Híres unitáriusok  (49)


szervetmihaly.jpg (28824 bytes) Szervét Mihály

1511 - 1553. október 27.

szervetm.jpg (4922 bytes)

a XVI. század vallásos reformációjának egyik legmarkánsabb egyénisége.

 

(Unitárius Élet 1986. november-december, Unitárius Közlöny 1890.70.ol.))

www.servetus.org 

Szegedi Lajos / 1503 - 1583./

Sommer János  / 1540 k. - 1574. aug.8. /

Székely Mózes / 1553 - 1603. julius. 17. /
Szentmártoni Bodó János   / l590 v.1595 - 1648. dec.l3. /

Sztárai Miklós  /  ? - 1582. ápr. 18. /

Szentpáli István  / 1600 k. -  ?  /     (+)

Szilvássy Boldizsár. /XVI - XVII. sz./
szocinusf.jpg (15445 bytes) Szocinus Faustus

1539 - 1604

szocinusf1.jpg (4278 bytes)

szerinte Jézus nem azért jött, hogy Istent engesztelje ki, hanem az embereket Istennel. 

 

(Unitárius Közlöny 1890. 189.ol.)

Szentiványi Márkos Dániel  /  1637 - 1689. június 4 . /

Szentiványi Bartók János   / 1650.k. - 1710. július, 18. /

  Szaniszló Zsigmond /1650. k. - 1711. u./

Szakál Barth Ferenc  /  l657 - 1726.u./

  Szentpáli Németh Ferenc  1651-1713
szentabrahamimihaly.jpg (13581 bytes) Szentábrahámi L. Mihály

1683-1758

életrajza

Egyházunk 16. püspöke volt 1737-1758 között.

Unitárius Élet  1999. november-december

 

Szabó Sámuel    /  1756. dec. 25.   -  1856- szept. 22.  /

Sylveszter György   /   1786  -  1829. május 14.   /

Sebes Pál   /   1786 -  1864. május 11.  /

Szász Mózes   /   1780. okt.  -  1821. január  14.  /

  Sárdi Sámuel /1783. február 23 – 1854. június 13./  
   
   

szekelymiklos.jpg (7063 bytes)

Székely Miklós

1786-1843

püspök 
szigethycsm.jpg (20601 bytes) Szigethy Csehi Miklós /1824. február 27. - 1904. május 13./ unitárius 1848-as szabadságharcos.

(Unitárius Közlöny 1904. 101.ol.)

Szentiváni Mihály / 1813. május 30. - 1842. december 10./  
  Sárdi József /1822. március 13. - 1887. december 18./  
 

debreceni Szabó József /1826-1892/

 

a debreceni unitárius egyházközség jótevője, adományozója

  Szolga János /1815 - 1844./  
  Székely János /1848. november 29. - 1892. u./  
simendomokos.jpg (14144 bytes) Simén Domokos / 1836. július 30 - 1878. szeptember 9./

simendomokos1.jpg (7706 bytes)

  teológiai tanár

(Unitárius Közlöny 1888. 166.ol.)

sebespal.jpg (14091 bytes) Sebes Pál

1832. június 8. Torockó - 1907.

Házinevelő  báró Bánffy Dániel családjában, majd 1868-tól a kereskedelmi minisztériumban dolgozott.

(Unitárius Közlöny 1903.43.ol., 1907.80.ol.)

  Szokoly Viktor /1835. április 22. - 1913. május 8./  
  Sebesi Samu /1860. - 1930./  
Szentkatolnai Bálint Gábor
(1844-1913)
Keleti utazó, nyelvész, kolozsvári egyetemi tanár; 1870-ben tér át unitárius hitre (katolikusról).
  Szinte Gábor /1855 - 1914. március 25./  
     
  Szokolay Béla /1891 - 1959./  
  Sándor Balázs /1869 - 1932. augusztus 31./  
  Székely Ferenc. /1842 – 1921/  
  Szabó Sámuel / 1908. március 28. - 1995. szeptember 19./  

szentivanyisandor.jpg (8714 bytes)

Dr. Szent-iványi Sándor /1902. január 18. - 1983. október 16./

kolozsvári majd budapesti lelkész, teológiai tanár, író

A Magyarországi Unitárius Egyház lelkész-elnöke, püspöki vikárius, nemzetgyűlési képviselő. A második világháború idején cselekvően lép fel a zsidóüldözés ellen, a háborút követően a Magyar Vöröskereszt elnöke.

(Unitárius Élet 1984. 2.sz.7.old. és

Unitárius Közlöny  2002. január-február 5-6.old.)

 

Dr. Simén Dániel

1903-1969

 

teológiai tanár, a gyakorlati tanszék professzora

Unitárius Közlöny  1994. március-április

 

Szabédy Székely László /1907. május 7. – 1959. április 19./ Költő, műfordító, nyelvész, egyetemi tanár.

(Könyvjelzö 1998.3.sz.8.ol.)

szintelaszlo.jpg (15766 bytes) Szinte László

1886-1978

Építészmérnök, az V. kerületben majd a Fővárosi Tanácsnál dolgozott. Két unitárius templomot tervezett és építésükben segített: Dunapatajon és Kocsordon.

 

(Unitárius Élet 1978.május-június) 

szintejanosdr.jpg (17077 bytes) Dr. Szinte János

1890-1978

Iskoláit, egyetemet Budapesten végezte. Pénzügyminisztériumban dolgozott. 1938-ban a MÁV Pénzügyi Főosztályának vezetője. A Misszióház Bizottságának elnöke. 

 

(Unitárius Élet  1978. szept.-okt.)

sutonagylaszlo.jpg (17399 bytes) Sütő Nagy László

1894-1978

Örökös egyházi tanácsosi tisztséget kapott. Gyógyszerész pályát választotta, de egy életen át, iró és újságiró volt.

 

(Unitárius Élet 1978. szept.-okt.)

  Supka Géza /1883. április 8. - 1956. május 25./
 

Supka Magdolna

1914-2005

Rázmány Csaba püspök által mondott gyászbeszéd

 

művészettörténész

 

 

 

Sztankóczy Zoltán dr.

1916. Arad – 2002. Május 4. Budapest

1916-ban született Aradon. Középiskolát Magyarországon végzett, egyetemi diplomát a Kolozsvári Egyetemen szerzett. 1947 óta élt folyamatosan Magyarországon.

Világi pályája a Közlekedési Minisztérium osztályvezetőjeként, majd az Országos Tervhivatal főosztályvezetőjeként teljesedett ki. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia közlekedési főbizottságának.

Több évtizeden át presbitere volt a Budapesti Egyházközségnek és tagja az Egyházi Képviselő Tanácsnak is. A Teológiai Intézet igazgatója volt. Unitárius világi teológusunk kimagasló alakja.

Három könyve jelent meg: 1) A Máté, a Márk, a Lukács evangéliumok magyarázata. 2) A János evangéliuma és a jánosi levelek. 3) Ökumenikus gondolkozás és hit. Ezek mellett nagyon sokat forditott kortárs teológusok munkáiból.

Szentiványi Tamás /1920. november 2. - 1991. április 14./

Szabó Gyula 
1930. szeptember 11. - 2004. december 21.
 

író

Homoródalmás

 

 

Szász János

Budapest
1923. szeptember 2. – Budapest
2007. július 18.

Búcsú Szász Jánostól - Szent-Iványi Ilona

János bácsi - Bandi András

Unitárius lelkész, a Teológiai Intézet igazgatója.

Apja: Domokos (+1963), anyja: Molnár Etelka (+1980) volt. Gyulán érettségizett. 1941-től a Kolozsvári Teológiai Akadémia  és a kolozsvári egyetem filozófiai, pedagógiai és néprajz szakos hallgatója volt.  Teológiai tanulmányait Budapesten fejezte be. 1947-ben Budapesten szentelték lelkésszé. 1952-től Debrecenben, Polgárdiban, Kocsordon. 1960-tól a Dunántuli Szórvány egyházközségben szolgált.  1960-tól egyházi levéltáros, 1985-től a Magyarországi Unitárius Egyház Teológiai Intézetének igazgatója. Lelkészi állásával párhuzamosan 1971-től a Fővárosi Levéltárban is dolgozott. 1983-ban a Levéltár Kiváló Dolgozója címmel tüntették ki. Könyvtárosa volt a székesfehérvári múzeumnak. Részt vett a táci ásatásokban. 1950-től tagja volt a Néprajzi Társaságnak. Több unitárius tanulmány, dolgozat megírása fűződik nevéhez.

 
     

 


Vissza a címoldalra