Derzsi Simó István   /  1680.k. - 1719.k./

 

Városfalván született, az ottan, azonosnevü unitárius pap fiakánt. Iskolai tanulnányait Tordán kezdte , majd 1699-tol Kolozsvárt tanult.  Is­kolai végeztével tanitói kinevezést kapott, de nem fogadta el.

1705 . máj .l-tol Bágyonban tanított .

Az 1700-as évek also tizedének második felében az aranyosmenti falvak üresen álltak.   Lakói vagy a háborúban vagy a pestisnek estek áldozatul, de sokan Rákóczi hadaival a Tisza mellé húzódtak. Élet csu­pán a  Torda  melletti Keresztesmezon, az erdélyi hadak gyülekezo helyén zajlott.  A környezö falvak ott maradt lakói ide jártak ki, hogy külömbözo kisebb-nagyobb szolgáltatásokkal keressék meg a mindennapi kenyeret. Ide járt ki a költoi hajlamú bágyoni tanitó is, hogy verseivel szórakoztassa a hadbavonuló nemeseket.

Irodalmi muködése kettos : világi és egyházi jellegü.

Irt kisebb verses komédiákat, melyeket tanitványaival színpadra is vitt . Késobb, mint a tordai unitárius iskola igazgatója /1711-tol/ a Bibliából formált kegyes darabokkal lépett a szinpártoló tordai lakósság elé. Darabjait az iskolai év elején adta elo.

1713. szeptember 7.-én saját darabját, a „Vir regius” c. iskoladrámát vitte a közönség elé. Ezen elöadáson 26 szerepkörben 43 tanuló lépett föl.

Irodalmi müködésének másik fönt maradó nyoma egy ugynevezett „nászének” volt, melyet tanitványai a lakodalmas nép mulattatására adtak elo.

 

Felhasznált irodalom

Kanyaró Ferenc : "Tordai diákok szini eloadása 1713-ban” .Ker.Magveto 1904.

Varga Dénes : A tordai unitárius gimnázium története .1907 .