Unitárius tudás-tár
Unitárius Könyvtár-Levéltár, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4.

Unitárius folyóiratok:

- Unitárius Élet online - Interneten érhető el

- Unitárius Élet 2000-től

- Unitárius Élet 1947-1999

- Unitárius Értesítő 1922-1944

- Unitárius Jövendő 1939-1942

- Unitárius Közlöny 1888-2011

 

- PARTIUM   - Irodalmi, művészeti folyóirat, Kiadja a Kelet-magyarországi Szabadelvű Protestáns Kör  és az Unitárius Alkotók Társasága - UART  -
Interneten elérhető anyag!

- HÍRLEVELEK - (BUE, Debrecen, Pestszentlőrinc)

 

Könyvek, füzetek, kiadványok:

- 1900 előtti anyagok:
                            - Teológiai munkák
                            - Történeti munkák
                            - Szószék, úrasztala

- 1900-1925 közötti anyagok:
                            - Teológiai munkák
                            - Történeti munkák
                            - Szószék, úrasztala

- 1926-1950 közötti anyagok:
                            - Teológiai munkák
                            - Történeti munkák
                            - Szószék, úrasztala

- 1951-1999 közötti anyagok

- 2000 utáni anyagok
 

A világhálón más digitális oldalakon található unitárius (vonatkozású) anyagok:
Interneten elérhető anyagok!

- Aranyosrákosi Székely Sándor: Unitária vallás történetei Erdélyben  
- Balázs Ferenc: A rög alatt - mp3
- Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Amerikában 
- Bölön Farkas Sándor: Utazás Nyugat-Európában  
- Bölöni Farkas Sándor: Naplótöredék  
- Borbély István: Heltai Gáspár  
- Dávid Ferenc: Rövid útmutatás 
- Heltai Gáspár: Száz fabula
- Jakab Elek: Kolozsvár története  
- Jakab Elek: Székely telepek Magyarországon   
- Jókai Mór: Egy az Isten c. regénye 
- Kriza János: Mesék   
- Mikó Imre: A bércre esett fa  
- Orbán Balázs: A Székelyföld leírása  
- Orbán Balázs: Torda város és környéke
- Paleologus Jakobus: Epistola ...  
- Szabédi László versei   
- Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon 
- Wesselényi Polixénia: Olaszhoni és sweizi utazás  /  2. példányban a könyv

 

Unitárius Pantheon

Unitárius templomok

Egy az Isten - ismeretterjesztő könyv

 

 

 

Sorozatok- gyűjtemények:
- Unitárius Kis Könyvtár 
- Unitárius Füzetek  
- Unitárius Könyvtár  
- Unitárius Kereszténység  
- Unitárius történelem  
- A Keresztény Magvető füzetei  
- Énekes könyvek  
- A Dávid Ferenc Egyletről  
- Mai Füzetek 
- Imádságos könyvek  
- Évkönyvek
- Életrajzok 
- Dr. Iván  László munkássága (Jancsi László, Igaz Látó)
- Józan Miklós
- Szent-Iványi Sándor

 

Unitárius nagyjaink és munkáik - tanulmányok, írások

Egyéb fontos és hasznos oldalak - Interneten elérhető anyag!

- Brassai Sámuel (1800-1897) akadémikus, unitárius tudós, a kolozsvári egyetem professzora, nyelvész, matematikus, botanikus, irodalmár, zenetudós, fordító munkásságának és az életében róla megjelent írásoknak a kronológiája

- Bartók Béla áttérési bejegyzése a Budapesti Unitárius Egyházközség betérési nyilvántartásában

 


 

(C) Minden jog az Unitárius Egyházé ! 

(Digitalizálta PDF formátumban 2002-2008-ban - Léta Sándor a MUE megbízásából)