Híres unitáriusok

"Hiszem, hogy a világ nem a véletlenségek láncolata. Hiszem, hogy minden valamiért van... Hiszem, hogy a világcél megvalósítása sok apró szándék, embernyi akarat kiteljesedésén keresztül munkálkodik, hogy minden nemzetségnek, minden egyénnek a végtelen lánc egy szemének a kikovácsolása jutott osztályrészül..." Balázs Ferenc

Nevezetes amerikai unitáriusok     ///       Unitárius-univerzalisák életrajzai

Észak-amerikaiak
Benjamin Franklin
(1706-1790)
Író, tudós, a villámhárító feltalálója, államférfi, a Függetlenségi Nyilatkozat társszerzője és a szabadságharc résztvevője.
John Adams
(1735-1826)
Az Amerikai Egyesült Államok (a továbbiakban: AEÁ) második elnöke (1796-1800), a függetlenségi háborút követő alapnyilatkozatok egyik megfogalmazója.
John Murray
(1741-1815)

murray.gif (9804 bytes)

Lelkész, az első amerikai univerzalista gyülekezet megszervezője.
Thomas Jefferson
(1743-1826)
Az AEÁ harmadik elnöke (1801-1809), a Függetlenségi Nyilatkozat társszerzője, a Virginia Egyetem megalapítója.
Benjamin Rush
(1745-1813)
Függetlenségi harcos, orvos, az amerikai modern pszichiátria megteremtője.
John Quincy Adams
(1767-1848)
Az AEÁ hatodik elnöke (1824-1828), később az Egyesült Államok történelmének egyik legsikeresebb államtitkára, a washingtoni Smithsonian Intézet létrehozója.
William Ellery Channing
(1780-1842)

channing1.jpg (20704 bytes)

Lelkész, az amerikai unitárius kereszténység legjelentősebb teológusa, Baltimore-i beszéde korszakalkotó hatású a modern unitarizmus kialakulására.

channing.gif (18377 bytes)

Samuel Morse
(1791-1872)
A távíró és a Morse-kódrendszer feltalálója, a Harvard egyetem unitárius tanára, festőművész.
Millard Fillmore
(1800-1874)
Az AEÁ alelnöke, majd tizenharmadik elnöke (1850-1852), az Észak-Dél konfliktus megoldásán munkálkodott.
Ralph Waldo Emerson
(1803-1882)

emerson.jpg (8601 bytes)

Unitárius lelkész, költő, esszéíró, a 19. század egyik legnagyobb hatású amerikai gondolkodója.

emersonrw.gif (13239 bytes)   emerson2.jpeg (3809 bytes)  

Henry Wadsworth Longfellow
(1807-1882)
Író, költő, a Paul Revere's Ride szerzője.
Margaret Fuller
(1810-1850)
A korai feminizmus élenjárója, a 19. századi transzcendentalizmus vezető alakja, a The Dial elindítója.
Theodore Parker
(1810-1860)

theodoreparker.jpg (9542 bytes)

Lelkész, az észak-amerikai rabszolga-felszabadítás egyik legnagyobb hatású élharcosa. Bibliával és revolverrel az asztalán védte a házában menedékre lelt rabszolgákat. Küzdött a nők egyenrangúsításáért, a halálbüntetés eltörléséért, börtönreformokért.

parker.gif (21339 bytes)

Henry David Thoreau
(1817-1862)
Történetfilozófus, naturalista író, a Walden Pond szezője.
Herman Melville
(1819-1891)
Író, a Moby Dick szerzője.
Clara Barton
(1821-1912)
Az Amerikai Vöröskereszt megalapítója és első elnöke, több elméleti munka szerzője.
Dr. Hale Edward Everett

1821-1909. június 4.

haleedwardeverett.jpg (20623 bytes)

az Amerikai Szenátus (Felsőház) lelkésze. 88 évet élt. Ő kezdeményezte a béke konferenciát. Sok nagyszerü intézményt alapitott. Kapcsolatot tartott fenn olyan unitáriusokkal mint: Kriza János püspök, Kovács János, Buzogány Áron. Tiszteletbeli főtanácsi tagnak választották.  (Unitárius Közlöny 1909. július, 8.szám 121.o.)
Thomas Starr King
(1824-1864)

thomasstarrking.jpg (10512 bytes)

Kaliforniai lelkész, emberjogi harcos, a polgárháború jelentős alakja, a rabszolga-felszabadítás munkálója.
Charles William Eliot
(1834-1926)
Neveléskutató, tanár, 1869-1909 között a Harvard egyetem rektora, a Harvard Classics elindítója.
Olympia Brown
(1835-1926)

brown.jpeg (182212 bytes)

Jeles feminista, az AEÁ történetének elsőként felavatott női lelkésze.
Alexander Graham Bell
(1847-1922)
A telefon feltalálója, a süketnéma oktatási rendszer kidolgozója.
William Howard Taft
(1857-1930)
Az AEÁ huszonhetedik elnöke (1908-1912), a Fülöp-szigetek kormányzója, a Legfelsőbb Bíróság elnöke.
Frank Lloyd Wright
(1869-1959)
Műépítész, a madisoni unitárius templom, a chicagói Robbye House, a tokiói Imperial Hotel és a New York-i Guggenheim Museum tervezője.
Carl Sandburg
(1878-1967)
Pulitzer-díjas költő, életrajzíró.
James Freeman Clarke

jamesfreemanclark.jpg (18857 bytes)

unitárius lelkész

 

Mortimer Rowe

mortimerrowe.jpg (10923 bytes)

unitárius lelkész

 

Edward Estlin Cummings
(1894-1962)
Költő, a költői stílus és technika forradalmára.
Linus Carl Pauling
(1901-1994)
Kémikus, a molekulastruktúra leírásáért 1954-ben kémiai Nobel-díjat kap. Az atomfegyverekkel való kísérletezés elleni küzdelméért 1962-ben Nobel-békedíjjal jutalmazzák.
Ray Bradbury Kortárs író, a jelen sci-fi irodalmának legnagyobb alakja.
William Perry A Washington DC-i egyházközség tagja, az első Clinton-kormány védelmi minisztere.
William S. Cohen Main állam szenátora, a második Clinton-kormány védelmi minisztere.
Tim Berners-Lee Az Internet világhírű fejlesztője, a WEB feltalálója.

 


Vissza a címoldalra

Első mentés dátuma: 1999. december 19.
Utolsó frissítés dátuma:
2005. szeptember 05.

© 1999. Minden jog fenntartva.