával] külföldi képviselők üdvözlő beszédei. Írták: Harrison János, St. John E. Károly, [et al.] [Kolozsvár 1910a.?] ny. n. 22p. 23cm. 2e.
U.I.2189.
HARRISON, Shirley; EVEMY, Sally
Cults. The battle for God. London, 1990a. Helm, Chr. 214p. 25cm.
U.I.2689.
HÁRSING László
   Az európai etikai gondolkodás / Hársing László. - Miskolc : Bíbor K., 2001a. ([S.l.]: Maxima Cs-A Kft.). - 269p.; 25cm. -
   ISBN 963 9103 72 1 fűzött: ár nélkül
U.I.2450.
HART, H. L. A.
   Jog, szabadság, erkölcs / H. L. A. Hart; [ford. és az utószót írta Krokovay Zsolt]. -  Bp. : Osiris, 1999a. - 94, [2]p. ; 20cm. - (osiris könyvtár. Filozófia, ISSN 1219-8358)
   Biboliogr.: p. 89-90.
   ISBN 963 379 526 5 fűzött: 880,-Ft
U.I.1717.
HARTL, Albert
Euthanasie in religiöse sicht. Hameln, 1965a. Soltsien. 30p. 20cm.
(Die Begegnung No 6.)
U.I.1482.
HARTL, Albert
Das nichtchristliche Europa und seine religiöse Tradition. Hameln, 1963a. H. Soltsien Verl. 30p. 20cm.
(Die Begegnung. Vortraege und Betrachtungen.)
U.I.1475
HARTL, Albert
Unitarische Religion. Hameln, 1965a. H.Soltsien. 28p. 21cm. 1e.
(Deutsch-Unitarische Schriftenreihe Heft 8.)
U.I.0962.
Solidaritaet - Spiritualitaet - Diakonie. Gottesdienst als Menschendienst. Ein Ökumenisches Symposion. Hrsg. Hans Christoph Hase, Ansgar Heuer, Paul Philippi. Stuttgart, 1971a. Evang. Verl. 296p. 22cm.
U.I.1604.
HASTINGS, M. Louise
Bed-time talk and prayers. Boston, [s.a.]. Comm. of the Alliance of Unit. 24p. 18cm.
U.I.1517.
HÁSZ István, KÁLLÓ Ferenc
Beteg honvédek imakönyve. Bp. 1942a. Róm. kath. tábori ny. 63p. 12cm.
U.I.1812.
HATALA Péter
Az én hitvallásom. Bp. 1875a. Vodianer ny. 178p. 24cm.
U.I.1466.
CASTAGNE, Fritz
J. Wilhelm Hauer und seine Generation im Ringen um Freiheit und Verstandigung im Glauben. Ein Beitrag zur neueren geschichte Religiösen Toleranz. Marburg/Lahn, 1958a. H.Bauer. 32p. 21cm. 1e.
U.I.0930.
Kirche im Osten. Studien zur Osteuropaeischen Kirchengeschichte u. Kirchenkunde. Heruasg. P. Hauptmann. Bd.21-22. Göttingen, 1978-1980a. Vandenhoeck. 2db. 24cm.
U.I.2270.
HAVENER, Iván O.S.B.
1. Tesszalonikai, Filippi, Filemon;
2. Tesszalonikai, Kolosszei és Efezusi levél.
Kecskemét - Pannonhalma, 1995a. Korda - Bencés k. 109p. 21cm.
(Szegedi Bibliai-Kommentár Újszövetség, 8.)
U.I.1104.
GAÁL György
Házsongárdi Panteon. Kolozsvár, 1980a. 247-285p. 1mell. 24cm.
(Klny. Korunk évkönyv, 1980.)
U.I.0707.
Magyar-francia és francia-magyar kéziszótár. Szerk. Hegedűs Izidor. 3.kiad. Bp. [s.a.] Lingua K. 176, 216p. 15cm.
Ism. lapsz.!
U.I.2684.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich
   Vallásfilozófiai előadások / Hegel; [Csikós Ella et al. fordítását átd., ... a jegyzeteket és a fordítói előszót írta Zoltai Dénes]; [Walter Jaeschke előszavát ford. és a kötetet szerk. Miklós Tamás]. - Bp. : Atlantisz, 2000a. - 343p.; 21cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
   Bibliogr. a jegyzetekben
   ISBN 963 9165 44 1 kötött: 1795,-Ft
U.I.0923.
FACKENHEIM, Emil L.
The religions dimension in Hegel's thought. Boston, 1970a. XIII, 274p. 21cm. 1e.
U.I.1693.
SCHAFFERT, Hans
Eine ökumenische Gestalt in Zürich. Johann Heinrich Heidegger 1. Juli 1633 - 18. Jan. 1698. Professor der Theologie, Protektor der ungarischen Praedikanten. Zürich, 1975a. 43p. 21cm.
U.I.0640.
A heidelbergi káté története Magyarországon. Írták: Bartha Tibor, Nagy Barna [et al.]. Bp. 1965a. Magy. Ref. Egyh. 337p. 8t. 25cm.
(Studia et Acta Ecclesiastica 1.köt.)
U.I.1199.
HEILER, Friedrich
Erscheinungsformen und Wesen der Religion. 2.verb. Aufl. Stuttgart - Berlin [etc.] 1979a. Kohlhammer Verl. XVI, 605p. 24cm.
(Die Religione der Menscheit. Bd.1.)
U.I.1532.
HEILER, Friedrich
The spirit of worship its forms and manifestations in the christian churches with an additional essay on catholicity eastern, roman and evangelical. London, 1926a. Hodder and Stoughton. XVI, 214p. 19cm.
U.I.1440.
HEIN, Lorenz
Italienische Protestanten und ihr Einfluss auf die Reformation in Polen Waehrend der beiden Jahrzehnte vor dem Sandomirer Konsens (1570.). Leiden, 1974a. E.J.Brill. XV, 272p. 25cm.
U.I.0965.
HEINEMANN, Horst; STACHEL, Günter; VIERZIG, Siegfried
Lernziele Religionsunterricht. Grundsaetzliche Überlegungen und Modelle lernzielorientierten Unterrichts. 3.Aufl. Zürich-Köln, 1972a. Benziger. 222p. 20cm.
(Unterweisen und Verkünden 16.)
U.I.1436.
HEINER, Wolfgang
Warum unbedingt Jesus? 3.Aufl. Wuppertal, 1971a. Brockhaus. 86p. 19cm.
U.I.1256.
Egyetemes irodalomtörténet. Szerk. Heinrich Gusztáv. 4.köt. Ural-Altájiak és szlávok. Bp. 1911a. Franklin. XI, 746p. 30t. 28cm.
U.I.1891.
HEKS Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz. Jahresbericht 1985a. HEKS. 48p. 21cm.
U.I.1948.
HEKS [Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz.] Von: Alfred Schmid, Jean Fischer [et al.]. Zürich, 1986a. 60p. 21cm.
U.I.2671.
HELLER Ágnes
   A szép fogalma / Heller Ágnes ; [ford. Módos Magdolna]. - Bp.: Osiris, 1998a. - 479p. ; 19cm. - (Horror metaphysicae, ISSN 1217-1506)
   Bibliogr. a jegyzetekben
   ISBN 963 379 392 0 fűzött : 980,-Ft
U.I.1048.
Heltai Gáspár és Bornemissza Péter művei. Bp. 1980a. Szépirodalmi k. 1318, [2]p. 18cm.
U.I.0652.
HELTAI Gáspár
Cancionale azaz históriás énekes könyv. Kolozsvár, 1574. Fakszimile kiad. [231 lev.] 22cm. + Varjas Béla: Kísérő tanulmány. Bp. 1962a. Akadémia kiad. 31p. 20cm.
(Bibliotheca Hungarica Antiqua, 5.sz.)
U.I.0845.
HELTAI Gáspár
Válogatott írások 1552-1575. Összeáll. Nemeskürty István. Bp. 1957a. Magvető. 275p. 17cm.
(Magyar Könyvtár)
U.I.1343.
[Biblia]
Énekek éneke. (Canticum canticorum). Ford. Károli Gáspár a Döbrentei- kódex névtelenje, Heltai Gáspár, Bogáti Fazakas Miklós. 3. jav. kiad. Bp. 1980a. Magy. Helikon. 95p. [2 lev.] 8t. 19cm.
U.I.0830.
Háló. Válogatás Heltai Gáspár műveiből. Sajtó alá rendezte: Kőszeghy Péter. Bp. 1979a. Magvető. 491, [2]p. 17cm.
(Magyar Tallózó)
U.I.1816.
VÁSÁRHELYI Judit
Ismeretlen XVI. századi nyomtatvány a Heltai-műhelyből. Bp. 1983a. Akad. k. 264-272p. 26cm.
(Magyar Könyveszemle, 99. évf. No 3.)
Xerox másolat!
U.I.0046.
BORBÉLY István
Heltai Gáspár. Bp. 1907a. Athenaeum ny. 79p. 24cm.
U.I.0602.
ÁGOSTON József
Heltai Gáspár élete és munkássága. Bp. 1935a. Ágoston k. 30p. 16cm.
(Unitárius Kereszténység, 1.sz.)
U.I.0801/a.
KULCSÁR Péter
Az óbudai egyetem Heltai Gáspár Krónikájában. (L'université d'Óbuda dans la Chronique de Gáspár Heltai.) Szeged, 1971a. József A. Tud. Egy. 5-7p. 24cm. = Acta Historiae Litterarum Hungaricum. Tomus 10-11.
U.I.0801/b.
OLASZ Sándor
Heltai Gáspár 56. meséje és a Tinódi-Cronica címlapja. (Fable 56 de Gáspár Heltai et le frontispice de "Cronica" de Tinódi). Szeged, 1971a. József A. Tud. Egy. 9-12p. 24cm. = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tomus 10-11.
U.I.0801/c.
SZABÓ T. Attila
Ifj. Heltai Gáspár élete és helyesírása ismeretéhez. (La vie et les principes d'ortographie du fils de Gáspár Heltai.) Szeged, 1971a. József A. Tud. Egy. 13-27p. 24cm. = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tomus 10-11.
U.I.0045/a.
VISKI Károly, BORBÉLY István
Régi szentírás fordítások. Komjáti Szent Pálja. A Heltai-féle Biblia. Bp. 1910a. Athanaeum. 31p. 25cm.
(Klny. a Magyar Nyelvőrből)
(Nyelvészeti Füzetek 61.sz.)
U.I.1784.
BARCZA József - HELTAI János
Ismeretlen régi magyarországi nyomtatványok emléke a 16. századból. Bp. 1978a. Akad. k. 86-91p. 25cm. 1e. (Magyar Könyvszemle 94.évf. 1.sz.)
U.I.1099.
HELVERSON, Ralph N.
Impassioned clay. A book of meditations. [Boston, s.a.] Unitarian Universalist Ass. 71p. 22cm.
U.I.2145.
A magyar helyesírás szabályai. 8. jav. bőv. kiad. Bp. 1943a. MTA. 112p. 19cm.
U.I.0676.
A magyar helyesírás szabályai. 10. kiad. Bp. 1975a. Akad. k. 267p. 21cm.
U.I.2162.
Helyesírási kéziszótár / Szerk. Deme László, Fábián Pál.- 2. kiad..- Bp.: Akad. K., 1991a..- 687p.; 21cm.-
1e.
U.I.2302.
HERNÁDI László Mihály
A Baranyai Helytörténetírás (1968-1989.) és a Baranyai Történetírás (1990-1993.) repertóriuma. Pécs, 1995a. Baranyai Megyei Levéltár. 110p. 23cm.
(Tanulmányok és források Baranya megye történetéből, 1.)
U.I.1174.
Landmarks of low. Highlights of legal opinion. Ed. Ray D. Henson. Boston, 1963a. Beacon Press. XIV, 461p. 21cm.
U.I.2323/1-2.
HERBST, Karl
A valódi Jézus. Egy teljesen más istenkép. Ford. Gromon András. Bp. 1995a. Elpidia kiad. 283p. 21cm.
U.I.1985.
HERBST, Michael
Missionarischer Gemeindeaufbau in der Volkskirche. Stuttgart, 1987a. Calwer Verl. 477p. 22cm.
U.I.1397
FABRY, Joseph B.
Das Ringen um Sinn. Eine Einführung in die Logotherapie. Freiburg/B. 1978a. Herderbücherei. 189p. 18cm. 1e.
(Herderbücherei Bd. 657.).
U.I.0777.
Adattár a 17. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 3. Művelődési törekvések a század második felében. Herepei János cikkei. Szerk. Keserű Bálint. Bp. - Szeged, 1971a. JATE. Magy. Irod.tört. tansz. VIII, 623p. 24cm.
U.I.1837.
HEREPEI János
A 16-18. századbeli kolozsvári nyomdászok iskolai és szakmabeli végzettsége. Bp., 1963a. Akad. k. 169-185p. 25cm.
(Klny. Magyar Könyvszemle, 79.évf. 3.sz.)
U.I.1998.
Joseph Estlin Carpenter. A memorial volume. Ed. C.H. Herford. Oxford, 1929a. Clarendon Press. VI, VII, VIII, 188p. 1t. 23cm. 1e.
U.I.1500.
HERFORD, Travers R.
Judaism in the New Testament period. London, 1928a. Lindsey. VII, 254, [2]p. 19cm.
U.I.1503.
HERFORD, Travers R.
Unitarian affirmations. Six lectures. London, 1909a. British-Foreign Unit. Ass. XI, 202p. 17cm.
U.I.1527.
HERMAN, E.
Creative prayer. 4 impr. London, 1921a. J. Clarke. 239p.
U.I.0825.
HERMAN, Stewart
The rebirth of the german church. London, 1946a. S.C.M. Press. 276p. 22cm.
U.I.1993.
Homo humanus. Beitraege zum Bild des Menschen und der Welt. Szerk. Fritz Hermann. Hamburg, 1979a. Eckboom Ges. 50p. 24cm.
U.I.2000.
Handbuch der Kirchengeschichte. Bd. 1., 2., 4. 2. Aufl. Tübingen, Mohr. Verl. 25cm. 1e.
   Bd.1. Gustav Krüger: Das Altertum. 1923a. XII, 292p. 
   Bd.2. Gerhard Ficker, Heinrich Hermelink: Das Mittelalter. 1929a. XI, 303p. 
   Bd.4. Horst Stephan, Hans Leube: Die Neuzeit. 1931a. XII, 472p. 
U.I.1976.
Erdély és a Részek [Partium] térképe és helységnévtára. Készült Lipszky János 1806-ban megjelent műve alapján. Szerk.: Herner János. Szeged, 1987a. Kristó Gy. [3], 214p. 28t. 29cm. 1e.
U.I.1706.
HERSEY, Benjamin B.
Moments of splendor. An all soul's reverie. Boston, 1974a. Unit. Univ. Christ. Fellows. 7 lev. 15cm.
U.I.1802.
Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1600. Borsa Gedeon, Hervay Ferenc stb. Bp. 1971a. Akad. k. 928p. 25cm. 1e.
U.I.0912.
EICHRODT, Walther
Der Prophet Hesekiel. Kap. 1-18. Übersetzt und erklart: W.E. Göttingen, 1959a. 158, [2]p. 25cm. 1e.
(Das Alte Testament Deutsch. Bd.22/1.)
U.I.1461.
Der Prophet Hesekiel. Kapitel 19-48. Übersetzt, erklaert: Walther Eichrodt. Göttingen, 1966a. Vandenhoeck-Ruprecht. [2], 160-421, 37p. 25cm. 
(Das Alte Testament Deutsch No 22/2.)
U.I.0962.
Solidaritaet - Spiritualitaet - Diakonie. Gottesdienst als Menschendienst. Ein Ökumenisches Symposion. Hrsg. Hans Christoph Hase, Ansgar Heuer, Paul Philippi. Stuttgart, 1971a. Evang. Verl. 296p. 22cm.
U.I.1872.
HEUSSI, Karl
Kompendium der Kirchengeschichte. 16. Aufl. Tübingen, 1981a. XII, 609p. 24cm.
U.I.1617.
Religion ohne Kirche. Die Bewegung der Freireligiösen. Ein Handbuch. Hrsg. Friedrich Heyer, Volker Pitzer. Stuttgart, 1977a. Quell. Verl. 246p. 20cm.
U.I.1618., U.I.0955.
HEWETT, Phillip
Koexistens der Gegensaetze. Aufgabe freier Religion. Hamburg, 1971a. Deutsch-Unitarischer Verl. 189p. 21cm.
U.I.1363.
HEWETT, Phillip
On being a unitarian. 2. ed. London, 1971a. Lindsey Press. 171p. 18cm.
U.I.0808.
HEWETT, Phillip
Racovia. The Unitarian search for community in sixteenth century Poland. Wencouver, 1972a. The Minns Lectures. 103p. 29cm.
Soksz.!
U.I.1731.
HEWETT, Phillip
The uncarven image. London, 1970a. The Lindsey Press. 48p. 22cm.
U.I.0916.
HEWETT, Austin Phillip
An unfettered faith. The religion of a unitarian. London, 1958a. Lindsey. VIII, 159p. 20cm.
U.I.0820.
HEWETT, Phillip
Unitarians in Canada. Toronto-Montreal [etc.], 1978a. Webcom Lim. X, 390p. 21cm.
U.I.1573.
HICHENS, Robert
The God within him. Vol.1. Leipzig, 1926a. 342p. 17cm.
(Collection of British Authors Tauchnitz Vol. 4752.)
U.I.1292.
HIGGINSON, Thomas Wentworth
Army life in a black regiment. Boston, 1962a. Beacon Press. XX, 300p. 21cm.
(Beacon Paperback No 129.)
U.I.1728.
Highroad to advance. Charting The Unitarian Universalist future. Edit. Irving R. Murray. Pacific Grove, California, 1976a. The Boxwood Press. XIII, 110p. 22cm.
U.I.1865.
HILL, Andrew
A liberal religious heritage. London, 1985a. Unit. Inf. 18p. 1t. 21cm.
U.I.1688.
HILL, Andrew
What do unitarians believe? London, 1974a. The Lindsey Press. 10p. 21cm.
U.I.0657.
HIRSCH, Emanuel
Zwiesprache auf dem Wege zu Gott. Berlin, 1974a. Spur Verl. 310p. 21cm.
U.I.1409.
NEUENSCHWANDER, Ulrich
Denker des Glaubens 2. Emanuel Hirsch, Emil Brunner, Paul Tillich, Pierre Teilhard de Chardin, Karl Jaspers. Gütersloh, 1974a. Mohn. 158p. 19cm.
(Gütersloher Taschenbuch 87.)
U.I.2246.
LAPIDE, Pinchas; LUZ, Urlich
A zsidó Jézus. Zsidó tézisek, keresztény válaszok. Bp. 1994a. Logos. 191p. 24cm.
(Historia Judaica 1.)
U.I.1444.
BELD, Antonie van den
Humanity: The political and social philosophy of Thomas G. Masaryk. The Hague-Paris, 1975a. Mouton. X, 162p. 24cm.
(Historical and Theoretical Perspectives No 1.)
U.I.1922.
A history of the ecumenical movement 1517-1948. Ed. Ruth Rouse, Stephen Charles Neill. 3.ed. 1. Vol. Geneva, 1986a. World Council of Churches. XXVII, 838p. 24cm.
U.I.1923.
A history of the ecumenical movement 1948-1968. Ed. Harold E. Frey. 2.ed. Vol.2. Geneva, 1970a. XIX, 570p. 24cm.
U.I.2194.
"A hit Isten ajándéka" 1568-1993. Írták: Kovács Lajos, Kovács István [et al.]. Torda, 1993a. Unit. Egyház.
(Klny. Keresztény Magvető. 1993. évf. 1.sz. 51p. 24cm.)
U.I.1772.
BALÁZS Ferenc
Kis hittan. A vallás elveinek ezt a rövid összefoglalását elsősorban unitáriusok számára írtam, de tapasztalatom szerint sok művelt ember hite egyezik az itt lefektetett elvekkel. Turda-Torda, 1932a. Szerző kiad. 24p. 16cm.
U.I.0542.
Hittankönyv az általános iskolák 2. osztályának unitárius tanulói számára. Összeáll. Pethő István. Bp. 1950a. Magyarországi Unit. Egyházköri Tanács. 54p. 17cm.
U.I.1164.
Hitünk - életünk. Evangélikus hittankönyv. Isten szeretetének útjáról. 2.kiad. Szerk. Bencsur László. Bp. 1973a. Magyarországi Evang. Egyh. 243p. 20cm.
U.I.1711.
HNIK, Frank M.; SPISAR, Alois; KOVAR, Frank
The Czechoslovak Church. Concerning its substance, theology and founder. Prague, 1937a. The Central Council of the Czechoslov. Church. 100p. 4t. 18cm.
U.I.2673.
HOBSBAWM, Eric J.
   A nacionalizmus kétszáz éve : előadások / Eric J. Hobsbawm ; [ford. Baráth Katalin]. - [Budapest] : Maecenas, cop. 1997a. - 274, [3]p. ; 20cm. - (Maecenas kiskönyvtár, ISSN 1417-1473)
   Bibliogr. a jegyzetekben
   ISBN 963 8469 67 6 fűzött : 980,-Ft
U.I.0746.
Válaszul a hódmezővásárhelyi református egyház presbitériuma nevében 1884. év febr. hó 4-én kibocsátott "Újabb szózat"-ra. Írta a Hódmezővásárhelyi Unitárius Egyháztanács. Hódmezővásárhely, [s.a.]. 34cm.
Egylev. ny.!
Mell.: "Újabb szózata h.vásárhelyi református presbyterium tagjai ..." Hódmezővásárhely, 1884a. Wodianer. 34cm.
U.I.0010.
ÁGOSTON József
A hódmezővásárhelyi unitárius egyház története. Bp. 1936a. Grafika ny. 30p. 2t. 17cm.
(Unitárius Kereszténység, 3.sz.)
U.I.2119.
HOEHLER, Harry H.
Christian responses to the world's faiths. Boston (Mass), 1990a. Unit. Univ. Christ. Fell. 126p. 23cm.
(The Unitarian Universali9st Christian. Summer-Winter, 1990. Vol. 45. No 2-4.) 
U.I.1773.
Staat in de vrijheid de Geschiedenis van de remonstranten. Redact. G.J. Hoenderdaal, P.M. Luca. Zutphen, 1982a. De Wallburg Pres. 200p. 26cm.
U.I.0543.
HOFBAUER László
A "Remény" című zsebkönyv története. (1839-1841-ig). Cluj-Kolozsvár, 1931a. Az Erdélyi Múzeum Egyesület. 14p. 24cm.
(Klny. Erdélyi Múzeum. 35.évf. 10-12.sz., Erdélyi Tud. Füzetek, 30.sz.)
U.I.1824.
BORSA Gedeon
Hoffhalter-problémák. Bp. 1970a. Akad.k. 368-373p. 25cm.
(Magyar Könyvszemle 1970. 4.sz.)
Xerox másolat!
U.I.1196.
[Énekeskönyv]
HOFFMANN, Felix
Weinachten. Nach dem Bilderbuch. Stuttgart, 1980a. Calwer Verl. 15p. 24db. mell. Dia. 22cm.
U.I.1338.
HOFSTADTER, Richard
Social Darwinism in American thought. Rev. ed. Boston, 1966a. Beacon Press. 248p. 21cm.
(Beacon Paperback No 16.)
U.I.1233.
HOGGART, Richard
The uses of literacy. Changing patterns in English mass culture. Boston, 1961a. Beacon Press. 319p. 21cm.
(Beacon Paperback No 120.)
U.I.1462.
Das hohe Lied. Klagelieder. Das Buch Esther. Übersetzt, erklaert: Helmer Ringgren, Arthur Weiser. Göttingen, 1958a. Vandenhoeck-Ruprecht. 144p. 25cm.
(Das Alte Testament Deutsch No 16/2.)
U.I.0889.
HARRINGTON, Szantho Donald
The immortality of John Haynes Holmes. N.Y., 1969a. The Community Church. 19p. 19cm. 1e.
(The Community Pulpit, 1968-69. No 8.)
U.I.1087.
HARRINGTON, Szantho Donald
Orville Dewey, Robert Collyer, John Hayness Holmes and the Community Church of New York. 24. 26, 23, 20p. 18cm. 1e.
(The Community Pulpit, 1974-75. No 9, 10, 11, 12.)
U.I.1421/c.
HARRINGTON, Donald Szantho
John Haynes Holmes and the cry for social justice and world peace. 1-23p. 
in: U.I.1421. N.Y. 1975a.
U.I.1373.
HOLOVICS Flórián
Baranya a 17. század elején. Dallos Miklós pécsi püspök jegyzete 1620-ban. Pécs, 1967a. Sonni ny. 171-178p. 29cm.
(Klny. a Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1966.)
U.I.1631.
HOLT, Raymond V.
Open-minded certainity. London, [s.a.]. Lindsey Press. 31p. 19cm.
U.I.1140.
HOLT, Raymond V.
Progress and christianity. London, 1931a. The Lindsey Press. VIII, 64p. 19cm.
(Religion: Its modern needs and problems. No.1.)
U.I.0541.
HOLT, Raymond V.
The story of unitarianism. London, 1906a. Lindsey Press. 31p. 17cm.
U.I.1975.
HOLT, Raymond V.
The unitarian contribution to social progress in England. London, 1938a. Unwin brothers. 364p. 22cm.
U.I.2221.
BAIGENT, Michael; LEIGH, Richard
Mi az igazság a Holt-tengeri tekercsek körül? Bp. 1994a. Holnap k. 349p. 19cm.
U.I.1457.
BARTH, Karl
Homiletik. Wesen und Vorbereitung der Predigt. Zürich, 1966a. EVZ Verl. 113p. 21cm.
U.I.1993.
Homo humanus. Beitraege zum Bild des Menschen und der Welt. Szerk. Fritz Hermann. Hamburg, 1979a. Eckboom Ges. 50p. 24cm.
U.I.2164.
HÁLA József
Óévbúcsúztató és újévköszöntő népszokások a Nagy-Homoród menti falvakban. Bp. 1990a. Magyarságkutató Intézet. 146-172p. 24cm. = Vallásosság és Népikultúra a határainkon túl. Szerk. Juhász Gyula, Diószegi László. A Magyarságkutatás Könyvtára 2. Vallási Néprajz 4.
Xerox!
U.I.0441.
A homoród-almási unitárius ekklézsia örömünnepe, temploma száz éves fennállásának alkalmából 1886. szept. 19-én tartott imákban és egyházi beszédekben. Írták: Kisgyörgy Sándor, Sándor Lajos [et al.]. Székelyudvarhely, 1886a. Becsek ny. 32p. 22cm.
U.I.0444.
A Homoród-almási unitárius zsinat 1845. aug. 24-27. Írták: Székely Sándor, Berde Áron [et al.]. [S.l. , s.a.]. Ism. lapsz. 44lev. 21cm.
U.I.0346.
SÁNDOR István, jánosfalvi
Székelyhoni utazás a két Homoród mellett. Sajtó alá rendezte: Benczédi Pál. (1838-1858.) Kolozsvár, 1942a. Minerva ny.  20cm. 1e.
1.köt. Utazás a Külső- vagy Nagy Homoród mellett. 157p. (Erdélyi Ritkaságok 7.sz.)
2.köt. 112p. (Erdélyi Ritkaságok 8.sz.)
U.I.0905.
WITTSTOCK, Oskar
Johannes Honterus der Siebenbürger Humanist und Reformator. Der Mann. Das Werk. Die Zeit. Göttingen, 1970a. Vandenhoeck-Ruprecht. 339p. 24cm.
U.I.2608.
Homoródkarácsonyfalva. Írták: Dávid László, Oláh Sándor, Veres Péter. Falufüzetek 6. Sorozatszerk. Veres Péter. Székelyudvarhely, 1999a. 30p. 20cm.
U.I.2196.
HOOGENBOOM, Olive
The first Unitaran Church of Brooklyn one hundred fifty years. A history. N.Y. Brooklyn, 1987a. First Unitaran Church. XIII, 499p. 24cm. 1e.
U.I.0778.
A kuruc küzdelmek költészete. II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulójára. Válogatta Varga Imre. Szerk. Hopp Lajos. Bp. 1977a. Akad. k. 897p. 13t. 25cm.
U.I.0678.
IMREH Pál, HOPPÁL Mihály
Fejfák és temetők Erdélyben. Bp. 1977a. MTÁ. Néprajz. 1-77p. 24cm. = Folklór Archivum. 7.sz. 1e.
U.I.2222.
HOPPÁL Mihály
Sámánok, lelkek és jelképek. Bp. 1994a. Helikon k. 189p. 24cm.
U.I.0206.
HOPPS, P[age] János
Az eszmény. A mi atyánk egyháza. Ford. Kovács János. Kolozsvár, [s.a.]. Ajtai ny. 18p. 12cm.
U.I.0626.
HOPPS, P[age] János
Jézus élete. Budapest, 1884a. Bagó M. 35p. 19cm. 1e.
(Unitárius Kis Könyvtár 11-13. sz.)
U.I.1413.
HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W.
Dialektik der Aufklaerung. Philosophische Fragmente. Frankfurt/Main, 1969a. Fischer, X, 229p. 19cm. 1e.
U.I.1770.
Biblia
The New Testament in the original greek. Revised: Brooke Foss Westcott, Fenton John Anthony Hort. London-Cambridge, 1893a. McMillan. 618, 2p. 16cm.
U.I.0119.
DERZSI Károly
Ima Horváth György ... koporsójánál / Derzsi Károly.- Bp.: Bagó ny., 1883a..- 10p.; 22cm.-
2e.
U.I.2121.
HORVÁTH Mihály
A kereszténység első százada Magyarországon. 2.kiad. Bp. 1884a. Ráth M. VIII, 476p. 20cm.
U.I.1820.
MIKÓ Imre, KICSI Antal, HORVÁTH Sz. István
Balázs Ferenc monográfia. Bukarest, 1983a. Kriterion. 285, [2]p. 21cm.
U.I.2627.
   Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Bp.: Osiris, 1999a. - 25cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
   ISBN 963 379 732 2
   1.köt., Alapvetés. - 1999a. - 286p. : ill.
   Bibliogr. a fejezetek végén
   ISBN 963 379 646 6 kötött : 2480,-Ft
U.I.1809.
HOWARD, Burt Estes
The Sepherd's question. Boston, 1906a. Amer. Unit. Ass. 62p. 20cm.
U.I.1161.
HOWLETT, Duncan
The critical way in religion. Testing and questing. New York, 1980a. Prometheus Books. IX, 360p. 24cm.
U.I.1742.
400th anniversary issue. Unitarian Universalist Association. Summer 1968. By Howlett, Duncan - Castor, Henry etc. Boston, 1968a. UUA. Now. 3-50p. 29cm. 1e. (The Magazin of the Unitarian Universalist Ass. Vol. 150 No 6.)
U.I.0861.
HOWLETT, Duncan
No greater love. The James Reeb story. New York, 1966a. Harper. XII, 242p. 4t. 22cm.
(Táblák sérültek!)
U.I.1897.
Adalékok  a Belső Ferenc-város történetéhez. Felelős kiadó: Ráday Mihály. Bp. 1986a. [Balogh Éva: Hőgyes Endre u. 3.] 158-162p. 20cm. 1e.
U.I.2491.
Josef L. HROMÁDKA
Az evangélium az ember útján. Bevezetés a Szentírás és a hitvallások tanulányozásába. Bp. 1989a. 298p. 20cm.
U.I.1176.
HUDSON, G. F.
Europe and China. A survey of their relations from the earliest times to 1800. Boston, 1961a. Beacon Press. 336p. 21cm.
U.I.1290.
[Nemzetközi konferencia]
HUGENHOLTZ, P. H.
Religion and liberty. Addresses and papers at the second International Council of Unitarian and other Liberal Religions Thinkers and Workers, held in Amsterdam, Sept. 1903. London, 1904a. British-Foreign Unit. Ass. VII, 436, CXIXp. 19cm.
U.I.2688.
   A gyulafehérvári humanista költészet antológiája : "Költők virágoskertje" / vál. és ford. Tóth István. - Bp.: Accordia k., 2001a. - 536p. : ill.; 24cm. - (Hagyományőrző könyvek / szerk. Balázs Tibor, ISSN 1587-4117; 1.)
   ISBN 963 9242 57 8 fűzött: ár nélkül
U.I.0646.
DÁN Róbert
Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon. Bp. 1973a. Akad. Kiad. 271p. 25cm. 1e.
(Humanizmus és reformáció 2.köt.)
U.I.0811.
SZABÓ György
Abafáji Gyulai Pál. Bp. 1974a. Akad. kiad. 145p. 25cm. 1e. (Humanizmus és Reformáció 3.)
U.I.0649.
KATHONA Géza
Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből. Bp. 1974a. Akadémiai k. 250p. 25cm.
(Humanizmus és reformáció 4.köt.)
U.I.0650.
BÁLINT Sándor
Szeged reneszánsz kori műveltsége. Bp. 1975a. Akad. k. 185p. 25cm.
(Humanizmus és reformáció 5.köt.)
U.I.0776.
ZOVÁNYI Jenő
A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig. Bp. 1977a. Akad kiad. 461p. 25cm. 1e. (Humanizmus és Reformáció 6.k.)
U.I.1332.
BOTTA István
Melius Péter ifjúsága. A magyarországi reformáció lutheri és helvét irányai elkülönülésének kezdete. Bp. 1978a. Akad. k. 218p. 25cm.
(Humanizmus és Reformáció 7.)
U.I.0836.
BITSKEY István
Humanista erudíció és barokk világkép. Pázmány Péter prédikációi. Bp. 1979a. Akad.k. 206p. 25cm.
(Humanizmus és Reformáció 8.)
U.I.1265.
SZCZUKI, Lech
Két 16. századi eretnek gondolkodó. Jacobus Palaeologus és Christian Francken. Ford. Varsányi István, Schulek Tibor. Bp. 1980a. Akad. k. 179p. 25cm.
(Humanizmus és Reformáció, 9.sz.)
U.I.1467.
MÉSZÁROS István
16. századi városi iskoláink és a "Studia Humanitatis". Bp. 1981a. Akad. k. 237p. 25cm.
(Humanizmus és Reformáció 11.)
U.I.1877.
VÁSÁRHELYI Judit
Eszmei áramlatok és politika Szenci Molnár Albert életművében. Bp. 1985a. Akad. k. 142p. 25cm.
(Humanizmus és Reformáció12.)
U.I.2054.
BALÁZS Mihály
Az erdélyi antitrinitarizmus az 1560-as évek végén. Bp. 1988a. Akad. k. 257p. 25cm.
(Humanizmus és Reformáció14.)
U.I.1072.
HARRINGTON, Szantho Donald
"Hubert H. Humphrey and the American Liberal Spirit." N.Y. 1978a. The Community Church of New York. 23p. 17cm. 1e.
(The Community Pulpit 1977-78. No 5.)
U.I.0952.
HUNKE, Sigrid
Am Anfang waren Mann und Frau. Vorbilder und Wandlungen der Geschlechter-beziehungen. Hamm (Westf.), 1955a. Grote. 312p. 48t. 23cm.
U.I.0951.
HUNKE, Sigrid
Das Ende des Zwiespalts. Zur Diagnose und Therapie einer kranken Gesellschaft. Bergisch Gladbach, 1971a. Lübbke Verl. 245p. 21cm.
U.I.2086.
HUNKE, Sigrid
Europas andere Religion. Die Überwindung der religiösen Krise. Düsseldorf - Wien, 1969a. Econ Verl. 558p. 23cm.
U.I.1126.
HUNTER, Edith F.
The questioning child and religion. Boston, 1960a. Beacon Press. X, 209p. 22cm.
U.I.2691.
dr. HUNYADI László
   A világ vallásföldrajza : Vallástörténet és vallásföldrajz / Hunyadi László. - 2. változatl. kiad. - Bp. : Végeken K., 1995a. - 361p. : ill.; 24cm. -
   ISBN 963 8486 007 fűzött : 880,-Ft
U.I.1876.
Kongresszus
[Huszonötödik] 25. Congress Japan 1984. IARF. 1984. Congress Proceedings. Frankfurt, 1985a. The International Association for Religious Freedom. 382p. 21cm.
U.I.2107.
PÉTER János
Százéves a budapesti unitárius templom. A hit Isten ajándéka. Beszélgetés Huszti János püspökkel. Bp. 1990a. Athenaeum ny. 10-11p. 30cm.
("Ország-Világ" 34.évf. 45.sz.)
U.I.0942.
HÜBNER János
Száz és négy válogatott bibliabéli históriák, mellyeket az ó és új testamentomi szent írásokból a gyengéknek kedvekért: --. Kassa, 1834a. Ellinger I. [12], 484p. 19cm.
U.I.0881.
Adoremus. Hymnbook of the International Association for Liberal Christianity and Religious Freedom. Strasbourg, 1934a. Heitz. 47, [3]p. 19cm.
U.I.1344.
Hymns for the christian church and home. Coll. and Ed. James Martineau. 23 ed. London, 1883a. Longmans. [254lev.] 11cm.
U.I.1110.
Hymns of worship. For use in Unitarian Free Christian and Kindred Congregations. London, 1927a. The Lindsey Press. XXXIV, 575p. 18cm.
U.I.2103.
Hymnus for living. Ed. Sydney H. Knight, David Dawson. Reprint. London, 1987a. Lindsey Press. 51p. [Számozatlan lev.-ek], 22cm.
U.I.1136
Hugh.J
The authentic New Testament.Ed. Schonfield
Mentor XLVIII/2/,New York,1958a,
478p,18cm,1e,
U.I. U.I.

I@

I^
U.I.2114.
The I.A.R.F. Its vision and work. Delft, 1955a. Intern. Ass. for Liberal Christianity and Religious Freedom. 1,22,2p. 19cm. 1e
U.I.1543.
IARF. 24. Congress Holland 1981. jul. 27-30. "The tide of religion." (Beszámoló a hollandiai nyári kongresszusról. Tokyo, 1981a.  32p. 34cm. 1e
U.I.2128.
Proceedings 27th IARF World Congress Europe 1990. Hamburg (Germany) 27 July - 2 Aug. Congress theme: "Religious Cooperating for One World". Frankfurt 1991a. Int. Ass. for Rel. Freed. II, 347p. 21cm. 1e.
U.I.2247.
Proceedings of the 28th World Congress of the International Association for Religious Freedom. IARF. Bangalore, India 15-18 August, 1993a. Oxford, 1994a. Internat. Ass. for Relig. Freedom. 157p. 23cm. 1e.
U.I.2244.
IBOS Ferencné
Emlékezés a száz évet élt Brassai Sámuelre. Bp. 1994a. = Hegyvidék, a 12. kerületi önkormányzat lapja. 24. évf. 23-24 sz. 9p. 47cm. 1e.
U.I.0857.
Idegen nevek szótára. Szerk.: Magay Tamás. Bp. 1974a. Akad. k. 500, 1p. 21cm. 1e.
U.I.2146.
Idegen szavak kéziszótára. Szerk.: Bakos Ferenc. 4. változatlan lenyomat. Bp. 1965a. Terra. 778p. 21cm. 1e.
U.I.0684.
Idegen szavak kéziszótára. Szerk.: Bakos Ferenc.  5. váltl. lenyomat. Bp. 1967a. Terra. 784p. 21cm. 1e.
U.I.0654.
Idegen szavak és kifejezések szótára. 2. kiad. Szerk.: Bakos Ferenc - Fábián Pál. Bp. 1974a. Akadémia kiad. XVI, 927p. 21cm. 1e.
U.I.1822.
Idegen szavak és kifejezések szótára. Szerk.: Bakos Lajos. 6. átnézett, függelékekkel kieg. kiad. Bp. 1983a. Akadémia k. XVI. 949p. 20cm. 1e.
U.I.0540.
IERSON, Henry
Report of visit to Hungary. London, 1891a. British and Foreign Unitarian Ass. 28p. 18cm. 1e.
U.I.1063.
Ifjúság, haza, internacionalizmus. Írták: Belléri Béla, Berecz János, stb. Bp. 1979a. Tankönyvkiadó. 311p. 20cm. 1e.
U.I.0099/d.
Ifjúsági daloskönyv, egyházi énekek, fordítások, diákdalok és egyesületi indulók gyűjteménye. Írták: Balázs Ferenc, Szent-Iványi Sándor, stb. Cluj-Kolozsvár, 1931a. Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági köreinek Egyetemi Szervezete. Soksz. 53p. 12cm. 1e.
Kotta!
U.I.2358.
Ifjúsági évkönyv 1995a. Szerk.: Kerekes József István. Kolozsvár. Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet. 147p. 20cm. 1e.
U.I.0630.
VASADY Béla
Az oxfordi csoportmozgalom. Debrecen, 1936a. Városi ny. 41, 1p. 23cm. (Az Igazság és Élet füzetei 3.sz.) 1e.
U.I.0669.
IGNÁCZ Rózsa
Névben él csak. Történelmi regény. Bp. 1977a. Móra k. 392,6p. 31t. 19cm. 1e.
U.I.0732.
ILLYÉS Gyula
A reformáció genfi emlékműve előtt. (vers, kézirat hasonmással). Vallomásai a vers élményvilágáról. Írások a versről. Bp. 1975a. Magy. Írók Szöv. 1347-1364p. 24cm. = Kortárs. 19.évf. 9.sz. 1e.
U.I.2683.
ILLYÉS Gyula
Szíves kalauz. Útijegyzetek. Külföld. Bp. 1966a. 635p. 19cm. 1e.
U.I.0442.
Ima és beszédek. Ulár Pál unitárius főgymnásiumi tanár koporsójánál Ipolyságon a temetőben 1903. ápr. 8-án. Írták: Józan Miklós, Kovács János. Kolozsvár 1903a. Ellenzék ny. 9p. 23cm. 2e.
U.I.0426.
Brassai Sámuel koporsója mellett. Ima és beszédek Kolozsvárt, 1897. jún. 26. Írták: Ferencz József, Finály Henrik, stb. Kolozsvár, 1897a. Ajtai ny. 16p. 27cm. 3e.
U.I.0469/j.
Ima és beszédek vargyasi Hajós János ... koporsója mellett Kolozsvárt, 1899. máj. 14-én. Írták: Ferencz József, Nagy Lajos, Boros György. Kolozsvár, 1899a. Gámán ny. 20p. 22cm. 1e.
U.I.0416.
Gyöngyössy István nyugalmazott vargyasi unitárius pap és udvarhelyköri esperes temetése alkalmával tartott ima és gyászbeszédek. Vargyason, 1894. szept. 14. Írták: Kisgyörgy Sándor - Ajtai János. Marosvásárhely 1895a. Imreh ny. 16p. 23cm. 1e.
U.I.0438.
Gyász-tisztelet Mózes András kolozsvári unitárius lelkész és papnevelő intézeti tanár koporsójánál 1903. ápr. 24-én mondott imában és beszédekben. Írták: Ferencz József, Boros György stb. Kolozsvár, 1903a. Gámán ny. 14p. 23cm. 2e.
U.I.0450.
Imához. Imádságok, elmélkedések és egyházi énekek honvédeink számára. Összeáll.: Nagy Zoltán, Köröspataki Kiss Sándor stb. Kolozsvár, 1943a. Minerva ny. 120p. 12cm. 3p.
U.I.0406.
Imádságok, katonák és hozzátartozóik részére. Bev.: Ferencz József. Kolozsvár, 1917a. Kolozsvári Hírlap ny. 75,2p. 16cm. 2e.
U.I.0449.
Imádságok katonák és hozzátartozóik részére. 2.kiad. Kolozsvár, 1915a. Egyesült kv.ny. 78,2p. 14cm. ?e.
U.I.0514.
VÁRI Albert
"Keressétek először Istennek országát!" Imádságok, prédikációk és úrvacsorai beszédek. Odorheiu-Székelyudvarhely, 1927a. Globus ny. 142,2p. 24cm. 4e.
U.I.0690.
Unitárius imádságok. Írta: Az unitáriuzs lelkipásztorok munkaközössége. Előszó: Pethő István. Bp. 1960a. A Magyarországi Unitárius Egyházközi Tanács. 143p. 14cm. 1e.
U.I.0423.
Az abrudbányai unitárius ekklézsia templomának száz éves fennállása emlékére 1898. júl. hó 3-án rendezett ünnepélyen tartott imák, beszédek és az ekklézsia története. Írták: Mózes Mihály, Mózes András stb. Abrudbánya, 1898a. Róth ny. 51p. 23cm. 2e.
U.I.0408.
Egyházi imák és beszédek. Elmondották az erdélyi unitáriusoknak 1861-ik évi jún. 29-től júl. 2-ig bezárólag Tordán tartott Zsinati Főegyháztanácsa alkalmával. Írták: Albert János, Ferencz József, stb. Kolozsvár, 1861a. Róm. kath. lyc. ny. 74p. 23cm. 4e.
U.I.0419.
NAGY Lajos
Egyházi imák és beszédek a hódmezővásárhelyi első unitárius isteni tiszteleten 1880. évi máj. hó 17-én tartotta. Kolozsvár, 1880a. Stein ny. 19p. 24cm. 2e.
U.I.0099/h.
Imák, beszédek és előadások a brasovi unitárius templom felavatása alkalmával, 1936. évi máj. hó 17-én. Írták: Benedek Gábor, Szent-Iványi Sándor, stb. Odorheiu, 1936a. Globus ny. 22, XXVp. 23cm.
(Klny. Unitárius Szószék 1936. 2sz.) 3e.
U.I.0421.
Imák, beszédek és üdvözletek mondattak a magyarországi unitárius egyház által, Dávid Ferencnek az egyház alapítójának és első püspökének születése négyszázadik évfordulója alkalmával 1910. aug. 20. és 21. napjain Kolozsvárt és aug. 23. napján Déván ... zsinati emlékünnepeken. Írták: Ferencz József, Kozma Ferenc stb. Kolozsvár, 1910a. Gámán ny. 129,2p. 23cm. 1e.
U.I.0407.
Imák és beszédek. Elmondották az unitárius vallásközönségnek 1883-ban Vargyason tarott Zsinati Főtanácsa alkalmával. Írták: Gyöngyösi István, Csegezi László stb. Kolozsvár, 1883a. Magy. Polg. ny. 61,2p. 24cm. 3e.
U.I.0409.
Imák és beszédek. Elmondattak az unitárius vallásközönségnek 1887-ben Dicső-Szent-Mártonban tartott Zsinati Főtanácsa alkalmával. Írták: Rédiger Árpád, Derzsi Károly stb. Kolozsvár, 1887a. Gámán ny. 77,1p. 22cm. 4e.
U.I.0410. U.I.0414 Koll.2,3.
Imák és beszédek. Elmondattak az unitárius vallásközönségnek 1891-ben Toroczkón tartott Zsinati Főtanács alkalmával. Írták: Gál Miklós, Végh Mihály stb. Kolozsvár, 1891a. Gámán ny. 61,1p. 23cm. 5e.
U.I.0412.
A Magyar Unitárius Egyház 1899. aug. 27-29. napjain Székelykeresztúron tartott Zsinati Főtanácsa alkalmával mondott templomi imák és beszédek. Írták: Barabás Lajos, Ajtay János stb. Székelyudvarhely, 1899a. Betegh ny. 59p. 24cm. 2e.
U.I.0417.
A Magyarországi Unitárius Egyház 1903. aug. hó 23-24. napjain Vargyason tartott zsinati főtanácsa alkalmából mondott imák és beszédek. Írták: Kisgyörgy Sándor, Lőfi Ödön stb. Székelyudvarhely, 1903a. Becsek ny. 59,1p. 23cm. 3e.
U.I.0413.
A székelyudvarhelyi unitárius egyházközség első rendes lelkészének 1905. júl. hó 2-án Székelyudvarhelyen az ev. ref. templomban tartott beiktatása alkalmából mondott imák és beszédek. Írták: Kisgyörgy Sándor, Vári Albert stb. Székelyudvarhely, 1905a. Becsek ny. 27p. 23cm. 3e.
U.I.0424.
Csehétfalvi Albert János nyug. unitárius lelkész és tanár emléke. Imákban és beszédekben. Elmondattak a boldogult temetése alkalmával Tordán 1908. nov. hó 9-én. Írták: Lőrinczy Dénes, Ferencz József stb. Torda 1909a. Fodor ny. 12p. 23cm. 3e.
U.I.0414, U.I.0414 Koll.1.
Dávid Ferenc, első unitárius püspök halálának háromszázados évfordulati emlékünnepélye, az unitáriusoknak 1879-ben aug. hó 24. és 25. napjain, Székelykeresztúron tartott zsinati gyűlése alkalmával mondott imákban és egyházi beszédekben. Írták: Barabás Lajos, Nagy Lajos stb. Kolozsvár, 1879a. Papp ny. 86,1p. 23cm. 5e.
U.I.0441.
A homoród-almási unitárius ekklézsia örömünnepe, temploma száz éves fennállásának alkalmából 1886. szept. 19-én tartott imákban és egyházi beszédekben. Írták: Kisgyörgy Sándor, Sándor Lajos stb. Székelyudvarhely, 1886a. Becsek ny. 32p. 22cm. 3e.
U.I.0465.
A szent-gericzei unitárius zsinat emléke az 1865. évi aug. 26., 27. és 28. napjain elmondott templomi imákban és beszédekben. Írták: Farkas György, Buzogány Áron, stb. Kolozsvár, 1866a. Róm. kath. lyc. ny. 84p. 21cm. 3e.
U.I.2574.
Imakönyv betegek részére. Székelyudvarhely, 1999a. 96p. 15cm. 1e.
U.I.0840.
ALBERT János
Imakönyv templomi használatra. Kolozsvár, 1873a. Stein ny. 6, 276p. 23cm. 1e.
U.I.2340.
IMECS Szabó Ilonka
Boldogság. Bp. 1996a. 113p. 20cm. 1e.
U.I.2469.
IMREH István - Pataki József
Kászonszéki krónika 1650-1750. Bp. 1992a. 370p. 24cm. 1e.
U.I.0678.
IMREH Pál - Hoppál Mihály
Fejfák és temetők Erdélyben. Bp. 1977a. MTÁ. Néprajz. 1-77p. 24cm. = Folklór Archivum. 7.sz. 1e.
U.I.0615.
In memoriam Francisci Davidi. Founder and first bishop of the unitarian church of Hungary. 1510-1910. A leaflet to the fourcentenary celebration at Déva. Írták: Ferencz József, Józan Miklós. Bp. 1910a. 14p. 23cm. 1e.
U.I.2127.
Antitrinitarianism in the second half 16th century. International Colloquium on the 400th anniversary of Ferenc Dávid's death. Hung. Academy of Science. May 15-19, 1979. Siklós (Hungary). Siklós, 1979a. 3 lev. 20cm. 1e.
U.I.1122.
International Association for Liberal Christianity and Religious Freedom. Chicago, aug. 9-13, 1958. 16th congress. Theme: Today's religions can meet the world's needs today. Chicago, 1958a. Univ. of Chicago. VI, 172p. 1t. 23cm. 1e.
U.I.2087.
IPOLYI Arnold
Magyar mythologia. Pest 1854a. Heckenast Gusztáv. LVI, 600p. 23cm.
Hasonmás kiad.!
+Hasonmás kiadás függelékei. Bp. 1987a. Európa könyvk. 246p. 23cm. 2e.
U.I.1817.
Iratrestaurálás, iratvédelem. Szerk.: Szekeres József. A Levéltári Szekció Klub napja. Bp. 1982a. Lev. Szekc. 96p. 20cm.
(Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Levéltári Szekció Füzetei 2.) 1e.
U.I.1913.
IRELAND, Alexander
Ralph Waldo Emerson his life, genius and writings a biographical sketch. 2. ed. London 1882a. Sinpkin. XII, 338, 15p. 3t. 20cm. 1e.
U.I.1280.
A magyar irodalom története 1900-ig. Szerk.: Ferenczi Zoltán. Bp. 1913a. Athenaeum. 682p. 55t. 29cm. 1e. ( A Műveltség Könyvtára).
U.I.0655.
KESERŰ Bálint
Epiktétosz magyarul - a 17. század elején. Szeged, 1963a. József A. Tud. Egy. 44p. 24cm. 1e. (Irodalomtörténeti dolgozatok 34.sz.)
U.I.1284.
Varga Imre
Magyar nyelvű iskolaelőadások a XVII. század második feléből. Bp. 1967a. Akad.k. 241p. 19cm. 2e. (Irodalomtörténeti Füzetek. 59.sz.)
U.I.1058.
JENEI Ferenc
Johann Andritsch: Studenten und Lehrer aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universitat Graz 1586-1782. Könyvismertetés! Bp. 1967a. MTA. 98-99p. 24cm. = Irodalomtörténeti Közlemények 71. évf. 1.sz. 1e.
U.I.0556.
KATHONA Géza
Problémák Dávid Ferenc antitrinitárius tevékenységének kezdeti szakaszában. Bp. 1969a. K.n. 697-702p. 24cm.
(Klny. Az Irodalomtörténeti Közlemények 1969. évi 6.sz.) 2e.
U.I.0739.
DÁN Róbert
A hazai antitrinitárius irányzatok hátteréhez. Bp. 1970a. Magy. Tud. Akadémia. 197-202p. 24cm.
(Klny. Az Irodalomtörténeti Közlemények 1970. évi 2.sz.) 3e.
U.I.0740.
DÁN Róbert
A szombatos kódexirodalomhoz. Bp. 1972a. Magy. Tud. Akadémia. 194-197p. 24cm.
(Klny. Az Irodalomtörténeti Közlemények 1972. 2.sz.) 1e.
U.I.0798.
DÁN Róbert
Péchi Simon letartóztatása 1621-ben. Bp. 1974a. K.n. 66-70p. 24cm. 2e.
(Klny. Irodalomtörténeti közlemények 1974. 1sz.)
U.I.1356.
DÁN Róbert
Eőssi András és az erdélyi szombatosság genezise. Bp. 1974a. K.n. 571-576p. 25cm. 1e.
Kivágat! (Irodalomtörténeti Közlemények 1974. 5sz.)
U.I.2064.
SZABÓ András
Egri Lukács "megtérése". (Az antitrinitarizmus Északkelet-Magyarországon 1565-1574.) = Irodalomtörténeti Közlemények, Bp. 1984a. Akad.k. 88.évf. Vol.5-6. 543-557p. 24cm. 1e.
U.I.1323.
ISERLOH, Erwin - GLAZIK, Josef
Reformation, katolische Reform und Gegenreformation. 2.Aufl. Freiburg/Breisgau 1975a. 10e.
ld. Handbuch der Kirchengeschichte Bd. 4.
U.I.0276.
Az ismeretlen tanítvány megszólal. (By an unknown disciple.) Ford.: Lőrinczy Dénes. Hateg, 1932a. Nagy Bálint ny. 263p. 15cm. 2e.
U.I.1519.
Isten országa. A mi urunk Jézus Krisztus tanításainek rendszeres és teljes gyűjteménye. A négy evangélium isteni igéiből. Szerk.: Bihari Károly. Bp. é.n. Proféta Iroda. 130,6p. 15cm. 1e.
U.I.0126/a.
Istent dicsőítő magaszatalások és esedezések az erdélyi unitária eklézsiákban. Szent Dávid királynak és prófétának némely választott soltári. Ford.: (Szenczi) Szentzi Molnár Albert. Kolozsvár, 1837a. Barra ny. 8, 186, 69p. 18cm. 6e.
Ism. lapsz.!
U.I.2013.
BIRSANESCU, Stefan
"Schola Latina" de la Cotnari. Biblioteca de curte si Proiectul de Academie al lui Despot Voda. Zori de cultura umanista in Moldova secololui XVI. Bucuresti, 1957a. Tip. Invatamintului. 207p. 25cm. 1e. (Istoria Scoalelor la Romini. Cai III.)
U.I.1512/a.
ISTVÁN Lajos
A korondi hagyományos állattartás köréből. Bukarest, 1980a. Kriterion. 47-59p. 24cm. = Népismereti Dolgozatok 1980. 1e.
U.I.0217/a.
Egyházi énekek gyűjteménye. Szerk.: Iszlai Márton. Bp. 1896a. Kunosy ny. 160p. 23cm. 3e.
U.I.0128/1.
Énekeskönyv, zsoltárok. Egyházi énekek gyűjteménye. Unitárius iskolák részére. Szerk.: Iszlai Márton. Bp. 1896a. Kunosy ny. 160p. 22cm. 4e.
U.I.1456.
Argumente kritischer Christen: Warum wir nicht aus der Kirche Austreten: Hrsg.: Rolf Italiaander. Würzburg, 1971a. Echter Verl. 167p. 21cm. 1e.
U.I.1736.
ITALIAANDER, Rolf
Ein Mann kampft für den Frieden: Nikkyo Niwano. Freiburg am Breisgau, 1982a. Aurorum Verl. 103p. 30cm. 1e.
U.I.2041.
Italian reformation studies in honor of Laelius Socinus. Ed. John A. Tedeschi. Firenze, 1965a. F. de Monnier. VIII, 331p. 25cm. (Universita di Siena. Facolta di giurisprudenza ... N.S. Vol.4.) 1e.
U.I.0211.
IVÁN László
Dávid Ferenc arca a szellemtudományi lélektan tükrében. Cluj-Kolozsvár 1935a. Polonyi ny. 62p. 24cm. 4e. (Keresztény Magvető füzetei 17.sz.)
U.I.2325.
IVÁN László
Evangéliumi történetek. Vasárnapi iskolai tanítások számára. Bp. 1932a. 59p. 32cm. 1e. (Gépirat!)
U.I.0212.
IVÁN László
Isten felé. Konferencia megnyitó beszéd Dunabogdányban. Cluj-Kolozsvár, 1933a. Grafic Record ny. 8p. 23cm. 3e.
(A Keresztény Magvető füzetei 11.sz.)
U.I.0207.
(IVÁN László) IGAZ LÁTÓ
Korunk lelki válsága. (Küzdelem a vallásos megújulásért). Bp. 1936a. Máté ny. 37p. 16cm. (Mai füzetek 1.sz.) 3e.
U.I.0222.
(IVÁN László) Jancsi László
A misztikus intuíció. Pécs, 1931a. Egyetemi ny. 106p. 1p. 24cm. 4e.
(Specimina dissertationum facultatis Phil. reg. Hung. Univ. Elisabethinae Qinqueecclesiensis 25.sz., Egyetemi filozófiai intézet dolgozata)
U.I.0214.
IVÁN László
Protestantizmus és unitarizmus. Konferencia előadás Budapesten. Cluj, 1936a. Orient ny. 18p. 22cm. 3e. (Keresztény Magvető füzetei 19.sz.)
U.I.0213.
IVÁN László
Régi igazságok új köntösben. II. Jézus. Cluj-Kolozsvár, 1933a. Grafic Record ny. 16p. 23cm. 3e. (A Keresztény Magvető füzetei 12.sz.)
U.I.0213/a.
IVÁN László
Régi igazságok új köntösben. I. Isten. Cluj-Kolozsvár, 1932a. Grafic Record ny. 18p. 23cm. 4e. (A Keresztény Magvető füzetei 9.sz.)
U.I.0215.
IVÁN László
Az unitárius ifjúság szerepe a többi keresztény ifjúság soraiban. Konferencia beszéd Budapesten. Cluj-Kolozsvár, 1934a. Hermes ny. 15p. 23cm. 3e. (Keresztény Magvető füzetei 16.sz.)
U.I.0216.
IVÁN László
A vallási és nemzeti eszme. Újpest, 1934a. A Nemzeti Ifjak kiad. 30p. 17cm. 2e.
U.I.0517.
Verses imádságok kis gyermekek számára. Magyar költők műveiből ... válogatta: Iván László. Bp. 1931a. Máté ny. 16p. 23cm. 3e.
U.I.0217.
IVÁN László
Világnézetünk válsága és a vallási igazság. Cluj-Kolozsvár, 1932a. Corvin ny. 16p. 23cm. 3e. (A Keresztény Magvető füzetei 7.sz.)
U.I.1189.
IVINS, William M. jr.
How prints look. Photographs with a commentary. 3. print. Boston, 1964a. Beacon Press. 164p. 21cm. 2e. (Beacon Paperback No.57.)
U.I. U.I.

J@

J^
U.I.1058
Jenei Ferenc
Johann Andritsch: Studenten und Lehrer aus Ungarn und Siebenbürgen.an.der Universitat Graz(1586-1782) /Könyvismertetés!/
M.T.A.,Budapest,1967a,
98-99p,24cm,1e,
/Irodalomtörténeti Közlemények 71 évf. 1.sz./
U.I.0505.
VARGA Béla
Jacobi Henrik Frigyes. Tanulmány az ismeret- és értékelmélet köréből. Bp. 1911a. Hornyánszky ny. 35-83p. 24cm. (Klny. A Magy. Tud. Akadémia "Athenaeum" c. folyóiratából.)
U.I.1697.
Jahresbericht 1981, des Hilfswerke der Evangelischen Kirchen der Schweiz. Von Brücken und Barrikaden. Redig.: Hans Schaffert. Zürich, 1981a. HEKS. 71p. 21cm. 1e.
U.I.0218.
JAKAB Elek
Dávid Ferenc emléke. Elítéltetése és halála háromszázados évfordulójára. Bp. 1879a. M. Kir. Egyetemi ny. XVI, 255p. 24cm. 3e.
U.I.0230/a.
JAKAB Elek
Emlékbeszéd báró Orbán Balázs felett. Bp. 1891a. Athenaeum ny. 58p. 23cm. 2e. (Klny. Századok. 1891. I, II, III.füz.)
U.I.0219.
JAKAB Elek
Emlékirat a budapesti unitárius templom felszentelési ünnepélyére, 1890. okt. 26. Bp. 1890a. Bagó M. ny. 40p. 23cm. 3e.
U.I.0221.
JAKAB Elek
A magyar - lengyel unitárius érintkezések a XVI-XVII. században. Bp. 1892a. Athaeneum ny. 43p. 24cm. 2e. (Klny. Századok 1892. V. és VI. füz.)
U.I.0633.
JAKAB Elek
Nagy-ernyei Kelemen Benő élete. Kolozsvár, 1887a. Ajtai A. ny. 44p. 30cm. 1e. (Klny. Keresztény Magvető 22. évf. 5-6.f.)
Fotokópia!
U.I.0185.
GÁL Kelemen
Jakab Elek élet- és jellemrajza különös tekintettel irodalmi munkásságának unitárius vonatkozásaira és jelentőségére. Cluj-Kolozsvár, 1938a. Minerva ny. 224p. 1t. 23cm. 5e.
U.I.2345.
JÁKI Szaniszló
Biblia és tudomány. Bp. 1997a. 240p. 20cm. 1e.
U.I.1014.
JAKÓ Zsigmond
Adatok a torockói jobbágylázadások történetéhez. Bevezetés és jegyzetekkel. Kolozsvár, 1945a. Erd. Múz. Egyes. k. 39p. 24cm. 1e. (Klny. Erdélyi Múzeum 1-2.füz.)
(Erdély Történelmi adatok V.1.)
U.I.0834/b.
JAKÓ Zsigmond
A Hoffhalterek váradi és gyulafehérvári nyomdája.
Bukarest, 1979a. Kriterion. 51-69p. 24cm. 1e. = Művelődéstörténeti tanulmányok.
U.I.1160.
JAKÓ Zsigmond
Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bukarest, 1976a. Kriterion. 373p. 46t. 25cm. 2e.
U.I.0834.
Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk.: Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tonk Sándor. Bukarest, 1979a. Kriterion. 260p. 86t. 24cm. 1e.
U.I.1353.
Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk.: Csetri Elek, Jakó Zsigmond, stb. Bukarest, 1980a. Kriterion. 328p. 24cm. 1e.
U.I.1005.
JAKÓ Zsigmond, VALENTINY Antal
A torockószentgyörgyi Thorotzkay család levéltára. Kolozsvár, 1944a. Erd. Múz. Egyl. 38p. 2t. 25cm. 1e. (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 1.sz.)
U.I.2184.
JAKUBINYI György
Máté evangéliuma. Bp. 1991a. Szent István Társ. 344p. 20cm. 1e.
U.I.2667.
JAKUBINYI György
Minden hiábavalóság? A Prédikátor könyvének magyarázata. Gyulafehérvár, 2000. 183p. 20cm. 1e.
U.I.1659.
JAMES, Victor
This religion business. Melbourne, 1973a. Beacon Publ. 74p. 21cm. 1e.
U.I.1259.
JAMES, W., MOLÉ, A.
Dictionnaire des langues anglaise et francaise. 16.ed. Lpzg. 1902a. B. Tauschnitz. X, 663p. 20cm. 1e.
szótár
U.I.2669.
JAMESON, Fredric
A posztmodern, avagy A késői kapitalizmus kulturális logikája. Bp. 1998a. 120p. 18cm. 1e.
JANCSI László
lsd.
IVÁN László
U.I.0659.
JANCSÓ Elemér
Irodalomtörténet és időszerűség. Irodalomtörténeti tanulmányok, 1929-1970. Bukarest, 1972a. Kriterion. 657p. 1t. 21cm. 1e.
U.I.2241.
Klaniczay-Emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére. Szerk.:Jankovics József. Bp. 1994a. Balassi kiad. 485p. 24cm. 1e.
U.I.0941.
BURIAN, Michaele
Dissertatio historico-critica de duplici ingressu in Transsilvaniam Georgii Blandratae. Primo quidem: ad aulam Isabellae reginae, anno domini 1544. Secundo autem: ad aulam Joannis Sigismundi (János Zsigmond), anno domini 1563. Recensete --. Archi-Diacono cathedrali. Albo-Carolinae (Gyulafehérvár), 1806. Typ. conventus Csikiensis. XXVIII, 288p. 19cm. 1e.
U.I.1076.
DARLING, Edward
Francis David and king John Sisigmund (János Zsigmond) architects of religious liberty. (400 years). Minneapolis, 1968a. First Unit. Soc. 19p. 22cm. 3e.
U.I.0572.
SZENTMÁRTONI Kálmán (pozsonyi)
János Zsigmond, az unitárius fejedelem. Kolozsvár, 1940a. Pallas. 16p. 17cm. (Unitárius Történelem 3.sz.)
U.I.0387.
SZENTMÁRTONI Kálmán (pozsonyi)
János Zsigmond erdélyi fejedelem. Kolozsvár, 1940a. Pallas ny. 11p. 23cm. 1e (Keresztény Magvető füzetei 34.sz.)
U.I.0388.
SZENTMÁRTONI Kálmán (pozsonyi)
János Zsigmond erdélyi fejedelem élet- és jellemrajza. Cristur-Székelykeresztúr, 1934a. Globus ny. 357p. 24cm. 2e.
U.I.0397/f.
Képek az unitárius vallás történelméből. 2.kiad. Tarcsafalvi Albert: A fejedelem és papja, János Zsigmond, Dávid Ferenc. Kolozsvár é.n. Gámán ny. 20p. 25cm. 4e. (A Dávid Ferenc Egylet Népszerű könyvtára 1.sz.)
U.I.1576.
JÁNOSI Zoltán
Alkalmi egyházi beszédek. Debrecen, 1910a. Hegedüs-Sándor k. 241p. 23cm. 1e. (Papi Dolgozatok 5.köt.)
U.I.1577.
JÁNOSI Zoltán
Alkalmi egyházi beszédek. Debrecen, 1911a. Hegedüs-Sándor k. 50p. 23cm. 1e. (Papi Dolgozatok 6.köt.)
U.I.1574.
JÁNOSI Zoltán
Közönséges egyházi beszédek. Debrecen é.n. Hegedüs-Sándor k. 253p. 23cm. 1e. (Papi Dolgozatok 3.köt.)
U.I.1540.
JÁNOSI Zoltán
Közönséges egyházi beszédek. Debrecen, 1914a. Hegedüs-Sándor k. 260p. 23cm. 1e. (Papi dolgozatok 8.köt.)
/Előzmény: Mitrovics Gyula papi dolgozatai/
U.I.1575.
JÁNOSI Zoltán
Ünnepi egyházi beszédek. Debrecen, 1909a. Hegedüs-Sándor k. 251p. 23cm. 1e. (Papi dolgozatok 4.köt.)
U.I.1710.
The Japan Religious Conference held at Tokyo, June 5-8th, 1928. Tokyo, 1928a. The Japan Relig. Ass. 46p. 1t. 19cm. 1e.
U.I.1427.
JASPERS, Karl
Einführung in die Philosophie. (12 Radiovortrage.) München, 1973a. R. Piper, 130p. 19cm. 1e. (Serie Piper 13.)
U.I.1409.
NEUENSCHWANDER, Urlich
Denker des Glaubens 2. Emanuel Hirsch - Emil Brunner - Paul Tillich - Pierre Teilhard de Chardin - Karl Jaspers. Gütersloh, 1974a. G. Mohn. 158p. 19cm. 1e. (Gütersloher Taschenbuch 87.)
U.I.1210.
RADLOFF, Eugen von
Russische Philosophie. Breslau, 1925a. F.Hirt. 152p. 20cm. 1e. (Jedermanns Bücherei. Abt. Philosophie.)
U.I.1177.
FOOTE, Henry Wilder
The religion of Thomas Jefferson. Boston, 1963a. Beacon Press. 86p. 21cm. 1e. 
U.I.1963.
FOOTE, Henry Wilder
Thomas Jefferson champion of religious freedom advocate of christian morals. Boston, 1967a. The Bacon Press. IX, 70p. 23cm. 1e.
U.I.0432.
Jegyzőkönyv a "Dávid Ferenc Egylet" alakuló közgyűlés- és alapszabályairól, tartatott 1885-ben, aug. hó 29-én. Kolozsvár, 1885a. ny.n. 44p. 21cm. 1e.
U.I.2062.
A Magyar Unitárius Egyház Főtanácsának a Dávid Ferenc halála 350. évfordulója emlékünnepélyével kapcsolatosan Kolozsvárt 1929. nov. 10., 11. és 12. napjain tartott évi rendes üléseiről szerkesztett jegyzőkönyv. Szerk.: Varga Béla. Cluj-Kolozsvár, 1930a. Minerva, 160p. 22cm. 1e.
U.I.1331.
WESSELÉNYI Polixéna
Olaszhoni és schweizi utazás 1842. Utószó: Jékely Zoltán. Bp. 1981a. Magvető. 462p. 16t. 17cm. 1e.
U.I.1324.
Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament. Bd. 1,2. Hrsg.: Jenni, Ernst - Westermann, Claus. München-Zürich, 1971a., 1976a. Kaiser Verl. - Theol. Verl. 2e. 24cm. 
szótár
U.I.1195.
Kumbaya. Oekumenisches Jugendgesangbuch Lieder und Texte. Herausg.: Dahler, Michael - Jenny, Markus etc. Zürich, 1980a. Theol. Verl. 156 lev. 18cm. 1e.
énekeskönyv
U.I.2268.
The Church of Scientology International. 40th Anniversary. (Jentzsch, Heber C.) H.é.k.n. 55p. 28cm. 1e.
U.I.0911.
WEISER, Arthur
Das Buch des Propheten Jeremia. Kapitel 1-25. 13. Übersetzt und erklart: --. Göttingen, 1952a. 227p. 25cm. 1e. (Das Alte Testament Deutsch. Bd. 20.)
U.I.2282.
JEREMIAS, Joachim
Neuetestamentliche Theologie. I.Teil. Die Verkündigung Jesu. 4.Aufl. Gütersloh, 1988a. G. Mohn. 313p. 23cm. 1e.
U.I.1449.
Jesus heute gesagt. Predigten der Gegenrat. Hersg.: Horst Nitschke. Gütersloh, 1972a. G. Mohn. 155p. 21cm. 1e.
U.I.0744.
JESZENSZKY Géza
Magyarország az I. (első) világháború előtti nagyedszázad angol nyelvű kiadványaiban. Bp. 1972a. OSZK. 405-431p. (Klny. Az Orsz. Széchenyi Könyvtár Évkönyve 1970-1971.)
U.I.0743.
JESZENSZKY Géza
Medical and sanitary conditions in Hungary as seen by British travellers, 1790-1848. Bp. 1972a. Medicina. 67-83p. 24cm. 1e. (Klny. Orvostörténeti Közlemények Suppl. 6.)
U.I.0766.
CARPENTER, Eastlin J.
Jézus az evangéliumban és a történelemben. Ford.: Józan Miklós. Kolozsvár, 1904a. Ellenzék ny. 25p. 21cm. 1e. (Unitárius füzetek 2.sz.) /Unit. Közl. melléklete./
U.I.2288.
FLUSSER, David
Jézus az ókori zsidó történelem és irodalom tükrében. Bp. - Jeruzsálem - N.Y. 1955a. Múlt és Jövő. 187p. 22cm. 1e.
U.I.2708.
  Jézus: 2000 éves hit- és kultúrtörténet / Szergej Averincsev, David Flusser, Bruno Forte [et al.].- Szeged: Agapé, 2000a..- 240p.: ill.; 34cm.-
  ISBN 963 458 226 5 kötött: ár nélkül
U.I. U.I.
U.I.2323/1-2.
HERBST, Karl
A valódi Jézus. Egy teljesen más istenkép. Ford.: Gromon András. Bp. 1995a. Elpidia kiad. 283p. 21cm. 2e.
U.I.2324.
WOOD, T. J.
Jesus Christ. Orpington, Kent. é.n. Orpington Press, 20p. 17cm. 1e. (What we believe, No.6.)
U.I.1888.
DÁN Róbert
Disputatio nummorum. Héber betűs Jézus-érmék a XVI. századból. (Magyar Könyvszemle, 101.évf. 1985. Bp. 1986a. Akad kiad. 101-114p. 25cm. 1e) Fénymásolat!
U.I.2245.
FELHŐS Szabolcs
hit csak jó tudásból származik. Városnamény, 1994a. = Beregi Élet, 5.évf. 10.sz. 6p. 42cm. 1e.
U.I.2306.
JOBBÁGYI György
Dr. Ferencz József. Bp. 1994a. (Kelet, 1994. dec. 18p.) 30cm. 1e. Fénymásolat!
U.I.2487.
Polgári jogi, családjogi és polgári eljárásjogi iratmintatár. Szerk.: Dr. Németh János, Dr. Kiss Daisy. Debrecen, 1997a. 650p. 28cm. 1e.
U.I.0896.
JÓKAI Mór
Egy az Isten. Bp. 1979a. Szépirod. Kiad. 543p. 21cm. 1e.
U.I.0764.
BORBÉLY István
Jókai emlékezete. Cluj-Kolozsvár, 1925a. Minerva. 16p. 16cm. 2e. (Unitárius Könyvtár 1.sz.)
U.I.1395.
JONAS, Hans
The gnostic religion. The message of the Alien God and the beginnings of christianity. Boston, 1958a. Beacon Hill. XVIII, 302p. 21cm. 1e.
U.I.0919.
JONAS, Hans
The gnostic religion. The message of the Alien God and the beginnings of christianity. 2.ed.rev. Boston, 1967a. XIX, 355p. 21cm. 1e.
U.I.1612.
JONES, Rufus M.
New studies in mystical religion. The Ely lectures delivered at Union Theological Seminary, New York. London, 1927a. MacMillan. 205p. 19cm. 1e.
U.I.0884.
Religious Foundation. Ed. Jones, Rufus M. New York, 1923a. MacMillan Co. VIII, 144p. 20cm. 1e.
U.I.1269.
The wit and wisdom of Alfred North Whitehead. Ed. and preface: A.H. Johnson. Boston, 1947a. Beacon Press. XI, 102p. 26cm. 1e.
U.I.1998.
Joseph Estlin Carpenter. A memorial volume. Ed. C.H. Herford. Oxford, 1929a. Clarendon Press. VI, VII, VIII, 188p. 1t. 23cm. 1e.
U.I.2010.
JORDT-JORGENSEN, K.E.
Stanislaw Lubieniecki. Zum Weg des Unitarismus von Ost nach West im 17. Jahrhundert. Göttingen, 1968a. Vandenhoeck-Ruprecht. 188p. 24cm. 2e. (Kirche in Osten. Monographienreihe Bd.6.)
U.I.1218.
JOUVENEL, Bertrand de
On power. Its nature and the history of its growth. Preface: Brogan, D.W. Boston, 1962a. Beacon Press. XIX, 421p. 21cm. 1e. (Beacon Paperback 133.)
U.I.0227.
JÓZAN Miklós
Aratás. (Írások könyve). Kolozsvár, 194?a. Minerva. 477p. 21cm. 5e.
U.I.0228.
JÓZAN Miklós
A fejedelem és papja. Bp. 1940a. Unit. Éert. kiad. 77p. 4t. 21cm. 6e.
U.I.0296.
JÓZAN Miklós
Szabadság. (vers) Hódmezővásárhely, 1912a. Münz ny. 10-12p. 24cm. 1e. (Klny. Magyr Köztársaság. 2.évf. 5.sz.)
U.I.0230.
JÓZAN Miklós
Szemtől szembe. Rádiós beszédek és alkalmi előadások. Kolozsvár, 1943a. Minerva. 393p. 20cm. 5e.
U.I.
U.I.0442.
Ima és beszéd Ulár Pál unitárius főgimnásiumi tanár koporsójánál Ipolyságon a temetőben 1903. ápr. 8-án. Írták: Józan Miklós, Kovács János. Kolozsvár, 1903a. Ellenzék ny. 9p. 23cm. 2e.
U.I.0615.
In memoriam Francisci Davidi. Founder and first bishop of the unitarian church of Hungary. 1510-1919. A leaflet to the fourcentenary celebration at Déva. Írták: Ferencz József, Józan Miklós. Bp. 1910a. 14p. 23cm. 1e.
U.I.0302.
JÓZAN Miklós PAP BÁCSI
Kis biblia. (Ó- és Újszövetségi történetek.) Az elemi iskolák 3-4.oszt. számára. Tankönyv. Bp. 1924a. ny.n. 83p. 15cm. 2e.
U.I.0302/a.
JÓZAN Miklós PAP BÁCSI
Kis biblia. (Ó- és Újszövetségi történetek). Az elemi iskolák 3-4.oszt. számára. Tankönyv. 2.átdolg.kiad. Bp. 1934a. Máté ny. 93p. 15cm. 4e.
U.I.0229.
JÓZAN Miklós
Mit hisznek az unitáriusok? Bp. 1922a. 8p. 17cm. 4e. (Klny. Unitárius Értesítő 1.évf. 1.sz.)
U.I.0448.
Orbán Balázs emlékezete. Írták: Csiky Gábor, Józan Miklós stb. Bp. 1940a. Budapesti Dávid Ferenc Egylet kiad. 52p. 17cm. 5e.
U.I.0625.
Protestáns könyv az 1942. évi 4. Országos Protestáns Napokról. Szerk.: Borbély László. Írták: Keken András, Józan Miklós stb. Bp. 1943a. Orsz. Bethlen Gábor Szöv. 208p. 20cm. 1e.
U.I.0600.
A protestantizmus Magyarországon. 1. rész: S. Szabó József: Történeti és helyzetrajz. 2.rész: Baltazár Dezső, Czeglédy Emánuel, Józan Miklós stb.: A protestáns szellem hivatása a magyar nemzet életében. 3.kiad. Bethlen G. Szöv. 510p. 25cm. 1e.
U.I.0766.
CARPENTER, Estlin J.
Jézus az evangéliumban és a történelemben. Ford.: Józan Miklós. Kolozsvár, 1904a. Ellenzék ny. 25p. 21cm. 1e.
U.I.0767.
STOPFORD, Brooke
A kereszténység és a szociális munka. Ford.: Józan Miklós. Kolozsvár, 1906a. Gámán ny. 16p. 21cm. 1e. (Unitárius füzetek 4.sz.) /Unit. Közl. melléklete/
U.I.1026.
JÓZSEF János
Firtosi rezedák. Versek és elbeszélések. Odorheiu, 1936a. Globus 68p. 22cm. 1e.
U.I.0174/d.
Jövendő antológia. Szerk.: Ferencz József. Cluj-Kolozsvár, 1928a. Kiad. Az Unitárius Teológiai Akadémia Önképzőkörének Ifjúsága. 91p. 20cm. 2e.
U.I.0705.
JUHÁSZ Vilmos
Megváltás felé. Új vallástörténet. A nemkeresztény világ. Bp. 1943a. Barkóczy k. 462p. 32t. 24cm. 1e.
U.I.2535.
C. G. JUNG
Gondolatok az életről és a halálról. Bp. 1997a. 92p. 19cm. 1e.
U.I.2536.
C. G. JUNG
Gondolatok a vallásról és a kereszténységről. Bp. 1996a. 89p. 19cm. 1e.
U.I.2387.
Eberhard JÜNGEL
Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus. 1992a. 564p. 23cm. 1e.
U.I. U.I.

K@

K^
U.I.0154.
FERENCZ József
Ima Kaáli Nagy Elek ... koporsójánál Kolozsvártt, jan. 9.-én 1878-ban. Kolozsvár, 1878a. Gámán ny. 11p. 23cm. 3e.
U.I.2593.
KÁDÁR Gyula
A Ludovikától Sopronkőhidáig. Tények és tanúk. Bp. 1984a. 828p. 20cm.
U.I.1128.
KÁDÁR Imre
The church in the storm of time. The history of the Hungarian reformed church during the two world wars, revolutions and counterrevolutions. Bp. 1958a. Bibliotheca. 175p. 25cm.
U.I.1514.
KÁDÁR János
Szövetségi politika - nemzeti egység. Beszédek és cikkek 1978-1981. Bp. 1981a. Kossuth. 368p. 20cm.
U.I.1442.
Kirche im Umbruch der Gesellschaft. Studien zur Pastoral Konstitution "Kirche in der Welt von Heute" und zur Weltkonferenz "Kirche und Gesellschaft". Von F. Böckle, E.Y. Kaelin, [et al.] Hrsg. H. Stirnimann. Freiburg / Schweiz, 1970a. Paulus Verl. 132p. 23cm.
(Ökumenische Beihefte No 3.)
U.I.2082.
KAHL, Hans-Dietrich
Strömungen. Die Deutschen Unitarier seit 1945 - ein kritischer Rückblick. Unitarische Hefte No 4. München 1989a. Deutsche Unitarier Verl. 1-56p. 21cm.
Mell. kéziratos szöveg! 
U.I.1911.
[Biblia]
Az Úr Jézus Krisztus négy evangéliuma és az apostolok cselekedetei. Ford. Káldi György. Bp. 1904a. Szt. István Társ. 323p. 1t. 19cm.
U.I.2223.
ENYEDI György
Historia elegantissima. Szöv. gond. stb. Káldos János. Bp. 1994a. Balassi kiad. 121p. 2 lev. 21cm. 2e.
U.I.2195.
KÁLDOS János, BALÁZS Mihály
Ungarlaendische Antitrinitarier II.: György Enyedi. Baden-Baden 1993a. V. Koerner.
(Bibliotheca Bibliographica Aureliana 137. Bibliotheca Dissendentium. Tome 15. 173p. 25cm.) 1e.
U.I.1846.
La vie religieuse en Hongrie. Írták: Bartha Tibor - Káldy Zoltán - Ferencz József etc. Bern, 1984a. Assoc Internat. pour la Défense de la Liberté Religieuse. 44-134p. 22cm. 1e. = Conscience et Liberté. 1984. II. No 28.
U.I.1016.
KÁLI NAGY Lázár
-- emlékezései a kolozsvári színjátszás hőskorára. Kolozsvár, 1942a. 489-490p. 25cm.
(Hitel. 7.évf. 8.sz.)
Kivágat!
U.I.2204.
KÁLLAI Emőd
Érintsd meg a jövőt! Touch the coming future! Városnamény, 1992a. Kelet-Magyarországi Szabadelvű Protestáns Kör. 2, 145, 2p. 14cm.
(Szabadelvű füzetek, 1.)
U.I.2229.
KÁLLAY Ernő
Gondolatok egy jelkép örvén. [Unitárius címer.] Cluj-Napoca [Kolozsvár], 1994a. (Klny. Keresztény Magvető, 1994. 100.évf. No 2. 106-109p.)
Xerox!
U.I.1055.
KALLEN, Horace M.
The liberal spirit. Essays on problems of freedom in the modern world. 2.print. Ithaca - N.Y. 1948a. VII, 242p. 22cm.
U.I.1038.
Alte Kirche und Ostkirche / André von Benoit, Anastasios Kallis [et al.].- Mainz-München, 1970a. M. Grünewald, Ch. Kaiser. 297p. 21cm.
(Ökumenische Kirchengeschichte, Bd.1.)
U.I.1517.
KÁLLÓ Ferenc
Beteg honvédek imakönyve / Hász István, Kálló Ferenc. - Bp. : Róm. kat. tábori m., 1942a. - 63p. ; 12cm.
U.I.0804.
KÁLMÁN Béla
A nevek világa / Kálmán Béla. - 3.kiad. - Bp. : Gondolat, 1973a. - 258p.; 20cm.
U.I.1667.
KÁLMÁN Farkas
Új magyar Athénás : Újabb kori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyűjteménye / Sz. Kiss Károly, Kálmán Farkas, Bierbrunner Gusztáv. - Bp. : Aigner L., [1887a.?]. - [2], 611, XIIp., 1t.; 25cm.
Hiányzik: 113-322p.!
U.I.1970., U.I.2044.
KÁLMÁN Gyula
Balázs Ferenc, a huszas évek erdélyi világjárója. Érd, 1987a. Magyar Földrajzi gyűjt. 9-12p. 24cm. = Földrajzi Múzeumi Tanulmányok. 4.sz.
U.I.0929/a.
KÁLNOKI KIS Tamás
"A testvériség szent nevében..." Az 1849. június 8-i, nagyszebeni magyar-román békítési tanácskozás. Szeged, 1979a. Csongrád Megyei Lapkiad. 71-74p. 24cm. = Tiszatáj, 33.évf. 12.sz.
U.I.0238.
KÁLVIN János
A szentháromság igaz hitének védelme a spanyol Servet Mihály borzasztó tévedéseivel szemben. 1554. A Servet pör C. gyűjtemény b.) része. Ford. Tari Imre. Pápa, 1909a. Főisk. ny. 208p. 21cm. 
(Kálvin János művei. III. sorozat. Servet pör 11.sz.)
U.I.0518.
Servét Mihály harminc levele Kálvin Jánoshoz, a genfiek prédikátorához. Ford. Veress Jenő. A Servét-pör című gyűjtemény C.) része. Pápa, 1910a. Főisk. ny. 106, [2]p. 21cm.
U.I.1044.
BOTTYAN János
A budapesti Kálvin téri templom története 1830-1980. Bp., 1980a. A Ref. Zsin. Iroda. [3], 32p. 20cm.
U.I.1594.
KÓNYA István
Kálvinizmus és társadalomelmélet. A kálvini szociális doktrína teológiai-elméleti alapjainak bírálata. Bp. 1979a. Akad. k. 481p. 20cm.
U.I.2628.
Antropológia az ember halála után / szerk. Dietmar Kamper, Christoph Wulf. - Bp., 1998a. - 158p. ; 17cm.
U.I.0231/a.
KANYARÓ Ferenc
Dávid Ferenc. Kolozsvár, 1906a. Ajtai ny. 124p. 25cm. 3e.
U.I.0749.
Kolozsvári Képes Naptár az 1903. évre / Szerk. Csifó Salamon, Veress Vilmos; írták Nagy Lajos, Kanyaró Ferenc, Kriza János [et al.]. - Kolozsvár: Gámán, 1903a. - 71, XXIIIp.; 23cm.
U.I.0454.
Tanár-beiktató ünnepély a kolozsvári unitárius főiskolában 1891. nov. 5-én / Hajós János, Kanyaró Ferenc, [et al.]. - Kolozsvár: Ajtai ny., 1891a.- 30p. ; 25cm.-
Klny. Keresztény Magvető, 6.füz.
U.I.0232.
KANYARÓ Ferenc
Unitárius történetírás és Kálvin-orthodoxia : (Servet és Kálvin) / Kanyaró Ferenc. - Kolozsvár: Ajtai ny., 1895a.- 159p.; 25cm.
U.I.0233.
KANYARÓ Ferenc
Unitáriusok Magyarországon : Tekintettel az unitárizmus általános történetére / Kanyaró Ferenc. - Kolozsvár: Lehmann, 1891a. - 229p. ; 23cm.
U.I.0696.
RÉSZ Kálmán
Unitárius történetírás : Néhány megjegyzés Kanyaró Ferenc "Unitáriusok Magyarországon" c. munkájára / Rész Kálmán. - Pápa: Batisz Zs., 1891a. - 17p. ; 21cm.
U.I.0235.
KANYARÓ Mihály
Emlékbeszéd Pálfi Károly volt tordai ... iskola igazgató ... felett / Kanyaró Mihály. - Torda: Harmath ny., 1891a. - 16p.; 23cm. 
U.I.2057/a., U.I.2067.
Adalékok a Lipótváros történetéhez. 1,2 köt. Szerk. Ráday Mihály. Bp., 1988a. A Budapesti Városszépítő Egyesület. 2db. 20cm.
(Kaplay Imréné: A budapesti Unitárius Egyház temploma és bérháza. 2.köt. 166-172p.)
U.I.2158.
KAPLAYNÉ SCHEY Ilona
A budapesti Nagy Ignác (volt Koháry) utcai unitárius templom és egykori bérháza építésének vázlatos története. Bp. 1990a. Klny. Unitárius Élet. 44.évf. 6.sz. 2-4p. 30cm. 2e.
U.I.2334.
KAPLAYNÉ SCHEY Ilona
Az Esztergomi Székesegyház Suki-kelyhe és az erdélyi Zsuki-család.
Unitárius élet 19..  számából másolat
U.I.2159.
KAPLAYNÉ SCHEY Ilona
Gyulai Márton kelyhe (17.sz.) a kövendi unitárius templomban. Bp. 1942a. Orsz. Ip. Műv. Társulat. = Magyar Iparművészet. 11.sz. 103-105p. 30cm.
Xerox másolat!
U.I.2129.
100 éves a "Koháry", ma Nagy Ignác utcai templom. A budapesti Unitárius Egyházközségnek. [Fényképezte: Pellérdy Lászlóné]. 1-2. köt. Bp. 1990a. 2db. 44t. 17cm. 1e.
(Fényképalbum. v.ö. szöveg: Kaplay Imréné cikke. Unitárius Élet. 1990a. 44.évf. 6.sz. 2-4p. és U.I. 2067., 2067/a.)
U.I.2102.
Az unitarizmusra vonatkozó művek bibliográfiájának gyűjteménye a "Régi Magyarországi Nyomtatványok 1473-1600. Bp. 1971." c. művéből / kigyűjtötte Kaplayné Schey Ilona. - Bp., 1990a.
83 xerox lap
U.I.0236.
KARÁCSONYI János
A székelyek ősei és a székely magyarok : Történeti értekezés / Karácsonyi János. - Cluj-Kolozsvár: Szt. Bonaventura ny., 1924a. - 28p. ; 16cm.
U.I.1512/b.
KARDALUS János
A homoródalmási mészégetés. Bukarest: Kriterion, 1980a. 64-74p. 24cm. = Népismereti Dolgozatok 1980.
U.I.1393.
KARNER Károly
Apokalipszis : (Fordítás és magyarázat) / Karner Károly. - Bécs: Szépfalusi I., 1974a. - 275p.; 23cm.
U.I.1343.
Biblia
Énekek éneke. (Canticum canticorum). Ford. Károli Gáspár a Döbrentei-kódex névtelenje, Heltai Gáspár, Bogáti Fazakas Miklós. 3.jav.kiad. Bp. 1980a. Magy. Helikon. 95p. [2 lev.] 8t. 19cm. 1e.
U.I.0038.
[Biblia]
Szent Biblia : Ó és új testamentomában ... / ford. Károli Gáspár. - Pest: Reichard, 1865a. - 294p. ; 21cm.
U.I.0710.
[Biblia]
Szent Biblia, azaz Istennek ó- és új testamentomában foglaltatott egész szent írás / ford. Károli Gáspár. - Bp. : Brit és Külföldi Biblia Társulat, 1918a. - 1027, 338p.; 28cm.
Ism. lapsz.!
U.I.1910.
[Biblia]
Szent Biblia, azaz Istennek ó és új testamentomában Szent Írás / ford. Károli Gáspár. - Bp. : Brit Biblia Társulat, 1926a. - 269p.; 18cm.
U.I.0039.
[Biblia]
Szent Biblia. Ó és új testamentomában ... / ford. Károli Gáspár. - Bp. : Brit és Külföldi Biblia Társulat, 1927a. - 261p.; 17cm.
Hiányos 266.p.-tól!
U.I.1934.
[Biblia]
Szent Biblia azaz Istennek ó és új testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / ford. Károli Gáspár. - Bp. : Magyarországi Református Egyház, 1966a. - 339p.; 17cm.
U.I.1326.
[Biblia. Károlyi Gáspár vizsolyi bibliája.]
Szent biblia azaz Istennec ó és új testamentumának prophétác es apostolok által megiratott szent könyvei / ford. Caroli Gáspár. [1. rész,] 2 rész. Visol [Vizsoly], 1590. Mantskovit Bálint ny. 2 db. + 1 mell.: Kísérő füzet. 31cm.
Hasonmás kiadás. Magy. Helikon 1981a.
U.I.0945.
[Biblia]
Új testamentom, azaz: a mi Urunk Jézus Krisztusnak új szövetsége / ford. Károli Gáspár. - Kőszeg: Reichard k., 1838a. - 464p. + Soltárok könyve uo. 120p. 19cm.
Újraszámozva!
U.I.1626.
[Biblia]
Új Testamentom azaz: a mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége / ford. Károli Gáspár. - Pest: Reihard, 1871a. - 115p.; 16cm.
U.I.0040/2.
[Biblia]
Új Testamentom azaz: a mi Urunk Jézus Krisztusnak új szövetsége / ford. Károli Gáspár. -Bp.: Brit és Külf. Társulat, 1888a. - 133p.; 13cm.
U.I.1934.
[Biblia]
Új Testamentom azaz: a mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége / ford. Károli Gáspár. - Bp.: Brit Bibl. k., 1895a. - 517p.; 13cm.
U.I.0040/1.
[Biblia]
Új Testamentom azaz: a mi Urunk Jézus Krisztusnak új szövetsége / ford. Károli Gáspár. - Átdolg. kiad. - Bp.: Brit és Külf. Biblia Társulat, 1925a. - 475p.; 13cm.
U.I.0040.
[Biblia]
Új Testamentom azaz: a mi urunk Jézus Krisztusnak új szövetsége / ford. Károli Gáspár; átdolg. Kecskeméthy István. - Bp.: Skót Nemzeti Biblia Társulat, [s.a.] - 604p.; 14cm.
U.I.2482.
KARRER, Martin
Jesus Christus im Neuen Testament. Grundrisse zum Neuen Testament. Das Neuen Testament Deutsch. Erganzungsreihe 2. Göttingen, 1998a. 380p. 24cm.
U.I.1291.
KARSON, Marc
American labor unions and politics 1900-1918. / Marc Karson. - Boston : Beacon Press, 1965a. - XV, 358p.; 20cm. - (Beacon Paperback; 211.)
U.I.1902.
KARTAL Zsuzsa
Két nehéz sorsú egyházi könyvtárról...
"Az unitárius gyüjtemény". 528-530p.
[Előszó]: Bereczky László: Így állt össze a szeptemberi szám. 507 p. Budapest: Művelődésügyi Min., 1986a. - 507, 528-530p. 1e.
("Könyvtáros", 36.évf. 9.sz. 1986.szept.)
U.I.1945.
A magyar kartezianizmus történetének vázlata / Tordai Zádor. - Bp.: Akad. k., 1962a. - 54-77p.; 25cm. -
(Magyar Filozófiai Szemle. 6. évf. 1.sz.)
Xerox!
U.I.2386.
KASPER, Walter
Der Gott Jesu Christi / Walter Kasper. - [s.l.], 1995a. - 406p.; 23cm.
U.I.0987.
KASPER, Walter
Jesus der Christus / Walter Kasper. - 6.Aufl. - Mainz: Matthias Grünewald Verl., 1977a. - 332p.; 23cm.
U.I.2356.
KASPER, Walter
Jézus a Krisztus / Walter Kasper. - Bp., 1996a. - 360p.; 20cm. - (XX. századi keresztény gondolkodók; 2.)
U.I.2126.
Az együttélő egyházak = Religionen im Zusammenleben : Katatógus : Kiállítás az esztergomi Keresztény Múzeumban 1991. máj. 29 - szept. 29. / Lovag Zsuzsa. - Bp.: TIT ny., 1991a. - 107p. : ill. (23 ábra, 8t.); 20cm.
U.I.0640.
A heidelbergi káté története Magyarországon / Bartha Tibor, Nagy Barna [et al.]. - Bp.: Magy. Ref. Egyház, 1965a. - 337p.: ill. (8t.); 25cm. - (Studia et Acta Ecclesiastica; 1.)
U.I.2307.
[id.] FERENCZ József
Unitárius káté. 19. átdolg. kiad. Unit. Egyh. Kolozsvár - Napoca, 1987a. 43p. 20cm. 2e.
U.I.2155.
FERENCZ József
Unitárius káté. 20. átdolg.kiad. Unit. Egyh. Kolozsvár, 1991a. 45p. 21cm. 3e.
U.I.0578.
Az unitárius presbiter kátéja / Összeáll. Abrudbányai Fikker János. - Kolozsvár: Unit. Egyh. Misszió Biz., 194?a. - 16p.; 14cm.
U.I.1839.
Katechesis. Azaz keresztyéni vallásra való tanítás, mely az Erdélyben lévő Unitaria Ekklésiák és Oskolák szükségére mostan újjonnan kibotsátatott. Kolosváron: Ref. Koll. ny., 1819a. - A2-E7, 120p.; 14cm. -
[Ld. régebbi és újabb kiadásban: R 74 = 1698. év, R 33 = 1802. év, U.I.0237. = 1854. év
Irodalom: Egy névtelen káté... Ker. Magvető, 81.évf. 2-3.sz. 1975. 128p.]
U.I.0237.
Katechesis. Azaz: Keresztyén vallásra való tanítás, mely az Erdélyben lévő unitária ekklézsiák és iskolák szükségére az Egyházi Főtanács most újonnan kibocsáttatott. Kolozsvár: Ev. ref. koll. ny., 1854a. - 95p.; 16cm. -
[Ld. régebbi és újabb kiadásban: R 74 = 1698. év, R 33 = 1802. év, U.I.1839. = 1819. év
Irodalom: Egy névtelen káté... Ker. Magvető, 81.évf. 2-3.sz. 1975. 128p.]
U.I.2322.
Új Kiskatekizmus. Kérdések és válaszok. - Bp. : Bencés kiad., 1994a. - 136p.; 19cm.
U.I.2005.
KATHONA Géza
Egri Lukács antitrinitárius-anababtista 
nézetei. / Kathona Géza. - Budapest: M.T.A , 1971a. - 403-426p.; 24cm. - (Klny. Reneszánsz Füzetek; 12.sz.) 
1e. 
U.I.0649.
KATHONA Géza
Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből. / Kathona Géza. - Bp. : Akad. k., 1974a. - 250p.; 25cm. - (Humanizmus és reformáció; 4.)
U.I.2120.
KATHONA Géza
Karácsony György "szent hada" 1569-1570. / Kathona Géza. - Bp.: Ref. Egyh. Konvent, 1958a. = Egyháztörténet Ú.f.1(IV.)évf. 1958a. 4.füz. 265-280p. 25cm.
U.I.1059.
KATHONA Géza
Megjegyzések Neuser Ádám életrajzához és ideológiájához / Kathona Géza. - Bp.: MTA., 1963a. - 328-334p.; 24cm. = Irodalomtörténeti Közlemények. 67.évf. 3.sz.
U.I.1361.
KATHONA Géza
Okolicznosci ogloszenia : De falsa et vera Unius Dei..., cognitione. - [S.l.], 1972a. - 183-188p. - 24cm. - (Klny. Odrodzenie i Reformacja w Polsce; 17.)
U.I.0556.
KATHONA Géza
Problémák Dávid Ferenc antitrinitárius tevékénységének kezdeti szakaszában / Kathona Géza. - Budapest, 1969a. - 697-702p.; 24cm. - (Klny. Az Irodalomtörténeti Közlemények 1969. évi 6.sz.)
1e.
U.I.0640.
Tanulmányok és szövegek a magyarországi református egyház 16. századi történetéből / Kathona Géza, Bucsay Mihály [et al.]. - Bp.: A Magy. Ref. Egyház, 1973a. - 1022p.; 25cm. - (Studia et Acta Ecclesiastica; 3.)
U.I.2395.
A katolikus egyház katekizmusa. - Bp.: Szent István Társulat, 1994a. - 652p.; 24cm.
U.I.1800.
KATONA Ágnes
A II. Olasz-Magyar Tudományos Kongresszus előadásai / Katona Ágnes. - Bp.: Akad.k., 1976a. - 421-424p.; 25cm.-
(Magyar Könyvszemle, 1976. 4.sz.)
Xerox másolat!
U.I.1394.
Alone together. Studies in the history of  Liberal Religion. / Peter Iver Kaufmann, Spencer Lavan. -  Collegium in Liberal Religion. Boston: Beacon Press, 1979a. - XII, 154p.; 22cm
3e.
U.I.0130.
[Biblia]
Szent Lukács írása szerint való evangyélium [evangélium]. / Átdolg. Kecskeméthy István. - Skót nemzeti bibliatársulat kiadása. - Bp.: Sylveszter ny., [s.a.]. - 84p., 2t.; 14cm.
U.I.0131.
[Biblia]
Szent Márk írása szerint való evangyéliom [evangélium] / Átdolg. Kecskeméthy István. - Kiadja a Skót Nemzeti Bibliatársulat. - Bp.: Sylveszter ny., [s.a.]. - 50p., 2t.; 14cm.
U.I.0239.
KECSKEMÉTI Lipót
Istenszolgálat és munka : Templomi beszéd : Elmondta a nagyváradi izr. hitközség imaházában / Kecskeméti Lipót. - Nagyvárad: Sonnenfeld, 1905a. -13p.; 23cm.
U.I.2440.
Vallomás magunkról / szerk. Kedei Mózes. - Székelyudvarhely: Székelyudvarhelyi Belvárosi Unitárius Egyházközség, 1997a. - 253p.; 20cm.
U.I.2559.
KEENER, Craig S.
Kommentar zum Umfeld des Neuen Testaments : Historische, kulturelle und archaologische Hintergründe / Craig S. Keener. - [S.l.], 1998a. - 1422p.; 21cm.
U.I.2077.
KEHL, Robert
Die universelle Offenbarung des Geistes: Parallel-Texte der Bibel und heiliger Schriften anderer Religionen / Robert Kehl. - 2.Aufl. - Zürich: Schwedenburg Verl., 1982a. - XII, 109p.; 21cm.
U.I.0625.
Protestáns könyv az 1942. évi 4. Országos Protestáns Napokról / Szerk. Borbély László; írta Keken András, Józan Miklós [et al.]. -  Bp.: Orsz. Bethlen Gábor Szöv., 1943a. -  208p.; 20cm. 
1e.
U.I.0430.
Dersi János emléke: 1830-1890 / Ferencz József, Kelemen Albert [et al.].- Kolozsvár: Gámán Ny., 1893a..- 66p., 2t.; 26cm.-
3e.
U.I.0431.
Dersi János emléke: A felette mondott beszédekben Marosvásárhelyt, 1890. dec. 29.-én / Péterfi Dénes, Kelemen Albert.- Kolozsvár: Ajtai Ny., 1891a..- 17p.; 23cm.-
2e.
U.I.0494.
Kelemen Albert élete és működése / Ürmösi Kálmán. - Kolozsvár: Gámán ny., 1912a. - 14p.; 23cm.
(Klny. a Keresztény Magvető 1912. évf. 47.köt. 5f. 275-286p.). - 2e.
U.I.0708.
[Szótár]
Magyar és német zsebszótár: 2. rész  / Szerk. Kelemen Béla. - 14. átdolg. kiad. - Bp.: Athenaeum, [s.a.]. - 348p.; 16cm.
U.I.0633.
Nagy-ernyei Kelemen Benő élete / Jakab Elek. - Kolozsvár: Ajtai A. ny., 1887a. -  44p.; 30cm. 
1e. -  (Klny. Keresztény Magvető 22. évf. 5-6.f.). - Fotokópia!
U.I.0240.
KELEMEN Imre
A keresztény élet kapujában : Keresztelési beszédek / Kelemen Imre. - Ocland: Globus ny., 1940a. - 63p. ; 21cm.
U.I.0241.
KELEMEN Imre
A lélek asztalánál : Úrvacsorai beszédek / Kelemen Imre. - Homoródoklánd, 1940a. - 40p. ; 23cm.
(Klny. Unitárius Szószék; 3-4.sz.)
U.I.1843.
KELEMEN Imre
A mi harangjaink / Kelemen Imre. - Marosvásárhely, 1980a. - 22p., 118 sztl. lev., 2 fényk. ; 30cm.
Kézirat!
U.I.0242.
KELEMEN Imre
Őrhelyemen : Ünnepi és alkalmi beszédek / Kelemen Imre. - Oklánd : Égető Á. ny., 1941a. - 143p. ; 21cm.
U.I.0463.
Ki volt Orbán Balázs? : Emlékezés a legnagyobb székelyre, születésének századik évfordulóján : 1829. febr. 3. - 1929. febr. 3. / Szentmártoni Kálmán, Kelemen Lajos [et al.]. - Odorheiu-Székelyudvarhely : Globus ny., 1929a. - 64p. ; 24cm.
U.I.1936.
KELEMEN Lajos
A kolozsvári Szent Mihály templom tornyai / Kelemen Lajos. - Cluj-Kolozsvár, 1924a. = A kolozsvári Szt. Mihály egyház : Emlékfüzet. 26-36p. 23cm.
U.I.0728.
KELEMEN Lajos
Művészettörténeti tanulmányok / Kelemen Lajos. - Bukarest : Kriterion, 1977a. - 292p., 56t. ; 25cm.
U.I.1774.
KELEMEN Lajos
Művészettörténeti tanulmányok. 2.köt. / Kelemen Lajos; a bevezető tanulmányt írta B. Nagy Margit. - Bukarest : Kriterion, 1982a. - 407p., 32t. ; 25cm.
U.I.1936/a.
KELEMEN Lajos
A tölcséres jelvények a kolozsvári Szent Mihály templomon / Kelemen Lajos. - Cluj-Kolozsvár, 1929a. = A kolozsvári Szt. Mihály egyház : Emlékfüzet. 57-62p. 23cm.
U.I.1245.
Emlékkönyv, Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára / Szerk. Bodor András, Cselényi Béla [et al.]. - Bukarest : Tud. Könyvkiad. ; Kolozsvár, 1957a. - 696p., 50t. ; 25cm. - (A Bólyai Tudományegyetem kiadványai; 1. Tanulmányok)
U.I.2108.
Kelemen Lajos / Tavaszy Sándor. = "Erdélyi Múzeum". Kolozsvár, 1947a. (1990.) 52. köt. 1-4.sz. 1t. (Gy. Szabó Béla fametszete.) 24cm.
(K.L. 70. születésnapjára a félszázados munkatársnak ajánlja tisztelettel és hálával az "Erdélyi Múzeum". Szerk. Szabó T. Attila.)
ld. Utószó. A Magyar Néprajzi Társaság kiadása, az elpusztult kiadás helyett 1990. 184 p.
U.I.1049.
Kelemen Lajos száz éve / Filep Antal, Csegezi Sándor. - Bp. : Magy. Népr. Társ., 1977a. - 133-137p.; 23cm. = Néprajzi Hírek. 6.évf. 3-4.sz.
U.I.0124/d.
Újabb adattár a vargyasi Daniel család történetéhez / Kiad. Id. br. vargyasi Daniel Gábor; szerk. Kelemen Lajos. - Kolozsvár : Ajtai ny., 1913a. -  XI, 426p. ; 24cm. 
1e.
U.I.0037.
Unitárius egyháztörténeti adatok 1619-1866 / A székigr. Teleki-nemzetség marosvásárhelyi levéltárából kiadja Biás István ifj.; Bev. Kelemen Lajos. - Marosvásárhely : Kossuth ny., 1910a. - IX-XIV, 255p. ; 26cm.
U.I.2211.
KELEMEN Miklós
A felosztott unitárius irodalom / Kelemen Miklós. - Budapest, 1993a. - 140p ; 30cm.
1e.
U.I.2330., 2442.
KELEMEN Miklós
Az unitárius egyház története ... / Kelemen Miklós. - Bp., 1997a. - 81p. ; 24cm.- (Magyar egyháztörténeti vázlatok; 97/1-2.)
U.I.2225
KELEMEN Miklós
"Gál Kelemen: A Kolozsvári Unitárius Kollégium története." (1935) című munkájának Névmutatója. / Kelemen Miklós. - Budapest, 1994a. - 82p ; 30cm.
Soksz. Gépirat. - 1e.
U.I.2252.
KELEMEN Miklós
"Ti azért imádkozzatok" / Kelemen Miklós. - Bp., 1994a. - 63p. ; 30cm.
Gépirat!
U.I.2226
KELEMEN Miklós
Az Unitárius Egyház története / Kelemen Miklós. - In: Ütő Lajos: Hozzászólás. - Budapest, 1993a. - 1-57, 1-6p ; 30cm.
Soksz. gépirat
U.I.2253.
KELEMEN Miklós
Unitárius utazók / Kelemen Miklós. - Bp., 1994a. - 15p. ; 30cm.
Gépirat!
U.I.2254.
KELEMEN Miklós
Unitárius zsoltárfordítók / Kelemen Miklós. - Bp., 1994a. - 6p. ; 30cm.
Gépirat!
U.I.2656.
KELEMEN Miklós
A XVI. század kisebb jelentőségű antitrinitárius írói / Kelemen Miklós. - Bp., 1980a. - 126p. ; 30cm.
Gépirat
U.I.2255
KELEMEN Miklós
Adatok az unitárius egyáz történetéhez a dési egyezségtől a türelmi rendeletig / Kelemen Miklós. - Budapest, 1944a. - 48p ; 30cm.
Gépirat. - 1e.
U.I.2520.
KELEMEN Miklós
Heltai Gáspár / Kelemen Miklós. - Bp., 1999a. - 70p. ; 20cm. - (Unitárius Arcképcsarnok; 2.)
U.I.2653.
KELEMEN Miklós
Kitüntetett unitáriusok / Kelemen Miklós. - Bp., 1998a. - 43p. ; 30cm.
Gépirat
U.I.2655.
KELEMEN Miklós
Unitárius emlék- és naplóírók / Kelemen Miklós . - Bp., 1998a. - 15p. ; 30cm.
Gépirat
U.I.2654.
KELEMEN Miklós
Unitárius festőművészek / Kelemen Miklós. - [S.l., s.a.]. - 13p. ; 30cm.
Gépirat
U.I.2365.
Dr. KELEMEN Sándor
Mit kell tudnunk az új lakásrendeletről? / Kelemen Sándor. - Bp., 1945a. - 42p. ; 21cm.
U.I.1719.
KELLER, Erich
Religion der Lebensbejahung ihre Begründung / Erich Keller. - Hameln : Soltsien Verl., 1965a. - 30p. ; 20cm. - (Die Begegnung; 4.)
U.I.2371.
KEMENES Kálmán
Fogságaim / Kemenes Kálmán. - [S.l.], 1998a. - 183p. ; 24cm.
U.I.2404.
KEMENES Kálmán
Tüskék és virágok : Hadifogolyversek - Szerelmesversek / Kemenes Kálmán. - Bp., 1999a. - 154p. ; 24cm.
U.I.2160.
Kemény Zsigmond hallgatása / Török Tamás. - Bp. : Szépirodalmi k., 1986a. - 237p. ; 17cm.
U.I.0675.
A kémiai elnevezés és helyesírás alapjai / Fábián Pál, Fodorné Csányi Piroska [et al.]; szerk. Erdey-Gruz T., Fodorné Csányi Piroska. - Bp. : Akad. k.; 1977a. - 332p. ; 25cm.
U.I.1323.
KEMPF, Friedrich
Die mittelalterliche Kirche : Vom kirchlichen Frühmittelalter zur gregorianischen Reform / Friedrich Kempf, Hans Beck. - 2. Aufl. - Freiburg; Breisgau, 1973a. - ld: Handbuch der Kirchengeschichte; Bd. 3/1.
U.I.2136.
KÉNOSI TŐZSÉR János
De typographiis et typographis unitariorum in Transylvania : Biblootheca scriptorum Transylvano - Unitariorum. / Kénosi Tőzsér János; comp. by Ferenc Földesi. - Szeged : Scriptum, 1991a. - 194p ; 24cm. - (Adattár XVI-XVIII. századi mozgalmaink történetéhez; 32.)
1e.
U.I.1727.
KENWORTHY, F.
Ancient prophecy and modern crisis : The relevance of Old Testament prophecy today / F. Kenworthy. - London : The Lindsey Press, 1958a. - 29p. ; 19cm. - (The Essex Hall Lecture; 1958.)
U.I.0397/f.
Képek az unitárius vallás történelméből. 2.kiad. Tarcsafalvi Albert: A fejedelem és papja: János Zsigmond , Dávid Ferenc. Kolozsvár, [s.a.] Gámán ny. 20p. 25cm. 4e.
(A Dávid Ferenc Egylet Népszerű Könyvtára 1.sz.)
U.I.1216.
Képes Kálvin Kalendárium, az 1981. évre. - Bp. : A Ref. Sajtóoszt., 1980a. - 192p. ; 20cm.
U.I.2105., U.I.0997.
Songs for living and words of worship : A hymn and worship book for the young / Edit. Sydney H. Knight, Kereki Gábor, David Dawson. - London : Lindsey Press, 1972a. - 29p. [számozatl. lev.-ek]; 21cm.
U.I.2292
KEREKI Gábor
Unitarianism : "Egy az Isten" / Kereki Gábor. - Croydon, 1995a. - 14lev. ; 21cm.
U.I.2366.
Keresztyén bibliai lexikon. - Bp., 1995a. - ?p. ; 24cm.
U.I.2359.
A keresztény egyházak nemzeti felelőssége : A Magyarok Világszövetségének Fővárosi Szervezete által 1997. okt. 18-án rendezett konferencián elhangzott beszédek / Szerk. dr. Bene Éva. - Bp., 1998a. - 78p. ; 20cm.
U.I.0120.
A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint. (Szentábrahámi L. Mihály: Systema Universae Theologiae Christianae) / Ford. Derzsi Károly. - Kolozsvár : Gámán ny., 1899a. - 8, 412p. ; 25cm. 
(Az Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa)
U.I.0282.
DILWORTH, Lupton
Miért vagyok unitárius? / Lupton Dilworth; ford. Lőrinczi László.- Cluj-Kolozsvár: Corvin ny., 1929a..- 8p.; 22cm.- (Keresztény Magvető füzetei; 1.).-
2e.
U.I.0504.
Ami örökkévaló Dávid Ferenc művében. / Varga Béla. - Cluj-Kolozsvár : Corvin ny., 1930a. - 16p. ; 23cm. - (A Keresztény Magvető Füzetei; 2.)
4e.
U.I.0206/a.
Az evangéliumok nőalakjai. / J. Haller; ford. Boros Jenő. -  2.kiad. - Cluj-Kolozsvár : Corvin ny., 1930a. - 30p. ; 24cm. - (Keresztény Magvető füzetei; 3.)
U.I.0583.
Három felolvasás az unitarizmusról : Az Unitárius Irodalmi Társaság 1931. évi felolvasó ülésein / Varga Béla, Vári Albert, Gál Kelemen. - Cluj-Kolozsvár : Corvin ny., 1931a. -  35p. ; 23cm. - (A Keresztény Magvető füzetei; 6.)
U.I.0217.
Világnézetünk válsága és a vallási igazság. / Iván László. - Cluj-Kolozsvár : Corvin ny., 1932a. - 16p. ; 23cm. - (A Keresztény Magvető füzetei; 7.)
3e.
U.I.0513.
Kapcsolatok az erdélyi unitáriusok és a hollandiai remonstránsok között / Vári Albert. - Cluj-Kolozsvár : Grafic ny., 1932a. - 31p. ; 24cm. - ( Keresztény Magvető Füzetei; 8.)
U.I.0213/a.
Régi igazságok új köntösben. I. Isten. / Iván László. - Cluj-Kolozsvár : Grafic Record ny., 1932a. - 18p. ; 23cm. - (A Keresztény Magvető füzetei; 9.)
4e. 
U.I.0587.
Az Unitárius Egyház alkotmányának vázlatos jogtörténeti kifejlődése / Tóth György. - Cluj-Kolozsvár : Grafic Record, 1933a. - 47p. ; 24cm. - (A Keresztény Magvető füzetei; 10.)
U.I.0212.
Isten felé : Konferencia megnyitó beszéd Dunabogdányban / Iván László. - Cluj-Kolozsvár : Grafic Record ny., 1933a. - 8p. ; 23cm. - (A Keresztény Magvető füzetei; 11.) 
3e.
U.I.0213.
Régi igazságok új köntösben. II. Jézus. / Iván László. - Cluj-Kolozsvár : Grafic Record ny., 1933a. - 16p. ; 23cm. - (A Keresztény Magvető füzetei; 12.)
3e. 
U.I.0080.
Szertartások és vallásszokások / Boros György. - Cluj-Kolozsvár : Grafic-Record ny., 1932a. - 118p. ; 23cm. - (Keresztény Magvető füzetei; 14.)
U.I.0215.
Az unitárius ifjúság szerepe a többi keresztény ifjúság soraiban : Konferencia beszéd Budapesten / Iván László. - Cluj-Kolozsvár : Hermes ny., 1934a. - 15p. ; 23cm. - (Keresztény Magvető füzetei; 16.)
3e. 
U.I.0211.
Dávid Ferenc arca a szellemtudományi lélektan tükrében / Iván László. - Cluj-Kolozsvár : Polonyi ny., 1935a. - 62p. ; 23cm. - (Keresztény Magvető; 17.)
4e.
U.I.0214.
Protestantizmus és unitarizmus : Konferencia előadás Budapesten / Iván László. - Cluj : Orient ny., 1936a. - 18p. ; 22cm. - (Keresztény Magvető füzetei; 19.)
3e. 
U.I.0570.
Dávid Ferenc és a tömeg : (Tömeglélektani tanulmány.) / Szent-Iványi Sándor. - Cluj : Pallas, 1937a. - 19p. ; 23cm. - (Keresztény Magvető füzetei; 22.)
3e.
U.I.0385.
Gromo, János Zsigmond testőrkapitánya új megvilágításban / Szentmártoni Kálmán, [pozsonyi]. - Cluj : Pallas ny., 1937a. - 20p. ; 23cm. - (Keresztény Magvető füzetei; 23.)
U.I.0516.
Kereszténység és unitarizmus / Vári Albert. - Cluj : Pallas ny., 1938a. - 11p. ; 23cm. - (Keresztény Magvető Füzetei; 24.)
U.I.0160.
Az ökuménikus mozgalmak / Ferencz József. - Cluj-Kolozsvár : Pallas ny., 1939a. - 20p. ; 23cm. - (Keresztény Magvető füzetei; 30.)
U.I.0387.
János Zsigmond erdélyi fejedelem / Szentmártoni Kálmán, [pozsonyi]. - Kolozsvár : Pallas ny., 1940a. - 11p. ; 23cm. - (Keresztény Magvető füzetei; 34.)
U.I.0033.
A szombatosság vádja / Benczédi Pál. - Kolozsvár : Lengyel Á. ny., 1943a. - 11p. ; 23cm. - (Keresztény Magvető füzetei; 42.)
U.I.0384.
Berde Mózsa : (Történelmi arckép) / Szentmártoni Kálmán, [pozsonyi]. - Kolozsvár : Lengyel ny., 1944a. - 35p. ; 23cm. - (Keresztény Magvető füzetei; 43.)
U.I.2443.
"A hit Isten ajándéka" : 1568-1993. - Kolozsvár, 1993a. - 51p. ; 24cm. - (Különlenyomat a Keresztény Magvető 1993. évf. 1. számából)
U.I.0469/k.
A keresztény vallás elemei kérdésekben és feleletekben az unitáriusok értelme szerint. - Kolozsvár : Stein J. ny., 1868a. - 24p. ; 17cm.
U.I.0446/a.
A keresztényi hitről való vallástétel az unitáriusoknak értelme szerint. - Kolozsvár : Ev. ref. ny., 1845a. - 7lev. ; 20cm.
U.I.0446.
A keresztyéni hitről való vallás-tétel az unitáriusoknak értelme szerént. - Kolozsvár : Ref. koll. ny., 1803a. - 7lev. ; 17cm.
U.I.0334.
Keresztúri véndiákok albuma / Az 1926. máj. 29-30. véndiák találkozó emlékére kiadta ... Unitárius Főgimnázium elöljárósága ; szerk. Péter Lajos. - Székelykeresztúr : Könyvny. rt., 1926a. - 77p., 1t. ; 23cm.
U.I.2421.
KERTELGE, Karl 
Markusevangelium / Karl Kertelge. - [S.l.], 1994a. - 167p. ; 24cm. - (Die Neue Echter Bibel : Kommentar zum Neuen Testament mit der Einheitsübersetzung)
U.I.0655.
KESERŰ Bálint
Epiktétosz magyarul - a 17. század elején / Keserű Bálint. - Szeged : József A. Tud. Egyetem, 1963a. - 44p. ; 24cm. - (Irodalomtörténeti dolgozatok ; 34.)
U.I.0774.
KESERŰ Bálint
Vallási-ellenzéki törekvések a magyar késő-reneszánszban / Keserű Bálint. - Szeged : JATE, 1973a. - 11p. ; 20cm. - (Kandidátusi Értekezés Tézisei)
Soksz.!
U.I.0777.
Adattár 17. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 3 : Művelődési törekvések a század második felében : Herepei János cikkei / Szerk. Keserű Bálint. - Bp. ; Szeged : JATE Magy. Irod.tört. tansz., 1971a. - VIII, 623p. ; 24cm.
U.I.0799.
KESERŰ Katalin
Körösfői-Kriesch Aladár / Keserű Katalin. - Bp. : Corvin k., 1977a. - 30p., 52t. ; 17cm. - (Művészet Kiskönyvtára ; 116.)
U.I.2065.
KESSERLING, R.
Bracia Polscy, ze stanowiska ich Znaczenia w dziej polskiej umislowosci Warszawa 1935. = Ewangelja w Zyciu. Wydana Kola Op. Zol. Ewang. 67-87p. 26cm.
U.I.0244.
Barátságos beszélgetések az unitárius vallásról, melyeket csendes óráikban beszélgettek Keszi Pál, Székely Ferenc [et al.]. - Kolozsvár : Gámán ny., 1891a. - 56p. ; 23cm.
U.I.0364.
Keszi Pál uram beszélgetései lelkészével az unitáriusokkal / Szeness Imre. - Veszprém : Kompolty ny., 1890a. - 40p. ; 22cm.
U.I.0336.
[Kétszázegy] 201 legújabb magyar és székely népdal : A tordai Kossuth szobor javára / Gyűjtötte Péterfi Tamás. - Torda : Harmath J. ny., 1894a. - 63p. ; 15cm. 
U.I.1778.
KEYES, Ken jr.
The hundredth monkey : There is no cure for nuclear war - only prevention! / Ken Keyes. - Coos Bay : Vision Books, 1983a. - 176p. ; 18cm.
U.I.2144.
A Győri Egyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa : 1850 előtti kéziratok / Bánhegyi B. Miksa. - Bp. : OSZK, 1991a. - 113p. ; 24cm. - (Magyarországi egyházi könyvtárak kézirat katalógusai ; 8.)
U.I.2143.
Az Esztergomi Főszékesegyházi könyvtár Batthyány-gyűjteményének katalógusa / Beke Margit. - Bp. : OSZK, 1991a. - 164p. ; 24cm. -
(Magyarországi egyházi könyvtárak kézirat katalógusai ; 9.)
1e.
U.I.2146.
Idegen szavak kéziszótára / Szerk. Bakos Ferenc. - 4. változatlan lenyomat. - Bp. : Terra, 1965a. - 778p. ; 21cm.
U.I.1820.
KICSI Antal
Balázs Ferenc monográfia / Mikó Imre, Kicsi Antal, Horváth Sz. István. - Bukarest : Kriterion, 1983a. - 285, [2]p. ; 21cm.
U.I.1499.
Ki kicsoda? : Életrajzi lexikon, magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról. - 4. átdolg. bőv. kiad. - [Bp.] : Kossuth k., 1981a. - 781p. ; 24cm.
U.I.0463.
Ki volt Orbán Balázs? : Emlékezés a legnagyobb székelyre, születésének századik évfordulóján : 1829. febr. 3 - 1929. febr. 3. / Szentmártoni Kálmán, Kelemen Lajos [et al.]. - Odorheiu-Székelyudvarhely : Globus ny., 1929a. - 64p. ; 24cm.
U.I.0372.
KICSI Antal
Tompa László : Monográfia / Kicsi Antal. - Bukarest : Kriterion, 1978a. - 309, [2]p. ; 20cm.
U.I.0878.
KIELTY, John
British Unitarianism past, present and future / John Kielty. - Boston Mass : Minns Lect. Comm., 1960a. - 47p. ; 19cm. - (The Minns Lectures, 1959.)
U.I.1120.
The Unitarian and Free Christian Churches : Yearbook of the General Assembly for 1959., 1966. / Ed. John Kielty. - London : Essex Hall, 1959a., 1966a. - 2db. ; 18cm.
U.I.0713.
The Unitarian and Free Christian Churches : Yearbook of the General Assembly for 1961., 1966. / Ed. John Kielty. - London : Tinling C., 1962a. - 163p., 1t. ; 18cm.
U.I.2503.
KIERKEGAARD, Sören
Építő keresztény beszédek / Sören Kierkegaard. - Bp., 1995a. - 88p. ; 20cm.
U.I.2528.
KIERKEGAARD, Soren
A keresztény hit iskolája / Soren Kierkegaard. - Bp., 1998a. - 300p. ; 20cm.
U.I.0660.
[Kilencvenkilenc] 99 Bartók-levél / Előszót írta László Ferenc; szerk. Mikó Imre. - Bukarest : Kriterion, 1974a. - 226, [2]p., 1t. - 18cm.
U.I.0455.
Kimutatás és számadás az Unitárius Leányok logogójára gyűjtött adományokról. - Kolozsvár : Ellenzék ny., 1901a. - 14p. ; 24cm.
U.I.2084.
Kincses Kolozsvár : I-II.köt. / Szerk. Bálint István János, Benda Kálmán. - Bp : Magvető, 1987a. - 2db. ; 17cm. - (Magyar Hírmondó)
U.I.1127.
Kincsesláda : Elbeszélések. - Bp. : Ref. Zsin. Ir., 1975a. [?]. - 416p. ; 19cm.
U.I.1106.
Kincsesláda : Szemelvények a magyar irodalomból. - Bp. : Ref. Zsinati Iroda, 1979a. - 527p. ; 18cm.
U.I.2006.
Dr. Martin Luther King, jr. In memoriam / Szantho Donald Harrington . - N.Y., 1968a.  17p. ; 22cm. - (The Community Pulpit.)
U.I.1601.
Book of common prayer according to use of King's Chapel. - Boston : The Rumford Press, 1925a. - XXI, 371p. ; 19cm.
U.I.2510.
Kinyilatkoztatás : két megközelítés. - Bp., 1997a. - 125p. ; 20cm. - 
Tartalma: Bolyki János: A Szentírás kettős természetéről; Csanády András: Kijelentés és történelmi lét.
U.I.0772.
Apáczai Csere János : 1625-1659. / Szerk. Király László; írta Fekete Csaba, Király László [et al.]. - Bp. : Magyarországi Ref. Egyh., 1975a. - 153p., 10t. ; 24cm. - (Egyháztörténeti Tanulmányok; 1.)
U.I.2010.
Stanislaw Lubieniecki : Zum Weg des Unitarismus von Ost nach West im 17. Jahrhundert / K. E. Jordt-Jorgensen. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1968a. - 188p. ; 24cm. - (Kirche in Osten : Monographienreihe; 6.)
U.I.0930.
Kirche im Osten : Studien zur osteuropaeischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde / Herausg. Robert Stupperich. - Bd.13-20. - Göttingen : Vandenhoeck, 1970-1977a. - 8db. ; 24cm.
Kirche im Osten : Studien zur osteuropaeischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde / Herausg. P. Hauptmann. - Bd.21-22. - Göttingen : Vandenhoeck, 1978-1980a. - 2db. ; 24cm.
U.I.1464.
Die Heilige oder Grosse Orthodoxe Synode : 2. Chronik / Robert Stupperich. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1974a. - 180-198p. ; 23cm. - (Klny. Kirche im Osten ; 17.)
U.I.1715.
Kirche und Gesellschaft in Ungarn 1848-1945 unter besonderer Berücksichtigung des Problems des Nationalismus / Bucsay Mihály. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1975a. - 90-108p. ; 23cm. - (Klny. Kirche im Osten ; 18.)
U.I.0877.
Balance zwischen Staat und Kirche in Ungarn : Pressekonferenz in Wien. - Zürich, 1979a. - 
Kivágat: Neue Züricher Zeitung, 1979. Nr. 211.
U.I.1442.
Kirche im Umbruch der Gesellschaft. Studien zur Pastoral Konstitution "Kirche in der Welt von Heute" und zur Weltkonferenz "Kirche und Gesellschaft". Von F. Böckle, E.Y. Kaelin, [et al.] Hrsg. H. Stirnimann. Freiburg / Schweiz, 1970a. Paulus Verl. 132p. 23cm.
(Ökumenische Beihefte No 3.)
U.I.2000.
Handbuch der Kirchengeschichte. Bd. 1., 2., 4. 2. Aufl. Tübingen, Mohr. Verl. 25cm. 1e.
   Bd.1. Gustav Krüger: Das Altertum. 1923a. XII, 292p. 
   Bd.2. Gerhard Ficker, Heinrich Hermelink: Das Mittelalter. 1929a. XI, 303p. 
   Bd.4. Horst Stephan, Hans Leube: Die Neuzeit. 1931a. XII, 472p. 
U.I.1323.
Atlas zur Kirchengeschichte : Die christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart : 257 mehrfarbige Karten und schematische Darstellungen Kommentare ausführliches Register / Hrsg. Jedin Hubert-Latourette, Kenneth Scott [et al.]. - Freiburg : Basel : Wien : Herder, 1970a. - 152, XXXVIIIp. ; 35cm. - 
Lsd. Handbuch der Kirchengeschichte
U.I.2369.
KISARI Balla György
Törökkori várrajzok Stockholmban / Kisari Balla György. - Bp., 1996a. - 198p. ; 30cm. -
U.I.2156.
KIS Domokos
"Confessio : Az unitáriusok vallástétele" / Kis Domokos. - in: Irodalomtörténeti Közlemények, Bp., 1992a. 96.évf. 1.sz. Adattár. 83-99p.
U.I.0554.
Kis biblia : Bibliai történetek / Összeáll. az Unitárius Egyház Valláserkölcsi Nevelési Munkaközössége. - Kolozsvár : Nyomdaip. Váll., 1956a. - 197p. ; 21cm. - 
U.I.0670.
Kis magyar irodalomtörténet / Klaniczay Tibor, Szander József, Szabolcsi Miklós. - 3. jav. kiad. - Bp. : Gondolat, 1965a. - 343p. ; 20cm. - (Siker könyvek)
U.I.2243.
A kisebbségek védelme tárgyában a Szövetséges és Társult Főhatalmak, valamint Románia között 1919. december 19-én Párisban kötött szerződés és "Az Erdélyi Magyar Kisebbség Sérelmei". - Bp. : Légrády ny., 1922a. - 40p. ; 34cm. -
U.I.0416.
Gyöngyössy István nyugalmazott vargyasi unitárius pap és udvarhelyköri esperes temetése alkalmával tartott ima és gyázbeszédek : Vargyason 1894. szept. 14. / Kisgyörgy Sándor, Ajtai János. - Marosvásárhely : Imreh, 1895a. - 16p ; 13cm. -
1e
U.I.0441.
A homoród-almási unitárius ekklézsia örömünnepe, temploma száz éves fennállásának alkalmából 1886. szept. 19-én tartott imákban és egyházi beszédekben / Kisgyörgy Sándor, Sándor Lajos [et al.]. - Székelyudvarhely : Becsek ny., 1886a. - 32p ; 22cm.
U.I.0417.
A Magyarországi Unitárius Egyház 1903. aug. hó 23-24. napjain Vargyason tartott zsinati főtanácsa alkalmából mondott imák és beszédek / Kisgyörgy Sándor, Lőfi Ödön .- Székelyudvarhely : Becsek ny., 1903a. - 59, 1p ; 23cm. 
3e.
U.I.0274/g.
KISGYÖRGY Sándor
A székely-udvarhelyi unitárius hitközség első istentisztelete, beköszöntő ima és beszéd / Kisgyörgy Sándor. - Székelyudvarhely : Becsek ny., 1872a. - 14p. ; 22cm. -
U.I.0413.
A székelyudvarhelyi unitárius egyházközség első rendes lelkészének 1905. júl. hó 2-án Székelyudvarhelyen az ev. ref. templomban tartott beiktatása alkalmából mondott imák és beszédek / Kisgyörgy Sándor, Vári Albert [et al.]. - Dzékelyudvarhely : Becsek ny., 1905a. - 27p. ; 23cm. -
U.I.1138.
KISGYÖRGY Zoltán
Erdővidék : Útikalauz  / Kisgyörgy Zoltán. - : Sepsiszentgyörgy : Kovászna m. szoc. műv. biz., 1973a. - 141, XVIIIp., 13t. ; 21cm. -
U.I.2310.
KISS Dénes
Apa és fia : László Gyula visszaemlékezései : Könyvismertetés / Kiss Dénes. - Bp. 1996. = Magyar Nemzet. I. 16.sz.
Újságkivágat!
U.I.0246.
KISS Elek
Ahikár históriája / Kiss Elek. - Kolozsvár : Grafic-Record ny., 1933a. - 20p ; 24cm. - (Az Unitárius Evangélium füzetei ; 1.)
1e
U.I.0247/a.
KISS Elek
Erdélyi kulturális kérdések / Kiss Elek. - Cluj : Corvin ny., 1927a. - 63p. ; 14cm. - 
U.I.0253/a.
KISS Elek
Forgácsok angliai utamból : 1925. máj. 14 - jún. 14. / Kiss Elek. - Cluj-Kolozsvár : Corvin ny., 1925a. - 32p. ; 15cm .-
U.I.0245.
KISS Elek
A héber nemzeti élet az ószövetség szerint / Kiss Elek. - Cluj, 1939a. - 64p. ; 21cm. -
U.I.0247.
KISS Elek
A magyar nemzeti hit- és erkölcstan / Kiss Elek. - Kolozsvár : Minerva ny., 1943a. - 32p. ; 23cm.
U.I.0274/h.
KISS Elek
Az isteni törvény útja : Az ótestamentum vallási és erkölcsi megvilágosításban / Kiss Elek. - Cluj-Kolozsvár : Minerva ny., 1924a. - [5], 248p. ; 25cm.
U.I.0248.
KISS Elek
Örök reformáció / Kiss Elek. - Kolozsvár : Pallas ny., 1941a. - 14p. ; 19cm.
U.I.0249.
KISS Elek
A személyiség paedagogikájának alaptényezőiről / Kiss Elek. - Kolozsvár : Stief ny., 1913a. - 119p. ; 23cm. - (Értekezések a kolozsvári m. kir. Ferenc József Tud. Egyetem paedagógiai semináriumából ; 3.)
U.I.0250.
KISS Elek
Teendőink az egyházi élet körében / Kiss Elek. - Cristur-Székelykeresztúr : Szabó K. ny., 1926a. - 45p. ; 20cm. - 
Klny. Unitárius Egyház XIX. évf. 1.sz. 2-4p., 2.sz. 10-11p., 3.sz. 18-20p., 6.sz. 47-48p., 7.sz. 54-57p., 8.sz. 65-66p.
U.I.0577.
Unitárius egyházi beszédek / Kiss Elek, Szent-Iványi Sándor, [et al.]. - Kolozsvár : Orient, 1936a. - 37p ; 23cm.
1e
U.I.0253.
KISS Elek
Unitárius hit- és erkölcstan a nagyközönség számára / Kiss Elek. - Cluj-Kolozsvár : Corvin ny., 1925a. - 35p. ; 23cm.
U.I.0771.
KISS Elek
Unitárius káté / Kiss Elek. - Kolozsvár : Rom. Szoc. Közt. Unit. Egyh., 1968a. - 75p. ; 17cm.
U.I.0254.
KISS Elek
Unitárius teológiai akadémiai értekezések / Kiss Elek, Gálfi Lőrinc. - Cluj : Orient ny., 1936a. - 24p. ; 23cm.
U.I.1628.
KISS Elek
Unitarizmus Dániában és a szabadelvű vallásos konferencia (1930.) Hollandiában / Kiss Elek. - Cluj-Kolozsvár : Corvin, 1931a. - 20p. ; 23cm.
U.I.0133.
Utazás Észak-Amerikában / Bölöni Farkas Sándor ; az előszót írta Kiss Elek. - 3.kiad. - Cluj : Orient, 1935a. - 165p., 1t. ; 23cm.
Címlapján az első kiadás adatai: Kolozsvár, 1834.!
U.I.0251.
KISS Elek
A vallás és erkölcs unitárius nézőpontból / Kiss Elek. - Cluj-Kolozsvár : Minerva, 1926a. - 35p. ; 24cm. 
Klny. A Keresztény Magvető 58.évf. 1-2.sz.
U.I.0252.
KISS Elek
A vallásszabadság kihirdetése az 1568.-i tordai országgyűlésen : Kőrösfői Kriesch Aladár képe / Kiss Elek. - Kolozsvár : Gámán ny., 1911a. - 8p. ; 23cm.
U.I.0621.
KISS Elek
A világ fejlődése az atom szemléletében / Kiss Elek. - Kolozsvár : Lengyel A., 1946a. - 123p. ; 21cm.
U.I.0100.
Buddhizmus és kereszténység : Ellentét és párhuzam / Carpenter Estlin József ; ford. Kiss Elek. - Cluj-Kolozsvár : Corvin ny., 1925a. - 167p., 1t. ; 24cm. 
2e.
U.I.0101.
A kereszténység helye a világ vallásai között / Carpenter Estlin József ; ford. Kiss Elek. - 2.kiad. -  Székelykeresztúr, 1923a. - 70p. ; 20cm. (Az Unitárius Irodalmi Társaság kiadványai ; 1.)
3e. 
U.I.0205.
Egy unitárius hitvilága / Alfred Hall, ford. Kiss Elek. - Cluj-Kolzsovár : Grafic Record ny., 1933a. - 84p. ; 23cm. - (Az "Unitárius Evangélium" könyvsorozata ; 1.)
2e.
U.I.1640.
KISS Elek
Unitárius imakönyv közhasználatra / Kiss Elek. - Cluj : Unit. Egyh. kiad., 1965a. - 116, [3]p. ; 15cm.
U.I.0177.
Kiss Elek tanár beiktató ünnepélye az Unitárius Teológiai Akadémián 1923. febr. hó 4-én / Gálfi Lőrinc, Ferencz József [et al.]. - [Kolozsvár : s.n., 1923a.?]. - 41p. ; 24cm.
Címl. nélkül
U.I.0274/f.
KISS Ernő
Dávid Ferenc : Születésének négyszázados emlékünnepére / Kiss Ernő. - Kiadja a Magyarországi Unitárius Egyház. - Kolozsvár : Gámán ny., 1910a. - 93, [3]p. ; 24cm.
U.I.1840.
Emlékeim Kiss János altábornagyról / Kiss Sándor. - Bp. : Zrínyi kat. k., 1979a. - 217p., 8t. ; 20cm.
U.I.0255.
KISS Károly
Rákóczy beszéd / Kiss Károly. - Székesfehérvár : Singer ny., 1906a. - 9p. ; 17cm.
U.I.2466.
KISS Miklós
Az energetizmus filozófiája / Kiss Miklós. - Bp., 1999a. - 286p. ; 18cm. - (Új természetfilozófia ; 5.)
U.I.2352.
KISS Miklós
Mind a maga útját járja mégis egy úton haladunk / Kiss Miklós. - Bp., 1997a. - 215p. ; 18cm. . (Új természetfilozófia; 4.)
U.I.0256.
KISS Sándor
Az imádkozásról : (Egyházi beszéd) / Kiss Sándor. - Székelyudvarhely, 1915a. - 13p. ; 23cm.
U.I.1032.
KISS Sándor
Dr. Martineau : Életrajz és beszédek / Kiss Sándor. - Kolozsvár : Unit. Iratterj., 1943a. - 64p. ; 20cm.
U.I.0274/b.
KISS Sándor
Titokzatos események Füzesgyarmaton / Kiss Sándor. - Szeghalom : Riegl Z. ny., 1909a. - 31p. ; 18cm.
U.I.0520.
A keresztény pásztor és a dolgozó gyülekezet / Gladden Washington; ford. Kiss Sándor. - Odorheiu-Székelyudvarhely : Globus ny., 1928a. - 287p. ; 24cm.
U.I.1462.
Das hohe Lied : Klagelieder : Das Buch Esther / Übersetzt, erklaert Helmer Ringgren, Artur Wieser. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1958a. - 144p. ; 25cm . - (Das Alte Testament Deutsch ; 16/2.)
U.I.0670.
Kis magyar irodalomtörténet / Klaniczay Tibor, Szander József, Szabolcsi Miklós. - 3. jav. kiad. - Bp. : Gondolat, 1965a. - 343p. ; 20cm. - (Siker könyvek)
U.I.1884.
KLANICZAY Tibor
Nemzetközi Kollokvium az antitrinitarizmusról / Klaniczay Tibor. - Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1985a. - 156-169p ; 23cm. = Pallas magyar ivadékai / Klaniczay Tibor
1e.
U.I.0667.
KLANICZAY Tibor
Rapporti Veneto-Ungheresi all'epoca del Rinascimento / Klaniczay Tibor. - Bp. : Akad. kiad., 1975a. - 437p. ; 25cm. - (Studia Humanitatis ; 2.)
U.I.2241.
Klaniczay-Emlékkönyv : Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére / Szerk. JankovicsJózsef. - Bp. : Balassi kiad., 1994a. - 485p. ; 24cm. 
1e.
U.I.2565.
KLAUCK, Hans-Josef
1., 2. Korintherbrief / Hans-Josef Klauck. - Würzburg. 1994a. - 234p. ; 24p. - (Die Neue Echter Bibel : Kommentar zum Neuen Testament mit der Einheitsübersetzung)
U.I.1458.
Die Einheit Europas als Gedanke und Tat / Geoffrey Barraclough. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1964a. - 57p. ; 21cm. - (Kleine Vandenhoeck-Reihe ; 184.)
U.I.2629.
KLEIST, Hienrich von
A szavak hálójában / Földényi F. László, Hienrich von Kleist. - Pécs, 1999a. - 462p. ; 22cm.
U.I.1156.
Levél a vallási türelemről : Latin szöveg és magyar fordítás / John Locke ; az előszót írta Klibánszky Raymond ; a bevezetést írta Mátra László. - Bp. : Akad. k., 1973a. - 131p. ; 20cm. - (Filozófiai írók tára : Új f. ; 34.)
1e.
U.I.2666.
Kner nyomtatványok és egyéb ritkaságok : Haiman György gyűjteménye. - Bp., 1999a. - 155p. ; 30cm. - (Műgyűjtő magyarok ; 2.)
U.I.2103.
Hymnus for living / Ed. Sydney H. Knight, David Dawson. - Reprint. - London : Lindsey Press, 1987a. - 51p. ; 22cm.
Számozatlan lev.ek
U.I.2105.
Songs for living and words of worship: A hymn and worship book for the young / Edit. Sydney H. Knight, Gábor Kereki, David Dawson.- London: Lindsey Press, 1972a..- 29p.; 21cm.-
Számozatlan lev.-ek
1e.
U.I.2561.
KNOCH, Otto
1. und 2. Timotheusbrief. Titusbrief / Otto Knoch. - Würzburg, 1990a. - 87p. ; 24cm. - (Die Neue Echter Bibel : Kommentar zum Neuen Testament mit der Einheitsübersetzung)
U.I.1198.
KNOKE, Klaus
Ich bin das Licht : Bilder und Texte zu Jesus von Nazareth / Klaus Knoke. - Göttingen : Vandenhoeck, 1980a. - 96p. ; 25cm.
U.I.2672.
KOCZISZKY Éva
Pán, a gondolkodók istene : mitológia 1800 körül / Kocziszky Éva. - Budapest : Osiris, 1998a. - 266p. : ill. ; 19cm. - (Horror metaphysicae, ISSN 1217-1506)
Bibliogr.: p. 255-[267]
ISBN 963-379-391-2 fűzött : 980,-Ft
U.I.2271.
KOCSIS Imre
Lukács evangéliuma / Kocsis Imre. - Bp. : Szt. István Társulat, 1995a. - 529p. ; 20cm.
U.I.2596.
KOESTLER, Arthur
Sötétség délben / Arthur Koestler. - Bp., 1988a. - 198p. ; 20cm.
U.I.2158.
A budapesti Nagy Ignác (volt Koháry) utcai unitárius templom és egykori bérháza építésének vázlatos története / Kaplayné Schey Ilona. - Bp., 1990a. 
Klny. Unitárius Élet. 44.évf. 6.sz. 2-4p. 30cm. 2e.
U.I.2129.
100 éves a "Koháry", ma Nagy Ignác utcai templom. A budapesti Unitárius Egyházközségnek. [Fényképezte: Pellérdy Lászlóné]. 1-2. köt. Bp. 1990a. 2db. 44t. 17cm. 1e.
(Fényképalbum. v.ö. szöveg: Kaplay Imréné cikke. Unitárius Élet. 1990a. 44.évf. 6.sz. 2-4p. és U.I. 2067., 2067/a.) + lsd. U.I.2174.
U.I.2261.
KOHLS, Ernst Wilhelm
Die Theologie des Erasmus I-II. : Anmerkungen und Register / Ernst Wilhelm Kohls. - Basel : Friedrich Reinhardt Verl., 1966a. - 2db. - (Theologische Zeitschrift : Sonderband ; 1, 2.)
Xerox!
U.I.0842.
A Magyar Sajtó Története. 1. : 1705-1848. / Szerk. Kókay György. - Bp. : Akad. k., 1979a. - 831p., 44t. ; 25cm.
U.I.0821.
KOLAKOWSKI, Leszek
The devil and Scripture / Leszek Kolakowski. - London : Oxford Univ. Press, 1973a. - 2db., 150p. ; 23cm.
1., The Key to Heaven / Transl. Nicholas Bethel.
2., Talk of the devil / Transl. Celina Wieniewska.
U.I.1352.
Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban / Bajkó Mátyás. - Bp. : Akad. k., 1976a. - 292p. ; 22cm.
U.I.2084.
Kincses Kolozsvár. I-II. köt. / Szerk. Bálint István János, Benda Kálmán. - Bp. : Magvető, 1987a. - 2db., 17cm.
U.I.1833.
Kolozsvár műemlékei / Balogh Jolán. - Bp., 1935. - "Élet" 48, [2]p., 34t.
U.I.0627.
Pákei Lajos rajzai Kolozsvár építészeti emlékeiről / Balogh Jolán. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum Egyesült kiad., 1944a. - 13p., 28t. ; 25cm. - (Erdélyi Tudományos Füzetek ; 186.)
Klny. Erdélyi Múzeum 1944. 3-4.
U.I.0369.
Jellempróba : Történet egy ifjúsági egylet életéből : A kolozsvári Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köre fennállásának harmincéves évfordulójára ... / Szent-Iványi Sándor. - Cluj-Kolozsvár : Corvin ny., 1931a. - 11p. ; 20cm.
U.I.0749.
Kolozsvári Képes Naptár az 1903. évre / Nagy Lajos, Kanyaró Ferenc, Kriza János [et al.] ; szerk. Csifó Salamon, Veress Vilmos. - Kolozsvár : Gámán ny., 1903a. - 71, XXIII p. ; 23cm. 
1e.
U.I.1380.
Kolozsvári magyar muzsikusok emlékvilága : Szemelvények a 19. század zenei írásaiból / Vál. Lakatos István ; szerk. Mikó Imre. - Bukarest : Kriterion, 1973a. - 210, [3]p. ; 18cm.
U.I.0537.
Emlékkönyv a Kolozsvári Unitárius Főgimnáziumban az 1867. évben érettségi bizonyítványt nyert ... 40 éves találkozása alkalmából : Kolozsvár 1907. évi június hó 30-ról / Szerk. Török Árpád. - Erzsébetváros : Herma ny., 1908a. - 11p., 2t. ; 23cm.
U.I.0454.
Tanár-beiktató ünnepély a kolozsvári unitárius főiskolában 1891. nov. 5-én / Hajós János, Kanyaró Ferenc, [et al.]. - Kolozsvár : Ajtai ny., 1891a.- 30p. ; 25cm.-
Klny. Keresztény Magvető, 6.füz.
U.I.1015.
A kolozsvári Unitárius Kollégium Gimnáziuma évkönyve az 1943-44. tanévről : Az iskola fennállásának 376. évében / Gálffy Zsigmond. - Kolozsvár : Lengyel ny., 1944a. - 56p. ; 24cm.
U.I.0072., U.I.0087.
A kolozsvári unitárius kollégium írásban és képekben : Az új kollégium megnyitásának emlékére / Szerk. Boros György. - Kolozsvár : Gámán ny., 1901a. - 81p. ; 20cm.
U.I.0132/i.
A kolozsvári unitárius kollégium konviktusának szervezete. - Kolozsvár : [s.n.], 1901a. - 12p. ; 23cm.
(Klny. az Egyházi Főtanács 1901. évi jegyzőkönyve)
U.I.0186.
A kolozsvári unitárius kollégium története (1568-1900.) / Gál Kelemen. - Cluj-Kolozsvár : Minerva ny., 1935a. - 2db. ; 23cm.
U.I.0099/f.
A kolozsvári unitárius kollégium vázlatos története / Benczédi Gergely. - Kolozsvár : Gámán ny., 1901a. - 76p. ; 23cm.
Klny. A kolozsvári unitárius kollégium 1900-1901. tanév értesítője
U.I.0019.
A kolozsvári unitárius papnevelő intézet önképzőkörének története a 19. században / Barabás István. - Kolozsvár : Gámán ny., 1901a. - 20, [2]p. ; 23cm. - (A kolozsvári Unitárius Papnevelő intézet Önképzőköre)
U.I.0462.
A kolozsvári unitárius új kollégium megnyitó ünnepélye 1901. évi szept. hó 22-én / Ferencz József, Daniel Gábor, [et al.]. - Kolozsvár : Gámán ny., 1901a. - 45, [2]p. ; 23cm.
U.I.2207.
A kétszázéves Kolozsvári Unitárius templom / Gaál György = Protestáns Szemle 55. (II. új) évf. 4.sz. Bp. 1993a. 278-284p. 24cm.
U.I.2367.
Kéziratok - megyénkről : Komárom megye közgyűjteményeiben őrzött kéziratok lelőhely katalógusa. - Tatabánya, 1979a. - 145p. ; 24cm.
U.I.0467.
Magyarság és vallás / Ferencz József, Komjátszegi Géza [et al.]. - Bp. : Az Egyetemes Unitárius Lelkészkör kiad., 1942a. - 125p., 2t. ; 19cm.
U.I.0557.
KONEK Sándor
Egyházjogtan kézikönyve : Különös tekintettel a Magyar Állam egyházi viszonyaira / Konek Sándor. - 4. bőv. kiad. - Bp. : Franklin, 1876a. - 2db., [8], 626p. ; 23cm.
U.I.1154
Konferencia
A brief report of  the Asian Conference on religion and peace. - Singapore : Tokyo : Asian conference on religion and peace, 1976a., 1977a. - 128p ; 18cm.
1e.
U.I.0124/e.
Konferencia
A Dávid Ferenc-Egylet Ifjúsági Köreinek nyári konferenciája : Székelykeresztúr, 1928. júl. 10-15. - Cluj-Kolozsvár : Corvin, 1928a. - 2lev. ; 22cm.
U.I.1710.
Konferencia
The Japan Religious Conference held at Tokyo, June 5-8., 1928. - Tokyo : The Japan Relig. Ass., 1928a. - 46p., 1t. ; 19cm.
U.I.0914.
Konferencia
Christian peace conference : A place of Ecumenical Peace Work : Development - Structure - Organes - Tasks - Activity - Data / Ingo Roer. - Prague : Inform. Dep. of the Christ. Peace Conf., 1974a. - 114p., 1t. ; 21cm.
U.I.2059.
Kongresszus
Freedom and Fellowship in religion : Proceedings and papers of the Fourth International Congress of Religious Liberals held at Boston USA Sept. 22-27., 1907. / Ed. Charles W. Wendte. - Boston Mass : Int. Council, 1907a. - VII, 651, 15p. ; 24cm.
U.I.1723.
Kongresszus
The General Assembly of Unitarian Free Christian Churches : The forty-fourth Annual Report submitted at the annual meeting of the assembly 1973. - London : Unit. Headquarters, 1973a. - 67p. ; 21cm.
U.I.2027.
Kongresszus
The General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches : Annual Report 1987. - London : Unit. Headquarters, 1987a. - 95p. ; 21cm.
U.I.1543.
Kongresszus
IARF : 24. Congress Holland 1981. jul. 27-30. :  "The tide of religion." [Beszámoló a hollandiai nyári kongresszusról] . - Tokyo, 1981a. - 32p. ; 34cm.
1e.
U.I.1876.
Kongresszus
25. Congress Japan 1984. IARF. 1984. Congress Proceedings. Frankfurt, 1985a. The International Association for Religious Freedom. 382p. 21cm.
U.I.2128.
Kongresszus
Proceedings 27th IARF World Congress Europe 1990. : Hamburg (Germany) 27 July - 2 Aug. : Congress theme: "Religious Cooperating for One World". Frankfurt : Int. Ass. for Rel. Freed., 1991a. - II, 347p. ; 21cm. 
1e.
U.I.2247.
Kongresszus
Proceedings of the 28th World Congress of the International Association for Religious Freedom. IARF. : Bangalore, India 15-18 August, 1993. - Oxford : Internat. Ass. for Relig. Freedom, 1994a. - 157p. ; 23cm. 
1e.
U.I.1122.
Kongresszus
International Association for Liberal Christianity and Religious Freedom : Chicago, aug. 9-13, 1958. 16th congress : Theme: Today's religions can meet the world's needs today. - Chicago : Univ. of Chicago, 1958a. - VI, 172p., 1t. ; 23cm. 
1e.
U.I.1800.
Kongresszus
A II. Olasz-Magyar Tudományos Kongresszus előadásai / Katona Ágnes. - Bp. : Akad. k., 1976a. - 421-424p. ; 25cm. - (Magyar Könyvszemle, 1976. 4.)
Xerox másolat!
U.I.0453.
Kongresszus
Vallás, hit és szabadság : A genfi 1905. évi nemzetközi vallásos kongresszuson tartott felolvasások és beszédek / Az előszót írta Boros György. - Kolozsvár : Gámán ny., 1907a. - XV, 277, [3]p. ; 20cm.
U.I.2040.
KÓNYA István
Kálvin és Servet / Kónya István. - Bp., 1974a.  = Világosság, 15. évf., 520-524p.
U.I. 1594.
KÓNYA István
Kálvinizmus és társadalomelmélet : A kálvini szociális doktrína teológiai-elméleti alapjainak bírálata / Kónya István. - Bp. : Akad. k., 1979a. - 481p. ; 20cm.
U.I.0648.
KÓNYA István
Tanulmányok a kálvinizmusról / Kónya István. - Bp. : Akad. k., 1975a. - 179p. ; 25cm.
U.I.1364.
KOPASZ Gábor
A pécsi unitáriusok és főiskolájuk a 16-17. században / Kopasz Gábor. - Pécs : [s.n.], 1968a. - 69-73p. ; 24cm.
(Klny. Studia Iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata No 60. A 600 éves jogi felfőoktatás történetéből 1367-1967.)
U.I.1776.
A romániai magyar nemzetiség / Szerk. Koppándi Sándor. - Bukarest : Kriterion, 1981a. - 521p. ; 22cm. - (A Politikai Tudományok és a Nemzeti Kérdés Tanulmányozásának Intézete)
U.I.0605.
KÓRÉH Endre
"Erdélyért" : A székely hadosztály és dandár története 1918-1919 / Kóréh Endre. - Bp. : Makkay, 1929a. - 2db. ; 20cm.
U.I.1403.
The meaning of the glorious Koran / An explanatory translation by Mohammed Marmaduke Pickthall. - N.Y. : Mentor Book, 1955a. - 464p. ; 19cm.
U.I.0173/a/2.
Gyásztisztelet gönczruszkai özv. gr. Kornis Zsigmondné lozsárdi br. Győrffy Bertha koporsójánál Debrecenben 1898. jún. 28.-án tartotta / Ferencz József. - Kolozsvár : Ajtai ny., 1898a. - 16p. ; 22cm. 
1e.
U.I.0257.
KORONKA Antal
Egyházi beszéd Ferencz József és ... Erzsébet királynő asszonyunk egybekelésök huszonöt évi innepelt emlékére / Toroczkón az unitáriusok templomában mondotta Koronka Antal. - Kolozsvár : Gámán ny., 1879a. - 14p. ; 23cm.
U.I.0258.
KORONKA Antal
Egyházi beszéd, mely az országos székely gyűlésnek ... toroczkói kirándulása alkalmára íratott / Koronka Antal. - Kolozsvár : Gámán ny., 1880a. - 14p. ; 23cm.
U.I.0259.
KORONKA Antal
Imádságos könyv templomi szükségre. 1.köt. : Köznapi imádságok / Koronka Antal. - Kolozsvár : Tilsek J. ny., 1844a. - [3], 308p. ; 21cm.
U.I.1624.
KORONKA Antal
Imakönyv a szépnem számára / Koronka Antal. - 2. átdolg. és bőv. kiad. - Kolozsvár : Stein J., 1856a. - VIII, 305, [3]p. ; 17cm.
U.I.0447.
Néhai ifj. Koronka László gyász-emléke / Ferencz József, Koronka Antal. - Kolozsvár : Róm. kath. lyc. ny., 1863a. - 16p. ; 22cm.
U.I.0459.
Templomi örömünnepély : Főtisztelendő Ferencz József püspök úr egyházvizsgálata alkalmával Toroczkón jún. 17.-én 1877. / Koronka Antal, Ferencz József. - Kolozsvár : Gámán ny., 1877a. - 25p. ; 21cm. 
2e.
U.I.0260.
KORONKA Antal
Vértelen diadal a polgári béketűrés jutalma / Toroczkón az unitáriusok templomában ... mondotta Koronka Antal. - Kolozsvár : Róm. kath. lyc. ny., 1867a. - 16p. ; 23cm.
U.I.0447.
Néhai ifj. Koronka László gyász-emléke / Ferencz József, Koronka Antal. - Kolozsvár : Róm. kath. lyc. ny., 1863a. - 16p. ; 22cm.
U.I.0647.
KÓS Károly [ifj.]
A vargyasi festett bútor / Kós Károly. - Kolozsvár : Dácia k., 1972a. - 62, [2]p., 20t. ; 25cm.
U.I.1848.
KÓS Károly
Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet / Kós Károly, Szentimrei Judit, Nagy Jenő. - Bukarest : Kriterion, 1978a. - 316p. ; 25cm. 
U.I.2638.
KOSÁRY Domokos
Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész. I. Könyvtárak és bibliográfiák / Kosáry Domokos. - Bp., 2000a. - 362p. ; 24cm.
U.I.2538.
KOSZTOLÁNYI Dezső
Nyelv és lélek / Kosztolányi Dezső ; [vál. és sajtó alá rend. Réz Pál]. - 3. bőv. kiad. - Bp. : Osiris, 1999a. - 622p. ; 20cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-379-487-0 kötött : 2200,-Ft
U.I.2003.
KOT, Stanislas
Socinianism in Poland : The social and political ideas of the polish Antitrinitarians in the sixteenth and seventeenth centuries / Stanislas Kot. - Boston : Starr King Press, 1957a. - XXVII, 226p. ; 22cm.
U.I.0730.
KOT, Stanislas
Szymon Budny : Der grösste Haeretiker Litauens im 16. Jahrhundert / Stanislas Kot. - Graz-Köln : H. Böhlaus Nachf, 1956a. - 63-118p. ; 25cm.
(Klny. Wiener Archiv für Geschichte des Slawentums und Osteuropas, Bd. 2. Studien zur aelteren Geschichte Osteuropas. 1. Teil Festschrift für Heinrich Felix Schmidt)
U.I.1658.
A céhes élet Erdélyben / Vál., bevezetéssel ellátta Kovách Géza, Binder Pál. - Bukarest : Kriterion, 1981a. - 316, [2]p. ; 18cm.
U.I.1571.
KOVÁCS András
Vallomás a székely szombatosok perében / Kovács András. - Bukarest : Kriterion, 1981a. - 274p., 2t. ; 21cm.
U.I.0760.
KOVÁCS Endre
Magyarország - Lengyelország : A barátság ezer éve / Dávid Katalin, Kovács Endre. - Bp. : Corvina, 1978a. - 172p. ; 26cm.
U.I.2598.
KOVÁCS Imre
Dávid : Ótestamentumi regény és korrajz két részben. I. / Kovács Imre. - Bp., [s.a.]. - 251p. ; 20cm.
U.I.0800.
KOVÁCS István
Egy parasztfiú elindul : Regény / Kovács István. - Kolozsvár-Napoca : Dacia, 1978a. - 257p. ; 21cm. 
U.I.2194.
"A hit Isten ajándéka" 1568-1993. / Kovács Lajos, Kovács István [et al.]. - Torda : Unit. Egyh., 1993a. - 
(Klny. Keresztény Magvető. 1993. 1. 51p. ; 24cm.)
U.I.0571.
Emlékbeszéd nagyajtai Kovács István levelező tag fölött / Szilágyi Sándor. - Bp. : M. Tud. Akad., 1876a. - 22p. ; 24cm. - (Értekezések a Történelem Tudományok köréből ; 6.köt., 2.sz.)
U.I.0274/j.
KOVÁCS [János] John
An oration in memory of the late John Paget esque : Honorary member of the "Kolozsvár English Conversation Club" / Kovács János. - Kolozsvár : Ajtai K. A., 1893a. - 22p., 1t. ; 23cm.
Egybekötve magyar nyelven
U.I.0442.
Ima és beszéd Ulár Pál unitárius főgymnásiumi tanár koporsójánál Ipolyságon a temetőben 1903. ápr. 8-án / Józan Miklós, Kovács János. - Kolozsvár : Ellenzék ny., 1903a. - 9p. ; 23cm.
U.I.0274.
KOVÁCS János
Kriza János költeményei / Kovács János. - Bp. : Franklin, 1893a. - 221p. ; 17cm.
U.I.0274/k.
KOVÁCS János
Milyennek kell lenni egy igazi papnak? : Beiktató beszéd : Elmondta Kis-solymoson 1904. júl. 31-én / Kovács János. - Kolozsvár : Ajtai K. ny., 1904a. - 7p. ; 25cm.
Klny. a Keresztény Magvető 1904. 4.
U.I.0274/i.
KOVÁCS János
Minő szellemben plántáljunk és öntözzünk a vallás mezején? : Ima és beszéd : Papszentelés alkalmával... / Kovács János. - Kolozsvár : [s.n.], 1879a. - 17p. ; 22cm. + 1 mell.
U.I.0274/j.
KOVÁCS János
Paget János esque. életirata / Kovács János. - Kolozsvár : Ajtai K.A. ny., 1893a. - 16p., 1t. ; 23cm.
Klny. a Keresztény Magvető 1893. 2.
Egybekötve angol nyelven
U.I.0435.
Édes apánk Kovács János emlékére / Ferencz József, Posta Béla [et al.]. - Kolozsvár : Gámán ny., 1905a. - 17, 27p., 1t. ; 23cm. 
3e.
U.I.0161.
Nemzetközi Konferencia
Párhuzam hazánk és egyházunk története között. Egyházi beszéd. A Budapesten tartott -- alkalmából 1896. szept. 6.-án a budapesti unitárius templomban. A comparison between the History of our country and that of our church. A sermon. ... / Ferencz József ; ford. Kovács János. - Kolozsvár : Ajtai ny., 1896a. - 18p. ; 23cm. 
4e.
U.I.0263.
Kriza-album / Szerk. Kovács János. - Kriza hű arcképével. - Bp. : Hornyánszky ny., 1892a. - [2], 95p., 1t. ; 26cm.
U.N. III.0167.
KOVÁCS Kálmán
Egy magyarbarát angol diplomata [Lord Stepney György] a Rákóczi szabadságharc idején / Kovács Kálmán. - Kolozsvár : Ellenzék, 1908a. - 13p. ; 23cm.
Klny. a Kolozsvári Unit. Kollégium 1907-1908. évi Értesítőjéből
U.I.0265.
KOVÁCS Lajos
Búcsú és köszöntés / Elmondta 1936. évi jan. hó 19-én és 26-án Kovács Lajos. - Odorheiu : Globus ny., 1936a. - 12p. ; 23cm.
Klny Unitárius Szószék 29. köt. 1936. évi 1. sz. 3-15p.
U.I.2026., U.I.1053.
Dávid Ferenc 1579-1979. / Kovács Lajos, Binder Pál, Szabó Sámuel [et al.]. - Kolozsvár-Napoca : Unit. Egyh., 1979a. - 95p., 1t. ; 25cm.
U.I.0267.
KOVÁCS Lajos [id.]
Ébresztgetés hiterősítő tanítások, elmélkedések / Kovács Lajos. - Tárgul - Sacuesc : Túróczi ny., 1931a. - 188p. ; 22cm. - (Unitárius Irodalmi Társaság szakkönyvtára ; 2.)
U.I.1935.
KOVÁCS, Louis [Lajos]
L'École eschatologique et ses adversaires : Étude critique de l'interprétation de la notion du Royaume de Dieu chez Jesus depuis Strauss jusqu' á nos jours / Kovács Lajos. - Strasbourg : Boem ny., 1938a. - 154p. ; 24cm.
U.I.0266.
KOVÁCS Lajos [id.]
Az én hitem : (Népszerű előadás az Unit. Irodalmi Társaság magyarsárosi vándorgyűlésén 1922. jún. 24.) / Kovács Lajos. - Brassó : Antal Testvérek ny., 1922a. - 15p. ; 15cm.
U.I.1818.
KOVÁCS Lajos
Részvétel az evangélium ügyében : Egyházi beszédek lelkészeink és híveink használatára / Kovács Lajos. - Kolozsvár-Napoca : Unit. Egyh., 1983a. - 230p. ; 21cm.
U.I.0343.
A kereszténység fejlődéstörténete = (The evolution of christianity) / M. I. Savage ; ford. Kovács Lajos. - Odorheiu : Globus ny., 1927a. - 156p. ; 23cm.
U.I.0705.
KOVÁCS Ödön
A vallásbölcsészet kézikönyve. 2. köt. : A vallás lényege, vagy a vallás és a vallásos eszmék bölcsészeti felfogásának története / Kovács Ödön. - Bp. : A Magyarorsz.-Prot. egylet k., 1877a. - 312p. ; 23cm. - (Magyarorsz. Prot. egylet kiadványai ; 12.) (Prot. Theol. könyvtár ; 4. évf., 8.köt.)
U.I.1842.
KOVÁCS Péter
Életem, pályám emlékeiből / Kovács Péter. - Bp. : Tank. k., 1984a. - 218-228p. ; 21cm. = Köznevelésünk Évkönyve 1982-83. 9.sz.
U.I.2101., U.I.2163.
KOVÁCS Péter
A nyárádmenti unitárius székelyek vallásos hagyományaiból / Virág Anna, Kovács Péter. - Bp. : Magyarságkutató Intézet, 1990a. - 173-192p. ; 24cm. = Vallásosság és Népikultúra a határainkon túl / Szerk. Juhász Gyula, Diószegi László. - A Magyarságkutatás Könyvtára 2. Vallásos Néprajz 4-
U.I.1797.
V. KOVÁCS Sándor
A szegedi reneszánsz-ülés könyvtörténeti előadásai / V. Kovács Sándor. - Bp. : Akad. k., 1975a. - 216-217p. ; 25cm.
Magyar Könyvszemle 1975. 2.
Xerox másolat
U.I.1711.
KOVAR, Frank
The Czechoslovak Church. Concerning its substance, theology and founder / Frank Hnik, Alois Spisar, Frank Kovar. - Prague : The Central Council of the Czechoslov. Church, 1937a. - 100p., 4t. ; 18cm.
U.I.1967.
KOVÁTS, Stephen [István]
Hungarian Protestantism : Its past, present and future / Emeric [Imre] Révész, Stephen [István] Kováts, Ladislaus [László] Ravasz. - Bp. : Bethlen G., 1927a. - XIV, 22p. ; 25cm.
U.I.0262/a.
KOVÁTS J[ános] István
Kálvin és Servet : A Servet-pör C. gyűjtemény A. része / Kováts J. István. - Pápa : Főisk. ny., 1911a. - 157p. ; 21cm.
U.I.0262.
A Servet-pör aktái : A Servet pör C. gyűjtemény D. része / Ford. Kováts J[ános] István. - Pápa : Főisk. ny., 1909a. - 169p. ; 21cm.
U.I.1841.
L. KOZMA Borbála
A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday-gyűjteményének (Budapest) kéziratkatalógusa / L. Kozma Borbála, Ladányi Sándor. - Bp. : OSZK, 1982a. - 340p. ; 25cm. - (Magyarországi Egyházi Könyvtárak kéziratkatalógusai ; 3.)
U.I.0268.
KOZMA Ferenc
Brassai Sámuel mint aesthetikus és műkritikus / Kozma Ferenc. - Bp. : MTA, 1900a. - 1-112p. ; 24cm.
Klny. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. 17.köt. 5.sz.
U.I.0437.
Felügyelő gondnoki és tanári beiktató ünnepély : Tartatott a Kolozsvári Unitárius Főgymnáziumban 1893. márc. 16.-án / Ferencz József, Kozma Ferenc [et al.]. - Kolozsvár : Ajtai ny., 1893a. - 46p. ; 25cm. 
Klny. A Keresztény Magvető 1893. évf. 2. és 3.füz. - 2e.
U.I.0421.
Imák, beszédek és üdvözletek mondattak a magyarországi unitárius egyház által, Dávid Ferencnek az egyház alapítójának és első püspökének születése négyszázadik évfordulója alkalmával 1910. aug. 20. és 21. napjain Kolozsvárt és aug. 23. napján Déván ... zsinati emlékünnepeken / Ferencz József, Kozma Ferenc, [et al.]. - Kolozsvár : Gámán ny., 1910a. - 129, [2] p. ; 23cm. 
1e.
U.I.2089.
KOZMA Ferenc
Kozma Gergely unitárius pap és esperes életirata / Kozma Ferenc. - Kolozsvár : Papp M. ny., 1876a. - 61p., 1lev. ; 21cm.
Klny. a Keresztény Magvető 11. köt.
Xerox másolat
U.I.0341.
Remény : Emlékkönyv / Uzoni F. Gábor, Kozma Ferenc [et al.]. - Kiadja a kolozsvári főtanoda ifjúsága. - Kolozsvár : Gámán ny., 1871a. - 223p. ; 17cm.
U.I.0784.
Kozma Ferenc l.tag emlékezete : (Felolvasta a MTA 1923. márc. 19-én tartott összes ülésén / Márki Sándor. - Bp. : MTA, 1923a. - 10p. ; 24cm.
Klny. A MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 18.köt. 13.sz.
U.I.0269.
Temetési alapigék / Az ó- és új testamentomból összeszedegette Kozma Mihály ; bővítette és sajtó alá rendezte Kozma Ferenc. - Kolozsvár : Stein J. ny., 1875a. - XVI, 124p. ; 22cm.
U.I.2154.
KOZMA Tamás
Egyház és demokrácia / Kozma Tamás = Educatio. - Bp., 1992a. - No 1. 3-12p. ; 24cm.
U.I.2187.
Bibliai fogalmi szókönyv / Szerk. Kozma Zsolt. - Kolozsvár : Erdélyi Ref. Egyh. k., 1992a. - 365p. ; 25cm.
U.I.1854.
KÖHLER, Ludwig
Theologie des Alten Testaments / Ludwig Köhler. - 4. Überb. Aufl. - Tübingen : Mohr, J.C.B., 1966a. - XI, 260p. ; 23cm. - (Neue Theologische Grundrisse)
U.I.0397/b.
KÖLTŐ Gábor
Unitárius egyházi törvény a fegyelmi felelősségről : Előadói előterjesztés / Tóth György, Költő Gábor. - Cluj-Kolozsvár : Minerva, 1929a. - 22p. ; 23cm.
U.I.2152.
KÖNTÖS-SZABÓ Zoltán
Trianon gyermekei. (Családi) Krónika 1. : Fehér zászló Erdély felett / Köntös-Szabó Zoltán. - Bp. : Magvető, 1992a. - 411, [3]p. ; 20cm.
U.I.0461.
Könyörgések és egyházi beszédek / Albert János, Ferencz József [et al.]. - Kolozsvár : Stein ny., 1895a. - 111p. ; 24cm. 
1e.
U.I.0403.
A könyvrajongó és a költő rendőr. - Bp. : Tolnai ny., 1937a. - 40p. ; 29cm.
Kivágat: Tolnai Világ lapja 39. évf. 49. sz.
U.I.2232.
Erdélyi könyvtárak jegyzéke [14. század közepétől 1718-ig. 1-17. tétel]
Kézirat!
U.I.2144.
A Győri Egyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa : 1850 előtti kéziratok / Bánhegyi B. Miksa. - Bp. : OSZK, 1991a. - 113p. ; 24cm. - (Magyarországi egyházi könyvtárak kézirat katalógusai ; 8.)
U.I.2143.
Az Esztergomi Főszékesegyházi könyvtár Batthyány-gyűjteményének katalógusa / Beke Margit. - Bp. : OSZK, 1991a. - 164p. ; 24cm. -
(Magyarországi egyházi könyvtárak kézirat katalógusai ; 9.)
1e.
U.I.1902.
Két nehéz sorsú egyházi könyvtárról...
"Az unitárius gyüjtemény" / Kartal Zsuzsa. - 528-530p.
[Előszó]: Bereczky László: Így állt össze a szeptemberi szám. 507 p. Budapest : Művelődésügyi Min., 1986a. - 507, 528-530p. 1e.
("Könyvtáros", 36.évf. 9.sz. 1986.szept.)
U.I.1940.
Erdély története három kötetben / Főszerk. Köpeczi Béla. - Bp. : Akad. k., 1986a. - 3db. ; 25cm.
1.köt., Erdély története a kezdetektől 1606-ig / Szerk. Makkai László, Mócsy András. - 611p., 70t. + 1 mell.
2. köt., Erdély története 1606-1830-ig / Szerk. Makkai László, Szász Zoltán. - 617-1185p., 82t.
3.köt., Erdély története 1830-tól napjainkig / Szerk. Szász Zoltán. - 1195-1945p., 112t. 
1e.
U.I.0799.
Körösfői-Kriesch Aladár / Keserű Katalin. - Bp. : Corvin k., 1977a. - 30p., 52t. ; 17cm. - (Művészet Kiskönyvtára ; 116.)
U.I.0252.
A vallásszabadság kihirdetése az 1568.-i tordai országgyűlésen : Kőrösfői Kriesch Aladár képe / Kiss Elek. - Kolozsvár : Gámán ny., 1911a. - 8p. ; 23cm.
U.I.1069.
Kőrösi Csoma Sándor indulása / Csetri Elek. - Bukarest : Kriterion, 1979a. - 306, [2]p., 24t. ; 21cm.
U.I.0450.
Imához : Imádságok, elmélkedések és egyházi énekek honvédeink számára / Összeáll. Nagy Zoltán, Köröspataki Kiss Sándor [et al.]. - Kolozsvár : Minerva ny., 1943a. - 120p. ; 12cm. 
3e.
U.I.0830.
Háló : Válogatás Heltai Gáspár műveiből / Sajtó alá rendezte Kőszeghy Péter. - Bp. : Magvető, 1979a. - 491, [2]p. ; 17cm. - (Magyar Tallózó)
U.I.1756.
Töprengés egy torzkép előtt. Ion Lancranjan: Gondolatok Erdélyről / Köteles Pál. - Szeged : [s.n.], 1982a. - 51-57p. ; 22cm.
Tiszatáj, 1982. 9.
Xerox!
Utalás: Száraz György: Egy különös könyv. Valóság c.f.i.
U.I.0270.
KŐVÁRY László
A magyar unitáriusok története a 18. és 19. században, emlék és életiratokban. 1. füz, Az unitárius vallást megmentő családok / Kőváry László. - Kolozsvár : Ajtai A. ny., 1899a. - 92p. ; 26cm. 
Klny. A Keresztény Magvető 1898-1899. évf. "Szellemünk képviselői a millennium századában"
U.I.1368.
KŐVÁRY László
A száz évet élt Dr. Brassai Sámuel pályafutása és munkái : (1797-1897.) / Kőváry László. - Kolozsvár : Ajtai K. A., 1897a. - 74p. ; 24cm.
Lenyomat az Erdélyi Múzeum 1897. évi szept., okt., nov. és dec. füz. - Keresztény Magvető dec. füz.
U.I.0272.
KŐVÁRY Mihály
Az unitárius házassági jogról : Válasz Sztehló Kornél ügyvéd úrnak a Jogtudományi Közlönyben megjelent cikkeire / Kőváry Mihály. - Bp. : Franklin ny., 1890a. - 29p. ; 21cm.
Klny. A Jogtudományi Közlöny, 1890.
U.I.2159.
Gyulai Márton kelyhe (17.sz.) a kövendi unitárius templomban / Kaplayné Schey Ilona. - Bp. : Orsz. Ip. Műv. Társulat, 1942a. = Magyar Iparművészet. 11.sz. 103-105p. 30cm.
Xerox másolat!
U.I.2293.
A Központi Statisztikai Hivatal Levéltára iratgyűjteményeinek jegyzéke. - Bp., 1995a. - 18p. ; 29cm.
U.I.0723.
Der Bistrizer Notaer Daniel Krecher und die siebenbürgische Religionsfreiheit / Paul Philippi. - [S.l. : s.n.], 1976a. - 162-165p. ; 21cm.
Klny. Korrespondenzblatt des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde, 6. 70. Jg., 1976. - Repró!
U.I.2180.
A biblia mindenkié. - Bp., 1993a. - 65-128p. ; 24cm. = Teológia, 24.évf. 1993. 2.sz.
Tartalma: Szó szerinti hűséggel / Jacob Kremer. Biblia és művészet / Dávid Katalin [etc.]
U.I.0947.
KRING, Walter Donald
Henry Whitney Bellows / Walter Donald Kring. - Boston : Unitarian Univers. Ass., 1979a. - XI, 539p. ; 22cm. - (Skinner House Book)
U.I.0826.
KRING, Walter Donald
Liberals among the orthodox : Unitarian beginnings in New York City 1819-1839 / Walter Donald Kring. - Boston : Beacon Press, 1974a. - IX, 278p. ; 24cm.
U.I.0555.
KRISZTINKOVICH, Mária H[orváth]
Wiendertaeufer und Arianer im Karpatenraum / Mária H. Krisztinkovich. - Mainz : Hause u. Koehler Verl., 1971a. - 50-68p ; 24cm
1e. - Klny. Ungarn Jahrbuch 1971.
U.I.1763.
KRIZA János
A csókalányok / Kriza János ; vál. Kriza Ildikó. - 2.kiad. - Bp. : Móra, 1982a. - 311, [5]p. ; 25cm.
U.I.0434.
Egy vasárnapi szent óra emléke a toroczkói unitária szent ekklézsiában véghezment püspöki vizsgálat bevégeztekor máj. 31-én 1863-ban tartott beszédekben / Ferencz József, Kriza János [et al.]. - Kolozsvár : Róm. kath. lyc., 1863a. - 21p. ; 22cm. 3e.
U.I.0016/a.
Egy őszi örömnap emléke az abrudbányai unitárius templom felszentelése alkalmával [október] october 2.-án 1864-ben / Kriza János, Ferencz József [et al.]. - Kolozsvár : Róm. kat. lyceum ny., 1865a. - 42p. ; 23cm. 
1e.
U.I.0274/a.
KRIZA János
Ima Homoród Szemntártoni Gedő József koporsója mellett / Kriza János. - Kolozsvár : Róm. kath. lyc. ny., 1855a. - 6p. ; 22cm.
U.I.0147.
KRIZA János
A jó polgár képe : Egy halotti könyörgésben és beszédben, melyet mondottak id. Fekete Pál koporsójánál Kolozsvárt okt. 25.-én 1863. / Kriza János, Ferencz József. - Kolozsvár : Róm. kath. lyc. ny., 1863a. - 22p. ; 23cm. 
3e.
U.I.0749.
Kolozsvári Képes Naptár az 1903. évre / Nagy Lajos, Kanyaró Ferenc, Kriza János [et al.] ; szerk. Csifó Salamon, Veress Vilmos. - Kolozsvár : Gámán ny., 1903a. - 71, XXIII p. ; 23cm. 
1e.
U.I.0469.
Az unitáriusok háromszázados zsinati ünnepélyének emléke, az 1868. év aug. 29., 30., 31. napjain Tordán tartott könyörgésekben és egyházi beszédekben / Albert János, Kriza János [et al.]. - Kolozsvár : Stein ny., 1868a. - 111p. ; 24cm. 
3e.
U.I.1908.
KRIZA János
Székely népköltési gyűjtemény : Összesítő válogatás a kiadott és kéziratos hagyatékból / Kriza János. - Bp. : Magvető, 1956a. - 2db.
U.I.1938.
KRIZA János
Vadrózsák - Székely népköltési gyűjteménye / Kriza János ; Faragó József gondozásában. - Bukarest : Kriterion, 1975a. - 494p. ; 23cm.
U.I.0273/a.
KRIZA János
Vadrózsák : Székely népköltési gyűjtemény, II.rész / Kriza János ; bev. Viski Károly. - Bp. : Bibliotheca, 1943a. - 175p. ; 20cm.
U.I.0273/b.
KRIZA János
Vadrózsák : Székely népköltési gyűjtemény / Kriza János. - 2.kiad. - Bp. : Athenaeum, 1911a. - 2db, XXXIX, 478p., 1t. ; 18cm. - (Magyar Népköltési Gyűjtemény. Ú.f. 11.köt.)
U.I.0518/f.
A verespataki unitaria szent ekklézsiának 1865. oct. 8-án tartott templomszentelési ünnepélye. / Kriza János, Ferencz József, Szuhay János. - Kolozsvár : Róm. kath. lyc. ny., 1866a. - 37p. ; 21cm. 
3e.
U.I.1907.
Kriza János emlékezete / Versényi György. - Cluj-Kolozsvár : Minerva ny., 1925a. - 47p., 1t. ; 16cm. - (Unitárius Könyvtár ; 2.)
U.I.2076.
Kriza kantuálisa / Stoll Béla. - Bp. : Akad. k., 1988a. - 74-77p. ; 25cm.
Magyar Könyvszemle, 104. évf., 1.sz. - Xerox
U.I.0274.
Kriza János költeményei / Kovács János. - Bp. : Franklin, 1893a. - 221p. ; 17cm.
U.I.0263.
Kriza-album / Szerk. Kovács János. - Kriza hű arcképével. - Bp. : Hornyánszky ny., 1892a. - [2], 95p., 1t. ; 26cm.
U.I.0653.
Kriza János / Antal Árpád, Faragó József, Szabó T. Attila. - 2. átdolg. kiad. - Kolozsvár : Dácia, 1971a. - 277p., 5t. ; 21cm. 
2e.
U.I.0396/a.
Emlékbeszéd Kriza János l.t. felett / Szász Károly. - Bp. : Tud. Akad., 1876a. - 39p. ; 24cm.
Klny. Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből, 5.köt. 5.sz.
U.I.1388.
Emlékpéldány Kriza János halálának 100. évfordulójára. - Kolozsvár-Napoca : Unit. Egyh., 1975a. - 94p., 1t. ; 25cm.
Keresztény Magvető 81.évf. 1975. 2-3.sz.
U.I.0151.
Gyászkoszorú nagy-ajtai Kriza János unitárius püspök ... koporsójára téve március 29.-én 1875-ben / Ferencz József. - Kolozsvár : K. Papp ny., 1875a. - 15p. ; 23cm. 
2e.
U.I.0001.
Unitárius Főgimnázium, Kolozsvár : Almanach a ... "Kriza Önképzőkörének" 1927-28. évéről. - Cluj : Corvina ny., 1928a. - 72p., 2t. ; 17cm.
U.I.1788.
Unitáriusok Marosszéken : Református kistemplom és az egykori koldusintézet. - Marosvásárhely-Tr. Mures : Marosmenti Élet k., 1937a. - 1, 32, 1p. ; 22cm. - (Krónikás füzetek : Fodor István monográfiai gyűjteménye ; 2.sorozat, 2.)
U.I.1153.
Predigtstudien für das Kirchenjahr 1977. / Herausg. Peter Krusche, Ernst Lange [et al.]. - Stuttgart : Berlin : Kreuz Verl., 1977a. - 270p. ; 23cm. - (Perikopenreihe 5 - Zweiter Halbband)
U.I.0986.
Themenstudien für Predigtpraxis und Gemeindearbeit / Hrsg. Peter Krusche, Dietrich Rössler, Roman Roessler. - Stuttgart : Berlin : Kreuz, 1977-79a. - 3db. ; 23cm.
U.I.2000.
Handbuch der Kirchengeschichte. Bd. 1., 2., 4. - 2. Aufl. - Tübingen : Mohr. Verl. - 25cm. - 1e.
   Bd.1., Das Altertum / Gustav Krüger. - 1923a. - XII, 292p. 
   Bd.2., Das Mittelalter / Gerhard Ficker, Heinrich Hermelink. - 1929a. - XI, 303p. 
   Bd.4., Die Neuzeit / Horst Stephan, Hans Leube. - 1931a. - XII, 472p.
U.I.1211.
K. TÖRÖK Mihály Miklós
A magyar egyházpolitikai harc története az 1847-48. pozsonyi országgyűléstől 1895-ig / K. Török Mihály Miklós. - Bp. : Szt. István Társulat, 1933a. - 102p. ; 18cm. - (Szent István könyvek ; 108.)
U.I.0950.
Bilder helfen hören : Gleichnisworte der Bibel / Herausg. Johannes Kuhn. - Stuttgart : Quell Verl., 1973a. - 151p. ; 20cm.
U.I.1426.
Petrus ein Mensch im Widerspruch : Neuen Stationen / Hrsg. v. Johannes Kuhn. - Stuttgart : Quell Verl., 1973a. - 71p. ; 20cm.
U.I.0801/a.
KULCSÁR Péter
Az óbudai egyetem Heltai Gáspár Krónikájában = L' université d'Óbuda dans la Chrinique de Gaspar Heltai / Kulcsár Péter. - Szeged : JATE, 1971a. - 5-7p. ; 24cm. - (Acta Historiae Litterarum Hungaricarum ; 10-11.)
U.I.1209.
Az emberiség jövője / Heinrich Lhotzky ; ford. Schöpflin Aladár. - 2.kiad. - Bp. : Franklin, 1920a. - 125p. ; 16cm. - (Kultúra és Tudomány)
U.I.1195.
Kumbaya : Oekumenisches Jugendgesangbuch Lieder und Texte / Heruasgeg. Michael Dahler, Markus Jenny [et al.].- Zürich: Theol. Verl., 1980a..- 156 lev.; 18cm.-
Énekeskönyv
1e.
U.I.1078.
KUN Béla, szentpéteri
Állam és Egyház : A vallásfelekezetek joga Magyarországon / Kun Béla. - Debrecen : D. város és a Tiszántúli Ref. Egyh.ker., 1938a. - 88p. ; 23cm.
U.I.0778.
A kuruc küzdelmek költészete : II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulójára / Vál. Varga Imre ; szerk. Hopp Lajos. - Bp. : Akad. k., 1977a. - 897p., 13t. ; 25cm.
U.I.2686.
KUSZÁLIK Péter
Leveleskönyv / Kuszálik Péter. - Bp., 2001a. - 274p. ; 19cm. - (Erdély kövei ; 11.)
U.I.2687.
KUSZÁLIK Péter
A romániai magyar sajtó 1989 után / Kuszálik Péter. - Bp. ; Kolozsvár : Teleki László Alapítvány : Erdélyi Múzeum Egyesület, 2001a. - 445p. ; 20cm. - (Kisebbségi adattár, ISSN 1218-0297 ; 10.)
ISBN 963 00 5664 X fűzött : ár nélkül
U.I.1238.
KUYKENDALL THOMSON, Paul
Why I am a catholic / Paul Kuykendall Thomson. - Boston : Beacon Press, 1965a. - 204p. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 201.)
U.I.1396.
KÜBLER-ROSS, Elisabeth
Death : The final stage of growth / Elisabeth Kübler-Ross. - Englewood cliffs : Prentice Hall, 1975a. - XXII, 181p. ; 21cm. - (Human Development Books)
U.I.2106.
Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl / Szerk. Fejős Zoltán, Küllős Imola. - Bp. : Magyarságkutató Intézet, 1990a. - 319p. ; 24cm. - (Magyarságkutatás Könyvtára ; 2.) (Vallási néprajz ; 4.)
1e.
U.I.2280.
KÜMMEL, Werner Georg
Die Theologie des Neuen Testaments nach seinen Hauptzeigen Jesus-Paulus-Johannes / Werner Georg Kümmel. - 5. Aufl. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1987a. - 312p. ; 25cm. - (Grundrisse zum Neuen Testament ; 3.)
U.I.2519.
KÜNG, Hans
Ki a keresztény? / Hans Küng. - Bp., [s.a.] - 51p. ; 19cm.
U.I.2534.
KÜNG, Hans
Párbeszéd a buddhizmusról / Hans Küng, Heinz Bechert. - Bp., 1997a. - 258p. ; 18cm. - (Kereszténység és világvallások)
U.I.2533.
KÜNG, Hans
Párbeszéd a hinduizmusról / Hans Küng, Hienrich von Stietencron. - Bp., 1999a. - 258p. ; 18cm. - (Kereszténység és világvallások)
U.I.2705.
KÜNG, Hans
Van örök élet? / Hans Küng. - Bp. : Európa, 2000a. - [4], 486, [2]p. ; 19cm. - 
ISBN 963-07-6993-X kötött : 2500,-Ft

L@

L^
U.I.2681.
LA FONTAINE
Mesék / La Fontaine. - Bukarest, 1954a. - 239p. ; 20cm.
U.I.1841.
LADÁNYI Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday-gyűjteményének (Budapest) kéziratkatalógusa / L. Kozma Borbála, Ladányi Sándor. - Bp. : OSZK, 1982a. - 340p. ; 25cm. - (Magyarországi Egyházi Könyvtárak kéziratkatalógusai ; 3.)
U.I.0677.
LADÓ János
Magyar utónév könyv / Ladó János. - 3. kiad. - Bp. : Akad. k., 1972a. - 256p. ; 21cm.
U.I.2527.
LAFONT, Ghislain
A katolikus egyház teológiatörténete / Ghislain Lafont. - Bp., 1998a. - 512p. ; 20cm.
U.I.1380.
Kolozsvári magyar muzsikusok emlékvilága : Szemelvények a 19. század zenei írásaiból / Vál. Lakatos István ; szerk. Mikó Imre. - Bukarest : Kriterion, 1973a. - 210, [3]p. ; 18cm.
U.I.2272.
LAKOS János
A Magyar Országos Levéltár 1994-ben : Tájékoztató az intézmény éves tevékenységéről / Lakos János. - Bp. : M. Orsz. Levélt. Főig., 1995a. - 39p. ; 25cm.
U.I.1288.
Nemzetközi konferencia
The Lambeth conferences : Their history and their significance / Sidney Dark, Henry Lunn. - London : Eyre-Spottiswoode, 1930a. - XII, 213p. ; 19cm.
U.I.1757.
Egy különös könyvről. Ion Lancranjan: Curint despre Transilvania / Száraz György. - Bp. : [s.n.], 1982a. - 95-105p. ; 30cm.
Valóság, 1982. 10.
Xerox!
Utalás: Köteles Pál: Töprengés egy torzkép előtt. Tisza Táj c.f.i.
U.I.1756.
Töprengés egy torzkép előtt. Ion Lancranjan: Gondolatok Erdélyről / Köteles Pál. - Szeged : [s.n.], 1982a. - 51-57p. ; 22cm.
Tiszatáj, 1982. 9.
Xerox!
Utalás: Száraz György: Egy különös könyv. Valóság c.f.i. 
U.I.1174.
Landmarks of low : Highlights of legal opinion / Ed. Ray D. Henson. - Boston : Beacon Press, 1963a. - XIV, 461p. ; 21cm.
U.I.2402.
LANG, Friedrich
Die Briefe an die Korinther / Friedrich Lang. - Göttingen, 1994a. - 382p. ; 24cm. - (Das Neue Testament Deutsch ; 7.)
U.I.2246.
LAPIDE, Pinchas
A zsidó Jézus : Zsidó tézisek, keresztény válaszok / Pinchas Lapide, Urlich Luz. - Bp. : Logos, 1994a. - 191p. ; 24cm. - (Historia Judaica ; 1.)
U.I.2412.
LaRONDELLE, Hans K.
Az adventizmus prófétikus alapjai / Hans K. LaRondelle. - Bp., 1997a. - 62p. ; 20cm. - (Az adventista teológiatörténet kiskönyvtára ; 3.)
U.I.0660.
99 Bartók-levél / Az előszót írta László Ferenc ; szerk. Mikó Imre. - Bukarest : Kriterion, 1974a. - 226, [2]p., 1t. ; 18cm.
U.I.2310.
Apa és fia : László Gyula visszaemlékezései : Könyvismertetés / Kiss Dénes. - Bp. 1996. = Magyar Nemzet. I. 16.sz.
Újságkivágat!
U.I.2266.
LÁSZLÓ Gyula
Egy székely család története / László Gyula, Tordai Vilma. - Debrecen : Dózsa ny., 1995a. - 144p. ; 20cm. - (Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára ; 5.)
U.I.2444.
LÁSZLÓFFY Aladár
A Seregek Ura : (Erdélyi káprázat) / Lászlóffy Aladár. - Bp., 1998a. - 300p. ; 19cm. - (Erdély kövei ; 8.)
U.I.1520.
LATHROP, John Howland
Toward discovering a religion / John Howland Lathrop. - N.Y. : London : Harper, 1936a. - 108p. ; 19cm.
U.I.2233/a-b.
a.) Magyar - latin szótár / Szerk.: Györkösy Alajos. - 8.kiad. - Bp. : Akad. kiad., 1994a. - I-VIII., 1160p. ; 20cm. 
b.) Latin - magyar szótár / Szerk.: Györkösy Alajos. - 11.kiad. - Bp. : Akad. kiad., 1994a. - 616p. ; 20cm.
U.I.1912.
Szótár
A Latin - English dictionary / John T. White. - 27. ed. - Boston : Jinn and Comp., 1923a. - X, 649p. ; 20cm.
U.I.0938.
Latin nyelvtan / Darkó Mihály, nagy-ajtai. - Kolozsvár : Kir. lyc., 1846a. - 231p. ; 21cm.
U.I.2562.
LAUB, Franz
1. und 2. Thessalonicherbrief / Franz Laub. - Würzburg, 1988a. - 60p. ; 24cm. - (Die Neue Echter Bibel : Kommentar zum Neuen Testament mit der Einheitsübersetzung)
U.I.1283.
Magyar protestáns almanach 1933 évre / Szerk. Laurentzy Vilmos. - Budapest : Pesti Evang. Magy. Egyházkösség,1933a. - 415p ; 26cm.
2e.
U.I.2182.
S. LAUTER Éva
Pálffy Pál nádor levelei (1644-1653.) : (Pálffy Pál levelei Batthyány Ádámhoz és Borbálához) / S. Lauter Éva. - Bp. : Hungárprint, 1989a. - 223p. ; 20cm. - (Régi Magyar Történelmi Források ; 1.)
U.I.1168.
LAVAN, Spencer
Unitarians and India: A study in encounter and response / Spencer Lavan. - Boston : Beacon Press, 1977a. - VI, 217p. ; 22cm. 
U.I.1394.
Alone together : Studies in the history of Liberal Religion / Ed. Peter Iver Kaufman, Spencer Lavan, Collegium in Liberal Religion. - Boston : Beacon Press, 1979a. - XII, 154, [3]p. ; 22cm.
U.I.1478.
LAZARRAGA, Elke
Die Unitarier : Gedanken, Namen und Formen einer religiösen Bewegung in Vergangenheit und Gegenwart / Fritz Castagne, Elke Lazarraga. - Hameln : H. Soltsien, 1967a. - 32p. ; 21cm. - (Deutsch-Unitarische Schriftenreihe ; 9.)
U.I.1648.
LAHNEMANN, Johannes
Der Philemonbrief : Zur didaktischen Erschliessung eines Paulusbriefes / Johannes Lahnemann, Günter Böhm. - Gütersloh : G. Mohn, 1973a. - 70, [2]p. ; 23cm. - (Handbücherei für den Religionsunterricht ; 16.)
U.I.2545.
LEAKEY, Richard
Az emberiség eredete / Richard Leakey. - Bp., 1997a. - 169p. ; 24cm.
U.I.1853.
LEEUW, Gerardus van der
Phaenomenologie der Religion / Gerardus van der Leeuw. - 4. Aufl. - Tübingen : Mohr, J.C.B., 1977a. - XII, 808p. ; 23cm. - (Neue Theologische Grundrisse)
U.I.2698.
LEEUW, G[erardus] van der
A vallás fenomenológiája / G. van der Leeuw. - Bp. : Osiris, 2001a. - 621p. ; 25cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963 379 884 1 kötött : 4200,- Ft
U.I.2095.
LÉGAUT, Marcel
Travail de la foi / Marcel Légaut. - Paris : Desclée de Brouwer, 1989a. - 175p. ; 24cm.
U.I.2221.
LEIGH, Richard
Mi az igazság a Holt-tengeri tekercsek körül? / Michael Baigent, Richard Leigh. - Bp. : Holnap k., 1994a. - 349, [2]p. ; 19cm.
U.I.1943.
Umwelt des Urchristentums / Hrsg. Johannes Leipoldt, Walter Grundmann. - 6. Aufl. - Berlin : Evang. Verl., 1982a. - 3db., 25cm.
1., Darstellung des neutestamentlichen Zietalters.
2., Texte zum neutestamentlichen Zeitalter.
3., Bilder zum neutestamentlichen Zeitalter.
U.I.2714.
Palástban : Lelkészek szórványban / Nagy Ödön, Hermán János, Nyitrai Mózes. - Marosvásárhely : Mentor K., 2001a. - 492p. ; 20cm. 
ISBN 973 8002 89 3 fűzött : ár nélkül
U.I.2575.
Jel+ige : Lelkészírók antológiája. - Bp., 1999a. - 219p. ; 20cm.
U.I.2615.
LENDVAI L. Ferenc
A filozófia rövid története : A Védáktól Wittgensteinig / Lendvai L. Ferenc, Nyíri Kristóf. - Bp., 1995a. - 221p. ; 20cm.
U.I.1968.
A magyar protestantizmus 1918/19-48. : Tanulmányok / Szerk. Lendvai L. Ferenc. - Bp. : Kossuth k., 1987a. - 379, [2]p. ; 21cm.
U.I.1769.
LENGYEL András
Száz éve született Supka Géza / Lengyel András. - Bp. : Lapkiadó Váll., 1983a. - 96-100p. ; 25cm. - 
Könyvtáros, 1983. 2.
Ubix másolat!
U.I.2626.
Lengyel unitárius kapcsolatok. - 16p.
Fénymásolatok
U.I.1647.
LEPSZY, Kazimierz
Die Ergebnisse der Reformation in Polen und ihre Rolle in der europaeischen Renaissance / Kazimierz Lepszy. - Berlin : Akad. Verl., 1962a. - 210-219p. ; 24cm.
Klny. Renaissance und Humanismus in Mittel- und Osteuropa ; 2.
U.I.1928.
Pierre Lescalopier utazása Erdélybe 1574. / Ford. Benda Kálmán, Tardy Lajos. - Bp. : Európa-Helikon k., 1982a. - 134p., 4t. ; 21cm. - (Bibliotheca Historica)
U.I.1327.
LETZ, Franz
Siebenbürgisch saechsische Kirchenburgen / Franz Letz. - München : Erlaeuterung, 1973a. - 8lev., 66t. ; 29cm.
U.I.1623.
Romániai magyar irodalmi lexikon : Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés. - Bukarest : Kriterion. - 21cm.
1.köt. A-F / Főszerk. Balogh Edgár. - 1981a. - 650p. 
2. köt., G-Ke / Főszerk. Balogh Edgár. - 1991a. - 743p.
3. köt., Kh-M / Főszerk. Dávid Gyula. - 1994a. - 712, 1lev.
U.I.2289.
Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon / Zoványi Jenő ; szerk. Ladányi Sándor. - 3. jav. kiad. bőv. - Bp. : Magy. orsz. Ref. Egyh. kiad., 1977a. - 712p. ; 24cm. 
1e.
U.I.0282/a.
LÉVAI Lajos
Báró Orbán Balázs szülőfaluja Lengyelfalva : Polonita-Lengyelfalva monográfiája / Lévai Lajos. - Odorheiu-Székelyudvarhely : Könyvnyomda, 1935a. - 43, [2]p. ; 23cm.
U.I.2088.
Új magyar Központi Levéltár Közleményei. 3.köt. - Bp. : Verő G. k., 1988a. - 344p. ; 24cm.
U.I.2272.
A Magyar Országos Levéltár 1994-ben : Tájékoztató az intézmény éves tevékenységéről / Lakos János. - Bp. : M. Orsz. Levélt. Főig., 1995a. - 39p. ; 25cm.
U.I.2293.
A Központi Statisztikai Hivatal Levéltára iratgyűjteményeinek jegyzéke. - Bp., 1995a. - 18p. ; 29cm.
U.I.2181.
A rendkívüli egyházi ügyek Szent Kongregációja levéltárának (Vatikán város) a magyarországi egyházakra vonatkozó forrásai 1803-1903. / Összeáll. Eördögh István. - Szeged : Király Print ny., 1992a. - 115p. ; 23cm.
U.I.1131.
Levéltári ismeretek kézikönyve. - Bp. : Tankönyvk., 1980a. - 323p. ; 25cm.
U.I.1890.
A baptista, görögkeleti, izraelita és unitárius egyházak levéltári anyagának fondjegyzékei. - Bp. : Új Magy. Közp. Levéltár, 1986a. - 49p. ; 29cm. - (Magyarországi Egyházi Levéltárak Fondjegyzékei ; 4.)
U.I.1942.
Útmutató az Új Magyar Központi Levéltár repertoriumainak készítéséhez / Összeáll. Szöcs Sebestyén. - Bp. : Új Magyar Közp. Levéltár, 1986a. - 81p. ; 28cm. - (Levéltári Módszertani Füzetek ; 5.)
Soksz.!
U.I.1755.
A Magyarországi Unitárius Egyház Levéltára / Szász János. - Bp. : Magy. Könyvtárosok Egyesülete, 1982a. - 108-110p. ; 20cm. - (Levéltári Szekció Füzetei ; 1.)
U.I.1179.
LEVIN, Harry
The overreacher : A study of Christopher Marlowe / Harry Levin. - Boston : Beacon Press, 1964a. - XII, 204p. ; 21cm.
U.I.1143.
LEWIS, Arnold H.
The friendly church / Arnold H. Lewis. - London : The Lindsey Press, 1932a. - XI, 71p. ; 19cm. - (Religion: Its modern needs and problems ; 6.)
U.I.2353.
LEWIS, C. S.
Csodák / C. S. Lewis. - Bp., 1994a. - 213p. ; 20cm.
U.I.1958.
Világpolitikai kis lexikon / Főszerk. Bognár Károly. - Bp. : Kossuth k., 1974a. - 447p., 2t. ; 20cm.
U.I.1209.
LHOTZKY, Heinrich
Az emberiség jövője / Heinrich Lhotzky ; ford. Schöpflin Aladár. - 2.kiad. - Bp. : Franklin, 1920a. - 125p. ; 16cm. - (Kultúra és Tudomány)
U.I.0881.
Adoremus : Hymnbook of the International Association for Liberal Christianity and Religious Freedom. - Strasbourg : Heitz, 1934a. - 47, [3]p. ; 19cm.
U.I.1394.
Alone together : Studies in the history of Liberal Religion / Ed. Peter Iver Kaufman, Spencer Lavan, Collegium in Liberal Religion. - Boston : Beacon Press, 1979a. - XII, 154, [3]p. ; 22cm.
U.I.1593.
Theology and the atomic age / Davies, D. R. - London : Latimer House, 1947a. - 77p. ; 19cm. -
(Lichfield Cathedral Divinity Lectures ; 1.)
1e.
U.I.2291.
Abraham Lincoln's autobiography with account of its origin and history and additional biographical materila / Robert Dale Richardson. - Boston : Beacon Press, 1948a. - XIV, 45p. ; 31cm.
U.I.2514.
LINDBECK, George A.
A dogma természete : Vallás és teológia a posztliberális korban / George A. Lindbeck. - Bp., 1998a. - 240p. ; 20cm. - (Hermeneutikai füzetek ; 17.)
U.I.2275.
LINDEMANN, Andreas
Arbeitsbuch zum Neuen Testament. / Hans Conzelmann, Andreas Lindemann. - 11. überarb. Aufl. - Tübingen : J.C.B. Mohr, 1995a. - XIX, 566p. ; 19cm. - (Uni - Taschebücher ; 52.)
1e.
U.I.2216.
LINDEN, Philip A. van
Evangélium Szent Márk szerint / Philip A van Linden. - Kecskemét : Korda k. ; Pannonhalma : Bencés k., 1993a. - 88p. ; 21cm. - ( Szegedi Biblia-kommentár : Újszövetség ; 2.)
U.I.1410.
LINDERHOLM, Emanuel
Neues Evangelienbuch : Gebete und Bibellesungen für den öffentlichen Gottesdienst für Schul - und Einzelandacht / Emanuel Linderholm. - Gotha : Klotz Verl., 1924a. - XXIX, 112p. ; 18cm.
U.I.1109.
Letters of Theophilus Lindsey / H. McLachlan. - Manchester : Univ. Press, 1920a. - XII, 148p., 1t. ; 20cm. 
U.I.1340.
LIPMANN, Walter
A preface to morals / Walter Lipmann. - Boston : Beacon Press, 1960a. - XIV, 348p. ; 21cm. - (Beacon Liberal Religion ; 8.)
U.I.2067/a.
Adalékok a Lipótváros történetéhez / Szerk. Ráday Mihály. - Bp. : Budapesti Városszépítő Egyesület, 1988a. - 2db., 20cm.
Kaplay Imréné: A budapesti Unitárius Egyház temploma és bérháza. 2.köt. 166-172p.
U.I.0698.
LIPPAY Lajos
A protestantizmus / Lippay Lajos. - Bp. : Szent István Társulat, 1935a. - 251p. ; 18cm.
U.I.1976.
Erdély és a Részek [Partium] térképe és helységnévtára : Készült Lipszky János 1806-ban megjelent műve alapján / Szerk. Herner János. - Szeged : Kristó Gy., 1987a. - [3], 214p., 28t. ; 29cm. 
1e.
U.I.1118.
LISTER, Bertram
The king who was thirsty and other talks to girls and boys / Bertram Lister. - London : [s.n., s.a.]. - X, 150p. ; 20cm.
U.I.1112.
LLOYD, Walter
The story of protestant dissent and English unitarianism / Walter Lloyd. - London : Philip Green, 1899a. - 236p. ; 20cm.
U.I.0974.
LOCHER, Gottfried W.
Die zwinglische Reformation im Rahmen der europaeischen Kirchengeschichte / Gottfried W. Locher. - Göttingen : Zürich : Vandenhoeck-Ruprecht, 1979a. - VI, 714p., 4t. [1 térk.] ; 24cm.
U.I.2028.
Evangelisches Kirchenlexikon.
Internationale theologische Enzyklpaedie. Gabun-Hellenismus / Hrsg. Erwin Fahlbusch, J. M. Lochmann [et al.]. - Lief.4. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1988a. - 479p. ; 27cm. 
1e.
U.I.1156.
LOCKE, John
Levél a vallási türelemről : Latin szöveg és magyar fordítás / John Locke ; az előszót írta Klibánszky Raymond ; a bevezetést írta Mátra László. - Bp. : Akad. k., 1973a. - 131p. ; 20cm. - (Filozófiai írók tára : Új f. ; 34.)
1e.
U.I.1796.
Locke, John: Levél a vallási türelemről. Előszó: R. Klibansky. Bev.: Mátrai László. Bp. 1973a. (Filozófiai Írók Tára. U.F. 34.) / Dán Róbert. - Bp. : Akad. kiad., 1975a. - 344-345p. ; 25cm. 
(Magyar Könyvszemle. 1975. 3-4.sz.)
Xerox! 1e.
U.I.1232.
LOCKE, David Ross
The struggles of petroleum Vesuvius Nasby / David Ross Locke. - Abridg. ed. - Boston : Beacon Press, 1963a. - XXVI, 246p. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 158.)
U.I.2600.
LOEW, Jacques
Elmélkedések Jézus Krisztusról : Lelkigyakorlat a Vatikánban / Jacques Loew. - Bécs, 1975a. - 175p. ; 20cm.
U.I.0979.
LOHSE, Eduard
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein : Predigten und Andachten / Eduard Lohse. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1979a. - 80p. ; 24cm.
U.I.0978.
LOHSE, Eduard
Orientierungspunkte : Unsere Kirche heute und morgen / Eduard Lohse. - Stuttgart : Kreuz, 1979a. - 131p. ; 21cm. 
U.I.0980.
LOHSE, Eduard
Die Urkunde der Christen : Was steht im Neuen Testament? / Eduard Lohse. - Stuttgart : Berlin : Kreuz, 1979a. - 190p. ; 21cm.
U.I.1793.
LONG, Arthur J.
Fifty years of theology 1928-1978 : The Vindication of liberalism : The Essex Hall lecture for 1978 / Arthur J. Long. - London : The Lindsey Press, 1978a. - 16p. ; 21cm.
U.I.1850.
The Unitarians / Jeremy Goring, Rosemary Goring ;  foreword by Arthur Long. - Exeter : Religious and Moral Education Press. A. Wheaton, 1984a. - V, 64p. ; 19cm. - (The Christian Denominations Series.)
1e.
U.I.1864.
LOOMER, Bernie
Unfoldings conversations from the Sunday morning seminars / Bernie Loomer. - Berkeley : First Unit. Church, 1985a. - 66p. ; 21cm.
Soksz.!
U.I.1636.
LOPEZ, Santiago
Mons[eigneur] Aglipay y la religion del porvenir (cronica de una historica reunion [1936]) = Mons. Aglipay and the religion of the future / Santiago Lopez. - Manila : [s.n.], 1937a. - 30p. ; 21cm.
U.I.2126.
LOVAG Zsuzsa
Az együttélő egyházak = Religionen im Zusammenleben : Katalógus : Kiállítás az esztergomi Keresztény Múzeumban 1991. máj. 29 - szept. 29. / Lovag Zsuzsa. - Bp. : TIT ny., 1991a. - 107p. : ill. (23 ábr., 8t.) ; 20cm.
U.I.2283.
LŐCSEI Gabriella
A törvény fundamentumán, az állami költségvetés szorításában Fedor Tibor az egyházi ingatlanokról és egy szóbeli megállapodásról / Lőcsei Gabriella. - Bp., 1995. = Magyar Nemzet, 1995. aug. 12. 20p.
Újságkivágat!
U.I.0417.
A Magyarországi Unitárius Egyház 1903. aug. hó 23-24. napjain Vargyason tartott zsinati főtanácsa alkalmából mondott imák és beszédek / Kisgyörgy Sándor, Lőfi Ödön [et al.]. - Székelyudvarhely : Becsek ny., 1903a. - 59p. ; 23cm.
U.I.0281.
LŐFI Ödön
Az unitárizmus alapelvei / Lőfi Ödön. - Kolozsvár : Minerva, 1926a. - 16p ; 17cm. - (Unitárius Kiskönyvtár ; 13.)
1e.
U.I.0173.
Utazás Palesztínában = (A pilgrimage to Palestine.) / Emerson Harry Fosdick ; ford. Lőfi Ödön ; az előszót írta Szent-Iványi Sándor. - Unitárius Irodalmi Társulat kiadása. - Kolozsvár : Pallas ny., 1938a. - 188p., 1t. ; 21cm. - (Szabadelvű vallásos értekezések ; 12.)
U.I.2258.
Felekezeti egyházjog Magyarországon / Szerk. Rácz Lajos. - Bp. : Unio k., 1994a. - 245p. ; 24cm. = 6. fej. Lőrincz Ernő: Unitárius egyházjog. 191-214p. 
4e.
U.I.0424.
Csehétfalvi Albert János nyug. unitárius lelkész és tanár emléke : Imákban és beszédekben : Elmondottak a boldogult temetése alkalmával Tordán 1908. nov. hó 9-én / Lőrinczy Dénes, Ferencz József [et al.]. - Torda : Fodor ny., 1909a. - 12p. ; 23cm. 
3e.
U.I.0276.
Az ismeretlen tanítvány megszólal = (By an unknown disciple) / Ford. Lőrinczy Dénes. - Hateg : Nagy B. ny., 1932a. - 263p. ; 15cm.
U.I.0277.
Prehisztorikus parabolák / Wilson Bell ; ford. Lőrinczy Dénes. - Turda : Füssy ny., 1937a. - 62p. ; 15cm.
U.I.0279.
LŐRINCZY Géza
A negyedik evangélium : Teológiai magántanári értekezés / Lőrinczy Géza. - Turda : Füssy ny., 1940a. - 119p. ; 23cm.
U.I.0280.
LŐRINCZY Géza
Az őrálló : (Rádiós istentisztelet) / Lőrinczy Géza. - Nagybánya : Szamosmenti ny., 1944a. - 14p. ; 21cm.
U.I.0278.
Az első öt év a bucuresti Unitárius Missziói Egyházközség életéből / Szerk. Lőrinczy Géza. - Bucuresti : Bernat ny., 1933-1938a. - 76p. ; 16cm.
U.I.0282.
Miért vagyok unitárius? / Lupton Dilworth; ford. Lőrinczi László.- Cluj-Kolozsvár : Corvin ny., 1929a..- 8p. ; 22cm.- (Keresztény Magvető füzetei ; 1.)
2e.
U.I.2526.
LÖWITH, Karl
Világtörténelem és üdvtörténet : A történelemfilozófia teológiai gyökerei / Karl Löwith. - Bp., 1996a. - 315p. ; 20cm.
U.I.2010.
Stanislaw Lubieniecki. Zum Weg des Unitarismus von Ost nach West im 17. Jahrhundert / K.E. Jordt-Jorgensen. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1968a. - 188p. ; 24cm. - (Kirche in Osten. Monographienreihe ; 6.)
2e. 
U.I.1773.
Staat in de vrijheid de Geschiedenis van de remonstranten / Redact. G. J. Hoenderdaal, P. M. Luca. - Zutphen : De Wallburg Pers., 1982a. - 200p. ; 26cm.
U.I.2236.
LUCAS, R. C.
Pál levele a kolossébeliekhez és Filemonhoz / R. C. Lucas. - Bp. : Harmat k., 1993a. - 171p. ; 20cm. - (A Biblia ma)
U.I.1917.
LUCKMANN, Thomas
Religion in den Gegenwartsströmungen der deutschen Soziologie / Karl Fritz Daiber, Thomas Luckmann. -  München : Chr. Kaiser, 1983a. - 261p. ; 21cm. 
1e.
U.I.2228.
Szekták / Szerk. Lugosi Győző. - Bp. : A Bp.-i Ismeretterjesztő Társulat, 1994a. - 79p. ; 21cm.
U.I.0827.
LUKÁCS József
Igent mondani az emberre : Valláselméleti, valláskritikai tanulmányok, esszék / Lukács József. - Bp. : Magvető, 1973a. - 554, 3p. ; 19cm.
U.I.2063.
LUKÁCS József
Vallás és vallásosság a mai Magyarországon / Lukács József. - Bp. : Kossuth k., 1987a. - 197, 3p. ; 18cm.
U.I.1481.
Ensemble pour une bonne cause ... L'état socialist et les Églises en Hongrie : Études, déclarations, documents / Redig. József Lukács. - Bp. : Corvina, 1978a. - 299p., 4t. ; 20cm. 
U.I.1251.
Mátyás király : Emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára (1440-1940) / Szerk. Lukinich Imre. - Bp. : Franklin, 1941a. - 2db., 27cm.
U.I.1250.
Nagyenyedi album / Szerk. Lukinich Imre. - Bp. : Nagyenyedi Bethlen koll. diákjai, 1926a. - 252p., 4t. ; 25cm.
U.I.1288.
Nemzetközi konferencia
LUNN, Henry
The Lambeth conferences : Their history and their significance / Sidney Dark, Henry Lunn. - London : Eyre-Spottiswoode, 1930a. - XII, 213p. ; 19cm.
U.I.1117.
LUPTON, Dilworth
Religion says you can / Dilworth Lupton. - Boston : The Beacon Press, 1939a. - XIII, 191p. ; 20cm.
U.I.0906.
Martin Luther / Roland H. Bainton. - 6. neubearb. Aufl. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1967a. - 382p., 4t. ; 24cm.
U.I.1847.
Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből : Luther Márton születésének 500. évfordulójára / szerk. Fabiny Tibor. - Bp. : A Magy.orsz.-i Eveng. Egyh. Sajtóoszt., 1984a. - 357p. ; 20cm.
U.I.2474.
LUTHER ADAMS, James
On Being Human Religiously : Selected essays in religion and society / James Luther Adams. - 1986a. - 252p. ; 23cm.
U.I.2346.
LUTZER, Erwin W.
Krisztus és a többi isten : Miért támadják Jézust a tolerancia korában? / Erwin W. Lutzer. - Bp., 1995a. - 239p. ; 20cm.
U.I.2506.
LUZ, Ulrich
Evangélium és hatástörténet : A Máté-evangélium értelmezése a történelemben / Ulrich Luz. - Bp., 1996a. - 98p. ; 20cm. - (Hermeneutikai füzetek ; 8.)
U.I.2508.
A viszály könyve? : Egy Biblia - sokféle értelmezés : Mk 6,30-44 történetkritikai, fundamentalista, evangélikál, feminista, materialista, mélylélektani értelmezése / Szerk. Urlich Luz. - Bp., 1996a. - 111p. ; 20cm. - (Hermeneutikai füzetek ; 10.)
U.I.2246.
LUZ, Ulrich
A zsidó Jézus : Zsidó tézisek, keresztény válaszok / Pinchas Lapide, Urlich Luz. - Bp. : Logos, 1994a. - 191p. ; 24cm. - (Historia Judaica ; 1.)
U.I.2585.
LÜDEMANN, Gerd
Jesus nach 2000 Jahren : Was er wirklich sagte und tat / Gerd Lüdemann. - Lüneburg, 2000a. - 890p. ; 22cm.

Ly@

LY^

M@

M^
U.I.1045.
MACAULAY
Gladstone az egyház és állam viszonyáról / Macaulay ; ford. Tankó Béla. - Szászváros, 1911a. - 2t. ; 23cm.
U.I.1236.
M[a]cCOLLUM, Vashti Cromwell
One woman's fight / Vashti Cromwell McCollum. - Rev. ed. - Boston : Beacon Press, 1961a. - 257p. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 10.)
U.I.1222.
M[a]cDOUGALL, William
Body and mind : A history and defense of animism / William McDougall. - Boston : Beacon Press, 1961a. - XXXI, 384p. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 122.) 
U.I.1167.
M[a]cGRIFFERT, Arthur Cushman jr.
Pilot of a liberal faith Samuel Atkins Eliot 1862-1950 / Arthur Cushman McGriffert. - Boston : Beacon Paperback, 1976a. - [6], 321p.
U.I.2037.
M[a]cKENZIE, J.G.
Psychology, psychotherapy and evangelism / J.G. McKenzie. - 2.ed. - London : Allen, 1941a. - XIII, 237p. ; 22cm.
U.I.0970.
MACHOVEC, Milan
Jesus für Atheisten / Milan Machovec ; Mit einem Geleitwort: Helmut Gollwitzer. - Stuttgart ; Berlin : Kreuz, 1973a. - XVII, 300p. ; 19cm.
U.I.1108.
College services : For use at the Unitarian College Manchester / Compil. H. M[a]cLachlan. - Manchester : The Unit. College, 1926a. - 24p. ; 19cm.
U.I.1376.
M[a]cLACHLAN, John
The divine image - religious humanism from Homer to Hammarskjöld / John McLachlan. - London : The Lindsey Press, 1972a. - 191p. ; 18cm.
U.I.1893.
M[a]cLACHLAN, John
Human rights in retrospect and reality / John McLachlan. - London, 1968a. - 24p. ; 21cm. - (The Essex Hall Lecture)
U.I.1895.
McLACHLAN, John
Hungarians at Manchester College / John McLachlan, Joseph Ferencz. - London, 1986a. - 3p. 
2e. - The Inquirer, 1986. Sept. 13. No. 7139. - Kivágat!
U.I.1109.
M[a]cLACHLAN, H.
Letters of Theophilus Lindsey / H. McLachlan. - Manchester : Univ. Press, 1920a. - XII, 148p., 1t. ; 20cm.
U.I.2033.
M[a]cLACHLAN, H. John
Socinianism in seventeenth-century England / H. John McLachlan. - London : Oxford Univ. Pr., 1951a. - VIII, 352p. ; 22cm.
U.I.0921.
Religion in America / Ed. William G., M[a]cLoughlin, Robert N. Bellah. - Boston : Beacon, 1968a. - XXIV, 433p. ; 20cm. 
U.I.0857.
Szótár
Idegen nevek szótára / Szerk. Magay Tamás. - Bp. : Akad. k., 1974a. - 500p. ; 21cm.
U.I.1742.
400th annyversary issue : Unitarian Universalist Association : Summer 1968. / Duncan Howlett, Henry Castor. - Boston : UUA. Now., 1968a. - 3-50p. ; 29cm.
The Magazin of the Unitarian Universalist Ass. 150. 6.
U.I.2489.
Krisztusért járva követségben : 1846-1996 : Tanulmányok a Magyar Baptista Misszió 150 éves történetéről / Szerk. Bereczki Lajos. - Bp., 1996a. - 528p. ; 23cm.
U.I.2218.
Nyárádszentmárton lelkipásztorai / Simó Attila; Közzéteszi Demeter József. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Bp., 1993a. No. 1-2. 35-78p.; 24cm.-
2e.
U.I.2145.
A magyar helyesírás szabályai. - 8. jav. bőv. kiad. - Bp. : MTA., 1943a. - 112p. ; 19cm.
U.I.0676.
A magyar helyesírás szabályai. - 10. kiad. - Bp. : Akad. k., 1975a. - 267p. ; 21cm.
U.I.2498.
Magyar helyesírási szótár : A Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint. - Bp., 1999a. - 587p. ; 25cm.
U.I.1217.
A középkori magyar város / Granasztói György. - Bp. : Gondolat, 1980a. - 275p. ; 19cm. - (Magyar História)
U.I.1280.
A magyar irodalom története 1900-ig / Szerk. Ferenczi Zoltán. - Bp. : Athenaeum, 1913a. - 682p., 55t. ; 29cm. - (A Műveltség Könyvtára)
U.I.0642.
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig / Stoll Béla, Varga Imre, V. Kovács Sándor. - Bp. : Akad. k., 1972a. - 638p. ; 25cm. - (A Magyar Irodalomtörténet Bibliográfiája ; 1.)
U.I.1357.
Péchi Simon Psalteriumának variánsa / Dán Róbert. - Bp. : OSZK., 1972a. - 287-292p. - 24cm. - 
(Klny. A Magyar Könyvszemle 1972. 3-4.)
U.I.0797.
Erdélyi könyvek és a pfalzi antitrinitáriusok / Dán Róbert. - Bp. : OSZK, 1977a. - 223-231p. ; 23cm. 
2e. - Klny. A Magyar Könyvszemle 3.sz.
U.I.1029.
Nagyajtai Kovács István könyvajándéka a Manchester (New) College-nak / Dán Róbert. - Bp. : Akad.k., 1979a. - 382-384p. ; 24cm. 
1e. - Magyar Könyvszemle. 95.évf. 4.sz.
U.I.1826.
A székelység őstörténeti nyomai / Balás Gábor. - Sydney : The Hungarian Historical Society, 1982a. - 95-108p. ; 26cm. = Magyar Múlt, Hungarian Past. Vol. 11. No 2. Ser. No 30.
U.I.2233/a-b.
a.) Magyar - latin szótár / Szerk.: Györkösy Alajos. - 8.kiad. - Bp. : Akad. kiad., 1994a. - I-VIII., 1160p. ; 20cm. 
b.) Latin - magyar szótár / Szerk.: Györkösy Alajos. - 11.kiad. - Bp. : Akad. kiad., 1994a. - 616p. ; 20cm.
U.I.2682.
Miért szép? : Századunk magyar lírája verselemzésekben. - Bp., 1967a. - 423p. ; 19cm.
U.I.0685/1.
Szótár
Magyar-német kéziszótár / Halász Előd. - 9. átdolg. bőv. kiad. - Bp. : Akad. k., 1973a. - XVI, 1063p. ; 21cm.
U.I.1248.
Magyar Nemzet Története / Szerk. Szilágyi Sándor. - Bp. : Athenaeum, 1895-1898a. - 1-10.köt. ; 26cm.
1. köt., Magyarország a királyság megalapításáig / Fröhlich Róbert, Kuzsinszky Bálint, [et al.]. - 1895a. -
2. köt., Magyarország története az Árpádok korában (1038-1301.) / Marczali Henrik. - 1896a.-
3. köt., Az Anjou ház és örökösei (1301-1439.) / Pór Antal, Schönherr Gyula. - 1895a. - 
4. köt., A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440-1526.) / Fraknói Vilmos. - 1896a. - 
5. köt., Magyarország három részre oszlásának története / Acsády Ignác. - 1897a. - 
6. köt., Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig / Angyal Dávid. - 1898a. - 
7. köt., Magyarország története I. Lipót és I. József korában (1657-1711.) / Acsády Ignác. - 1898a. - 
8. köt., Magyarország története III. Károlytól a bécsi congressusig (1711-1815.) / Marczali Henrik. - 189?a. -
9. köt., A nemzeti államalkotás kora (1815-1847.) / Ballagi Géza. - 1897a. - 
10. köt., A modern Magyarország (1848-1896.) / Márki Sándor, Beksics Gusztáv. - 1898a. -
U.I.2484.
Kiút a csapdából? : Nyelvi és nyelvhasználati jogok a Kárpát-medencéban : A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága által 1997. decemberében, Bp.-en megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bp., 1998a. - 198p. ; 21cm.
U.I.2472.
A magyar pedagógia első száz évének repertóriuma : Kilencvenharmadik évf. különszám / Főszerk. Csapó Benő. - [S.l.], 1993a. - 208p. ; 24cm.
U.I.1283.
Magyar protestáns almanach 1933 évre / Szerk. Laurentzy Vilmos. - Budapest : Pesti Evang. Magy. Egyházkösség,1933a. - 415p ; 26cm.
2e.
PR.II.366.
Magyar Protestánsok Lapja
8. évf. 1934 - X. évf. 1936.
11. évf. 1937.
12. évf. 1938.
Bp. 1934-38. Orsz. Bethlen Gábor Szöv. 3db.
U.I.1968.
A magyar protestantizmus 1918/19-48. : Tanulmányok / Szerk. Lendvai L. Ferenc. - Bp. : Kossuth k., 1987a. - 379, [2]p. ; 21cm.
U.I.0842.
A Magyar Sajtó Története. 1. : 1705-1848. / Szerk. Kókay György. - Bp. : Akad. k., 1979a. - 831p., 44t. ; 25cm.
U.I.1017.
A Magyar Újságírók Évkönyve. - Bp. : A Magy. Újságírók Orsz. Szöv., 1979a. - 381p. ; 20cm.
U.I.0412., U.I.0414. Koll. II.:5.
A Magyar Unitárius Egyház 1899. aug. 27-29. napjain Székelykeresztúron tartott Zsinati Főtanácsa alkalmával mondott templomi imák és beszédek. / Barabás Lajos, Ajtay János [et al.]. - Székelyudvarhely : Betegh ny., 1899a. - 59p. ; 24cm. 
2e.
U.I.0132/m.
A magyar unitárius egyház nyugdíjintézetének szabályzata. - Cluj-Kolozsvár : Corvin ny., [1923a.?]. - 16p. ; 23cm.
U.I.0553.
A Magyar Unitárius Egyház nyugdíjintézetének szabályzata az időközi módosításokkal. - Cluj : Orient, 1936a. - 23p. ; 23cm.
U.I.2062.
A Magyar Unitárius Egyház Főtanácsának a Dávid Ferenc halála 350. évfordulója emlékünnepélyéval kapcsolatosan Kolozsvárt 1929. nov. 10., 11. és 12. napjain tartott évi rendes üléseiről szerkesztett jegyzőkönyv. / Varga Béla. - Cluj-Kolozsvár : Minerva, 1930a. - 160p. ; 22cm.
1e.
U.I.0993.
Magyar Unitárius Egyházi Főtanács 1927. évi november hó 6. és 7. napjain Kolozsvárt tartott ülésének jegyzőkönyve / Szerk. Boros György. - Cluj-Kolozsvár : Minerva, 1927a. - 98p. ; 23cm.
U.I.0060.
Dr. Brassai Sámuel élete / Boros György. - Cluj-Kolozsvár : Minerva, 1927a. - 372p. ; 24cm. - (A Magyar Unitárius Egyházi Képviselő Tanács)
U.I.0068.
Ferencz József unitárius püspök 90 esztendő örömünnepe / Szerk. Boros György. - Cluj-Kolozsvár : Magy. Unit. E. K. Tanács, 1925a. - 39p. ; 23cm. 
3e.
(A Magyar Unitárius Egyházi Képviselő Tanács)
U.I.2652.
Magyarország 2000. : IV. tanácskozás : A magyarság lehetőségei a világban, az ezredfordulón : Bp. 2000. május 19-20. - Bp., 2000. - 422p. ; 24cm.
U.I.1254.
Magyarország képekben : Honismertető folyóirat. 1.köt. / Szerk. Nagy Miklós. - Pest, 1867a. - [2], 392p. ; 29cm.
U.I.2313. -> U.I.2658.
Magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek : Név- és címjegyzék / Szerk. Egyed Albertné Németh Judit. - Bp. : Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium kiadványa, 1993a. - 198p. ; 20cm. 
1e. - V.ö. U.I.2138., U.I.2192., U.I.2314.
U.I.2314. -> U.I.2658.
Magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek : Név-és címjegyzék / Szerk. Egyed Albertné Németh Judit. - Bp. : Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium kiad., 1994a. - 202p. ; 20cm. 
1e. - V.ö. U.I.2138., U.I.2192., U.I.2313.
U.I.2181.
A rendkívüli egyházi ügyek Szent Kongregációja levéltárának (Vatikán város) a magyarországi egyházakra vonatkozó forrásai 1803-1903. / Összeáll. Eördögh István. - Szeged : Király Print ny., 1992a. - 115p. ; 23cm.
U.I.1201.
A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Debrecen) kéziratkatalógusa : 1850. előtti kéziratok / Fekete Csaba, Szabó Botond. - Bp. : OSZK, 1979a. - 310p. ; 24cm. - (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai ; 1.)
1e.
U.I.1620.
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kéziratkatalógusa : 1850 előtti kéziratok / Szabó Flóris. - Bp. : OSZK, 1981a. - 240p. ; 24cm. - (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai ; 2.)
U.I.1841.
A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday-gyűjteményének (Budapest) kéziratkatalógusa / L. Kozma Borbála, Ladányi Sándor. - Bp. : OSZK, 1982a. - 340p. ; 25cm. - (Magyarországi Egyházi Könyvtárak kéziratkatalógusai ; 3.)
U.I.0417.
A Magyarországi Unitárius Egyház 1903. aug. hó 23-24. napjain Vargyason tartott zsinati főtanácsa alkalmából mondott imák és beszédek / Kisgyörgy Sándor, Lőfi Ödön [et al.].- Székelyudvarhely : Becsek ny., 1903a. - 59, 1p ; 23cm. 
3e.
U.I.0132/c.
A magyarországi unitárius egyház, egyházi és iskolai névtára. - Kolozsvár : Egyesült könyvny., 1915a. - 47p. ; 23cm.
U.I.0994.
A Magyarországi Unitárius Egyház Főtanácsának 1941. jan. hó 12-én Kolozsváron tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve / Szerk. Benczédi Pál. - Kolozsvár : Pallas, 1941a. - 21p. ; 23cm.
U.I.0469/b.
A magyarországi Unitárius Egyház törvényei : A magyarországi Unitárius Egyház egyházi igazgatótanácsának Budapesten, 1939. évi nov. hó 15. napján megnyílt ülése által alkotott törvények. - Bp. : A magyarországi Unitárius Egyház kiad., 1939a. - 86p. ; 23cm.
U.I.0467.
Magyarság és vallás / Ferencz József, Komjátszegi Géza [et al.]. - Bp. : Az Egyetemes Unitárius Lelkészkör kiad., 1942a. - 125p., 2t. ; 19cm.
U.I.1257.
A magyarság néprajza / Szerk. Czakó Elemér. - Bp. : M. Kir. Egyetemi Nyomda, [193?a.]. - 4db. ; 25cm.
1. köt., A magyarság tárgyi néprajza. 1. rész / Győrffy István, Viski Károly.
2. köt., A magyarság tárgyi néprajza. 2. rész / Győrffy István, Viski Károly.
3. köt., A magyarság szellemi néprajza : Stílus és nyelv / Berze-Nagy János, György Lajos [et al.].
4. köt., A magyarság szellemi néprajza : Zene - tánc - szokások - hitvilág - játék.
U.I.2106.
Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl / Szerk. Fejős Zoltán, Küllős Imola. - Bp. : Magyarságkutató Intézet, 1990a. - 319p. ; 24cm. - (Magyarságkutatás Könyvtára ; 2.) (Vallási néprajz ; 4.)
1e.
U.I.0207.
Korunk lelki válsága : (Küzdelem a vallásos megújulásért) / [Iván László] Igaz Látó. - Bp. : Máté ny., 1936a. - 37p. ; 16cm. - (Mai füzetek ; 1.) 
3e.
U.I.0022.
Igaz keresztény magyar hitvallás / Barabás István. - Bp. : Iván, 1936a. - 19p. ; 17cm. - (Mai füzetek ; 2.)
U.I.0361.
A család / Szabóné Weress Jolán, Újlaki Géza. - Bp. : Máté ny., 1937a. - 24p. ; 17cm. - (Mai füzetek ; 3-4.)
U.I.0839.
MAKAY Miklós
Ökuménikus kiskáté / Makay Miklós. - Bp. : A Magyarországi Ökuménikus Ifj. Bizottság kiad., 1941a. - 23p. ; 19cm.
U.I.1940.
Erdély története három kötetben / Főszerk. Köpeczi Béla. - Bp. : Akad. k., 1986a. - 3db. ; 25cm.
1.köt., Erdély története a kezdetektől 1606-ig / Szerk. Makkai László, Mócsy András. - 611p., 70t. + 1 mell.
2. köt., Erdély története 1606-1830-ig / Szerk. Makkai László, Szász Zoltán. - 617-1185p., 82t.
3.köt., Erdély története 1830-tól napjainkig / Szerk. Szász Zoltán. - 1195-1945p., 112t. 
1e.
U.I.1790.
MAKKAI, [László] Ladislas
Histoire de Transylvanie / Ladislas Makkai. - Paris : Press. Univ. de France, 1946a. - 382p., 20t. ; 22cm. - (Revue d'Histoire Comparée ; 5.)
U.I.0738.
MAKKAI László
Méliusz Juhász Péter halálának négyszázadik évfordulójára / Makkai László. - Bp. : TIT, 1972a. - 2311-2315p. ; 22cm. = Élet és Tudomány, 27. évf. 49.sz.
U.I.0775.
Rebellion oder Religion? : Die Vortraege des internationalen Kirchen historischen Kolloquiums Debrecen, 12. 2. / Edd. Peter F. Barton, László Makkai. - Bp., 1976a. - 23cm. - (Studien und Texte zur Kirchengeschichte u. Gesch. 2. Reihe. ; 3.)
U.I.1904. !
Makó és a reformáció. 13.fej. Az unitarizmus és Tordai Máté / Borovszky Samu. - 296-298, 449p. = Csanád vármegye története 1715-ig. 1.köt. Bp. 1896. MTA. 500p. 25cm.
U.I.1791.
Erdélyi városképek : Kolozsvár, Enyed, Nagyvárad, Marosvásárhely, Brassó / Maksay Albert, Tabéry Géza [et al.]. - Bp. : Révai, 1936a. - [2], 264, [2]p., 5t ; 20cm.
U.I.1704.
MALET, André
Les Evangiles de Noel: Mythe ou réalité? / André Malet. - Lausanne : L'age d' homme, 1970a. - 91, [2]p. ; 18cm. - (Alethina ; 1.)
2e.
U.I.1955.
Magyarország és Erdély : Válogatás / John Paget ; szerk. Maller Sándor. - Bp. : Helikon, 1987a. - 347p. ; 21cm.
U.I.1956.
Napnyugati utazás : Napló / Bölöni Farkas Sándor ; szerk. Maller Sándor. - Bp. : Helikon, 1984a. - 632p., 20t. ; 18cm.
U.I.2004.
A history of Manchester College from its foundation in Manchester to its establishment in Oxford / V. D. Davis. - London : Allen, 1932a. - 216p., 3t. ; 23cm.
U.I.1953.
Truth, liberty, religion : Essays celebrating two hundred years of Manchester College / Ed. Barbara Smith. - Oxford : Manchester College, 1986a. - XXIV, 325p. ; 24cm.
U.I.1616.
Manchester College, Oxford : Proceedings and addresses : On the occasion of the opening of the College buildings and dedication of the chapel, october 18-19, 1893. - London : Longmans, Green, 1894a. - VI, 160p., 6t. ; 25cm.
U.I.1243. !
MANSFIELD, Katherine
Novels and novelists / Katherine Mansfield ; ed. J. Middleton Murray. - Boston : Beacon Press, 1959a. - 308, [2]p. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 88.)
U.I.0330.
MARION, Henri
Az ember kötelességei és jogai / Henri Marion ; ford. és átírta Péterfi Dénes. - Kolozsvár : Ajtai K. ny., 1888a. - [2], 111, [1]p. ; 20cm.
U.I.1234.
MARCUSE, Herbert
One dimensional man : Studies in the ideology of Advanced Industrial Society / Herbert Marcuse. - Boston : Beacon Press, 1966a. - XVII, 260p. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 221.)
U.I.0784.
MÁRKI Sándor
Kozma Ferenc l.tag emlékezete : (Felolvasta a MTA 1923. márc. 19-én tartott összes ülésén) / Márki Sándor. - Bp. : MTA, 1923a. - 10p. ; 24cm.
Klny. A MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 18.köt. 13.sz.
U.I.0288.
MÁRKOS Albert
Nagyajtai Kovács István / Márkos Albert. - Kolozsvár : Minerva, 1926a. - 35p. ; 17cm. - (Unitárius Kiskönyvtár ; 14-17.)
1e.
U.I.0287.
Dávid Ferenc értekezése a kettős istenségről : De dualitate / Ford. Márkos Albert. - Kolozsvár : Minerva, 1943a. - 48p. ; 20cm. 
5e.
U.I.1200.
MÁRKOS András
Válaszok ismeretlen kérdezőnek / Márkos András ; vál. Banner Zoltán. - Kolozsvár-Napoca : Dacia, 1980a. - 141, [2]p., 16t. ; 21cm.
U.I.1179.
The overreacher : A study of Christopher Marlowe / Harry Levin. - Boston : Beacon Press, 1964a. - XII, 204p. ; 21cm.
U.I.1401.
MARSHALL, Catherine
Beyond our selves / Catherine Marshall. - London : P. Davies, 1963a. - 267p. ; 21cm.
U.I.1322.
MARSHALL, George
Schweizer : A biography / George Marshall, David Poling. - N.Y. : A. Scweizer Fellowship, 1975a. - 346p. ; 18cm.
U.I.2020.
MARTI, Paul
Propheten von Samuel bis Jeremia / Paul Marti. - Zürich : Albis Verl., 1935a. - 200p., 1t. ; 20cm.
U.I.2624.
MARTIN, Gerhard Marcel
Das Thomas-Evangelium : Ein spiritueller Kommentar / Gerhard Marcel Martin. - Stuttgart, 1998a. - 319p. ; 21cm.
U.I.0948.
MARTINEAU, James
Endeavours after the christian life: discourses / James Martineau. - 7. ed. - London : Longmans, 1880a. - XX, 508p. ; 20cm.
U.I.1379.
MARTINEAU, James
Hours of thought on sacred Things. Vol.2. / James Martineau. - 2.ed. - London : Longmans, 1880a. - VII, 382p. ; 20cm.
U.I.0295/b.
MARTINEAU, Jakab
A keresztény hit öt pontja / Jakab Martineau ; ford. Gálfy Lőrinc. - Kolozsvár : Ellenzék ny., 1905a. - 24p. ; 20cm. - (Unitárius Füzetek) (Unitárius Közl. 3 sz. melléklete)
1e.
U.I.1423.
The outer and the inner world and other sermons / Ed. Essex Hall Pulpit (series) by James Martineau, H. Enfield Dowson [et al.]. - London : Ph. Green, 1893a. - 138p. ; 19cm.
U.I.1246.
MARTINEAU, James
Studies of Christianity: a series of original papers / James Martineau. - London : Longman, 1858a. - 494p. ; 21cm.
U.I.1556.
Unitarian christianity : Ten lectures on the positive aspects of Unitarian thought and doctrine / By various ministers ; preface by James Martineau. - 4.ed. - London : British and Foreign Unitarian Ass., 1881a. - XV, 274p. ;18cm.
U.I.1344.
Hymns for the christian church and home / Coll. and ed. James Martineau. - 23.ed. - London : Longmans, 1883a. - [254 lev.] ; 11cm.
U.I.1032.
Dr. Martineau : Életrajz és beszédek / Kiss Sándor. - Kolozsvár : Unit. Iratterj., 1943a. - 64p. ; 20cm.
U.I.1914.
Dr. Martineau's philosophy : A survey / Charles B. Upton. - Rev. ed. - London : Nisbet, 1905a. - XLIII, 239p. ; 22cm. 
1e.
U.I.0915.
James Martineau selections / Comp. Alfred Hall. - London : Lindsey, 1950a. - XVI, 192p., 1t. ; 20cm.
U.I.1511.
James Martineau : Theologian and teacher : A study of his life and thought / Estlin J. Carpenter. -  London : Ph. Green, 1905a. - XIV, 596p., 1t. ; 22cm. 
1e.
U.I.2697.
MARTINETTI S.J., Giovanni
A mai hit észérvei / Giovanni Martinetti S.J. - [S.l.] : Paulus Hungaricus : Kairosz Kiadó, 2001a. - [4], 371p. ; 25cm.
ISBN 963-9302-78-3 kötött : 3200,-Ft
U.I.2007.
MARTINI, Magda
Fausto Socino et la pensée socinienne : Un maitre de la pensée religieuse : (1539-1604.) / Magda Martini. - Paris : C. Kincksieck, 1967a. - 125p. ; 24cm.
U.I.2560.
MAERZ, Claus-Peter
Hebraerbrief / Claus-Peter Maerz. - Würzburg, 1990a. - 88p. ; 24cm. - (Die Neue Echter Bibel : Kommentar zum Neuen Testament mit der Einheitsübersetzung)
U.I.1444.
Humanitiy: The political and social philosophy of Thomas G. Masaryk / Antonie van den Beld. - The Hague-Paris : Mouton, 1975a. - X, 162p. ; 24cm. - (Historical and Theoretical Perspectives ; 1.)
U.I.0640.
A második helvét hitvallás Magyarországon és Méliusz életműve / Bucsay Zoltán, Esze Tamás, [et al.]. - Bp. : A M. Ref. Egyház, 1967a. - 532p., 4t. ; 25cm. - (Studia et Acta Ecclesiastica ; 2.)
3e.
U.I.0285.
MASZNYIK Endre
Jézus élete evangéliomi képekben / Masznyik Endre. - Bp. : Hornyánszky ny., 1906-7a. - 528p. ; 24cm. - (A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kiadványai ; 19-20.)
U.I.0340/a.
MASZNYIK Endre
Szent-Ábrahámi Mihály, mint dogmatikus. 2. rész / Masznyik Endre. - Pozsony : Wigand ny., 1904a. - 267-280p.
Klny. Theológiai Szemle, 1904. 2.évf. 3.sz.
U.I.0340/b.
MASZNYIK Endre
Szent-Ábrahámi Mihály, mint dogmatikus. 3. rész / Masznyik Endre. - Pozsony : Wigand ny., 1904a. - 337-348p.
Klny. Theológiai Szemle, 1904. 2.évf. 4.sz.
U.I.2184.
Máté evangéliuma / Jakubinyi György. -  Bp. : Szent István Társ., 1991a. - 344p. ; 20cm. 
1e.
U.I.2476.
Máté evangéliuma / Ford. és magy. Lic. Dr. Karner Károly. - Sopron, 1935a. - 216p. ; 24cm. - (Az Újtestámentom szent iratai ; 1.)
U.I.1203.
MATEJKO, Jan
Poczet królów iksiazat polskich / Jan Matejko. - Krakow : Wydawn. art., 1960a. - 49 lev. ; 16cm.
U.I.1369.
Régi magyar levelestár : (16.-17. század) / Matolcsy Ildikó, Sebestyén Lajos, Szalay Károly. - Bp. : Magvető, 1981a. - 2db. ; 17cm. - (Magyar Hírmondó)
U.I.1156.
Levél a vallási türelemről : Latin szöveg és magyar fordítás / John Locke ; az előszót írta Klibánszky Raymond ; a bevezetést írta Mátrai László. - Bp. : Akad. k., 1973a. - 131p. ; 20cm. - (Filozófiai írók tára : Új f. ; 34.)
1e.
U.I.1796.
Locke, John: Levél a vallási türelemről. Előszó: R. Klibansky. Bev.: Mátrai László. Bp. 1973a. (Filozófiai Írók Tára. U.F. 34.) / Dán Róbert. - Bp. : Akad. kiad., 1975a. - 344-345p. ; 25cm. 
(Magyar Könyvszemle. 1975. 3-4.sz.)
Xerox! 1e.
U.I.1251.
Mátyás király : Emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára : 1440-1940. / Szerk. Lukinich Imre. - Bp. : Franklin, 1941a. - 2db. ; 27cm.
U.I.1392.
MAYER, André
King's Chapel : The first century 1686-1787 / André Mayer. - Boston : Beacon Press, 1976a. - 36p. ; 23cm.
U.I.2238.
MAYER Bernhard
Filippi levél, Filemon-levél / Mayer Bernhard. - Bp. : Szt. Jeromos Bibliatársulat, 1994a. - 102p. ; 20cm. - (Stuttgarti Kiskommentár, Újszövetség ; 11.)
U.I.1187.
The best short plays / Edit. Margaret Mayorga. - 20th anniversary edition, 1957. - Boston : Beacon Press, 1959a. - XII, 448p. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 73.)
U.I.1223.
The best short plays of 1957-1958. / Edit. Margaret Mayorga. - Boston : Beacon Press, 1959a. - IX, 310p. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 92.)
U.I.2381.
McGRATH, Alister E.
Bevezetés a keresztény teológiába / Alister E. McGrath. - Bp. : Osiris, 1995a. - 439p. ; 24cm. - (Osiris tankönyvek)
U.I.2349.
McGRATH, Alister
Híd : Új utak az apologetikában / Alister McGrath. - Bp., 1997a. - 319p. ; 20cm.
U.I.1567.
Pioneers of religious liberty in America : Being the great and Thursday Lectures delivered in Boston in nineteen hundred and three / Samuel A. Eliot, Edwin D. Mead, [et al.]. - Boston : Amer. Unit. Ass., 1903a. - 396p. ; 21cm.
U.I.1644.
MEAD, Margaret
Twentieth century faith : Hope and survival / Margaret Mead. - N.Y. ; S. Francisco ; London : Harper-Row, 1972a. - XVIII, 172p. ; 21cm. - (Religious Perspectives ; 25.)
U.I.1403.
The meaning of the glorious Koran / An explanatory translation by Mohammed Marmaduke Pickthall. - N.Y. : Mentor Book, 1955a. - 464p. ; 19cm.
U.I.0934.
MEINHOLD, Peter
Ökumenische Kirchenkunde : Lebensformen der Christenheit heute / Peter Meinhold. - Stuttgart : Kreuz Verl., 1962a. - 652p. ; 24cm.
U.I.1332.
Mélius Péter ifjúsága : A magyarországi reformáció lutheri és helvét irányai elkülönülésének kezdete / Botta István. - Bp. : Akad. k., 1978a. - 218p. ; 25cm. - (Humanizmus és Reformáció ; 7.)
U.I.0738.
Méliusz Juhász Péter halálának négyszázadik évfordulójára / Makkai László. - Bp. : TIT, 1972a. - 2311-2315p. ; 22cm. = Élet és Tudomány, 27. évf. 49.sz.
U.I.0640.
A második helvét hitvallás Magyarországon és Méliusz életműve / Bucsay Zoltán, Esze Tamás [et al.]. - Bp. : A M. Ref. Egyház, 1967a. - 532p., 4t. ; 25cm. - (Studia et Acta Ecclesiastica ; 2.)
U.I.1777.
Mélius utalásai egy elveszett könyvére : Várad, 1566.  / Barcza József. - Bp. : Akad. k., 1980a. - 296-301p. ; 24cm. - 
Magy. Könyvszemle, 96.évf. 3.sz.
Xerox
U.I.1568.
MELLONE, Sydney H.
Eternal life here and hereafter / Sydney H. Mellone. - London : Lindsey Press, 1916a. - IX, 287p. ; 20cm.
U.I.1558.
MELLONE, Sydney Herbert
Leaders of early christian thought / Sydney Herbert Mellone. - London : Lindsey Press, 1954a. - IX, 243p. ; 22cm.
U.I.0892.
MELLONE, Sydney Herbert
Liberty and religion / Sydney Herbert Mellone. - London : Lindsey, 1925a. - 238p. ; 19cm.
U.I.1145.
MELLONE, Sydney Herbert
Miracles and modern knowledge / Sydney Herbert Mellone. - London : Lindsey, 1932a. - VII, 47p. ; 19cm. - (Religion: Its modern needs and problems ; 9.)
U.I.0886.
Unitarian teachers / Preface by S. H. Mellone. - London : Lindsey, 1923a. - VIII, 129p., 16t. ; 20cm.
U.I.1603.
MELLOR, Stanley A.
Religion as affected by modern science and philosophy / Stanley A. Mellor. - London : Lindsey, 1914a. - VII, 254p. ; 19cm.
U.I.1873., U.I.1992.
MENDELSOHN, Jack
Being liberal in an illiberal age : Why I am Unitarian Universalist / Jack Mendelsohn. - Boston : Beacon Press, 1985a. - XI, 187p. ; 22cm.
U.I.0996.
MENDELSOHN, Jack
Channing : The reluctant radical : A biography / Jack Mendelsohn. - 2.print. - Boston : Unitarian Universalist Association, 1979a. - [16], 308p., 1t. ; 22cm.
U.I.1360.
MENDELSOHN, Jack
Meet the unitarians and universalists / Jack Mendelsohn. - Boston : Unit. Univ. Ass., 1974a. - 22p. ; 22cm.
U.I.1285.
MENSCHING, Gustav
Chorgebete für Kirche, Schule und Haus insonderheit auch für Jugendfeiern / Rudolf Otto, Gustav Mensching. - Giessen : Töpelmann, 1925a. - 115, [4]p. ; 17cm.
U.I.2021.
MENSCHING, Gustav
Leben und Legende der Religionsstifter / Gustav Mensching. - Darmstadt ; Baden-Baden ; Genf : Holle, [195?a.]. - 348p. ; 20cm.
U.I.2239.
Biblia
Novum Testamentum Graece et Latine / Ed. Augustinus S. J. Merk. - 10. kiad. - Roma, 1984a. - 873p., 1t. ; 17cm.
U.I.2399.
MERKEL, Helmut
Die Pastoralbriefe / Helmut Merkel. - Göttingen, 1991a. - 114p. ; 24cm. - (Das Neue Testament Deutsch ; 9/1.)
U.I.1753.
Egy naiv ember - bársonyszékben : Bokor Péter interjúja Mester Miklóssal. - Bp. : Hírl. Kiad. Váll., 1981a. - 53-74p. ; 24cm. = Valóság, 24.évf. 10cm.
U.I.1467.
MÉSZÁROS István
16. századi városi iskoláink és a "Studia Humanitatis" / Mészáros István. - Bp. : Akad. k., 1981a. - 237p. ; 25cm. - (Humanizmus és Reformáció ; 11.)
U.I.2231.
[Két újságcikk Orbán Balázs egyik hagyatékáról]
a.) Ki mentette meg Orbán Balázs hagyatékát? : Egy másodszor is ellopott könyvről meg egy erdélyi fotósról / Mészáros József. - in: Magyar Nemzet, 1994. szept. 15.
b.) Orbán lelke - avagy el lehet-e lopni egy meg nem írt könyvet? / Bodor Pál (Diurnius). -  in: Magyar Nemzet, 1994. szept. 22. ; 18p.
U.I.1081.
Metamorphosis Transylvaniae : (Országrészünk átalakulása 1918-1936) / Szerk. Győri Illés István. - Cluj : Új Transzilvánia, 1937a. - 203p. ; 24cm.
U.I.1418.
Religions and the promise of the twentieth century : Reading in the history of mankind / Ed. Guy S. Métraux, Francois Crouzet. - N.Y. ; Toronto : Mentor Book, 1965a. - 277p. ; 18cm.
U.I.1066.
Der Bestseller ohne Leser : Überlegungen zur sinnvoller Weitergabe der Bibel / Hrsg. Siegfried Meurer ; vorwort Eduard Lohse. - Stuttgart : Deutsche Bibelstiftung, 1976a. - 176p. ; 23cm. - (Der Bibel in der Welt : Jahrb. des Evang. Bibelwerkes ; 16.)
U.I.1683.
MEYER, Walter
125 Jahre Freireligiöse Gemeinde Mainz : 25 Jahre Religionsgemeinschaft Rheinland / Walter Meyer, Günther Vogel. - Mainz : Freireligiöse Gemeinde, 1972a. - 31p. ; 24cm.
U.I.0672.
Armarium : Studia ex historia scripturae, librorum et ephemeridum = Studien aus der Geschichte der Schrift, der Bücher und der Periodica / Herausg. Piroska Dezsényi Szemző, László Mezey. - Bp. : Akad. k., 1976a. - 382p. ; 24cm.
U.I.2142.
Erdélyi egyházaink évszázadai / Szerk. Barabás Zoltán, Miklós László, Bodó Barna. - Bukarest : Transil Rt., 1992a. - 310, [2]p. ; 14cm. - (RMSZ-Zsebkönyvek)
Unitárius egyházról 245-294 p.
U.I.1082.
MIKLÓS Ödön
A magyar protestáns egyházalkotmány kialakulása a reformáció századában / Miklós Ödön. - Pápa : Főisk. kvny., 1942a. - 193p. ; 23cm.
U.I.2331.
MIKLÓSI-VÁRI Katalin
A mélylélektani iskola eredményeinek felhasználása az unitárius hittanban / Miklósi-Vári Katalin. - Budapest, 1998a. okt. 10. - 35p. ; 30cm. -
Szakdolgozat. - Gépirat
U.I.0733.
MIKÓ Imre
Akik előttem jártak / Mikó Imre. - Bukarest : Kriterion, 1976a. - 351p. ; 20cm. 
U.I.1007.
MIKÓ Emeric [Imre]
Autonomia culturala a comunitatii secuiesti / Emeric Mikó. - Lugoj : [s.n.], 36p. ; 23cm. - 
Klny. Glasul Minoritatilor Nr. 1-2.
U.I.1820.
MIKÓ Imre
Balázs Ferenc monográfia / Mikó Imre, Kicsi Antal, Horváth Sz. István. - Bukarest : Kriterion, 1983a. - 285, [2]p. ; 21cm.
U.I.0704/a.
MIKÓ Imre
Bölöni Farkas Sándor nyomdokain az Egyesült Statusokban / Mikó Imre. - Bp. : Magyarok Világszövetsége, 1978a. - 62-67p. ; 20cm. - in: A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma
U.I.1010.
MIKÓ Imre
Brassai Sámuel, az utolsó erdélyi polihisztor / Mikó Imre. - Kolozsvár : Poligrafica, 1957a. - 488-502p. ; 24cm. = Korunk, 1 (16) évf. 5.sz.
U.I.0848.
MIKÓ Imre
A csendes Petőfi utca / Mikó Imre. - Kolozsvár - Napoca : Dácia, 1978a. - 172, [3]p., 16t. ; 21cm.
U.I.1009.
MIKÓ Imre
Az erdélyi kérdés az európai közvélemény előtt : 1865-1920. = La question de Transylvanie devant l'opinion européenne : 1865-1920. / Mikó Imre. - Lugos : Husvéth-Hoffer, 1936a. - 47p. ; 23cm.
Klny. A "Magyar Kisebbség" 15.évf.
U.I.1001.
MIKÓ Imre
Erdélyi politika / Mikó Imre. - Kolozsvár : [s.n.], 1940-41a. - 7p. ; 24cm.
Klny. Hitel 1940-41. 2.sz.
U.I.1030.
MIKÓ Imre
Honpolgárok és világpolgárok : 10 esszé / Mikó Imre. - Bukarest : Irodalmi Könyvkiadó, 1967a. - 254, [2]p. ; 20cm.
U.I.2066.
MIKÓ Imre
Huszonkét év : Az erdélyi magyarság története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig / Mikó Imre. - Bp. : Studium k., 1941a. - 326p., 2t. ; 21cm.
Függelék: Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika : Tanulmány a Magy. Közjog és Politikai történet köréből / Mikó Imre. - Kolozsvár : Minerva, 1944a. - 165-275p. ; 21cm.
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Bern) kiadása 1987.
U.I.1004.
MIKÓ Imre
A magyar államnyelv kérdése a magyar országgyűlés előtt 1790-1825. / Mikó Imre. - Kolozsvár : Erd. Múz. Egyes., 1943a. - 35p. ; 24cm. - (Erdélyi Tudományos Füzetek ; 160.)
Klny. Erdélyi Múzeum 1943. 2.sz.
U.I.0999/a.
Mikó Imre országgyűlési képviselő felszólalása: a nemzetiségi érzület büntetőjogi védelméről szóló törvényjavaslat tárgyalásakor : Elmondotta a képviselőház 1941. évi febr. hó 5-én tartott ülésén. - Bp. : Mikó I. kiad., 1941a. - [2]lev. ; 29cm.
U.I.0999/b.
Mikó Imre országgyűlési képviselő felszólalása: az 1942. évre szóló állami költségvetés igazságügyi tárcájának tárgyalásakor : Elmondotta a képviselőház 1941. évi nov. hó 14-én tartott ülésén. - Bp. : Mikó I. kiad., 1941a. - [2]lev. ; 29cm.
U.I.0999/c.
Mikó Imre országgyűlési képviselő felszólalása: az országgyűlés felsőházáról szóló 1926: 22. törvénycikk módosításáról és kiegészítéséről, valamint a visszacsatolt területekkel kapcsolatban a felsőház szervezetére vonatkozóan szükséges átmeneti rendelkezésekről szóló törvényjavaslat tárgyalásakor : Elmondotta a képviselőház 1942. évi okt. hó 30-án tartott ülésén. - Bp. : Mikó I. kiad., 1942a. - [2]lev. ; 29cm.
U.I.0999/d.
Mikó Imre országgyűlési képviselő felszólalása: az 1943. évre szóló állami költségvetés miniszterelnökségi tárcájának tárgyalásakor : Magyar nemzetiségi politika : Elmondotta a képviselőház 1942. évi nov. hó 20-án tartott ülésén. - Bp. : Mikó I. kiad., 1942a. - [2]lev. ; 29cm.
U.I.1006.
MIKÓ Imre
A román kisebbségi statutum / Mikó Imre. - Cluj-Kolozsvár : Gloria, 1938a. - 16p. ; 24cm.
Klny. Hitel 1938. 3.sz.
U.I.1003.
MIKÓ Imre
A romániai magyarság jogi helyzete a bécsi döntés idejében / Mikó Imre. - Bp. : Főv. Ny., 1940a. - 23p. ; 25cm.
Klny. Kisebbségvédelem 1940. 5-6.sz.
U.I.1011.
MIKÓ Imre
Széchenyi és Wesselényi nemzetiségi politikája / Mikó Imre. - Kolozsvár : Albrecht D., 1943a. - 537-551p. ; 24cm. = Hitel 8.évf.
U.I.1008.
MIKÓ Imre
A székely közületi kulturális önkormányzat / Mikó Imre. - Lugos : Husvéth-Hoffer, 1934a. - 45p. ; 23cm.
Klny. A "Magyar Kisebbség" 13.évf.
U.I.1002.
MIKÓ Imre
A törvényhozói összeférhetetlenség / Mikó Imre. - Kolozsvár : Erd. Múz. Egyl., 1942a. - 20p. ; 25cm.
Klny. Erdélyi Tudományos Füzetek 139.sz.
U.I.2060.
MIKÓ Imre
Az utolsó erdélyi polihisztor : Száz dokumentum és történet Brassai Sámuelről / Mikó Imre. - Bukarest : Kriterion k., 1971a. - 373p., 4t. ; 21cm.
U.I.1747.
MIKÓ Imre
Változatok egy témára : Tanulmányok Gáll Ernő bevezető tanulmányával / Mikó Imre. - Bukarest : Kriterion, 1981a. - 192p. [2lev.] ; 21cm.
Kis nép nagy fia c. fejezetben Erasmusról 183-85p.
U.I.0828.
Bejárom a kerek világot : (1923-1928.) / Balázs Ferenc ; az előszót írta Mikó Imre. - Bukarest : Kriterion, 1975a. - 305, 1p. ; 20cm.
U.I.0660.
99 Bartók-levél / Előszót írta László Ferenc; szerk. Mikó Imre. - Bukarest : Kriterion, 1974a. - 226, [2]p., 1t. ; 18cm.
U.I.1380.
Kolozsvári magyar muzsikusok emlékvilága : Szemelvények a 19. század zenei írásaiból / Vál. Lakatos István ; szerk. Mikó Imre. - Bukarest : Kriterion, 1973a. - 210, [3]p. ; 18cm.
U.I.0929.
Mikó Imre pályájáról / Csorba Csaba. - Szeged : Csongrád megyei lapkiadó, 1979a. - 59-63p. ; 24cm. = Tiszatáj 33.évf. 12.sz.
U.I.0290.
MIKÓ Lőrinc, bölöni
Az erdélyi unitárius vallásközönség igazgatási rendszere / Mikó Lőrinc ; az előszót írta Tóth György. - Bp. : Pátria ny., 1931a. - 187, XIp. ; 30cm.
Sokszorosítás!
U.I.0152.
Ima főiskolai tanár és az unitárius vallásközösség pénztárnoka bölöni Mikó Lőrincz koporsójánál. Kolozsvártt, március 12.-én 1872-ben / Ferencz József. - Kolozsvár : Gámán ny., 1872a. - 6p. ; 22cm. 
4e.
U.I.2569.
Magyar millennium : 2000. jan. 1. - 2001. aug. 20. - Bp., 1999a. - 390p., 2db. ; 24cm.
1., Eseménynaptár
2., Alkotók - alkotások - ünnepek
U.I.1315.
MILLER, Perry
The New England mind : From colony to province / Perry Miller. - Boston : Beacon Press, 1966a. - 513p., 5lev. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 128.)
U.I.1851.
MILLER, Russel E.
A history of Universalist theological education / Russel E. Miller. - Chicago : Myers E., 1984a. - 100p. ; 23cm. - (Proceedings of the Unitarian Universalist Historical Society ; 20/1.)
U.I.0291.
MILLIKAN A. Róbert
Természettudomány és vallás : (Egy természettudós hite) / Millikan A. Róbert ; ford. Szent-Iványi Sándor. - Cluj-Kolozsvár : Corvin ny., 1932a. - 32p. ; 16cm. - (Szabadelvű vallásos értekezések ; 3.)
U.I.1262.
MINOT, Simons
Egy modern istenhit / Simons Minot ; ford. Simén Dániel. - Cluj : Pallas ny., 1937a. - VIII, 123p. ; ?cm.
U.I.0375.
"Mit mond az írás" : Róm.IV.3. 1. A szenvedésről / Összeáll. Szent-Iványi Sándor. - Bp. : Máté ny., [s.a.]. - 18p. ; 15cm.
U.I.1538.
MITROVICS Gyula
Amit az életből és a bibliából tanultam : Egyházi szertartási és más lelkészi beszédek / Mitrovics Gyula. - Debrecen : Hegedűs-Sándor k., 1908a. - VII, 290p. ; 23cm. - (Mitrovics Gyula összegyűjtött papi dolgozatai ; 3.)
U.I.1539.
MITROVICS Gyula
Egyházi és szertartási beszédek / Mitrovics Gyula. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : Hegedűs-Sándor k., 1909a. - VI, 236p. ; 23cm. - (Mitrovics Gyula összegyűjtött papi dolgozatai ; 4.)
U.I.1940.
Erdély története három kötetben / Főszerk. Köpeczi Béla. - Bp. : Akad. k., 1986a. - 3db. ; 25cm.
1.köt., Erdély története a kezdetektől 1606-ig / Szerk. Makkai László, Mócsy András. - 611p., 70t. + 1 mell.
2. köt., Erdély története 1606-1830-ig / Szerk. Makkai László, Szász Zoltán. - 617-1185p., 82t.
3.köt., Erdély története 1830-tól napjainkig / Szerk. Szász Zoltán. - 1195-1945p., 112t. 
1e.
U.I.0674/1.
Andrzej Frycz - Modrzewski : Halálának négyszázadik évfordulójára / Balázs Mihály. - Szeged : JATE BTK, 1973a. - 63-73p. ; 24cm. = Acta Historiae Litterarum Hungaricum T.13. (Acta Univ. Szegediensis)
U.I.1259.
Szótár
MOLÉ, A.
Dictionnaire des langues anglaise et francaise / W. James, A. Molé. - 16. ed. - Lpzg : B. Tauschnitz, 1902a. - X, 663p. ; 20cm.
U.I.1197.
MOLNÁR, Amadeo
Die Waldenser : Geschichte und europaeisches Ausmass einer Ketzerbewegung / Amadeo Molnár. - Göttingen : Vandenhoeck, 1980a. - 456p. ; 20cm.
U.I.2621.
MOLNÁR József
Misztótfalusi Kis Miklós / Molnár József. - Bp., 2000a. - 469p. ; 24cm.
U.I.2612.
MOLNOS Angéla
Lélektani szakfordító : Angol-magyar szójegyzék / Molnos Angéla. - Debrecen, 2000a. - 199p. ; 18cm.
U.I.2613.
MOLNOS Angéla
Magyarító könyvecske / Molnos Angéla. - A magyar nyelv-visszaújítás kis szójegyzékének második, bővített kiadása. - Debrecen, 1999a. - 196p. ; 18cm.
U.I.2614.
MOLNOS Angéla
Szent és sérthetetlen : A tiszta magyar nyelv használatáról / Molnos Angéla. - Debrecen, 2000a. - 53p. ; 21cm.
U.I.0940.
MOLNOS Dávid
A kedves ember egy halotti beszédben lerajzolva, melyet néhai ... Petrityevit Horváth Miklós úr utolsó tiszteletére írt : 1816. / Molnos Dávid. - Kolozsvár : K.Lyc., 1816a. - 77-131p. ; 18cm.
A kötet első munkája címlap hiányában ismeretlen!
U.I.2701.
MOLTER Károly
A keleti állomáson : Tanulmányok, kritikák / Molter Károly. - Marosvásárhely : Mentor K., 2001a. - [4], 339p. ; 20cm.
ISBN 973-8002-76-1 kötött : 1400,-Ft
U.I.2385.
MOLTMANN, Jürgen
Gott in der Schöpfung : Ökologische Schöpfungslehre / Jürgen Moltmann. - ? : ?, 1993a. - 330p. ; 23cm.
U.I.0981.
MOLTMANN, Jürgen
Menschenwürde, Recht und Freiheit / Jürgen Moltmann. - Stuttgart-Berlin : Kreuz, 1979a. - 95p. ; 19cm.
U.I.2483.
MOLTMANN, Jürgen
Theologieder Hoffnung : Untersuchungen zur Begründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie / Jürgen Moltmann. - Gütersloh, 1997a. - 340p. ; 19cm. - (Kaiser Taschenbücher ; 155.)
U.I.2277.
MOLTMANN, Jürgen
Der Weg Jesu Christi; Christologie in messianischen Dimensionen / Jürgen Moltmann. - München : Chr. Kaiser Verl., 1989a. - 379p. ; 23cm.
U.I.1215.
MONOD, Wilfred
L'église : Rapports / Wilfred Monod, A. N. Bertrand, R. Will. - Paris : Fischbacher, 1931a. - VIII, 95p. ; 19cm.
U.I.1295.
MONOD, Wilfred
"Que ton régne vienne"! Essai de catechisme evangélique en 29 lecons / Wilfred Monod. - Paris : Fischbacher, 1908a. - XXV, 134p., 2t. ; 19cm.
U.I.1634.
MOODY, Raymond A.
Leben nach dem Tod : Mit einem Vortwort von Elisabeth Kübler-Ross / Raymond A. Moody. - Hamburg : Rowohlt, 1977a. - 186p. ; 19cm.
U.I.1390.
MOODY, Raymond A. jr.
Life after life : The investigation of a phenomenon - survival of bodily death / Raymond A. Moody. - N.Y. : Bantam Book, 1978a. - XI, 184p. ; ?cm.
U.I.0717.
MOORE, Edward C.
Twenty-five Years with the Board / Edward C. Moore. - Boston : American Board, 1925a. - 31p. ; 18cm. - (Envelope Series ; 28/1.)
U.I.1675.
Arthur Ernest Morgan the greatest American of our time : In memoriam / Donald Szantho Harrington. - N.Y. : The Community Church, 1976a. - 22p. ; 18cm. - (The Community Pulpit ; 1975-76/5.)
1e.
U.I.0661.
Biblia
A golden treasury of the bible / Select. and edit. B. A. Mortimer Rowe. - London : Lindsey, 1934a. - XXIII, 347p. ; 20cm.
U.I.2507.
MOSTERT, Walter
Az "önmagát értelmező Szentírás" : Luther hermeneutikájáról / Walter Mostert. - Bp., 1996a. - 44p. ; 20cm. - (Hermeneutikai füzetek ; 9.)
U.I.2415.
MOURIN, Maxime
Histoire des Grandes Puissances Depuis la Guerre / Maxime Mourin. - Paris, 1939a. - 483p. ; 21cm.
U.I.0423., U.I.0414. Koll.II:6., U.I.0143.
Az abrudbányai unitárius ekklézsia templomának száz éves fennálása emlékére 1898. júl. hó 3-án rendezett ünnepélyen tartott imák, beszédek és az ekklézsia története / Mózes Mihály, Mózes András [et al.]. - Abrudbánya : Róth, 1898a. - 51p. ; 23cm.
1e.
U.I.0438.
Gyász-tisztelet Mózes András kolozsvári unitárius lelkész és papnevelő intézeti tanár koporsójánál 1903. ápr. 24.-én mondott imában és beszédekben / Ferencz József, Boros György [et al.]. - Kolozsvár : Gámán ny., 1903a. - 14p. ; 23cm. 
2e.
U.I.2173.
Az Unitárius Egyház főgondnokai és püspökei / Összeáll. Mózessy Gergely egy.hallgató. - 4 lev.
Kézirat! Gépirat! 
1993a. márc. 5.
U.I.1861.
MUNTAG Andor
Ószövetségi alapismeretek 2. / Muntag Andor. - Bp., 1976a. - 129p. ; 30cm. - (Az Evangélikus Teológiai Akadémia Professzorainak Előadásai)
Soksz. kézirat
U.I.1862.
MUNTAG Andor
Ószövetségi alapismeretek 3. / Muntag Andor. - Bp., 1979a. - 121p. ; 30cm. - (Az Evangélikus Teológiai Akadémia Professzorainak Előadásai)
Soksz. kézirat
U.I.0812.
MUNTAG Andor
Az Ótestamentom világa / Pálfy Miklós, Muntag Andor, Solymár Péter. - Bp. : Magyarországi Evang. Egyh. Sajtóoszt., 1973a. - 365p. ; 21cm.
U.I.2451.
MUCKENHAUPT Erzsébet
A csíksomlyói Ferences Könyvtár kincsei : könyvleletek, 1980-1985 / Muckenhaupt Erzsébet ; [előszó Benkő Samu]. - Bp. : Balassi ; Kolozsvár : Polis, 1999a. - 247p., [47]t. : ill., részben színes ; 24cm.
Bibliogr. p. 203-213.
ISBN 963-506-257-8 fűzött : 1200,-Ft
U.I.0294.
MURÁNYI Farkas Sándor
Dávid Ferenc emlékezete : Óda : Az unitárius hitalapító mártír halála háromszázadik évfordulója ünnepére / Murányi Farkas Sándor. - Kolozsvár : K. Papp ny., 1879a. - 8p. ; 26cm.
U.I.0295.
MURÁNYI Farkas Sándor
Emlékezzünk : Az unitáriusok Tordán tartott háromszázados évfordulati ünnepélyére : Költemény / Murányi Farkas Sándor. - Kolozsvár : Róm. kath. lyc. ny., 1868a. - [3lev.] ; 18cm.
U.I.0294/a.
MURÁNYI Farkas Sándor
Költemények / Murányi Farkas Sándor. - Kiad. Unitárius papnövendékek önképzőköre. - Kolozsvár : Lepage L. ny., 1906a. - 261p. ; 20cm.
U.I.1398.
MURATA, Kiyoaki
Japan's new Buddhism : An objective account of Soka Gakkai / Kiyoaki Murata. - N.Y. : Rokyo : Weatherhill, 1971a. - XIV, 192p. ; 25cm.
U.I.2083.
Religious liberals reply / Henry N. Wieman, Arthur E. Murphy [et al.]. - Boston : The Beacon Press, 1947a. - VIII, 177p. ; 20cm.
U.I.1728.
Highroad to advance : Charting the Unitarian Universalist future / Edit. Irving R. Murray. - Pacific Grove, California : The Boxwood Press, 1976a. - XIII, 110p. ; 22cm.
U.I.1173.
MUSSNER, Franz
Theologie der Freiheit nach Paulus / Franz Mussner. - Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, 1976a. - 83p. ; 22cm. - (Quaestiones Disputate ; 75.)
U.I.2199.
MUSZKA Ibolya Éva
A magyar nyelvű unitárius sajtó 1861-től 1947-ig / Muszka Ibolya Éva. - Bp., 1993a. - 205-216p. ; 24cm. = Magyar Könyvszemle 109. évf. 2.sz.
U.I.1263.
Mut zu neuem Glauben : Vom Wesen der deutschen Unitarier. - Hameln : H. Soltsien, 1963a. - 160p. ; 20cm.
U.I.1988.
MÜLLER, A. M. Klaus
Die praeparierte Ziet : Der Mensch in der Krise seiner eigenen Zielsetzungen / A. M. Klaus Müller. - 2. Aufl. - Stuttgart : Radius Verl., 1973a. - 666p. ; 22cm.
U.I.0936.
Geschichtswirklichkeit und Glaubensbewaehrung : Festschrift für Bischof D. Dr. h. c. Friedrich Müller / Herausg. Franklin Clark Fry. - Stuttgart : Evang. Verlagswerk., 1967a. - 384p. ; 22cm.
U.I.0961.
MÜLLER, Gotthold
Glaube und Wissenschaft : Gespraechsanstösse für moderne Menschen / Gotthold Müller. - Stuttgart : Calwer Verl., 1973a. - 173p. ; 22cm.
U.I.1782.
MÜLLER, F. Max
Introduction to the science of religion : Four lectures delivered at the Royal Institution in February and May, 1870. / F. Max Müller. - London ; Bombay : Longmans-Green, 1899a. - 341p. ; 20cm.
U.I.0935.
Glaubenszeugnisse oberdeutscher Taufgesinnter. Teil 2. / Gesamm. Texte Lydia Müller ; Herausg. Robert Friedmann. - Heidelberg : Mohn, 1967a. - XVI, 318p. ; 24cm. - (Quellen zur Gischichte der Taeufer ;12.)(Quellen und Forschungen zur Reformations Geschichte ; 34.)
U.I.1323.
MÜLLER, Wolfgang
Die Kirche im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklaerung / Wolfgang Müller, Quintin Aldea. - Freiburg ; Basel ; Wien, 1970a. - 
lsd. Handbuch der Kirchengeschichte Bd.5.
U.I.1916.
MÜLLER-SCHWEFE, Hans Rudolf
Christus im Zeitalter der Ökumene : Ein Entwurf / Hans Rudolf Müller-Schwefe. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1986a. - 246p. ; 24cm.
U.I.0834.
Művelődéstörténeti tanulmányok / Szerk. Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tonk Sándor. - Bukarest : Kriterion, 1979a. - 260p., 86t. ; 24cm. 
1e.
U.I.1353.
Művelődéstörténeti tanulmányok / Szerk.: Csetri Elek, Jakó Zsigmond [et al.]. - Bukarest : Kriterion, 1980a. - 328p. ; 24cm. 
1e.
U.I.1506.
A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei / Dávid László. - Bukarest : Kriterion, 1981a. - 396, [1] p., 38t. ; 25cm. 
2e.
U.I.1377.
MYNAREK, Hubertus
Religion - Möglichkeit oder Grenze der Freiheit? / Hubertus Mynarek. - Köln : Wissenschaft und Politik Verl., 1977a. - 366p. ; 22cm.

N@

N^


U.I.1775.
Nagy Albert / Gazda József. - Bukarest : Kriterion, 1982a. - 99, 1p., 62t. ; 20cm.
U.I.0640.
A heidelbergi káté története Magyarországon / Bartha Tibor, Nagy Barna [et al.]. - Bp. : Magy. Ref. Egyház, 1965a. - 337p., 8t. ; 25cm. - (Studia et Acta Ecclesiastica ; 1.)
U.I.2214.
Biblikus teológiai szótár / Szerk. Szabó Ferenc, Nagy Ferenc. - Magy. kiad. - Bp. : Szt. István Társ., 1972a. - XXXII, 1518p. ; 24cm.
U.I.1957.
O. NAGY Gábor
Magyar szinonima szótár / O. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva. - 2.kiad. - Bp. : Akad. k., 1980a. - 593p. ; 25cm.
U.I.2158.
A budapesti Nagy Ignác (volt Koháry) utcai unitárius templom és egykori bérháza építésének vázlatos története / Kaplayné Schey Ilona. - Bp., 1990a. 
Klny. Unitárius Élet. 44.évf. 6.sz. 2-4p. 30cm. 2e.
U.I.1848.
NAGY Jenő
Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet / Kós Károly, Szentimrei Judit, Nagy Jenő. - Bukarest : Kriterion, 1978a. - 316p. ; 25cm.
U.I.1761.
NAGY Károly
Pecz Samu emlékezete / Nagy Károly. - Bp. : Magy. Kir. József-Műegy. ny., 1931a. - 19p. ; 23cm.
Klny. Az 1931. évi május hó 18-án tartott emlékünnepély "Beszédeiből"
U.I.0419., U.I.0297. 
Egyházi imák és beszédek / A hódmezővásárhelyi első unitárius isteni tiszteleten 1880. évi máj. hó 17-én tartotta Nagy Lajos. - Kolozsvár : Stein ny., 1880a. - 19p. ; 24cm.
U.I.0469/j.
Ima és beszédek vargyasi Hajós János ... koporsója mellett Kolozsvárt, 1899. máj. 14.-én / Ferencz József, Nagy Lajos, Boros György. - Kolozsvár : Gámán ny., 1899a. - 20p. ; 22cm. 
1e.
U.I.0749.
Kolozsvári Képes Naptár az 1903. évre / Nagy Lajos, Kanyaró Ferenc, Kriza János [et al.] ; szerk. Csifó Salamon, Veress Vilmos. - Kolozsvár : Gámán ny., 1903a. - 71, XXIII p. ; 23cm. 
1e.
U.I.1254.
Magyarország képekben : Honismertető folyóirat. 1.köt. / Szerk. Nagy Miklós. - Pest, 1867a. - [2], 392p. ; 29cm.
U.I.0299.
NAGY Sándor
Aranymenyegzős házaspár aranyoszlopa ... Barabás Mihály úr és Hermán Julianna asszony aranymenyegzője alkalmával H.Karácsonyfalván 1865-ben / Nagy Sándor. - Kolozsvár : Róm. kath. lyc. ny., 1866a. - [3lev.] ; 23cm.
U.I.0450.
Imához : Imádságok, elmélkedések és egyházi énekek honvédeink számára / Összeáll. Nagy Zoltán, Köröspataki Kiss Sándor [et al.]. - Kolozsvár : Minerva ny., 1943a. - 120p. ; 12cm. 
3e.
U.I.1029.
Nagyajtai Kovács István könyvajándéka a Manchester (New) College-nak / Dán Róbert. - Bp. : Akad. k., 1979a. - 382-384p. ; 24cm. = Magyar Könyvszemle 95.évf. 4.sz.
U.I.0288.
Nagyajtai Kovács István / Márkos Albert. - Kolozsvár : Minerva, 1926a. - 35p. ; 17cm. - (Unitárius Kiskönyvtár ; 14-17.)
1e.
U.I.1250.
Nagyenyedi album / Szerk. Lukinich Imre. - Bp. : Nagyenyedi Bethlen koll. diákjai, 1926a. - 252p., 4t. ; 25cm.
U.I.2100., U.I.2164.
Óévbúcsúztató és újévköszöntő népszokások a Nagy-Homoród menti falvakban / Hála József. -  Bp. : Magyarságkutató Intézet, 1990a. - 146-172p. ; 24cm. = Vallásosság és Népikultúra a határainkon túl / Szerk. Juhász Gyula, Diószegi László. - (A Magyarságkutatás Könyvtára ; 2.)(Vallási Néprajz ; 4.)
Xerox!
U.I.0552.
A nagyváradi disputatio : (1569.) / Kiad. Nagy Lajos és Simén Domokos. - Kolozsvár : Stein ny., 1870a. - XII, 178p. ; 23cm. - (Unitárius írók a XVI. évszázadból ; 1. A nagyváradi disputatio)
U.I.1460.
NAHN, Anne
Madison / Anne Nahn. - Madison : Char-Anne Press, 1980a. - 62, [2]p. ; 28cm.
U.I.2248.
Unitárius Naptár 1943. - Kolozsvár : Dávid Ferenc Egylet k., 1943a?. - 127p., 1t. ; 23cm.
U.I.1227.
..."Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok"... : A Krisztusban hívő Nazarénus Gyülekezet Magyarországon / Szigeti Jenő. - Bp. : [s.n.], 1978a. - 168p. ; 29cm.
U.I.2309.
NARBUTAS, Sigitas
A Bekes fivérek sírja / Sigitas Narbutas ; ford. Bendes Rita. - Bp., 1996a. = Magyar Nemzet I.26.sz.
Újságkivágat
U.I.0686.
Négyszáz év 1568-1968 : Emlékkönyv az Unitárius Egyház alapításának négyszázadik évfordulója alkalmából. - Kolozsvár : Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa, 1968a. - 197p. ; 20cm.
U.I.0447.
Néhai ifj. Koronka László gyász-emléke / Ferencz József, Koronka Antal. - Kolozsvár : Róm. kath. lyc. ny., 1863a. - 16p. ; 22cm.
U.I.1235.
Nehru : A political biography / Michael Brecher. - Abridg. ed. - Boston : Beacon Press, 1962a. - VIII, I, 267p. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 132.)
U.I.1922.
A history of the ecumenical movement 1517-1948 / Ed. Ruth Rouse, Stephen Charles Neill. - 3.ed. - Geneva : World Council of Churches, 1986a. - XXVII, 838p. ; 24cm.
U.I.1560.
NEILL, Stephen
Christ, his church and his world / Stephen Neill. - London : Eyre Spottiswoode, 1948a. - VII, 157p. ; 20cm.
U.I.1405.
NEILL, Stephen
A history of christian missions / Stephen Neill. - Harmondsworth : Penguin Books, 1964a. - 622p. ; 18cm. - (The Pelican History of the Church ; 6.)
U.I.2064/a. !
NEMESKÜRTY István
Értekező prózánk Ozoray és Veresmarty között / Nemeskürty István = Irodalomtörténeti Közlemények, Bp. : Akad. k., 1984a. 88.évf. Vol.5-6. 631-634p. ; 24cm.
U.I.0845.
Válogatott írások 1552-1575 / Heltai Gáspár ; összeáll. Nemeskürty István. - Bp. : Magvető, 1957a. - 275p. ; 17cm. - (Magyar Könyvtár)
U.I.2595.
NEMESKÜRTY István
Daliás idők : Regényes nyomozás / Nemeskürty István. - Bp., 1989a. - 234p. ; 17cm.
U.I.2405.
NEMESSZEGHY Ervin S.J.
Tudomány, hit, bölcselet : Összegyűjtött tanulmányok és előadások / Nemesszeghy Ervin S.J. - Kecskemét, 1995a. - 256p. ; 21cm.
U.I.1627. !
BALLAGI Mór
Schul- und Reise-Taschen- Wörterbuch der ungarischen und deutschen Sprache. Deutsch-Ungarischer Teil. 13. Aufl. B. 1884. 372p.
Iskolai és utazási magyar és német zsebszótár. Magyar- német rész. Bp. 1883a. Franklin. 388p. 15cm.-
1e.
Szótár
U.I.0460.
Papi beköszöntő ünnepély : Tartott Alsó-Siménfalván, dec. 3-án 1882. / Barabás Lajos, Németh István [et al.]. - Székely-Udvarhely : Becsek ny., 1882a. - 21p. ; 22cm.
U.I.1023/2.
Nemzetközi konferencia
NÉMETH S. Katalin
Die Disputation von Fünfkrichen : (Vorgetragen an der Sitzung mit dem Titel: Antitrinitarismus in der zweiten Haelfte des 16. Jahrhunderts in Pécs, am 17. Mai 1979.) : [Internat. Konferenz in Siklós 1979. Mai 15-19.] / Németh S. Katalin. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1979a. - 122-129p, ; 24cm.
1e.
in: Acta.Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae. Tom. 21. Fasc.1-2.
U.I.1582.
Pécsi Disputa / Válaszuti György ; bev. Dán Róbert ; sajtó alá rend. Németh S. Katalin. - Bp. : Akad. k., 1981a. - 792p., 3t. ; 21cm. - (Régi Magyar Prózai Emlékek ; 5.)
U.I.0674/2.
NÉMETH S. Katalin
A pécsi disputa szövegeiről / Németh S. Katalin. - Szeged : JATE BTK, 1973a. - 75-81p. ; 24cm. = Acta Historiae Litterarum Hungaricum ; T.13.
(Acta Univ. Szegediensis)
U.I.2049.
Rövid útmutatás 1567 / Dávid Ferenc ; sajtó alá rendezte Németh S. Katalin. - Bp. : Magyarországi Unit. Egyh., 1984a. - 86p. ; 20cm. 
3e.
U.I.2657.
NÉMETH G. Béla
Hét folyóirat, 1945-1950 / Németh G. Béla. - Debrecen : Csokonai, cop. 2000a. - 114p. : ill. ; 21cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1418-6268 ; 6.)
ISBN 963-260-153-X fűzött : 980,-Ft
U.I.2468.
NÉMETH László
Széchenyi : Vázlat / Németh László. - Bp., [s.a.]. - 189p. ; 19cm.
U.I.0685/2.
Szótár
Német-magyar kéziszótár / Halász Előd. - 10. kiad. - Bp. : Akad. k., 1972a. - XVI, 774p. ; 21cm.
U.I.0708.
[Szótár]
Magyar és német zsebszótár : 2. rész  / Szerk. Kelemen Béla. - 14. átdolg. kiad. - Bp. : Athenaeum, [s.a.]. - 348p. ; 16cm.
U.I.0056. Coll.1., U.I.0055.
Nemzeti konferencia
Az angol unitáriusok munkálkodása : Jelentés az angol unitáriusoknak 1897. ápr. 6-9. napjain Sheffieldben tartott nemzeti konferenciájáról / Boros György. - Kolozsvár : Gámán ny., 1897a. - 16p. ; 24cm.
U.I.0405.
Az amerikai Unitárius Egyházi Bizottság jelentése Erdélynek a román uralom alatti helyzetéről / H. Vilmos Drummond. - Bp. : Bocskai Szöv., 1921a. - 23p. ; 21cm. - (Népies Irodalmi Társaság kiadványa ; 4.)
1e.
U.I.2217.
Nemzetközi konferencia
Az európai államok és az egyházak kapcsolata a megváltozott világban : Nemzetközi Konferencia Budapest, 1993. máj. 26-28. / Szerk. Simon Sándor, Henczi Lajos. - Bp. : Henczi kiad., 1993a. - 608, 4p. ; 24cm.
U.I.1023/1.
Nemzetközi konferencia
Antitrinitarianism in the second half of the 16th century : An internat. Colloquium in the history of ideas in Siklós (Hungary) May 15-19., 1979. / Dán Róbert. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1979a. - 121-112p. ; 24cm. - (Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae ; Tomus 21. fasc. 1-2.)
1e.
U.I.1288.
Nemzetközi konferencia
The Lambeth conferences : Their history and their significance / Sidney Dark, Henry Lunn. - London : Eyre-Spottiswoode, 1930a. - XII, 213p. ; 19cm.
U.I.0064.
Nemzetközi konferencia
Értesítő a nemzetközi unitárius konferenciáról = Report of the international conference : (Tartatott az ezredévi kiállítás alkalmából Budapesten 1896. szept. 6. és 7. napjain az unitárius templomban). - Kolozsvár : Gombos ny., 1897a. - 182p. ; 22cm.
U.I.1939-1939/a.
Nemzetközi konferencia
Értesítő a Nemzetközi Unitárius Konferenciáról : Tartatott az ezredévi kiállítás alkalmából Budapesten 1896. szept. 6. és 7. napján az Unitárius Templomban / Szerk. Boros György. - Kolozsvár : Gombos ny., 1897a. - 182p. ; 21cm.
U.I.1023/3.
Nemzetközi konferencia
Accounts and images of English Unitarians on Transylvania three visits: 1859-1879 : An Internat. Colloquium Siklós 1979. / Fabiny F. Tibor. - Bp. : Akad. k., 1979a. - 130-143p. ; 24cm. - (Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae ; T.21. Fasc. 1-2.)
1e.
U.I.1939/a.
Nemzeközi Konferencia
Párhuzam hazánk és egyházunk története között : Egyházi beszéd a Budapesten tartott Nemzetközi Unitárius Konferencia alkalmából 1896. szept. 6.-án a budapesti unitárius templomban mondotta Ferencz József. - Kolozsvár : Ajtai ny., 1896a. - 18p. ; 21cm. 
1e. - Hozzákötve: Vallás erkölcs és gazdaság 1-33p. 21cm.
U.I.1879.
Nemzetközi konferencia
Documents of the Sixth All-Christian Peace Assembly Prague July 2-9., 1985. - Praha : Information Department of the Christian Peace Conference, 1985a. - 414, XXXIp., 1t. ; 21cm.
Mint résztvevő ld. XVIII, XXVI p.
U.I.0161.
Nemzetközi konferencia
Párhuzam hazánk és egyházunk története között. Egyházi beszéd. A Budapesten tartott -- alkalmából 1896. szept. 6.-án a budapesti unitárius templomban. A comparison between the History of our country and that of our church. A sermon. ... / Ferencz József ; ford. Kovács János. - Kolozsvár : Ajtai ny., 1896a. - 18p. ; 23cm. 
4e.
U.I.1290.
Nemzetközi konferencia
Religion and liberty : Addresses and papers at the second International Council of Unitarian and other Liberal Religions Thinkers and Workers, held in Amsterdam, Sept. 1903. / P. H. Hugenholtz. - London : British-Foreign Unit. Ass., 1904a. - VII, 436, CXIXp. ; 19cm.
U.I.0883.
Nemzetközi kongresszus
Antitrinitarianism in the second half of the 16th century International Colloquium on the 400th anniversary of Ferenc David's death : [Program] (May 15-19.). - Siklós, 1979a. - 4 lev. ; 20cm. 
1e.
U.I.1905.
Nemzetközi kongresszus
Internationaler Kongress des Weltbundes für Freies Christentum und Religiöse Freiheit (IARF) in Davos unter dem Thema: "Die Einheit der Menschheit in unserer zerrissenen Welt". - Davos : [s.n.], 1961a. - 20p. ; 24cm.
Klny. Davoser Revue 36. Jahrg. No 5/6.
U.I.0146/a. No 4.
U.I.0835. No 10-11.
U.I.1906. No 5.
U.I.0764. No 1.
U.I.0288. No 14-17.
U.I.1907. No 2.
U.I.1023/2.
Nemzetközi konferencia
Die Disputation von Fünfkrichen : (Vorgetragen an der Sitzung mit dem Titel: Antitrinitarismus in der zweiten Haelfte des 16. Jahrhunderts in Pécs, am 17. Mai 1979.) : [Internat. Konferenz in Siklós 1979. Mai 15-19.] / Németh S. Katalin. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1979a. - 122-129p, ; 24cm.
1e.
in: Acta.Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae. Tom. 21. Fasc.1-2.
U.I.2002.
Nemzetközi kongresszus
New Pilgrimages of the Spirit : Proceedings and papers of the pilgrim tercentenary meeting of the International Congress of Free Christian and other religious liberals held in Boston and Plymouth, U.S.A. oct. 3-7. 1920. - Boston : Beacon Pr., 1921a. - [2lev.], 154p., 1t. ; 21cm.
U.I.0109.
Nemzetközi konferencia
A szabadelvű kereszténység a világ szüksége : A Szabadelvű Keresztények és Vallásos Szabadság Nemzetközi Társulatának (IARF) konferenciája : Manchester College, Oxford 1937. aug. 3-8. / Összeáll. Csifó Nagy László, Erdő János [et al.]. - Odorheiu : Globus ny., 1937a. - 31p.
Klny. Unitárius Szószék 1937. 3-4.
U.I.1122.
Nemzetközi kongresszus
International Association for Liberal Christianity and Religious Freedom : Chicago, aug. 9-13, 1958. 16th congress : Theme: Today's religions can meet the world's needs today. - Chicago : Univ. of Chicago, 1958a. - VI, 172p., 1t. ; 23cm. 
1e.
U.I.2179.
Nemzetközi konferencia
Pro quiete Regni - Az Ország nyugalmáért : (Az erdélyi fejedelemségben a vallási toleranciát törvénybe iktató 1568. évi országgyűlés 425. évfordulóján rendezett nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadás) / R. Várkonyi Ágnes. - Torda, 1993a. - 2-21p. ; 30cm.
U.I.2185.
Az Újszövetség theológiája / Leonhard Goppelt. - Bp. : A Ref. Zsin. Iroda tan. oszt., 1992a. - 2db. - (A Nemzetközi Theológiai könyv ; 8.)
1., Jézus munkája és ennek theológiai jelentősége.
2., Az apostoli Krisztus-bizonyságtétel sokfélesége és egysége.
U.I.2587.
Vallásszabadság, társadalom és hatalom : Nemzetközi tudományos konferencia. - Bp., 2000a. - 100p. ; 24cm.
U.I.0376.
Még csak egy félév az élet / Szent-Iványi Sándor. - Cluj-Kolozsvár : Corvin ny., 1928a. - 44p. ; 14cm. - (A Nép Barátja : A Dávid Ferenc Egylet népies kiadványa ; 2.)
U.I.0004.
Népfőiskola : Az Unitárius Teológiai Akadémia / Szerk. Abrudbányai János. - Kolozsvár : Pallas ny., 1942a. - 37p. ; 23cm. 
Klny. A Keresztény Magvető ; 3. köt. 2. f.
U.I.1257.
A magyarság néprajza / Szerk. Czakó Elemér. - Bp. : M. K. Egyetemi Ny., 193?a. - 4db. ; 25cm.
U.I.2318.
1949. évi népszámlálás vallási adatok százalékos megoszlása településenként. - Bp. : Közp. Stat. Hiv., 1996a. - 104p. ; 23cm.
U.I.2300/1.
Das Evangelium nach Markus / Eduard Schweizer. - 17. Aufl. - Göttingen ; Zürich : Vandenhoeck-Ruprecht, 1989a. - 222p. ; 24cm. - (Das Neue Testament Deutsch ; 1.)
U.I.2300/2.
Das Evangelium nach Matthaeus / Eduard Schweizer. - 16. Aufl. - Göttingen ; Zürich : Vandenhoeck-Ruprecht, 1986a. - 368, [2]p. ; 24cm. - (Das Neue Testament Deutsch ; 2.)
U.I.2300/3.
Das Evangelium nach Lukas / Eduard Schweizer. - 20. Aufl. - Göttingen ; Zürich : Vandenhoeck-Ruprecht, 1993a. - 263, [1]p. ; 24cm. - (Das Neue Testament Deutsch ; 3.)
U.I.2281.
Das Evangelium nach Jochannes / Übersetzt und erklaert von Siegfried Schulz. - 16. Aufl. - Göttingen ; Zürich : Vandenhoeck-Ruprecht, 1987a. - 264, [1]lev. ; 24cm. - (Das Neue Testament Deutsch ; 4.)
U.I.0877.
Balance zwischen Staat und Kirche in Ungarn : Pressekonferenz in Wien. - zürich, 1979a. - 
Kivágat: Neue Züricher Zeitung, 1979. Nr.211.
U.I.1408.
NEUENSCHWANDER, Ulrich !
Denker des Glaubens 1. Martin Buber - Albert Schweizer - Karl Barth - Rudolf Bultmann - Dietrich Bonhoeffer / Ulrich Neuenschwander. - Gütersloh : Mohn, 1974a. - 155p. ; 19cm. - (Gütersloher Taschenbuch ; 81.)
U.I.1409.
NEUENSCHWANDER, Ulrich !
Denker des Glaubens 2. Emanuel Hirsch - Emil Brunner - Paul Tillich - Pierre Teilhard de Chardin - Karl Jaspers / Ulrich Neuenschwander. - Gütersloh : Mohn, 1974a. - 158p. ; 19cm. - (Gütersloher Taschenbuch ; 87.)
U.I.2171. !
NEUHAUS, Ingritt
Voller Erbarmen rettet er uns / Der Tobit-Legende tiefenpsychologische Meditation von E. Drewermann ; Batikbilder von I. Neuhaus. - 6. Aufl. - Freiburg ; Breis. : Herder Verl., 1992a. - 93p. ; 23cm.
U.I.2495.
NEUMANN, Frederick
Az új szív : A Hegyi Beszéd magyarázata / Frederick Neumann. - Bp., 1992a. - 275p. ; 19cm.
U.I.1059.
Megjegyzések Neuser Ádám életrajzához és ideológiájához / Kathona Géza. - Bp.: MTA., 1963a. - 328-334p.; 24cm. = Irodalomtörténeti Közlemények. 67.évf. 3.sz.
U.I.1036.
Der Römerbrief / Übersetzt und ausgelegt von Emil Brunner. - Lpzg ; Hamburg : Schloessmann, 1938a. - 150p. ; 21cm. - (Neutestamentliche Reihe ; 6.)
U.I.1067.
Bevezetés a társadalomtudományba / Szalai Sándor. - Bp. : Egy. ny., 1948a. - 185p. ; 21cm. - (Nevelők Könyvtára ; 4.)
U.I.0132/c.
A magyarországi unitárius egyház egyházi és iskolai névtára. - Kolozsvár : Egyesült könyvny., 1915a. - 47p. ; 23cm.
U.I.0991.
A unitárius vallásközönség egyházi és iskolai névtára. - Kolozsvár, 1878a. - 22p. ; 23cm.
U.I.0132/b.
A unitárius vallásközönség egyházi és iskolai névtára. - Kolozsvár : Gámán ny., 1896a. - 38p. ; 23cm.
U.I.1068.
The cultural life of the American colonies : 1607-1763. / Louis B. Wright. - N.Y. : Harper-Row, 1962a. - XII, 292p. ; 21cm. - (The New American Nation Series)
U.I.0866.
A new catechism : Catholic faith for adults with Supplement. - New York : The Seabury Press, 1973a. - XVIII, 574p. ; 21cm.
U.I.1183.
The New England mind. Vol.1. The seventeenth century. - 2. Print. - Boston : Beacon Press, 1965a. - XI, 528p. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 127.)
U.I.2002.
Nemzetközi kongresszus
New Pilgrimages of the Spirit : Proceedings and papers of the pilgrim tercentenary meeting of the International Congress of Free Christian and other religious liberals held in Boston and Plymouth, U.S.A. oct. 3-7. 1920. - Boston : Beacon Pr., 1921a. - [2lev.], 154p., 1t. ; 21cm.
U.I.1562.
NEWMAN, Francis William
Morning prayers in the household of a believer in God / Francis William Newman. - 2. ed. - London : Ph. Green, 1908a. - LXXXp. ; 19cm.
U.I.1510.
NEWMAN, Francis William
The soul : Its sorrows and its aspirations an essay towards the natural history of the soul as the true basis of theology / Francis William Newman. - London : Ph. Green, 1905a. - 340p. ; 19cm.
U.I.1722.
NIEBERGALL, Friedrich
Die neuen Wege kirchlicher Arbeit : Ein kleine Pastoraltheologie / Friedrich Neibergall. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1928a. - 84p. ; 20cm. - (Praktisch-theologische Handbibliothek ; 28.)
U.I.0862.
NIEBUHR, Reinhold
Faith and politics : A commentary on religious, social and political thought in a technological age / Reinhold Niebuhr. - New York : Braziller G., 1968a. - XVIII, 268p. ; 22cm.
U.I.1185.
NIEDERSTEIN, Peter
Der geborgene Mensch Wahrheit und Betrug : Ein Seelsorgemosaik / Peter Niederstein. - Basel : Kirschgarten, 1977a. - [8 lev.] ; 24cm.
U.I.2311.
NIEDERSTEIN, Peter
Lachen und weinen : Geistliche Reden für alt und jung in fröhlchen und traurigen Zeiten / Peter Niederstein. - Chur : Bischofberger A.G. Verl., 1988a. - 16p. ; 23cm.
U.I.1929.
NIEDERSTEIN, Peter
Raetselspiele : Theologische Reflexionen zum Kriminalroman / Peter Niederstein. - Chur : Bischofberger, 1986a. - 7p. ; 23cm.
U.I.1047.
NIESEL, Wilhelm
Az evangélium és az egyházak : A szimbolika tankönyve / Wilhelm Niesel ; ford. Juhász Tamás. - Kolozsvár : Egyetemi fokú egys. protestáns Teol. Int., 1979a. - 339p. ; 21cm.
U.I.1365.
NIGG, Walter
Kirchliche Reaktion : Dargestellt an Michael Baumgartens Lebensschicksal / Walter Nigg. - Bern ; Leipzig : P. Haupt Verl., 1939a. - 205p. ; 23cm.
U.I.1266.
NIGG, Walter
Nikolaus von Flüe : Eine Begegnung mit Bruder Klaus / Walter Nigg. - Basel ; Freiburg ; Wien : Herder K. G. Verl., 1976a. - 119p., 4 lev. ; 25cm.
U.I.1261.
Nikodemus antwortet : Der Prediger als Zeitgenosse / Martin Storch. - Stuttgart ; Berlin : Kreuz Verl., 1973a. - 122p. ; 19cm.
U.I.1095.
NITSCHKE, Horst
Jesus: Ihr seid meine Freunde / Horst Nitschke. - Gütersloh : G.Mohn, 1977a. - 62p., [2]p. ; 29cm.
U.I.1449.
Jesus heute gesagt : Predigten der Gegenwart / Hersg. von Horst Nitschke. - Gütersloh : G.Mohn, 1972a. - 155p. ; 21cm.
U.I.0964. !
Worte am Sonntag heute gesagt : Predigten der Gegenwart / Hrsg. von Horst Nitschke. - Die Sonn- und Festtage des Kirchenjahres. 2: Perikopenreihe. Bd.2.: Laetare bis 7. Sonntag nach Trinitatis. Bd.: 8. Sonntag nach Trinitatis bis Ende des Kirchenjahres. Gütersloh : Mohn, G., 1974a. - 2db. ; 21cm.
U.I.0963.
Worte zur Trauung heute gesagt : Predigten der Gegenwart / Hrsg. von Horst Nitschke. - Gütersloh : G. Mohn, 1971a. - 159p. ; 21cm.
U.I.1148.
NIWANO, Nikkyo
The richer life / Nikkyo Niwano ; transl. by Richard L. Gage. - Tokyo : Kosei Publish. Co., 1979a. - 138p. ; 18cm.
U.I.1689.
On the completion of Fumon Hall : The Open Door / Comp. Nikkyo Niwano. - Tokio : Rissho Kosei-kai, 1970a. - 48p. ; 30cm.
U.I.1736.
Ein Mann kaempft für den Frieden: Nikkyo Niwano / Rolf Italiaander. - Freiburg am Breisgau : Aurorum Verl., 1982a. - 103p. ; 30cm.
U.I.1844.
NIWANO, Nikkyo
"Hoza" its theory and practice / Nikkyo Niwano. - Tokyo : Rissho Kosei-Kai, 1983a. - 45p. ; 28cm.
Soksz.!
U.I.1477. !
Bibliotheca Dissidentium : Repertoire des nonconformistes religieux des seiziéme et dix-septiéme siécles / Edit. André Séguenny. Tome 2. Irena Backus: Martin Borrhaus (Cellarius). - Baden-Baden : Koerner, 1981a. - 127p. ; 24cm.
U.I.2190.
NONGBRI, R.
Growth and development of Unitarianism in the Khasi and Naintia Hills / R. Nongbri. - Singhania, 1989a. - IV, 74p. ; 22cm.
U.I.1366.
The Norton Reader : An anthology of expository prose with rhetorical materials / Ed. Arthur M. Eastman, Caesar R. Blake [et al.]. - Shorter edition with questions. - N.Y. : W.W. Norton Comp., 1965a. - XIII, 491p. ; 21cm.
U.I.0722.
Az unitárius egyház zsinattartási joga : Notter Antal emlékkönyv : Dolgozatok az egyházi jogból és a vele kapcsolatos jogterületekről / Szerk. Angyal Pál, Baranyai Jusztin, Móra Mihály. - Bp., 1941a. - 150-163, 1160p. ; 24cm.
Kivágat!
U.I.1698.
Théologie du Nouveau Testament / Hans Conzelmann. - Paris ; Genéve : Centurion, 1969a. - 390p. ; 25cm. - (Nouvelle Série Théologique ; 21.)
U.I.1094.
NOVÁK László
A nyomdászat története. 2. köt., Tizenhatodik század / Novák László. - Bp. : Világosság, 1927a. - 148p., 13t. ; 19cm. - (Grafikai Művészetek Könyvtára ; 8.)
U.I.2239.
Biblia
Novum Testamentum Graece et Latine / Ed. Augustinus S. J. Merk. - 10. kiad. - Roma, 1984a. - 873p., 1t. ; 17cm.

Ny@

NY^
U.I.2101.
VIRÁG Anna - KOVÁCS Péter
A nyárádmenti unitárius székelyek vallásos hagyományaiból. Bp. 1990a. Magyarságkutató Intézet. 173-192p. 24cm. 1e. = Vallásosság és Népi kultúra a határainkon túl. Szerk.: Juhász Gyula, Diószegi László. A Magyarságkutatás Könyvtára 2. Vallásos Néprajz 4. Xerox!
U.I.2163.
VIRÁG Anna - KOVÁCS Péter
A nyárádmenti unitárius székelyek vallásos hagyományaiból. Bp. 1990a.  = Vallásosság és Népi Kultúra a Határainkon túl. Szerk.: Fejős Zoltán, Küllős Imola. Magyarságkut. Int. 173-192p. 1e.
U.I.2218.
SIMÓ Attila
Nyárádszentmárton lelkipásztorai. Közzéteszi: Demeter József ref. lelkész. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Bp. 1993a. No 1-2. 35-78p. 24cm. 2e.
U.I.1450.
Dr. Nyiredi Géza (1861-1914). Gyógyszerészettörténeti közlemények. Bp. 1981a. K.n. 216-218p. 29cm. 1e. (Klny. Gyógyszerészet, 25.évf. 6.sz.)
U.I.2251., 2439.
NYIREDY Szabolcs
Ezerkilencszázkilencvenhárom 1993. A tordai országgyűlés 425 éves jubileuma. Bp. 1994a. Magyarorsz. Unit. Egyh. 13p. 20cm. 5e.
Gépirat!
U.I.2193.
NYITRAI Mózes
Képek a múltból. Nyolcvan év emlékei. 1993a. 171p. 30cm. 1e.
Kézirat!
U.I.1784.
BARCZA József - HELTAI János
Ismeretlen régi magyarországi nyomtatványok emléke a 16. századból. Bp. 1978a. Akad. k. 86-91p. 25cm. 1e. (Magyar Könyvszemle 94.évf. 1.sz.)
U.I.1802.
Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1600. Borsa Gedeon, Hervay Ferenc stb. Bp. 1971a. Akad. k. 928p. 25cm. 1e.
U.I.1803.
Régi magyarországi nyomtatványok. 2.köt. 1601-1635. Szerk.: Borsa Gedeon. Bp. 1983a. Akad. k. 855p. 25cm.
U.I.1795.
BORSA Gedeon
XVI. századi magyar nyomtatványok Stuttgartban. Bp. 1976a. Akad. kiad. 42-60p. 25cm. 1e. (Magyar Könyvszemle. 1976. 1-2.sz.) Xerox!
U.I. U.I.

O@

O^
U.I.1838.
Ochino : Stationen aus seinem Leben : Ein Theater-oder Lesestück / Huldrych Blanke. - Basel : Nachtmaschine, 1984a. - 98p. ; 20cm.
U.I.2448.
Óda az észhez : in memoriam Vas István / [vál., szerk., összeáll. Réz Pál]. - [Bp.] : Nap, 1999a. - 348p., [8] t. : ill. ; 19cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 963-8116-43-9 kötött : 1950,-Ft
U.I.1898.
Ódon Erdély : Művelődéstörténeti Tanulmányok / Szerk. Sas Péter. - Bp. : Magvető, 1986a. - 2db. ; 17cm.
U.I.0890.
OGONOWSKI, Zbigniew
Z zagadnien tolerancji w polsce XVII. wieku / Zbigniew Ogonowski. - Warszawa : Panstw. Wydawnictwo Naukowe, 1958a. - 349p. ; 20cm.
Summary : 331.pp.
U.I.1779.
Religio rationalis : Seu de rationis judicio controversiis etiam theologicis ac religiosis adhibendo tractatus : Anno 1685. / Szerk. Zbigniev Ogonowski. - Wolfenbüttel : Herzog August Bibl., 1982a. - 167p. ; 23cm. - (Wolfenbütteler Forschungen ; 20.)
U.I.1097.
OHENE, J. K.
Facts about religious leaders of old / J. K. Ohene. - Accra : The Ghana Society of Religious Liberals, [1965a.?]. - 24p. ; 18cm.
U.I.1123.
OHENE, J. K.
Handle us with great care : (Some religious questions answered) / J. K. Ohene. - Accra : The Ghana Society of Religious Liberals, 1965a. - 19p. ; 17cm.
U.I.1800.
A II. Olasz-Magyar Tudományos Kongresszus előadásai / Katona Ágnes. - Bp.: Akad.k., 1976a. - 421-424p.; 25cm.-
(Magyar Könyvszemle, 1976. 4.sz.)
Xerox másolat!
U.I.0801/b.
OLASZ Sándor
Heltai Gáspár 56. meséje és a Tinódi-Cronica címlapja = Fable 56 de Gáspár Heltai et le frontispice de "Cronica" de Tinódi / Olasz Sándor. - Szeged : JATE, 1971a. - 9-12p. ; 24cm. - in: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum ; 10-11.
U.I.0673.
O. NAGY Gábor
Magyar szólások és közmondások / O. Nagy Gábor. - Bp. : Gondolat, 1966a. - 860, [3]p. ; 25cm.
U.I.1437.
O. NAGY Gábor
Mi fán terem? : Magyar szólásmondások eredete / O. Nagy Gábor. - 3. bőv. kiad. - Bp. : Gondolat, 1979a. - 517p. ; 20cm.
U.I.1709.
ONGARO, Giuseppe
La scoperta della circolazione polmonare e la diffusione della Christianismi Restitutio di Michele Serveto nel 16. secolo in Italia e nel Veneto = The dicovery of the Pulmonary circulation and the diffusion of the Christianismi Restitutio by Michael Servetus in Italy and particularly in Venetia during the 16th century / Giuseppe Ongaro. - [S.l. : s.n.], 1971a. - 3-44p. ; 25cm.
Klny. Episteme Rivista Critica di Storia delle Scienze Mediche e Biologiche ; 1.
U.I.0452.
Vallás és szabadság : Felolvasások az unitárius és más szabadelvű vallásos gondolkozók és munkálkodók nemzetközi tanácsának Amsterdamban 1903. szept. hóban tartott gyűlésén / H. Oort, J. Estlin Carpenter [et al.] ; ford. az unitárius lelkészek és tanárok. - Kolozsvár : Gámán ny., 1904a. - VIII, 228, [2]p. ; 19cm.
U.I.1333.
ORBÁN Balázs
Országgyűlési beszédei 1871. nov. 7-től 1872. ápr. 16-ig / Orbán Balázs. - Pest : Tettei N., 1872a. - 100p. ; 19cm. - 
Klny. az Országgyűlési Naplóból
U.I.2312.
ORBÁN Balázs
Székelyföld képekben / Orbán Balázs ; a bev. tanulmányt írta Erdélyi Lajos ; az előszót írta Sütő András. - Bukarest : Kriterion, 1971a. - 60p., [2lev.], 34t. ; 25cm.
U.I.1781.
ORBÁN Balázs
A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. 3. köt. : Háromszék / Orbán Balázs. - Pest : Ráth M., 1869a. - 211p., 1t. ; 30cm. + mell. (Háromszék megye közigazgatási térképe -> U.I.1781/a.)
U.I.1807.
ORBÁN Balázs
A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból / Orbán Balázs. - Pest : Illyés Elemér k., 1868-1873a. ; Firenze ; München, 1981a. - 3db. ; 29cm.
1. köt., Udvarhelyszék
2. köt., Csik-szék
3. köt., Háromszék. - Új, bőv. kiad. O. B. kiadatlan kézírásos jegyzeteivel.
4. köt., Marosszék. - Új, bőv. kiad. O. B. kiadatlan kézírásos jegyzeteivel. 
5. köt., Aranyosszék
6. köt., Barczaság
U.I.0559.
ORBÁN Balázs
Torda város és környéke / Orbán Balázs. - Bp. : Pesti kvny., 1889a. - 479p., 12t. ; 29cm.
U.I.1887.
ORBÁN Balázs
Torda város és környéke / Orbán Balázs. - Reprint. - Bp. : Helikon, 1984a?. - 479p., 12t. ; 29cm. + 1mell.
A reprint az alábbi kiadás alapján készült: Bp., 1889.
U.I.0558.
ORBÁN Balázs
Utazás keleten / Orbán Balázs. - Kolozsvár : Stein ny., 1861a. - 3db. ; 22cm.
U.I.0282/a.
Báró Orbán Balázs szülőfaluja Lengyelfalva : Polonita-Lengyelfalva monográfiája / Lévai Lajos. - Odorheiu-Székelyudvarhely : Könyvnyomda, 1935a. - 43, [2]p. ; 23cm.
U.I.0075.
Orbán Balázs emléke / Írták Barátai és Ismerősei ; szerk. Boros György. - Kolozsvár : Dávid Ferenc Egylet, 1890a. - 32p., 1t. ; 24cm. 
4e.
U.I.0230/a.
Emlékbeszéd báró Orbán Balázs felett / Jakab Elek. - Bp. : Athenaeum ny., 1891a. - 58p. ; 23cm. 
2e. - Klny. Századok. 1891. I, II, III.füz.
U.I.0390.
Báró Orbán Balázs : (Történeti arckép) / Szentmártoni Kálmán. - Kolozsvár : Gámán ny., 1913a. - 11p. ; 24cm.
Klny. Keresztény Magvető 48. évf. 4.f. 225-233p.
U.I.0448.
Orbán Balázs emlékezete / Csiky Gábor, Józan Miklós [et al.]. - Bp. : Budapesti Dávid Ferenc Egylet kiad., 1940a. - 52p. ; 17cm. 
5e.
U.I.0463.
Ki volt Orbán Balázs? : Emlékezés a legnagyobb székelyre, születésének századik évfordulóján : 1829. febr. 3. - 1929. febr. 3. / Szentmártoni Kálmán, Kelemen Lajos [et al.]. - Odorheiu-Székelyudvarhely : Globus ny., 1929a. - 64p. ; 24cm.
U.I.2231.
[Két újságcikk Orbán Balázs egyik hagyatékáról]
a.) Ki mentette meg Orbán Balázs hagyatékát? : Egy másodszor is ellopott könyvről meg egy erdélyi fotósról / Mészáros József. - in: Magyar Nemzet, 1994. szept. 15.
b.) Orbán lelke - avagy el lehet-e lopni egy meg nem írt könyvet? / Bodor Pál (Diurnius). -  in: Magyar Nemzet, 1994. szept. 22. ; 18p.
U.I.1317.
A tanú : Történelmi regény : [Orbán Balázs élete] / Dávid Antal. - Bp. : Móra, 1981a. - 246p., 31t. ; 21cm.
U.I.2206.
Kétszáz éves a székelykeresztúri Orbán Balázs gimnázium : Unitárius iskola - közadakozásból / Sz. Farkas Jenő. - Bp., 1993a. - 9p. - in: Magyar Nemzet, 1993. jún. 10.
1e. - Újságkivágat!
U.I.2219.
A székelykeresztúri Orbán Balázs - volt unitárius - gimnázium 200 éves története / Szerk. Fekete János. - Kolozsvár : Unit. Egyh. és a Székelykeresztúri Orbán B. gimn., 1993a. - 209p. ; 24cm. 
2e.
U.I.2220.
A székelykeresztúri Orbán Balázs gimnázium emlékkönyve, készült az iskola fennállásának 200. évében / Szerk. Gergely György, Pitó Emese. - Székelykeresztúr : ATI Kft., 1993a. - 96p. ; 23cm.
U.I.0560.
ORBÁN János
Székelykeresztúr története / Orbán János. - Kolozsvár : Minerva, 1943a. - 400p., 21t. ; 21cm.
U.I.0301.
ORBÁN Lajos
Bizonyságtevés : Egyházi beszédek / Orbán Lajos. - Székelyudvarhely : Becsek ny., 1918a. - 111p. ; 24cm. - (Az Unitárius Egyház Könyvtára ; 1.)
1e.
Orbókné lsd. Szent-Iványi Ilona U.I.1561.
Orders of public worship for use in the chapel of Manchester College, Oxford. - Edinburgh : Neill Comp., 1915a. - 33p. ; 18cm.
U.I.0882.
Orders of worship : (For use in the Chapel of Manchester College, Oxford). - London : Lindsey Press, 1932a. - VIII, 180p. ; 17cm.
U.I.2513.
ÓRIGENÉSZ
A princípiumokról : IV. könyv 1-3. / Órigenész. - Bp., 1998a. - 96p. ; 20cm. - (Hermeneutikai füzetek ; 16.)
U.I.0787.
Szótár
ORSZÁGH László
Magyar-angol kéziszótár / Országh László. - 8.kiad.
Angol-magyar kéziszótár / Országh László. - 9.kiad. - Bp. : Akad. k., 1979a. - 2db. ; 21cm.
U.I.2640.
Régi magyarországi nyomtatványok : Harmadik kötet, 1636-1655. - Bp., Magyar Tudományos Akadémia, Országos Széchenyi Könyvtár, 2000a. - 1117p. ; 24cm.
RMNy
U.I.2571.
ÓSZABÓ István
A hitehagyott : Dráma két részben / Ószabó István. - 29p. ; 30cm.
Kézirat
U.I.2473.
Biblia
Ószövetség. - Bp., 1999a. - 541p. ; 30cm.
U.I.1428.
OTT, Heinrich
Die Lehre des 1. Vatikanischen Konzils : Ein evangelischer Kommentar / Heinrich Ott. - Basel : Friedrich Reinhard, 1963a. - 174p. ; 19cm. - (Begegnung ; 4.)
U.I.1708.
OTTO, Gert
Einführung in die praktische Theologie : Ein Arbeitsbuch / Gert Otto. - Stuttgart ; Berlin : W. Kohlharumer Verl., 1976a. - 108p. ; 19cm. - (Urban-Taschenbucher : T. Reihe ; 621.)
U.I.1285.
OTTO, Rudolf
Chorgebete für Kirche, Schule und Haus insonderheit auch für Jugendfeiern / Rudolf Otto, Gustav Mensching. - Giessen : Töpelmann, 1925a. - 115, [4]p. ; 17cm.
U.I.2344.
OTTO, Rudolf
A szent : Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz / Rudolf Otto. - Bp. : Osrirs, 1997a. - 259p. ; 20cm. - (Osiris könyvtár)
U.I.1983.
OTTO, Rudolf
Verantwortliche Lebensgestalltung : Gespraeche über Fragen der Ethik / Rudolf Otto ; hersg. von Karl Küssner. - Lüneburg, 1959a. - 170p. ; 21cm.
U.I.1565.
Our culture: its christian roots and present crisis / Ed. V. A. Demant. - London : Soc. for promoting christian knowledge, 1947a. - VII, 113p. ; 19cm. - (Edward Alleyn Lectures 1944.)
U.I.1423.
The outer and the inner world and other sermons / Ed. Essex Hall Pulpit (Series) by James Martineau, H. Enfield Dowson [et al.]. - London : Ph. Green, 1893a. - 138p. ; 19cm.
U.I.1272.
Outside the mainstream : General Assembly of Unitarian Free Christian Churches. - London : John G. Eccles Print, 1980a. - 22p. ; 21cm.
Brosura

Ö@

Ö^
U.I.0969.
Öffentlichkeitsarbeit der Pfarrgemeinde. System - Methoden - Praxis. Herausg.: Österreichischen Pastoralinstitut. Freiburg - Basel - Wien 1973a. Herder. 175p. 20cm. 1e.
U.I.2137.
Ökumene in Ungarn, der Tschechoslowakei und Polen. In Verbindung mit Károly Pröhle, András Reuss, Pavel Filipi und Karol Katski. Frankfurt am Main 1992a. Otto Lembeck. 157p. 22cm. 1e. (Beiheft zur Ökumenischen Rundschau. No 64.)
Orbók - Szent-Iványi, Ilona: Der Ökumenismus der ungarischen Unitarier und Neu - Delhi 1961. 63-66p.
U.I.0957.
Eine Religion für den Frieden. Die Rissho-Kosei kai japanische buddhisten für die Ökumene der Religionen. Herausg.: Italiaander Rolf. Erlangen 1973a. Ev.-Luth. Mission. 170p. 8t. 21cm. 1e.
U.I.2210.
50 éves az Ökuménikus Tanács Magyarországon. Bp. 1993a. Magy. Egyh. Ökum. Tan. 248p. 20cm. 1e.
U.I.2198.
50 éves az Ökuménikus Tanács Magyarországon. Szerk.: Jubileumi Szerk. Bizottság. Bp. 1993a. 248p. 20cm. 1e.
U.I.2140.
Az egyházak és a nacionalizmus. Ökumenikus tanulmányi anyag. Bp. 1992a. 39p. 1e. = Ökumenikus Tanulmányi Füzetek. 1992. 3.sz.
U.I.2320.
Felelősségünk az élő világért. Ökuménikus tudományos szimpozium 1994. febr. 15. Szerk.: Szabó-Jilek Iván. Bp. 1994a. Körny. védelmi kiad. 166p. 10cm. 1e. = Szász János: Az Unitárius Egyház állásfoglalása. 125-127p.
U.I.1442.
Kirche im Umbruch der Gesellschaft. Studien zur Pastoral Konstitution "Kirche in der Welt von Heutt" und zur Weltkonferenz "Kirche und Gesellschaft". Von: Böckle, F. - Kaelin, E.Y. etc. Hrsg.: H. Stirnimann. Freiburg/ Schweiz 1970a. Paulus Verl. 132p. 23cm. 1e. (Ökumenische Beihefte No 3.)
U.I.1038.
Alte Kirche und Ostkirche. Von Benoit, André - Kallis, Anastasios etc. Mainz - München, 1970a. M. Grünewald - Ch. Kaiser. 297p. 21cm. 1e. (Ökumenische Kirchengeschichte Bd.1.)
U.I.0934.
MEINHOLD, Peter
Ökumenische Kirchenkunde. Lebensformen der Christenheit heute. Stuttgart, 1962a. Kreutz Verl. 652p. 24cm. 1e.
U.I.2296/1.
SCHMIDTHALS, Walter
Das Evangelium nach Markus. Kapitel I. 1-9,1. Erg. Aufll. (Würzburg 1986a.) G. Mohn. 197p. 19cm. 1e. (Ökumenischer Taschenbuch Kommentar zum Neuen Testament. 2/1.)
Előzmény: 2273.
U.I.2296/2.
SCHMIDTHALS, Walter
Das evangelium nach Markus. Kapitel 9, 2-16, 20. Erg. Aufl. Würzburg, 1986a. G. Mohn 398-788p. 19cm. 1e. (Ökumenischer Taschenbuch Kommentar zum Neuen Testament 2/2.)
Előzmény: 2273.
U.I.2296/3
SCHNEIDER, Gerhard
Das evangelium nach Lukas. Kapitel 1-10. Würzburg, 1977a. Gütersloher Verl. G. Mohn. 253p. 19cm. 1e. /Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament. Bd. 3/1.
(Gütersloher Taschenbücher 500.)
Előzmény: 2273.
U.I.2296/4.
SCHNEIDER, Gerhard
Das evangelium nach Lukas. Kapitel 11-24. Würzburg, 1977a. Gütersloher Verl. G. Mohn. 518p. 19cm. 1e. /Ökumenischer Tascenbuchkommentar zum Neuen Testament. Bd. 3/2.
(Gütersloher Taschenbücher 501.)
Előzmény: 2273.
U.I.2273.
BECKER, Jürgen
Das evangelium nach Jochannes. Kapitel 1-10, 11-21. Würzburg, 1991a. 3. Überarb. Aufl. Gütersloher Verl. Mohn. 19cm. 2e. /Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neue Testament. Bd. 4/1, 4/2.
(Gütersloher Taschenbücher 505, 506.)
Előzmény: 2296/1-6.
U.I.2296/5.
WEISER, Alfons
Die Apostelgeschichte. Kapitel 1-12. Würzburg, 1981a. Gütersloher Verl. G. Mohn. 293p. 19cm. 1e. /Ökumenischer Tascenbuch Kommentar zum Neuen Testament. Bd. 5/1.
(Gütersloher Taschenbücher 507.)
Előzmény: 2273.
U.I.2296/6.
WEISER, Alfons
Die Apostelgeschichte. Kapitel 13-28. Würzburg, 1981a. Gütersloher Verl. G. Mohn. 2, 295-684p. 19cm. 1e. /Ökumenischer Taschenbuch Kommentar zum Neuen Testament. Bd. 5/2.
(Gütersloher Taschenbücher 508.)
Előzmény: 2273.
U.I.0962.
Solidaritat - Spiritualitat - Diakonie. Gottesdienst als Menschendienst. Ein Ökumenisches - Symposion. Hrsg.: Hase, Hans Cristoph - Heuer, Ansgar - Philippi, Paul. Stuttgart, 1971a. Avang. Verl. 296p. 22cm. 1e.
U.I.1468.
ÖRSY László
Úttalan utak ura. Eisenstadt, 1971a. Prugg Verl. 80p. 21cm. 1e.
U.I.1319.
Ősi erény. Nemzeti dicsőségünk. Fényes korszakok a magyar nemzet történelméből. Bp. é.n. Kosmos. 49t. 39cm. 1e.
Művészi fénymetszetek!
U.I.0016/a.
Egy őszi örömnap emléke az abrudbányai unitárius templom felszentelése alkalmával október 2-án 1864-ben. Írta: Kriza János, Ferencz József stb. Kolozsvár, 1865a. Róm. kat. lyceum ny. 42p. 23cm. 1e.

P@

P^
U.I.2429.
PACKER, J. I.
Igaz Istenismeret / J. I. Packer. - Bp., 1994a. - 277p. ; 20cm.
U.I.1955.
PAGET, John
Magyarország és Erdély : Válogatás / John Paget ; szerk. Maller Sándor. - Bp. : Helikon, 1987a. - 347p. ; 21cm.
U.I.0274/j.
Paget János esque. életirata / Kovács János. - Kolozsvár : Ajtai K.A. ny., 1893a. - 16p., 1t. ; 23cm.
Klny. a Keresztény Magvető 1893. 2.
Egybekötve angol nyelven
U.I.0274/j.
An oration in memory of the late John Paget esque : Honorary member of the? / Kovács [János] John. - Kolozsvár : Ajtai K. A., 1893a. - 22p., 1t. ; 23cm.
Egybekötve magyar nyelven
U.I.2133.
John Paget, M.D. of Transylvania : (1808-1892.) / David L. Wykes. - [S.l.], 1980a. = Transactions Unitarian Historical Society. Vol.17. No 2. 54-72p.
Xerox
U.I.0174/h.
A gyenge nem erősítése egy halotti beszédben, mellyett néhai tiszteletes pákei Pákei Judith asszonynak, néhai tiszteletes tudós kolosvári unitárius pap Fejérvári Sámuel úr özvegyének utolsó tisztessége végett készített Füzi János. - Kolozsvár : Ref. koll. ny., 1808a. - 20lev. ; 16cm.
U.I.0627.
Pákei Lajos rajzai Kolozsvár építészeti emlékeiről / Balogh Jolán. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum Egyesület k., 1944a. - 13p., 28t. ; 25cm. - (Erdélyi Tudományos Füzetek ; 186.)
Klny. Erdélyi Múzeum 1944. évf. 3-4.sz.
U.I.0668.
A pákei Pákey (másként Tamás) család / Szent-Miklósy László [szeőkefalvi]. - Veszprém : Egyh. Nyomd., 1943a. - 20p., 24t. ; 25cm.
Klny. A Magyar Családtörténeti Szemle 6, 7, 8, 9 és 10.sz.
U.I.1845.
PÁKOZDY László Márton
Robert Dán: Matthias Vehe-Glirius : Life and work of a radical antitrinitarian with his collected writings / Pákozdy László Márton. - Bp. : Akad. k., 1983a. - 264-268p. ; 24cm.
Klny. Filológiai Közlöny 29.évf. 1-2.sz.
U.I.1459.
PÁKOZDY, Ladislaus Martin
Der siebenbürgische Sabbatismus : Franz Delitzsch-Vorlesungen 1969. / Ladislaus Martin Pákozdy. - Stuttgart ; Berlin : Kohlhammer, 1973a. - 67p. ; 24cm.
U.I.2183.
Pál apostol levelei / Gál Ferenc. - Bp. : Szent István Társ., 1992a. - 371p. ; 20cm.
U.I.1996.
PALAEOLOGUS, Iacobus Chius
Cathechesis Christiana dierum duodecim / Iacobus Chius Palaeologus ; ed. Ruzena Dostalova. - Varsowie : Panst. Wydaw. Naukowe, 1971a. - 538p. ; 23cm. - (Polskieg Akad Nauk. Biblioteka Pisarzy Reformacyjnych ; 8.)
U.I.0793.
Jacobus Palaeologus / Pirnát Antal. - Warszawa : Panstw. Wyd. Naukowe, 1959a. - 73-129p. ; 24cm.
Klny. Studia nad Arianizmen, 1959.
U.I.0750.
Jacobus Palaeologus (ca. 1520-1585) : Ein Antitrinitarier als Schützling der Habsburger / Gerhard Rill. - Wien : F. Berger, 1963a. - 28-86p. ; 24cm. 
Klny. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 16.
U.I.1265.
Két 16. századi eretnek gondolkodó : (Jacobus Palaeologus és Christian Francken) / Lech Szczucki ; ford. Varsányi István, Schulek Tibor. - Bp. : Akad. k., 1980a. - 179p. ; 25cm. - (Humanizmus és reformáció ; 9.)
U.I.1745.
Zum siebenbürgishen Aufenthalt des Jacobus Palaeologus / Gustav Gündisch. - Bucarest : Acad. de la Rep. Roumaine, 1966a. - 72-79p. - (Revue des Études Sud-Est Européennes ; 4/1-2.)
Xerox
U.I.2182.
Pálffy Pál nádor levelei (1644-1653.) : (Pálffy Pál levelei Batthyány Ádámhoz és Borbálához) / S. Lauter Éva. - Bp. : Hungárprint, 1989a. - 223p. ; 20cm. - (Régi Magyar Történelmi Források ; 1.)
U.I.0121.
Palesztína a Jézus korában : (Carpenter E. J. után) / Ford. és átdolg. Derzsi Károly. - Bp. : Bagó ny., 1887a. - 118p. - (Unitárius Kis Könyvtár ; 27-33.)
U.I.2085.
PÁLFFY János
Magyarországi urak / Pálffy János. - Bp. : Révai, 1939a. - 328p. ; 19cm.
U.I.0305.
PÁLFI Márton
Kolozsvári glosszák / Pálfi Márton. - Bp. : Athenaeum, 1907a. - 57p. ; 25cm.
Klny. Nyelvészeti füzetek ; 45.
U.I.0812.
PÁLFY Miklós
Az Ótestamentom világa / Pálfy Miklós, Muntag Andor, Solymár Péter. - Bp. : Magyarországi Evang. Egyh. Sajtóoszt., 1973a. - 365p. ; 21cm.
U.I.2315.
PANNENBERG, Wolfhart
Anthropologie in theologischer Perspektive / Wolfhart Pannenberg. - Göttingen : Vandenhoeck, 1983a. - 540p. ; 23cm.
U.I.0967.
PANNENBERG, Wolfhart
Gegenwart Gottes : Predigten / Wolfhart Pannenberg. - München : Claudius, 1973a. - 200p. ; 21cm.
U.I.2298.
PANNENBERG, Wolfhart
Das Glaubensbekenntnis : Ausgelegt und verantwortet vor den Fragen der Gegenwart / Wolfhart Pannenberg. - 6. überbearb. Aufl. - München : Gütersloher Verl., 1995a. - 186p. ; 19cm.
U.I.2279.
PANNENBERG, Wolfhart
Grundzüge der Christologie / Wolfhart Pannenberg. - Gütersloh : G.Mohn, 1964a. - 445p. ; 23cm.
U.I.2316.
PANNENBERG, Wolfhart
Systematische Theologie / Wolfhart Pannenberg. - Göttingen : Vandenhoeck, 1988a. - 3db, 1846p. ; 23cm.
U.I.2384.
Pannonhalma 1000 éve : Mons Sacer 996-1996. - Pannonhalma, 1996a. - 3db., 1339p. ; 28cm.
Pap bácsi lsd. Józan Miklós U.I.0565.
PAP László
Beszámoló az egyetemes egyháztanács magyarországi bizottsága újjáépítési osztályának első félévi munkájáról / Pap László. - Bp. : Bethlen G. ny., 1946a. - 21p. ; 22cm.
U.I.0563.
PAP Mózsi
Boldogok a halottak, Erény ... Abrudbányai id. Rédiger Károly emlékére / Pap Mózsi. - Kolozsvár : Ev. ref. főtan., 1860a. - 32p. ; 22cm.
U.I.0460.
Papi beköszöntő ünnepély : Tartott Alsó-Siménfalván, dec. 3-án 1882. / Barabás Lajos, Németh István [et al.]. - Székely-Udvarhely : Becsek ny., 1882a. - 21p. ; 22cm.
U.I.1574.
Közönséges egyházi beszédek / Jánosi Zoltán. - Debrecen : Hegedűs-Sándor k., [s.a.]. - 253p. ; 23cm. - (Papi dolgozatok ; 3.)
U.I.1575.
Ünnepi egyházi beszédek / Jánosi Zoltán. - Debrecen : Hegedűs-Sándor k., 1909a. - 251p. ; 23cm. - (Papi dolgozatok ; 4.)
U.I.1576.
Alkalmi egyházi beszédek / Jánosi Zoltán. - Debrecen : Hegedűs-Sándor k., 1910a. - 241p. ; 23cm. - (Papi dolgozatok ; 5.)
U.I.1577.
Alkalmi egyházi beszédek / Jánosi Zoltán. - Debrecen : Hegedűs-Sándor k., 1911a. - 50p. ; 23cm. - (Papi dolgozatok ; 6.)
U.I.1540.
Közönséges egyházi beszédek / Jánosi Zoltán. - Debrecen : Hegedűs-Sándor k., 1914a. - 260p. ; 23cm. - (Papi dolgozatok ; 8.)
Előzmény: Mitrovics Gyula dolgozatai
Papp Domokos lsd. Gyallai U.I.2704.
Parasztbiblia : Magyar népi biblikus történetek / Lammel Annamária, Nagy Ilona. - 2. jav. kiad. - Bp. : Osiris, 2001a. - [4], 361, [3]p. ; 20cm. - (Osiris Könyvtár : Folklór / Sorozatszerk. Voigt Vilmos, ISSN 1218-8719)
ISBN 963-379-111-1 kötött : 1880,-Ft
U.I.1878.
A brief history of the First Parish Church in Plymouth. - Plymouth : Leyden Press, 1973a. - 15p. ; 18cm.
U.I.1226.
PARK, Charles Edwards
Christianity: How it came to us; What it is; What it might be : The Minus Lectures for 1947. / Charles Edwards Park. - Boston : Beacon Press, 1948a. - 121p. ; 20cm.
U.I.0720.
PARK, Charles E.
Surviving the disillusionment / Charles E. Park. - Brookline : Waters-Stiles, 1931a. - 9p. ; 20cm.
U.I.0855.
PARKE, David B.
The epic of unitarism: original writings from the history of liberal religion / David B. Parke. - Boston, Mass : Starr King Press, 1957a. - XII, 164p. ; 22cm.
U.I.0872.
PARKE, David B.
The epic of unitarism: original writings from the history of liberal religion / David B. Parke. - Boston, Mass : Beacon Press, 1957a. - XII, 164p. ; 20cm.
3. utánnyomás 1969.
U.I.1441.
Violence in the U.S. Vol.2. : 1968-71. / Ed. Thomas F. Parker. - N.Y. : Facts on file, Inc., 1974a. - 244p. ; 24cm.
U.I.1909.
PARKER Tivadar
Jézus Krisztus / Parker Tivadar ; ford. Péterfi Dénes. - Kolozsvár : Minerva, 1925a. - 27p., 1t. ; 16cm. - (Unitárius Könyvtár ; 3.)
U.I.1526.
PARKER, Theodor
Views of religion / Theodor Parker ; introduct. Freeman Clarke. - Boston : Am. Unit. Ass., 1906a. - X, 466p. ; 22cm.
U.I.1420/b.
Theodore Parker, crusader who added theological and social bite to Unitarian Universalist life / Donald Szantho Harrington. - 1-19p.
in: U.I.1420. Harrington : Channing, Parker, Emerson ... N.Y. 1975a.
U.I.1375.
Theodore Parker / Henry Steele Commager. - 2. ed. - Boston : The Beacon Press, 1947a. - VIII, 339p., 11t. ; 22cm.
U.I.1190.
PARKMAN, Francis
Count Frontenac and New France under Louis XIV. / Francis Parkman ; prefatory note by Oscar Handlin. - Boston : Beacon Press, 1966a. - XIV, 463p., 1t. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 222.)
U.I.0732/a.
PÁSKÁNDI Géza
Szervétusz a máglyán : (Vers, kézirathasonmás) ; Egy érdeklődés rövid története / Páskándi Géza. - Bp. : Magy. Írók Szöv., 1975a. - 1424-1425p. ; 24cm. = Kortáras 19.évf. 9.sz.
U.I.2122.
PÁSKÁNDI Géza
Vendégség : (Dávid Ferenc, avagy Unus est Deus?) : Történelmi dráma 3 felvonásban ; Tornyot választok : (Apáczai) : Történelmi dráma 3 felvonásban ; Az értelmezés görbületei / Páskándi Géza. - Bp. : Magvető, 1973a. - 221p. ; 19cm.
U.I.0754.
PÁSKÁNDI Géza
Vendégség : (Dávid Ferenc, avagy Unus est Deus?) : Történelmi dráma 3 felvonásban / Páskándi Géza. - Cluj : Poligrafica, 1970a. - 524-546p. ; 24cm. = Korunk 29.évf. 4.sz.
U.I.1163.
PASSUTH László
Víz tükrére krónikát írni : Regény / Passuth László. - Bp. : Szépirod. k., 1980a. - 537p. ; 22cm.
U.I.1829.
PATAKI József
Udvarhely széki törvénykezési jegyzőkönyvek : 1569-1591. / Demény Lajos, Pataki József. - Bukarest : Kriterion, 1983a. - 395p. ; 25cm. - (Székely oklevéltár : Új sorozat ; 1.)
U.I.1979. !
Székely oklevéltár : Új sorozat. 1.köt. Udvarhely széki törvénykezési jegyzőkönyvek 1569-1591. 2.köt. 1591-97. / Közzéteszi Demény Lajos és Pataki József. - Bukarest : Kriterion, 1983a., 1985a. - 2db. ; 25cm.
U.I.0395.
Gyászbeszéd désfalvi Pataky Sándor sírjánál : Sarosul-Unguresc -  Magyarsároson 1938. évi július hó 13-án / Székely Tihamér. - Cluj : Pallas ny., 1938a. - 4p. ; 23cm.
U.I.0304.
PATAY Pál
Végvezekényi Baldácsy Antal báró élete és a Baldácsy-alapítvány félszázados története : 1876-1926. / Patay Pál. - Bp. : Bethlen ny., 1926a. - 123p., 1t. ; 25cm.
U.I.0822.
PATTON, Kenneth L.
Services and songs for the celebration of life / Kenneth L. Patton. - Boston : Beacon Press, 1967a. - XII, 209p. ; 24cm.
U.I.0836.
Humanista erudíció és barokk világkép : Pázmány Péter prédikációi / Bitskey István. - Bp. : Akad.k., 1979a. - 206p. ; 25cm. - (Humanizmus és Reformáció ; 8.)
U.I.0306.
PEABODY G. Ferenc
A lélek egyháza : Rövid tanulmány a kereszténység lelki hagyományairól / Peabody G. Ferenc ; Szent-Iványi Sándor. - Cluj, 1935a. - 114p. ; 21cm. -(Szabadelvű Vallásos Értekezések ; 7.)
U.I.1879.
Documents of the Sixth All-Christian Peace Assembly Prague July 2-9., 1985. - Praha : Information Department of the Christian Peace Conference, 1985a. - 414, XXXIp., 1t. ; 21cm.
Mint résztvevő lsd. XVIII, XXVI p.
Nemzetközi kongresszus
U.I.2637.
PÉCHI Simon
Az Atyák mondásai : Pirqé ávot fordítása : (1620/21.) / Péchi Simon. - Bp., 1999a. - 171p. ; 20cm. - (Hungarica Judaica ; 2.)
U.I.0798.
Péchi Simon letartóztatása 1621-ben / Dán Róbert. - Bp. : [s.n.], 1974a. - 66-70p. ; 24cm.
Klny. Irodalomtörténeti Közlemények 1974. 1.sz.
U.I.0741.
Péchy Simon Psaltériumának variánsa / Dán Róbert. - [Bp. : OSZK], 1972a. - 287-292p. ; 24cm.
Klny. Magyar Könyvszemle 1972. 3-4.
U.I.1357.
Péchi Simon világképének elemei és forrásai / Dán Róbert. - Bp. : MTA, 1973a. - 81-98p. ; 24cm. - (Reneszánsz-füzetek ; 19.)
Klny. MTA 2. oszt. Közleményei XXII.köt. 1-2.sz.
U.I.0736.
A "Pécsi Disputa" / Dán Róbert. - Bp. : MTA, 1976a. - 1-14p. ; 24cm. - (Reneszánsz-füzetek ; 31.)
Klny. Irodalomtörténeti Közlemények 1976. 1.
U.I.1582.
Pécsi Disputa / Válaszuti György ; bev. Dán Róbert ; sajtó alá rend. Németh S. Katalin. - Bp. : Akad. k., 1981a. - 792p., 3t. ; 21cm. - (Régi magyar Prózai Emlékek ; 5.)
U.I.0674/2.
A pécsi disputa szövegeiről / Németh S. Katalin. - Szeged : JATE BTK, 1973a. - 75-81p. ; 24cm. = Acta Historiae Litterarum Hungaricum ; T.13.
(Acta Univ. Szegediensis)
U.I.1371.
Az unitarizmus a Dunántúl; a nagyharsányi katasztrófa, a pécsi disputa / Révész Imre. - [S.l., s.a.]. - 171-175p. ; 13cm.
Fotó, kivágat. Révész Imre: Egyháztörténet
U.I.1882.
PECZ Samu
A protestáns templomok építéséről, kapcsolatban a debreceni kálvinista új templom részletes ismertetésével / Pecz Samu. - Bp. : Magy. Mérnök és Építész Egyl., 1888a. - 193-205, 241-251p. ; 24cm. - (Magyar Mérnök Egyesület Közlönye ; 22.)
Fölolvastatott a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet mű- és középítészeti szakosztályának 1888. évi febr. hó 20. és 27-én tartott ülésein. 
U.I.1761.
Pecz Samu emlékezete / Nagy Károly. - Bp. : Magy. Kir. József-Műegy. ny., 1931a. - 19p. ; 23cm.
Klny. Az 1931. évi május hó 18-án tartott emlékünnepély "Beszédeiből"
U.I.1043.
Közművelődés és iskolaügy Bölöni Farkas Sándor úti jegyzeteiben / Antall József. - Bp. : [s.n.], 1966a. - 1131-1140p. ; 22cm.
Pedagógiai Szemle 1966. 12.
Fotokópia
U.I.2662.
   Peer-kódex : a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel : [... az Országos Széchenyi Könyvtár M. Nyelvemlék 12. jelzetű kódexe alapján készült] / [az átirat elkészítését irányította ... Kozocsa Sándor Géza] ; [közzéteszi, a bevezetést és a jegyzeteket írta Kacskovics-ReményiAndrea és Oszkó Beatrix]. - Bp. : Argumentum : M. Nyelvtud. Társ., 2000a. - 791p. : ill., részben kotta ; 20cm. - (Régi magyar kódexek, ISSN 0237-644X ; 25.)
   ISBN 963-446-147-6 kötött : 2900,-Ft
U.I.1101.
Socialism in evolution / G. D. H. Cole. - Harmondsworth : Penguin Books, 1938a. - 248p. ; 19cm. - (Pelican Books ; 1938.)
U.I.1180.
Western society and the church in middle ages / R. W. Southern. - Baltimore : Penguin Books, 1972a. - 376p. ; 18cm. - (The Pelican History of the Church ; 2.)
U.I.1181.
The reformation / Owen Chadwick. - Baltimore : Penguin Books, 1972a. - 463p. ; 18cm. - (The Pelican History of the Church ; 3.)
1e. 
U.I.1182.
The church and the age of the reason 1648-1789 / Gerald R. Cragg. - Baltimore : Penguin Books, 1970a. - 299p. ; 18cm. - (The Pelican History of the Church ; 4.)
1e.
U.I.1405.
A history of christian missions / Stephen Neill. - Harmondsworth : Penguin Books, 1964a. - 622p. ; 18cm. - (The Pelican History of the Church ; 6.)
U.I.2129.
100 éves a "Koháry", ma Nagy Ignác utcai templom. A budapesti Unitárius Egyházközségnek / [Fényképezte: Pellérdy Lászlóné]. - Bp., 1990a. - 2db., 44t. ; 17cm. 
1e. - Fényképalbum. v.ö. szöveg: Kaplay Imréné cikke. Unitárius Élet. 1990a. 44.évf. 6.sz. 2-4p. és U.I. 2067., 2067/a.
U.I.0913.
The early Church / Henry Chadwick. - Middlesex : Penguin, 1971a. - 304p. ; 18cm. - (Penguin books ; 1.)
U.I.2525.
PERCZEL István
Isten felfoghatatlansága és leereszkedése : Szent Ágoston és Aranyszájú Szent János metafizikája és misztikája / Perczel István. - Bp., 1999a. - 248p. ; 20cm.
U.I.0701.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
Altruizmus a szociális munkában / Perczelné Kozma Flóra. - Bp. : Stephaneum, 1907a. - 11p. ; 23cm. 
A Magyar Gazdaszövetség kiadványa
U.I.0308.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
Channing szelleme / Perczelné Kozma Flóra. - Bp., 1923a. - 18p. ; 23cm.
U.I.0307.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
A család szerepe az egyetemes szociális munkában ; A vallás szerepe a nevelésnél / Perczelné Kozma Flóra. - Székelykeresztúr, 1906a. - 18p. ; 20cm.
Klny. az Unitárius Egyház 1. évf. 1906. 9.sz. 1-4p. - az Unit. Egyh. 1.évf. 10.sz. 1-3p.
U.I.0309.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
Eszménk az egyházi életben / Perczelné Kozma Flóra. - Bp. : Pátria ny., 1904a. - 13p. ; 23cm.
U.I.0310.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
Az evangélium mint a 20. század fegyvere / Perczelné Kozma Flóra. - Bp. : Pátria ny., 1906a. - 15p. ; 23cm.
U.I.0313/a.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
Felelet egy Református Keresztyén "Válasz"-ára / Perczelné Kozma Flóra. - Bp. : Pátria ny., 1903a. - 8p. ; 23cm.
U.I.0311.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
Felolvasások és közlemények a modern vallásbölcsészet és sociológia terén / Perczelné Kozma Flóra. - Bp. : Pátria ny., 1908a. - 372p. ; 22cm.
U.I.0312.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
Felolvasások és közlemények : 1909-1915. 2.köt. / Perczelné Kozma Flóra. - Ipolyság : Neumann ny., 1915a. - 287p. ; 22cm.
U.I.0314.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
Három értekezés / Perczelné Kozma Flóra. - Bp. : Franklin ny., 1909a. - 30p. ; 23cm.
U.I.0315.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
Missiónk a 20. században / Perczelné Kozma Flóra. - Bp. : [s.n.], 1906a. - 17p. ; 21cm.
U.I.0316.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
A modern kereszténység missiója a 20. században / Perczelné Kozma Flóra. - Bp. : Pátria ny., 1907a. - 26p., 1t. ; 18cm.
U.I.0318.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
A nő választójoga / Perczelné Kozma Flóra. - A Magyarországi Nőegyesület Szövetségének kiadványa. - Ipolyság : Neumann ny., 1918a. - 11p. ; 24cm.
U.I.0320.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
Protestantizmus és unitarizmus / Perczelné Kozma Flóra. - Bp. : Pátria ny., 1903a. - 8p. ; 23cm.
U.I.0320/a.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
Protestantizmus és unitarizmus / Perczelné Kozma Flóra. - Kiadta a Székelykeresztúr-vidéki unit. lelkészkör. - Székelykeresztúr : Szabó K. ny., 1904a. - 22p. ; 22cm.
U.I.0319.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
A szabadelvű theológia előnye korunk sociális áramlataira nézve / Perczelné Kozma Flóra. - Bp. : Pátria ny., 1910a. - 17p. ; 20cm.
U.I.0321.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
Tolstoj és a Szabadelvű Egyházak / Perczelné Kozma Flóra. - Bp. : Pátria ny., 1905a. - 12p. ; 23cm.
U.I.0317.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
Unitárius nők világa / Perczelné Kozma Flóra. - Kolozsvár : Gámán ny., 1902a. - 12p. ; 24cm. - (A Dávid Ferenc Egylet Kiadványai : Felolvasások ; 21. sz. 20. füz.) 
U.I.0313.
Válasz Perczelné Kozma Flóra úrnőnek "Protestantizmus és unitarismus" című értekezésére / Egy Református Keresztyén. - Bp. : Nagy. S. ny., 1903a. - 8p. ; 23cm.
U.I.1153.
Predigtstudien für das Kirchenjahr 1977. / Herausg. Peter Krusche, Ernst Lange [et al.]. - Stuttgart ; Berlin : Kreuz Verl., 1977a. - 270p. ; 23cm. - (Perikopenreihe 5 - Zweiter Halbband)
U.I.0864.
Personality and religion : The role of religion in personality development / Edit. William A. Sadler jr. - London : SCM Press, 1970a. - IX, 245p. ; 22cm.
U.I.2566.
PESCH, Rudolf
Römerbrief / Rudolf Pesch. - Würzburg, 1994a. - 111p. ; 24cm. - (Die Neue Echter Bibel : Kommentar zum Neuen Testament mit der Einheitsübersetzung)
U.I.2319.
Pestszentlőrinc krónikája : Múltunkról a mának / Grünvald Mária, Szász János [et al.]. - Bp. : Pestszentlőrinci Önkorm., 1996a. - 464p. ; 24cm.
U.I.2107.
PÉTER József
Százéves a budapesti unitárius templom : A hit Isten ajándéka : Beszélgetés Huszti János püspökkel / Péter József. - Bp. : Anthenaeum, 1990a. - 10-11p. ; 30cm. = "Ország-Világ" 34. évf. 45.sz.
U.I.0928.
PÉTER Katalin
A magyar romlásnak századában / Péter Katalin. - Bp. : Gondolat, 1979a. - 203p. ; 18cm. - (Magyar Historia)
U.I.0561.
PÉTER Lajos
A székelykeresztúri unitárius gimnázium rövid története : Különös tekintettel a román megszállás éveire / Péter Lajos. - Székelykeresztúr : Globus, 1941a. - 16p. ; 24cm.
U.I.0334.
Keresztúri véndiákok albuma / Az 1926. máj. 29-30. véndiák találkozó emlékére kiadta ... Unitárius Főgimnázium elöljárósága ; szerk. Péter Lajos. - Székelykeresztúr : Könyvny. rt., 1926a. - 77p., 1t. ; 23cm.
U.I.0339/a.
A székelykeresztúri Unitárius br. Orbán Balázs gimnázium 150 éves emlékünnepe 1793-1944. : 150 év emléke az 1943. jún. 5.-i véndiáktalálkozó és jún. 6.-i emlékünnep alkalmával elmondott beszédek, költemények és elbeszélések / Összeáll. Péter Lajos. - Kolozsvár : Minerva ny., 1944a. - 90p., 6t. ; 24cm.
U.I.0327.
PÉTER Sándor
Firtos vár ördöge ... / Gyallai Papp Domokos, Gál József, Péter Sándor. - [S.l. : s.n., s.a.]. - 16p. ; 19cm. 
1e
U.I.0425.
Beiktató ünnepély az unitárius theológiai intézetben Kolozsvárt, 1910. máj. 28. / Péterfi Dénes, Ferencz József [et al.]. - Kolozsvár : Ajtai ny., 1910a. - 62, 1p. ; 25cm. 
2e.
U.I.0431.
PÉTERFI Dénes
Dersi János emléke : A felette mondott beszédekben Marosvásárhelyt, 1890. dec. 29.-én / Péterfi Dénes, Kelemen Albert. - Kolozsvár : Ajtai Ny., 1891a. - 17p. ; 23cm.
2e.
U.I.0329/a.
PÉTERFI Dénes
Ima alsó-járai özv. Ferenczy Mózesné szül. Homoródkarácsonyfalvi Füzy Krisztina felett 1894. V. 28-án / Péterfi Dénes. - Kolozsvár : Ajtai K. ny., 1894a. - [4lev.] ; 24cm.
U.I.0328.
PÉTERFI Dénes
Ima kissolymosi Gyergyay Árpád felett / Péterfi Dénes. - Kolozsvár : K. Papp ny., 1881a. - 8p. ; 24cm.
U.I.0329.
PÉTERFI Dénes
Ima Kovács Jánosné született Kriza Lenke felett 1890. júl. 27-én / Péterfi Dénes. - Kolozsvár : Ajtai K. ny., 1890a. - [3lev.] ; 23cm.
U.I.0613.
PÉTERFI Dénes
A Jézus asztalánál : Beszédek / Péterfi Dénes. - Kolozsvár : Ajtai K., 1900a. - 111p. ; 20cm.
U.I.0333.
PÉTERFI Dénes
Keresztény egység : Egyházi beszéd : Déván az ev. ref. templomban 1883. aug. 5-én / Péterfi Dénes. - Kolozsvár : M. Polgár ny., 1883a. - 10p. ; 23cm.
U.I.0562.
PÉTERFI Dénes
Unitárius kereszténység : Egyházi beszédek / Péterfi Dénes. - Bp. : Kókay, 1907a. - [2], 174p. ; 19cm.
U.I.1906.
Péterfi Dénes / Gál Kelemen. - Cluj-Kolozsvár : Corvin kvny., 1925a. - 25p. ; 16cm. - (Unitárius Könyvtár ; 5.)
U.I.0330.
Az ember kötelességei és jogai / Henri Marion ; ford. és átírta Péterfi Dénes. - Kolozsvár : Ajtai K. ny., 1888a. - [2], 111, [1]p. ; 20cm.
U.I.0299/a.
Péterfi Dénes a halkszavú, tiszta lelkű ember / Sütő Nagy László. - Cluj-Kolozsvár : Corvin, 1925a. - 7p. ; 23cm.
U.I.2118.
PÉTERFI Sándor
Egyházi szent beszédek, melyeket különbféle alkalomra írt és mondott / Péterfi Sándor. - Kolozsvár : Ev. ref. Főtan. ny., 1864a. - VIII, 168p. ; 23cm.
U.I.2117.
PÉTERFI Sándor
Köznép előtt tartott egyházi sz[ent] beszédek. 1.füz. / Péterfi Sándor. - 2. jav. bőv. kiad. - Kolozsvár : Ev. ref. Főtan. ny., 1863a. - 2, 152p. ; 23cm.
U.I.0335.
PÉTERFI Sándor
Köznép előtt tartott egyházi sz[ent] beszédek. 2.füz. / Péterfi Sándor. - Kolozsvár : Ev. ref. Főtanoda ny., 1859a. - [2], 176p. ; 22cm.
U.I.0332.
PÉTERFI Gyula
Karácsony estéjén : (Színjáték 1 felvonásban) : Torockón 1932. évben / Péterfi Gyula. - Cristur : Szabó K.né, 1932a. - 20p. ; 16cm.
U.I.0336.
201 legújabb magyar és székely népdal : A tordai Kossuth szobor javára / Gyűjtötte Péterfi Tamás. - Torda : Harmath J. ny., 1894a. - 63p. ; 15cm.
U.I.0322.
PETHŐ István
"Hiszem az örök életet" : A betemetett kutak : Unitárius egyházi beszédek / Pethő István. - Budapest : Ágoston, 1935a. - 32p ; 17cm. - (Unitárius Kereszténység ; 2.)
1e.
U.I.0542.
Hittankönyv az általános iskolák 2. osztályának unitárius tanulói számára / Összeáll. Pethő István. - Bp. : Magyarországi Unit. Egyházköri Tanács, 1950a. - 54p. ; 17cm.
U.I.0690.
Unitárius imádságok / Írta az unitárius lelkipásztorok munkaközössége ; az előszót írta Pethő István. - Bp. : A Magyarországi Unitárius Egyházközi Tanács, 1960a. - 143p. ; 14cm.
U.I.0324.
Petrichevich Horváth Kálmán főgondnok üdvözlő beszéde vargyasi id. Daniel Gábor főgondnok és kilyéni Ferencz József püspök urakhoz 25 évi hivatali működésük jubileuma alkalmával. - Kolozsvár : Gámán ny., 1901a. - 7p. ; 23cm.
U.I.0326.
PETRICHEVICH HORVÁTH Emil br.
A Mogorovich nemzetség és a Petrichevich család leszármazása : A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich család története és oklevéltára : Külön melléklet a Petrichevich család általános története c. művéhez / Petrichevich Horváth Emil. - Bp. : Sárkány ny., 1934a. - 25cm.
U.I.0325.
PETRICHEVICH HORVÁTH Emil br.
A Petrichevich család általános története : A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich család története és oklevéltára. 1. rész. 1. köt. 1069-1526-ig / Petrichevich Horváth Emil. - Bp. : Sárkány ny., 1934a. - 371p., 14t. ; 26cm. 
U.I.0325/b.
PETRICHEVICH HORVÁTH Emil br.
A Petrichevich család naplói : A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich család története és oklevéltára : P. Lázár (1837-38, 1848/50), P. János (1848-59), P. Károly (1776-1808). 2. rész. 3. köt. / Petrichevich Horváth Emil. - Pécs : D. Pécsi Egy. könyvk., 1941a. - XXXI, 162p., 1t. ; 25cm.
U.I.0325/a.
PETRICHEVICH HORVÁTH Emil br.
A Petrichevich család történetének regesztái : A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich család története és oklevéltára. 1. rész. 2. köt. 1069-1942-ig / Petrichevich Horváth Emil. - Pécs : D. Pécsi Egy. könyvk., 1942a. - VIII, 408p., [1] 5t. ; 25cm.
U.I.0345.
A széplaki Petrichevich-Horváth család / Sándor Imre. - Kolozsvár : Gámán ny., 1908a. - 41p. ; 23cm.
Klny. Genealógiai Füzetek 1908.évf.
U.I.0155.
Gyásztisztelet széplaki br. Petrichevich-Horváth Ferencz koporsójánál Felsőzsukon, 1906. júl. hó 4.-én / Ferencz József. - Kolozsvár : Gámán ny., 1908a. - 12p. ; 23cm. 
2e.
U.I.0323.
Petrichevich Horváth Kálmán elnök úrnak a Dávid Ferencz Egylet Központi Választmánya gyűlésében tartott beszéde. - Kolozsvár : Gámán ny., [s.a.]. - [2lev.] ; 24cm.
U.I.0077.
Báró Petrichevich-Horváth Kálmán és elődei / Boros György. - Cluj-Kolozsvár : [s.n.], 1929a. - 3-15p. 23cm.
Klny. Keresztény Magvető 1928. szept. - dec. 5-6. f.)
U.I.0940.
A kedves ember egy halotti beszédben lerajzolva, melyet néhai ... Petrityevit Horváth Miklós úr utolsó tiszteletére írt : 1816. / Molnos Dávid. - Kolozsvár : K.Lyc., 1816a. - 77-131p. ; 18cm.
A kötet első munkája címlap hiányában ismeretlen!
U.I.1212.
PETRÓ József
Az ősegyház élete / Petró József. - Bp. : Szt. István Társulat, 1929a. - 184p. ; 18cm. - (Szent István Könyvek ; 63.)
U.I.1426.
Petrus ein Mensch im Widerspruch : Neuen Stationen / Hrsg. von Johannes Kuhn. - Stuttgart : Quell Verl., 1973a. - 71p. ; 20cm.
U.I.2174.
Fényképek
Koháry u. templom és épület
1. Petz Samu tervek
2. Koháry u. templom és épület külső
3. Koháry u. templom és épület belső
4. Filmek, negatívok
 1e.
U.I.2563.
PFAMMATTER, Josef
Epheserbrief. Kolosserbrief / Josef Pfammatter. - Würzburg, 1990a. - 87p. ; 24cm. - (Die Neue Echter Bibel : Kommentar zum Neuen Testament mit der Einheitsübersetzung)
U.I.0879.
PFORDTEN, Otto v.
Religions-Philosophie / Otto von Pfordten. - Berlin ; Leipzig : Gruyter, 1922a. - 150, [2]p. ; 16cm. - (Sammlung Göschen)
U.I.1853.
Phaenomenologie der Religion / Gerardus van der Leeuw. - 4. Aufl. - Tübingen : Mohr, J.C.B., 1977a. - XII, 808p. ; 23cm. - (Neue Theologische Grundrisse)
U.I.0723.
PHILIPPI, Paul
Der Bistrizer Notaer Daniel Krecher und die siebenbürgische Religionsfreiheit / Paul Philippi. - [S.l. : s.n.], 1976a. - 162-165p. ; 21cm.
Klny. Korrespondenzblatt des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde, 6. (70.) Jg., 1976.
Repró
U.I.2008.
PHILIPPI, Paul
Reformation unter dem Halbmond / Paul Philippi. - Erlangen : Erl. Univ., 1953a. - 2lev. ; 31cm. - (Die Erlanger Universalitaet ; Jahrg.6. Beilage 12.)
U.I.1655.
PHILIPPI, Paul
Staatliche Einheit und Gesellschaftliche Pluralitaet in der Religionsgesetzgebung des Fürstentums Siebenbürgen / Paul Philippi. - Beriln ; Heidelberg ; N.Y. : Springer, 1974a. - 50-65p. ; 25cm.
Klny. Heidelberger Jahbücher ; 18. 1974.
U.I.2717.
PINCKAERS, Servais
A keresztény erkölcsteológia forrásai : Módszere, tartalma, története / Servais Pinckaers. - [S.l.] : Paulus Hungarus : Kairosz, 2001a. - 530p. ; 25cm. 
ISBN 963-9406-11-2 kötött : 3800,-Ft
U.I.1567.
Pioneers of religious liberty in America : Being the great and Thursday Lectures delivered in Boston in nineteen hundred and three / Samuel A. Eliot, Edwin D. Mead [et al.]. - Boston : Amer. Unit. Ass., 1903a. - 396p. ; 21cm.
U.I.2464.
PIRNÁT Antal
Balassi Bálint poétikája / Pirnát Antal. - Bp., 1996a. - 118p. ; 24cm. - (Humanizmus és reformáció ; 24.)
U.I.2057.
De falsa et vera unius Dei patris, filii et spiritus sancti cognitione libri duo (Albae Iuliae) 1568 / Introduced by Antal Pirnát. - Bp. : Akad. k., 1988a. - LXXVI, 393, [2]p. ; 20cm. - (Bibliotheca Unitariorum ; 2.)
U.I.1760.
Antitrinitarianism in the second half of the 16th century / Ed. Robert Dán, Antal Pirnát. - Bp. : Akad. k., 1982a. - 351p., 1t. ; 25cm. - (Studia Humanitatis ; 5.)
U.I.0671
PIRNÁT, Antal
Die Ideologie der siebenbürger Antitrinitarier in den 1570 er Jahren / Antal Pirnát. - Budapest : Akad. k., 1961a. - 217p ; 21cm.
1e.
U.I.0793.
PIRNÁT, Antal
Jacobus Palaeologus / Antal Pirnát. - Warszawa : Panstw. Wyd. Naukowe, 1959a. - 73-129p. ; 24cm.
Klny. Studia nad Arianizmen, 1959.
U.I.1768.
The biblicism of Ferenc Dávid / Erdő János. - Bp. : Akad. k., 1982a. - 47-55p. ; 25cm. 
1e.
Klny. Antitrinitarianism in the second half of the 16th century / Ed. Dán, R., Pirnát, A. (Studia Humanitatis ; 5.)
U.I.1863.
Pistiology : An essay of faith / Richard F. Boeke. - Berkeley, 1982a. - 1, 80p. ; 22cm.
Soksz.
U.I.2220.
A székelykeresztúri Orbán Balázs gimnázium emlékkönyve, készült az iskola fennállásának 200. évében / Szerk. Gergely György, Pitó Emese. - Székelykeresztúr : ATI Kft., 1993a. - 96p. ; 23cm.
U.I.1617.
Religion ohne Kirche : Die Bewegung der Freireligiösen : Ein Handbuch / Hrsg. Friedrich Heyer, Volker Pitzer. - Stuttgart : Quell. Verl., 1977a. - 246p. ; 20cm.
U.I.0887.
A pocket guide to unitarianism / Ed. Harry Scholefield. - New revis. enlarg. ed. - Boston : Beacon Press, 1961a. - 72p. ; 19cm.
U.I.1416.
Point of belief : Essays in Liberal Religion / Ed. John Rowland. - London : The Lindsey Press, 1968a. - 81p. ; 19cm.
U.I.0338.
POLGÁR Lipót
Az ember boldogsága szeretet, munka, becsület / Polgár Lipót. - Bp. : Jupiter ny., 1928a. - 56p. ; 15cm.
U.I.0339.
POLGÁR Lipót
Az ember boldogsága szeretet, munka, becsület / Polgár Lipót. - 2. kiad. - Bp. : Jupiter ny., 1930a. - 296p. ; 17cm.
U.I.1322.
POLING, David
Schweizer : A biography / George Marshall, David Poling. - N.Y. : A. Scweizer Fellowship, 1975a. - 346p. ; 18cm.
U.I.1132.
The Polish Brethren : Documentation of the history and thought of unitarianism in the Polish-Lithuanion commonwealth and in the diaspora 1601-1685. / Ed. George Huntston Williams. - Missoula : Scholar Press, 1980a. - 2db. ; 23cm.
(The Proceedings of the Unitarian Historical Society ; Vol. 18. Part 1, 2. 1976-1977.)
PR.II.0364.
POLLOCK, John
Billy Graham: Highlights of the story / John Pollock. - Aylesburg : Marshalls, 1984a. - 192p., 4t. ; 18cm.
U.I.0629.
PONGRÁCZ József
Újszövetségi bevezetés / Erdős Károly, Pongrácz József. - 2.kiad. - Pápa : Főisk. ny., 1942a. - 543p. ; 17cm. - (Theológiai Kézikönyvek ; 4.)
U.I.1463.
Das Danielbuch / Übersetzt, erklaert von Normen W. Porteous. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1962a. - 146, [2]p. ; 25cm. - (Das Alte Testament Deutsch ; 23.)
U.I.0435.
Édes apánk Kovács János emlékére / Ferencz József, Posta Béla [et al.]. - Kolozsvár : Gámán ny., 1905a. - 17, 27p., 1t. ; 23cm. 
3e.
U.I.0924.
POWE, Michael
Religion in the Reich / Michael Powe. - London ; N.Y. : Longmans Green, 1939a. - VIII, 240p. ; 19cm.
U.I.1699.
Bauern und Reformation in Kleinpolen in der zweiten Haelfte des 16. Jahrhunderts. - Krakow : Polska Akad. Nauk., 1959a. - 320p. ; 24cm. - (Prace Monograficzne ; 3.)
U.I.1722.
Die neuen Wege kirchlicher Arbeit : Ein kleine Pastoraltheologie / Friedrich Neibergall. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1928a. - 84p. ; 20cm. - (Praktisch-theologische Handbibliothek ; 28.)
U.I.1268.
PRATT, James Bissett
Can we keep the faith? / James Bissett Pratt. - New Haven : Yale Univ. Press, 1941a. - VI, 218p. ; 24cm.
U.I.1946.
Book of Common prayer : According to the use in King's Chapel. - 9. ed. - Boston : King's Chapel, 1986a. - XXIV, 550p., 1t. ; 19cm.
U.I.1608.
Prayer ... services ... - Boston : The Second Church, 1915a. - 129p. ; 18cm.
U.I.1614.
Prayers for church and home. - London : British and Foreign Unit. Ass., 1910a. - 64p. ; 19cm.
U.I.1924.
Prayers for IARF Sunday 1987. : Reflection, Aspiration, Dedication. - Frankfurt : IARF, 1987a. - 15p. ; 30cm.
Soksz.
U.I.1153.
Predigtstudien für das Kirchenjahr 1977. / Herausg. Peter Krusche, Ernst Lange [et al.]. - Stuttgart : Berlin : Kreuz Verl., 1977a. - 270p. ; 23cm. - (Perikopenreihe 5 - Zweiter Halbband)
U.I.0578.
Az unitárius presbiter kátéja / Összeáll. Abrudbányai Fikker János. - Kolozsvár : Unit. Egyh. Misszió Biz., 194?a. - 16p. ; 14cm.
U.I.1415.
Adventures in religion : Essays from "Faith and Freedom" / Ed. Eric Shirvell Price. - London : Lindsey Press, 1968a. - 98p. ; 19cm.
U.I.1530.
Heroes of faith from [John] Wiclif to [Joseph] Priestley / Albert Thornhill. - London : The Sunday School Ass., 1913a. - [2]lev., 150p., 14t. ; 19cm.
U.I.2354.
PRIOR, David
Pál első levele a korinthusiakhoz / David Prior. - Bp., 1995a. - 309p. ; 20cm. - (A Biblia ma)
U.I.1132.
The Polish Brethren : Documentation of the history and thought of unitarianism in the Polish-Lithuanion commonwealth and in the diaspora 1601-1685. / Ed. George Huntston Williams. - Missoula : Scholar Press, 1980a. - 2db. ; 23cm.
(The Proceedings of the Unitarian Historical Society ; Vol. 18. Part 1, 2. 1976-1977.)
U.I.2128.
Kongresszus
Proceedings 27th IARF World Congress Europe 1990. : Hamburg (Germany) 27 July - 2 Aug. : Congress theme: "Religious Cooperating for One World". Frankfurt : Int. Ass. for Rel. Freed., 1991a. - II, 347p. ; 21cm. 
1e.
U.I.2247.
Kongresszus
Proceedings of the 28th World Congress of the International Association for Religious Freedom. IARF. : Bangalore, India 15-18 August, 1993. - Oxford : Internat. Ass. for Relig. Freedom, 1994a. - 157p. ; 23cm. 
1e.
U.I.1762.
PROHÁSZKA Ottokár
Dominus Jesus : Nyolc konferencia, melyet a budapesti Egyetemi Templom tartott / Prohászka Ottokár. - 2. kiad. - Esztergom : Buzarovits G., 1907a. - 118p. ; 22cm.
U.I.1507.
PROHÁSZKA Ottokár
Elmélkedések az Evangéliumról / Prohászka Ottokár. - 6. kiad. - Bp. : Szent István Társulat, 1938a. - 740p. ; 18cm.
U.I.1869.
PROHÁSZKA Ottokár
Élet igéi : Beszédek / Prohászka Ottokár. - Bp. : Szt. István Társulat, 1927a. - X, 383p. ; 21cm. - (Prohászka Ottokár Összegyűjtött Munkái ; 13.)
U.I.1870.
PROHÁSZKA Ottokár
Hit és ész : Hitvédelmi dolgozatok / Prohászka Ottokár. - Bp. : Szt. István Társulat, 1928a. - VII, 291, [2]p. ; 21cm. - (Prohászka Ottokár Összegyűjtött Munkái ; 15.)
U.I.1867.
PROHÁSZKA Ottokár
Isten és a világ : Missziós levelek / Prohászka Ottokár. - 3. kiad. - Bp. : Szt. István Társ., 1928a. - XII, 335p. ; 21cm. - (Prohászka Ottokár Összegyűjtött Munkái ; 1.)
U.I.1515.
PROHÁSZKA Ottokár
Rorate coeli! : Adventi elmélkedések / Prohászka Ottokár. - Bp. : Szoc. Miss. Társ., 1915a. - 190p. ; 15cm.
U.I.1516.
PROHÁSZKA Ottokár
A táborhegytől Bethaniáig : Elmélkedések / Prohászka Ottokár. - Bp. : Szoc. Miss. Társ., 1916a. - 203p. ; 15cm.
U.I.1871.
PROHÁSZKA Ottokár
Utak és állomások : Útirajzok és -naplók / Prohászka Ottokár. - Bp. : Szt. István Társulat, 1928a. - VII, 304p. ; 21cm. - (Prohászka Ottokár Összegyűjtött Munkái ; 16.)
U.I.1868.
PROHÁSZKA Ottokár
Ünnepnapok emlékezések / Prohászka Ottokár. - Bp. : Szt. István Társulat, 1927a. - VIII, 350p. ; 21cm. - (Prohászka Ottokár Összegyűjtött Munkái ; 12.)
U.I.2153.
Istenismeret és más írások / Matthias Vehe-glirius ; vál. és utószót írta Dán Róbert. - Bp., 1984a. - 269, [7]p. ; 20cm. - (Prometheusz könyvek ; 3.)
U.I.1461.
Der Prophet Hesekiel. Kapitel 19-48. / Übersetzt, erklaert von Walter Eichrodt. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1966a. - [2], 160-421, 37p. ; 25cm. - (Das Alte Testament Deutsch ; 22/2.)
Ism. szám.
U.I.2578.
"Bízd a jövendőkre érdemed jutalmát" : Magyar protestáns irodalmi szöveggyűjtemény. Első kötet (16-17. század). - Bp., 1998a. - 515p. ; 24cm.
U.I.0625.
Protestáns könyv az 1942. évi 4. Országos Protestáns Napokról / Keken András, Józan Miklós [et al.] ; szerk. Borbély László. - Bp. : Orsz-Bethlen Gábor Szöv., 1943a. - 208p. ; 20cm. 
U.I.0700.
Protestáns könyv az 1943. évi 5. Országos Protestáns napokról / Szerk. Borbély László. - Bp. : Orsz. Bethlen Gábor Szöv., 1944a. - 254p. ; 20cm.
U.I.1283.
Magyar protestáns almanach 1933. évre / Szerk. Laurentzy Vilmos. - Bp. : Pesti Evang. Magy. Egyházközs., [s.a.]. - 415, 2p., 1t. ; 26cm.
U.I.2289.
Lexikon
Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon / Zoványi Jenő ; szerk. Ladányi Sándor. - 3. jav. kiad. bőv. - Bp. : Magy. orsz. Ref. Egyh. kiad., 1977a. - 712p. ; 24cm. 
1e.
U.I.1214.
L'affirmation protestante : Conférences prononcées a l'Oratoire du Louvre / R. Guiraud, E. Schloesing [et al.]. - Paris : Fischbacher, 1936a. - 152p. ; 19cm.
U.I.1429.
Der Protestantismus in Ungarn 1521-1978 : Ungarns Reformationskirchen in Geschichte und Gegenwart. Teil 1. : Im Zeitalter der Reformation, Gegenreformation und katolischen Reform / Bucsay Mihály. - Wien ; Köln ; Graz : Böhlau Verl., 1977a. - XIX, 303p., 14t. ; 23cm.
U.I.0600.
A protestantizmus Magyarországon. - 3. kiad. - Bp. : Bethlen G. Szöv., 1928a. - 510p. ; 25cm.
Tartalma: S. Szabó József: Történeti és helyzetrajz; Baltazár Dezső, Czeglédy Emanuel, Józan Miklós [et al.]: A protestáns szellem hivatása a magyar nemzet életében. 
U.I.1286.
Histoire des protestants de France en 35 lecons pour les écoles / Charles Bost. - 2. rev. ed. - Neuilly/Seine : La Cause, [s.a.]. - 282p. ; 19cm.
U.I.1207.
Der Prozess Jeanne d'Arc : Akten und Protokoll 1431-1456. - München : Deutscher Taschenb. Verl., 1962a. - 232p. ; 18cm.
U.I.2137.
Ökumene in Ungarn, der Tschechoslowakei und Polen / In Verbindung mit Károly Pröhle, András Reuss, Pavel Filipi und Karol Katski. Frankfurt am Main : Otto Lembeck, 1992a. - 157p. ; 22cm. - (Beiheft zur Ökumenischen Rundschau ; 64.)
1e. 
Orbók - Szent-Iványi, Ilona: Der Ökumenismus der ungarischen Unitarier und Neu-Delhi 1961. 63-66p.
U.I.1860.
PRÖHLE Károly
Újszövetségi bevezetés : Előadás az Evangélikus Teológiai Akadémián / Pröhle Károly. - Bp., 1979a. - 142p. ; 30cm. - (Az Evangélikus Teológiai Akadémia Professzorainak előadásai)
Soksz. kézirat
U.I.0891.
Vita Socini Senensis : Descripta ab Equite Polono anno 1636 = The life of Faustus Socinus of Siena : The unitarian reformer : With English annotations / In Latin by Samuel Przipcovius Polish knight in the year 1636. - Manchester : Galt., 1912a. - 65, VII, [2]p. ; 19cm.
U.I.1062/b.
PRZYPKOWSKI, Tadeusz
Dysydeneckie zabytki Kielecczyzny z 16-17 w. / Tadeusz Przypkowski. - Warszawa : Panstw. Wydawnidwo Naukowe, 1956a. - 209-217p. ; 24cm. - (Odrodzenie i Reformacja w Polsce ; 1.)
U.I.0909.
Die Psalmen. 2. Reil: Psalm 61-150. / Übersetzt und erklaert von Artur Weiser. - Göttingen : Vandenhoeck, 1950a. - 289-564p. ; 25cm. - (Das Alte Testament Deutsch ; 15.)
U.I.1590.
Psalms and canticles for public worship. - London : Lindsey Press, 1918a. - XI, 110p. ; 17cm.
U.I.2396.
PUSKELY Mária
Kétezer év szerzetessége : Szerzetesség- és művelődéstörténeti enciklopédia / Puskely Mária. - Bp., 1998a. - 1445p. ; 23cm.
U.I.2173.
Az Unitárius Egyház főgondnokai és püspökei / Összeáll. MózessyGergely egy.hallgató. - 4 lev.
Kézirat! Gépirat! 
1993a. márc. 5.
U.I.0992.
Püspöki jelentés. - Cluj-Kolozsvár : Minerva, 1929a. - 13p. ; 23cm.
Klny. Főtanácsi jegyzőkönyv 1929.
U.I.0564.
Püspöki jelentés az 1932-1933. egyházi évekről. - Cluj-Kolozsvár : Minerva, 1933a. - 14p. ; 23cm.
Klny. Az Unitárius Egyházi Főtanács 1933. dec. hó 3-5. napjain Cluj-Kolozsvárt tartott ülésének jegyzőkönyve 11-24p.
U.I.

Q@

Q^
U.I.1513.
Querschnitt. Jahrbuch der Evangelischen Gemeinde Düren. Düren, 1971a, 1972a, 1974a, 1975a, 1977a, 1978a, 1980a. Evang. Gemeinde. 7db. 25cm.
U.I.0786.
QUOIST, Michel
Így élni jó. Elmélkedések az élet művészetéről - mai keresztényeknek. Párizs - Bécs, 1966a. AHOGY LEHET. 301p. 20cm. 1e.
U.I.

R@

R^
U.I.1354.
RABINOWITZ, Louis Isaac
Torah and flora / Louis Isaac Rabinowitz. - N.Y. : Sanhedrin, 1977a. - V, 167p. ; 24cm.
U.I.2131.
RACHUM, Ilan
Enzyklopaedie der Renaissance / Ilan Rachum ; Deutsche Übersetzung von Hermann Teifer. - Zürich : ed. Atlantis, [s.a.]. - 598p. ; 25cm.
Printed in Hungary 1991a.?
U.I.1374.
The Racovian Catechism, with notes and illustrations, translated from latin by Thomas Rees : A sketch of the history of unitarianism in Poland and the adjacent countries. - London : Longman, 1818a. - CVIII, 404p. ; 20cm.
U.I.2459.
RÁCZ István
Debreceni deákok : Forrásgyűjtemény / Rácz István. - Debrecen, 1997a. - 391p. ; 20cm. - (Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani ; 6.)
U.I.2061.
Tanulmányok Erdély történetéről : Szakmai konferencia Debrecenben 1987. október 9-10. / Szerk. Rácz István. - Debrecen : Csokonai k., 1988a. - 312p. ; 24cm.
U.I.1019.
RÁCZ Lajos
Vallási türelem Erdély- és Magyarországon : 16-17. század / Rácz Lajos. - Bp. : Magy. Prot. Irod. T., 1934a. - 198-204p. ; 23cm. = Protestáns Szemle 43.évf. 4.sz.
U.I.2258.
Unitárius egyházjog / Lőrincz Ernő. - Bp. : Unio k., 1994a. - 191-214p. - in: Felekezeti egyházjog Magyarországon / Szerk. Rácz Lajos. - 245p. ; 24cm.
4e. - 6. fej.
U.I.1897.
Adalékok a Belső-Ferencváros történetéhez / Fel. kiad. Ráday Mihály. - Bp., 1986a. - 20cm.
Balogh Éva: Hőgyes Endre u. 3. 158-162 p.
U.I.2067/a.

Adalékok a Lipótváros történetéhez / Ráday Mihály. - Budapest : Budapesti Városszépítő Egyesület, 1988a. - 2 db., 20cm.
1e. - Kaplay Imréné: A budapesti Unitárius Egyház temploma és bérháza. 2.köt. 166-172p.

U.I.2237.
RADL, Walter
Galata levél / Walter Radl ; ford. Nobilis Mário, Rajkai István, Székely István. - Bp. : Szt. Jeromos Bibliatársulat, 1994a. - 95p. ; 20cm. - (Stuttgarti Kiskommentár, Újszövetség ; 9.)
U.I.1210.
RADLOFF, Eugen von
Russische Philosophie / Eugen von Radloff. - Breslau : F. Hirt, 1925a. - 152p. ; 20cm. - (Jedermanns Bücherei. Abt. Philosophie)
U.I.0024.
Újszékeli Rafaj Károlynak ... emlékbeszéde tartott aug. 23-án, 1894. / Barabás Lajos. - Székelyudvarhely : Becsek ny., 1894a. - 7p.
U.I.0433.
RAFFAJ Domokos
Egyházi beszédek a Csehétfalván tartott közgyűlés alkalmával / Barabás István, Raffaj Domokos. - Székelyudvarhely : Betegh ny., 1905a. - 20p. ; 20cm.
U.I.0784.
RAFFAY Domokos
Visszatekintés a Székely-Keresztúri Gymnasium száz évére / Raffay Domokos, Sándor János. - Kolozsvár : Ajtai K. A. ny., 1894a. - 15p. ; 24cm.
Klny. Keresztény Magvető 1894. 4.
U.I.1202.
RAIBLE, Christopher Gist
Handbook for parents : Our children in our church / Christopher Gist Raible. - [S.l., s.a.]. - 23p. ; 22cm.
Soksz.
U.I.1759.
Egyházi énekek
RAJECZKY Benjamin
Mi a gregorián? / Rajeczky Benjamin. - Bp. : Zeneműkiad., 1981a. - 157p. ; 20cm.
U.I.2177.
II. Rákóczy György esküvője / Várkonyi Gábor. - Bp. : ELTE Történeti Tanszék, 1990a. - 195p. - (Régi Magyar Történelmi Források ; 2.)
U.I.0902.
RANKE, Leopold
Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation / Leopold Ranke. - Wien : Phaidon, [s.a.]. - 1287p. ; 22cm.
U.I.0971.
RAPP, Hans Reinhard
Mensch, Gott und Zahl Kybernetik im Horizont der Theologie / Hans Reinhard Rapp. - 2. Aufl. - Hamburg : Furche Verl., 1971a. - 275p. ; 18cm. - (Der Stundenbücher ; 98.)
U.I.1825.
RÁSONYI László
The history of the blaks or bulaks : An ancient Turkic ethnic group in Transylvania : [Magyar nyelvű kivonattal] / Rásonyi László. - Sydney : The Hungarian Historical Society, 1982a. - 71-94, 132p. ; 26cm. = Magyar Múlt, Hungarian Past. Vol. 11. No 2. Ser. No 30.
U.I.0854.
RATTER, Magnus C.
Albert Schweizer / Magnus C. Ratter. - London : The Lindsey Press, 1949a. - 214p., 1t. ; 20cm.
U.I.1681.
RATTER, Magnus C.
Reverence through [Albert] Schweizer / Magnus C. Ratter. - London : The Lindsey Press, [s.a.] - 20p. ; 19cm. - (The Religious Life ; 6.)
U.I.2343.
RATZINGER, Joseph
Bevezetés a katolikus egyház katekizmusába / Joseph Ratzinger ; Christoph Schönborn. - Bp., 1994a. - 18cm.
U.I.1502.
RAUSCHENBUSCH, Walter
Prayers of the social awakening / Walter Rauschenbusch. - London : Student Schristian Movement, 1927a. - 138p. ; 17cm.
U.I.1495.
RAVASZ László
Alfa és ómega : Prédikációk, beszédek, cikkek / Ravasz László. - Bp. : Franklin, 1932a. - 2db. ; 23cm.
U.I.1572.
RAVASZ László
Hazafelé ... Elmélkedések és imádságok nők számára / Ravasz László. - Bp. : Bethlen G. k., 1925a. - 320p. ; 15cm.
U.I.1493.
RAVASZ László
Hit és engedelmesség : Prédikációk, beszédek, cikkek, előadások / Ravasz László. - Bp. : Studium, 1936a. - 331, [4]p. ; 23cm.
U.I.1967.
RAVASZ, Ladislaus [László]
Hungarian Protestantism : Its past, present and future / Emeric [Imre] Révész, Stephen [István] Kováts, Ladislaus [László] Ravasz. - Bp. : Bethlen G., 1927a. - XIV, 22p. ; 25cm.
U.I.1496.
RAVASZ László
Isten rostájában : Beszédek, írások / Ravasz László. - Bp. : Franklin, 1941a. - 3db. ; 23cm.
U.I.1494.
RAVASZ László
Korbán : Beszédek, írások / Ravasz László. - Bp. : Franklin, 1942a. - 2db. ; 23cm.
U.I.1497.
RAVASZ László
Legyen világosság : Beszédek, írások / Ravasz László. - Bp. : Franklin, 1938a. - 3db. ; 23cm.
U.I.1492.
RAVASZ László
Orgonazúgás : Beszédek, előadások / Ravasz László. - 2. kiad. - Bp. : Studium, 1927a. - 204p. ; 25cm.
U.I.2165.
RAVASZ László
Az Újszövetség magyarázata / Ravasz László. - Bp. : Ref. Egyh. Zsinat sajtó oszt., 1991a. - 2db. ; 24cm.
U.I.2317.
RÁZMÁNY Csaba
Váljunk totális emberré : Keep smiling! / Rázmány Csaba. = Realis Zöld Alternativa II/12, III/1. 1995 dec. 1996 jan. Bp., 1995a. 1-2p. ; 29cm.
U.I.1350.
Reach out : An illustrated sedition of the living New Testament as developed by the editors of Campus Life Magazine, Jouth for Christ International. - Wheaton : Tyndale House Publ., 1972a. - [14 lev.], 318p. ; 22cm.
U.I.1531.
Reasonable religion : A series of twelve tracts for the times. - London : British and foreign Unitarian Ass, 1893a. - 206p. ; 19cm.
U.I.0775.
Rebellion oder Religion? : Die Vortraege des internationalen Kirchen historischen Kolloquiums Debrecen, 12. 2. 1976. / Edd. Peter F. Barton, László Makkai. - Bp. : Ref. Zsinati Irod. Sajt. oszt., 1977a. - 157p. ; 23cm. - (Studien und Texte zur Kirchengesch. u Gesch. ; 2. Reihe. Bd.3.)
U.I.1549.
RECCORD, August P.
Who are the unitarians? / August P. Reccord. - Boston : Beacon Press, 1920a. - [3 lev.], 134p. ; 18cm.
U.I.1077.
REDFERN, Lawrence
Ullet road church Sefton park : A sermon preached on Sunday, december 20th, in commemoration of the jubilee of the foundation of University College Liverpool / Lawrence Redfern. - Liverpool : The Univ. of Liverpool, 1931a. - 18p. ; 20cm.
U.I.0409. U.I.0414. Koll.II:4.
Imák és beszédek : Elmondattak az unitárius vallásközönségnek 1887-ben Dicső-Szent-Mártonban tartott zsinati főtanácsa alkalmával / Rédiger Árpád, Derzsi Károly, [et al.]. - Kolozsvár : Gámán ny., 1887a.. - 77p. ; 22cm.-
4e.
U.I.0563.
Boldogok a halottak, Erény ... Abrudbányai id. Rédiger Károly emlékére / Pap Mózsi. - Kolozsvár : Ev. ref. főtan., 1860a. - 32p. ; 22cm.
U.I.1374.
REES, Thomas
The Racovian Catechism, with notes and illustrations, translated from latin by Thomas Rees : A sketch of the history of unitarianism in Poland and the adjacent countries. - London : Longman, 1818a. - CVIII, 404p. ; 20cm.
U.I.1342.
Women of the reformation in Germany and Italy / Roland H. Bainton. - Boston : Beacon Press, 1974a. - 279p. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 485.)
U.I.1165.
Református hitünk és életünk : Valláskönyv az általános iskolák 1-4. osztályos református vallású tanulóinak / Beliczay Angéla, Füstös István [et al.]. - Bp. : Ref. Zsinat. Irod., [s.a.]. - 183p. ; 21cm.
U.I.0640.
Tanulmányok és szövegek a magyarországi református egyház 16. századi történetéből / Kathona Géza, Bucsay Mihály [et al.]. - Bp.: A Magy. Ref. Egyház, 1973a. - 1022p.; 25cm. - (Studia et Acta Ecclesiastica; 3.)
U.I.1166.
Református hitünk és életünk : Valláskönyv az általános iskolák 5-8. osztályos református vallású tanulóinak / Beliczay Ágnes, Füstös István [et al.]. - Bp. : Ref. Zsinat. Irod., [s.a.]. - 336p. ; 21cm.
U.I.0342.
RÉGENI Áron
Szív és lélek : Vezértankönyv az elemi iskola 1. és 2. osztályú unitárius vallású növendékeinek vallás-erkölcsi oktatásához / Régeni Áron. - Cluj-Kolozsvár : Magy. Unit. Egyh., 1933a. - 183p. ; 21cm.
Soksz.
U.I.0644.
Régi magyar költők tára : 17. század : Az unitáriusok költészete / Szerk. Stoll Béla, Tarnócz Márton, Varga Imre. - Bp. : Akad. k., 1967a. - 718p., 14t. ; 25cm. - (Régi Magyar Költők Tára ; 17.sz. 4.köt.)
U.I.0645.
Régi magyar költők tára : 17. század : Szombatos énekek / Szerk. Varjas Béla. - Bp. : Akad. k., 1970a. - 616p. ; 25cm. - (Régi Magyar Költők Tára ; 17.sz. 5.köt.)
U.I.0779.
A két Rákóczi György korának költészete (1630-1660) / Varga Imre. - Bp. : Akad. k., 1977a. - 795p., 16t. ; 25cm. - (Régi Magyar Költők Tára 17. század 9.sz.)
U.I.1369.
Régi magyar levelestár : 16-17. század / Szerk. Matolcsy Ildikó, Sebestyén Lajos, Szalay Károly. - Bp. : Magvető, 1981a. - 2db. ; 17cm. - (Magyar Hírmondó)
U.I.1582.
Pécsi Disputa / Válaszuti György ; bev. Dán Róbert ; sajtó alá rend. Németh S. Katalin. - Bp. : Akad. k., 1981a. - 792p., 3t. ; 21cm. - (Régi Magyar Prózai Emlékek ; 5.)
U.I.2182.
Pálffy Pál nádor levelei (1644-1653.) : (Pálffy Pál levelei Batthyány Ádámhoz és Borbálához) / S. Lauter Éva. - Bp. : Hungárprint, 1989a. - 223p. ; 20cm. - (Régi Magyar Történelmi Források ; 1.)
U.I.2177.
II. Rákóczy György esküvője / Várkonyi Gábor. - Bp. : ELTE Történeti Tanszék, 1990a. - 195p. - (Régi Magyar Történelmi Források ; 2.)
U.I.1802.
Régi magyarországi nyomtatványok : 1473-1600 / Szerk. Borsa Gedeon, Hervay Ferenc [et al.]. - Bp. : Akad. k., 1971a. - 928p. ; 25cm.
U.I.1803.
Régi magyarországi nyomtatványok : 1601-1635 / Szerk. Borsa Gedeon. - Bp. : Akad. k., 1983a. - 855p. ; 25cm.
U.I.0968.
REISER, Werner
Die drei Gaben : Legenden unserer Zeit / Werner Reisel. - Basel : Reinhardt Verl., 1973a. - 104p. ; 19cm.
U.I.1129.
REISER, Werner
Eine Frau wie Ruth : Ein biblisches Buch wird aktuell / Werner Reiser. - Zürich : Theol. Verl., 1972a. - 77p. ; 20cm.
U.I.1130.
REISER, Werner
Der Geburtstag von Adam und Eva : Neue Legenden und Parabeln / Werner Reiser. - Basel : Friedrich Reinhardt Verl., 1978a. - 152p. ; 19cm.
U.I.1147.
REISER, Werner
Taten und Wunder Jesu : Arbeit am Avangelium 1. / Werner Reiser. - Basel : Fr. Reinhardt Verl., 1969a. - 69p. ; 19cm.
U.I.1509.
Religion and life: eight essays and an essay on modern religious developments / Ed. Richard Bartram. - London : British and Foreign Unit. Ass., 1891a. - XII, 311p. ; 19cm.
U.I.1528.
Religion and the modern mind / Ed. Charles C. Cooper. - N.Y. ; London : Harper, 1929a. - 227p. ; 20cm.
U.I.1684.
Religion - heute? / Hrsg. von Heinz Schlötermann. - Mannheim : Freireligiöse Verlagsbuch, 1969a. - 64p. ; 21cm.
U.I.0921. !
Religion in America / Ed. G.-McLoughlin William, Robert N. Bellah. - Boston : Beacon, 1968a. - XXIV, 433p. ; 20cm.
U.I.1325.
Szótár
Die Religion in Geschichte und Gegenwart : Handwörterbuch für Theologie / Hrsg. von Kurt Galling. - Tübingen : J.C.B. Mohr, 1957-65a. - 6db. + Register ; 28cm.
1., A-C. - 1957a.
U.I.1140.
Progress and christianity / Raymond Holt. - London : The Lindsey Press, 1931a. - VIII, 64p. ; 19cm. - (Religion: Its modern needs and problems ; 1.)
U.I.1141.
Psychical research and religion / Leslie J. Belton. - London : The Lindsey Press, 1931a. - VIII, 64p. ; 19cm. - (Religion: Its modern needs and problems ; 3.)
U.I.1142.
The revelation of God in nature and humanity / Basil Viney. - London : The Lindsey Press, 1931a. - VIII, 64p. ; 19cm. - (Religion: Its modern needs and problems ; 4.)
U.I.1143.
The friendly church / Arnold H. Lewis. - London : The Lindsey Press, 1932a. - XI, 71p. ; 19cm. - (Religion: Its modern needs and problems ; 6.)
U.I.1144.
Some religions cults and movements of to-day and their contribution to the religion of to-morrow / Herbert Crabtree. - London : The Lindsey Press, 1932a. - VIII, 59p. ; 19cm. - (Religion: Its modern needs and problems ; 7.)
U.I.1145.
Miracles and modern knowledge / Sydney Herbert Mellone. - London : The Lindsey Press, 1932a. - VII, 47p. ; 19cm. - (Religion: Its modern needs and problems ; 9.)
U.I.1146.
WHITAKER, Williams
Steps to the religious life / Williams Whitaker. - London : The Lindsey Press, 1932a. - VIII, 62p. ; 19cm. - (Religion: Its modern needs and problems ; 10.)
U.I.1730.
Liberty, diversity, fraternity : A plea for a new spiritual companionship / John C. Ballantyne. - London : The Lindsey Press, 1933a. - 48p. ; 19cm. - (Religion: Its modern needs and problems ; 20.)
U.I.1617.
Religion ohne Kirche : Die Bewegung der Freireligiösen :Ein Handbuch / Hrsg. Friedrich Heyer, Volker Pitzer. - Stuttgart : Quell. Verl., 1977a. - 246p. ; 20cm.
U.I.1197.
Erscheinungsformen und Wesen der Religion / Friedrich Heiler. - 2. verb. Aufl. - Stuttgart ; Berlin : Kohlhammer Verl., 1979a. - XVI, 605p. ; 24cm. - (Die Religionen der Menschheit ; 1.)
U.I.1418.
Religions and the promise of the twentieth century : Reading in the history of mankind / Ed. Guy S. Métraux, Francois Crouzet. - N.Y. ; Toronto : Mentor Book, 1965a. - 277p. ; 18cm.
U.I.0884.
Religious Foundations / Ed. Rufus M. Jones. - New York : Macmillan Co., 1923a. - VIII, 144p. ; 20cm.
U.I.2083.
Religious liberals reply / Henry N. Wieman, Arthur E. Murphy [et al.]. - Boston : The Beacon Press, 1947a. - VIII, 177p. ; 20cm.
U.I.1681.
Reverence through [Albert] Schweizer / Magnus C. Ratter. - London : The Lindsey Press, [s.a.] - 20p. ; 19cm. - (The Religious Life ; 6.)
U.I.2074.
Religious life in Romania : Essential Information. - Bucharest : The Consultative Council of the Religious Denominations in the Socialist Republic of Romania, 1987a. - 44, [2]p., 20t. ; 19cm.
U.I.1121.
The religious minorites in Transylvania. - Boston : The Beacon Press, 1925a. - 174p. ; 21cm. 
U.I.0719.
Religious problems of the Layman : Beeing a series of vital questions put to a minister and answered through "The Inquirer". - London : The Lindsey Press, 1928a. - 120p. ; 17cm.
U.I.0341.
Remény : Emlékkönyv / Uzoni F. Gábor, Kozma Ferenc ; kiadja a kolozsvári főtanoda ifjúsága. - Kolozsvár : Gámán ny., 1871a. - 223p. ; 17cm.
U.I.0134.
Utazás Északamerikában / Bölöni Farkas Sándor ; az előszót írta Remenyik Zsigmond. - Bp. : Officina, 1943a. - 249, [4]p. ; 19cm.
U.I.1773.
Staat in de vrijheid de geschiedenis van de remonstranten / Redact. G. J. Hoenderdaal, P. M. Luca. - Zutphen : De Wallburg Pers., 1982a. - 200p. ; 26cm.
U.I.2131.
Enzyklopaedie der Renaissance / Ilan Rachum ; Deutsche Übersetzung von Hermann Teifer. - Zürich : ed. Atlantis, [s.a.]. - 598p. ; 25cm.
Printed in Hungary 1991a.?
U.I.2012.
RENATO, Camillo
Opere documenti e testimonianze / Camillo Renato. - Firenze ; Chicago : Sansoni, 1968a. - 350p., 6t. ; 26cm. - (Corpus Reformatorium Italicorum)
U.I.2005.
Egri Lukács antitrinitárius-anababtista 
nézetei. / Kathona Géza. - Budapest: M.T.A , 1971a. - 403-426p.; 24cm. - (Klny. Reneszánsz Füzetek; 12.sz.) 
1e.
U.I.2181.
A rendkívüli egyházi ügyek Szent Kongregációja levéltárának (Vatikán város) a magyarországi egyházakra vonatkozó forrásai 1803-1903. / Összeáll. Eördögh István. - Szeged : Király Print ny., 1992a. - 115p. ; 23cm.
U.I.1357.
Péchi Simon világképének elemei és forrásai / Dán Róbert. - Bp. : MTA, 1973a. - 81-98p. ; 24cm. - (Reneszánsz-füzetek ; 19.)
Klny. MTA 2. oszt. Közleményei XXII.köt. 1-2.sz.
U.I.0736.
A "Pécsi Disputa" / Dán Róbert. - Bp. : MTA, 1976a. - 1-14p. ; 24cm. - (Reneszánsz-füzetek ; 31.)
Klny. Irodalomtörténeti Közlemények 1976. 1.
U.I.1551.
Matthias Vehe-Glirius és Dávid Ferenc / Dán Róbert. - Bp. : MTA, 1980a. - 185-207p. ; 24cm. - (Reneszánsz füzetek ; 43.)
1e.
Klny. MTA 2. Oszt. Közl. Vol.28. 1979.
U.I.1823.
Erazmus Johannis "világos bizonyítékai" / Dán Róbert. - Bp. : MTA, 1983a. - 120-129p. ; 24cm.
1e.
Klny. Reneszánsz füzetek ; 62.
U.I.2242.
Romon virág : Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról / Barlay Ö. Szabolcs. - Bp. : Gondolat, 1986a. - 384p. ; 19cm.
U.I.0696.
RÉSZ Kálmán
Unitárius történetírás : Néhány megjegyzés Kanyaró Ferenc "Unitáriusok Magyarországon" című munkájára / Rész Kálmán. - Pápa : Batisz Zs., 1891a. - 17p. ; 21cm.
U.I.1707.
REUSNER, Nicolaus
Icones sive imagines virorum litteris illustrium / Nicolaus Reusner. - Lpzg. : Gütersloher Verl. : G. Mohr, 1973a. - 484, [2]p. ; 17cm.
Neudruck: Argentorate 1587.
U.I.2137.
Ökumene in Ungarn, der Tschechoslowakei und Polen / In Verbindung mit Károly Pröhle, András Reuss, Pavel Filipi und Karol Katkski. - Frankfurt Am Main : Otto Lembeck, 1992a. - 157p. ; 22cm. - (Beiheft zur Ökumenischen Rundschau ; 64.)
Orbók - Szent-Iványi Ilona: Der Ökumenismus der ungarischen Unitarier und Neu-Delhi 1961. 63-66p.
U.I.1318.
Révai nagy lexikon. - Bp. : Révai, 1911-1916a., 1935a. - 15db. ; 25cm.
1-14., 21. köt.
U.I.1967.
RÉVÉSZ, Emeric [Imre]
Hungarian Protestantism : Its past, present and future / Emeric [Imre] Révész, Stephen [István] Kováts, Ladislaus [László] Ravasz. - Bp. : Bethlen G., 1927a. - XIV, 22p. ; 25cm.
U.I.1518.
RÉVÉSZ Imre
Az imádkozó magyar : Református eleink társalkodásai a szentháromság egy Istennel / Révész Imre. - Debrecen : Melius kiad., 1922a. - 156p. ; 12cm.
U.I.1371.
RÉVÉSZ Imre
Az unitarizmus a Dunántúl; a nagyharsányi katasztrófa, a pécsi disputa / Révész Imre. - [S.l., s.a.]. - 171-175p. ; 13cm.
Fotó, kivágat. Révész Imre: Egyháztörténet
U.I.1790.
Histoire de Transylvanie / Ladislas [László] Makkai. - Paris : Press. Univ. de France, 1946a. - 382p., 20t. ; 22cm. - (Revue d'Histoire Comparée ; 5.)
U.I.2202.
REZI Elek
Unitárius hit és erkölcstan : Tankönyv a 6. osztályos tanulók számára / Rezi Elek. - Kolozsvár : Glória ny., 1993a. - 70p. ; 24cm.
U.I.1255.
RIBÁRY Ferenc
Világtörténelem a mívelt magyar közönség számára. 1.köt., Ó-kor története ; A keleti népek története / Ribáry Ferenc. - Bp. : Mehner, 1879a. - 692p., 7t. ; 25cm.
U.I.1615.
RICH, A. Judson
Sunshine and shadow verses in connection with a ministry of fifty years / A. Judson Rich. - Belmont : The Sherman-Cate Press, 1916a. - XIX, 104p., 1t. ; 19cm.
U.I.0917.
RICHARDS, I. A.
How to read a page : A course in efficient reading with an introduction to a hundred great words / I. A. Richards. - Boston : Beacon Press, 1965a. - 246p. ; 21cm.
U.I.0871.
Transcendence / Herbert W. Richardson, Donald R. Cutler. - Boston : Beacon Press, 1969a. - XV, 174, [4]p. ; 20cm.
U.I.2149.
RICHARDSON, Peter Tufts
Méditations in a Maine Meeting House / Peter Tufts Richardson. - Kennebunk : Maine, 1986a. - 28cm.
Soksz.
U.I.2150.
RICHARDSON, Peter Tufts
The spiritual founders of our constitution : The six great principles of Freedom / Peter Tufts Richardson. - Kennebunk : Maine, 1987a. - 76p. ; 28cm.
Soksz.
U.I.2291.
RICHARDSON, Robert Dale
Abraham Lincoln's autobiography with account of its origin and history and additional biographical material / Robert Dale Richardson. - Boston : Beacon Press, 1948a. - XIV, 45p. ; 31cm.
U.I.0898.
RICHTER, Julius
Die indischen Religionen / Julius Richter. - München, 1922a. - 199p. ; 16cm. - (Philosophische Reihe ; 55.)
U.I.1443.
RICHTER, Wolfgang
Exegese als Literaturwissenschaft : Entwurf einer alttestamentlichen Literaturtheorie und Methodologie / Wolfgang Richter. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1971a. - 211p. ; 24cm.
U.I.2504.
RICOEUR, Paul
Bibliai hermeneutika / Paul Ricoeur. - Bp., 1995a. - 151p. ; 20cm. - (Hermeneutikai füzetek ; 6.)
U.I.2455.
RICOEUR, Paul
Válogatott irodalomelméleti tanulmányok / Paul Ricoeur ; [vál., szerk. és az utószót írta Szegedy-Maszák Mihály] ; [ford. Angyalosi Gergely et al.]. - Bp. : Osiris, 1999a. - 426p. ; 20cm. - (Osiris könyvtár. Irodalomelmélet, ISSN 1219-9443)
ISBN 963-379-334-3 fűzött : 1480,-Ft
U.I.0750.
RILL, Gerhard
Jacobus Palaeologus (ca.1520-1585.) : Ein Antitrinitarier als Schützling der Habsburger / Gerhard Rill. - Wien : F. Berger, 1963a. - 28-86p. ; 24cm.
1e.
U.I.1462.
Das hohe Lied : Klagelieder : Das Buch Esther / Übersetzt, erklaert von Helmer Ringgren, Artur Weiser. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1958a. - 144p ; 25cm. - (Das Alte Testament Deutsch ; 16/2.)
1e.
U.I.0910
RINGGREN, Helmer
Sprüche-Prediger / Übersetzt und erklaert von Helmer Ringgren, Walter Zimmerli. - Göttingen : Vandenhoeck, 1962a. - 253p. ; 25cm. - (Das Alte Testament Deutsch ; 16/1.)
1e.
U.I.1735.
Rissho Kosei-Kai : An organization of Buddhist Laymen. - Tokyo : R.K.K., [s.a.]. - 12 számozatlan lev. ; 26cm.
U.I.0957.
Eine Religion für den Frieden : Die Rissho-Kosei kai japanische buddhisten für die Ökumene der Religionen / Herausg. von Italiaander Rolf. - Erlangen : Ev.-Luth. Mission, 1973a. - 170p., 8t. ; 21cm.
U.I.1725.
Rissho Kosei-Kai : A new buddhist laymen's movement in Japan : An introduction. - Tokyo : Kosei Publishing Company, 1971a.?. - 10 számozatlan lev. ; 26cm.
Rissho Kosei-Kai
ld. Niwano, Nikkyo
U.I.2032.
ROBERTSON, Archibald
A kereszténység eredete / Archibald Robertson. - 2. kiad. - Bp. : Gondolat, 1973a. - 332p. ; 20cm.
U.I.2079.
Unitarian Universalist sermons / Forrester F. Church, Christine C. Robinson [et al.]. - Boston, Mass. : Unit. Univ. Christ. Fellowship, 1988a. - 1-106p. ; 24cm. - (The Unitarian Universalist Christian ; Vol.43. No 3-4.)
U.I.0867.
ROBINSON, Donald F.
Jesus, Son of Jospeh : A re-examination of the New Testament record / Donald F. Robinson. - Boston : Beacon Press, 1964a. - VIII, 216p. ; 21cm.
U.I.0914.
Konferencia
ROER, Ingo
Christian peace conference : A place of Ecumenical Peace Work : Development - Structure - Organes - Tasks - Activity - Data / Ingo Roer. - Prague : Inform. Dep. of the Christ. Peace Conf., 1974a. - 114p., 1t. ; 21cm.
U.I.0745.
ROER, Ingo
A keresztyén békekonferencia története / Ingo Roer ; ford. ifj. Görög Tibor, Hézser Gábor. - Bp. : Ref. Zsinati Iroda Sajtóoszt., 1976a. - 106p. ; 20cm.
U.I.0986.
Themenstudien für Predigtpraxis und Gemeindearbeit / Hrsg. von Peter Krusche, Dietrich Rössler, Roman Roessler. - Stuttgart ; Berlin : Kreuz, 1977-79a. - 3db. ; 23cm. 
U.I.2337.
RÓKA Enikő
Pecz Samu Szilágyi Dezső téri református temploma és a protestáns centralizáló templomépítészeti hagyomány / Róka Enikő. 
Ars Hungarica 1996/2. 117-198 p.
U.I.0566.
A román népköztársasági unitárius egyház szervezeti szabályzata. - Cluj : Zorile, 1949a. - 55p. ; 24cm.
U.I.2073.
Románia : Útikönyvek. - 3. átdolg. kiad. - Bp. : Panoráma, 1975a. - 683p., 39t. (32 térk.) ; 19cm.
U.I.1623.
Romániai magyar irodalmi lexikon : Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés. - Bukarest : Kriterion. - 21cm.
1.köt., A-F.  / Főszerk. Balogh Edgár. - 1981a. - 650p.
2.köt., G-Ke / Főszerk. Balogh Edgár. - 1991a. - 743p.
3.köt., Kh-M / Főszerk. Dávid Gyula. - 1994a. - 712p.
U.I.1776.
A romániai magyar nemzetiség / Szerk Koppándi Sándor. - Bukarest : Kriterion, 1981a. - 521p. ; 22cm.
A Politikai Tudományok és a Nemzeti Kérdés Tanulmányozásának Intézete
U.I.2091.
RÓNAI András
Térképezett történelem / Rónai András. - Bp. : Magvető, 1989a. - 349p., 2lev. ; 21cm.
U.I.1919.
ROSENAU, Hilde
Erste religiöse Schritte : Die Kleinsten im Kindergarten / Hilde Rosenau. - Gütersloh : G.Mohn, 1986a. - 95p. ; 19cm. 
U.I.1065.
ROSS, Werner
Imago Europae : Geschichte und Kultur des Abendlandes : Mit 216 Farbbilder / Werner Ross, Toni Schneider. - Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, 1976a. - 305p. ; 30cm.
U.I.1922.
A history of the ecumenical movement 1517-1948. / Ed. Ruth Rouse, Stephen Charles Neill. - 3. ed. - Geneva : World Council of Churches, 1986a. - XXVII, 838p. ; 24cm.
U.I.0643.
A székely magyar rovásírás emlékei / Csallány Dezső. - Nyíregyháza : Jósa múzeum, 1963a. - 39-135p. = A nyíregyházi Jósa András múzeum Évkönyve ; 3.
U.I.0731.
Az énlaki rovásírásos felirat / Ferenczi Sándor. - Cluj : Minerva, 1936a. - 82, [2]p., 1t. ; 25cm.
U.I.1422.
ROWE, Mortimer
The story of Essex Hall / Mortimer Rowe. - London : Lindsey Press, 1959a. - 84p., 4t. ; 19cm.
U.I.1416.
Point of belief : Essays in Liberal Religion / Ed. John Rowland. - London : Lindsey Press, 1968a. - 81p. ; 19cm.
U.I.1328.
Atlas zur Bibel / Hersg. von H. H. Rowley. - 5. Aufl. - Wuppertal : Brockhaus Verl., 1975a. - 52p. ; 26cm.
U.I.2017.
An anthology / Albert Schweizer ; ed. Charles R. Roy. - Boston : Beacon Press, 1947a. - XVIII, 323p. ; 24cm.
U.I.0789.
Studia nad dziejami polskiej literatury antytrynitarskiej XVI w Krokow 1949. / Konrad Górski. - 201p. ; 26cm. - (Rozprwy Wydzialu Fililogicznego Polska Akad. Umiejetnosci ; T.68. Nr.2.)
U.I.2458.
N. RÓZSA Erzsébet
Magyarország, a NATO és a nukleáris fegyverek / N. Rózsa Erzsébet. - Bp., [s.a.]. - 24p. ; 20cm. - (Békemozgalmi füzetek)
U.I.0986.
Themenstudien für Predigtpraxis und Gemeindearbeit / Hrsg. von Peter Krusche, Dietrich Rössler, Roman Roessler. - Stuttgart ; Berlin : Kreuz, 1977-79a. - 3db. ; 23cm.
U.I.2552.
RUCKSTUHL, Eugen
Jakobusbrief : 1-3. ; Johannesbrief / Eugen Ruckstuhl. - Würzburg, 1988a. - 79p. ; 24cm. - (Die Neue Echter Bibel : Kommentar zum Neuen Tastament mit der Einheitsübersetzung)
U.I.1488.
Helden, Pastoren, Menschen : Gedanken eines Nichtchristen zur Glaubensfrage in Deztschland aus Anlass eines Denkmalsstreites in Flensburg / Fritz Castagne. - 3. Aufl. - Heide : [s.n.], 1970a. - 47p. ; 21cm.
Klny. Ruf und Widerhall ; 6.
U.I.1610.
Family worship / Preface by F. Russel. - London : B. C. Hare, 1892a. - 360p. ; 19cm.
U.I.1588.
RUSSEL, John lady [Russel Jánosné]
Home prayers / John lady Russel. - London : Lindsey Press, 1920a. - 107p. ; 15cm.
U.I.1656.
RUSTON, Alan
What is Unitariansim? / Alan Ruston. - London : Lindsey Press, 1974a. - 8p. ; 21cm.
U.I.1957.
RUZSICZKY Éva
Magyar szinonima szótár / O. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva. - 2.kiad. - Bp. : Akad. k., 1980a. - 593p. ; 25cm.

S@

S^
U.I.0656.
The works of Vehe-Glirius and early sabbatarian ideology in Transylvania / Dán Róbert. - Bp. : Akad. k., 1975a. - 87-94p. ; 24cm. 
3e.
Klny. Armarium Studia ex Historia scripturae, librorum et ephemeridum
U.I.1459.
Der siebenbürgische Sabbatismus : Franz Delitzsch-Vorlesungen 1969. / Ladislaus Martin Pákozdy. - Stuttgart ; Berlin : Kohlhammer, 1973a. - 67p. ; 24cm.
U.I.1125.
SADLER, Michael
Liberal education for everybody / Michael Sadler. - London : Lindsey Press, 1932a. - 51p. ; 20cm. - (Essex Hall Lectures)
U.I.0864.
Personality and religion : The role of religion in personality development / Ed. William A. Sadler jr. - London : SCM Press, 1970a. - IX, 245p. ; 22cm.
U.I.1351.
SALAJKA, Milan
Our time : From the Ecumenical Legacy of J. L. Hromádka : (To the participants of the Fifth All-christian Peace Assembly) / Milan Salajka. - Praha : Ecumenical Council of Churches, 1978a. - 63, [2]p. ; 20cm.
U.I.2583.
SANDERS, E. P. 
Sohn Gottes : Eine historische Biographie Jesu / E. P. Sanders. - Stuttgart, 1996a. - 452p. ; 21cm. 
U.I.1277.
SANDIUS, Christophorus
Bibliotheca antitrinitariorum / Christophorus Sandius ; praefat. et indice nom.: Lech Szczucki. - Varsovia : Polskiej Akad. Nauk., 1967a. - XVI, [8lev.], 317p. ; 17cm. - (Biblioteka Pisarzy Reformacyjnych. ; 6.)
1e.
U.I.0791.
W kregu Spinozjanskim (Krzysztof Sandius Junior) / Lech Szczucki. - [Warszawa : s.n.], 1968a. - 158-173p. ; 24cm.
Klny. Studia i Materialy z Dziejow Nauki Polskiej ; Ser. A. z. 12.
U.I.2213.
SÁNDOR Gyula Mátyás
Az eredeti bűn / Sándor Gyula Mátyás. - Bp. : Evang. Teol. Akad., 1994a. - 36p. ; 30cm.
Ószövetségi teológiai szigorlati dolgozat
U.I.2212.
SÁNDOR Gyula Mátyás
A 16. századi unitarizmus hitelvi rendszere : Szentháromságtan és Istenkép / Sándor Gyula Mátyás. - Bp. : Evang. Teol. Akad., 1994a. - 45p., 10t. ; 30cm.
Rendszeres Teológiai Szigorlati Dolgozat
U.I.0344.
SÁNDOR Imre
Kolozsvár emlékei. 1.füz. (1377-1707.) / Sándor Imre. - Kolozsvár : [s.n.], 1920a. - 68p., 13t. ; 22cm.
U.I.0604.
SÁNDOR Imre, csíkszentmihályi
A székelyek letelepülése / Sándor Imre. - Bp. : Jókai ny., 1930a. - 87p. ; 20cm.
U.I.0345.
SÁNDOR Imre
A széplaki Petrichevich-Horváth család / Sándor Imre. - Kolozsvár : Gámán ny., 1908a. - 41p. ; 23cm.
Klny. Genealógiai Füzetek 1908.évf.
U.I.0346.
SÁNDOR István, jánosfalvi
Székelyhoni utazás a két Homoród mellett / Sándor István ; sajtó alá rend. Benczédi Pál. - Kolozsvár : Minerva ny., 1942a. - 20cm. 
1.köt., Utazás a Külső- vagy Nagy Homoród mellett. - 157p. - (Erdélyi Ritkaságok ; 7.)
2.köt., 1838-58. - 112p. - (Erdélyi Ritkaságok ; 8.)
U.I.0692.
SÁNDOR János
Az érdek : Felolvastatott a Dávid Ferenc Egylet gyűlésén Medeséren, 1903. jún. 3-án / Sándor János. - Székelykeresztúr : Dávid F. fiókegylet, 1903a. - 16p. ; 20cm.
U.I.0347.
SÁNDOR János
A 6. gymnázium osztály kérdése a székelykeresztúri unitárius gymnáziumnál / Sándor János. - Székelykeresztúr : Becsek ny., 1897a. - 14p. ; 23cm.
Klny. A Székelykeresztúri Unit. gymnázium 1896/97 évi Értesítőjéből
U.I.0348.
SÁNDOR János
A székelykeresztúri középtanoda felekezeti és nemzeti fontossága / Sándor János. - Kolozsvár : Ajtai ny., 1888a. - 12p. ; 24cm.
Klny. Keresztény Magvető ; 23.
U.I.0349.
SÁNDOR János
A székelykeresztúri unitárius gymnázium történelme / Sándor János. - Székely-Keresztúr : Becsek ny., 1896a. - III, 313, [3], 2t. ; 24cm.
U.I.0784.
SÁNDOR János
Visszatekintés a Székely-Keresztúri Gymnasium száz évére / Raffay Domokos, Sándor János. - Kolozsvár : Ajtai K. A. ny., 1894a. - 15p. ; 24cm.
Klny. Keresztény Magvető 1894. 4.
U.I.0441.
A homoród-almási unitárius ekklézsia örömünnepe, temploma száz éves fennállásának alkalmából 1886. szept. 19-én tartott imákban és egyházi beszédekben / Kisgyörgy Sándor, Sándor Lajos [et al.]. - Székelyudvarhely : Becsek ny., 1886a. - 32p ; 22cm.
U.I.1898.
Ódon Erdély : Művelődéstörténeti tanulmányok / Szerk. Sas Péter. - Bp. : Magvető, 1986a. - 2db. ; 17cm.
U.I.1720.
SAVAGE, M. J.
Helps for daily living / M. J. Savage. - Boston : G. H. Ellis, 1893a. - 150p. ; 20cm.
U.I.0343.
SAVAGE, M. I.
A kereszténység fejlődéstörténete = The evolution of christianity / M. I. Savage ; ford. Kovács Lajos. - Odorheiu : Globus ny., 1927a. - 156p. ; 23cm.
U.I.1242.
SAX, Karl
Standing room only : The world's exploding poputation / Karl Sax. - New ed. - Boston : Beacon Press, 1963a. - XVIII, 206p. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 101.) 
U.I.0863.
SCAMMON, John H.
Living with the psalms / John H. Scammon. - Valley Forge : The Judson Press, 1967a. - 157p. ; 22cm.
U.I.1432.
SCHAEFFER, Francis A.
Das Kennzeichen des Christen / Francis A. Schaeffer. - Wuppertal : Brockhaus Verl., 1971a. - 59p. ; 19cm. - (Freireligiösen Landesgemeinschaft Württember)
U.I.1693.
SCHAFFERT, Hans
Eine ökumenische Gestalt in Zürich : Johann Heinrich Heidegger 1. Juli 1633 - 18. Jan. 1698. Professor der Theologie, Protektor der ungarischen Praedikanten / Hans Schaffert. - Zürich : [s.n.], 1975a. - 43p. ; 21cm.
U.I.1721.
SCHAFFERT, Hans
Evangelium - Endstation - Welt : Wort - Antwort - Widerspuch / Hans Schaffert. - Zürich : HEKS, 1974a. - 80p. ; 21cm.
U.I.1487.
SCHAFFERT, Hans
Ich - du - wir / Hans Schaffert. - Zürich : HEKS : Hilfswerk der Evang. Kirchen der Schweiz, 1973a. - 80p. ; 22cm.
U.I.1713.
SCHAFFERT, Hans
...Ich pflanze ihn dennoch, heute / Hans Schaffert. - Zürich : HEKS, 1975a. - 80p. ; 21cm.
U.I.1697.
Jahresbericht 1981, des Hilfswerke der Evangelischen Kirchen der Schweiz : Von Brücken und Barrikaden / Redig. von Hans Schaffert. - Zürich : HEKS, 1981a. - 71p. ; 21cm.
U.I.1651
SCHAUMANN, Otto
Der Unitarismus als religiöse Gemeinschaft : Entstehung, Lehre und Geschichte / Otto Schaumann. - Kassel : Deutsche Unitarier-Religionsgemeinschaft, 1956a. - 32p. ; 21cm. - (Deutsch-Unitarische Schriftenreihe ; 2.)
1e.
U.I.2675.
SCHEIBER Sándor
Folklór tárgytörténet / Scheiber Sándor ; [Hidvégi Máté bevezetőjével, Raj Tamás utószavával]. - Teljes kiad. - Bp. : Makkabi, 1996a. - 1520p. : ill. ; 20cm.
ISBN 963-7475-19-2 kötött : 3200,-Ft
U.I.2080.
Szent István Archikon '88. / Szerk. Dobos Marianne ; rajzolta Schéner Mihály ; kézirati feljegyz. Ferencz József (7lev.). - Békés, 1988a. - 85 számozatlan lev. ; 29cm.
U.I.0834/c.
Christian Schesaeus irodalmi munkásságának magyar vonatkozásai / Bitay Ilona. - Bukarest : Kriterion, 1979a. - 70-77p. ; 24cm. - (Művelődéstörténeti tanulmányok)
SCHEY Ilona lsd. Kaplayné
U.I.1402.
SCHIAN, Martin
Grundriss der praktischen Theologie / Martin Schian. - 2. neu bearb. Aufl. - Giessen : Töpelmann, 1927-28a. - 2db. ; 24cm. - (Die Theologie und Abriss ; 6.)
U.I.2480.
SCHILLEBEECKX, Edward
Jesus : Die Geschichte von einem Lebenden / Edward Schillebeeckx. - Freiburg, 1992a. - 670p. ; 19cm.
U.I.0988.
SCHLAEPFER, Hans R.
Kirchen und Klöster in der Schweiz / Klaus Speich ; Hans R. Schlaepfer. - München : H. Beck, 1978a. - 344p. ; 31cm.
U.I.0726.
Schleiermacher philosophiája / Tavaszy Sándor. - Kolozsvár : Stief J. ny., 1918a. - 112p. ; 24cm.
U.I.1982.
SCHLINCK-LAZARRAGA, Elke
Wiedergeburt schöpferischer Religion im Weltbund für religiöse Freiheit. 1. Geschichte des Weltbundes / Elke Schlinck-Lazarraga. - Norderstedte : Selbstverl., 1975a. - V, 393p., 1t. ; 21cm.
U.I.1214.
L'affirmation protestante : Conférences prononcées á l'oratoire du Louvre / E. Guiraud, E. Schloesing [et al.]. - Paris : Fischbacher, 1936a. - 152p. ; 19cm.
U.I.1684.
Religion - heute? / Hrsg. von Heinz Schlötermann. - Mannheim : Freireligiöse Verlagsbuch, 1969a. - 64p. ; 21cm.
U.I.2296/1.
SCHMITHALS, Walter
Das Evangelium nach Markus : Kapitel I.1-9,1. / Walter Schmithals. - Erg. Aufl. - Würzburg : G. Mohn, 1986a. - 1-97p. ; 19cm. - (Ökumenischer Taschenbuch Kommentar zum Neuen Testament ; 2/1.)
U.I.2296/2.
SCHMITHALS, Walter
Das Evangelium nach Markus : Kapitel 9,2-16,20. / Walter Schmithals. - Erg. Aufl. - Würzburg : G. Mohn, 1986a. - 398-788p. ; 19cm. - (Ökumenischer Taschenbuch Kommentar zum Neuen Testament ; 2/2.)
U.I.2650.
SCHMITHALS, Walter
Theologiegeschichte des Urchristentums : Eine problemgeschichtleche Darstellung / Walter Schmithals. - Stuttgart, 1994a. - 332p. ; 23cm.
U.I.2462.
SCHNACKENBURG, Rudolf
Jesus Christus : Im Spiegel der vier Evangelien / Rudolf Schnackenburg. - [S.l.], 1998a. - 357p. ; 20cm.
U.I.2296/3.
SCHNEIDER, Gerhard
Das Evangelium nach Lukas : Kapitel 1-10. / Gerhard Schneider. - Würzburg : Gütersloher Verl. G. Mohn, 1977a. - 253p. ; 19cm. - Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament ; 3/1.) (Gütersloher Taschenbücher ; 500.)
U.I.2296/4.
SCHNEIDER, Gerhard
Das Evangelium nach Lukas : Kapitel 11-24. / Gerhard Schneider. - Würzburg : Gütersloher Verl. G. Mohn, 1977a. - 518p. ; 19cm. - Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament ; 3/2.) (Gütersloher Taschenbücher ; 501.)
U.I.1653.
SCHNEIDER, Paul Wilhelm
Von Gott, der Welt und dem Menschen / Paul Wilhelm Schneider. - Kassel : Deutsche Unitarier-Religionsgemeinschaft, 1961a. - 79p. ; 21cm.
U.I.1065.
SCHNEIDER, Toni
Imago Europae : Geschichte und Kultur des Abendlandes : Mit 216 Farbbilder / Werner Ross, Toni Schneider. - Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, 1976a. - 305p. ; 30cm.
U.I.0901.
SCHONFIELD, Hugh J.
The passover plot : New light on the history of Jesus / Hugh J. Schonfield. - N.Y. : Bantam Books, 1965a. - 278p. ; 18cm.
U.I.1136.
The authentic New Testament / Ed. Hugh J. Schonfield. - New York : Mentor, 1958a. - XLVIII, [2], 478p. ; 18cm.
U.I.0887.
A pocket guide to unitarianism / Ed. Harry Scholefield. - New revis. enlarg. ed. - Boston : Beacon Press, 1961a. - 72p. ; 19cm.
U.I.0903.
The Unitarian Universalist pocket guide / Ed. Harry Scholefield. - Boston Ma. : Unitarian Universalist Ass., 1974a. - 80p. ; 19cm.
U.I.1622.
The Unitarian Universalist pocket guide / Ed. Harry Scholefield. - Boston Ma. : Unitarian Universalist Ass., 1981a. - 96p. ; 19cm.
U.I.1105.
SCHONEFIELD, Hugh J.
The bible was right : An astonishing examination of the New Testament / Hugh J. Schonefield. - N.Y. : Signet Key Book, 1959a. - 191p. ; 18cm.
U.I.1037.
SCHORER, Jean
Das Christentum für die Welt und in der Welt : Eine Religion für Maenner und nachdenkliche Leute : 8 Vortraege / Jean Schorer. - Wien : Pühringer, 1949a. - 316p. ; 21cm.
U.I.0715.
SCHORER, Jean
Jésus Christ est dieu Histoire d'une grave erreur reprise par le Conseil oecumenique / Jean Schorer. - Genéve : La Tribune de Genéve impr., 1950a. - 46p. ; 21cm.
U.I.1729.
SCHORER, Jean
Pourquoi je suis devenu un chrétien libéral / Jean Schorer. - Lausanne : J. Bron, 1943a. - 43-55p. ; 21cm. = Le Monde Religieux ; Tome 4. Le liberalisme
U.I.1733.
SCHORER, Jean
Pourquoi je suis devenu un chrétien libéral / Jean Schorer. - Genéve : L'Union Protestante Libéral, 1966a. - 31p. ; 21cm.
U.I.1739.
SCHORER, Jean
Pourquoi je suis devenu un chrétien libéral / Jean Schorer. - 2. ed. - Genéve : [s.n.], 1971a. - 31p. ; 21cm. 
U.I.1700.
SCHORER, Jean
Pseudo-Symbole des apotres : Loyanté et profession de foi / Jean Schorer. - Genéve : Gutenberg, 1966a. - 27p. ; 21cm.
U.I.0716.
SCHORER, Jean
Réformation progressive ou regressive? / Jean Schorer. - Geneve : Gutenberg, 1962a. - 27p. ; 21cm.
U.I.1096.
SCHORER, Jean
Reformation - vorwaerts oder rückwaerts? / Jean Schorer. - Hanau am Main : Freies Christentum, 1961a. - 22p. ; 21cm. - (Freies Christentum ; 44.)
U.I.1990.
SCHÖLL, Friedrich
Gott-Natur in Mythos und Maerchen : Ein Buch von der Allwirklichkeit des Göttlichen / Friedrich Schöll. - 2. Aufl. - Wildbad : Scöll, 1986a. - 391p., 1t. ; 20cm.
U.I.2068.
SCHÖLL, Friedrich
Heimkehr Gottes in seine Wirklichkeit : Die Wesenseinheit von Gott, Natur und Mensch / Friedrich Schöll. - Erbstetten/Donau : Schöll, 1962a. - 224p. ; 19cm.
U.I.0781
SCHRAMM, Gottfried
Neue Ergebnisse der Antitrinitarier Forschung / Gottfried Schramm. - [S.l., s.a.]
Fotókópia
U.I.2281.
Das Evangelium nach Jochannes / Übersetzt und erklaert von Siegrfied Schulz. - 16. Aufl. - Göttingen ; Zürich : Vandenhoeck-Ruprecht, 1987a. - 264p., [1]lev. ; 24cm. - (Das Neue Testament Deutsch ; 4.)
U.I.2584.
SCHÜRMANN, Heinz
Jesus - Gestalt und Geheimnis / Heinz Schürmann. - Paderborn, 1994a. - 456p. ; 23cm.
U.I.1951.
SCHÜSSLER, Werner
Paul Tillich sein Werk / Renate Albrecht, Werner Schüssler ; mit Beitraegen von Andreas Rössler, Eberhard Rolinck, Werner Schüssler [et al.]. - Düsseldorf : Patmos Verl., 1986a. - 223p. ; 22cm.
U.I.1479
SCHÜTZ, Bodo
Unitarischer Glaube mit Anhang Leitgedanken der "Deusche Unitarier-Religionsgemeinschaft" Bodo Schütz. - Hameln : H. Soltsien, 1966a. - 16p. ; 21cm. - (Deutsch-Unitarische Schriftenreihe ; 6.)
1e.
U.I.2017.
SCHWEIZER, Albert
An anthology / Albert Schweizer ; ed. Charles Roy. - Boston : Beacon Press, 1947a. - XVIII, 323p. ; 24cm.
U.I.2517.
SCHWEIZER, Albert
Geschichte der Leben-Jesu-Forschung / Albert Schweizer. - Tübingen, 1984a. - 650p. ; 19cm. 
U.I.2547.
SCHWEIZER, Albert
Die Mystik des Apostels Paulus / Albert Schweizer. - Tübingen, 1981a. - 407p. ; 19cm.
U.I.1334.
SCHWEIZER, Albert
Was sollen wir tun? : 12 Predigten über ethische Probleme / Albert Schweizer. - Heidelberg : Schneider, 1974a. - 192p. ; 19cm.
U.I.1885.
SCHWEIZER, Albert
Was sollen wir tun? : 12 Predigten über ethische Probleme / Albert Schweizer. - 2. Aufl. - Heidelberg : Lambert Schneider Verl., 1986a. - 207p. ; 19cm.
U.I.0854.
Albert Schweizer / Magnus C. Ratter. - London : The Lindsey Press, 1949a. - 214p., 1t. ; 20cm.
U.I.1322.
Schweizer : A biography / George Marshall, David Poling. - N.Y. : A. Scweizer Fellowship, 1975a. - 346p. ; 18cm.
U.I.1408.
Denker des Glaubens 1. Martin Buber - Albert Schweizer - Karl Barth - Rudolf Bultmann - Dietrich Bonhoeffer / Ulrich Neuenschwander. - Gütersloh : Mohn, 1974a. - 155p. ; 19cm. - (Gütersloher Taschenbuch ; 81.)
U.I.1681.
Reverence through [Albert] Schweizer / Magnus C. Ratter. - London : The Lindsey Press, [s.a.] - 20p. ; 19cm. - (The Religious Life ; 6.)
U.I.0907.
SCHWEIZER, Eduard
Beitraege zur Theologie des Neuen Testaments : Neutestamentliche Aufsaetze (1955-1970) / Eduard Schweizer. - Zürich : Zwingli Verl., 1970a. - 288p. ; 23cm.
U.I.0747.
SCHWEIZER, Pál
Ady és Csinszka levelei Baróti Marikához  / Schweizer Pál. - Budapest : Akad. K., 1977a. - 928-958p. ; 19cm. = Irodalomtörténet 1977. No 4.
1e.
U.I.2001.
SCOTT, Clinton Lee
The Universalist Church of America : A short history / Clinton Lee Scott. - Boston : Universalist Historical Society, 1957a. - 124p. ; 22cm.
U.I.0927.
SCOTT, Evelyne D.
Lessons for the little ones : A primary course ... of the Sunday School Association : Supplementary stories / Evelyne D. Scott, Dorothy Tarrant. - London : The Sunday School Ass., 1924a. - 2db. ; 19cm.
U.I.2234.
SCOTT, John
A Hegyi beszéd / John Scott. - Bp. : Harmat k., 1993a. - 223p. ; 20cm. - (A Biblia ma)
U.I.1544.
Great occasions : Readings for the celebration of birth coming - of - age, marriage, and death / Ed. Carl Seaburg. - 2. print. - Boston : Unit. Univers. Ass., 1980a. - XIII, 462p. ; 21cm.
U.I.0079.
Sebes Pál torockói iskolaigazgató élete és hatása : Felolvastatott a Dávid Ferenc egyletben Kolozsvárt 1903. jan. 25. / Boros György. - Kolozsvár : Gámán ny., 1903a. - 20p. ; 23cm.
Klny. A Dávid Ferencz Egylet kiadványai 22.sz. Felolvasások 23.sz. 21.f.
U.I.0360/c.
SEBESS Pál
Erkölcsi szabályok / Sebess Pál. - 3. kiad. - Cluj-Kolozsvár : Corvin ny., [s.a.]. - 8p. ; 15cm.
U.I.0360/d.
SEBESS Pál
Erköltsi-tükör, vagy A betsületes és tsinos magaviseletnek szabállyai : (Praeceptum morum) Thorotzkón 1836. / Sebess Pál. - Nagy Enyed : Ref. Koll. ny., 1836a. - 31p. ; 16cm.
U.I.2496.
SEBESTYÉN Jenő
Református dogmatika / Prof. Dr. Sebestyén Jenő. - Bp. ; Gödöllő, 1994a. - 587p. ; 21cm.
U.I.1369.
Régi magyar levelestár : (16.-17. század) / Matolcsy Ildikó, Sebestyén Lajos, Szalay Károly. - Bp. : Magvető, 1981a. - 2db. ; 17cm. - (Magyar Hírmondó)
U.I.1134.
The second concord anthem book : Forty anthems for use of mixed voice choirs in protestant churches / Ed. Archibald T. Davison, Henry Wilder Foote. - Boston : Schirmer Music Co., 1936a. - 232p. ; 28cm. - (Concord Series ; 1200.)
1e.
U.I.1477.
Bibliotheca Dissidentium : Repertoire des nonconformistes religieux des seiziéme et dix-septiéme siécles / Edit. André Séguenny. Tome 2. Irena Backus: Martin Borrhaus (Cellarius). - Baden-Baden : Koerner, 1981a. - 127p. ; 24cm.
U.I.1297.
SEIDENBERG, Roderick
Posthistoric man : An inquiry / Roderick Seidenberg. - Boston : Beacon Press, 1957a. - 3 lev., 246p. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 47.)
U.I.0860.
SENARCLENS, Jacques de
Heirs of the reformation / Jacques de Senarclens ; transl. G. W. Bromiley. - London : SCM Press, 1963a. - 343p. ; 23cm.
U.I.1427.
Einführung in die Philosophie : 12 Radiovortraege / Karl Jaspers. - München : R. Piper, 1973a. - 130p. ; 19cm. - (Serie Piper ; 13.)
U.I.1491.
Sermons by Unitarian ministers. - London : Ph. Green, 1905a. - 148p. ; 19cm.
U.I.1355.
Sermons by Unitarian ministers. - 2.ser. - London, 1906a. - 2lev., 136p. ; 19cm.
SERVET lsd. Szervét U.I.0518.
Servét Mihály harminc levele Kálvin Jánoshoz, a genfiek prédikátorához / Ford. Veress Jenő. - Pápa : Főisk. ny., 1910a. - 106, [2]p. ; 21cm. 
A Servét-pör c. gyűjtemény C. része
U.I.1080.
Michel Servet hérétique et martyr 1553-1953. : Congrés pour la tolérance 21-23 aout 1953. / Roland H. Bainton. - Genéve : E. Droz., 1953a. - 147p. ; 24cm.
U.I.1965.
Autour de Michel Servet et de Sebastien Castellion [Chateillon] / B. Becker. - Haarlem : Tjeenk Willink-Zoon N.V., 1953a. - VII, 302p. ; 24cm.
U.I.0262.
A Servet-pör aktái / Ford. Kováts J[ános] István. - Pápa : Főisk. ny., 1909a. - 169p. ; 21cm.
A Servet pör C. gyűjtemény D. része
U.I.0238.
A szentháromság igaz hitének védelme a spanyol Servét Mihály borzasztó tévedéseivel szemben. 1554 : A Servet pör C. gyűjtemény b.) része / Kálvin János ; ford. Tari Imre. - Pápa : Főisk. ny., 1909a. - 208p. ; 21cm. 
(Kálvin János művei : III. sorozat. Servet pör ; 11.)
U.I.2040.
Kálvin és Servet / Kónya István. - Bp. 1974. = Világosság 15.évf. 520-524p.
U.I.0262/a.
Kálvin és Servet : A Servet-pör C. gyűjtemény A. része / Kováts J. István. - Pápa : Főisk. ny., 1911a. - 157p. ; 21cm.
U.I.0402.
Servét Mihály jellemrajza / Tollin Henrik ; ford. és előszót írta Simén Domokos. - Kolozsvár : K. Papp ny., 1878a. - IV, 34p. ; 23cm.
U.I.1103.
Három értékes szerzeményünkről : [Servet] / Wix Györgyné. - Bp. : OSZK, 1979a. - 157-158p. ; 28cm. = OSZK Híradó 22. évf. 7-8.sz.
U.I.1815.
SERVETO. Michael, alias Reves
De trinitatis erroribus : Libri 7 / Michael Serveto alias Reves. - [S.l. : s.n.], 1531a. - 119p. ; 16cm.
Xerox másolat!
U.I.1709.
La scoperta della circolazione polmonare e la diffusione della Christianismi Restitutio di Michele Serveto nel 16. secolo in Italia e nel Veneto = The dicovery of the Pulmonary circulation and the diffusion of the Christianismi Restitutio by Michael Servetus in Italy and particularly in Venetia during the 16th century / Giuseppe Ongaro. - [S.l. : s.n.], 1971a. - 3-44p. ; 25cm.
Klny. Episteme Rivista Critica di Storia delle Scienze Mediche e Biologiche ; 1.
U.I.2267.
A hitéért égettetett el : Servetus Mihály élete és halála / Gróf László. - Bp. : Novotrans Kft., 1994a. - 9-11p. ; 30cm. - (Cartographica Hungarica ; 4.)
U.I.1978.
Hunted heretic : The life and death of Michael Servetus 1511-1553. / Roland Bainton. - Boston : The Beacon Press, 1960a. - XIV, 270p. ; 21cm.
Hunted heretic : The life and death of Michael Servetus 1511-1553. / Roland H. Bainton. - 2.ed. - Boston : The Beacon Press, 1964a. - XIV, 270p. ; 21cm.
U.I.1157.
De regno Christi liber primus. De regno Antichristi liber secundus ... [Servetus Michael: Christianismi restitutio. 2.kiad.] / [Dávid Ferenc]. - Albae Iuliae : typ. Hoffhalter, 1569. - RMK. II. 120.
Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1600. Bp. 1971a. Akad. K. 292-293p.
Kivágat! Xerox!
1e.
U.I.1746.
Church here gets 2 Servetus books : 16th century volumes are prized by unitarians / George Dugan. - N.Y., 1965a. - 28p. ; 27cm. = The New York Times, Saturday, May 15, 1965.
Újságkivágat
U.I.0841.
Michael Servetus : A case study in total Heresy / Jerome Friedman. - Genéve : Droz. S. A., 1978a. - 149p. ; 26cm. - (Travaux d'Humanisme et Renaissance ; 163.)
U.I.0795.
Servetus éneke / Vöröss István. - [S.l. : s.n.], 1973a. - 149-153p. ; 24cm. 
Klny. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 17. évf. 1.sz.
U.I.0732/a.
Szervétusz a máglyán : (Vers, kézirathasonmás) ; Egy érdeklődés rövid története / Páskándi Géza. - Bp. : Magy. Írók Szöv., 1975a. - 1424-1425p. ; 24cm. = Kortáras 19.évf. 9.sz.
U.I.2197.
Szervét Mihály mártírhalálának 440. évfordulója
1. Ünnepi emlék istentisztelet meghívója 1993. X. 31.
2. Ünnepi emlék istentisztelet 1993. X. 17-én
3. Szervét Mihály arcképe (metszet)
U.I.1580.
A handbook for ministers : Services for baptism, confirmation, marriage, funeral and other occasions 1. - Boston : Amer. Unit. Ass., [s.a.]. - [4], 86p. ; 15cm.
U.I.1592.
Services for congregational worship. - Boston : Amer. Unit. Ass., 1914a. - [4], 268p. ; 14cm.
U.I.1579.
Ten services of public prayer with special collects, prayers and occasional services. - London : Williams-Norgate, 1907a. - XI, [154 lev.] ; 11cm.
U.I.1114.
Services of religion for use in the churches of the free spirit. - Boston : The Beacon Press, 1946a. - XXVI, 166p., XXI, 581p. ; 22cm.
U.I.1062/d.
Sesja Arienska PAN [Krónika] / Z.R. - Warszawa : Panstw. Wydawnictwo Naukowe, 1956a. - 249-251p. ; 24cm. = Odrodzenie i Reformacija w Polsce. Tom. 1.
1e.
U.I.1306.
SHAKESPEARE, William
Hamlet / William Shakespeare ; translation by André Gide ; preface by O'Brien Justin. - A bilingual edition. - Boston : Beacon Press, 1964a. - 286p. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 183.)
U.I.1439.
SHANKS, Michael
European social policy, today and tomorrow / Michael Shanks. - Oxford ; N.Y. : Pergamon Press, 1977a. - XI, 105p. ; 21cm.
U.I.1102.
SHARPE, Matilda
Never forget: Life is expecting much of thee! : A code for life / Matilda Sharpe. - 29 ed. - London : A. Holness, 1911a. - [11], 192p. ; 11cm.
U.I.2015.
Church history index 1889-1961. / Comp. Holley M. Shepherd. - Cambridge, Mass : Harvard Univ., 1963a. - 167p. ; 25cm.
U.I.1758.
A short account of the Unitarian Church of Hungary / Comp. Joseph Ferencz. - Bp. : Jókai, 1907a. - 39p. ; 23cm.
U.I.0568.
A short history of the Unitarian church in Transylvania (Roumania). - Cluj-Kolozsvár : Pallas, 1937a. - 21p. ; 16cm.
U.I.0918.
SIDWICK, Henry
Outlines of the history of ethic / Henry Sidwick. - Boston : Beacon Press, 1968a. - XXVI, 342p. ; 21cm.
U.I.2127.
Antitrinitarianism in the second half 16th century : InternationalColloquium on the 400th anniversary of Ferenc Dávid's death : Hung. Academy of Science, May 15-19, 1979. Siklós (Hungary). - Siklós, 1979a. - 3 lev. ; 20cm. 
1e.
U.I.0883.
Nemzetközi kongresszus
Antitrinitarianism in the second half of the 16th century International Colloquium on the 400th anniversary of Ferenc David's death : [Program] (May 15-19.). - Siklós, 1979a. - 4 lev. ; 20cm. 
1e.
U.I.1023/2.
Nemzetközi konferencia
Die Disputation von Fünfkrichen : (Vorgetragen an der Sitzung mit dem Titel: Antitrinitarismus in der zweiten Haelfte des 16. Jahrhunderts in Pécs, am 17. Mai 1979.) : [Internat. Konferenz in Siklós 1979. Mai 15-19.] / Németh S. Katalin. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1979a. - 122-129p, ; 24cm.
1e.
in: Acta.Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae. Tom. 21. Fasc.1-2.
U.I.1900.
Szaggatott krónika / Tardy Lajos. - Bp. : Szépirod. k., 1986a. - 595p. ; 22cm.
Dr. Simándy Tamásról 61-62. p.
U.I.0350.
SIMÉN Dániel
A lélek megszólal : Beszédek és ágendák / Simén Dániel. - Odorheiu : Globus ny., 1936a. - 141p. ; 24cm.
U.I.0351.
SIMÉN Dániel
A lélek problémája / Simén Dániel. - Kolozsvár : Pallas ny., 193?a. - 29p. ; 21cm.
U.I.0360/b.
SIMÉN Dániel
Öntudatos unitarizmus : Korszerű kérdések / Simén Dániel. - Kolozsvár : Pallas ny., 1941a. - IV, 24p. ; 23cm.
U.I.0352.
Egy modern istenhit / Minot Simons ; ford. Simén Dániel. - Cluj : Pallas, 1937a. - VIII, 123p. ; 20cm. - (Szabadelvű vallásos Értekezések ; 9.)
U.I.0356.
SIMÉN Domokos
Az evangéliumi csodák : Történelmi bírálati tanulmány / Simén Domokos. - Kolozsvár : Stein ny., 1875a. - X, 164p. ; 20cm.
U.I.0402.
Servét Mihály jellemrajza / Tollin Henrik ; ford. és előszót írta Simén Domokos. - Kolozsvár : K. Papp ny., 1878a. - IV, 34p. ; 23cm.
U.I.0353.
SIMÉN Domokos
A szentháromság eredetének és kifejlődésének története : Egy bevezető értekezéssel az orthodoxiáról / Simén Domokos. - Pest : Petrik, 1872a. - VI, 182p. ; 22cm.
U.I.0354/a.
SIMÉN Domokos
Szent történetek : Unitárius iskolák használatára / Simén Domokos. - Kolozsvár : Róm. kath. lyc. ny., 1864a. - 35p. ; 20cm.
U.I.0354.
SIMÉN Domokos
Szent történetek : Unitárius iskolák használatára / Simén Domokos. - 3. kiad. - Kolozsvár : Stein, 1894a. - 46p. ; 19cm.
U.I.0051.
Simén Domokos és kora : 1836-1878 / Borbély István. - Cluj-Kolozsvár : Minerva, 1926a. - 126p. ; 24cm.
Töredék
U.I.2218.
SIMÓ Attila
Nyárádszentmárton lelkipásztorai / Simó Attila ; közzéteszi Demeter József ref. lelkész = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. - Bp. 1993a. No 1-2. 35-78p. ; 24cm.
U.I.0359.
SIMÓ János
Egyházközségeinken kívül, szétszórtan lakó híveink lelki gondozása / Simó János. - Kolozsvár : Gámán ny., 1895a. - 15p. ; 24cm. - (A Dávid Ferenc Egylet Kiadványai ; 13. Felolvasások ; 2.köt. 5.füz.)
U.I.0357.
SIMÓ János
Az én lelkipásztori pálczáim : Beköszöntő, főpásztori beiktató és üdvözlő beszédek / Simó János. - Torda : Harmath ny., 1897a. - 26p. ; 24cm.
U.I.0358.
SIMÓ János
Gyászima Erzsébet magyar királyné őfelsége halálakor / Simó János. - Torda : Harmath ny., 1898a. - 10p. ; 22cm.
U.I.0360.
SIMÓ János
Az unitárius egyház története főbb vonásokban : Az unitárius ifjúság iskolái és magán használatára  / Simó János. - Torda : Harmath ny., 1898a. - 82p. ; 21cm.
U.I.0721.
SIMON József
Székelyföldi unitárius iratok Sopron megyében / Simon József. - Bp. : Akad. k., 1975a. - 324p. ; 28cm. = Magyar Könyvszemle 1975. 3-4. sz.
Könyvism., repró
U.I.2217.
Az európai államok és az egyházak kapcsolata a megváltozott világban : Nemzetközi konferencia Budapest, 1993. máj. 26-28. / Szerk. Simon Lajos. - Bp. : Henczi k., 1993a. - 608, 4p. ; 24cm.
U.I.0352.
SIMONS, Minot
Egy modern istenhit / Minot Simons ; ford. Simén Dániel. - Cluj : Pallas, 1937a. - VIII, 123p. ; 20cm. - (Szabadelvű vallásos Értekezések ; 9.)
U.I.2454.
SINKA Erzsébet
Két hold alatt : Zelk Zoltán megíratlan önéletrajza / Sinka Erzsébet. - [Bp.] : Argumentum, cop. 1999a. - 504, [3]p., [16]t. : ill. ; 23cm.
ISBN 963-446-108-5 fűzött : 1600,-Ft
U.I.0682.
Erdély története (1598-1599, 1603) / Szamosközy István ; ford. Borzsák István ; bev. és a jegyz. írta Sinkovics István. - 2. kiad. - Bp. : Magyar Helikon, 1977a. - 492p., 44t. ; 25cm. - (Bibliotheca Historica)
U.I.2639.
SIRAT, Colette
A zsidó filozófia a középkorban : A kéziratos és nyomtatott szövegek alapján / Colette Sirat. - Bp., 1999a. - 446p. ; 24cm.
U.I.2541.
SKILTON, Andrew
A buddhizmus rövid története / Andrew Skilton. - [S.l.], 1997a. - 220p. ; 24cm.
U.I.1703.
SLATER, Robert H. L.
Le chrétien a l'écoute des autres religions / Robert H. L. Slater ; Traduit Jean-Francais Rebeaud. - Lausanne : L'age d'homme, 1971a. - 103p. ; 18cm. (Alethina ; 4.)
1e.
U.I.1525.
SLICER, Thomas R.
The great affirmatins of religion : An introduction to real religion not for beginners but for beginners again / Thomas R. Slicer. - Boston : Amer. Unit. Ass., [s.a.]. - IX, 248p. ; 20cm.
U.I.0569.
SLICER, Thomas R.
What unitarianism really is / Thomas R. Slicer. - Boston : Amer. Unit. Ass., 19??a. - 61p. ; 18cm.
U.I.1953.
Truth, liberty, religion : Essays celebrating two hundred years of Manchester College / Ed. Barbara Smith. - Oxford : Manchester College, 1986a. - XXIV, 325p. ; 24cm.
U.I.2003.
Socinianism in Poland : The social and political ideas of the polish Antitrinitarians in the sixteenth and seventeenth centuries / Stanislas Kot. - Boston : Starr King Press, 1957a. - XXVII, 226p. ; 22cm.
U.I.2033.
Socinianism in seventeenth-century England / H. John McLachlan. - London : Oxford Univ. Pr., 1951a. - VIII, 352p. ; 22cm.
U.I.1941.
Interpretations of socinien theology / John C. Godbey. - Chicago : The Unitarian Universalist Historical Society, 1986a.  = The Proceedings of the Unitarian Universalist Historical Society. Vol.20. Part 2. 1985-86. 63-76p. 23cm.
U.I.2007.
Fausto Socino et la pensée socinienne : Un maitre de la pensée religieuse : (1539-1604.) / Magda Martini. - Paris : C. Kincksieck, 1967a. - 125p. ; 24cm.
U.I.1969.
Faustus Socinus / David Munroe Cory. - Boston (Mass) : The Beacon Press, 1932a. - IX, 155p. ; 22cm.
U.I.2041.
Italian reformation dtudies in honor of Laelius Socinus / Ed. John A. Tedeschi. - Firenze : F. de Mmonnier, 1965a. - VIII, 331p. ; 25cm. - (Universita di Siena, Facolta di giurisprudenza N.S. ; 4.)
U.I.0891.
Vita Socini Senensis : Descripta ab Equite Polono anno 1636 = The life of Faustus Socinus of Siena : The unitarian reformer : With English annotations / In Latin by Samuel Przipcovius Polish knight in the year 1636. - Manchester : Galt., 1912a. - 65, VII, [2]p. ; 19cm.
U.I.1737. !
Propaganda braci polskich na slowacji w Pierwstej cwierci 17. stulecija. (Propaganda polskych bratri na. slovensku v.l. Cvrtine 17. stoleti.)
(Propaganda socynianska i walka z nia na Slowacji.)
(Studia z dziejow antytrynitaryzmu na ziemiach czeskich i slowackich w 16-17 Wieku, Krakow 1966.) / Waclaw Urban. - Brno : [s.n.], 1971a. - 129-143p. ; 24cm. 
1e. - Klny. Ostrzky dejin stredni a vychodni Evropy
U.I.2522.
SOGGIN, J. Alberto
Bevezetés az Ószövetségbe : A kezdetektől az alexandriai kánon lezárásáig : Függelékek a Kr.e. I. évezred első feléből származó palesztínai feliratokról és a babiloni fogság utáni első évszázadok kéziratos leleteiről / J. Alberto Soggin. - Bp., 1999a. - 513p. ; 24cm.
U.I.2269.
Sokszemközt : Emigráns és otthonélő erdélyi magyarok dialógusa / Szerk. Dávid Gyula, Veres Zoltán. - Stockholm : Erdélyi könyvegylet, 1995a. - 299p. ; 20cm. - (Erdély kövei ; 5.)
U.I.0962.
Solidaritaet - Spiritualitaet - Diakonie : Gottesdienst als Menschendienst : Ein Ökumenisches Symposion / Hrsg. Hans Christoph Hase, Ansgar Heuer, Paul Philippi. - Stuttgart : Evang. Verl., 1971a. - 296p. ; 22cm.
U.I.0812.
SOLYMÁR Péter
Az Ótestamentom világa / Pálfy Miklós, Muntag Andor, Solymár Péter. - Bp. : Magyarországi Evang. Egyh. Sajtóoszt., 1973a. - 365p. ; 21cm.
U.I.0796.
SÓLYOM Jenő
Szabédi László Erős várfordítása / Sólyom Jenő. - Bp. : [s.n.], 1972a. - 634-638p. ; 24cm.
Klny. Irodalomtörténeti Közlemények 1972. 5-6.sz.
U.I.2042.
SOLTÉSZ Zoltánné
A magyarországi könyvdíszítés a 16. században / Soltész Zoltánné. - Bp. : Akad. k., 1961a. - 195p., 72t. ; 30cm.
U.I.0704.
Apám Bartók : Ifj. Bartók Bélával beszélget Somfai László. - Bp. : Magyarok Világszövetsége, 1978a. - 214-219p. ; 20cm. 
in: Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma
U.I.1638.
SOMOGYI Zoltán
Az antik aretéktől a keresztény morálig / Somogyi Zoltán. - Bp. : Athenaeum, 1976a. - 38p. ; 25cm.
Világosság. Melléklet 1976. 7.sz.
U.I.2105., U.I.0997.
Songs for living and words of worship : A hymn and worship book for the young / Edit. Sydney H. Knight, Kereki Gábor, David Dawson. - London : Lindsey Press, 1972a. - 29p. [számozatl. lev.-ek]; 21cm.
U.I.1267.
SOROKIN, Pitirim A.
The reconstruction of humanity / Pitirim A. Sorokin. - Boston : Beacon Press, 1948a. - XII, 247p. ; 24cm.
U.I.1180.
SOUTHERN, R. W.
Western society and the church in middle ages / R. W. Southern. - Baltimore : Penguin Books. 1972a. - 376p. ; 18cm. - (The Pelican History of the Church ; 2.)
U.I.1669.
SOUTHWORTH, Bruce Alan
Of hunger and guns / Bruce Alan Southworth. - N.Y. : The Community Church, 1982a. - 15p. ; 18cm. - (The Community Pulpit 1981-82. ; 4.)
U.I.0780.
Sozinianer in Altdorf und Danzig im Zeitalter der Orthodoxie / Domenico Caccamo. - [S.l., s.a.].
Fotokópia
U.I.0638. ld. U.I.0780.
Sozinianer in Altdorf und Danzig im Zeitalter der Orthodoxie / Domenico Caccamo. - Marburg/Lahn : Verl. Herder Inst., 1970a. - 42-78p. ; 22cm.
Klny. Zeitschrift für Ostforschung. Laender u. Völker im östlichen Mittel-europa. 19. Jahrh.
U.I.1918.
Sanctorum communio : Eine digmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche / Dietrich Bonhoeffer ; Hrsg. von Joachim Soosten. - München : Chr. Kaiser, 1986a. - XXI, 344p. ; 21cm.
U.I.1415.
SÖLLE, Dorothee
Stellvertretung : Ein Kapitel Theologie nach dem "Tode Gottes" / Dorothee Sölle. - Stuttgart ; Berlin : Kreutz Verl., 1965a. - 155, [3]p. ; 19cm.
U.I.0658.
SŐTÉR István
A sas és a serleg : Akadémiai arcképek / Sőtér István. - Bp. : Akad. k., 1975a. - 203p. ; 20cm.
U.I.2072.
SŐTÉR István
A templomrabló : Júdás / Sőtér István. - Bp. : Szépirodalmi k., 1985a. - 271, 2 p. ; 23cm.
U.I.0988.
SPEICH, Klaus
Kirchen und Klöster in der Schweiz / Klaus Speich ; Hans R. Schlaepfer. - München : H. Beck, 1978a. - 344p. ; 31cm.
U.I.1546.
SPERRY, Willard L.
Reality in worship : A study of public worship and private religion / Willard L. Sperry. - N.Y. : McMillan Comp., 1927a. - 345p. ; 20cm.
U.I.1221.
SPERRY, Willard L.
Religion in America / Willard L. Sperry. - Boston : Beacon Press, 1963a. - XVIII, 317p. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 162.)
U.I.1711.
SPISAR, Alois
The Czechoslovak Church : Concerning its substance, theology and founder / Frank Hnik, Alois Spisar, Frank Kovar. - Prague : The Central Council of the Czechoslov. Church, 1937a. - 100p., 4t. ; 18cm.
U.I.1445.
Prometheus und Christus : Grösse und Grenzen von Carl Spittelers religiöser Weltanschaung / Fritz Buri. - Bern : Francke Verl., 1945a. - 282p. ; 24cm.
U.I.1367.
SPRUTH, Botho
Leben und lieben - ein Weg zum Lebensglück / Botho Spruth. - Bassum-Dimhausen : Verl. Deutsche Heimat, 1977a. - 32p. ; 21cm.
U.I.0753.
Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. 85. fej. : Marcellus Camillus Squarcialupus / Weszprémi István ; ford. Kővári Aladár. - Bp. : Medicina, 1960a. - 349-353, 459-463p.
Xerox másolat. - Az eredeti kiadás: Lipsiae 1774.
U.I.1773.
Staat in de vrijheid de geschiedenis van de remonstranten / Redact. von G. J. Hoenderdaal, P. M. Luca. - Zutphen : De Wallburg Pers., 1982a. - 200p. ; 26cm.
U.I.0877.
Balance zwischen Staat und Kirche in Ungarn : Pressekonferenz in Wien. - Zürich, 1979a.
Kivágat: Neue Züricher Zeitung 1979. Nr.211.
U.I.0966.
STACHEL, Günter
Curriculum und Religionsunterricht / Günter Stachel. - Zürich ; Köln : Benziger Verl., 1971a. - 212p. ; 20cm. - (Unterweisen und Verkünden ; 16.)
U.I.????.
STACHEL, Günter
Lernziele Religionsunterricht : Grundsaetzleche Überlegungen und Modelle lernzielorientierten Unterrichts / Horst Heinemann, Günter Stachel, Siegfried Vierzig. - 3. Aufl. - Zürich ; Köln : Benziger, 1972a. - 222p. ; 20cm. - (Unterweisen und Verkünden ; 16.)
U.I.0880.
STAERK, W.
Neutestamentliche Zeitgeschichte / W. Staerk. - 2. Verb. Aufl. - Berlin ; Leipzig : Göschen, 1912a. - 2db. - (Sammlung Göschen)
U.I.1220.
STARK, Freya (Madeline)
Perseus in the wind / Freya (Madeline) Stark. - Boston : Beacon Press, 1956a. - XI, 179p. ; 21cm. - (Beacon Paperback ; 24.)
U.I.1383.
Battezzati non credenti / Aldo Capitini. - Firenze : Parenti, [1961a.?]. - 265p. ; 21cm. - (Stato e Chiesa ; 13.)
U.I.0976.
STEIGER, Lothar
Ermutigungen : Predigten und Meditationen / Lothar Steiger. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1979a. - 102p. ; 24cm.
U.I.0985.
Wie das Leben durch die Welt wanderte : Maerchen der Menschen von Tod und Leben / Hrsg. von Dietrich Steinwede. - Gütersloh : Mohn G., 1980a. - 121p. ; 19cm. - (Gütersloher Taschenbücher-Siebenstern ; 881.)
U.I.0983.
Wo die Sonne übernachtet : Schöpfungsmaerchen der Völker / Hrsg. von Dietrich Steinwede. - Gütersloh : Mohn G., 1980a. - 124p. ; 19cm. - (Gütersloher Taschenbücher-Siebenstern ; 880.)
U.I.0899.
STICKELBERGER, Emanuel
Zwingli / Emanuel Stickelberger. - Zürich : Schweiz. Verl., 1965a. - 407p. ; 21cm.
U.I.1442.
Kirche im Umbruch der Gesellschaft : Studien zur Pastoral Konstitution "Kirche in der Welt von Heutt" und zur Weltkonferenz "Kirche und Gesellschaft" / F. Böckle, E.Y. Kaelin, [et al.] ; Hrsg. von H. Stirnimann. - Freiburg/ Schweiz : Paulus Verl., 1970a. - 132p. ; 23cm. - (Ökumenische Beihefte ; 3.)
1e. 
U.I.0429.
A Dávid Ferenc emlékzsinat [Kolozsvárt] 1910. aug. 20., 21. [Dávid Ferenc születésének négyszázadik évfordulója alkalmával] külföldi képviselők üdvözlő beszédei / Harrison János, St. John E. Károly, [et al.]. - [Kolozsvár : s.n.,1910a.?] . -. 22p. ; 23cm. 
2e.
U.I.1535.
Living in earnest : A book of daily readings from the sermons of E[verett] Charles St. John ; selected by Martha Everett St. John. - Boston : Beacon Press, 1916a. - [49] lev. ; 16cm.
U.I.2076.
STOLL Béla
Kriza kantuálisa / Stoll Béla. - Bp. : Akad.k., 1988a. - 74-77p. ; 25cm.
Magyar Könyvszemle 104. évf. 1.sz.
Xerox
U.I.0642.
STOLL Béla
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig / Stoll Béla, Varga Imre, V. Kovács Sándor. - Bp. : Akad. k., 1972a. - 638p. ; 25cm. - (A Magyar Irodalomtörténet Bibliográfiája ; 1.)
U.I.0644.
Régi magyar költők tára : 17. század : Az unitáriusok költészete / Szerk. Stoll Béla, Tarnócz Márton, Varga Imre. - Bp. : Akad. k., 1967a. - 718p., 14t. ; 25cm. - (Régi Magyar Költők Tára ; 17.sz. 4.köt.)
U.I.0977.
STOLLBERG, Dietrich
Predigt praktisch : Homiletik-kurzgefasst, mit zehn Predigtenwürfen / Dietrich Stollberg. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1979a. - 102p. ; 24cm.
U.I.0767.
STOPFORD, Brooke
A kereszténység és a szociális munka. / Brooke Stopford ; ford. Józan Miklós. - Kolozsvár : Gámán, 1906a. - 16p. ; 21cm. - (Unitárius Füzetek ; 4.)
1e.
Unitárius Közl.melléklete
U.I.1682.
Stopping places / By Unitarian Universalist Women writers. - Boston : Unit. Univ. Ass., [s.a.]. - 47p. ; 23cm.
U.I.1261.
STORCH, Martin
Nikodemus antwortet : Der Predigter als Zeitgenosse / Martin Storch. - Stuttgart ; Berlin : Kreuz Verl., 1973a. - 122p. ; 19cm.
U.I.2235.
STOTT, John
Az Efezusi levél / John Stott. - Bp. : Harmat k., 1994a. - 254p. ; 20cm. - (A Biblia ma)
U.I.2342.
STOTT, John
A Timóteushoz írt második levél / John Stott. - Bp. : Harmat k., 1995a. - 116p. ; 20cm. - (A Biblia ma)
U.I.1646.
David Friedrich Strauss 1808-1874. / Karl Becker. - Stuttgart : Freireligiösen Landesgemeinde, [s.a.]. - 266-279p. ; 21cm.
Klny. Freireligiösen Landesgemeinde Württember. Stuttgart
U.I.0765
STREET, Kristóf Jakab
Józan fölfogás a Bibliáról / Kristóf Jakab Street ; ford. Boros György. - Koloszvár : Ellenzék ny., 1904a. - 19p. : 20cm. - (Unitárius füzetek ; 1.)
1e. - Unitárius Közl. melléklete
U.I.1548.
STREET, Christopher J.
A unitarian's thought of God / Christopher J. Street. - London : The Lindsey Press, 1920a. - [4], 94p. ; 19cm.
U.I.2398.
STROBEL, August
Der Brief an die Hebraeer / August Strobel. - Göttingen ; Zürich, 1991a. - 201p. ; 24cm. - (Das Neue Testament Deutsch ; 9/2.)
U.I.2493.
STRUNK, Reiner
Krisztus követése : Emlékeztetések egy evangéliumi kihívásra / Reiner Strunk. - Bp., 1990a. - 258p. ; 20cm.
U.I.0640.
A heidelbergi káté története Magyarországon / Bartha Tibor, Nagy Barna [et al.]. - Bp. : Magy. Ref. Egyház, 1965a. - 337p., 8t. ; 25cm. - (Studia et Acta Ecclesiastica ; 1.)
U.I.0640.
A második helvét hitvallás Magyarországon és Méliusz életműve / Bucsay Zoltán, Esze Tamás [et al.]. - Bp. : M. Ref. Egyház, 1967a. - 532p., 4t. ; 25cm. - (Studia et Acta Ecclesiastica ; 2.)
U.I.0640.
Tanulmányok és szövegek a magyarországi református egyház 16. századi történetéből / Kathona Géza, Bucsay Mihály [et al.]. - Bp. : Magy. Ref. Egyház, 1973a. - 1022p. ; 25cm. - (Studia et Acta Ecclesiastica ; 3.)
U.I.0667.
Rapporti Veneto-Ungheresi all'epoca del Rinascimento / Klaniczay Tibor. - Bp. : Akad. kiad., 1975a. - 437p. ; 25cm. - (Studia Humanitatis ; 2.)
U.I.2285.
Matthias Vehe-Glirius life and work of a radical antitrinitarian with his collected writings / Dán Róbert. - Bp. ; Leiden : Hung. Acad. of Science : E.J. Brill, 1982a. - 403p. ; 25cm. - (Studia Humanitatis Publications of the Centre for the renaissance Res. ; 4.)
1e.
U.I.1760.
Antitrinitarianism in the second half of the 16th century / Ed. Robert Dán, Antal Pirnát. - Bp. : Akad. k., 1982a. - 351p., 1t. ; 25cm. - (Studia Humanitatis ; 5.)
U.I.1768.
The biblicism of Ferenc Dávid / Erdő János. - Bp. : Akad. k., 1982a. - 47-55p. ; 25cm. 
1e.
Klny. Antitrinitarianism in the second half of the 16th century / Ed. Dán, R., Pirnát, A. (Studia Humanitatis ; 5.)
U.I.1429.
Der Protestantismus in Ungarn 1521-1978. : Ungarns Reformationskirchen in Geschichte Gegenwart. Teil 2., Vom Absolutismus bis zur Gegenwart / Bucsay Mihály. - Wien ; Graz ; Köln : Böhlaus, 1979a. - 264p., 11t. ; 23cm. - (Studien und Texte zur Kirchengeschichte und Geschichte ; 1. Reihe. Bd. III/2.)
U.I.0823.
Studien zur osteuropaeischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde. 3. Buchbesprechungen / Herausg. von Robert Stupperich. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1976a. - 171-192p. ; 24cm.
Klny. Kirche im Osten ; 19.
U.I.1611.
A study and pulpit guide for the Calender Year 1935. : Doran's ministers manual : 10th annual volume / Comp. and ed. by G. B. F. Hallock. - N.Y. ; London : Harper, 1934a. - XXI, 695p. ; 22cm.
U.I.2401.
STUHLMACHER, Peter
Der Brief an die Römer / Peter Stuhlmacher. - Göttingen, 1989a. - 237p. ; 24cm. - (Das Neue Testament Deutsch ; 6.)
U.I.2420.
STUHLMACHER, Peter
Vom Verstehen des Neuen Testaments / Peter Stuhlmacher. - Göttingen, 1986a. - 275p. ; 24cm. - (Grundrisse zum Neuen Testament ; 6.)
U.I.1464.
STUPPERICH, Robert
Die Heilige oder Grosse Orthodoxe Synode. 2. Chronik / Robert Stupperich. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1974a. - 180-198p. ; 23cm.
Klny. Kirche im Osten ; 17.
U.I.0930.
Kirche im Osten : Studien zur osteuropaeischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde / Herausg. Robert Stupperich. - Bd.13-20. - Göttingen : Vandenhoeck, 1970-1977a. - 8db. ; 24cm.
Kirche im Osten : Studien zur osteuropaeischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde / Herausg. P. Hauptmann. - Bd.21-22. - Göttingen : Vandenhoeck, 1978-1980a. - 2db. ; 24cm.
U.I.0823.
Studien zur osteuropaeischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde. 3. Buchbesprechungen / Herausg. von Robert Stupperich. - Göttingen : Vandenhoeck-Ruprecht, 1976a. - 171-192p. ; 24cm.
Klny. Kirche im Osten ; 19.
U.I.0895.
Stuttgarti bibliai kislexikon / Szerk. Klaus Vogt ; ford. Sántha Máté. - Eisenstadt : Pragg Verl., 1973a. - 331p., 16t. ; 21cm.
U.I.2237.
Galata levél / Walter Radl ; ford. Nobilis Mário, Rajkai István, Székely István. - Bp. : Szt. Jeromos Bibliatársulat, 1994a. - 95p. ; 20cm. - (Stuttgarti Kiskommentár, Újszövetség ; 9.)
U.I.2238.
Filippi levél, Filemon-levél / Bernhard Mayer. - Bp. : Szt. Jeromos Bibliatársulat, 1994a. - 102p. ; 20cm. - (Stuttgarti Kiskommentár, Újszövetség ; 11.)
U.I.1359.
SUMMERBELL, J. J.
Scripture doctrine / J. J. Summerbell. - Dayton : Christ. Publ. Ass., 1904a. - 283p., 12t. ; 19cm.
U.I.0691.
SUNDERLAND, J. T.
The larger meaning of unitarianism / J. T. Sunderland. - 2. ed. - London : Ph. Green, 1898a. - 28p. ; 19cm. - (Tracts for the Times ; 42.)
U.I.1559.
SUNDERLAND, Jabez Thomas
The origin and character of the bible and its place among sacred books / Jabez Thomas Sunderland. - 6. ed. - Boston : Beacon Press, 1924a. - XIV, 312p. ; 21cm.
U.I.1769.
Száz éve született Supka Géza / Lengyel András. - Bp. : Lapkiadó Váll., 1983a. - 96-100p. ; 25cm.
Könyvtáros, 1983. 2.
Ubix másolat
U.I.2227.
SUPKA Géza
Egyház, művészet és szabadság / Supka Géza. - Bp., 1943a. = Unit. Értesítő, 22. évf. 4.sz. 25-28p. ; 30cm.
U.I.1013.
SUTHERLAND, Malcolm R. jr.
Creators of the dawn / Malcolm R. Sutherland. - Flint, Michigan : People for the Promotion, 1979a. - 4, V, 67p. ; 21cm.
U.I.0732/b.
SÜTŐ András
Csillag a máglyán : (dráma három felvonásban) / Sütő András. - Bp. : Magy. Írók Szöv., 1975a. - 1426-1469p. ; 24cm. = Kortárs 19.évf. 9.sz.
U.I.1054.
SÜTŐ András
Star at the stake. Part 1. / Sütő András ; ford. Brogyányi Jenő. - Binghamton : M. Reinhardt State Univ. of N.Y., 1980a. - 54-97p. ; 25cm. = Modern International Drama Vol.13. No 2.
U.I.0875.
SÜTŐ András
Stern auf dem Scheiterhaufen : Drama in drei Akten / Sütő András ; Übers. von Martha Szépfalusi-Wanner. - Hamburg ; Wien : Stiftung FVS., 1979a. - 117p. ; 21cm.
U.I.0299/c.
SÜTŐ-NAGY László
Az erdélyi magyarság húsz esztendeje / Sütő-Nagy László. - Bp. : Kis Gyula ny., 1940a. - 31p. ; 26cm.
U.I.0299/b.
SÜTŐ NAGY László
A megtalált Isten : Versek / Sütő Nagy László. - Cluj : C.Grafica ny., 1934a. - 32p. ; 21cm. - (Élő Erdély : Az Erdélyi Szemle könyvtársorozata ; 4.)
U.I.0299/a.
SÜTŐ NAGY László
Péterfi Dénes a halkszavú, tiszta lelkű ember / Sütő Nagy László. - Cluj-Kolozsvár : Corvin, 1925a. - 7p. ; 23cm.
U.I.0298
SÜTŐ NAGY László
A tordai gyülés / Sütő Nagy László. - Kolozsvár : Grafic-Record, 1933a. - 29p. ; 15cm. - (Unitárius Füzetek / szerk. Szent-Iványi Sándor ; 6.)
1e.
U.I.1415
Shirvell Eric
Essays from
Faith and Freedom
Lindsey Press,London,1968a,
98p,19cm,1e,

Sz@

SZ^
U.I.2204.
Érintsd meg a jövőt! = Touch the coming future! / Kállai Emőd. - Városnamény : Kelet-Magyarországi Szabadelvű Protestáns Kör, 1992a. - 2, 145, 2p. ; 14cm. - (Szabadelvű füzetek ; 1.)
U.I.0109.
Nemzetközi konferencia
A szabadelvű kereszténység a világ szüksége : A Szabadelvű Keresztények és Vallásos Szabadság Nemzetközi Társulatának (IARF) konferenciája : Manchester College, Oxford 1937. aug. 3-8. / Összeáll. Csifó Nagy László, Erdő János [et al.]. - Odorheiu : Globus ny., 1937a. - 31p.
Klny. Unitárius Szószék 1937. 3-4.
U.I.0378.
Az unitarizmus lényege / Szent-Iványi Sándor. - Cluj-Kolozsvár : Corvin ny., 1932a. - 48p. ; 16cm. - (Szabadelvű Vallásos Értekezések ; 1.)
U.I.0377.
Az unitarizmus fejlődése / Szent-Iványi Sándor. - Cluj-Kolozsvár : Corvin ny., 1932a. - 80p. ; 16cm. - (Szabadelvű Vallásos Értekezések ; 2.)
U.I.0291.
Természettudomány és vallás : (Egy természettudós hite) / Millikan A. Róbert ; ford. Szent-Iványi Sándor. - Cluj-Kolozsvár : Corvin ny., 1932a. - 32p. ; 16cm. - (Szabadelvű vallásos értekezések ; 3.)
U.I.0174/f.
Hit és értelem / Emerson Harry Fosdick ; ford. Szent-Iványi Sándor. - Cluj-Kolozsvár : Grafic-Record, 1932a. - 14p. ; 15cm. - (Szabadelvű Vallásos Értekezések ; 4.)
U.I.0306.
A lélek egyháza : Rövid tanulmány a kereszténység lelki hagyományairól / Peabody G. Ferenc ; Szent-Iványi Sándor. - Cluj, 1935a. - 114p. ; 21cm. -(Szabadelvű Vallásos Értekezések ; 7.)
U.I.0352.
Egy modern istenhit / Minot Simons ; ford. Simén Dániel. - Cluj : Pallas, 1937a. - VIII, 123p. ; 20cm. - (Szabadelvű vallásos Értekezések ; 9.)
U.I.0371.
Jézus gyógyításai : (Lélektani tanulmány) / Szent-Iványi Sándor. - Cluj : Pallas ny., 1937a. - 69p. ; 21cm. - (Szabadelvű vallásos Értekezések ; 10.)
U.I.0521.
A mi unitárius örökségünk : (A szabadelvű kereszténység összefoglaló története) / Morse Earl Wilbur ; ford. és kieg. Szent-Iványi Sándor. - Cluj : Unit. Sajtó és Iratterj. Biz. kiad., 1937-1938a. - XVI, 429p., 34t. ; 20cm. - (Szabadelvű vallásos Értekezések ; 11.)
U.I.1193.
Szabadelvű vallásos gondolkozás a XX. század kezdetén / Ford. az unitárius lelkészek és tanárok. - Kolozsvár : Gamin, 1902a. - VIII, 245p. ; 18cm.
U.I.0132/1.
Szabályzat a magyarországi unitárius egyházközségek pénzei, pénzértékű papírjainak kezelésére. - Kolozsvár : [s.n.], 1909a. - 4p. ; 24cm.
U.I.1208.
SZABÉDI László
Enyém ez a történelem : Válogatott művek / Szabédi László. - Bp. : Magvető, 1980a. - 861p. ; 20cm.
U.I.0796.
Szabédi László Erős várfordítása / Sólyom Jenő. - Bp. : [s.n.], 1972a. - 634-638p. ; 24cm.
Klny. Irodalomtörténeti Közlemények 1972. 5-6.sz.
U.I.2064.
SZABÓ András
Egri Lukács "megtérése" : (Az antitrinitarizmus Északkelet-Magyagyarországon 1565-1574) = Irodalomtörténeti Közlemények. Bp. : Akad. k., 1984a. 88.évf. Vol. 5-6. 543-557p. ; 24cm.
1e
U.I.1201.
SZABÓ Botond
A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Debrecen) kéziratkatalógusa : 1850 előtti kéziratok / Fekete Csaba, Szabó Botond. - Bp. : OSZK, 1979a. - 310p. ; 24cm. - (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai ; 1.)
U.I.1018.
SZABÓ Dezső
A magyar protestantizmus problémái / Szabó Dezső. - Bp. : Genius, 1926a. - 63p. ; 19cm.
U.I.2214.
Biblikus teológiai szótár / Szerk. Szabó Ferenc, Nagy Ferenc. - Magy. kiad. - Bp. : Szt. István Társ., 1972a. - XXXII, 1518p. ; 24cm.
U.I.2716.
SZABÓ Ferenc
Keresztények az ezredfordulón : Válogatott tanulmányok / Szabó Ferenc. - Bp. : Távlatok, 2001a. - 406p. ; 21cm.
ISBN 963-8014-25-3 kötött : ár nélkül
U.I.1620.
SZABÓ Flóris
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kéziratkatalógusa : 1850 előtti kéziratok / Szabó Flóris. - Bp. : OSZK, 1981a. - 240p. ; 24cm. - (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai ; 2.)
U.I.0807.
SZABÓ Géza
Pszichológia kézikönyv a lelkipásztorok munkájához / Szabó Géza. - Bp. : Magyarországi Ref. Egyh. Zsin. Tan. oszt., 1979a. - 254p. ; 28cm. - (Theológiai Tanulmányok : Új folyam ; 11.)
Soksz.
U.I.0873.
Psalterium Magyar zsoltár : Kit az üdőkbeli históriák értelme szerént különb-különb magyar ékes nótákra, az Isten gyülekezetinek javára fordított / Bogáti Fazekas Miklós ; összeáll. Szabó Géza ; az utószót írta Dán Róbert. - Bp. : Magyar Helikon, 1979a. - 286p. ; 24cm.
U.I.0811.
SZABÓ György
Abafáji Gyulai Pál / Szabó György. - Bp. : Akad. k., 1974a. - [2], 145p. ; 25cm. - (Humanizmus és Reformáció ; 3.)
U.I.1370.
SZABÓ Gyula
A szabadgondolkodó társadalmi rétegek a török alatti Pécsett és Baranyában / Szabó Gyula. - [Pécs : s.n.], 1964a. - 241-260p. ; 29cm. 
Kivágat, fotó. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1964.)
U.I.0573.
SZABÓ Imre
Déva vára / Szabó Imre. - Déva : Hunyadmegyei tört. és rég. társulat, 1910a. - 31p., 8t. ; 20cm.
U.I.0608.
SZABÓ István, csik-szent-mártoni
A székelység hivatása a Kárpát-medencében / Szabó István. - Bp. : Jövő ny., 1941a. - 57p. ; 20cm.
U.I.2071.
SZABÓ József
Magyarsági emlékeztetések Éjszak Amerikában / Szabó József. - 441.p. = Amerikai utamból (1882. júl.-szept.) Földrajzi Közlemények 10.köt. Bp. 1882a. 425-444p.
Xerox
U.I.0600.
A protestantizmus Magyarországon. - 3. kiad. - Bp. : Bethlen G. Szöv., 1928a. - 510p. ; 25cm.
Tartalma: S. Szabó József: Történeti és helyzetrajz; Baltazár Dezső, Czeglédy Emanuel, Józan Miklós [et al.]: A protestáns szellem hivatása a magyar nemzet életében.
U.I.2109.
Székely oklevéltár / Szerk. Szabó Károly. - Kolozsvár. - 25cm.
1.köt., 1211-1519. - Magyar Történelmi Társulat Kolozsvári Bizottsága, 1872a. - V, 360p.
3.köt., 1270-1571. - Székely Történelmi Pályadíj-alapra Felügyelő Bizottság, 1890a. - II, 1-144p. [töredék!]
4.köt., 1264-1707. - Székely Történelmi Pályadíj-alapra Felügyelő Bizottság, 1895a. - XL, 1-368p. [töredék!]
U.I.2372.
SZABÓ Péter
Az erdélyi fejedelemség / Szabó Péter. - Bp., 1997a. - 163p. ; 24cm.
U.I.2026.
Dávid Ferenc 1579-1979. / Kovács Lajos, Binder Pál, Szabó Sámuel [et al.]. - Kolozsvár-Napoca : Unit. Egyház, 1979a. - 95, 1p., 1t. ; 25cm.
U.I.2009.
SZABÓ T. Attila
Dávid Ferenc tragikus sorsának történetéhez / Szabó T. Attila. - Bp. : Akad. k., 1967a. - 362-364p. ; 24cm. = Magyar Nyelv 1967. 63. évf. 3.sz.
U.I.0813.
Erdélyi Magyar Sajtótörténeti Tár. 1. köt., A-C / Szerk. Szabó T. Attila. - Bukarest : Kriterion, 1976a. - 1225p. ; 25cm.
U.I.0801/c.
SZABÓ T. Attila
Ifj. Heltai Gáspár élete és helyesírása ismeretéhez = La vie et les principes d'ortographie du fils de Gáspár Heltai) / Szabó T. Attila. - Szeged : JATE, 1971a. - 13-27p. ; 24cm. - (Acta Historiae Litterarum Hungaricarum ; 10-11.)
U.I.0653.
SZABÓ T. Attila
Kriza János / Antal Árpád, Faragó József, Szabó T. Attila. - 2. átdolg. kiad. - Kolozsvár : Dácia, 1971a. - 277p., 5t. ; 21cm.
U.I.0813.
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. 2.köt, CS-ELSZ / Szerk. Szabó T. Attila. - Bukarest : Kriterion, 1978a. - 1219p. ; 25cm.
U.I.2320., U.I.2456.
Felelősségünk az élő világért : Ökuménikus-tudományos szimpozium 1944. febr. 15. / Szerk. Szabó-Jilek Iván. - Budapest : Körny.védelmi kiadó, 1994a. - 166p. ; 10cm. = Szász János: Az Unitárius Egyház állásfoglalása. 125-127p.
1e.
U.I.2424.
Ikarosz készülődik : Szabolcs-szatmári költők antológiája. - Nyíregyháza, 1987a. - 97p. ; 21cm. - (Tiszta szívvel füzetek)
U.I.0120
Szentábrahámi L. Mihály
A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint./Systema Universae Theologiae Christianae./ (Ford. Derszi Károly)
Gámán,Kolozsvár,1899a,
412p,25cm,1e,
/Az unitárius Egyház Képviselő Tanácsa/
U.I.0617
Szent-Miklósy László
A dálnoki Ákosy család abrudbányai ága.
Egyházmegyei kv.ny.Veszprém,1941a,
23p,24cm,1e,
/Klny.A.Magyar Családtörténeti Szemle 1941 évf. 1-2sz./
U.I.0368
Szent-Iványi Sándor
Áhitat kis könyve
Grafic Record,Kolozsvár,
85p,13cm,2e,
U.I.2134
Sztankóczy Zoltán
Unitárius hittani dolgozatok. II.A.rész
Jézus Krisztus személyisége.
Gépirat-kézirat,Budapest,1991a,
41p,2e,
U.I.2141
Sztankóczy Zoltán
Unitárius hittani dolgozatok. II.B.rész
Jézus Krisztus igehirdetése.
Gépirat,Budapest,1992a,
42-83p,2e,
U.I.

T@

T^
U.I.0729
Thomas B. Edit
Római kor. 1-4 sz
Gondolat,Szekszárd,1965a,
30-47p,9-17t,20cm,1e,
/Vezető a szekszárdi Balog Ádám múzeum kiállításaiban.Régészet-Néprajz. a 17.t. Árius ábrázolás/
U.I.1358
Thomas B. Edit
Arius-Darstellung, eine römerzeitliche Ziegelritzechnung aus Kisdorog in Pannonieen. Rómaikoritégla karcolatrajz Arius képmásával a pannoniai Kisdorogról.
B.B.A. Muz.,Szekszárd,1975a,
77-116p,25cm,1e,
/Klny. a szekszárdi Béri Balogh Ádám muzeum Évkönyve4-5 szám 1973-1974/
U.I.2203
Tóth Williams
Trinitarianism versus antitrinitarism in the Hungarian reformation
Church History IX,1940a,-Jun 2,
141p,1e,
/For genelal discussion and bibliografy of the Hungarian-reformation.
Higlights of the Hungarian reformation/
U.I.0756
Tóth György
Az unitátius egyház szervezete.
Minerva,Kolozsvár,1921a,
216p,24cm,4e,
/Az Unitárius Egyház Törvényeinek gyüjteménye. 1.köt./
U.I.0399
Tóth György
Unitárius egyházi törvények. A papválasztásról. 
Jogtörténeti tanulmány.
AjtaiK.A.Kolozsvár,1910a,
47p,25cm,1e,
U.I.0400
Tóth György
Dávid Ferenc az  unitárius vallás megalapítójának emlékezete.
Jupiter ny, Budapest,1930a,
40p,20cm,1e,
/Unitárius Kiskönyvtár 74. sz./
U.I.2123
Trócsányi László
Az.állam és az egyház kapcsolatrendszere egyes európai országokban.
Magyar.Tudományos Akadémia,
Budapest,1990a,
184p,24cm,1e,
U.I. U.I.

Ty@

TY^

U@

U^
U.I.0440
Az unitárius anyaszentegyház háromszázados évfordulati ünnepélyére 1868. május 31-én, pünkösd első vasárnapján.I.Hymnus, II.ima.
Római kath.lyc.nyomda,Kolozsvár,
1868a,29cm,2e
U.I.0522
Az amerikai Unitárius Egyházi Bizottság jelentése, Erdélynek a román uralom alatti helyzetéről.
Bocskai szöv.,Budapest,1921a,
23p,21cm,1e,
U.I.1890
A baptista, görögkeleti, izraelita és unitárius egyházak levéltári anyagának fondjegyzékei.
Uj Magy.Közp.Levéltár,Budapest,
1986a,49p,29cm,1e,
/Magyarországi Egyházi Levéltárak Fondjegyzéke IV./
U.I.0637
Unitárius egyházi törvény a fegyelmi felelősségről.
Minerva,Kolozsvár,
23p,24cm,1e,
U.I.0458
Unitárius egyházi törvény a házassági jogról. Megállittatott az unitárius vallásközösség egyházi főtanácsának 1889.évi mártius havában tartott rendkívüli ülésében.
Gámán,Kolozsvár,1889a,
97p,23cm,1e
U.I.0686
Négyszáz év 1568-1968. Emlékkönyv az Unitárius Egyház alapításának négyszázadik évfordulója alkalmából.
Az Unitárius Egyh. Képviselő Tan.,
Kolozsvár,1968a,
197p,20cm,1e,
U.I.0576
Az Unitárius Egyház Iratterjesztő Bizottságának árjegyzéke.
Corvin,Kolozsvár,1930a,
7lev,24cm,1e,
U.I.0566
A román népköztársasági unitárius egyház szervezeti szabályzata.
Zorile,Kolozsvár,1949a,
55p,24cm,1e,
U.I.0169
Unitárius kis tükör, vagyis azunitárius egyház története, hitelvei, egyház-alkotmánya és szertartásai.
/3.átdolgozott kiadás/
Stein,kolozsvár,1900a,
197p,17cm,2e,
U.I.0163/a
Az Unitárius Egyház törvényeinek gyüjteménye.
2.köt. 1 füz.
U.I.0163/b
Az Unitárius Egyház törvényeinek gyüjteménye.
3.köt.
U.I.0163/c
Az Unitárius Egyház törvényeinek gyüjteménye.
4.köt. 
U.I.0163/d
Az Unitárius Egyház törvényeinek gyüjteménye.
Pótlék az I. kötethez.
U.I.0993
Magyar Unitárius Egyházi Főtanács 1927. évi november hó 6. és 7. napjain
Kolozsvárt tartott ülésének jegyzőkönyve.
/Szekr.Boros György/
Minerva,Kolozsvár,1927a,
98p,23cm,1e,
U.I.2357
Magyar Unitárius Egyházi Főtanács 1997. évi szeptember hó 24-25. napjain
Kolozsvárt tartott ülésének jegyzőkönyve.
Kolozsvár,1997a,
90p,20.5cm,1e,
U.I.0636
Unitárius egyházi törvény tisztviselőinek felelősségéről.
Kolozsvár,?,
14p,24cm,1e,
U.I.0990
Unitárius egyházi törvény a házassági kötelékek érvénytelenitése és felbontása kötül követendő eljárásról.
Gámán,Kolozsvár,1881a,
38p,22cm,1e,
U.I.0554
Kis biblia. Bibliai történetek. Összeállította: Az Unitárius Egyház Valláserkölcsi Nevelési Munkaközössége.
Nyomdaipari.Váll.,Kolozsvár,1956a,
197p,21cm,1e,
U.I.2258
Felekezeti egyházjog Magyarországon.
/Szerk:Rácz Lajos/
=6.fej.Lőrincz Ernő: Unitárius egyházjog.
Unio,Budapest,1994a,
191-214p,245p,24cm,1e,
U.I.2142
Erdélyi Egyházaink évszázadai.
RMSZ-Zsebkönyvek.Szerk.:
Barabás Zoltán-Miklós László
-Bodó Barna.
/Untárius Egyházról 245-297p/
Transil.rt.,Bukarest,1992a,
310p,14cm,2e,
U.I.1028
Belföldön kiadott napilapok- hetilapok folyóiratok katalógusa 1980.
Közl.Dk.Váll.,Budapest,1980a,
320p,20cm,1e,
"Unitárius Élet".255p.!
U.I.1925
Unitárius Énekeskönyv.
Unit.Egyház.XXI.,Kolozsvár,1979a,
245p,17cm,1e,
/10.kiadás/
U.I.1926
Unitárius Énekeskönyv.
Unit.Egyház.XXI.,Kolozsvár,1983a,
245p,17cm,1e,
/11.kiadás/
U.I.0452
Vallás és szabadság. Felolvasások az unitárius és más szabadelvű vallásgondolkodók és munkálkodók nezetközi tanácsának Amsterdamban. 1903.szept.hóban tartott gyülésén.
Írták: Oort,H.,Carpenter,J.Estlin stb.
Ford.: Az unitárius lelkészek és tanárok.
Gámán,Kolozsvár,1904a,
228p,19cm,2e,
U.I.0132/j
Az unitárius fő és középiskolák törvényei és szabályai.
Gámán,Kolozsvár,1885a,
36p,19cm,1e,
U.I.2328
Unitárius Évkönyv 1936-1939a,4 kötet,
Szerk.:Kanyaró Gáza Pál
Budapest,1936a,97p,17cm,
Budapest,1937a,102p,17cm,
Budapest,1938a,109p,17cm,
Budapest,1939a,47p,17cm,
U.I.0001
Unitárius Főgimnázium
Almanach a ... "Kriza Önképzőkörének"1927-28.évéről.
Corvina,Kolozsvár,1928a,
72p,17cm,2e,
U.I.0579
Unitárius hitvallás.
Minerva,Kolozsvár,1921a,
7p,16cm,1e,
/Az unitárius Irodalmi Társaság kis könyvtára 1 sz./
U.I.0690
Unitárius imádságok.
Írták: Az unitárius lelkipásztorok munkaközössége.
Előszó: Pethő István
A Magyarországi Unitárius Egyházközi Tanács,Budapest,1960a,
143p,14cm,1e,
U.I.0721
Székelyföldi unitárius iratok Sopron megyében.
Akad.Kiadó,Budapest,1975a,
324p,28cm,1e,
/Magyar Könyvszemle.1975. 3-4. sz. Könyvism., repró/
U.I.0579
Unitárius hitvallás.
Minerva,Kolozsvár,1921a,
7p,16cm,1e,
/Az unitárius irodalmi társaság kis könyvtára 1 sz./
U.I.2490
The Manuscripts of the Unitarian College of Kolozsvár in the Library of the Academy in Cluj-Napoca.
Compiled by Elemér Lakó.
Szeged,1997,
576p,24cm,1e,
U.I.1120
The Unitarian and Free Christian Churches.Yearbook of the General Assembly for 1959,1966.
Ed.Jonh Kielty,London,1959,
1966. Essex Hall.
18cm,2e,
U.I.0713
The Unitarian and Free Christian Churches.Jear book of the general assembly for 1961.
Edit. John Kielty.
Tinling C.,London,1962a,
163p,18cm,1e,
U.I.2035/I,II
Handbook of the General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches.
1967-70,1968-69,
London,1970a,2e,
U.I.1034
Directory 1970-71. The General Assembly of  Unitarian  and Free christian Churches-in conjuntion with the handbook for 1970-73.
Unitarian Neadquarters,London,1971a,
89p,21vm,1e,
U.I.1035
Annual Report 1979. The General Assembly of  Unitarian and Free Christian Churches. The fifty-second-submitted at the Annual Meeting of the Assembly 1980 incorporating the report and Accounts of the Btitish and Foreing Unitarian Association /Inc/.
Unitarian Hedquart,1980a,London,
73p,21cm,1e,
U.I.1033
Directory 1980. The General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches in conjunction with the nadbook for 1980-84.
Unitarian Headquarters,London,1980a,
69p,21cm,1e,
U.I.2027
The General Assembly of Unitarian and Free Christian Churrches.
Annual Report.
Unit.,Headquarters.,London,1987,
95p,21cm,1e,
U.I.1556
Unitarian christianity. Ten lectures on the positive aspects of Unitarian thought and doctrine. By various ministers. 
Preface: James Martineau.
Brithish and Foreign Unitarian Ass.XV
London,1881,
174p,18cm,1e,
U.I.1585
The unitarian faith set forth in fifthy unitarian hymns.
Am.Unit.Ass,Boston,57p,20cm,3e,
U.I.1937
Unitarian pocket Almanach.
Brit.and For.Ass,London,1885, 
94p,10cm,1e,
/+ kalendárium/
U.I.2050
Unitarian prayers. Ed. Wintle, D.
Unit.Univ.Christ.,Boston,1984a,
86p,24cm,1e,
/The Unitarian Universalist Christian 1984, Vol. 39. No 1-2./
U.I.1605
Unitarian service book.
Am.Unit.Ass.,Boston,1903,
119p,21cm,1e,
U.I.0886
Unitarian teachers.
Preface: Mellone,S.H. ,
The Lindsey Press,London,1923a,
129p,20cm,1e,
U.I.1452
Béla Bartók and the pioneer spirit of Unitarian Universalism. /DSH-6/7/81./
A sermon conversation with Donald Szantho Harrington sen.minister of the Community Church of New York and Béla Bartók jr. and Prof.Gabriel Bánát at the Community Church of New York,1981. Sunday, June 7, 
The Comm.Church.,New York,1981a,
14p,22cm,1e,
/Sokszorosítás/
U.I.1780
Born again Unitarian Universalism.
Forrester Church,1982a?,
95p,22cm,1e,
U.I.1320
Directory --Unitarian Universalist Association.
U:U:A:,Boston,1974-75-80a,
30cm,3e,
U.I.1732
Béla Bartók 1881-1981.-- at the continental Unitarian Universalist celebration --Bartók service in Oak Rifge. H.é.k. nélkül
4 szmtl.lev.,22cm,1e,
U.I.1801
Unitarian Universalist Association.
Capter 401. Annual Report on Program, Budget and Investments. 400 th anniversary year.
Unit.Universalist,Boston,1967a,
49p,22cm,1e,
U.I.1748
A Unitarian Universalist Calendar for 1977.
Univ.Ass.,Boston,1976,
37cm,13.lev.,1e,
/Amerikai unitárius templom ábrázolások./
U.I.2050
Unitarian prayers. Ed. Wintle,D.
Unit.Univ.Christ.,Boston,1984a,
86p,24cm,1e,
/The Unitarian Universalist Chritian 1984, Vol.39. No 1-2./
U.I.2051
The Unitarian Universalist Pocket Guide. Ed. Scholefield, Harry Barron.
Beacon Press.VIII ,Boston,1967a,
69p,19cm,1e,
U.I.0903
The Unitarian Universalist Pocket Guide. Ed. Scholefield, Harry Barron.
Beacon Press.VIII ,Boston,1974a,
80p,19cm,1e,
U.I.1622
The Unitarian Universalist Pocket Guide. Ed. Scholefield, Harry Barron.
Beacon Press.VIII ,Boston,1981a,
96p,19cm,1e,
U.I.2079
Unitarian Universalist sermons.
Church, Forrester F., Robinson, Christine C. atc.
Univ.Christ.Fellowship.,Boston.Mass,
Boston,1988,
1-106p,24cm,1e,
/The Unitarian Universalist Christian Vol. 43. No 3-4./
U.I.1686
Directory 1970. Twohundred 200 th annyversary celebration of Universalism in America. Unitarian Universalism Association.
U.U.A.,Boston,1970a,
207p,30cm,1e,
U.I.1320
Directory- Unitarian Universalist Association.
U.U.A.,Boston,1974a,1975a,1980a,
30cm,1e,
U.I.2286
Unitarianism and related movements. Papersaread at the colloqvium on the study of the 16 th cent. Radical Reformation.Amsterdam 14 May 1985.
Bibliotheca Unitariorum,Utrecht,1986a,
69p,25cm,1e,
/Soksz.gépirat/
U.I.2147
Unitarianism and related movements. Papars read at the Colloquium on the Study of the 16 th cent. Radical Reformation Amsterdam 14 May 1985.
Bibliotheca Unitariorum,Utrcht,1986a,
69p,25cm,1e,
/Soksz/
U.I.1901
Unitarianism and related movements. Papars read at the Colloquium on the Study of the 16 th cent. Radical Reformation Amsterdam 14 May 1985.
Bibliotheca Unitariorum XIV,,Utrcht,1986a,
45p,26cm,1e,
U.I.1792
The Unitarians. 
Publ. The General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches.
/Inverness é.n. J.G. Eccles./
Print, 8p,19cm,1e,
U.I.1263
Mut zu neuem Glauben. Von Wesen der deuschen Unitarier.
H.Soltsien,Hameln,1963a,
160p20cm,1e,
U.I.0703
Unitarische Freie Religion. Quellensammling zur Geschichte ihrer Entfaltung in Frankfurt/Main.Anlasslich der 125-JahrFeier der Unitarischen Freien Religionsgemeinde.
Herausg.: Todt, Herbert.
Franfurt/Main,1970a,47p,21cm,1e
U.I.1355
Sermons by Unitarian ministers. 2 ser.
London,1906a,136p,19cm,2e,
U.I.2249
Unitárius Énekeskönyv.
2. kiadás.
Magy.Unit.Egyh.kiadó,Kolozsvár,1927a,
VII,242p,20cm,1e,
U.I.2219
A székelykeresztúri Orbán Balázs - volt unitárius - gimnázium 200 éves története.
Unit.Egyh. és a székelykeresztúri Orbán Balázs gim.,Kolozsvár,1993a,
209p,1 lev.,24cm,1e,
U.I.0097
Unitárius Kiskönyvtár 73 sz.
U.I.0995
Unitárius kollégium. A felső osztálynak könyvtárának katalógusa.
Gombos,Kolozsvár,1904a,
40p,20cm,1e,
U.I.0072., U.I.0087
A kolozsvári unitárius kollégium írásban és képekben. Az új kollégium megnyitásának emlékére.
Szerk.: Boros György.
Gámán ny.,Kolozsvár,1901a,
81p,20cm,1e,
U.I.0462
A kolozsvári unitárius új kollégium megnyitó ünnepélye 1901.évi szept.hó 22-én. 
Írták: Ferencz József, Dániel Gábor 
Gámán,Kolozsvár,1901a,
45p,23cm,2e,
U.I.0475
A Dávid Ferenc Egylet Unitárius konfirmációi emléke. 2. kiad.
Gámán,Kolozsvár,1912a,
39p,16cm,1e,
U.I.0837
A Dávid Ferenc Egylet unitárius konfirmációi emléke. 3.kiad.,
Corvin,Kolozsvár,1923a,
31p,15cm,1e,
U.I.0838
Unitárius konfirmáció emlék. 4.átdolgozott kiadás.
Dávid Ferenc egylet,Kolozsvár,1933a,
31p,15cm,1e,
U.I.0476
Unitárius konfirmáció emlék. 5.átdolgozott kiadás.
Dávid Ferenc egylet,Kolozsvár,1939a,
32p,14cm,1e,
U.I.2205
Unghváry A. Sándor
Francis Dávid: The apostla of unitarianism. h.n. 
ITT-OTT. 25.évf.,1992,
119p,28cm,1e,
/Sokszorositás/
U.I. U.I.
U.I.0132/f
Törvény az Unitárius egyház alkotmányától...
U.I.0469/d
Unitárius egyházi törvény a belső emberek választásáról és rendeléséről.Megállíttatott az 1889.évi szept.2-án Kolozsvárott tartott Főtanácsi ülésen... 
Ajtai,Kolozsvár,1889a,
10p,23cm,1e,
U.I.1737
Urban Waclaw
Propaganda.braci polskich na slowcji a Pierwszej cwierci 17. stulecija
Wieku,Krakow,1966a,
129-143p,24cm,1e,
/Studia.z.dziejow antitrynitaryzmus na ziemiach czeskich i slowackich w 16-17 ./
/Klny. Ostrzky dejin stredni a vychodni Evropy/
U.I.0111.
CSIKI Gábor
Hiszek egy Istenben, unitárius hitvallás. Cluj-Kolozsvár, 1926a. Minerva ny. VI, 1 158p. 18cm. 3e. (Az Unitárius Misszióház kiadványai)
U.I.0167.
FERENCZ József
Az unitárius Misszióház tíz esztendeje. Bp. 1933a. Máté ny. 16p. 16cm. 3e. (Klny. Az Unitárius Értesítő 12.évf. 12.sz.)
U.I.2248.
Unitárius Naptár 1943. Kolozsvár, 1943a. Dávid Ferenc Egylet k. 127p. 1t. 23cm. 1e.
U.I.2116.
Unitárius Naptár 1959. Kiad.: A Román Népköztársaság Unitárius Egyház. Cluj 1960a. 126p. 21cm. 1e.
U.I.0032.
BENCZÉDI BENCZÉDY Pál
Hit és erkölcstan. Unitárius népiskolák 6. osztálya számára. Cluj-Kolozsvár, 1925a. Minerva ny. 86,4p. 4e.
U.I.0030.
BENCZÉDI Pál
Erkölcstan unitárius nézőpontból. A középiskolák 7.oszt. számára. Cluj, 1939a. Pallas ny. 91p. 20cm. 2e.
U.I.0317.
PERCZELNÉ KOZMA Flóra
Unitárius nők világa. Kolozsvár, 1902a. Gámán ny. 12p. 24cm. 1e. (A Dávid Ferenc Egylet Kiadványai. Felolvasások 21.sz. 20.füz.)
U.I.0477.
Az Unitárius Nőszövetség Értesítője 1939. évi munkásságáról. Bp. 1939a. Máté ny. 24p. 15cm. 4e.
U.I.2530.
Unitárius ösvény. Hitelvek és eszmerendszer. Egyháztörténeti áttekintő. Híres unitáriusok. Kolozsvár, 1999a. 79p. 14cm. 2e.
U.I.0578.
Az unitárius presbiter kátéja. Összeáll.: Abrudbányai Fikker János. Kolozsvár, 194...a. Unit. Egyh. Misszió Biz. 16p. 14cm. 1e.
U.I.2199.
MUSZKA Ibolya Éva
A magyar nyelvű unitárius sajtó 1861-től 1947-ig. = Magyar Könyvszemle 109. évf. 2.sz. Bp. 1993a. 205-216p. 24cm. 2e.
U.I.2163.
VIRÁG Anna - KOVÁCS Péter
A nyárádmenti unitárius székelyek vallásos hagyományaiból. Bp. 1990a. = Vallásosság és Népi Kultúra a Határainkon túl. Szerk.: Fejős Zoltán - Küllős Imola. Magyarságkutató Int. 173-192p. 1e.
U.I.0099/h.
Imák, beszédek és előadások a brasovi unitárius templom felavatása alkalmával, 1936. évi május hó 17-én. Írták: Benedek Gábor, Szent-Iványi Sándor stb. Odorheiu, 1936a. Globus ny. 22, XXVp. 23cm. 1e. (Klny. UnitáriusSzószék 1936. 2.sz.)
U.I.0585.
DERZSI Károly
Unitárius tájékozó. Bp. 1891a. Bagó ny. 39p. 15cm. 1e.
U.I.0456.
Az unitárius tanárok harmadik értekezletén tartott felolvasások. (Kolozsvár, 1910. márc. hó 30.) Írták: Gál Kelemen, Boros György stb. Kolozsvár, 1910a. Gámán ny. 60p. 23cm. 1e.
U.I.0054., U.I.0414., Koll.II.:15
BOROS György
Az amerikai unitárius társulat 75. évi jubileuma Bostonban. Jelentés a magyarországi unitárius egyház k.tanácsához. Kolozsvár, 1900a. Gámán ny. 22p. 23cm. 5e.
U.I.2158.
KAPLAYNÉ SCHEY Ilona
A budapesti Nagy Ignác (volt Koháry) utcai unitárius templom és egykori bérháza építésének vázlatos története. Bp. 1990a. Klny. Unitárius Élet. 44.évf. 6.sz. 2-4p. 30cm. 2e.
U.I.0057.
BOROS György
Az angol unitárius teológiai akadémia. Az erdélyi kapcsolat 75 éve emlékére ... felolvasta az Unitárius Teológiai Akadémia 1935. jún. 23-án tartott évzáró ünnepélyen. Cluj, 1935a. Orient ny. 10p. 23cm. 3e.
U.I.0004.
Népfőiskola. Szerk.: Abrudbányai János. Az Unitárius Teológiai Akadémia. Kolozsvár, 1942a. Pallas ny. 37p. 23cm. 1e. (Klny. A Keresztény Magvető. 3.köt. 2f.)
U.I.0177.
Kiss Elek tanár beiktató ünnepélye az Unitárius Teológiai Akadémián 1923. febr. hó 4-én. Írták: Gálfi Lőrinc, Ferencz József stb. Kolozsvár, 1923a. ny.n. 41p. 24cm. 1e. Címl. nélk.
U.I.0425.
Beiktató ünnepély az unitárius theológiai intézetben Kolozsvárt, 1910. máj. 28. Írták: Péterfi Dénes, Ferencz József stb. Kolozsvár, 1910a. Ajtai ny. 62,1p. 25cm. 2e.
U.I.0572.
SZENTMÁRTONI Kálmán
János Zsigmond az unitárius fejedelem. Kolozsvár, 1940a. Pallas. 16p. 17cm. 3e. (Unitárius Történelem 3.sz.)
U.I.0696.
RÉSZ Kálmán
Unitárius történetírás. Néhány megjegyzés Kanyaró Ferenc "Unitáriusok Magyarországon" című munkájára. Pápa, 1891a. Batisz Zs. 17p. 21cm. 1e.
U.I.2253.
KELEMEN Miklós
Unitárius utazók. Bp. 1994a. 15p. 30cm. 1e. gépirat!
U.I.0790.
VARGA Béla
Dávid Ferenc és az unitárius vallás.
Bp. 1979a. Magyarorsz. Unit. Egyh. 164p. 18cm. 5e.
U.I.0088.
Az unitárius vallás Dávid Ferenc korában és azután. Szerk.: (Boros) Boross György. Kolozsvár, 1910a. Ellenzék ny. VIII, 195p. 23cm. 3e. (Dávid Ferenc Egylet)
U.I.0090., U.I.0414. Koll.II.7
BOROS György
Az unitárius vallás fő elvei. Egy egyházi beszédben. Kolozsvár, 1889a. Gámán ny. 16p. 23cm. 2e.
U.I.0464.
Egy Protestáns
A keresztény unitárius vallás ismertetése. Bp. 1884a. Légrády. 15p. 23cm. 3e.
U.I.0400.
TÓTH György
Dávid Ferenc, az unitárius vallás megalapítójának emlékezete. Bp. 1930a. Jupiter ny. 40p. 20cm. 6e. (Unitárius Kiskönyvtár 74.sz.)
U.I.0397/f.
Képek az unitárius vallás történelméből. 2.kiad. Tarcsafalvi Albert: A fejedelem és papja, János Zsigmond, Dávid Ferenc. Kolozsvár é.n. Gámán ny. 20p. 25cm. (A Dávid Ferenc Egylet Népszerű könyvtára 1.sz.) 4e.
U.I.0769.
CROOKER, H. József
Az unitárius vallás története és főbb vonásai. Átdolg.: Boros György. Kolozsvár é.n. Ellenzés ny. 25p. 22cm. 1e. (Unitárius füzetek 5. 6. sz. Unitárius Közl. melléklete.)
U.I.0991.
Az unitárius vallásközönség egyházi és iskolai névtára. Kolozsvár, 1878a. 22p. 23cm. 1e.
U.I.0132/b.
Az unitárius vallásközönség egyházi és iskolai névtára. Kolozsvár, 1896a. Gámán ny. 38p. 23cm. 1e.
U.I.0465.
A szent-gericzei unitárius zsinat emléke az 1865. év aug. 26., 27. és 28. napjain elmondott templomi imákban és beszédekben. Írták: Farkas György, Buzogány Áron, stb. Kolozsvár, 1866a. Róm. kath. lyc. ny. 84p. 21cm. 3e.
U.I.2254.
KELEMEN Miklós
Unitárius zsoltárfordítók. Bp. 1994a. 6p. 30cm. Gépirat!
U.I.0055. U.I.0056. COLL.1.
BOROS György
Az angol unitáriusok munkálkodása. Jelentés az angol unitáriusoknak 1897. ápr. 6-9. napjain Sheffieldben tarott nemzeti konferenciájáról. Kolozsvár, 1897a. Gámán ny. 16p. 24cm. 1 (2)e.
U.I.2156.
KIS Domokos
"Confessio: Az unitáriusok vallástétele." Irodalomtörténeti Közlemények. Bp. 1992a. 96.évf. 1.sz. Adattár. 83-99p. 1e.
U.I.0469.
Az unitáriusok háromszázados zsinati ünnepélyének emléke, az 1868. év aug. 29., 30., 31. napjain Tordán tartott könyörgésekben és egyházi beszédekben. Írták: Albert János, Kriza János stb. Kolozsvár, 1868a. Stein ny. 111,1p. 24cm. 3e.
U.I.0132/h.
Az unitáriusok kolozsvári főiskolájának rendszabályai. Érvényes az 1880/81.-i tanévre. Kolozsvár, 1880a. Gámán ny. 30,1p. 18cm. 1e.
U.I.0644.
Régi magyar költők tára. 17.század. Az unitáriusok költészete. Szerk.: Stoll Béla, Tarnócz Márton, Varga Imre. Bp. 1967a. Akad. Kiad. 718p. 14t. 25cm. 1e. (Régi Magyar Költők Tára 17.sz. 4.köt.)
U.I.1788.
Unitáriusok Marosszéken. Református kistemplom és az egykori koldusintézet. Marosvásárhely - Tr.Mures, 1937a. Marosmenti Élet kiad. 1,32,1p. 22cm. 1e. (Krónikás füzetek. Fodor István monográfiai gyűjteménye. 2.soroz. 2.sz.)
U.I.0457.
Az unitáriusok székely-keresztúri zsinatának emléke, az 1879. év aug. 24., 25. és 26. napjain tartott főtanácsi ülésekből. Írták: Daniel Gábor, Ferencz József stb. Kolozsvár, 1879a. Papp M.ny. 42p. 23cm. 2e. (Klny. A Keresztény Magvető 1879. 14f.)
U.I.0093.
BOROS György
A zsidók és unitáriusok érintkezései Észak-Amerikában. A kolozsvári izraelita olvasótársaság 1904. jan. 23-án tartott ülésén fölolvasta ... Kolozsvár, 1904a. Gámán ny. 9p. 12cm. 1e.
U.I.2157.
TÖRÖK Tamás
Unitáriusok. Vallomások, emlékezések. Bp. 1992a. Magyarországi Unit. Egyház. 123,1p. 20cm. 3e.
U.I.1832.
Bírálói észrevételek. Kolozsvár 1834a.
Erdélyi Hiradó Intézet. 1-14p. 21cm. 1e.
= Nemzeti Társalkodó 1834. 1.sz.
(Keresdi Bethlen Ferenc Fejérvármegye főispánja, II. Rákóczy György fejedelem tanácsosa és udvarmestere levelezéséről a lengyelországi tudós unitáriusokkal. XVII.sz. 1. fele.)
U.I.0005.
ABRUDBÁNYAI János
Az unitarizmus és fajelmélet. Bp. 194?a.  Máté ny. 45p. 19cm. 2e.
U.I.1025.
BORBÉLY István
Melyik évben kezdődött az unitarizmus Erdélyben? Történetkritikai tanulmány. Cluj-Kolozsvár, 1931a. Minerva. 1-16p. 25cm. Klny. Erdélyi Múzeum. 36.évf. 7-9.sz.
U.I.2212.
SÁNDOR Gyula Mátyás
A 16. századi unitarizmus hitelvi rendszere. Szentháromságtan és Istenkép. Bp. 1994a. Evang. Teol. Akad. 45p. 10t. 30cm. 1e. (Rendszeres Teológiai Szigorlati Dolgozat).
U.I.0535.
BARABÁS István
Az unitarizmus helyzete az Alföldön. Székelykeresztúr, 1907a. Székelykeresztúri lelkészkör. 23p. 20cm. 2e (Mell. az Unitárius Egyház 2. évf. 11.sz.-hoz.)
U.I.0084.
BOROSS György
Új theológia és unitarizmus. Értekezések és tanulmányok. Cluj-Kolozsvár, 1934a. Grafic-Record ny. 94p. 23cm. 4e.
U.I.0089.
BOROS György
Az unitarizmus külföldön. Felolvasás. A Dávid Ferencz Egylet keresztúrköri f.é. közgyűlésén Újszékelyen. Kolozsvár, 1901a. Gámán ny. 16p. 23cm. 2e. (A Dávid Ferencz Egylet Keresztúrköri Fiókjának Kiadványai 3.sz.)
U.I.2102.
Az unitarizmusra vonatkozó művek bibliográfiájának gyűjteménye a "Régi Magyarországi Nyomtatványok 1473-1600. Bp. 1971." című művéből. Bp. 1990a. 83 xerox lap. 1e. (Kigyűjtötte: Kaplayné Schey Ilona)
U.I.0092.
Tizenkét cikk az unitarizmusról. Szerk.: Boros György. Kolozsvár, 1899a. Gámán ny. 2, 82p. 23cm. 2e. (Dávid Ferencz Egylet Kiadványai 4.köt.)
U.I.2432.
United Bible Societies
World Annual Report 1994a. 312p. 24cm. 1e.
U.I.2431.
United Bible Societies
World Annual Report 1995a. 321p. 24cm. 1e.
U.I.2433.
United Bible Societies
World Annual Report 1996a. 313p. 24cm. 1e.
U.I.1686.
Directory 1970. 200th anniversary celebration of Universalism in America. Unitarian Universalist Association. Boston, 1970a. U.U.A. 207p. 30cm. 1e.
U.I.1980.
CHEETHAM, Henry H.
Unitarism and Universalism. An illustrated history. 3.ed. Boston, 1968a. Beacon Press. 124p. 21cm. 1e.
U.I.1874.
WILLIAMS, George Huntston
American Universalism. 2.ed. Boston, 1983a. Skinner House. V, 94p. 22cm. 1e.
U.I.1851.
MILLER, Russel E.
A history of Universalist theological education. Chicago, 1984a. Myers E. 100p. 23cm. 1e. (Proceedings of the Unitarian Universalist Historical Society. Vol. 20. Part 1.)
U.I.2001.
SCOTT, Clinton Lee
The Universalist Church of America. A short history. Boston, 1957a. Universalist Historical Society. 124p. 22cm. 1e.
U.I.2053.
ALLEN, Gay Wilson
Emerson and the Establishment. Windsor, Ontario, 1973a. Univ. of Windsor. = The University of Windsor Review. Fall 1973. Vol.9. No.1. 5-27, 122p. 23cm. 1e.
U.I.1914.
UPTON, Charles B.
Dr. Martineau's philosophy. A survey rev. ed. London, 1905a. Nisbet. XLIII, 239p. 22cm. 1e.
U.I.1699.
URBAN, Waclaw
Bauern und Reformation in Kleinpolen in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts. Krakow, 1959a. Polska Akad. Nauk. 320p. 24cm. 1e. (Prace Monograficzne T.3.)
U.I.1213.
URBAN, Waclaw
Eine theologische Auseinandersetzung um den slowakischen Taufer und Spiritualisten Andreas Fischer, 1534. Gütersloh, 1980a. Mohn G. 149-159p. 1e. (Klny. Archiv für Reformationgeschichte, Jhrg.71.)
U.I.1062/a.
URBAN, Waclaw
Losy Braci Polskich od zalozenia Rakowa do wygnania z Polski. Warsawa, 1956a. Panstw. Wydawnictwo Naukowe. 103-139p. 24cm. 1e. = Odrodzenie i Reformacja w Polsce. Tom 1.
U.I.1737.
URBAN, Waclaw
Propaganda braci polskich na slowacji w Pierwstej cwierci 17. stulecija. (Propaganda polskych bratri na. slovensku v.l. Cvrtine 17. stoleti.)
(Propaganda socynianska i walka z nia na Slowacji.)
(Studia z dziejow antytrynitaryzmu na ziemiach czeskich i slowackich w 16-17 Wieku, Krakow 1966.) Brno, 1971a. k.n. 129-143p. 24cm. 1e. (Klny. Ostrzky dejin stredni a vychodni Evropy.)
U.I.1994.
URBAN, Waclaw
Studia z dziejow antytrynitaryzmu na ziemiach Czeskich i Slowackich w 16-17. wielku. (Studies on the history  of antitrinitarianism upon Bohemian and Slovakian territorries, 16th-17th centuries.) Krakow, 1966a. 1-149p. 1t. 25cm. 1e. 
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Vol.129. Prace Hystoryczne, Zeszt No 15.)
U.I.1708.
OTTO, Gert
Einführung in die praktische Theologie. Ein Arbeitsbuch. Stuttgart-Berlin etc. 1976a. W. Kohlharumer Verl. 108p. 19cm. 1e. (Urban-Taschenbücher. T. Reihe. Bd. 621.)
U.I.1943.
Umwelt des Urchristentums. 6.Aufl. Hrsg.: Leipoldt, Johannes-Grundmann, Walter. Berlin, 1982a. Evang. Verl. 3e. 25cm. 
Bd.1. Darstellung des neutestamentlichen Zeitalters.
Bd.2. Texte zum neutestamentlichen Zeitalter
Bd.3. Leipoldt, Johannes: Bilder zum neutestamentlichen Zeitalter.
U.I.2572.
Az unitárius úrvacsorai szertartás rendje. kézirat. 15p. 23cm. 1e.
U.I.0132/k.
Utasítások az unitárius lelkészek számára ... Kolozsvár, 1895a. Gámán ny. 3 13v. 33cm. 1e.
U.I.1942.
Útmutató az Új Magyar Központi Levéltár repertóriumainak készítéséhez. Összeáll.: Szöcs Sebestyén. Bp. 1986a. Új Magyar Közp. Levéltár. 81p. 28cm. 1e. (Levéltári Módszertani Füzetek. 5.sz.) Soksz.!
U.I.0379.
Útravaló. Egybeállította: Szent-Iványi Sándor. Bp. 1940a. Máté ny. 8p. 17cm. 4e.
U.I.0341.
Remény. Emlékkönyv. Írták: Uzoni F. Gábor, Kozma Ferenc stb. Kiadja a kolozsvári főtanoda ifjúsága. Kolozsvár, 1871a. Gámán ny. 223p. IV, 17cm. 3e.

Ü@

Ü^
U.I.2497.
Ügyiratkezelői kézikönyv a közigazgatásban. Szerk.: Dr. Seereier Imre. Debrecen, 1996a. 319p. 23cm. 8e.
U.I.2606.
Ürmös. Írták: Adorjáni Levente, Ágostonné Bódi Margit, Gál Juliánna, Gyerő István, Kisgyörgy Zoltán, Lőrinczi László. Szerk.: Kisgyörgy Zoltán és Veres Péter. Székelyudvarhely, 1997a. 16p. 20cm. 1e.
U.I.0481.
ÜRMÖSI József
Bibliai történetek. Ószövetségi rész. A népiskolák 3. osztálya számára az új vallásoktatási tanterv szerint kidolgozta - -. Cluj-Kolozsvár, 1923a. Minerva ny. 46p. 20cm. 1e.
U.I.0481/a.
ÜRMÖSI József
Bibliai történetek. Ószövetségi rész. A népiskolák 3. osztálya számára az új vallásoktatási tanterv szerint kidolgozta - -. Kolozsvár, 1942a. Erzsébet ny. 45,1p. 20cm. 2e.
U.I.0483.
(ÜRMÖSI) ÜRMÖSSY József
Evangéliumi kereszténységünk és a jövő békéje. Egyházi beszéd. Székelyudvarhely, 1918a. Becsek ny. 16p. 23cm.
(Klny. Unitárius Szószék, 1918.) 1e.
U.I.0500/b.
ÜRMÖSI József
Gyakorlati prédikációtan. (D. Martin Schian: Praktische Predigthlehre c. munka alapján.) Odorheiu, 1928a. Globus ny. 27p. 23cm. 3e.
U.I.0484.
ÜRMÖSI József
A gyakorlati teológia főbb irányelvei. (Tanulmány). Odorheiu - Székelyudvarhely, 1929a. Globus ny. 134p. 24cm. 3e.
U.I.0485.
ÜRMÖSI József
Igehirdetésünk kívánalmai. (Homilétikai tanulmány). Odorheiu - Székelyudvarhely, 1921a. Könyv ny. r.t. 74p. 23cm. 3e.
U.I.0487.
ÜRMÖSI József
Lelkészi helyzetünk és a nép. Felolvasás. Tartotta: - - az unitárius lelkészkör 1909. évi aug. hó 29-én Kolozsvárt ... Székelykeresztúr, 1909a. Szabó K. ny. 19p. 20cm. 1e.
U.I.0486.
ÜRMÖSI József
A lelkipásztori gondozás és a gazdasági szociális kérdés. Székelyudvarhely, 1916a. Becsek ny. 113,2p. 21cm. 1e.
U.I.0488.
ÜRMÖSI József
A nő mai hivatása. (Elmondva a Marosvásárhelyi Feminista Egyesület nyilvános értekezletén 1918. jún. 6-án.) Székelyudvarhely, 1918a. Becsek ny. 19p. 19cm. 2e.
U.I.0622.
ÜRMÖSI József
Nyári vasárnapi tanítások. 1.füz. Ószövetségi rész. Székelyudvarhely, 1906a. Betegh P. ny. 48.1p. 21cm. 1e.
U.I.0489.
ÜRMÖSI József
Nyári vasárnapi tanítások. Az Újszövetség első fele. 2.füz. Székelyudvarhely, 1909a. Betegh P. ny. 39.1p. 20cm. 3e.
U.I.0490.
ÜRMÖSI József
Nyolc év Homoródszentpál község szövetkezeti életéből. A szövetkezeti népház felavatása alkalmából. Székelyudvarhely, 1912a. Betegh P. ny. 31p. 2t. 22cm. 1e.
U.I.0491.
ÜRMÖSI József
A szocializmus és a vallás. Homoródalmás, 1914a. Hermann J. ny. 84,1p. 21cm. 1e.
U.I.0492.
ÜRMÖSI József
Az unitárius egyház rövid története. Az elemi népiskolák 5. osztálya használatára. Odorheiu-Székelyudvarhely, 1920a. Könyvny. 36,3p. 20cm. 1e.
U.I.0492/a.
ÜRMÖSI József
Az unitárius egyház rövid története. Az elemi népiskolák 5. osztálya használatára. 2. átdolg. kiad. Kolozsvár, 1927a. Pallas ny. 38,2p. 21cm. 2e.
U.I.0492/b.
ÜRMÖSI József
Az unitárius egyház rövid története. Az elemi népiskolák 5. és az egységes gimnázium 1. osztálya használatára. 3. átdolg. kiad. Cluj-Kolozsvár, 1947a. Erzsébet könyvny. 40p. 21cm. 1e.
U.I.0771
ÜRMÖSI József
"Tűzhely mellett"
Dávid F.Egylet kiadó,Kolozsvár
16p,23cm,1e,
/Unitárius Füzetek 7.8 sz./
/Unitárius Közl.melléklete/
U.I.0493.
ÜRMÖSI Kálmán
Az egyházak szellemi élete és mit várhatunk a kepemegváltástól?Kolozsvár, 1895a. Gámán ny. 15p. 24cm. 1e. 
(Dávid Ferenc Egylet kiadványai 15.sz. Felolvasások 2.köt. 7.f.)
U.I.0428, U.I.0414. Koll.II:13.
ÜRMÖSI Kálmán - P. SZENTMÁRTONI Bálint
Emlékezés dr. Brassai Sámuelről a "Marosköri Dávid Ferenc fiókügyletnek" Kaálban 1898. aug. 8-án tartott ülésében. Marosvásárhely, 1898a. Ady ny. 23p. 23cm. 3e.
U.I.0494.
ÜRMÖSI Kálmán
Kelemen Albert élete és működése. Kolozsvár, 1912a. Gámán ny. 14p. 23cm. 2e. (Klny. a Keresztény Magvető 1912. évf. 47.köt. 5f. 275-286p.)
U.I.0495.
ÜRMÖSI Kálmán
Téves nézetek az unitárizmus felől és vádak az unitáriusok ellen. Felolvasás. A marosköri Dávid Ferenc fiókegyletnek Ny.-Gálfalván, 1890. jul.-ban tartott gyűlésében felolvasta. Marosvásárhely, 1890a. R. kath. isk. ny. 15p. 22cm. 3e.
U.I.0469/l.
Felolvasások a Dávid Ferencz Egyletben. A Dávid Ferencz Egylet udvarhelyköri f.e. közgyűlésén Homoród-Oklandon 1906. jún. 14-én. Írták: Boros György, Czinkóczky János, Ürmösi Károly. Kolozsvár, 1906a. Lepage L.ny. 19p. 24cm. 1e. (Dávid Ferenc Egylet udvarhelyköri fiókjának kiadványai 2.sz.)
U.I.0098.
Ürmösi Samu tordátfalvi gyászemléke. 1./ Buzogány Áron: Néhány szó, melyet Pesten 1874. júl. 10-én a halottas háznál mondott ... 2./ Ferencz József: Ima ... a sírnál mondotta .. Kolozsvár, 1874a. K. Papp M. ny. 16p. 19cm. 4e.
U.I.0482.
ÜRMÖSSY Gyula
Nagyajtai Cserei Mihály históriája. Nyelvészeti tanulmány. Bp. 1885a. Bagó ny. 40p. 23cm. 1e.
U.I.0496.
ÜRMÖSSY Miklós
A genfi Kálvin ünnep útja. Felolvastatott a Dávid Ferenc Egylet közgyűlésén 1909. aug. 28-án. Kolozsvár, 1909a. Ellenzék ny. 8p. 24cm. 1e.
U.I.0497.
ÜTŐ Lajos
Bölcső mellett. (Keresztelési beszédek). Székelykeresztúr-Cristur, 1928a. Szabó K. ny. 77p. 20cm. 4e.
U.I.0498.
ÜTŐ Lajos
Megnyilatkozásunk helye. (Úrvacsoraosztási ágendák). Székelykeresztúr-Cristur, 1926a. Szabó K. ny. 78p. 20cm. 3e.
U.I.0499.
ÜTŐ Lajos
Myrtusok között. Esketési beszédek. Székelykeresztúr-Cristur, 1927a. Szabó K. ny. 79p. 21cm. 3e.
U.I.0500.
ÜTŐ Lajos
Nébó hegyén. Temetési beszédek. I.G. Duca 1936a. Globus ny. 66p. 21cm. 3e.
U.I.2226.
KELEMEN Miklós
Az Unitárius Egyház története. Ütő Lajos: Hozzászólás. Bp. 1993a. 1-57p. 1-6p. 30cm. 1e. Soksz. Gépirat!
U.I.

V@

V^
U.I.0518/d
Vári Albert
Miért vagyok én unitárius?
Minerva,Kolozsvár,1926a,
/Unitárius Kiskönyvtár 7.sz/
U.I.0835
Vári Albert
Berde Mózsa
Minerva,Kolozsvár,1926a,
35p,16cm,1e,
/Unitárius Kiskönyvtár 10-11.sz/
U.I.
U.I.1889
Várnai Ferenc
Unitárius Egyház 1568-tól.
Magyarország.23.évf.21./1165/szám.Május 25,Budapest,1986a,
21p,34cm,1e,
U.I. U.I.

W@

W^
U.I.0908
Weiser Artur
Das Buch Hiob.Übersetztunderklart:-
Vandenhoeck,Göttingen,1951a,
267p,25cm,1e,
/Das Alte Testament Deuch, Bd.13./
U.I.0909
Weiser Artur
Die Psalmen. 2. Teil: Psalm 61-150. Übersetzt und erklart:- -.
Vandenhoeck,Göttingen,1950a,
289-564p,25cm,1e,
/Das Alte Testament Deuch, Bd.15./
U.I.0911
Weiser Artur
Das Buch des Propheten Jeremia. Kapitel 1-25, 13. Übersetzt und erklart:--
Vandenhoeck,Göttingen,1952a,
227p,25cm,1e,
/Das Alte Testament Deuch, Bd.20./
U.I.1907
Versényi György
Kriza János emlékezete.
Minerva,Kolozsvár,1925a,
47p,16cm,1e,
/Unitárius Könyvtár 2.sz/
U.I. U.I.
U.I.1866
Williams, G.H.
/Klny. Kirche im Osten.Studien zur osteuropaischen Kirchengeschichte und Kircheenkunde. Bd.27.1984./
Vanenhoeck and Ruprecht,Göttingen,
1984a,189-193p,21cm,1e,
/Polish Brethren műnek könyvismertetése/
U.I. U.I.
U.I.0623
Wright János
Van-e az unitáriusoknak évangéliuma?
Bagó M.,Budapest,1883a,
15p,19cm,1e,
/Unitárius Kis Könyvtár 7.sz/
U.I. U.I.
U.I.2133
Wykes, David L.
John Paget, M.D. of Transylvania /1808-1892/. ? 
Transactions Unitarian Historical Society.Vol.17. No 2.1980a,
54-72,1e,Xerox,
U.I. U.I.

X@

X^

Y@

Y^
U.I.1961.
YAMAMOTO, Yukitaka
The way of the Kami. The life and thought of a shinto priest. (Kami no michi). Stockton, Ca. 1987a. Tsubaki. 125p. 21cm. 1e.
U.I. U.I.

Z@

Z^
U.I.0894.
ZÁBORSZKY István
Rabindranath Tagore világnézete. Bp. 1927a. Szent István Társ. 136p. 18cm. 1e.
U.I.2377.
Heinz ZAHRNT
Az Isten-kérdés. Protestáns teológia a XX. században. Bp. 1997a. Nemzetközi Theológiai Könyv 27. 287p. 24cm. 2e.
U.I.2348.
Heinz ZAHRNT
Die Sache mit Gott. Die protestantische Theologie im 20. Jahrhundert. München, 1996a. Serie Piper. 426p. 19cm. 1e.
U.I.1287.
ZANKOV, Stefan
The Eastern orthodox church. London, 1930a. Student Christian Movement. 168p. 20cm. 1e.
U.I.1240.
DUCHESNE - GUILLEMIN, Jacques
The hymns of Zarathustra. Boston, 1963a. Beacon Press. IX, 162p. 21cm. 1e.
U.I.2368.
Wilhelm ZIEHR
A kereszt. Jelkép és valóság. 1998a. 239p. 34cm. 1e.
U.I.0910.
RINGGREN, Helmer - ZIMMERLI, Walter
Sprüche - Prediger. Ubersetzt und erklart: - -. Göttingen, 1962a. Vandenhoeck. 253p. 25cm. 1e. (Das Alte Testament Deutsch. Bd. 16/1.)
U.I.0982.
ZINK, Jörg
Eine Handvoll Hoffnung. Biblische Reden. Stuttgart - Berlin, 1979a. Kreuz. 189p. 19cm. 1e.
U.I.2590.
Istenek, megváltók. próféták. Szerk.: ZOLTÁN Péter. Bp. 1979a. 285p. 21cm. 1e.
U.I.1765.
ZOVÁNYI Jenő
A reformáció egyháza. A Budapesti Dávid Ferenc Egylet 1908. dec. 12-én tartott ülésén felolvasta - -. Sárospatak, 1909a. Radil. 13p. 23cm. 1e.
U.I.0776.
ZOVÁNYI Jenő
A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig. Bp. 1977a. Akad kiad. 461p. 25cm. 1e. (Humanizmus és Reformáció 6.k.)
U.I.2289.
ZOVÁNYI Jenő
Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3. jav. kiad. bőv. Szerk.: Ladányi Sándor. Bp. 1977a. Magy. orsz. Ref. Egyh. kiad. 712p. 24cm. 1e.
U.I.1305.
ZINN, Howard
Student Nonviolent Coordinating Committee. The new abolitionists. Boston, 1965a. Beacon Press. 3 lev. 286p. 21cm. 1e. (Beacon Paperback No 213.)
U.I.0699.
ZOVÁNYI Jenő
A reformáció Magyarországon. 1921a. Genius k. 485p. 19cm. 3e.
U.I.0651.
Theológiai ismeretek tára. Szerk.: ZOVÁNYI Jenő. 1.köt. A-F. 1894a. 2.köt. G-NY. 1898a. 3.köt. O-ZS. 1901a. Mezőtúr 1894-1901. Gyikó K. 24cm. 1e. Egybekötve!
U.I.1786.
ZWEIG, Stefan
Svedomie proti násiliu. (Ein Gewissen gegen die Gewalt.) Bratislava, 1970a. Epocha. 188p. 21cm. 1e.
U.I.0016.
BALÓ Sándor
Zwingli Ulrik munkássága és hatása. Kolozsvár, 1885a. Polgár ny. 18p. 23cm. 1e.
U.I.0899.
STICKELBERGER, Emanuel
Zwingli. Zürich, 1965a. Schweiz. Verl. 407p. 21cm. 1e.

Zs@

ZS^
U.I.1012.
ZSAKÓ Gyula
Egy 18. századi torockói napló. Kolozsvár, 1944a. Erd. Muz. Egyes. k. 19p. 25cm. 1e. (Klny. Erdélyi Muz. 1-2.füz.)
(Erd. Tud. Füzetek 177.sz.)
U.I.0614.
ZSILINSZKY Mihály
Az 1848. -i vallásügyi törvénycikk története. Bp. 1908a. Franklin. IV, 82p. 24cm. 1e.
U.I.0873.
BOGÁTI FAZAKAS Miklós
Psaltérium Magyar zsoltár. Kit az üdők beli históriák értelme szerént különb-különb magyar ékes nótákra, az Isten gyülekezetinek javára fordított. Összeáll.: Szabó Géza. Utószó: Dán Róbert. Bp. 1979a. Magyar Helikon. 286p. 24cm. 2e.
Zsoltárok
ld.
Egyházi énekek
Énekeskönyv
U.I. U.I.

Az oldalt szerkeszti: Tóth Anita